Byla 2-3734-641/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovei S. R., ieškovės atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, išvadą duodančios institucijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus - atstovei Vidai Pocienei, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės S. R. patikslintą ieškinį atsakovui A. S. R. C., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė ir jos atstovas prašo nutraukti šalių santuoką dėl atsakovo kaltės, palikti ieškovei santuokinę pavardę – R., padalinti santuokoje įgytą turtą – priteisti atsakovui asmeninės nuosavybės teise žemės sklypą, esantį ( - ), o ieškovei priteisti asmeninės nuosavybės teise žemės sklypą, esantį ( - ), ir 1321,50 Lt kompensaciją už atsakovui atitenkantį didesnės vertės turtą, iš atsakovo A. S. R. C. priteisti nepilnametei dukrai R. A. R., gim. ( - ), išlaikymą, mokamą po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki dukters pilnametystės, priteisti iš atsakovo išlaikymo nepilnametei dukrai R. A. R., gim. ( - ), įsiskolinimą 14400 Lt sumoje, t. y. 11440 Lt bei žemės sklypą, esantį ( - ), nustatyti dukters gyvenamąją vietą su ieškove ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad su atsakovu susituokė 2003-05-23 Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2003-12-19 gimė dukra R. A. R.. 2005 m. persikėlė gyventi į Lietuvą. Gyvendamas Lietuvoje su šeima atsakovas pradėjo dirbti, tačiau tedirbo tik 1 mėnesį. Kai dukrai suėjo 4 metai, 2007 m. atsakovas išvyko, paliko šeimą ir daugiau apie jį ieškovė nieko negirdėjo. Teigia, jog atsakovas jai buvo neištikimas, bendravo su keliomis moterimis, paliko šeimą, neteikė dukrai išlaikymo, todėl mano, jog santuoka nutrūko dėl atsakovo kaltės. Gyvendami santuokoje įgijo 2 žemės sklypus, kurių padalinimo klausimas sprendžiamas šioje byloje. Kito nekilnojamojo turto santuokoje nebuvo įgiję. Kreditorinių įsiskolinimų neturi. Vaiko poreikius grindžia poreikių paskaičiavimu. Nurodo, jog nuo 2007 m., kai atsakovas paliko šeimą, jis nei karto nebandė užmegzti ryšių nei su ja, nei su dukra, dukrai neteikė išlaikymo.

3Atsakovas A. S. R. C. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, ieškinys su priedais įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 str. 1 d., 38, 43, 54 b.l.), atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

5Dėl santuokos nutraukimo pagrindo

6Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26 – 3.30 str., 3.35 – 3.36 str. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jei jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. CK 3.60 str. 3 d. įvardijami atvejai, kuomet yra preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jei sutuoktinis: 1) nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą; 2) yra neištikimas; 3) žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; 4) paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, kurių nenuginčijus, bendras sutuoktinių gyvenimas dėl vieno jų kaltės gali būti pripažintas negalimu. Svarbu nustatyti, kad sutuoktinio pareigų pažeidimas yra esminis, lemiantis santuokos pasibaigimą. Tokiais atvejais būtina nustatyti faktus, leidžiančius preziumuoti vieno iš kurio sutuoktinio kaltę: neištikimybę, nelojalumą, nepagarbą, vengimą remti moraliai ir materialiai, šeimos palikimą ir nesirūpinimą ja daugiau kaip vienerius metus ir kita. Aiškindamas ir taikydamas nurodytas CK normas, kasacinis teismas konstatavo, kad įstatyme sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-07 nutartis Nr. 3K-7-6/2007; 2011-01-25 nutartis Nr. 3K-3-2/2011; kt.). Viena iš anksčiau nurodytų sutuoktinių pareigų – lojalumas – reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių ir kito sutuoktinio ar šeimos interesų. Abipusės pagarbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir turtinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-27 nutartis Nr. 3K-3-254/2010; kt.).

7Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė santuoką 2003-05-23 Jungtinėse Amerikos Valstyjose, Forsyth ap. Civilinės metrikacijos biure (2005-09-09 santuoka įregistruota Panevėžio miesto savivaldybės civilines metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 474 (14 b. l.)). Iš teisme duoto ieškovės paaiškinimo matyti, jog šalys šeimyninį gyvenimą kartu gyveno ir vedė bendrą ūkį iki 2007 m., kuomet, atsakovas paliko šeimą, buvo neištikimas, išvyko be žinios ir santuokinio gyvenimo nebeatnaujino.

8Ieškovė kaltina atsakovą esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu, t. y. atsakovo neištikimybe ir šeimos palikimu, dukters neišlaikymu. Atsakovas, žinodamas apie teisme iškeltą bylą ir ieškinį, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinio motyvų neginčijo. Išklausęs ieškovės paaiškinimus ir ištyręs byloje esančią medžiagą, teismas nustatė, jog duomenų, kurie paneigtų ieškinyje nurodytas aplinkybes, nustatyta nebuvo. Byloje esanti Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalaų ministerijos 2012-12-05 pažymos apie asmens duomenis Nr. (29)3V-3145 kopija, kurioje nurodoma, jog A. S. R. C. gyvenamąją vietą Lietuvoje deklaravo 2006-07-18, jo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys 2007-08-08 panaikinti pasibaigus leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikui, o naujos gyvenamosios vietos nedeklaravo, patvirtina ieškovės nurodytas aplinkybes, kad atsakovas kurį laiką gyveno Lietuvoje, tačiau 2007 m. išvyko ir paliko šeimą. Iš aptarto teismas daro išvadą, jog atsakovas iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, kadangi nuo 2007 m. paliko šeimą ir ja visiškai nesirūpina, ko pasekoje, teismas preziumuoja, jog santuoka tarp šalių nutrūko dėl atsakovo kaltės. Neginčijamų duomenų, kurie įrodytų atsakovo neištikimybės faktą byloje nenustatyta. Ieškovė taip pat savo teiginių dėl atsakovo neištikimybės jokiais leistinais įrodymais byloje neįrodinėjo, todėl šį argumentą teismas atmeta kaip nepagrįstą. Taip pat teismas pažymi, jog atsakovas po šeimos palikimo (po 2007 m.) nepalaikydamas ryšių su savo nepilnamete dukra ir nuo 2007 m. nebeteikdamas jai išlaikymo taip pat nesilaikė savo, kaip sutuoktinio pareigų (lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinės bei turtinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaiku ir visa šeima bei kt.). Tuo tarpu iš bylos rašytinės medžiagos nebuvo nustatyta duomenų, jog ieškovė būtų iš esmės pažeidusi savo, kaip sutuoktinės pareigas, išvadą duodanti institucija taip pat neturi duomenų, jog ieškovė netinkamai vykdytų savo, kaip motinos, pareigas vaiko atžvilgiu. Minėtų aplinkybių neįrodinėjo ir atsakovas. Dėl aptarto šalių santuoka nutrauktina atsakovui netinkamai vykdžius ar nevykdžius tam tikrų santuokinių pareigų, todėl esant atsakovo kaltei, t. y. CK 3.60 str. 1 d. pagrindu.

9Atsakovas nepareiškė prieštaravimų, kad ieškovė po santuokos nutraukimo pasiliktų santuokinę pavardę. Todėl po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokoje turėtos pavardės: ieškovei - R., atsakovui – R. C. (CK 3.69 str.).

10Ieškovė išlaikymo sau nereikalauja, nėra duomenų, kad atsakovui būtų reikalingas išlaikymas, todėl šis klausimas priimant teismo sprendimą nesprendžiamas (CPK 385 str. 1 d.).

11Dėl santruokoje įgyto turto padalijimo

12Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas sutuoktinių turto balansas, t. y. nustatomas bendras sutuoktinių turtas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas, skoliniai įsipareigojimai kreditoriams) ir kiekvieno iš jų asmeninis turtas (CK 3.118 str. 1 d.). Šios normos prasme turto sąvoka apima tiek aktyvą (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek ir pasyvą (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams). Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas, tiek ir pasyvas. Padalijant turtą turi būti pasirinktas toks padalijimo būdas ir nustatytos tokios sutuoktinių dalys, kad nepažeistų sutuoktinių kreditorių teisių (CK 1.5 str., 1.137 str.).

13Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Pagal CK 3.127 str. nuostatas, nutraukiant santuoką teismo sprendimu padalijamas turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Dalijant sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą, prioritetas teikiamas turto dalijimui natūra. Jeigu natūra abiems sutuoktiniams turto padalinti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu įpareigojant kompensuoti antrajam sutuoktiniui jo dalį pinigais. Pagal CK 3.117 str. 1 d. preziumuojama, jog sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Pagal šią nuostatą abi šalys galėtų lygiomis dalimis pretenduoti į joms bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo turto padalijimą. Sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija galioja, nesvarbu, kokio dydžio jų pajamos ar koks veiklos pobūdis. Pagal CK 3.119 str. preziumuojama, jog dalijamos šeimos bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje.

14Iš ieškovės paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, jog šalys santuokos metu kilnojamojo turto neįgijo ir nurodo, kad kreditorinių įsiskolinimų neturi (25, 30, 33 b. l.), tačiau įgijo nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 317 Lt vertės, esantį adresu: ( - ) (8, 9, 10, 11 b. l.). Bendra dalintino turto vertė yra 3277 Lt. Ieškovė prašo padalinti santuokoje įgytą turtą natūra, t. y. atsakovui paliekant nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), o jai paliekant nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 317 Lt vertės, esantį adresu: ( - ) Kadangi atsakovui atitenkančio žemės sklypo vertė yra žymiai didesnė už jai tenkančio žemės sklypo vertę, todėl prašo iš atsakovo priteisti 1321,50 Lt kompensaciją.

15Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytą normų analizę ir byloje nustatytas aplinkybes, daro išvadą, jog šalių santuokos metu įgytas ir anksčiau nurodytas nekilnojamasis turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Pagrindų, leidžiančių teismui nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, nenustatyta. Iš aptarto teismas preziumuoja, jog šalių (sutuoktinių) bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.), ir šalių turtą padalina natūra - atsakovui paliekant nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), o ieškovei paliekant nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 317 Lt vertės, esantį adresu: ( - )Kadangi atsakovui tekusio turto vertė yra žymiai didesnė nei ieškovei, todėl iš atsakovo priteistina 1321,50 Lt kompensacija už ieškovei neatitekusią turto dalį ((3277 Lt / 2) – 317 Lt =1321,50 Lt) (CK 3.127 str. 3 d.).

16Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo

17Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo to, ar vaikas gimė susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, ar vaiko tėvai gyvena kartu (santuokoje, partnerystėje ir pan.) ar atskirai, vaikas atskirtas nuo tėvų ar apribota jų valdžia (išskyrus vaiko įvaikinimą), tėvai (kiekvienas jų) turi teikti išlaikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 12 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2011). CK 3.192 str. 2 d. nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) tėvų turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-15 nutartis Nr. 3K-3-185/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad CK 3.192 str. įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Pagal susiformavusią teismų praktiką, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, taikant teisės analogiją, atsižvelgiama į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA), kuri šiuo metu yra 1000 Lt per mėnesį. Tačiau siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 09 13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006, 2006 11 22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2006).

18Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo vaikui, nes atsakovas tinkamai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką (CK 3.194 str.).

