Byla 2-960-905/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretoriui Liudvikui Augučiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justinui Usoniui,

4atsakovo I. Ž. atstovei advokatei Indrei Panavaitei ir

5atsakovo užsienio draudimo įmonės „BTA Insurance Company“ SE atstovui teisininkui A. B.,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. D. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Transrevis“, R. Š., užsienio draudimo įmonei AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančiai per Lietuvos filialą, I. Ž. ir užsienio draudimo įmonei „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiai per filialą Lietuvoje, tretieji asmenys viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė ir viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, dėl žalos atlyginimo.

7Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

8Ieškovas 2010 m. sausio 14 d. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Transrevis“ 8795,18 Lt turtinei ir 70 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, taip pat priteisti 1215 Lt netekto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2005 m. spalio 10 d. iki 2006 m. birželio 19 d. Tokius pačius ieškinio reikalavimus šioje byloje ieškovas 2012 m. balandžio 23 d. pareiškė atsakovams UAB „Transrevis“, I. Ž. ir R. Š. (T. 2, b. l. 69-70), o 2014 m. liepos 1 d. – atsakovams UAB „Transrevis“, R. Š., užsienio draudimo įmonei AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančiai per Lietuvos filialą, I. Ž. ir užsienio draudimo įmonei „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiai per filialą Lietuvoje (T. 3, b. l. 192-195).

9Ieškovas nurodė, kad jis 2005 m. spalio 10 d. eismo įvykio metu buvo sužalotas kaip keleivis, važiavęs atsakovo UAB „Transrevis“ valdomoje transporto priemonėje, kurią vairavo atsakovas R. Š.; kitą eismo įvykyje dalyvavusį automobilį vairavo atsakovas I. Ž.. Anot ieškovo, dėl eismo įvykio jam padaryta turtinė ir neturtinė žala, kurią solidariai turi atlyginti atsakovai: turtinė žala patirta dėl vaistų ir medikamentų pirkimo bei kelionių gydymosi tikslais; neturtinė žala – dėl sunkaus sveikatos sužalojimo, skausmų, dvasinio sukrėtimo, nepatogumų. Ieškovas nurodė, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes teisė pareikšti ieškinį atsirado, kai Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2009 m. spalio 29 d. nutarimu nusprendė nutraukti ikiteisminį tyrimą R. Š. atžvilgiu.

10Atsakovas UAB „Transrevis“ prašė ieškinį atmesti; taikyti ieškinio senatį. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas žalą patyrė 2005 m. spalio 10 d. eismo įvykio metu, taigi teisė reikalauti žalos atlyginimo atsirado 2005 m. spalio 10 d., tačiau ieškovas savo teises pradėjo ginti praėjus Kelių transporto kodekso 56 straipsnyje nustatytam dvejų metų ieškinio senaties terminui. Be to, atsakovo nuomone, iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų surinktos medžiagos matyti, kad dėl eismo įvykio kaltas I. Ž., pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

11Atsakovas R. Š. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovas pažymėjo, kad eismo įvykio metu automobilio Mercedes Benz valdytoju buvo UAB „Transrevis“, su kuriuo atsakovą siejo darbo santykiai. Anot atsakovo, byloje nėra duomenų, kad žala ieškovui padaryta tada, kai R. Š. neva nukrito ant ieškovo. Atsakovo teigimu, pagal automobilio Mercedes Benz 311 konstrukciją atsakovas negalėjo užkristi ant ieškovo, nes vairuotojo kėdė yra priekyje, o ieškovo vieta kiek dešiniau už vairuotojo, tarp keleivio vietos (kur sėdėjo ieškovas) ir įėjimo-išėjimo laiptelių yra metalinė pertvara. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal eismo įvykio metu galiojusių Kelių eismo taisyklių 241.1 punktą gyvenvietėse buvo leidžiama neužsisegti saugos diržų taksi vairuotojams vežant keleivius. Anot atsakovo, tai reiškia, kad jis neprivalėjo prisisegti saugos diržų, t. y. KET nepažeidė.

12Atsakovas užsienio draudimo įmonė AAS „Gjensidige Baltic“, veikianti per Lietuvos filialą, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovas pažymėjo, kad jam ieškinys turėjo būti reiškiamas per Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPD įstatymas) 16 straipsnio 4 dalyje nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-115/2006). Anot atsakovo, ieškovas nepateikė draudimo įmonei jokių įrodymų, pagrindžiančių padarytos žalos aplinkybes. Be to, draudimo bendrovės sutartinė atsakomybė dėl atsakovo R. Š. neteisėtais veiksmais (jei tokie ir būtų nustatyti) padarytos neturtinės žalos ribojama įstatyme įtvirtinta 500 EUR suma. Atsakovo nuomone, vairuotojo I. Ž. veiksmai buvo daug pavojingesni ir buvo pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti (KET 145, 148, 173 punktai).

13Atsakovas I. Ž. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovo nuomone, iš pareikšto ieškinio neaišku, su kuo ieškovas sieja kiekvieno atsakovo civilinę atsakomybę ir kuo ją grindžia. Atsakovo teigimu, jis, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, galėtų atsakyti tik tuo atveju, jeigu nebūtų nustatytų kaltų dėl žalos ieškovui padarymo asmenų, tačiau esant žalos padarymo kaltininkui, atsakovo I. Ž. atsakomybė be kaltės negalima. Atsakovas pažymėjo, kad abiejų didesnio pavojaus šaltinio valdytojų – I. Ž. ir UAB „Transrevis“ – padėtis visiškai skirtinga: UAB „Transrevis“ pagal Kelių transporto kodekso 42 straipsnio 1 dalį už vežimo metu keleiviui padarytą žalą atsako be kaltės. Be to, atsakovo UAB „Transrevis“ atsakomybė sietina ir su CK 6.264 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl darbuotojų kaltės. Atsakovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad ieškovas žalos dydžius sieja ne tik su eismo įvykio metu padaryta trauma – kojos lūžiu, tačiau ir su ilgalaikiu gydymusi, darbingumo netekimu ir kt. Dėl to, atsakovo nuomone, neigiami padariniai ieškovui atsirado ne vien tik dėl eismo įvykio, bet ir dėl netinkamo gydymo.

14Atsakovas užsienio draudimo įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikianti per filialą Lietuvoje, prašė ieškinį bendraatsakių I. Ž. ir jo draudiko atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą, suėjus keturių metų senaties terminui. Atsakovas pažymėjo, kad nėra jokio pagrindo vairuotojo I. Ž. veiksmus sieti tiesioginiu priežastiniu ryšiu su ieškovo sveikatai padaryta žala. Be to, ieškovas apskritai nėra pateikęs pretenzijos atsakovui, kaip vairuotojo I. Ž. civilinės atsakomybės draudikui, todėl ir reikalavimams iš draudimo teisinių santykių turi būti taikoma ta pati ieškinio senaties termino pradžios data, t. y. 2005 m. spalio 10 d.

15Tretieji asmenys VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė prašė pašalinti juos iš bylos. Anot trečiųjų asmenų, teismo sprendimas negali turėti įtakos šių ligoninių teisėms ir pareigoms, nes ieškovas neturi joms jokių pretenzijų.

16Trečiasis asmuo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

17Nustatytos aplinkybės

18Ieškovas 2005 m. spalio 10 d. darbo reikalais važiavo atsakovo UAB „Transrevis“ valdomu mikroautobusu maršrutiniu taksi (T. 1, b. l. 14). Remiantis ieškovo paaiškinimais (T. 1, b. l. 188) ir eismo įvykio schemomis (T. 4, b. l. 29-46), nustatyta, kad mikroautobuso vairuotojas R. Š. lenkdamas automobilių kamštį padidino greitį ir kirtęs dvigubą ištisinę liniją išvažiavo į priešingo eismo juostą; tuo metu automobilis L. D., kurį vairavo atsakovas I. Ž., ėmė rikiuotis į kairę ir šie automobiliai susidūrė. Nuo smūgio mikroautobuso keleiviai ir vairuotojas R. Š. iškrito iš savo vietų, vairuotojas nukrito į laiptelių pusę ir kaire ranka laikęs vairą pasuko jį į kairę. Mikroautobusui atsitrenkus į sieną ir visiškai sustojus, atsakovas R. Š. užgriuvo ieškovui ant kojos ir taip ją sulaužė. Tokių ieškovo kojos lūžio aplinkybių galimybę patvirtino ir posėdyje apklaustas teismo ekspertas Diomenas Vitkus (T. 3, b. l. 159). Nurodyto eismo įvykio metu UAB „Transrevis“ (draudėjo) automobilio MB Sprinter 311 ir I. Ž. (draudėjo) automobilio L. D. valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta įprastiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; draudikai, atitinkamai, UAB DK „Baltic polis“ ir UAB „BTA draudimas“ (T. 1, b. l. 122; 123).

19Ieškovo atstovas advokatas 2005 m. spalio 12 d. raštu pranešė UAB DK „Baltic polis“ apie tai, kad 2005 m. spalio 10 d. eismo įvykio metu padaryta žala ieškovo sveikatai. Rašte nurodyta, kad pretenzija dėl padarytos žalos ir kita informacija bus pateikta paaiškėjus visoms bylos aplinkybėms (T. 1, b. l. 149).

20VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės 2005 m. spalio 17 d. išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad ieškovui diagnozuotas atviras kairės blauzdos kaulų lūžis; 2005 m. spalio 10 d. ekstra tvarka operuotas – kairio blauzdikaulio osteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu; pooperacinė eiga sklandi; žaizdos gijo pirminiu būdu, nekarščiavo; esant patenkinamai būklei išrašomas į namus. Taip pat nurodytos rekomendacijos gydymui: pašalinti siūles po 12 d.; neminti operuota koja 4 mėn., vaikščioti su ramentais (T. 1, b. l. 31).

21Ieškovas 2005 m. lapkričio 25 d. rašte, adresuotame Vilniaus miesto VPK Viešosios policijos eismo priežiūros tarnybos Nusikalstamų veikų eismo saugumo tyrimo viršininkui, nurodė prašymą dėl eismo įvykio pripažinti ieškovą nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (T. 1, b. l. 27).

222005 m. gruodžio 20 d. surašytas nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas, kuriame nurodyta, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl eismo įvykio ieškovui maršrutiniu transportu vykstant iš gyvenamosios vietos į darbą (T. 2, b. l. 68, 147). UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ (tuomečio ieškovo darbdavio) teigimu, dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ieškovui neišmokėta jokių pinigų sumų (T. 2, b. l. 176).

23VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad pooperaciniu laikotarpiu ieškovo žaizdos supūliavo, migravo skersinio tvirtinimo sraigtai, kurie buvo pašalinti poliklinikoje; būklei negerėjant ieškovas atsiųstas operaciniam gydymui. 2006 m. vasario 28 d. ieškovas operuotas; 2006 m. kovo 14 d. būklei negerėjant atlikta reosteosintezė Ilizarovo aparatu; 2006 m. kovo 28 d. atlikta odos plastika ant granuliacijų (T. 1, b. l. 32). VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės 2006 m. rugsėjo 21 d. išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad ieškovui po atviro kairės blauzdos kaulų lūžimo ir osteosintezių blauzdoje susiformavo odos defektas (T. 1, b. l. 33).

242007 m. birželio 29 d. UAB DK „Baltic polis“ išregistruota ir jos teises bei pareigas perėmė užsienio draudimo įmonė AAS „Gjensidige Baltic“, veikianti per Lietuvos filialą (T. 1, b. l. 170, 171-174).

25Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos 2007 m. liepos 11 d. išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad po ieškovui atliktos osteosintezės žaizdos supūliavo; gydymo eigoje žaizda išsiplėtė (T. 1, b. l. 34). 2010 m. lapkričio 9 d. posėdžio metu ieškovas nurodė, kad ligoninėje siautėjo virusai ir jis ligoninėje apsikrėtė, žaizda negijo dėl infekcijos (T. 1, b. l. 189, 190).

26Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. spalio 8 d. nuosprendžiu išteisino I. Ž. nepadariusį veikos, turinčios Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo požymių (T. 1, b. l. 124-129). Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė prokuroro apeliacinį skundą dėl nurodyto Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo nuosprendžio (T. 1, b. l. 130-136).

27Transporto priemonių draudikų biuras 2008 m. balandžio 3 d. raštu informavo ieškovo advokatę apie tai, kad eismo įvykio metu galiojęs Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas nenumatė Transporto priemonių draudikų biuro prievolės išmokėti draudimo išmoką nukentėjusiajam ieškovui (T. 1, b. l. 25).

28Vilniaus miesto apylinkės prokuroras 2009 m. spalio 29 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo R. Š. kaltę padarius neatsargų nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalyje (T. 1, b. l. 16-24; 87-95).

29Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių II teritorinio skyriaus 2009 m. lapkričio 24 d. išvadoje nurodyta, kad ieškovo darbingumo lygis 40 proc., taip pat nurodyti rizikos veiksniai; rekomenduojama dirbti ne visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką (T. 1, b. l. 29).

30Aplinkybių teisinis įvertinimas

31Dėl eismo įvykio aplinkybių ir atsakingų už žalą asmenų

32Civilinio kodekso 6.270 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu žala trečiajam asmeniui padaryta dėl kelių didesnio pavojaus šaltinių sąveikos, tai šių didesnio pavojaus šaltinių valdytojai atsako solidariai.

33Aiškindamas ir taikydamas šias bei kitas deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias Civilinio kodekso normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad didesnio pavojaus šaltinio valdytoju laikomas darbdavys, bet ne darbuotojas, kuris naudojasi didesnio pavojaus šaltiniu dėl darbo santykių su didesnio pavojaus šaltinio savininku (darbdaviu) <...>. Jeigu didesnio pavojaus šaltinio valdytojas yra darbdavys, tai už jo darbuotojo naudotu didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą turi atsakyti darbdavys kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, bet ne kaip samdantis darbuotojus asmuo, taigi žala atlyginama pagal CK 6.270 straipsnį, bet ne pagal CK 6.264 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. U. ir kt. v. UAB „Evera“, bylos Nr. 3K-3-79/2008). Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą atsiranda tada, kai žala yra didesnio pavojaus šaltinių veiklos rezultatas. Veikla – didesnio pavojaus šaltinių dalyvavimas veikiant vienas kitą, kurio pasekmė – trečiajam asmeniui padaryta žala. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė atsiranda tiek esant jo kaltei, tiek be kaltės. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės neatsiranda, jeigu jis įrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. UAB Baltijos realizacijos centrui ir kt., bylos Nr. 3K-3-262/2007).

34Vertindamas šioje byloje pateiktus duomenis apie 2005 m. spalio 10 d. eismo įvykį, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, viena vertus, nė vienas iš eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų nepripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą ir (arba) baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą. Kita vertus, ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės ir nepaneigia prielaidų-pagrindų šioje civilinėje byloje spręsti dėl civilinės atsakomybės taikymo ar netaikymo bet kuriam eismo įvykio dalyviui. Nagrinėjamos bylos aplinkybės – žalos padarymas automobilio keleiviui ir nė vieno eismo įvykio dalyvio nepatraukimas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn už Kelių eismo taisyklių pažeidimus – turi esminių panašumų su nurodyta kasacinio teismo 2007 m. birželio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2007, išnagrinėtos bylos faktinėmis aplinkybėmis, t. y. ratio decidendi šiuo atveju turi esminių panašumų. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis CK 6.270 straipsnio 4 dalimi, teismas konstatuoja, kad pagal pareikštus ieškinio reikalavimus turėtų solidariai atsakyti eismo įvykyje dalyvavusių didesnio pavojaus šaltinių valdytojai, kurie šiuo atveju neįrodė (ir neįrodinėjo), kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 straipsnio 1 dalis). Taigi pagal pareikštus reikalavimus solidari atsakomybė taikytina atsakovams UAB „Transrevis“ ir I. Ž., taip pat (privalomojo civilinės atsakomybės draudimo mastu ir sąlygomis) šių asmenų civilinės atsakomybės draudikams (CK 6.254 straipsnis). Padaręs šią išvadą, teismas detaliau nenagrinėja kaip teisiškai nereikšmingų aplinkybių, susijusių su kiekvieno iš nurodytų didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės mastu-laipsniu – solidariai atlyginę ieškovui padarytą žalą, nurodyti atsakovai įgytų teisę atskirai tarpusavyje spręsti kiekvieno eismo įvykio dalyvio atsakomybės mastą (CK 6.9 straipsnis).

35Dėl ieškinio senaties termino

36Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Akivaizdu, kad ieškovo teisė į ieškinį atsirado žalos padarymo (atsiradimo) dieną, t. y. 2005 m. spalio 10 d. Remdamasis nurodytais argumentais, teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus ieškovo argumentus, kuriais teigiama, kad ieškinio senaties terminas neva prasidėjo, kai Vilniaus miesto apylinkės prokuroras 2009 m. spalio 29 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą įtariamojo R. Š. atžvilgiu, juolab kad šis atsakovas, kaip tuometis UAB „Transrevis“ darbuotojas, nepripažintinas eismo įvykyje dalyvavusio didesnio pavojaus šaltinio valdytoju ir nėra solidarus skolininkas CK 6.270 straipsnio 4 dalies prasme. Taigi sutiktina su atsakovų argumentais, kad ieškinio senaties terminas šiuo atveju praleistas.

37Spręsdamas dėl atsakovų pareikštų prašymų taikyti ieškinio senaties terminą, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareikšti ieškinio reikalavimai grindžiami atsakovų (skolininkų) atsakomybe be kaltės. Atsižvelgdamas į tai, teismas eismo įvykyje dalyvavusių automobilių vairuotojams pradėtus ir nutrauktus ikiteisminius tyrimus, taip pat nagrinėtas baudžiamąsias bylas vertina kaip neteikiančias pagrindo konstatuoti, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių – pažymėtina, kad reikšdamas ieškinio reikalavimus, kurių patenkinimui nebūtina nustatinėti atsakovų kaltę, ieškovas neturėjo poreikio „laukti“ ikiteisminių tyrimų ir (arba) baudžiamosios bylos pabaigos. Taigi konstatuotina, kad „laukdamas“ ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (arba) baudžiamosios bylos išnagrinėjimo, ieškovas nepagrįstai delsė pareikšti ieškinį solidariems atsakovams (didesnio pavojaus šaltinių valdytojams). Šiame kontekste negalima neatsižvelgti į tai, kad ieškovas iš esmės nuo pat pradžių naudojosi advokatų pagalba – jau 2005 m. spalio 12 d. raštą draudimo įmonei ieškovo interesais surašė advokatas. Ši faktinė aplinkybė neteikia pagrindo ieškovą vertinti kaip asmenį, neva nežinojusį kaip tinkamai įgyvendinti savo teises ir ginti savo interesus. Priešingai, konstatuotina, kad ieškovas turėjo pakankamai (tiek finansinių, tiek organizacinių) galimybių tinkamai realizuoti savo teises į teisminę gynybą – bylos duomenų aplinkybių visuma neteikia pagrindo konstatuoti egzistavus objektyvaus pobūdžio kliūtims ieškiniui pareikšti nepraleidžiant trijų metų ieškinio senaties termino (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Teismo vertinimu, netinkamos teisinės pagalbos teikimas ir (arba) netinkamas naudojimasis (nesinaudojimas) kvalifikuota teisine pagalba nepripažintina svarbia priežastimi gerokai (dideliu mastu) praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti.

38Viena vertus, akivaizdu, kad šioje civilinėje byloje ieškovas siekė apginti savo teises, susijusias ir su neturtinėmis vertybėmis, t. y. gauti, be kita ko, neturtinės žalos, taip pat turtinės žalos, patirtos dėl sveikatos sužalojimo, atlyginimą. Kita vertus, nurodyti ieškovo interesai negali būti sureikšminami ir jie negali paneigti atsakovų teisėtų interesų – vertindamas tokių interesų gynimo svarbą įstatymų leidėjas nustatė būtent trijų metų ieškinio senaties terminą (jeigu aptariamos neturtinės vertybės turėtų būti ginamos didesniu mastu, tai, teismo vertinimu, būtų įtvirtinti ilgesni ieškinio senaties terminai). Taigi vien tik ieškovo siekiami apginti interesai, jų pobūdis, kaip toks, neteikia savaime pagrindo „atlaidžiau“ vertinti ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių. Šia prasme pažymėtina, kad eismo įvykyje dalyvavusių automobilių valdytojai buvo apdraudę savo civilinę atsakomybę. Tai reiškia, kad nors atsakovai UAB „Transrevis“ ir I. Ž. pagal CK 6.270 straipsnio 4 dalį turėtų atsakyti kaip solidarūs skolininkai, tačiau tai nepaneigia šių atsakovų teisėto, TPVCAPD įstatyme įtvirtinto intereso, susijusio su jų civilinės atsakomybės draudimu. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad atsakovų UAB „Transrevis“ ir I. Ž. civilinės atsakomybės draudikams buvo pateiktos pretenzijos TPVCAPD įstatyme nustatyta tvarka ir kad šiuo metu dar nėra pasibaigę TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti (naikinamieji) terminai. Pažymėtina, kad ieškovo atstovo advokato 2005 m. spalio 12 d. rašto, adresuoto UAB DK „Baltic polis“ (net jeigu šis raštas ir buvo pateiktas adresatui), teismas nevertina kaip pretenzijos TPVCAPD įstatymo prasme, nes pačiame rašte aiškiai nurodyta, jog „pretenzija <...> bus pateikta paaiškėjus visoms bylos aplinkybėms“. Atsakovas užsienio draudimo įmonė AAS „Gjensidige Baltic“ neigė tokio rašto gavimo faktą; ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių nurodytus atsakovo argumentus (CPK 12, 13, 178 straipsniai). Be to, nurodytas ieškovo atstovo raštas būtų vertinamas kaip pretenzija, pareikšta tik vienam iš solidariųjų skolininkų civilinės atsakomybės draudikų, t. y. tokia civilinės atsakomybės draudimo apsauga neturėtų galimybės pasinaudoti atsakovas I. Ž.. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad nei pareikštų reikalavimų pobūdis (kiek tai susiję su ieškovo neturtinių vertybių gynimu), nei ieškovo asmeninės savybės (nuo pat pradžių buvo atstovaujamas advokato) negali būti vertinami kaip svarbios priežastys praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti. Dėl to atsakovams UAB „Transrevis“, užsienio draudimo įmonei AAS „Gjensidige Baltic“ I. Ž. ir užsienio draudimo įmonei „BTA Insurance Company“ SE pareikšti ieškinio reikalavimai atmestini, kaip pareikšti praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis). Atsakovui R. Š. pareikšti reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti (CK 6.270 straipsnio 2, 4 dalys).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Atmetant ieškinį, atsakovams iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Taigi atsakovui I. Ž. iš ieškovo priteistina 3600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 3, b. l. 160, 161, 162, 163). Šioje byloje atsakovų iniciatyva paskirta teismo ekspertizė (būtent ekspertizės aktas, o ne kitos pateiktos įrodinėjimo priemonės), teismo vertinimu, nepatvirtino atsakovų argumentų, kad (bent) dalis ieškovo nurodytų neigiamų padarinių kilo ne dėl eismo įvykio, t. y. kad dėl ieškovo nurodytų neigiamų padarinių tam tikru mastu atsakingi ne vien tik atsakovais įvardyti asmenys. Atsižvelgiant į tai, atsakovams UAB „Transrevis“ ir I. Ž. neatlygintinos jų patirtos išlaidos ekspertizei apmokėti. Be to, iš šių atsakovų priteistina 103,22 Lt eksperto kelionės išlaidų (T. 3, b. l. 171, 173), t. y. po 51,61 Lt iš kiekvieno atsakovo; ši suma turi būti įmokėta į eksperto D. V. sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ).

41Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, Civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalimi, 1.131 straipsnio 1 dalimi, 6.270 straipsnio 2, 4 dalimis,

Nutarė

42Ieškinį atmesti.

43Priteisti atsakovui I. Ž., a. k. ( - ) iš ieškovo G. D., a. k. ( - ) 3600 (tris tūkstančius šešis šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

44Priteisti teismo ekspertui D. V. iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Transrevis“, j. a. k. 124107111, ir I. Ž., a. k. ( - ) po 51,61 Lt (penkiasdešimt vieną litą 61 ct) kelionės išlaidų.

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretoriui Liudvikui Augučiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justinui Usoniui,... 4. atsakovo I. Ž. atstovei advokatei Indrei Panavaitei ir... 5. atsakovo užsienio draudimo įmonės „BTA Insurance Company“ SE atstovui... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 8. Ieškovas 2010 m. sausio 14 d. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti... 9. Ieškovas nurodė, kad jis 2005 m. spalio 10 d. eismo įvykio metu buvo... 10. Atsakovas UAB „Transrevis“ prašė ieškinį atmesti; taikyti ieškinio... 11. Atsakovas R. Š. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.... 12. Atsakovas užsienio draudimo įmonė AAS „Gjensidige Baltic“, veikianti per... 13. Atsakovas I. Ž. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.... 14. Atsakovas užsienio draudimo įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikianti... 15. Tretieji asmenys VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ Respublikinė... 16. Trečiasis asmuo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno... 17. Nustatytos aplinkybės... 18. Ieškovas 2005 m. spalio 10 d. darbo reikalais važiavo atsakovo UAB... 19. Ieškovo atstovas advokatas 2005 m. spalio 12 d. raštu pranešė UAB DK... 20. VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės 2005 m. spalio... 21. Ieškovas 2005 m. lapkričio 25 d. rašte, adresuotame Vilniaus miesto VPK... 22. 2005 m. gruodžio 20 d. surašytas nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą... 23. VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės išraše iš... 24. 2007 m. birželio 29 d. UAB DK „Baltic polis“ išregistruota ir jos teises... 25. Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės... 26. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. spalio 8 d. nuosprendžiu... 27. Transporto priemonių draudikų biuras 2008 m. balandžio 3 d. raštu informavo... 28. Vilniaus miesto apylinkės prokuroras 2009 m. spalio 29 d. nutarimu nutraukė... 29. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 30. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 31. Dėl eismo įvykio aplinkybių ir atsakingų už žalą asmenų... 32. Civilinio kodekso 6.270 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu žala... 33. Aiškindamas ir taikydamas šias bei kitas deliktinę civilinę atsakomybę... 34. Vertindamas šioje byloje pateiktus duomenis apie 2005 m. spalio 10 d. eismo... 35. Dėl ieškinio senaties termino... 36. Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties... 37. Spręsdamas dėl atsakovų pareikštų prašymų taikyti ieškinio senaties... 38. Viena vertus, akivaizdu, kad šioje civilinėje byloje ieškovas siekė apginti... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Atmetant ieškinį, atsakovams iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi... 41. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, Civilinio... 42. Ieškinį atmesti.... 43. Priteisti atsakovui I. Ž., a. k. ( - ) iš ieškovo G. D., a. k. ( - ) 3600... 44. Priteisti teismo ekspertui D. V. iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...