Byla 2-15149-429/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, ieškinį atsakovei V. M. (G.), a. k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 684,48 Lt skolos, 1 909,70 Lt delspinigių, 211,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 84,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2013 10 02 CPK 130 str. nustatyta tvarka (b. l. 53, 54). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) pradinis kreditorius UAB ,,Tele2“ ir atsakovė V. G. (M.) sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, o ( - ) šalys sudarė mobiliojo/ fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sutartį, kurių pagrindu UAB „Tele2“ atsakovui suteikė ryšio paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas-faktūras bendros 684,48 Lt sumos už laikotarpį nuo 2004 04 30 iki 2005 08 31, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas UAB „Gelvora“ ir pradinis kreditorius UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kurios pagrindu pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ieškovui UAB „Gelvora“ atlygintinai perleido visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Pradinis kreditorius ieškovui perleido reikalavimo teisę į 684,48 Lt skolos sumą kreditoriaus atžvilgiu. Ieškovas CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas savo prievolės neįvykdė. Ieškovas atsakovui už laikotarpį nuo 2005 09 29 iki 2013 05 20 paskaičiavo 0,1 procento dydžio 1 909,70 Lt sumos delspinigius. Ieškovas taip pat prašo priteisti 211,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, kurioje nurodyta, kad šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, 24 pranešimai Lietuvoje po 1,35 Lt, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausa nekilnojamojo turto registrui, užklausa Gyventojų registro tarnybai.

6Ieškovas savo reikalavimus grindžia pateiktais rašytiniais įrodymais: išrašu iš UAB „TELE2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 6), delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 7), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 8), reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 (b. l. 13-16), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 17), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų ir mobiliojo/ fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sutartimis (b. l. 18-22, 23-24), PVM sąskaitomis – faktūromis (b. l. 25-42), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 9).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkintinas, jo naudai iš atsakovės priteistina 684,48 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.109 str., 6.210 str.).

8Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 1 909,70 Lt delspinigių nuo susidariusios skolos sumos. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius ieškovui perleido reikalavimą į atsakovo 684,48 Lt skolą. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 1.3 punktu šalys susitarė, kad šia sutartimi pradinis kreditorius perleidžia naujajam kreditoriui teisę gauti reikalavimo patenkinimą iš skolininkų tokia suma ir apimtimi, kiek tokią teisę suteikia įstatymai. Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus 6.6 punktu ir Mobiliojo/ fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus, 7.5 punktu numatyta, kad jei klientas (atsakovas) nustatytu laiku neapmoka sąskaitos, jis, TELE2 pareikalavus, privalo mokėti TELE2 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Pradinis kreditorius su atsakovu susitarė raštu dėl netesybų delspinigių forma tuo atveju jei atsakovas netinkamai vykdo sutartimi prisiimtas prievoles. Ieškovui perėmus reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu, kartu su teise reikalauti sumokėti susidariusią skolą už suteiktas paslaugas ieškovui perėjo ir teisė reikalauti iš atsakovo delspinigių, dėl kurių atsakovas susitarė su pradiniu kreditoriumi.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

10Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 279 procentus prašomos priteisti perimtos susidariusios skolos sumos. Be to, atsižvelgiama į paslaugų teikimo sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, sutartį sudarė prisijungdamas prie pradinio kreditoriaus TELE2 paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti 1 909,70 Lt sumos delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 190,97 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 211,47 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Nurodo, kad šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, 24 pranešimai Lietuvoje po 1,35 Lt, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausa nekilnojamojo turto registrui, užklausa Gyventojų registro tarnybai. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė tik 2009 05 04 pranešimą atsakovei dėl reikalavimo perleidimo, kitų dokumentų, kurie patvirtintų ieškovo atliktus ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmus ir jo nurodytas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas byloje nepateikta. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas kaip naujasis kreditorius atlygintinai iš pradinio kreditoriaus perėmė jo reikalavimo teises atsakovo ir kitų pradinio kreditoriaus skolininkų atžvilgiu. Darytina išvada, kad ieškovo įmonės veikla susijusi su atlygintiniu pradelstų piniginių sumų įgijimu iš pradinio kreditoriaus savo rizika ir šių sumų išieškojimu iš skolininkų savo, kaip naujojo kreditoriaus, naudai. Įmonė veikia savo valia ir rizika. Teismo vertinimu, ieškovo išklotinėse detaliai išvardintos išlaidos - darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), darbuotojo užmokestis, administracijos išlaidos - nelaikytinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis. Tokios išlaidos priskirtinos prie įmonės veiklos sąnaudų. Jas priteisus iš atsakovės, ji būtų įpareigota ne padengti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, o prisidėti prie įmonės veiklos sąnaudų padengimo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos įrodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 3,00 Lt registruoto pranešimo atsakovei siuntimo išlaidų. Likusioje dalyje reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 72,00 Lt žyminio mokesčio, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalaus dydžio įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovės valstybei nepriteistina 7,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės V. M. (G.), a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ) AB SEB banke, naudai 684,48 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 48 ct) skolos, 190,97 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt Lt 97 ct) delspinigių, 3,00 Lt (tris Lt 00 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (878,45 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 07 16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus.

18Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai