Byla 2-394/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio turto investicijos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-484-33/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Amatika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Pajūrio turto investicijos“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Amatika“ pateikė teismui dokumentinio proceso tvarka nagrinėtiną ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio turto investicijos“ 314 706,17 Lt skolą, 3 117,37 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, 3 589 Lt žyminio mokesčio ir 4 687,90 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 317 823,54 Lt sumai atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises.

4Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 12 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neužtekus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 317 823,54 Lt sumos. Teismas uždraudė areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Areštuoto turto saugotoju teismas paskyrė jo savininką ir apribojo jam teisę disponuoti areštuotu turtu, neuždraudžiant turto valdyti ir juo naudotis. Teismas nutartyje nurodė, kad byloje pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Pajūrio turto investicijos“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad ieškovas privalėjo, tačiau nepateikė teismui duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertino atsakovo turtinės padėties bei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių poveikio įmonės veiklai ir pažeidė teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus.

6Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Amatika“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad teismui pateikto ieškinio suma yra didelė (317 823,54 Lt), todėl teismas pagrįstai sprendė, kad yra grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 str.).

10Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Amatika“ pateiktu ieškiniu prašė taikyti laikinasias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, kuriame nurodė, kad atsakovas praleido prievolės ieškovui įvykdymo terminus, pareikšto reikalavimo suma yra didelė, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 12 d. nutarimi tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tą pačią dieną priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad nebuvo objektyvių prielaidų, galinčių sudaryti grėsmę būsimo teismo sprendimo tinkamam vykdymui, o teismas neturėjo pagrįstų motyvų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą. Pareikšto piniginio reikalavimo suma laikytina pakankamai didele. Teismui nagrinėjant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovo UAB ,,Pajūrio turto investicijos“ turtinė padėtis nebuvo žinoma. Apeliantas UAB ,,Pajūrio turto investicijos“ skunde nurodė, kad yra finansiškai stiprus juridinis asmuo ir jam priklausančio turto vertė ženkliai viršija ieškinio sumą, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių savo finansinės būklės patikimumą (CPK 178 str.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, didelė ieškinio suma įgalina pagrįstai abejoti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių bus užtikrintas tinkamas (neapsunkintas) teismo sprendimo įvykdymas. Didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ji gali realiai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tokius argumentus patvirtina ir formuojama teismų praktika (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007; 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje Nr. 2-538/2007; 2006 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-33/2006 ir kt.).

11Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė galima. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu pats ginčas nėra išsprendžiamas iš esmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra materialiųjų civilinių teisių gynybos būdas, jų taikymas tik padeda geriau užtikrinti materialiųjų teisių gynybą. Bylos aplinkybės, kurias nurodo atsakovas pateiktame skunde, susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, bus ištirtos ir išnagrinėtos bylą nagrinėjant iš esmės. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas vertina bylos aplinkybes tik ta apimtimi, kiek tai būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, tai yra daro išvadas, ar laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas neturės įtakos būsimo teismo sprendimo tinkamo įvykdymo užtikrinimui.

12Atsakovas pateiktame skunde nenurodo, kad faktiškai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kokiu nors būdu ar mastu apriboja (suvaržo) jo veiklą arba jai iš esmės kenkia. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai, o jų taikymas nepažeidžia ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros.

13Atsakovui išaiškintina, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Taip pat teismas gali atsakovo prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Atsakovas turi galimybę nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. Manydamas, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti žalą, atsakovas turi teisę prašyti teismo taikyti jų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi, atsakovui įstatymas suteikia keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

16Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai