Byla 2K-322/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant A. Kartanui, dalyvaujant prokurorei J. Urbelienei, nuteistajam V. L., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų E. S. S. ir V. L. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio, kuriuo panaikinta Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendžio dalis, kuria E. S. S. ir V. L. pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 2 dalį išteisinti, ir priimtas naujas nuosprendis:

2E. S. S. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams ir 100 MGL dydžio (12 500 Lt) bauda. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, E. S. S. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms;

3V. L. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį 100 MGL dydžio (12 500 Lt) bauda. E. S. S. apeliacinis skundas, kuriuo jis skundė nuteisimą pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, atmestas.

4Pagal nuteistojo E. S. S. kasacinį skundą taip pat skundžiamas Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendis, kuriuo E. S. S. nuteistas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 100 MGL (12 500 Lt) bauda.

5Šiuo apylinkės teismo nuosprendžiu E. S. S. ir V. L. dėl kaltinimų pagal BK 201 straipsnio 2 dalį ir 22 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 2 dalį išteisinti, neįrodžius, kad jie padarė veiką, turinčią nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodytas sulaikymo ir suėmimo laiko įskaitymas į bausmės laiką išdėstytas taip: E. S. S., vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę (bauda) įskaitytas sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2005 m. vasario 9 d. iki 2005 m. kovo 25 d. ir paskirta bauda sumažinta iki 1250 Lt.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo V. L., prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokurorės, prašiusios nuteistųjų kasacinius skundus atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendžiu E. S. S. nuteistas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį už tai, kad aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą: būdamas UAB ( - ) (į.k ( - ), reg. ( - )) direktorius, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos tvarkos 5 punktą, nurodantį, kad „keičiantis materialiai atsakingiems asmenims turi būti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui (pagal reikalų perdavimo ir priėmimo dienos būklę)“, 9 punktą, nurodantį, kad „įmonės administracijos vadovas arba savininkas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju finansininku (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą“, 2004 m. iš dalies neinventorizavo bendrovės turto, t. y. neatliko ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, bendrovės kasoje esančių pinigų, gautinų ir mokėtinų skolų metinės inventorizacijos, 2004 m. vasario 10 d. pasikeitus už esančias sandėlyje atsargas materialiai atsakingiems asmenims neatliko atsargų perdavimo, neinventorizavo turto dalies, perduodamos vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui. Pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, pagal kurią „už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“, neišsaugojo bendrovės buhalterinių dokumentų: įgaliojimų serija D Nr. 280803, 280809, 280817, 280818, 280820, 280833, 280862, 280873, 280887, 280894, 2003 m. sudarytos sutarties dėl automobilio „Ford“ (valst. Nr. ( - )) nuomos (atlikta 15 reisų), pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, nurodančią, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, buhalterijai nepateikė UAB „Transgesta“ (į.k. 3389319) 2004 m. balandžio 30 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros už atliktus UAB ( - ) 1395,05 Lt vertės remonto darbus, 2004 m. spalio 21 d. tarp A. Ž. ir UAB ( - ) sudarytos sutarties dėl automobilio MAN (valst. Nr. ( - )) nuomos (atlikti 25 reisai), 2005 m. vasario 3 d. UAB ( - ) nuomojamose patalpose Kaune, ( - ) rasto 11 650 l nepajamuoto skysčio įsigijimo dokumentų, dėl to laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 11 d. iki 2005 m. vasario 3 d. negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, turto.

9Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendžiu E. S. S. ir V. L. nuteisti pagal BK 201 straipsnio 2 dalį už tai, kad E. S. S., būdamas UAB ( - ) (į.k. ( - ), reg. Kaune, ( - )) direktorius, ir V. L., veikdami bendrininkų grupe, laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio mėn. iki 2005 m. vasario 3 d. bendrovės nuomojamose patalpose, esančiose Kaune, ( - ), E. S. S. nurodžius ir paaiškinus V. L., kaip naudojant savadarbius aparatus, pritaikytus alkoholio atskyrimui nuo kitų cheminių tirpalų, iš UAB ( - ) priklausančio koncentruoto stiklų valiklio garinant (destiliuojant) gaminti techninio etilo alkoholio skiedinį, taip, turėdami tikslą realizuoti, neteisėtai organizavo ir gamino techninio etilo alkoholio skiedinį bei laikė 6897,1 l techninio etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 93,1–95,5 proc. Tęsdami nusikalstamą veiką, 2005 m. vasario 3 d. 16 val. 30 min., turėdami tikslą realizuoti, neteisėtai pasikėsino pagaminti apie 8270 l techninio etilo alkoholio skiedinio, tačiau šio nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, nes policijos pareigūnai sustabdė garinimo (destiliavimo) procesą.