19Kaip nurodo ieškovė, atsakovas nuo 2007 m. nebeteikia jokio išlaikymo savo nepilnametei dukrai R. A. R.. Ieškovė teigia, jog dukros mėnesiniams poreikiams yra reikalinga ne mažesnė kaip 800 Lt suma bei nurodo, jog šalių dukra specialiųjų poreikių neturi. Teismas neturi duomenų apie atsakovo sveikatos būklę, kitus išlaikytinius ir apie jo faktinę turtinę padėtį, todėl atsižvelgdamas į atsakovo amžių bei tai, jog atsakovas, žinodamas apie teisme nagrinėjamą bylą, nepateikė prieštaravimų dėl ieškiniu prašomo priteisti išlaikymo dydžio, daro išvadą, jog atsakovas yra sveikas ir darbingas asmuo, galintis uždirbti lėšų tiek savo pragyvenimui, tiek ir užtikrinti bent būtinuosius savo vaiko poreikius. Atsižvelgus į anksčiau aptartą, teismas nagrinėjamu atveju laiko, jog 400 Lt dydžio išlaikymas iš tėvo (atsakovo) yra proporcingas šalių turtinei padėčiai bei sprendimo priėmimo dienai yra pakankamas vaiko vystimosi sąlygų užtikrinimui, todėl iš atsakovo priteistinas 400 Lt išlaikymas nepilnametei dukrai R. A. R., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos (2013-04-15) iki jos pilnametystės.

20Ieškovė taip pat prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už 36 mėnesius, t. y. laikotarpį nuo 2010-04-14 iki kreipimosi į teismą dienos, skaičiuojant po 400 Lt išlaikymo kas mėnesį, kuris sumoje sudaro 14400 Lt. Išlaikymo įsiskolinimą ieškovė prašo priteisti tokiu būdu: priteisiant iš atsakovo jam atitekusį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), ir 11440 Lt išlaikymo įsiskolinimo sumą. Ieškovė nurodė, jog atsakovas nuo dienos, kada paliko šeimą ir išvyko iš gyvenamosios vietos 2007 m., visiškai nebeteikė dukrai išlaikymo ir ja nesidomėjo. CK 3.200 str. numato, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas įstatymo normas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 str. 2 d. įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, kilus ginčui dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, siekdamas priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, turi imtis priemonių, kad būtų nustatytos šios reikšmingos faktinės aplinkybės: a) vaiko poreikiai, b) kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis, c) būtinas išlaikymo dydis, proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai, d) kokią dalį reikalingo išlaikymo teikė kiekvienas iš tėvų ginčijamu laikotarpiu, e) nuo kurio momento vaiko tėvas ar motina nebevykdė savo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo yra retroaktyvaus pobūdžio, todėl nustatant teisiškai reikšmingus faktus dėl CK 3.200 str. taikymo turi būti remiamasi tuo metu egzistavusiomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą bei į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (CK 3.3 str.; CK 1.5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-27 nutartis Nr. 3K-3-189/2009). Atsižvelgęs į tai, jog atsakovas dukrai išlaikymo neteikia nuo momento, kada paliko šeimą ir išsikėlė gyventi atskirai (2007 m.), į tai, jog atsakovas nepateikė įrodymų, jog laikotarpiu nuo 2010-04-14 iki ieškovės kreipimosi su ieškiniu į teismą dienos būtų teikęs dukrai išlaikymą ar mergaitės poreikiai būtų buvę mažesni, nei nurodyti patikslintame ieškinyje bei į anksčiau nurodytus motyvus, teismas priteisia iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą nepilnametei dukrai R. A. R., susidariusį už laikotarpį nuo 2010-04-14 iki kreipimosi į teismą dienos, skaičiuojant po 400 Lt išlaikymo kas mėnesį, kuris sumoje sudaro 14400 Lt, o būtent: priteisiant iš atsakovo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), ir 11440 Lt.

21Nors ieškovė neprašė ją paskirti vaiko išlaikymui skirtų lėšų uzufruktore, tačiau atsižvelgiant į tai, jog turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (CK 3.185 str. 1 d.), išlaikymo lėšomis uzufrukto teise pavestina disponuoti nepilnamečio vaiko R. A. R. motinai S. R. (CK 3.185 str. 1 d.). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik vaiko interesams tenkinti (CK 3.203 str. 1 d.). Pasikeitus šalių turtinei padėčiai, kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 str.).

22Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

23Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu, o jeigu kyla ginčas – teismo sprendimu (CK 3.169 str. 1 d., 2 d.). Teismas ginčą išsprendžia, atsižvelgdamas į vaiko norą, vadovaudamasis vaiko interesais (CK 3.174 str. 2 d.) bei principu, kad abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėjant vaikus yra lygios, o vaikų gyvenamoji vieta nustatoma įvertinus, su kuriuo iš tėvų gyvendamas vaikas bus geriau prižiūrimas ir auklėjamas, kurio pakankamai geros materialinės sąlygos, kad jis kito iš tėvų atitinkamai remiamas galėtų deramai augti ir tobulėti; lemiamą reikšmę turi tėvų asmeniniai bruožai, santykiai su vaikais, požiūris į vaikus, vaikų auklėjimo prioritetai ir kt. (Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 12 str.).

24Kaip paaiškino ieškovė, atsakovas ją su dukra paliko ir išvyko 2007 m. Po išvykimo ir šeimos palikimo nei karto dukters neaplankė, nesidomėjo jos ugdymu, sveikata, neišlaikė. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teisme nurodė, kad šalių nepilnametės dukters gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su mama S. R., su kuria mergaitė nuolat gyvena. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir vadovaudamasis vaiko interesais, teismas mano, kad geriausiai nepilnametės R. A. R. teisės į gyvenimo sąlygas, būtinas jos fiziniam, dvasiniam ir doroviniam vystimuisi, bus užtikrintos vaikui gyvenant su savo motina

25S. R., todėl nepilnamečio vaiko R. A. R. gyvenamoji vieta nustatytina jos motinos

26S. R. gyvenamojoje vietoje.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Pagal CK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

29Ieškovei byloje teikiama advokato teisinė pagalba (32 b. l.), tačiau duomenų apie patirtas advokato teisinės pagalbos teikimo išlaidas byloje nepateikta. Ieškovė pateikdama ieškinį ir patikslintą ieškinį sumokėjo 242 Lt žyminį mokestį už santuokos nutraukimą esant kito sutuoktinio kaltei (15, 28 b. l.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Žyminis mokestis už reikalavimą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ieškinio padavimo dienai buvo 143 Lt, už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo sudaro 144 Lt (400 Lt x 12 mėn. x 3 % = 144 Lt), už reikalavimą dėl turto padalijimo sudaro 98 Lt ((3722) x 3 % = 98.31 Lt).

30Atsižvelgiant į tai, jog patikslintas ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovės naudai – 242,00 Lt žyminis mokestis bei valstybės naudai - 143,00 Lt žyminis mokestis (CPK 88 str., 93 str.).

313,10 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

32Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.26 - 3.30 str., 3.35 - 3.36 str., 3.60 str. - 3.65 str., 3.117 str. 1 d., 3.127 str. 3 d., 3.168 str., 3.169 str. 2 d., 3.174 str. 2 d., 3.178 str., 3.190 str., 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3 p., 3.200 str., 3.203 str., teismas,

Nutarė

34Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

35Nutraukti 2003 m. gegužės 23 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Forsyth ap. CMB, sudarytą santuoką tarp A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ) Canar-canar, Ekvadore, ir S. R., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ) Šiaulių m., įregistruotą 2005 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), pripažįstant, jog dėl santuokos nutraukimo kaltas atsakovas A. S. R. C..

36Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – R., atsakovui palikti pavardę – R. C..

37Padalinti santuokoje įgytą turtą sekančiai:

38žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 317 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), priteisti ieškovei S. R., asmens kodas ( - )

39žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), priteisti atsakovui A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio 1966-06-04.

40Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ), ieškovės S. R., asmens kodas ( - ) naudai - 1321,50 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt vieno lito 50 ct) kompensaciją už atsakovui atitekusią didesnę turto dalį.

41Nustatyti, kad nepilnamečio vaiko R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo yra jo motinos S. R. gyvenamoji vieta.

42Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, nepilnamečiam vaikui R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymą po 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2013-04-15 iki dukters pilnametystės.

43Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam vaikui R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), už laikotarpį nuo 2010-04-14 iki 2013-04-14 - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį adresu: ( - ), ir 11440 Lt (vienuolika tūkstančių keturis šimtus keturiasdešimt litų 00 ct).

44Nepilnamečio vaiko R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise ieškovei S. R., asmens kodas ( - )

45Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, ieškovės S. R., asmens kodas ( - ) naudai, bylinėjimosi išlaidas: 242,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

46Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nežinoma, valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas: 143,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 00 ct) žyminio mokesčio.

47Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

48Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vykdyti skubiai.

49Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui santuokos nutraukimo faktui įregistruoti.

50Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vedybinių sutarčių registrui Centrinėje hipotekos įstaigoje, sprendimu nustatytam turto padalijimo faktui įregistruoti.

51Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, nekilnojamųjų daiktų teisinės padėties pasikeitimams įregistruoti.

52Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai... 2. ieškovė ir jos atstovas prašo nutraukti šalių santuoką dėl atsakovo... 3. Atsakovas A. S. R. C. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 4. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Dėl santuokos nutraukimo pagrindo... 6. Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26 – 3.30 str., 3.35 – 3.36 str. Tai... 7. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė santuoką 2003-05-23... 8. Ieškovė kaltina atsakovą esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu, t. y.... 9. Atsakovas nepareiškė prieštaravimų, kad ieškovė po santuokos nutraukimo... 10. Ieškovė išlaikymo sau nereikalauja, nėra duomenų, kad atsakovui būtų... 11. Dėl santruokoje įgyto turto padalijimo... 12. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią... 13. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol... 14. Iš ieškovės paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, jog šalys santuokos... 15. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytą normų analizę ir byloje... 16. Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 17. Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo... 18. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad iš... 19. Kaip nurodo ieškovė, atsakovas nuo 2007 m. nebeteikia jokio išlaikymo savo... 20. Ieškovė taip pat prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už 36 mėnesius,... 21. Nors ieškovė neprašė ją paskirti vaiko išlaikymui skirtų lėšų... 22. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 23. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 24. Kaip paaiškino ieškovė, atsakovas ją su dukra paliko ir išvyko 2007 m. Po... 25. S. R., todėl nepilnamečio vaiko R. A. R. gyvenamoji vieta nustatytina jos... 26. S. R. gyvenamojoje vietoje.... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Pagal CK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 29. Ieškovei byloje teikiama advokato teisinė pagalba (32 b. l.), tačiau... 30. Atsižvelgiant į tai, jog patikslintas ieškinys tenkinamas visiškai, iš... 31. 3,10 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 32. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 34. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Nutraukti 2003 m. gegužės 23 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Forsyth ap.... 36. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – R.,... 37. Padalinti santuokoje įgytą turtą sekančiai:... 38. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 317 Lt vertės, esantį... 39. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha ploto, 2960 Lt vertės, esantį... 40. Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ),... 41. Nustatyti, kad nepilnamečio vaiko R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ),... 42. Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ),... 43. Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ),... 44. Nepilnamečio vaiko R. A. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymui... 45. Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ),... 46. Priteisti iš atsakovo A. S. R. C., asmens kodas nenurodytas, gimusio ( - ),... 47. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 48. Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vykdyti... 49. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 50. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 51. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 52. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...