Byla e2YT-8797-615/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjai L. D. ir jos atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei Gretai Linkevičiūtei-Girijotienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal L. D. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kolūkiečio darbo knygelė Nr. 348, išduota 1976-01-10, Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio protokolai 1975-05-21 Nr. 5, 1975-06-27 Nr. 6, 1975-08-02 Nr. 3, 1986-10-28 Nr. 10, saugomi Kauno apskrities archyve (Kauno apskrities archyvo 2015-07-16 pažyma Nr. (10.6)V10-1684) priklauso pareiškėjai L. D., a.k. ( - ).

5Pareiškėja 2016-05-05 patikslintame pareiškime nurodė, kad 2015-11-20 VSDFV Kauno skyrius sprendimu Nr. PE_SP2-312 nusprendė neskirti L. D. valstybės socialinio draudimo senatvės pensijos, nes L. D. neturi minimalaus 15 m. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo. VSDFV Kauno skyriaus teigimu jos turimas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas yra 5 m. 1 mėn. 24 d. VSDFV pažymėjo, kad į L. D. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą neįskaitytas darbo Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje laikotarpis nuo 1975-06-01 iki 1988-06-30, nes nėra duomenų apie L. D. darbą šiame kolūkyje minėtu laikotarpiu: 1) kolūkiečio darbo knygelė išduota N. D. vardu; 2) Kauno apskrities archyve saugomuose 1975-1986 m. Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio valdybos visuotinių narių susirinkimų protokoluose taip pat minima tik N. D.. Pareiškėja dirbo Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje, tačiau tiek kolūkiečio darbo knygelėje, tiek kolūkio visuotinių narių susirinkimuose buvo klaidingai įvardinta ne tikruoju vardu „L.“, o „N.“ ir ši aplinkybė lemia, kad jai nebūtų mokama valstybės socialinio draudimo senatvės pensija. Pareiškėjos tėvai jai suteikė vardą „L.“ ir šis vardas yra įrašytas jos asmens dokumentuose, vardo struktūra sąlygojo dažną žmonių įsitikinimą, kad „L.“ yra ne savarankiškas vardas, o vardo „N.“ trumpinys. Tai buvo įprastas atvejis, dažnai pasikartojantis nuo pat pareiškėjos jaunystės ir ji buvo su tuo apsipratusi. Atitinkamai, jai pradėjus dirbti Kolūkyje dėl nerūpestingai ir neatsakingai vedamos Kolūkio dokumentacijos, pareiškėja Kolūkiečio darbo knygelėje buvo įvardinta „N.“, o ne L.. Tuo metu pareiškėja šio fakto nesureikšmino, nes tai visiškai neįtakojo jos teisių ir pareigų dirbant Kolūkyje ir ji nenumatė galimų to pasekmių ateityje, todėl nesiėmė veiksmų, jog klaida jos Kolūkiečio darbo knygelėje būtų ištaisyta. Faktą, kad pareiškėja dirbo Kolūkyje laikotarpyje nuo 1975-06-01 iki 1988-06-30 paliudijo dvi su pareiškėja kartu Kolūkyje dirbusios moterys: R. P., dirbusi vyr. buhaltere ir N. S. M., dirbusi buhaltere. Taip pat šį faktą pagrindžia visa eilė netiesioginių įrodymų: 1) Kolūkiečio darbo knygelėje įrašyta „N. D.“ gimimo data - ( - ) - sutampa su „L. D.“ gimimo data; 2) Kolūkiečio darbo knygelėje nurodytas „N. D.“ tėvo vardas – A. - sutampa su „L. D. tėvo vardu; 3) ta pati klaida buvo padaryta ir pareiškėjai išduodant darbo knygelę - darbo knygelės rusiškoje dalyje taip pat klaidingai įrašyta „N.“, tačiau lietuviškoje dalyje įrašas teisingas – „L.“; 4) pareiškėja iki įstodama į Kolūkį dirbo Padievyčio žuvininkystės ūkyje, su kuriuo darbo santykius nutraukė 1975-05-29 dėl ko ginčo nėra, o į Kolūkį įstojo 1975 m., kas nurodyta Kolūkiečio darbo knygelėje ir archyvinėje pažymoje; 5) faktas, kad pareiškėja turi „N. D.“ vardu išduotą Kolūkiečio darbo knygelę.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštarauja, jei bus prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kolūkiečio darbo knygelė Nr. 348, išduota 1976-01-10, Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio protokolai 1975-05-21 Nr. 5, 1975-06-27 Nr. 6, 1975-08-02 Nr. 3, 1986-10-28 Nr. 10, saugomi Kauno apskrities archyve (Kauno apskrities archyvo 2015-07-16 pažyma Nr. (10.6)V10-1684) priklauso pareiškėjai L. D., a.k. ( - )

7Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad savo 2016-05-05 patikslintą prašymą palaiko, tvirtina visas raštu teismui nurodytas aplinkybes.

8Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjos 2016-05-05 patikslintą prašymą palaiko.

9Liudytoja N. S. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje su pareiškėja nuo 1975 metų. Pareiškėją visi vadino „N.“, o ji pati nežinojo, kad pareiškėjos vardas dokumentuose „L.“.

10Liudytoja R. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje su pareiškėja maždaug nuo 1975 metų. Viename kolūkyje dirbo apie 10 metų. Pareiškėją visi vadino „N.“, o kad tikrasis pareiškėjos vardas „L.“, ji nežinojo.

