Byla 2-2349/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaidora“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaidora“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaidora“ netiesioginį ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Mabilta“, uždarajai akcinei bendrovei „Eika“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo bankrutuojanti akcinė bendrovė „Kasyba“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vaidora“ pareikštu už skolininką BAB „Kasyba“ netiesioginiu ieškiniu prašė pripažinti 2009 m. vasario 2 d. sutartį, sudarytą tarp AB „Kasyba“, UAB „Eika“ ir UAB „Mabilta“ niekine ir negaliojančia bei taikyti restituciją priteisiant BAB „Kasyba“ naudai iš UAB „Mabilta“ 909 808 Lt sumą. Ieškovas savo reikalavimo teisę grindžia 2011 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuria nutarta įtraukti UAB „Vaidora“ į BAB „Kasyba“ kreditorių sąrašą 948 902, 51 Lt sumai. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Mabilta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti bei perleisti šio turto nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises, turtą įkeisti ar kitaip jį apsunkinti ar suvaržyti. Nurodė, kad visas atsakovo nekilnojamasis turtas yra įkeistas, todėl nėra likvidus, o trumpalaikis turtas nėra vertingas, 2010 m. atsakovas dirbo nuostolingai, o metinė bendrovės apyvarta ženkliai krito, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iškyla reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui ateityje.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Vaidora“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas nurodė, kad iš atsakovo UAB „Mabilta“ pateiktų finansinių dokumentų matyti, jog jo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, o ieškovas nepagrindė savo teiginių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nepateikė duomenų, patvirtinančių teiginį, jog atsakovas gali imtis priemonių turtui sumažinti ar apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl teismas sprendė, kad nėra teisinio ir faktinio pagrindo šioje proceso stadijoje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vaidora“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, todėl neteisingai nustatė, jog atsakovo finansinė būklė yra gera ir stabili.
  2. Pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovo finansinė padėtis yra prasta, pareikšto ieškinio suma jam yra didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė teismui atsakovo finansinę padėtį apibūdinančius dokumentus už 2010 metus. Nuo balanso sudarymo 2010 m. gruodžio 31 d. parėjo jau daug laiko, todėl atsakovo turtinė padėtis šiuo metu gali būti pasikeitusi. Teismo pateikti skaičiavimai apie atsakovo turimo turo balansinės vertės ir pareikšto ieškinio sumos santykį nėra teisinga metodika vertinant realią atsakovo turtinę padėtį, nes neparodo tikrosios finansinės padėties, veiklos rezultatų, turto vertės bei likvidumo. Atsakovas turi mažai likvidaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Priverstinis išieškojimas iš investicijų ir paskolų dukterinėms įmonėms yra labai sudėtingas ir praktiškai neįmanomas. Atsakovo rezerve nurodytos lėšos galėjo būti perleistos dukterinėms įmonėms, nekilnojamasis turtas yra įkeistas tretiesiems asmenims, skolos kredito įstaigoms sudaro 17 612 434 Lt. Atsakovo suvaržytas ir nelikvidus turtas sudaro 80 446 786 Lt iš 82 613 050 Lt.
  3. Atsakovo veiklos rodikliai rodo prastėjančią jo padėtį – balansinio turto vertė sumažėjo beveik 10 milijonų litų, apyvarta sumažėjo nuo 12 053 946 Lt 2009 m. iki 2 701 904 Lt 2010 m., jo patirti 2010 metais nuostoliai sudarė 2 795 741 Lt, o tai daugiau nei metinė bendrovės apyvarta. Šie rodikliai rodo, jog atsakovo finansinė padėtis per 2010 metus žymiai pablogėjo. Tai leidžia teigti, jog atsakovo klientų ratas siaurėja, jis turi mažai vykdomų projektų, jie nėra sėkmingi ir atsiperkantys, todėl tikėtina, kad tol, kol byla bus nagrinėjama teisme, atsakovo finansinė padėtis dar labiau pablogės, o teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu. Teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį, neturėjo jokių įrodymų apie šiuo metu įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių, duomenų, kiek ir kokių projektų atsakovas vykdo ir/ar numato vykdyti ateityje, duomenų apie jo debitorius ir kreditorius bei kitos informacijos, kuri leistų tinkamai išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.
  4. Įvertinus atsakovo turtinę padėtį, nuostolingus veiklos rezultatus, sumažėjusią apyvartą, turto suvaržymus, nelikvidų turtą, darytina išvada, jog atsakovas nėra finansiškai stiprus juridinis asmuo, todėl ieškinio suma jam yra didelė ir ieškinio patenkinimo atveju jis negalės įvykdyti įsipareigojimų BAB „Kasyba“, t.y. netaikius laikinųjų apsaugos priemonių iškyla grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas arba taps nebeįmanomas. Užtikrinus būsimo teismo sprendimo įvykdymą taip pat bus apsaugoti bei iš dalies patenkinti visų BAB „Kasyba“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Be to, laikinosios apsaugos priemonės nepažeis ekonomiškumo bei protingumo principus, nes apeliantas neprašo taikyti apribojimų atsakovo piniginėms lėšoms.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mabilta“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o apelianto skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, nes ieškinio reikalavimo suma, atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį, nelaikytina didele.
  2. Atsakovo finansiniai rodikliai rodo gerėjančią finansinę padėtį. Jis jau 10 metų tinkamai vykdo įsipareigojimus bankui, neturi įsiskolinimų kitiems tretiesiems asmenims, jo turtui nėra pritaikytas areštas jokioje byloje, per 2010 metus nuostolį sumažino 4 kartus.
  3. Apelianto prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų. Prašyme taikyti atsakovo turto areštą apeliantas nenurodė turto arešto masto. Apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Jis yra inicijavęs atsakovui ir jo dukterinėms įmonėms keturis teisminius procesus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo BAB „Kasyba“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o apelianto skundą atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgė į atsakovo turimą turtą bei teisingai konstatavo, jog atsakovui ieškinio reikalavimo suma nėra didelė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo UAB „Vaidora“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

15Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios. Pagrindo varžyti kito asmens teises taip pat nesudaro deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismo sprendimas imtis laikinųjų apsaugos priemonių turi būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas, nes formalus teisingumas nėra tas teisingumas, kurį teismai yra įpareigoti vykdyti.

16Nagrinėjamoje byloje būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atskirajame skunde iš esmės grindė tuo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nebus užtikrintas galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nes ieškinio reikalavimo suma atsakovui, kuris nėra finansiškai stiprus, yra didelė.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Lukrida" v. UAB ,,Vilterma", bylos Nr. Nr. 2-28/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Staldūmė" v. UAB ,,Utvilsta", bylos Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

18Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, teisinę reikšmę turi viso atsakovo turimo turto (trumpalaikio ir ilgalaikio turto, nuosavo kapitalo) santykis su apelianto pareikšto ieškinio suma. Atsakovas UAB „Mabilta“ kartu su atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą pateikė teismui naujausius jo finansinę padėtį apibūdinančius dokumentus – 2011 m. birželio 31 d. balansą (43 b. l.), duomenis apie įmonei priklausančio nekilnojamojo turto preliminarią vertę (44-80 b. l.), duomenis apie atsiskaitymą su valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetais (83, 84 b. l.), duomenis apie atsakovo atžvilgiu vykdomus išieškojimus bei taikytus areštus (85, 87 b. l.). Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto atskirojo skundo argumentus bei atsakovo finansinę padėtį, neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir neteisingai nustatė, kad atsakovo finansinė būklė yra gera. Nagrinėjamu atveju nėra objektyvaus teisinio pagrindo atsakovo UAB „Mabilta“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Apelianto pareikšto reikalavimo suma atsakovui yra 909 808 Lt. Atsakovas turi turo 78 540 723 Lt sumai (ilgalaikis turtas – 48 001 996 Lt, trumpalaikis turtas – 30 538 727 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 757 104 Lt. Atsakovo atžvilgiu antstoliai jokių išieškojimų nevykdo, jo turtui laikinosios apsaugos priemonės nėra taikytos. Vieninteliu atsakovo kreditoriumi yra A/S Danske Bank Lietuvos filialas, kurio reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas hipoteka, įsipareigojimų bankui dydis yra 6 milijonus litų mažesnis nei atsakovo turimo materialaus turto (16 675 721 Lt) vertė, mokėjimai pagal kredito sutartį vykdomi laiku. Jokių kitų kreditorių atsakovas neturi. Šie duomenys sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog atsakovui apelianto pareikšta 909 808 Lt reikalavimo suma nėra didelė. Nors apeliantas ir teigia, kad pirmosios instancijos teismo pateikti skaičiavimai apie atsakovo turimo turto balansinės vertės ir pareikšto ieškinio sumos santykį nėra teisinga metodika vertinant realią UAB „Mabilta“ turtinę padėtį, kadangi neparodo tikros finansinės padėties, veiklos rezultatų, turto vertės bei likvidumo, tačiau apeliantas neįrodo, kad vien tik jo reikalavimo suma, lyginant ją su atsakovo finansinėmis galimybėmis, sudaro pagrindą atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi apelianto argumentai dėl didelės ieškinio sumos yra paneigti, taip pat yra paneigtas objektyvios grėsmės dėl didelės reikalavimo sumos būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimas.

20Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

21Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes bei teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vaidora“ pareikštu už skolininką BAB „Kasyba“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vaidora“ prašo panaikinti Vilniaus... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mabilta“ prašo pirmosios... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo BAB „Kasyba“ prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 15. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 16. Nagrinėjamoje byloje būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog didelė ieškinio suma savaime nesudaro... 18. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, teisinę... 19. Apelianto pareikšto reikalavimo suma atsakovui yra 909 808 Lt. Atsakovas turi... 20. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai neturi... 21. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą....