Byla 2-1450/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojas, pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“, uždaroji akcinė bendrovė „Vitaresta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „BSS grupė“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus, priimant 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, neteisėtais ir panaikinti atsakovo priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir konkurso laimėtojo pirkime patvirtinimo, įpareigojant atsakovą nutraukti pirkimą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso pirkimo procedūras ir sprendimo apie konkurso laimėtoją vykdymą, t. y. pirkimo sutarties sudarymą. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, jeigu atsakovas toliau vykdys konkurso pirkimo procedūras ir sudarys sutartį su konkurso laimėtoju. Sudarius sutartį su konkurso laimėtoju ir pradėjus ją vykdyti bus akivaizdžiai patirti nuostoliai. Siekiant to išvengti būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad šalių ginčas susijęs su atsakovo sprendimais, priimtais vykdant patalpų valymo paslaugų pirkimą. Teismas atsižvelgė į tai, kad perkamos paslaugos susijusios su dažnų ir neatidėliotinų atsakovo poreikių tenkinimu, kuris, sustabdžius pirkimo procedūras, būtų apsunkintas. Pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą, nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo, kadangi jame išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankamai pagrįsti, kad jais remiantis atsirastų būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, šis savo pažeistas teises galėtų apginti ir kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis, pavyzdžiui, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu, teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, tai yra nesustabdžius viešo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, nebetektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

92. Teismas neanalizavo argumento dėl negalimumo realiai įvykdyti ieškovui palankaus teismo sprendimo. Sudarius pirkimo sutartį, trečiasis asmuo UAB „Dussmann service“ pradėtų teikti paslaugas atsakovui. Priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, sudaryta viešojo pirkimo sutartis būtų laikoma niekine, kas reiškia, kad perkančioji organizacija kartu su tiekėjais būtų grąžinta į pirminę, prieš nustatytą pažeidimą buvusią padėtį. Grąžinus perkančiąją organizaciją atgal į pirkimo procedūras, ji, remdamasi VPĮ ir ginčo pirkimo sąlygomis, pagal savo kompetenciją privalėtų spręsti dėl tolesnio pirkimo procedūrų vykdymo.

103. Pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo teismas neanalizavo galimų netaikymo teisinių padarinių prašymo argumentų kontekste, nenumatė, kad restitucijos taikymas galėtų būti traktuojamas kaip viešojo intereso pažeidimas, todėl priėmė neteisėtą nutartį, visapusiškai bei objektyviai neišanalizavęs jam pateiktų argumentų bei įrodymų.

114. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, priešingai nei teigia teismas, neviršytų jų teikiamos naudos, užtikrintų visoms proceso šalims lygiateisišką padėtį ir nesuvaržytų nei vienos iš proceso šalių teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

125. Laikinosios apsaugos priemonių netaikymas patvirtina grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą, todėl konstatuotina, kad yra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Atsakovas prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šias aplinkybes:

141. Atsakovas 2014 m. birželio 16 d. sudarė ir vykdo patalpų valymo paslaugų sutartį su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu UAB „Dussmann Service“. Taigi pirkimas, kurio procedūras ieškovas prašo stabdyti, yra pasibaigęs, todėl ieškovo atskirojo skundo reikalavimo patenkinti nėra įmanoma. Žinodamas apie sutarties sudarymą ieškovas reikalavimų dėl jos atskirajame skunde nepareiškė, skundo reikalavimų nepatikslino, todėl atskirojo skundo reikalavimai atmestini.

152. Šioje ginčo stadijoje, pasibaigus pirkimo procedūroms, galima vienintelė laikinoji apsaugos priemonė (nors ieškovas ir neprašo jos taikyti), t. y. galimybę sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.). Sutarties sustabdymas galėtų atitikti šią sąlygą, jei būtų perkamos vienkartinės paslaugos ar darbai. Tęstinių nuolatinio pobūdžio paslaugų atveju, priėmus ieškovo atžvilgiu teigiamą teismo sprendimą, nuo jo įsiteisėjimo atitinkamai būtų sprendžiamas klausimas dėl tiekėjo, kurio paslaugomis naudojamasi. Atgaline data, t. y. nuo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įsiteisėjimo valymo paslaugų suteikti neįmanoma, todėl jokių ieškovo interesų sutarties sustabdymas neapsaugotų ir būsimo sprendimo vykdymui šiuo metu vykdoma paslaugų teikimas įtakos neturėtų.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

18Apeliantas teismo nutarties neteisėtumą grindžia tuo, kad teismas neanalizavo argumento dėl negalimumo realiai įvykdyti ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą nepritaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių; visapusiškai ir objektyviai neišanalizavo byloje pateiktų įrodymų bei argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

19CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Kaip jau buvo minėta, pirmiausia teismas turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

20Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4758-345/2014 ieškovo ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau apeliacinės instancijos teismas turi pagrindo manyti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, todėl ieškovo atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi esminės reikšmės priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio... 8. 1. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu, teisė prašyti sustabdyti pirkimo... 9. 2. Teismas neanalizavo argumento dėl negalimumo realiai įvykdyti ieškovui... 10. 3. Pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo teismas... 11. 4. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, priešingai nei teigia teismas,... 12. 5. Laikinosios apsaugos priemonių netaikymas patvirtina grėsmės būsimam... 13. Atsakovas prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į... 14. 1. Atsakovas 2014 m. birželio 16 d. sudarė ir vykdo patalpų valymo paslaugų... 15. 2. Šioje ginčo stadijoje, pasibaigus pirkimo procedūroms, galima vienintelė... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas netenkino ieškovo... 18. Apeliantas teismo nutarties neteisėtumą grindžia tuo, kad teismas... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad... 21. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....