10Kasaciniu skundu nuteistasis E. S. S. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendį bei Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendį ir jį išteisinti, nes jis nepadarė nusikalstamų veikų, numatytų BK 223 straipsnio 1 dalyje ir 201 straipsnio 2 dalyje. Kasatorius nurodo, kad buvo netinkamai išaiškintas ir pritaikytas baudžiamasis įstatymas, iš esmės pažeistas baudžiamojo proceso įstatymas, nes buvo neteisingai įvertintos faktinės bylos aplinkybės.

11Dėl kaltinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį. Kasatorius teigia, 2005 m. vasario 3 d. bendrovės patalpose atliktos įvykio vietos apžiūros metu nė vienas atsakingas bendrovės darbuotojas nedalyvavo. Buvo atlikta krata ir jo bute. Jis nežino, kokie buhalteriniai dokumentai buvo paimti apžiūros ir kratos metu, to negalėjo pasakyti ir įvykio vietą apžiūrėję tyrėjas D. T., apžiūros metu dalyvavę pareigūnai A. Č., N. K., A. K., A. A., V. M. ir R. R. Kasatorius pažymi, kad paimti dokumentai buvo apžiūrėti grubiai pažeidžiant BPK 207 straipsnyje nustatytą objektų apžiūros tvarką, nes dokumentai nebuvo smulkiai aprašyti, o tik nurodytas jų skaičius segtuvuose. Apžiūros protokoluose nenurodyti apžiūrimų buhalterinių dokumentų pavadinimai, serijos, individualūs jų numeriai, todėl jam neaišku, kokių buhalterinių dokumentų jis neišsaugojo ir kokius galiojančius teisės aktus pažeidė. Kadangi duomenys buvo gauti nesilaikant įstatyme nustatytos tvarkos, jie, kasatoriaus nuomone, neturėtų būti pripažįstami įrodymais. Be to, jis jau po kratos bendrovės gamybinėse patalpose rado ir savanoriškai pateikė tyrėjui vienuolika įgaliojimų, taip pat 2003 m. rugpjūčio 5 d. negyvenamų patalpų nuomos sutarties 05/2003 kopiją, 2004 m. spalio 21 d. automobilio MAN (valst. Nr. ( - )) nuomos sutarties kopiją, dėl kurių neišsaugojimo buvo pareikštas įtarimas. Kasatorius teigia, kad UAB ( - ) buhalterinė apskaita buvo vedama griežtai laikantis galiojančių teisės aktų, visi dokumentai buvo saugomi atskiruose segtuvuose, todėl jis pagal BK 223 straipsnio 1 dalį turėtų būti išteisintas.

12Dėl kaltinimo pagal BK 201 straipsnio 2 dalį. Kasatorius nurodo, kad UAB ( - ) veikla apėmė valiklių, poliravimo, kitų cheminių preparatų gamybą, chemijos produktų didmeninę prekybą. 2003 m. birželio 19 d. buvo patvirtinti gaminamų cheminių preparatų standartai, tarp jų ir standartas ĮST 3600341-04:2003, reg. Nr. 8483, t. y. spiritiniai valikliai, jie užregistruoti Lietuvos standartizacijos departamente. Koncentruoto stiklo valiklio V-2/1 tiekimui su AB „Sema“ buvo pasirašyta tiekimo sutartis. Kasatorius pažymi, kad šis valiklis, kurį sudaro 99 proc. denatūruotas etilo alkoholis, paviršiaus aktyvi medžiaga, minkštintas vanduo, iš esmės jau yra techninio etilo alkoholio skiedinys. Jis norėjo jį panaudoti kaip tarpinę medžiagą kito cheminio preparato – spiritinio valiklio – gamybai pagal patvirtintą bendrovės standartą ĮST 3600341-04:2003, reg. Nr. 8483. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad techninio etilo alkoholio skiediniai, rasti bendrovės patalpose, buvo gaminami, laikomi ir gabenami turint tikslą juos realizuoti ir kad tai parodo didelis techninio etilo alkoholio kiekis bei jo aptikimo vieta. Kasatorius pažymi, kad darydamas tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas nevertino fakto, kad jis ketino panaudoti techninio etilo alkoholio skiedinį spiritinio valiklio gamybai. Jis 2004 m. gruodžio 7 d. dėl šio spiritinio valiklio kreipėsi į muitinės laboratoriją, pateikdamas tyrimui pagaminto spiritinio valiklio pavyzdžius, nurodydamas tikslų gamybos proceso aprašymą, prašydamas nustatyti prekės KPN kodą ir išduoti tyrimų protokolą. Prekės KPN kodas nebuvo nustatytas dėl objektyvių priežasčių – 2005 m. vasario 3 d. UAB ( - ) buvo iškelta baudžiamoji byla.

13Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 301 straipsnio nuostatas apkaltinamąjį nuosprendį grįsdamas liudytojų A. T. (A. T.), A. B. ir įtariamojo V. L. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kurių nepatvirtino kiti įrodymai. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nevertino šių liudytojų parodymų, duotų teisiamajame posėdyje. A. T. ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas apie dešimt kartų ir kiekvieną kartą davė skirtingus parodymus apie bendrovės ir direktoriaus veiklą. Šis liudytojas buvo sulaikytas ir kalinamas, vėliau iš suėmimo paleistas, todėl jo parodymai dėl naudojimosi automobiliu „VW Transporter“ (valst. Nr. ( - )), kuris neva buvo rastas bendrovės teritorijoje, dėl bendrovės veiklos ir pan. neturėtų būti vertinami kaip nuoseklūs ir objektyvūs.

14Kasaciniu skundu nuteistasis V. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio dalį dėl jo pripažinimo kaltu pagal BK 201 straipsnio 2 dalį ir baudžiamąją bylą nutraukti. Kasatorius nurodo, kad dėl jo veikos buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes jis techninio etilo alkoholio skiedinio negamino, nelaikė ir neturėjo tikslo bei galimybės jį realizuoti. 2004 m. pabaigoje jo pažįstamas A. T. pasiūlė jam įsidarbinti gamykloje, perdirbančioje langų ploviklį. Jam atėjus į darbą įmonės direktorius nuvedė į patalpą, kurioje buvo talpos su perdirbtu valikliu, ir liepė prižiūrėti, kad nenutrūktų perdirbimo procesas. Jis nesiaiškino, kas ten gaminama, o tik stebėjo, kad veiktų prietaisai. Prieš pradėdamas dirbti su įmonės direktoriumi jokios kalbos apie tai, kas gaminama, kas toliau bus daroma su perdirbtu skysčiu, nebuvo. Kasatoriaus nuomone, kadangi jis buvo tik samdomas darbuotojas, atsakomybė už techninio etilo alkoholio skiedinio gaminimą ir laikymą turint tikslą realizuoti neturėtų būti taikoma.

15Nuteistųjų E. S. S. ir V. L. kasaciniai skundai atmestini.

16Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies taikymo

17Kasatorius E. S. S. tvirtina, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma įstatymų nustatyta tvarka, visi buhalteriniai dokumentai buvo saugomi atskiruose segtuvuose bendrovės patalpose; kadangi įvykio vietos apžiūra buvo atlikta pažeidžiant BPK 207 straipsnio nuostatas, nes dokumentai nebuvo smulkiai aprašyti — tik suskaičiuoti dokumentų segtuvai, nurodant bendrą dokumentų skaičių segtuvuose, todėl jos metu gauti duomenys neturėtų būti pripažinti įrodymais, o jam baudžiamoji byla pagal BK 223 straipsnio 1 dalį turėtų būti nutraukta. Tačiau šie kasatoriaus argumentai yra nepagrįsti.

18Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, kitų įstatymų bei norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas. Tai neatsargus nusikaltimas, kurio sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė už jį kyla tik tuo atveju, kai yra nustatomi bent vienas iš BK 223 straipsnio 1 dalyje nurodytų alternatyvių nusikalstamų padarinių: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šie padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonėms dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė. Už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako tik tas asmuo, kuris yra atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnis).

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. S. S., būdamas UAB ( - ) direktorius, aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 11 d. iki 2005 m. vasario 3 d. negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, turto: 2004 m. iš dalies neinventorizavo bendrovės turto, t. y. neatliko ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, bendrovės kasoje esančių pinigų, gautinų ir mokėtinų skolų metinės inventorizacijos, 2004 m. vasario 10 d. pasikeitus už esančias sandėlyje atsargas materialiai atsakingiems asmenims, neatliko atsargų perdavimo, neinventorizavo turto dalies, perduodamos vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui, neišsaugojo bendrovės buhalterinių dokumentų: įgaliojimų serija D Nr. 280803, 280809, 280817, 280818, 280820, 280833, 280862, 280873, 280887, 280894, 2003 m. sudarytos sutarties dėl automobilio „Ford“ (valst. Nr. ( - )) nuomos, buhalterijai nepateikė UAB „Transgesta“ 2004 m. balandžio 30 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros už atliktus UAB ( - ) 1395,05 Lt vertės remonto darbus, 2004 m. spalio 21 d. tarp A. Ž. ir UAB ( - ) sudarytos sutarties dėl automobilio MAN (valst. Nr. ( - )) nuomos, 2005 m. vasario 3 d. UAB ( - ) nuomojamose patalpose Kaune, ( - ) rasto 11 650 l nepajamuoto skysčio įsigijimo dokumentų. Tokiais veiksmais buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 21 straipsnio 2 dalis, 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos tvarkos 5, 9 punktai.

20Faktines nusikalstamos veikos aplinkybes teismas nustatė remdamasis 2005 m. balandžio 29 d. specialisto išvada dėl UAB ( - ) ūkinės–finansinės veiklos, teisiamojo posėdžio metu duotais specialisto G. N. parodymais, įvykio vietos apžiūros protokolu, iš dalies paties E. S. S. duotais parodymais. Nors teismas nuosprendyje ir nenurodė, E. S. S. kaltė taip pat įrodyta ir teisiamajame posėdyje apklaustos liudytojos J. K. parodymais (ji patvirtino, kad bendrovės direktorius neperdavė į buhalteriją 2004 m. spalio 21 d. sutarties tarp UAB ( - ) ir A. Ž.).

21Kasatorius neabejoja specialisto išvadų pagrįstumu, tik teigia, kad visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo ir kad jie buvo saugomi bendrovės patalpose. 2005 m. vasario 3 d. atlikta įvykio vietos – patalpų Kaune, ( - ), kuriose buvo įsikūrusi UAB ( - ), apžiūra. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad sandėlio pagalbinėse patalpose esančiame stale ir seife surasti įvairūs dokumentai buvo sudėti į dvi kartonines dėžes, kurios užplombuotos popierinėmis plombomis, pasirašant apžiūroje dalyvavusiems pareigūnams A. V. ir D. T. Atliekant apžiūrą dalyvavo ir UAB ( - ) darbuotojai V. L. ir A. T. 2005 m. kovo 6 d., dalyvaujant specialistui G. Namajuškai, dėžės su dokumentais buvo atidarytos, surašytas protokolas apie jose rastus dokumentus. Šiame protokole nurodyta, kokie surasti segtuvai, kasos aparato juostos bei juose esančių dokumentų lapų skaičius, detaliau neišvardinant dokumentų pavadinimų. Kasatorius tvirtina, kad surašant protokolą buvo pažeista BPK 207 straipsnio 2 dalis, nes apžiūros protokole turėjo būti smulkiai aprašomi apžiūrėti objektai, nurodyti jų požymiai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos aplinkybėms nustatyti. Pripažintina, kad šios įstatymo nuostatos nebuvo tinkamai laikomasi, nes protokole nenurodyta, kokie konkrečiai dokumentai buvo įsegti iš bendrovės paimtuose dokumentų segtuvuose. Tačiau tai nelaikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų pažeidimu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad dalis iš bendrovės paimtų buhalterinių dokumentų būtų prarasti, kad specialistui nepateikta dalis dokumentų ar kad specialistas ištyrė ne visus jam pateiktus dokumentus. Specialistas įstatymo nustatyta tvarka buvo įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingos išvados pateikimą.

22Be to, nors kasatorius ir teigia, kad visi buhalteriniai dokumentai buvo laikomi bendrovės patalpose, tai prieštarauja bylos medžiagai. 2005 m. vasario 9 d. kratos E. S. S. gyvenamojoje vietoje (Kaunas, ( - )) metu taip pat buvo paimti įmonės buhalteriniai dokumentai (T. 1, b. l. 21). Kitus dokumentus tyrimo organams pateikė: 2005 m. vasario 23 d. – buvusi įmonės buhalterė J. K., 2005 m. balandžio 1 d. ir birželio 22 d. – E. S. S. (T. 1, b. l. 173, 174, 176). Iš specialisto išvados matyti, kad UAB ( - ) ūkinės–finansinės veiklos tyrimas buvo atliekamas pagal įvykio vietos apžiūros ir kratos E. S. S. gyvenamojoje vietoje metu paimtus buhalterinius dokumentus, taip pat J. K., 2005 m. balandžio 1 d. E. S. S. savo iniciatyva pateiktus dokumentus. Iš 2005 m. birželio 22 d. pateikimo protokolo matyti, kad E. S. S. pateikė negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 05/2003 kopiją, automobilio MAN (valst. Nr. ( - )) nuomos sutarties kopiją, įgaliojimų knygutę su įgaliojimais serija D Nr. 280801, 280824, 280834, 280849, 280870, 280896, 280899, 280898, 280892, 280884, 280881 (T. 1, b. l. 176). Nors šie dokumentai buvo pateikti jau po specialisto išvados surašymo, tačiau tai neturi reikšmės specialisto išvados pagrįstumui ir teisėtumui bei faktinėms veikos padarymo aplinkybėms – E. S. S. inkriminuojama, jog automobilio MAN nuomos sutartis nebuvo pateikta UAB ( - ) buhalterijai, o minėtų įgaliojimų neišsaugojimas (nepateikimas) nėra inkriminuotas. Specialistas G. Namajuška, apklaustas teisiamajame posėdyje, savo pateiktas išvadas patvirtino, nurodydamas, kad dėl nustatytų buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimo negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos ir turto (T. 4, b. l. 52).