11Teismas

konstatuoja:

12Pareiškimas tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

14Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra fakto, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teisę nustatančiu dokumentu gali būti bet koks dokumentas, kurio pagrindu gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti asmens teisės. Aiškinant teisę nustatančio dokumento turinį, laikytina, kad tai yra dokumentas, tiesiogiai nustatantis asmens subjektines teises, taip pat dokumentas, kuris yra tik prielaida kreiptis įgyvendinti asmens subjektines teises, pavyzdžiui, pažyma apie darbą atitinkamoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje; darbo stažo trukmę patvirtinantis dokumentas (jis kartu su kitais stažo trukmės dokumentais suteiks teisę į atitinkamą pensiją). Nustatydamas faktą, kad teisę nustatantis dokumentas priklauso atitinkamam asmeniui, teismas neturi teisės keisti ar papildyti tuose dokumentuose esančių duomenų, t. y. dokumento turinys turi likti toks pats. Nustatydamas dokumento priklausomybę, teismas taip pat neturi spręsti asmens, nurodyto jo asmens dokumente, tapatybės su asmeniu, nurodytu teisę nustatančiame dokumente, klausimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga Nr. 56. Teismų praktika. 2005, 24). Šioje byloje pareiškėja siekia nustatyti, kad Kolūkiečio darbo knygelė Nr. 348, išduota 1976-01-10, Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio protokolai 1975-05-21 Nr. 5, 1975-06-27 Nr. 6, 1975-08-02 Nr. 3, 1986-10-28 Nr. 10, saugomi Kauno apskrities archyve (Kauno apskrities archyvo 2015-07-16 pažyma Nr. (10.6)V10-1684) priklauso pareiškėjai tikslu gauti valstybės socialinio draudimo senatvės pensiją.

15Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-11-20 VSDFV Kauno skyrius sprendimu Nr. PE_SP2-312 nusprendė neskirti L. D. valstybės socialinio draudimo senatvės pensijos, nes L. D. neturi minimalaus 15 m. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo neįskaičius į L. D. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą darbo Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje laikotarpių nuo 1975-06-01 iki 1988-06-30, nes kolūkiečio darbo knygelė išduota N. D., o ne pareiškėjos, vardu ir Kauno apskrities archyve saugomuose 1975-1986 m. Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio valdybos visuotinių narių susirinkimų protokoluose taip pat minima tik N. D., bet ne pareiškėja. Tačiau pareiškėjos turimoje Kolūkiečio darbo knygelėje įrašyta „N. D.“ gimimo data - ( - ) – sutampa su pareiškėjos gimimo data pagal gimimo liudijimą ir asmens dokumentą, taip pat įrašyta pavardė – D. – sutampa su pareiškėjos pavarde pagal asmens dokumentą. Kolūkiečio darbo knygelėje nurodytas „N. D.“ tėvo vardas – A. - sutampa su pareiškėjos L. D. tėvo vardu pagal pareiškėjos gimimo liudijimą. Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad klaidingai nurodomą jos vardą sąlygojo dažnas žmonių įsitikinimas, kad „L.“ yra ne savarankiškas vardas, o vardo „N.“ trumpinys, patvirtina pareiškėjos pateikta darbo knygelė, kurios lietuviškojoje dalyje nurodytas pareiškėjos vardas „L.“, o rusiškojoje dalyje matoma, jog įrašytas vardas „N.“ yra ranka taisytas į vardą „L.“. Aplinkybę, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 1975-06-01 iki 1988-06-30 dirbo Kėdainių r. Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkyje patvirtina liudytojų parodymai, kurios kartu nurodė, kad dirbant kolūkyje pareiškėja būdavo vadinama ir „N.“ (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Atitinkamai pareiškėjos pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Kolūkiečio darbo knygelė Nr. 348, išduota 1976-01-10, Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio protokolai 1975-05-21 Nr. 5, 1975-06-27 Nr. 6, 1975-08-02 Nr. 3, 1986-10-28 Nr. 10, saugomi Kauno apskrities archyve (Kauno apskrities archyvo 2015-07-16 pažyma Nr. (10.6)V10-1684) priklauso pareiškėjai L. D. (CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu įgyti teisę gauti valstybės socialinio draudimo senatvės pensiją.

17Nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis).

18Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje civilinėje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kolūkiečio darbo knygelė Nr. 348, išduota 1976-01-10, Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkio protokolai 1975-05-21 Nr. 5, 1975-06-27 Nr. 6, 1975-08-02 Nr. 3, 1986-10-28 Nr. 10, saugomi Kauno apskrities archyve (Kauno apskrities archyvo 2015-07-16 pažyma Nr. (10.6)V10-1684) priklauso pareiškėjai L. D., a.k. ( - )

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu įgyti teisę gauti valstybės socialinio draudimo senatvės pensiją.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 5. Pareiškėja 2016-05-05 patikslintame pareiškime nurodė, kad 2015-11-20 VSDFV... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 7. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad savo 2016-05-05 patikslintą... 8. Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjos... 9. Liudytoja N. S. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo Kėdainių rajono... 10. Liudytoja R. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo Kėdainių rajono... 11. Teismas... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra fakto, kad teisę... 15. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų... 16. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu įgyti teisę gauti... 17. Nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka dalyvaujančių byloje asmenų... 18. Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kolūkiečio darbo knygelė... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu įgyti teisę gauti... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...