Byla 2-514/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininko AS „UniCredit Bank“, veikiančio per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1842-823/2011 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Avere“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininko AS „UniCredit Bank“, veikiančio per AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių, pareiškimą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Egvilta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Avere“ atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus skyrimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB „Egvilta“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Avere“ (toliau – administratorius), 2010 m. birželio 14 d. nutartimi BUAB „Egvilta“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininkas AS „UniCredit Bank“ (toliau – Bankas) kreipėsi į teismą pareiškimu dėl BUAB „Egvilta“ bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atstatydinimo ir naujo administratoriaus – UAB „Bankroto valdymas“ paskyrimo. Pareiškimą grindė netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu ir BUAB „Egvilta“ 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo sprendimu, kuriuo kreditorių susirinkimo pirmininkas buvo įgaliotas kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo skyrimo. Banko teigimu, administratorius nepagrįstai ginčijo AS „UniCredit Bank“ finansinį reikalavimą, neteikė teismui tvirtinti tikslios Banko kreditorinio reikalavimo sumos, atstovavo tik įmonės dalyvių interesus, nepagrįstai reiškė 1 000 000 Lt ieškinį Bankui dėl įmonės dalykinės reputacijos pažeidimo, ketino sumažinti kreditoriams išmokamas lėšas – siekė gauti nedidelės įmonės ir nesudėtingam administravimui nepagrįstai didelę 300 000 Lt administravimo išlaidų sumą.

6BUAB „Egvilta“ administratorius teismui pateikė skundą, kuriuo teismo prašė pripažinti 2011 m. spalio 17 d. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus skyrimo, kreditorių susirinkimo pirmininko įgaliojimo kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo skyrimo, negaliojančiu. Administratoriaus teigimu, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas lemiančiu Banko balsu, tačiau šis nutarimas yra nepagrįstas, neteisėtas, prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, pažeidžia BUAB „Egvilta” ir kitų kreditorių teises. Bankas savo reikalavimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu grindė nepalankiais administratoriaus Bankui priimtais sprendimais, vykdant bankroto procedūra – Banko kreditorinio reikalavimo ginčijimu, 14 667 297,45 Lt ieškiniu bankui dėl nuostolių BUAB „Egvilta“ atlyginimo, kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimu, siekiu didelių administravimui lėšų ir kt. Administratorius su banko pateiktais motyvais nesutinka. Pirmasis kreditorių susirinkimas ir kreditorių komitetas 2011 m. kovo 28 d. patvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą be pastabų. Ginčijamas nutarimas priimtas tik Banko valia ir nepateikus duomenų dėl netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo. Bankas pripažino suklydęs dėl kreditorinio reikalavimo dydžio atsakovui ir patikslintą reikalavimą pateikė tik 2010 m. gruodžio 1 d., o šio reikalavimo pagrįstumas teismo buvo sprendžiamas tik 2010 m. gruodžio 23 d. Administratorius, nepiktnaudžiaudamas jam suteiktomis teisėmis, ginčijo jo nuomone nepagrįstus finansinius reikalavimus. Administratoriaus Bankui inicijuota civilinė byla dėl 1 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, administratoriui atsisakius ieškinio Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi nutraukta. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartimi administratoriaus ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimai pripažinti negaliojančiais, o tai paneigia Banko argumentus, kad administratorius nepagrįstai ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus. Banko teiginiai dėl administratoriaus ketinimų pasitvirtinti didelę administravimo išlaidų sumą yra nepagrįsti, nes administravimo išlaidas tvirtina kreditoriai, o ne administratorius. Be to, šiomis lėšomis ketinama apmokėti administravimo išlaidos (specialistų ir kt.). Nagrinėjamu atveju, administratorius nėra gavęs lėšų administravimui ir dalį būtiniausių išlaidų padengė savo lėšomis. Administratorius nesutinka su Banko teiginiais, kad administruojama nesudėtinga ir nedidelė įmonė. BUAB „Egvilta“ turi 15,3 mln. Lt balansinės vertės nekilnojamojo turto. Statybvietės žemės sklypo plotas yra 0,8970 ha. Būtinos išlaidos šio objekto turto saugojimui, nes buvo išgriauta tvora, sulaikyti asmenys, siekiantys pavogti statybines medžiagas, dėl statybvietėje vykdytų telekomunikacijų tinklų avarijos likvidavimo darbų teisėtumo yra kilęs ginčas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Verkių seniūnija teikė administratoriui reikalavimus perkelti tvorą, atlikti tvoros remontą ir vykdyti žemės sklypo tvarkymą ir priežiūrą. Kreditorių susirinkimui buvo pateikti preliminarūs išlaidų apskaičiavimai ir vykdytinų darbų sąmatos, tačiau kreditorių susirinkimai šių išlaidų nepatvirtino. Dėl Banko finansinio reikalavimo ginčijimo 2010 m. gruodžio 9 d. ir 2011 m. vasario 11 d. Bankas apskundė administratoriaus veiksmus Įmonių bankroto valdymo departamentui, kurio sudaryta komisija pažeidimų nenustatė. Banko argumentai dėl netinkamai vykdomos bankroto procedūros ar teisės aktų pažeidimų yra nepagrįsti.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 n. gruodžio 2 d. nutartimi sujungė civilinę bylą Nr. 2-7574-823/2011 pagal pareiškėjo UAB „Egvilta“ bankroto administratoriaus UAB „Avere“ skundą dėl BUAB „Egvilta“ 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu su BUAB „Egvilta“ bankroto byla, paliekant bylai Nr. B2-1842-823/2011.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi BUAB „Egvilta“ bankroto administratoriaus UAB „Avere“ skundą dėl BUAB „Egvilta“ 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-tu darbotvarkės klausimu panaikinimo ir BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininko AS „UniCredit Bank“ pareiškimą dėl bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atstatydinimo ir naujo administratoriaus skyrimo atmetė. Teismas nustatė, kad byloje pateikti ginčijamo kreditorių susirinkimo du protokolai – vienas jų pasirašytas kreditorių susirinkimo pirmininko (Banko atstovo), o kitas – kitų įmonės kreditorių, tačiau abiejuose protokoluose ginčijamu darbotvarkės klausimu kreditorių valia vienoda. Todėl sprendė, kad kreditorių susirinkimo daugumos valia dėl administratoriaus atstatydinimo yra išreikšta ir įrodyta, ir ginčijamą nutarimą laikė galiojančiu, o jo pagrįstumą vertino spręsdamas Banko reikalavimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Teismas konstatavo ĮBĮ numatytų administratoriaus atstatydinimo sąlygų nagrinėjamu atveju nebuvimą. Teismas sprendė, kad administratorius turi teisę ginčyti jo manymu nepagrįstus kreditorinius reikalavimus, ir nenustatė administratoriaus siekio užkirsti Bankui kelią įgyvendinti savo teises. Teismas nustatė, kad, prieš pateikdamas teismui prieštaravimus dėl Banko kreditorinio reikalavimo, administratorius kreipėsi į Banką pateikti papildomus paaiškinimus ar įrodymus, o patikslintą kreditorinį reikalavimą Bankas pateikė tik teismui sprendžiant jo pagrįstumo klausimą (2 t., 36, 133-134 b. l.). Todėl užsitęsęs kreditorinio reikalavimo nagrinėjimo procesas teisme nebuvo nulemtas administratoriaus veiksmų ar neveikimo. Bankas yra pagrindinis bankrutuojančio skolininko kreditorius, tačiau kartu ir atsakovas civilinėje byloje pagal skolininko ieškinį dėl 14 667 297,45 Lt nuostolių atlyginimo, kurioje siekiama prisiteisti iš Banko du kartus didesnę pinigų sumą, nei šio kreditoriaus patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma. Teismo nuomone, būtent šios aplinkybės yra pagrindinio kreditoriaus su administratoriaus nesutarimo priežastis, tačiau tai nėra administratoriaus atstatydinimo pagrindas. Administratorius pateikė paaiškinimus dėl jau turėtų ir planuojamų turėti administravimo išlaidų, todėl teismas sprendė, kad bankroto administratorius bendradarbiauja su kreditorių susirinkimu. Teismas nematė pagrindo, kad paskyrus kitą bankroto administratorių bankroto procesas tikrai vyktų sklandžiai ir netrukdomai, nes be Banko, dauguma kitų kreditorių nepalaikė nutarimo paskirti kitą administratorių. Įvertinęs esamo administratoriaus įdirbį bankroto byloje, teismas sprendė, kad administratoriaus keitimas vien dėl jo nesutarimų su Banku neatitiktų bankroto proceso ekonomiškumo principo. Teismas pažymėjo, kad galiojantis teisinis reglamentavimas, suteikdamas subjektinę teisę inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo procedūrą tik kreditorių susirinkimui (komitetui), kartu reiškia ir tai, kad administratoriaus ir vieno iš įmonės kreditorių konfliktas nėra pakankamas pagrindas teismui spręsti, kad administratorius toliau negali eiti savo pareigų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininkas AS „UniCredit Bank“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas AS „UniCredit Bank“ pareiškimas dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus skyrimo panaikinti ir šioje dalyje nutartį pakeisti – tenkinti AS „UniCredit Bank“ pareiškimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Kreditorių susirinkimo pirmininkas pateikė teismui pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo ne savo, o kreditorių susirinkimo iniciatyva, todėl teismo konstatuotas Banko prieštaringas statusas ar priešinga kitiems atsakovo kreditoriams pozicija neturi būti pagrindu atmesti atsakovo kreditorių sprendimu išreikto pageidavimo keisti administratorių. Be to, administratoriaus pakeitimas negali turėti įtakos pakeisto administratoriaus tinkamai pradėtoms vykdyti bankroto procedūroms, nes ĮBĮ keliami reikalavimai galioja visiems administratoriams, kurių kandidatūras įvertina ir eiti tokias pareigas paskiria teismas.