23Taigi teismas, teisiamajame posėdyje ištyręs ir įvertinęs minėtų įrodymų visetą, pagrįstai konstatavo, kad E. S. S. kaip bendrovės direktorius buvo atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą, nustatė, kokiais veiksmais pasireiškė jo kaltė, padarant nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje.

24Dėl kasatorių argumentų apie BK 201 straipsnio 2 dalies taikymą

25E. S. S. ir V. L. buvo pateikti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 201 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 201 straipsnio 2 dalyje.

26Pirmosios instancijos teismas E. S. S. ir V. L. išteisino, neįrodžius, kad jie padarė veiką, turinčią nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Teismas konstatavo, kad UAB ( - ) užsiėmė chemijos produktų didmenine prekyba, sudarė koncentruoto stiklo valiklio tiekimo sutartį su AB „Sema“. Skystis, dėl kurio neteisėto gaminimo ir laikymo, turint tikslą realizuoti, buvo pateikti kaltinimai, yra techninio etilo alkoholio skiedinys (mišinys). Todėl, teismo nuomone, byloje nėra nenuginčijamų įrodymų, kad kaltinamieji iš teisėtai įgyto ir laikomo techninio etilo alkoholio skiedinio neteisėtai gamino ir laikė techninio etilo alkoholio skiedinį. Be to, teismas nenustatė tikslo realizuoti techninio etilo alkoholio skiedinius – nėra duomenų, kad šis skiedinys buvo bet kokiu būdu perleistas tretiesiems asmenims ar kėsintasi tai padaryti. Apylinkės teismas vadovavosi E. S. S. teiginiu, kad iš AB „Sema“ pirkto stiklo valiklio V-2/1 garinimo būdu buvo gaminamas skaidrus skystis, nes pašalinti valiklyje esančių dažančių medžiagų cheminės reakcijos metu nebuvo įmanoma; šis skystis buvo reikalingas kaip sudedamoji medžiaga kitiems buitinės chemijos gaminiams pagal patvirtintus standartus ĮST 3600341-03, ĮST 3600341-04, ĮST 3600341-05 gaminti. Šiuos parodymus, teismo nuomone, patvirtino ir liudytojas A. B., bendrovėje dirbęs chemiku-technologu.

27Apeliacinės instancijos teismas panaikino apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl E. S. S. ir V. L. išteisinimo, konstatavęs, kad pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimas nebuvo pagrįstas išsamiu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, nuosprendyje neišanalizuoti kaltinantys įrodymai (V. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, liudytojų A. T., A. B. parodymai), nenurodyti motyvai, kodėl jie atmetami, taip buvo pažeistos 20 straipsnio, 305 straipsnio 2 dalies nuostatos.

28Pripažintina, kad apeliacinės instancijos teismo išvada dėl E. S. S. ir V. L. nepagrįsto išteisinimo yra teisinga, pagrįsta išsamiais argumentais, išdėstytais apkaltinamajame nuosprendyje.

29BK 201 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už penkiasdešimt arba daugiau litrų techninio etilo alkoholio, jo skiedinių (mišinių) neteisėtą pagaminimą, laikymą, gabenimą, turint tikslą realizuoti, arba jo realizavimą. Nusikalstamos veikos objektyvusis požymis reiškiasi bet kuriais straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais. Kelių alternatyvių veiksmų atlikimas kvalifikuotinas kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu jas jungia vieningas kaltininko sumanymas. Šios nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis apibūdinamas tiesiogine tyčia: ją darydamas asmuo suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti.

30Kasatorius E. S. S. teigia, kad įvykio vietos apžiūros metu surastas techninio etilo alkoholio skiedinys būtų panaudotas spiritinio valiklio pagal standartą ĮST 3600341-04:2003, reg. Nr. 8483, gamybai. Be to, byloje nebuvo gauta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, kad UAB ( - ) rastas ir paimtas techninis etilo alkoholio skiedinys (mišinys) buvo bet kokiu būdu perleistas tretiesiems asmenims ar bent kėsinamasi tai daryti. Taigi kasatorius abejoja objektyviųjų nusikalstamos veikos požymių ir tikslo realizuoti nusikalstamos veikos dalyką įrodytumu. Nors kasatorius ir teigia, kad techninio etilo alkoholio skiedinio gamyba buvo teisėta, t. y. UAB ( - ) veikla buvo susijusi su valiklių, poliravimo ir kitų cheminių preparatų gamyba pagal nustatytas bendrovės veiklos rūšis, o pagal standartą ĮST 3600341-04:2003, reg. 8483 buvo gaminami spiritiniai valikliai, tai prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms.

31Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino specialisto išvados apie tai, kad pagal UAB ( - ) buhalterinius dokumentus bendrovė 2004 m. gruodžio – 2005 m. sausio mėn. gamybos nevykdė, nors pagal suvartotą elektros energijos ir sunaudoto vandens kiekį bendrovėje vyko intensyvi gamyba.

32Pagal 2005 m. balandžio 29 d. specialisto išvadą nuo 2004 m. liepos 29 d. iki 2005 m. vasario 3 d. UAB ( - ) gavo iš AB „Sema“ 203 000 l koncentruoto stiklų valiklio Nr. V-2/1. 33 000 l šio valiklio buvo nukreipta į gamybą, t. y. iš jo pagaminta 35 840 l aliejinio medienos impregnanto, kurio gamyba nuo 2004 m. rugsėjo 3 d. nutraukta, 164 000 l valiklio parduota, kas pagaminta 2005 m. sausio 13 d. iš 1000 l nenustatyta, 6000 l liko nerealizuotas likutis (T. 2, b. l. 63). Taigi pagal šiuos duomenis gamyba UAB ( - ) nevyko jau nuo 2004 m. rugsėjo 3 d. (tai patvirtino ir liudytojas A. B.).

33Specialisto išvada taip pat nustatyta, kad 2005 m. vasario 3 d. pagal įvykio apžiūros protokolą ir UAB „Aleksoto prekyba“ turto saugojimo aktus UAB ( - ) faktiškai rasta 17 650 l nerealizuoto skysčio, iš kurių be dokumentų rasta 11 650 l nepajamuoto skysčio, dėl kurio E. S. S. pateiktas kaltinimas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį. Todėl nepagrįstas kasatoriaus tvirtinimas, kad jis iš teisėtai įgyto ir laikomo koncentruoto stiklo valiklio, gauto iš UAB „Sema“, gamino techninį etilo alkoholio skiedinį, nes byloje nėra duomenų, kad šis skystis buvo gautas iš UAB „Sema“ ir kad tai – koncentruotas stiklų valiklis Nr. V-2/1.

34Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai rėmėsi liudytojo A. B. parodymais, jam iš esmės vienodai tvirtinant, kad gaminant spiritinį valiklį pagal standartą ĮST 3600341-04:2003, reg. 8483, langų valiklio distiliuoti nereikėjo. Be to, pagal 2004 m. gruodžio 7 d. UAB ( - ) raštą muitinės laboratorijai dėl KPN kodo nustatymo ir išdavimo tyrimų protokolo numatomam gaminti rūgštiniam spiritiniam valikliui, nustatyta šio valiklio sudėtis masės procentais: koncentruotas stiklo valiklis V2/1 (gamintojas AB „Sema“) – 80 %, mineralinės rūgštys – 4 %, vanduo – 16 % (T. 4, b. l. 110). Taigi pagal šį raštą nebuvo numatyta, kad rūgštinio spiritinio valiklio gamybai naudojamas koncentruotas stiklo valiklis būtų distiliuojamas. Todėl nebuvo pagrindo gaminti tarpines medžiagas produkcijai, dėl kurios išvados nebuvo pateikusi muitinės laboratorija.

35Nepagrįstas ir kasatoriaus tvirtinimas, kad nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, kad UAB ( - ) rastas techninio etilo alkoholio skiedinys buvo bet kokiu būdu perleistas tretiesiems asmenims ar bent kėsintasi tai padaryti. Pažymėtina, kad nusikaltimo tikslas įrodinėjamas atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vertinant byloje surinktų duomenų visetą: surasto skysčio kiekį, vietą, ar panaudotos jį gabenti transporto priemonės ir pan. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje išsamiai pasisakyta šiuo klausimu. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad pagal didelį surasto techninio etilo alkoholio kiekį galima spręsti, kad jis pagamintas siekiant jį realizuoti. Tokio tikslo buvimą patvirtina ir įvykio vietos apžiūros metu rastas automobilis „VW Transporter“ (valst. Nr. ( - )), kuriame įrengtos slaptos talpos skysčiui laikyti, kuriuose įvykio vietos apžiūros metu buvo rastas skystis (701,5 l), pagal alkoholio koncentraciją, vizualines savybes atitinkantis UAB ( - ) patalpose rastam techniniam etilo alkoholio skiediniui. Kad šiuo automobiliu buvo naudojamasi UAB ( - ) interesais patvirtinta V. L., liudytojo A. T. parodymais.

36E. S. S. nepagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 301 straipsnio nuostatas, nes apkaltinamąjį nuosprendį grindė liudytojų A. T., A. B., nuteistojo V. L. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kurių nepatvirtina kiti įrodymai, ir nepagrįstai nesirėmė jų teisiamajame posėdyje duotais parodymais.

37BPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Pažymėtina, jog ši BPK nuostata neturi būti suprantama tiesiogiai, t. y. kad nuosprendyje turi būti remiamasi tik tais kaltinamojo ir kitų asmenų parodymais, kurie buvo duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę remtis visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti teisiamajame posėdyje. Pagal BPK 276 straipsnio 4 dalį byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai.

38Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad pirmosios instancijos teismas liudytojų A. B., A. T. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, netyrė, nes jų parodymai apie reikšmingas bylai aplinkybes, duoti teisiamajame posėdyje, iš esmės nesiskyrė nuo duotų ikiteisminio tyrimo metu. A. T. vienodai aiškino, kad dirbo vairuotoju UAB ( - ), ne vieną kartą naudojosi automobiliu „VW Transporter“, taip pat ir pagal E. S. S. prašymą. Kadangi teisiamajame posėdyje V. L. davė parodymus, kurie skyrėsi nuo duotų ikiteisminio tyrimo metu, teismas perskaitė jo parodymus, apklausiant jį įtariamuoju (T. 3, b. l. 115, 131, T. 4, b. l. 52), ir jais pagrįstai rėmėsi.

39Nuteistasis V. L. teigia, kad jis nepagrįstai nuteistas už techninio etilo alkoholio skiedinio gaminimą, laikymą, turint tikslą realizuoti, nes jis bendrovėje buvo tik samdomas darbuotojas, apie tai, kas yra bendrovėje gaminama, kur bus naudojama pagaminta produkcija su bendrovės direktoriumi nekalbėjo.

40Remiantis bylos medžiaga apeliacinės instancijos teismo išvada dėl V. L. kaltumo yra pagrįsta.

41Apeliacinės instancijos teismas V. L. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, pagrindė jo paties parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pradžioje, jam aiškinant, kad bendrovėje išdirbo šešis kartus; jam buvo pasakyta į patalpas, kurioje dirbo, pašalinių žmonių neleisti; jis įtarė, kad vyksta neteisėta veikla, jautė aitrų alkoholio kvapą, įtarė, kad automobilyje „VW Transporter“ (valst. Nr. ( - )) gali būti slėptuvė, nes automobilio grindys buvo paaukštintos. Duodamas parodymus 2005 m. birželio 13 d. V. L. pakeitė juos ir tvirtino, kad bendrovėje jis dirbo tik vieną dieną – 2005 m. vasario 3 d. Teisiamajame posėdyje V. L. taip pat tvirtino, kad jis bendrovėje dirbo tik vieną dieną. Byloje esantiems įrodymams patikrinti teismas perskaitė ikiteisminio tyrimo metu duotus V. L. parodymus (T. 3, b. l. 115, 117–118, 131, T. 4, b. l. 52). V. L. teisiamajame posėdyje negalėjo paaiškinti, dėl kokių priežasčių jo parodymai skiriasi. Pažymėtina, kad V. L. apklausos įtariamuoju metu, jam prisipažįstant kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, dalyvavo ir gynėjas (T. 3, b. l. 117–118). Jau minėta, kad BPK 301 straipsnio 1 dalyje įsakmiai nustatyta, jog teismas nuosprendį grindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. V. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, teisiamajame posėdyje buvo ištirti, todėl apeliacinės instancijos teismas, pagrįsdamas V. L. kaltę, teisėtai jais rėmėsi. Kad V. L. 2004 m. vasario 3 d. dirbo UAB ( - ) sandėlyje jame esančiu filtravimo įrenginiu, patvirtino liudytojai A. Č., D. T., N. Č., A. K. Be to, liudytojas A. B. patvirtino, kad jis epizodiškai matydavo V. L. UAB ( - ) (T. 4, b. l. 57). Ta aplinkybė, kad V. L. dirbo sandėlyje su filtravimo įranga, kuriame įvykio vietos apžiūros metu buvo rastas didelis techninio etilo alkoholio skiedinio kiekis, patvirtina, kad jis suprato, jog skystis bus realizuotas. Kam ir kokiu būdu bus realizuotas techninio etilo alkoholio skiedinys nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių konstatavimui neturi reikšmės.

42Taigi kasatorių kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, yra pagrįsta apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje išdėstytų ir įvertintų įrodymų visuma, baudžiamasis įstatymas nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai, kasaciniuose skunduose išdėstyti argumentai neduoda pagrindo abejoti skundžiamo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio teisėtumu ir pagrįstumu.

43Dėl paskirtos bausmės

44Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas E. S. S. ir V. L. bausmes pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, tinkamai vadovavosi BK 54 straipsnio nuostatomis: atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį (padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas), kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikaltimas padarytas veikiant bendrininkų grupe – ir pagrįstai paskyrė bausmes, skaičiuojant nuo straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės vidurkio.

45Tačiau apeliacinės instancijos teismas be pagrindo nepritaikė BK 66 straipsnio nuostatų ir į V. L. paskirtą bausmę neįskaitė sulaikymo ir suėmimo laikotarpio. Pagal BK 66 straipsnio 1 dalį teismas, skirdamas bausmę asmeniui, kuriam buvo taikytas kardomasis kalinimas (suėmimas), privalo jį įskaityti į paskirtą bausmę. Pagal šio straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija, įsigaliojusi 2007 m. liepos 21 d.) kardomasis kalinimas (suėmimas) į paskirtą bausmę įskaitomas pagal šio kodekso 65 straipsnio 1 dalies taisykles vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai. Pagal byloje esančius duomenis V. L. 2005 m. vasario 3 d. buvo laikinai sulaikytas (T. 3, b. l. 107–108). Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. vasario 5 d. nutartimi jam paskirtas suėmimas dešimčiai dienų (T. 3, b. l. 132). 2005 m. vasario 15 d. V. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas (T. 3, b. l. 133). Taigi V. L. buvo suimtas nuo 2005 m. vasario 3 d. iki 2005 m. vasario 15 d., t. y. dvylika dienų. Pagal BK 66 straipsnio 2 dalį dvylikos dienų suėmimas yra prilyginamas 24 MGL dydžio baudai. Todėl V. L. paskirta bausmė – 100 MGL dydžio bauda – mažintina iki 76 MGL dydžio (9500 Lt).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

47Nuteistųjų E. S. S. ir V. L. kasacinius skundus atmesti.

48Pakeisti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendį dėl nuteistojo V. L. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 punktais, į V. L. pagal BK 201 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę – baudą – įskaityti sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2005 m. vasario 3 d. iki 2005 m. vasario 15 d., ir paskirtą baudą sumažinti iki 76 MGL dydžio (9500 Lt).

49Kitą Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. E. S. S. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems... 3. V. L. nuteistas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį 100 MGL dydžio (12 500 Lt)... 4. Pagal nuteistojo E. S. S. kasacinį skundą taip pat skundžiamas Kauno miesto... 5. Šiuo apylinkės teismo nuosprendžiu E. S. S. ir V. L. dėl kaltinimų pagal... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo V. L.,... 8. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. nuosprendžiu E. S. S.... 9. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 10. Kasaciniu skundu nuteistasis E. S. S. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 11. Dėl kaltinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį. Kasatorius teigia, 2005 m.... 12. Dėl kaltinimo pagal BK 201 straipsnio 2 dalį. Kasatorius nurodo, kad UAB ( -... 13. Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK... 14. Kasaciniu skundu nuteistasis V. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 15. Nuteistųjų E. S. S. ir V. L. kasaciniai skundai atmestini.... 16. Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies taikymo... 17. Kasatorius E. S. S. tvirtina, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma... 18. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. S. S., būdamas UAB ( - )... 20. Faktines nusikalstamos veikos aplinkybes teismas nustatė remdamasis 2005 m.... 21. Kasatorius neabejoja specialisto išvadų pagrįstumu, tik teigia, kad visi... 22. Be to, nors kasatorius ir teigia, kad visi buhalteriniai dokumentai buvo... 23. Taigi teismas, teisiamajame posėdyje ištyręs ir įvertinęs minėtų... 24. Dėl kasatorių argumentų apie BK 201 straipsnio 2 dalies taikymą... 25. E. S. S. ir V. L. buvo pateikti kaltinimai padarius nusikalstamas veikas,... 26. Pirmosios instancijos teismas E. S. S. ir V. L. išteisino, neįrodžius, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismas panaikino apylinkės teismo nuosprendžio... 28. Pripažintina, kad apeliacinės instancijos teismo išvada dėl E. S. S. ir V.... 29. BK 201 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už penkiasdešimt... 30. Kasatorius E. S. S. teigia, kad įvykio vietos apžiūros metu surastas... 31. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pirmosios... 32. Pagal 2005 m. balandžio 29 d. specialisto išvadą nuo 2004 m. liepos 29 d.... 33. Specialisto išvada taip pat nustatyta, kad 2005 m. vasario 3 d. pagal įvykio... 34. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai rėmėsi liudytojo A. B.... 35. Nepagrįstas ir kasatoriaus tvirtinimas, kad nei ikiteisminio tyrimo, nei... 36. E. S. S. nepagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė... 37. BPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosprendis turi būti pagrįstas... 38. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Nuteistasis V. L. teigia, kad jis nepagrįstai nuteistas už techninio etilo... 40. Remiantis bylos medžiaga apeliacinės instancijos teismo išvada dėl V. L.... 41. Apeliacinės instancijos teismas V. L. kaltę padarius nusikalstamą veiką,... 42. Taigi kasatorių kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 201... 43. Dėl paskirtos bausmės... 44. Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas E. S. S. ir V. L. bausmes pagal BK... 45. Tačiau apeliacinės instancijos teismas be pagrindo nepritaikė BK 66... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,... 47. Nuteistųjų E. S. S. ir V. L. kasacinius skundus atmesti.... 48. Pakeisti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 49. Kitą Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos...