Byla 2A-1765-590/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teisėjų Nataljos Cikoto, Onos Gasiulytės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vėtrūna“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „COWI Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Vėtrūna“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas UAB „COWI Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 8068,04 Lt skolos, 53094,31 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 1835 Lt žyminio mokesčio, 5567,48 Lt atstovavimo išlaidų, 367,16 Lt antstolio išlaidų. Ieškovas nurodė, kad 2009-11-10 ieškovas su atsakovu sudarė projektavimo darbų rangos sutartį „Dėl daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso Dubysos g. 10. Klaipėdoje“ darbo projekto rengimo (toliau – sutartis). Prie sutarties 2010-03-29 ieškovas ir atsakovas pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 „Dėl papildomos darbo projekto dalies: automatinės gaisro gesinimo sistemos, vidaus gaisrinio vandentiekio, vamzdynų ir gesinimo automatikos dalių“. Sutartimi ieškovas (projektuotojas) įsipareigojo atlikti sulygtus darbus, o atsakovas (užsakovas) – priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti atlyginimą sutartyje nurodytais terminais ir tvarka. Ieškovas įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl jų kokybės atsakovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų nei žodžiu, nei raštu. Atsakovas visus darbus priėmė, pasirašė tai patvirtinančius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus bei sąskaitas-faktūras, todėl jam atsirado pareiga atsiskaityti už visus ieškovo atliktus darbus. Nepaisant to, atsakovas vengė laiku atsiskaityti su ieškovu ir taip pažeidė sutarties nuostatas. Atsižvelgiant į tai, ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kuriame nurodė, kad atsakovui neatsiskaičius, bus įgyvendinta teisė kreiptis į teismą dėl minėtos sumos, įstatyminių netesybų bei procesinių palūkanų priteisimo. Nepaisant nuolatinių priminimų dėl skolų apmokėjimo, siekio išsaugoti sėkmingo bendradarbiavimo ateityje galimybę, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir toliau piktnaudžiavo savo teisėmis. 2011-03-29 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl įsiskolinimo, kurioje nurodė, kad pilnai neatsiskaičius iki 2011-04-12, bus pradėta skolos išieškojimo procedūra Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutarties 10.4 punktu šalys susitarė, kad tuo atveju, jei atsakovas pažeis sutarties 8.4 punkte nustatytus atsiskaitymo už perduotus darbus terminus ir tvarką, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,7 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutartyje numatyta, kad atsakovo ieškovui mokami delspinigiai yra teisėta ieškovo gynybos priemonė, jais siekiama apsidrausti nuo galimų vėlavimų apmokėti už suteiktas paslaugas. Tokia nuostata buvo būtina, kadangi sutartyje buvo sulygta nenutraukti darbų net ir vėluojant mokėjimams, (vertinus faktines aplinkybes matyti, kad atsakovas vėlavo atlikti beveik visus mokėjimus, tačiau ieškovas vis tiek tęsė darbus iš savo lėšų, skirtų kitų projektų įgyvendinimui ir taip patyrė nepatogumų bei nuostolių, kuriuos kompensuoti galėtų nebent delspinigiai). Dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

6Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl 8068,04 Lt skolos priteisimo, nes atsakovas šią skolą visiškai sumokėjo.

7Atsakovas UAB „Vėtrūna“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė teismo jį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas grindė tuo, kad atsakovas prievolę atsiskaityti su ieškovu įvykdė, 8068,04 Lt skolą ieškovui sumokėjo 2011-10-17. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 53094,31 Lt delspinigių. Tarp šalių pasirašytos 2009-11-10 projektavimo darbų rangos sutarties 10.4 punktas numato 0,7 procentų dydžio delspinigius už nesavalaikius mokėjimus pagal sutartį nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas nurodė, kad PVM sąskaita-faktūra Nr. CLV2010316, apmokėta 2010-10-28, PVM sąskaita-faktūra Nr. CLK2010103, apmokėta 2010-10-28, PVM sąskaita-faktūra Nr. CLK2010124, apmokėta dalimis, mokėjimai atlikti 2010-10-28, 2010-11-25, 2010-12-28, 2011-04-06, PVM sąskaita-faktūra Nr. CLK2011225, apmokėta 2011-10-17. CK 1.125 str. 5 d. numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. CK 1.127 str. 1 d. numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. CK 1.127 str. 5 d. numatyta: jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Atsakovui sumokėjus įsiskolinimą, tai yra nutraukus pažeidimą, ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažeidimo nutraukimo dienos. Taigi nuo PVM sąskaitų-faktūrų Nr. CLV201O316 ir CLK201O1O3 (2010-10-28) apmokėjimo iki ieškinio parengimo (2011-09-29) praėjo 336 dienos, o tai reiškia, kad daugiau kaip 6 mėnesiai. PVM sąskaita-faktūra Nr. CLK2010124, išrašyta 64797,54 Lt sumai, buvo apmokėta dalimis: 1424,17 Lt sumokėta 2010-10-28, 35000 Lt - 2010-11-25, 2000 Lt - 2010-12-28, 26373,37 - 2011-04-06. Nuo paskutinės 26373,37 Lt dalies sumokėjimo iki ieškinio parengimo dienos praėjo 176 dienos, tai yra mažiau kaip 6 mėnesiai, nuo kitos sąskaitos-faktūros dalies padengimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas mano, kad ieškovas praleido ieškinio pateikimo senaties terminą teikdamas ieškinį dėl delspinigių. Be to, atsakovas nurodo, kad 0,7 procentų dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, didžioji dalis skolos padengta iki ieškovui kreipiantis į teismą. CK 6.258 str. 3 d. numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti. Atsakovas nurodė, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Atsakovas taip pat nurodė, jog kadangi ieškovas praleido ieškinio pateikimo senaties terminą teikdamas ieškinį dėl delspinigių, paskaičiuotų pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLV2010316, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLK2010103, ir dalį PVM sąskaitos-faktūros Nr. CIK2010124, dėl ko sumažėja ieškinio suma, todėl atitinkamai turi būti mažinamas iš atsakovo priteistino žyminio mokesčio dydis.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-11-30 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ ieškovo UAB „COWI Lietuva” naudai 23472,57 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 23472,57 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-04) iki visiško sprendimo įvykdymo dienos, 704 Lt žyminio mokesčio, 3307,08 Lt advokato išlaidų, 367,16 Lt antstolio išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė; priėmė ieškovo UAB „COWI Lietuva“ ieškinio atsisakymą dalyje dėl 8068,04 Lt skolos priteisimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Teismas nurodė, jog šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Nagrinėjamu atveju bylos šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus. Būdamos verslo subjektais šalys turi patirties verslo ir derybų srityje, todėl gali numatyti įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Nagrinėjamu atveju abi šalys įsipareigojo mokėti netesybas už sutarties pažeidimą, t. y. šalys susitarė, kad tuo atveju, jei atsakovas pažeis sutarties 8.4 punkte nustatytus atsiskaitymo už perduotus darbus terminus ir tvarką, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,7 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, o ieškovas tais atvejais, kai jis piktybiškai vėluoja perduoti darbus nustatytais terminais, įsipareigojo mokėti atsakovui 1500 Lt netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovas vėlavo atlikti mokėjimus, tačiau ieškovas vis tiek tęsė darbus iš savo lėšų. Atsakovas neįrodinėja aplinkybių, dėl kurių konkrečiai jam 0,7 proc. dydžio delspinigiai turėtų būti pripažinti pernelyg dideliais. Nagrinėjamu atveju netesybų dydis buvo nustatytas susitarus dviem ūkio subjektams – verslo partneriams ir nėra duomenų apie atsakovo priklausomumą nuo ieškovo, ar kad atsakovas buvo ekonomiškai silpnesnė, nepatyrusi ar neinformuota šalis. Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendė, kad sutartinių netesybų dydis nagrinėjamu atveju nėra neprotingas, atsakovo argumentai nėra pagrindas sumažinti sutartimi numatytus delspinigius. Teismas nurodė, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta ieškinio senatis turi būti taikoma kiekvienam darbų etapui atskirai. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas reikalauja taikyti sutrumpintą ieškinio senatį, ieškovas šio termino atnaujinti neprašo ir svarbių priežasčių, dėl kurių jis galėtų būti atnaujintas, byloje nenustatyta, nurodė, kad sutrumpinta ieškinio senatis turi būti taikoma. Ieškovo prašomų priteisti delspinigių sumą teismas sumažino iki 23472,57 Lt (18276,75 Lt už 99 pradelstas dienas pagal 2010-10-05 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLK2010124 ir 5195,82 Lt už 92 pradelstas dienas pagal 2011-05-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLK2011225 (su ieškovo paskaičiuotais delspinigiais pagal šias PVM sąskaitas-faktūras atsakovas sutiko). Kitoje dalyje ieškinį dėl delspinigių priteisimo teismas atmetė, kadangi ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą ieškinio senaties terminą. Teismas taip pat pažymėjo, jog ieškovo prašymas priteisti 5567,48 Lt išlaidas teisinei pagalbai apmokėti turi būti tenkinamas dalinai, nes ieškinys patenkintas 59,40 proc., todėl priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 3307,08 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Antstolio išlaidas – 367,16 Lt teismas laikė būtinomis ir pagrįstomis, todėl priteisė visiškai. Patenkinęs ieškinį iš dalies teismas iš atsakovo priteisė 704 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai.

9Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vėtrūna“ prašo iš dalies panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, kad sutartinių netesybų 0,7 proc. dydis nagrinėjamu atveju nėra neprotingas, o atsakovo argumentai nėra pagrindas sumažinti sutartimi numatytus delspinigius. Atsakovas mano, kad teismas klaidingai įvertino visas bylos aplinkybes, neteisingai aiškino materialines teisės normas, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos. Pažymi, jog atsakovas, iki ieškovui kreipiantis į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo, buvo įvykdęs didžiąją dalį pagrindinės prievolės, t. y. 98 proc. pagrindinės prievolės. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti nuo šių sumų: 26 373,37 Lt skola – 18 276,75 Lt paskaičiuota delspinigių, ir 8 068,04 Lt skola – 5 195,82 Lt paskaičiuota delspinigių. Paskaičiuoti delspinigiai sudaro ~70 ir 65 proc. skolos, nuo kurių skaičiuojami delspinigiai. Paskaičiuoti delspinigiai yra neprotingai dideli, kadangi sudaro daugiau nei pusę įsiskolinimo sumos, nuo kurios skaičiuojami prašomi priteisti delspinigiai. Taip pat pažymi, kad tarp šalių pasirašytoje sutartyje numatyti 0,7 proc. dydžio delspinigiai yra 35 kartus didesni už Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje numatytus minimalius nuostolius, kuriuos atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nagrinėjamu atveju, kai sutartinės netesybos ne 2, ir 10 kartų, o 35 kartus viršija Lietuvos Aukščiausiojo Teismo numatytus minimalius nuostolius, ir 30 kartų viršija specialiajame įstatyme numatytų netesybų dydį, darytina išvada, kad ieškovas siekia pasipelnyti atsakovo sąskaita. Taip pat nurodo, kad byloje ieškovas nėra pateikęs duomenų apie tai, kad atsakovui netinkamai įvykdžius prievolę, patyrė didesnius nei minimalius nuostolius. Be to, nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovo naudai 3307 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Teismas, priteisdamas šias išlaidas nieko nepasisakė apie tai, kad maksimalų priteistiną užmokestį už advokato teikiamą teisinę pagalbą numato LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų maksimalius dydžius. Prie bylos ieškovas pateikė advokato detalizuotą užmokesčio apskaičiavimo pažymą, kur advokato paslaugos įvertintos 4601,22 Lt be PVM. Atsakovas nesutinka su tokia advokato išlaidų suma, kadangi civilinė byla nesudėtinga, specialių žinių nereikalaujanti, bylos nagrinėjimas vyksta mieste, kur registruota advokato buveinė, ieškinio reikalavimo suma nėra didelė. Atsakovo nuomone, prieš advokato išlaidas mažinant pagal ieškinio procentinį patenkinimą, pirmiausia išlaidas būtina mažinti, remiantis Teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis.

10Atsiliepimu į atsakovo UAB „Vėtrūna“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „COWI Lietuva“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-30 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje teisingai nustatė visas reikšmingas bylos aplinkybes, todėl, teisėtai ir pagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai mokėtinas netesybas. Atsakovas apskritai neginčijo ir nekvestionavo tų aplinkybių, kad sutartis buvo sudaryta šalių laisva valia, prieš tai šalims susitarus dėl visų jos sąlygų, įskaitant tiek vienos, tiek kitos pusės netesybas ir jų dydį. Sutartyje buvo numatytas abipusis įsipareigojimas mokėti netesybas už sutarties pažeidimą, t. y. prievolės įvykdymo termino praleidimą. Palyginti su tuo, kad ieškovas buvo įsipareigojęs mokėti atsakovui 1500 Lt netesybų už kiekvieną pavėluotą dieną, atsakovo įsipareigojimas nėra nei pernelyg didelis, nei neprotingas. Tuo atveju, jei atsakovui būtų skaičiuojami 0,7 proc. dydžio delspinigiai nuo, pavyzdžiui, 60 000 Lt skolos, tai sudarytų 420 Lt už kiekvieną dieną, tuo tarpu, kai ieškovas nepriklausomai nuo laiku neperduotų darbų vertės kasdien būtų privalėjęs mokėti atsakovui daugiau kaip 3 kartus didesnes netesybas. Abi šalys žinojo, kokio dydžio netesybos bus skaičiuojamos už sutartyje numatytų terminų praleidimą ir, tokiomis sąlygomis, pasirašydamos sutartį, prisiėmė proporcingą galimų padarinių riziką už sutarties pažeidimą. Vien nuorodos į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ar specialusis įstatymas numato mažesnį netesybų dydį, nėra pagrindas mažinti šalių sutartą netesybų dydį. Teismas sprendime pakankamai motyvavo, kodėl šiuo atveju priteistinas šalių susitartas netesybų dydis, ir kodėl atsakovo argumentai nėra pagrindas jį sumažinti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo cituojama teismų praktika ir nuoroda į specialų įstatymą dėl netesybų dydžio taikytina tuo atveju, kai šalys apskritai nėra susitarusios dėl netesybų ir jų dydžio. Įstatymai nedraudžia šalims susitarti dėl netesybų ir kitokio (didesnio ar mažesnio) jų dydžio, todėl prioritetas taikytinas būtent šalių susitartoms sąlygoms. Taip pat nurodo, kad CPK VIII skyriuje nustatytos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti, savo esme yra nuostoliai, kuriuos proceso šalis patiria dėl kitos proceso šalies veiksmų. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant šių išlaidų atlyginimo klausimą mutatis mutandis turi būti taikomos ir nuostolių atlyginimą reglamentuojančios teisės normos. Rekomendacijos yra tik rekomendacinio pobūdžio poįstatyminis teisės aktas, todėl jos negali būti laikomos CK 6.251 str. nurodytu „įstatymu, nustatančiu ribotą atsakomybę”. Atsižvelgdamas į tai, teismas, vadovaudamasis CPK 3 str. 4 d., pagrįstai netaikė Rekomendacijų, kadangi priešingu atveju jų taikymas prieštarautų CK įtvirtintiems visiško nuostolių atlyginimo principams. Kadangi sprendžiant dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio mutatis mutandis turi būti taikomos nuostolių atlyginimą reglamentuojančios teisės normos, teismas savo iniciatyva ar kitos šalies prašymu gali sumažinti priteisiamas bylinėjimosi išlaidas, jei nustato, kad: 1) šios išlaidos neatitinka būtinumo ar protingumo kriterijaus; 2) egzistuoja CK 6.251 str. 2 d., 6.282 str. nustatyti pagrindai. Byloje nėra nustatyta jokių faktinių aplinkybių, kurių pagrindu teismas galėjo pagrįstai spręsti dėl priteisiamų išlaidų mažinimo CK 6.251 str. 2 d. ar 6.282 str. pagrindu, o taip pat nėra duomenų, leidžiančių teismui daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės.

11Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

13CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-02-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012 nurodė, kad „nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. (T. M.) ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir praktikos negalima laikyti suformuota, kad nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Ar konkretus netesybų dydis teismo nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant, ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai, o kitus klausimus, kurie palikti spręsti teismo nuožiūra, sprendė pagal principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsniu) ir iš esmės tokia teise naudojosi protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007).“

14Aukščiau cituojamoje nutartyje pažymima, jog „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad viena iš aplinkybių, kurios vertintinos, taikant kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, yra prievolės ir sutartinių netesybų dydis.“

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo 18276,75 Lt delspinigių sumą už 99 pradelstas dienas nuo 26373,37 Lt neapmokėtos skolos pagal 2010-10-05 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLK2010124 ir 5195,82 Lt už 92 pradelstas dienas nuo 8068,04 Lt neapmokėtos skolos pagal 2011-05-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CLK2011225. Pirmosios instancijos teismo priteista 23472,57 Lt delspinigių suma sudaro 68 proc. 34441,41 Lt atsakovo skolos, todėl kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad delspinigių suma yra aiškiai per didelė. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, šalių ginčas kilo iš projektavimo darbų rangos sutarties, sutartyje šalys numatė griežtas abipuses netesybas už sutarties pažeidimą, atsakovas vėlavo atlikti mokėjimus, tačiau ieškovas vis tiek tęsė darbus iš savo lėšų ir į tai, kad atsakovas yra sumokėję skolą, kolegija sprendžia pirmosios instancijos teismo priteistą 23472,57 Lt delspinigių sumą sumažinti per pusę, iki 11736,28 Lt.

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas iš dalies patenkintas, keičiamas ir pirmosios instancijos sprendimas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (CPK 93 str. 5 d.). Proporcingai sumažintų delspinigių sumai mažinamos pirmosios instancijos teismo ieškovui priteistos išlaidos už advokato pagalbą, nuo 3307,08 Lt iki 1653,54 Lt ir žyminis mokestis, nuo 704 Lt iki 352 Lt (CPK 93 str., 98 str.).

17Kadangi apeliacinis skundas iš dalies yra patenkintas, iš ieškovo UAB „COWI Lietuva“ atsakovo UAB „Vėtrūna“ naudai priteisiama 352 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 93 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimą iš dalies pakeisti: sumažinti iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ ieškovo UAB „COWI Lietuva“ naudai priteistus delspinigius iki 11736,28 Lt, išlaidas už advokato pagalbą iki 1653,54 Lt, žyminį mokestį iki 352 Lt.

20Priteisti iš ieškovo UAB „COWI Lietuva“ atsakovo UAB „Vėtrūna“ naudai 352 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Nataljos Cikoto, Onos Gasiulytės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas UAB „COWI Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 6. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl... 7. Atsakovas UAB „Vėtrūna“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-11-30 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vėtrūna“ prašo iš dalies panaikinti... 10. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Vėtrūna“ apeliacinį skundą ieškovas UAB... 11. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.... 12. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo... 13. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per... 14. Aukščiau cituojamoje nutartyje pažymima, jog „Lietuvos Aukščiausiasis... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas iš dalies patenkintas,... 17. Kadangi apeliacinis skundas iš dalies yra patenkintas, iš ieškovo UAB... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimą iš... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „COWI Lietuva“ atsakovo UAB „Vėtrūna“...