Byla 2-1300/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Šiaurės kryptis“ direktoriaus V. S. ir UAB „Alstama“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto administratoriumi bankroto byloje Nr. B2-3196-553/2009 paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AB Ūkio bankas ir V. G..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Šiaurės kryptis“ direktorius V. S. bei kreditorius UAB „Alstama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Šiaurės kryptis“. Ieškovas UAB „Šiaurės kryptis“ direktorius V. S. nurodė, kad bendrovės pagrindinė veikla – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Šiam tikslui bendrovė įsigijo žemės sklypą, kuriame pradėjo statyti administracinį pastatą. Žemės sklypo pirkimui ir administracinio pastato statybos finansavimui 2007-06-03 UAB „Šiaurės kryptis“ su AB „Ūkio bankas“ sudarė kreditavimo sutartį, o statyboms darbams bendrovė sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Alstama“. Nors buvo pasirašytos trys preliminariosios administracinių/komercinių patalpų pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias būsimi pirkėjai sumokėjo 1,67 mln. dydžio pirmines įmokas, daugiau potencialių pirkėjų dėl pasikeitusios padėties nekilnojamojo turto rinkoje tarpininkui surasti nepavyko, o AB „Ūkio bankas“, nepaisant atsakovo pastangų, atsisakė toliau finansuoti administracinio objekto statybą ir užbaigimą. Šios aplinkybės lėmė tai, kad bendrovė negali įvykdyti savo įsipareigojimų pirkėjams, negali apmokėti už statybos darbus rangovui UAB „Alstama“ bei grąžinti AB „Ūkio bankas“ dalies kredito. Nurodė, kad pagal bendrovės 2009-02-28 finansinės atskaitomybės dokumentus UAB „Šiaurės kryptis“ turtas sudarė 26 573,670 Lt, bendrovės pradelstos skolos ir įsipareigojimai- 14 591 821 Lt, t. y. viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės administratoriumi ieškovas UAB „Šiaurės kryptis“ direktorius V. S. prašė paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Ieškovas UAB „Alstama“ ieškinyje pažymėjo, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 5 762 835,29 Lt. UAB „Alstama“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti Joną Uselį.

4Tretysis asmuo, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. G. prašė teismo UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto administratoriumi skirti S. N.

5Tretysis asmuo, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „Šiaurės kryptis“ iškėlė bankroto bylą UAB „Šiaurės kryptis“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė yra nemoki. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, nurodė, kad visi keturi siūlomi kandidatai atitinka teisės norminiuose aktuose jiems keliamus reikalavimus. Nutartyje pažymima, jog įvertinus siūlomų pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį ir atsižvelgiant į administruotinos įmonės dydį, jos kreditorių skaičių, jų buveinių adresus, įmonės veiklos pobūdį, turimą turtą ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes, įmonės bankroto administratoriumi tikslinga skirti ne fizinį, o juridinį asmenį, kuris galėtų operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto procedūras bei kitas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Be to, nagrinėjamu atveju juridiniai bankroto administratoriai turi žymiai didesnę administruojamų įmonių darbo patirtį negu fiziniai bankroto administratoriai. Teismas dėstė, jog pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką bankroto bylose aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis UAB ,,RVK“ bankroto byloje, civ. bylos Nr. 2-315/2007). Atsižvelgęs į bankroto administratoriaus funkcijas, įgaliojimus bei atsakomybę, teismas UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto administratoriumi paskyrė didžiausią finansinį reikalavimą, t. y. apie 70 procentų visų atsakovo kreditorinių įsipareigojimų turinčio hipotekos kreditoriaus siūlomą juridinį asmenį. Tuo pačiu teismas atkreipė dėmesį, jog iš visų siūlomų kandidatūrų UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didžiausią darbo patirtį, administruojant bankrutuojančias pramonės ir statybos įmones (įmonėje dirba 7 bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus turintys darbuotojai, vykdomos 122 įmonių bankroto procedūras, baigtos 394 bankroto procedūros, administruojamos labai didelės įmonės - AB „Dirbtinis pluoštas“, UAB „Lino audiniai“, AB „flyLAL- Lithuanian Airlines“).