132. Pirmosios bei apeliacinės instancijų teismai patvirtino, kad administratorius nepagrįstai ginčijo Banko finansinį reikalavimą. Dėl šio ginčo Bankas negalėjo ginti savo interesų bankroto byloje ir Bankui daugiau kaip 1,5 metų buvo užkirstas kelias dalyvauti atsakovo kreditorių susirinkimuose ir komitetų posėdžiuose, kuriuose atsakovo administratoriaus iniciatyva buvo priimti daugumai atsakovo kreditorių nepalankūs sprendimai dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Šiais sprendimais už palyginti nesudėtingą ir nedidelės įmonės, kuri valdo tik vieną nekilnojamojo turto objektą, administravimą būtų tekę sumokėti daugiau kaip 300 000 Lt. Tai akivaizdžiai pažeidė administratoriaus veiklos principus, todėl Bankas inicijavo tokių nepagrįstai didelių administravimo išlaidų sumažinimą.

143. Teismas, vertinamas administratoriaus nešališkumą turėjo įvertinti administratoriaus Bankui reiškiamų ieškinių pobūdį.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Egvilta“ administratorius UAB „Avere“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo gali būti svarstomas tik esant įrodymams dėl administratoriui pavestų pareigų netinkamo vykdymo arba iš viso jų nevykdo. Aplinkybė, kad administratoriumi nepasitiki pagrindinis kreditorius, nesudaro teisinio pagrindo atstatydinti administratorių.

172. Bankas nepagrįstai nurodo, kad dėl administratoriaus atstatydinimo kreipėsi įgaliotas kreditorių susirinkimo, nes minėtas kreditorių susirinkimas buvo sušauktas Banko reikalavimu, o sprendimas dėl administratoriaus statydinimo priimtas Banko lemiamais balsais. Taigi šiuo atveju administratoriaus atstatydinimo klausimas sprendžiamas būtent Banko iniciatyva.

183. Administratorius pagrįstai ginčijo kreditorių reikalavimus, nes bylos nagrinėjimo metu Bankas pripažino reikalavimo sumos klaidą. Banko reikalavimo pagrįstumo klausimas buvo skirtas teismo posėdyje nagrinėto beveik po vienerių metų, o kreditoriaus AB „Kauno dujotiekio statyba“ - beveik po dvejų metų. Administratorius negali lemti teismo darbo intensyvumo. Be to, Bankas beveik vienerius metus netikslino savo reikalavimo, todėl jo argumentai dėl vilkinto bankroto proceso nepagrįsti.

194. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, palikęs galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį, kuria buvo patvirtintas Banko kreditorinis reikalavimas, konstatuojamoje dalyje nurodė, kad atsakovas nėra pareiškęs reikalavimų dėl kreditavimo sutarties ar dalies pripažinimo negaliojančiu, dėl jos aiškinimo, dėl 2009 m. rugpjūčio 18 dieną buvusio kitokio dydžio reikalavimo, taip pat dėl šios sumos nurašymo fakto, todėl sprendė kad nesant duomenų, kad kreditoriaus nurašyta 222 342,21 Lt suma yra įtraukta į jo finansinį plovimą, nėra pagrindo atsisakyti šį reikalavimą patvirtinti. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, administratorius teismui pateikė ieškinį dėl neteisėto Banko lėšų nurašymo nuo atsakovo sąskaitos. Todėl apeliantas neteisus, kad administratorius nepagrįstai ginčijo Banko finansinį reikalavimą.

205. Apelianto argumentai dėl prašomos patvirtinti nepagrįstai didelės administravimo išlaidų sumos nepagrįsti. Įmonė turi didelės vertės turto, kurį būtina prižiūrėti. Administravimo išlaidos yra skirtos ne tik administratoriaus atlyginimui, tačiau ir tiekėjams už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Administratorius nėra gavęs jokių piniginių sumų bankroto procesui, todėl būtinas išlaidas apmokėjo savo lėšomis. Bankas nepagrįstai nurodo, kad įmonė nedidelė ir jos administravimas nesudėtingas. Priešingai, įmonė turi didelės vertės turto, kurį reikia administruoti, saugoti ir spręsti su šiuo turtu susijusius einamuosius klausimus ir ginčus.

216. Bankroto valdymo departamentas, išnagrinėjęs Banko skundą dėl administratoriaus netinkamai vykdomo bankroto proceso ir pareigų, konstatavo, kad administratorius nepažeidė bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

227. Administratoriaus nuomone, Banko siekis atstatydinti administratorių nulemtas vienintelio tikslo – Bankui pareikšto ieškinio atsisakymo.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

24Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus, apeliacijoje keliamas teismo teisės neatstatydinti bankroto administratoriaus pagrįstumo klausimas, kai bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas yra nusprendęs dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

25ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis numato teismo teisės atstatydinti bankroto administratorių atvejus: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo.

26Nagrinėjamu atveju dėl bankrutavusios įmonės administratoriaus atstatydinimo į teismą kreipėsi kreditorių susirinkimo įgaliotas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Pareiškimas iš esmės grindžiamas netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu - Banko kreditorinio reikalavimo ginčijimu, civilinių bylų Bankui inicijavimu, siekimu pasitvirtinti per didelę įmonės administravimui išlaidų sumą.

27ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Taigi, teisinis reglamentavimas lemia, kad kreditoriaus turimi balsai kreditorių susirinkime ir jo galimybės balsuojant daryti įtaką kreditorių susirinkimo sprendimams tiesiogiai priklauso nuo jo reikalavimų bankrutuojančiai įmonei dydžio. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo pirmininko (Banko) reikalavimas bankrutuojančiai įmonei sudaro 53,01 proc. visų kreditorių reikalavimo sumos ir Bankas yra didžiausias šios įmonės kreditorius, atitinkamai jo balsai yra lemiami, sprendžiant klausimus kreditorių susirinkime, o kitų kreditorių balsai iš esmės neturi įtakos priimamiems sprendimams. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas Banko iniciatyva ir nutarimai priimti pagal Banko pateiktą darbotvarkę. Iš 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai sprendė nevienodai. Dėl administratoriaus atstatydinimo balsavo 53,64 proc. balsų nuo visos teismo patvirtintų reikalavimo sumos, tuo tarpu prieš administratoriaus atstatydinimą balsavo 37,60 proc. balsų nuo visos teismo patvirtintų reikalavimo sumos. Banko reikalavimo dydis ir turimi 53,01 procentai visos kreditorių reikalavimų sumos balsų, leidžia spręsti, kad nors formaliai nutarimas atstatydinti administratorių priimtas kreditorių susirinkimo, tačiau iš esmės jis priimtas vieno kreditoriaus – Banko, nes nulemtas jo turimais balsais. Tai paneigia apelianto argumentus, kad kreipdamasis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo jis atstovauja ne savo, o visų kreditorių interesams. Tokią išvadą taip pat patvirtina 2011 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo protokolo turinys, iš kurio matyti, kad svarstant administratoriaus atstatydinimo klausimą, kreditoriai prašė Banko pagrįsti savo argumentus dėl netinkamai vykdomos bankroto procedūros - kokius kreditorių susirinkimo nutarimus administratorius vykdė netinkamai ar kokių iš viso nevykdė. Tačiau pagrindinis Banko argumentas buvo tai, kad administratorius nepagrįstai ginčijo jo kreditorinį reikalavimą. Minėtas protokolas liudija, kad kreditoriai nuogąstavo dėl bankroto procedūros tinkamo tęstinumo, dėl Bankui inicijuotų civilinių bylų tolimesnės eigos, dėl pavojaus smulkiųjų kreditorių interesų apsaugai pakeitus administratorių Banko siūlomu kandidatu. Šios aplinkybės patvirtina, kad tik vieno lemiamą balsų skaičių kreditorių susirinkime turinčio kreditoriaus nuomone bankroto procedūra vykdoma netinkamai. Iš tokių nagrinėjamam klausimui reikšmingų aplinkybių, kaip administratoriaus Bankui inicijuotos civilinės bylos dėl dalykinės reputacijos pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo, neteisėto bendrovės lėšų nurašymo, akivaizdu, kad Banko pozicija dėl administratoriaus vykdomų bankroto procedūrų negali būti palanki administratoriui. Tokiu atveju būtina įvertinti visus Banko argumentus dėl netinkamai vykdomos bankroto procedūros.

28Banko teigimu, administratorius nepagrįstai ginčijo jo finansinį reikalavimą, neteikė teismui tvirtinti tikslios Banko kreditorinio reikalavimo sumos, atstovavo tik įmonės dalyvių interesams, nepagrįstai reiškė Bankui ieškinį dėl įmonės dalykinės reputacijos pažeidimo, ketino sumažinti kreditoriams išmokamas lėšas, nes nedidelės įmonės nesudėtingam administravimui siekė gauti nepagrįstai didelę administravimo išlaidų sumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, Bankas neteisingai interpretuoja faktines bylos aplinkybes ir administratoriaus veiksmus bankroto proceso metu.

29ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato administratoriui pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius ir ginant visų kreditorių interesus, ginčyti sandorius, kurie administratoriaus nuomone, buvo priešingi įmonės tikslams ar kreditorių reikalavimai neatitinka įmonės finansinės apskaitos dokumentų. Pažymėtina, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, o administratorius tik atlieka kreditorių pareikštų reikalavimų preliminarų įvertinimą, todėl administratoriui pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Taigi, Banko kreditorinio reikalavimo ginčijamas nebuvo lemiantis faktorius, dėl kurio tvirtinant visų kreditorių reikalavimus Bankas nebuvo įtrauktas į kreditorių sąrašą su reiškiamo reikalavimo suma. Net administratoriui ir neginčijant Banko reikalavimo, jo pagrįstumas būtų buvęs sprendžiamas atskirai, nes Bankas tikslino reikalavimą, pripažinęs reikalaujamos sumos neteisingą apskaičiavimą. Tokiu atveju yra pagrindas spręsti, kad Bankas teikė administratoriui ginčytiną reikalavimą. Būtina pažymėti, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, administratorius ginčijo ne tik Banko, bet ir kitų kreditorių (AB „Kauno dujotiekio statyba“, Vilniaus miesto savivaldybės) reikalavimus. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, kad administratoriaus veiksmai buvo tendencingai nukreipti prieš Banką.

30Administratoriaus atstatydinimą apeliantas taip pat grindžia administratoriaus siekiu gauti per didelę administravimui skirtų lėšų sumą. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad administratoriaus atlyginimas turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis, t. y. būtina atsižvelgti į tai, ar įmonė tęsia veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį ir kitas reikšmingas aplinkybes, tačiau būtina nepamiršti ir pakankamo stimulo administratoriui tinkamai vykdyti bankroto procedūras. Nustatytas per mažas administratoriaus atlyginimas nesuinteresuos administratoriaus dirbti, kas lemtų jo atsistatydinimą iš pareigų ir atitinkamai bankroto procedūros užvilkinimą. Taigi visais atvejais būtina suderinti administratoriaus ir kreditorių interesus. Teismų praktikoje pripažįstama ir kreditorių susirinkimo numatyta premijinė administratoriaus atlyginimo forma, kuriai gali būti prilygintas sėkmės mokestis (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-129-2008). Nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai pagrindinis kreditorius nenori pripažinti net būtiniausių administravimo išlaidų (buhalterinei apskaitai, teisininkų paslaugoms). Kadangi administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką numato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 1,2 d.), ir siūlomos ar numatomos administravimo išlaidos kreditorių susirinkimo valia yra koreguojamos, vien faktas, kad administratorius yra numatęs administravimo išlaidas, kurias kreditoriai laiko netikslingomis šioje bankroto proceso stadijoje, nesudaro pagrindo pripažinti administratorių piktnaudžiaujant įstatymo jam suteiktomis teisėmis.

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad kitos apelianto pareiškimo faktinės aplinkybės, kaip antai Bankui reiškiami nepagrįsti ieškiniai, įmonės dalyvių interesų gynimas, yra grindžiamos tik Banko samprotavimais, nepateikiant jokių jas patvirtinančių objektyvių duomenų, todėl šias aplinkybes laiko neįrodytomis ir negalinčiomis lemti administratoriaus atstatydinimą. Nors ĮBĮ nuostatos numato kreditorių susirinkimo teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, tačiau spręsti tokio prašymo pagrįstumą yra teismo prerogatyva. Tuo tarpu remtis konkrečioje byloje priimtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-441/2011, suformuotu šio klausimo aiškinimu ir naikinti teisėtą bei pagrįstą skundžiamą nutarties dalį kolegija nemato pagrindo. Vėlesnėje teismų praktikoje pažymima, kad tik aplinkybė, jog tarp administratoriaus ir kreditorių, turinčių balsų daugumą, yra susidarę konfliktiniai santykiai, nesudaro pagrindo atstatydinti paskirtą bankroto administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-603/2012). Konstatavus skundžiamos nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, naikinti ar keisti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais kolegija neturi pagrindo.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB... 5. BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininkas AS „UniCredit Bank“... 6. BUAB „Egvilta“ administratorius teismui pateikė skundą, kuriuo teismo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 n. gruodžio 2 d. nutartimi sujungė civilinę... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi BUAB „Egvilta“... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu BUAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininkas AS... 12. 1. Kreditorių susirinkimo pirmininkas pateikė teismui pareiškimą dėl... 13. 2. Pirmosios bei apeliacinės instancijų teismai patvirtino, kad... 14. 3. Teismas, vertinamas administratoriaus nešališkumą turėjo įvertinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Egvilta“ administratorius UAB... 16. 1. Klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo gali būti svarstomas tik... 17. 2. Bankas nepagrįstai nurodo, kad dėl administratoriaus atstatydinimo... 18. 3. Administratorius pagrįstai ginčijo kreditorių reikalavimus, nes bylos... 19. 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, palikęs galioti... 20. 5. Apelianto argumentai dėl prašomos patvirtinti nepagrįstai didelės... 21. 6. Bankroto valdymo departamentas, išnagrinėjęs Banko skundą dėl... 22. 7. Administratoriaus nuomone, Banko siekis atstatydinti administratorių... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 24. Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos... 25. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis numato teismo teisės atstatydinti bankroto... 26. Nagrinėjamu atveju dėl bankrutavusios įmonės administratoriaus... 27. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 28. Banko teigimu, administratorius nepagrįstai ginčijo jo finansinį... 29. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato administratoriui pareigą... 30. Administratoriaus atstatydinimą apeliantas taip pat grindžia... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kitos apelianto pareiškimo faktinės... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....