Byla 2-811-826/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui T. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 2673,48 Lt skolą, 2991,61 Lt delspinigių, 1781,00 Lt palūkanų, 1568,91 Lt palūkanų delspinigių, 2529,28 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, sutartines ir procesines palūkanas ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl byloje priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2008-11-18 tarp pirminio kreditoriaus ,,Swedbank“, AB ir atsakovo buvo sudaryta EGO kortelės su kredito limitu sutartis Nr. 08-127042-EG, pagal kurią „Swedbank“, AB atsakovui suteikė 3000,00 Lt dydžio kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti, mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovui netinkamai vykdant sutartį, „Swedbank“, AB vienašališkai nutraukė šią sutartį nuo 2009-09-30 ir įgijo teisę reikalauti grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl palūkanų, delspinigių, kitų piniginių sumų sumokėjimo (b. l. 31). 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus ,,Swedbank“, AB buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui, ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovas pastarųjų neįvykdė (b.l. 11 – 22, 32).

6Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

7Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, nes sutartyje nustatytais terminais negrąžino kredito ir nesumokėjo palūkanų (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1-2 d., 6.886 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas dėl 2673,48 Lt skolos ir 1781,00 Lt palūkanų yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Dėl delspinigių priteisimo.

9Dėl sutarčių pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovui nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo, bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2991,61 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-10-26 iki 2012-11-15. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 481,23 Lt (2673,48*0,1 %*180 dienų = 481,23 Lt) delspinigių.

11Ieškovas už pradelstą laiką priskaičiavo 1568,91 Lt palūkanų delspinigių. Nagrinėjamu atveju palūkanų delspinigiai sutartyje buvo numatyti siekiant užtikrinti atsakovo prievolės sumokėti palūkanas vykdymą. Atsakovui nevykdant minėtos piniginės prievolės, palūkanų delspinigiai kompensuoja ieškovo praradimus dėl laiku nesumokėtų palūkanų. Tačiau atsižvelgiant į susidariusią skolos sumą, pripažintina, kad ieškovo priskaičiuota palūkanų delspinigių suma yra neprotingai didelė ir pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, todėl ši palūkanų delspinigių suma mažintina. Ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pritaikius sutrumpintą senaties terminą (apskaičiavus palūkanų delspinigius už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius), ieškovui iš atsakovo priteistini palūkanų delspinigiai už 180 dienų laikotarpį, tai yra 282,40 Lt (1568,91*0,1 %*180 dienų = 282,40 Lt) palūkanų delspinigių.

12Dėl sutartinių palūkanų priteisimo.

13Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.).

14Pagal Ego kortelės su kredito limitu sutarties Nr. 08-127042-EG, nuostatas atsakovas ieškovui privalo mokėti 21 procentų metines palūkanas nuo negrąžintos skolos. Todėl iš atsakovo priteistinos 21 procento metinės palūkanos pagal Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-127042-EG nuo pagrindinės skolos 2673,48 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

16Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 2529,28 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (LR CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo darbo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas, administracija, paprastas pranešimas Lietuvoje ir kt.

17Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovas reikalavimo perleidimo sutartimi iš banko „Swedbank“, AB įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimų sutarčių pagrindu. Minėtose sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (LR CPK 178 straipsnis). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 2529,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

18Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

19Ieškovui iš atsakovo priteistinos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 5218,11 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Ieškovui, kurio naudai priimtas sprendimas, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 157,00 Lt žyminio mokesčio (už priteistiną 5218,11 Lt sumą (teismo patenkintų reikalavimų suma) ieškinio padavimo dieną turėjo būti mokamas 157,00 Lt žyminis mokestis) yra priteistinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straispsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo T. T. 2673,48 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris Lt 48 ct) skolos, 1781,00 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt 00 ct) palūkanų, 481,23 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt 23 ct) delspinigių, 282,40 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du Lt 40 ct) palūkanų delspinigių, 21,00 procentus sutartinių palūkanų nuo 2673,48 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt trijų Lt 48 ct) skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-12-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 5218,11 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniolikos Lt 11 ct) skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 157,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“.

25Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio... 2. ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 2673,48 Lt skolą,... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų nepateikė, procesiniai... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad... 6. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 7. Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 8. Dėl delspinigių priteisimo.... 9. Dėl sutarčių pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė,... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi... 11. Ieškovas už pradelstą laiką priskaičiavo 1568,91 Lt palūkanų... 12. Dėl sutartinių palūkanų priteisimo.... 13. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 14. Pagal Ego kortelės su kredito limitu sutarties Nr. 08-127042-EG, nuostatas... 15. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.... 16. Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 2529,28 Lt iki teisminio skolos... 17. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovas... 18. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 19. Ieškovui iš atsakovo priteistinos kompensacinio pobūdžio 5 procentų... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 21. Ieškovui, kurio naudai priimtas sprendimas, jo turėtos bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovo T. T. 2673,48 Lt (du tūkstančius šešis šimtus... 25. Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...