7Ieškovas V. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ panaikinti ir šį klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ reziduoja Vilniuje, turi labai didelę patirtį vykdant įmonių bankroto procedūras. Vien tai, kad šį administratorių pasiūlė juridinio asmens dalyvis, o ne kreditorius, nesudaro pagrindo jo neskirti.
  2. Teismo paskirtas bankroto administratorius reziduoja Kauno mieste, o atsakovo buveinė yra Vilniuje. Skirti šį bankroto administratorių neekonomiška, neoperatyvu. UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ dėl darbo mažesnio krūvio ir rezidavimo Vilniuje bankroto administravimo paslaugas galėtų suteikti pigiau negu teismo paskirtas bankroto administratorius.
  3. Bankroto administratorius bankroto procese gina visų įmonės kreditorių, o ne didžiausių kreditorių teises ir interesus. Todėl nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad bankroto administratoriumi reikia skirti atsakovo didžiausio kreditoriaus siūlomą asmenį. Atvirkščiai, bankroto procedūras turėtų vykdyti kitas - ne įmonės didžiausio kreditoriaus pasiūlytas asmuo.

8Ieškovas UAB „Alstama“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ panaikinti ir šį klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto administratoriumi paskirti J. Ū. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto administratorius J. Ū. reziduoja Vilniuje, turi didelę patirtį vykdant įmonių bankroto procedūras. Teismo paskirtas bankroto administratorius reziduoja Kauno mieste. Skirti šį bankroto administratorių neekonomiška, neoperatyvu. J. Ū. dėl darbo mažesnio krūvio ir rezidavimo Vilniuje bankroto administravimo paslaugas galėtų suteikti pigiau negu teismo paskirtas bankroto administratorius.
  2. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio bankas“ interesai yra pakankamai apsaugoti, nes jam įkeistas visas atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Tad skirti dar ir AB „Ūkio bankas“ pasiūlytą bankroto administratorių nebuvo pagrindo.

9Tretysis asmuo, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, jog apeliantai nenurodė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbo trūkumų, o skundai paremti vien tik prielaidomis. Be to, ne Vilniuje dirbančių bankroto administratorių paslaugų įkainiai turėtų būti pigesni už sostinėje reziduojančių bankroto administratorių paslaugų įkainius.

10Apeliaciniai skundai netenkintini.

11Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, pasiūlytą juridinį asmenį, o ne vieną iš ieškovų pasiūlytų asmenų, turi būti atsižvelgta į administratoriaus paskirtį bankroto procese, jo kompetenciją, įmonės, kurią siekiama administruoti, veiklos ypatumus bei finansinę padėtį, taip pat siūlomų bankroto administratorių profesinę patirtį, finansinius bei darbo pajėgumus, užimtumą, kurie ir lemia nepertraukiamą bei nuoseklią bankroto proceso eigą.

12Įmonės administratorius bankroto procese nėra savitikslis. Tai svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

13Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Žalmargės pienas“ generalinis direktorius J. B. v. UAB „Žalmargės pienas“ (bylos Nr. 2-310/2006 m., kat. 126.3). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje pagal kreditorių UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB banko „Snoras“, Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyriaus atskiruosius skundus (bylos Nr. 2-117/2006 m., kat. 121.17; 126.3).

14Kadangi teismas pasirinko vieną iš keturių bankroto administratorių ir du ieškovai, siūlę šias kandidatūras, pateikė atskiruosius skundus, yra pagrindas panagrinėti, ar teismas pagrįstai atmetė ieškovų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras. Visų pirma, pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje dėl administratoriaus skyrimo aiškiai nurodė priežastis, dėl kurių pasirinko vieną iš keturių bankroto administratorių (atsakovo kreditoriaus AB „Ūkio bankas“ siūlomas asmuo turi didžiausią patirtį vykdant bankroto procedūras) ir įvardijo argumentus, dėl kurių nepasirinko kitų proceso dalyvių pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų. Teismas apsvarstė kiekvieną kandidatūrą ir administratorių pasirinko atmetimo būdu.

15Teisėjų kolegija pažymi, jog sprendžiant šį klausimą, reikšminga aplinkybė, kad UAB „Šiaurės kryptis“ yra didelė įmonė, kurios tiek turtas, tiek ir įsipareigojimai viršija po dvidešimt milijonų litų. Sudėtingomis rinkos sąlygomis siekiant nustatyti tokios įmonės nemokumą lėmusias tikrąsias priežastis, išsiaiškinti visų kreditorinių reikalavimų, atsirandančių iš įvairialypių teisinių santykių, pagrįstumą, gali neužtekti vien tik gerų profesinių žinių. Siekiant kuo tinkamiau atlikti atsakovo veiklos teisinį įvertinimą ir nustatyti ne tik kreditorių bei debitorių sąrašus, kreditorinius įsipareigojimus, bet ir tikrąsias nemokumo priežastis, reikia atlikti išsamų teisinį-ūkinį veiklos tyrimą. Tokį tyrimą kokybiškiau ir operatyviau gali atlikti teisės subjektas, turintis gausesnį profesionalų personalą, geresnes finansines galimybes bei didesnę darbo patirtį. Teisėjų kolegijos nuomone, nors tiek teismo paskirtas administratorius, tiek ir ieškovų siūlyti administratoriai, siekiantys administruoti bendrovę, turi tinkamus leidimus ir gavo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimus, visgi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra tinkamesnis bankroto administratorius, vykdant didelės įmonės bankroto procedūras. Tokia išvada darytina dėl to, jog ši įmonė turi didžiausią darbo patirtį iš visų pasiūlytų administratorių, gausų profesionalių asmenų personalą, didesnius finansinius resursus. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veikia aštuonerius metus, per kuriuos užbaigė 397 įmonių bankroto procedūras ir tebevykdo 134 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba septyni darbuotojai, turintys teisę teikti šias paslaugas. Bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ veikia septynerius metus, per kuriuos užbaigė 98 įmonių bankroto procedūras ir tebevykdo 39 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba trys darbuotojai, turintys teisę teikti šias paslaugas. Taigi, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kaip turintis labai didelę bankroto administravimo paslaugų teikimo patirtį, yra labiau tinkamas už UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, o juo labiau už fizinį asmenį administruoti didelę statybos įmonę, kuriai iškelta bankroto byla. Vien tai, kad bankroto administratoriaus buveinė yra Kaune, o atsakovo buveinė Vilniuje, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Teisės norminiai aktai neriboja bankroto administratorių veiklos jų buveinės vieta. Bankroto administratoriai turi teisę teikti bankroto paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, ir tai labai svarbu, bankroto procedūros turi vykti sklandžiai, kad vykdant jas būtų išvengta konflikto tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. AB „Ūkio bankas“ yra didžiausias atsakovo kreditorius ir jis nesutinka su tuo, kad fizinis asmuo administruotų didelę įmonę. Vien ta aplinkybė, kad bankroto procesą inicijavo ne atsakovo didžiausias kreditorius, o ieškovai, iš kurių vienas yra įmonės dalininkas, o kitas kelis kartus mažesnę reikalavimo teisę turintis kreditorius, nepaneigia teismo padarytos išvados teisingumo. Pažymėtina ir tai, jog UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ užimtumas, teikiant paslaugas bankroto procesuose, nėra toks didelis, kad ši įmonė nepajėgtų tinkamai administruoti UAB „Šiaurės kryptis“. Nesant duomenų apie tai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius negalėtų teikti šių paslaugų atsakovui ar kad kitas bankroto administratorius galėtų tinkamiau vykdyti šias pareigas, nesutikti su teismo padaryta išvada dėl bankroto administratoriaus nėra pagrindo.

16Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

17Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonių bankroto procedūras reglamentuojančias teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Tokia žemesnės instancijos teismo nutartis atitinka teisės normų reikalavimus bei Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką bankroto administratorių skyrimo klausimu, nepažeidžia lygiateisiškumo principo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai