Byla 2-61-71/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei R. T. , atsakovei J. A. , atsakovės J. A. atstovui advokatui Audriui Kairevičiui, atsakovų UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ atstovui advokatui Rolandui Tamašauskui, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei N. S. , trečiojo asmens Lietuvos techninio sporto draugijos atstovui advokatui J. K. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-61-71/2008 pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Hansa lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Autoverta“, J. A. , Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Valstybės įmonei Registrų centras (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje: asociacija Lietuvos techninio sporto draugija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos, tretieji asmenys, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje: Šiaulių miesto II Notaro biuro notarė V. R. , Radviliškio rajono Notarų biuro notarė D. V. ) dėl administracinių aktų, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo dalies, išperkamosios nuomos sutarties, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, prašydamas:

31. Panaikinti 2003 m. liepos 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau - ir Savivaldybė) sprendimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo papildymo dalyje dėl žemės sklypo, adresu Šiauliai, ( - ), 0,7041 ha užstatymo“;

42. Panaikinti žemės sklypo, kurio plotas 34649 kv. m., adresu Šiauliai, ( - ), planą, suderintą su Šiaulių apskrities viršininko administracijos (toliau - ir ŠAVA) Žemės tvarkymo departamentu 2006 m. spalio 3 d. ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau - ir Savivaldybės administracija) Architektūros ir urbanistikos skyriumi 2006 m. spalio 4 d., kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnį prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentams;

53. Panaikinti žemės sklypo, kurio plotas 7041 kv. m., adresu Šiauliai, ( - ), planą, suderintą su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentu 2006 m. kovo 3 d., ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi 2006 m. vasario 7 d., ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriumi 2006 m. sausio 10 d., ir kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnį prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentams;

64. Panaikinti 2006 m. sausio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-43 dėl adresų suteikimo dalį dėl adreso žemės sklypui Šiauliai, ( - ), suteikimo;

75. Panaikinti 2006 m. balandžio 26 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 7-4610 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui P. V. A. “, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,7041 ha žemės grąžinant natūra Šiauliuose, ( - );

86. Pripažinti negaliojančiu 2006 m. birželio 9 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo, patvirtinto Radviliškio rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. V. , dalį, pagal kurią J. A. paveldėjo P. A. 0,7041 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas ( - ) Šiaulių miesto kadastrinė vietovė, unikalus numeris ( - ), esantį Šiauliuose, ( - );

97. Pripažinti negaliojančia 2006 m. gruodžio 6 d. išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT043133, pasirašytą UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“;

108. Pripažinti negaliojančia 2006 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto II notarų biuro notarės V. R. patvirtintą J. A. , UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ pasirašytą nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią J. A. už vieną milijoną litų pardavė UAB „Hansa lizingas“ 0,7041 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ) Šiaulių m. k. v., esantį Šiauliuose, ( - );

119. Taikyti restituciją, įpareigoti J. A. grąžinti UAB „Hansa lizingas“ 1 000 000 litų, gautų už parduotą žemės sklypą, UAB „Hansa lizingas“ grąžinti UAB „Autoverta“ sumokėtą pinigų sumą – 128464,57 Lt pagal 2006 m. gruodžio 6 d. išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT043133, - UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ grąžinti valstybės nuosavybėn 0,7041 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ) Šiaulių m. k. v., esantį Šiauliuose, ( - );

1210. Panaikinti žemės sklypo (kadastrinis adresas ( - ) Šiaulių miesto kadastrinė vietovė, unikalus Nr. ( - )), esančio Šiauliuose, ( - ), teisinę registraciją UAB „Hansa lizingas“ vardu;

1311. Panaikinti 2006 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-4972 dalį dėl nustatymo žemės sklypo, adresu Šiauliai, ( - ), ploto, vertės ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų ir pobūdžių, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, apribojimų, žemės naudmenų;

1412. Įpareigoti VĮ Registrų centrą įregistruoti vairavimo aikštelę, esančią Šiauliuose, ( - ), nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke kaip savarankišką statinį, savininku nurodant Lietuvos Respubliką.

15Ieškovas nurodė, kad atkuriant nuosavybės teises P. V. A. į žemės sklypą, esantį Šiauliuose, ( - ), buvo pažeistos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 12 straipsnio 3 punkto nuostatos. Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priimdama sprendimus ir pateikdama Šiaulių apskrities viršininko administracijai neteisingus duomenis apie laisvą neužstatytą žemę, pažeidė 1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) nutarimo Nr. 1057 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau - ir Tvarka) 106 punktą. Šiaulių miesto savivaldybės taryba privalėjo vadovautis ne tik VĮ Registrų centro duomenimis, bet ir kitais dokumentais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ 1995-06-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 855 „Dėl buvusios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ 1996 m. rugpjūčio 16 dieną turto panaudos sutartimi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerija perdavė Lietuvos techninio sporto draugijai neatlygtinai naudotis Šiaulių technikos mokyklos turtą, perduotą Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos 1996-01-22 aktu Nr. 1, tarp jo ir Šiaulių technikos mokyklą, adresu Šiauliai, ( - ). Šio nutarimo pagrindu Lietuvos Techninio sporto draugija VĮ Registrų centro Šiaulių filiale įregistravo nuosavybės teises į VĮ Šiaulių technikos mokyklos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą, esantį Šiauliuose, ( - ). 2004 m. vasario 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 125, šio turto valdytoju buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininkas. Šio nutarimo pagrindu VĮ Registrų centro Šiaulių filiale Šiaulių technikos mokykla buvo įregistruota kaip Lietuvos Respublikos nuosavybė. Lietuvos Techninio sporto draugija šiuo turtu naudojasi 1996-08-16 turto panaudos sutarties pagrindu. Šiaulių apskrities viršininko administracijos pateiktas 2004-11-18 Šiaulių technikos mokyklos naudojamo išlikusio buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (toliau - ir SDAALR) ilgalaikio materialiojo turto sąrašas ir jame nurodyta ginčo aikštelė nebuvo įtraukta ir nebuvo registruota Registrų centre, tačiau faktiškai ši aikštelė egzistuoja, todėl, atkuriant nuosavybes teises P. V. A. į žemės sklypą, esantį Šiauliuose, ( - ), atsakovai šios ginčo aikštelės dokumentuose nenurodė. Kadangi ginčijami Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimai priimti, pažeidus Atkūrimo įstatymo nuostatas, šių administracinių aktų pagrindu sudaryti sandoriai (paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, išperkamosios nuomos sutartis bei Šiaulių miesto II notarų biure pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis tarp J. A. , UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“) turi būti pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ir taikoma restitucija. Ieškovo teigimu, senaties terminai nurodytiems aktams ginčyti nėra pažeisti, nes tik 2007-03-27 iš Šiaulių miesto savivaldybės gauta informacija, kad detalieji planai žemės sklypams nebuvo rengiami, duomenys iš VĮ Registrų centro, kad kadastrinėse bylose yra užfiksuota vairavimo aikštelė, gauti tik 2007-03-29, o ieškinys teismui pateiktas 2007-04-11.

16Atsakovė J. A. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinys nėra pagrįstas. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo aikštelė nėra savavališka statyba. Be to, pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 2 d. 3 p. žemės dangos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti. Atsakovės teigimu, ieškovas neįrodė, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo P. V. A. priimti pažeidus įstatymus, todėl nei jie, nei sandoriai negali būti pripažinti negaliojančiais. Valstybė, vykdydama savo funkcijas, negali piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi ir savo institucijų, per kurias įgyvendina savo veiksnumą, neteisėtais veiksmais padarytą žalą reikalauti atlyginti iš sąžiningų piliečių. Be to, UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ yra sąžiningi žemės sklypo įgijėjai, o turtas iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovas apie viešo intereso pažeidimą sužinojo vėliausiai 2007-03-29.

17Atsakovai UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad jie yra sąžiningi įgijėjai, nes nežinojo, o ir neturėjo žinoti, kad ant ginčo žemės sklypo yra nekilnojamųjų daiktų. Dėl susidėvėjimo ir pagal savo išorinius požymius ginčo aikštelė yra statybinis laužas ir netinkama naudoti. Viešame registre įstatymų nustatyta tvarka asfaltuota aikštelė nėra įregistruota nei kaip statinys, nei kaip pastatų priklausinys. Nuosavybės teisių atkūrimo P. V. A. procese administracinės procedūros nustatytos Tvarkos 106 punkte buvo atliktos tinkamai. Atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovo reikalavimai dėl sprendimų panaikinimo yra pareikšti praleidus įstatyme nustatytą ieškinio senaties terminą, kadangi sužinojimo apie apžeistą teisę momentas – 2006-06-05, kai viešame Nekilnojamojo turto registre P. V. A. buvo įregistruota nuosavybės teisė ginčijamo Šiaulių apskrities viršininko 2006-04-26 sprendimo pagrindu.

18Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad Šiaulių apskrities viršininko 2006-04-26 sprendimu Nr. 7-4610 žemės sklypas, esantis Šiauliuose, ( - ), grąžintas natūra P. V. A. pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį. Šiaulių apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymu Nr. V-3495 buvo sudaryta komisija, kuri gavusi iš VĮ Šiaulių technikos mokyklos inventorizacijos apyrašus, nei viename iš jų nerado kiemo statinių – aikštelių, asfalto ar šaligatvių dangos. Atsakovas paprašė Lietuvos techninio sporto draugijos ir Šiaulių technikos mokyklos pateikti bet kokius turimus duomenis (statybos techninę dokumentaciją, statybos leidimus, statinių priėmimo ar tinkamumo naudoti aktus, važtaraščius ar kitą dokumentaciją), pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad kiemo statiniai buvo statyti buvusios SDAALR lėšomis, ir tai būtų pagrindas kiemo statinius apskaityti kaip valstybės turtą, tačiau nė vieno iš išvardintų dokumentų nebuvo pateikta, dėl ko ginčo aikštelė nėra įtraukta į inventorizuoto išlikusio buvusiosios SDAALR turto sąrašus ir nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

19Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašė netenkinti ieškinio. Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, priimant 2003-07-24 sprendimą Nr. T-798 ir savivaldybės direktoriui, priimant 2006-01-10 įsakymą Nr. A-43 ir žemės sklypui suteikiant adresą Šiauliai, ( - ), buvo atsižvelgta į VĮ Registrų centro turimus duomenis apie šį sklypą. Priimant minėtus sprendimus, jokių apribojimų žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre nebuvo nustatyta, todėl šie sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.

20Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad VĮ Registrų centras neturėtų būti patrauktas šioje byloje atsakovu, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl VĮ Registrų centro kaltės buvo pažeisti valstybės ar kitų asmenų teisėti interesai. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 punktą yra numatyta, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktais nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Ieškinyje nurodyta ginčo aikštelė kaip statinys nėra suformuota, duomenų, kurie nurodytų kadastro ir registro byloje apie aikštelę nepakanka aikštelės kaip atskiro turto vieneto, įregistravimui į Nekilnojamąjį turto registrą.

21Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje Lietuvos techninio sporto draugija prašė patenkinti ieškinį. Nurodė, kad žemės sklypas, kuris vadinamas aikštele, negalėjo būti grąžintas natūra P. V. A. , o jam turėjo būti išmokėta piniginė kompensacija (Atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 3 p., Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių „nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 p.). Atsakovai laikytini nesąžiningais įgijėjais, nes jie, sudarydami sandorius, neatkreipė dėmesį į tai, kad ginčijamus nekilnojamus daiktus įgyja iš asmens, neturinčio teisės jį perleisti.

22Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė jį patenkinti. Nurodė, kad Šiaulių apskrities viršininko 2006 04 26 sprendimas Nr. 7-4610 neteisėtas, priimtas, pažeidžiant Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 12 straipsnio 3 punkto nuostatas.

23Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje Šiaulių miesto II – ojo notarų biuro notarė ir Radviliškio rajono notarų biuro notarė prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad atsakovai J. A. , UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ turėjo teisę sudaryti sandorius, nes sandorio objektui – žemės sklypui, esančiam Šiaulių m., ( - ), jokių suvaržymų nebuvo.

24Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu atmetė ieškinį (4 t., b. l. 116-126). Teismas nurodė, kad 2004-09-23 Šiaulių apskrities viršininkas įsakymu Nr. V-3495 sudarė komisiją dėl išlikusio buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto, suteikto pagal panaudos sutartį Lietuvos techninio sporto draugijai, inventorizavimo (sąrašų sudarymo (1 t., b. l. 104-105). Ši komisija, gavusi iš VĮ Šiaulių technikos mokyklos inventorizacijos apyrašus, nė viename iš jų nerado ieškovo minimų kiemo statinių - aikštelių, asfalto ir šaligatvių dangos. VĮ Šiaulių technikos mokyklos perduotoje Šiaulių apskrities viršininko administracijai kadastrinių matavimų duomenų byloje tokie duomenys nebuvo užfiksuoti (1 t., b. l. 104-109). Pagal pateiktą Šiaulių miesto savivaldybės Žemėtvarkos skyriaus informaciją, šiame sklype buvo vairavimo aikštelė, kuri padengta asfalto danga ir laikytina laikinu statiniu, o laikini statiniai ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, todėl šis sklypas nepriskiriamas valstybės išperkamai žemei ir nuosavybės teisės į toje teritorijoje esančią žemę galėjo būti atkuriamos (2 t., b. l. 183-184). Teismo teigimu, atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė 2003-07-24 jau turėjo įstatymines galias patvirtinti grąžinamų žemės sklypų planus, nepažeidė žemės sklypų planų tirtinimo procedūrų, todėl Šiaulių miesto savivaldybės 2003-07-24 sprendimas Nr. T-798 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002-10-24 sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinimų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ buvo priimtas nepažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimų (2003-07-24 galiojusi Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.), be to, savivaldybės direktoriaus 2006-01-10 įsakymas Nr. A-43 yra pagrįstas ir teisėtas, ir nėra pagrindo jų panaikinti ieškinyje nurodytais motyvais. Todėl P. V. A. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2006-04-26 sprendimu Nr. 7- 4610 (1 t., b. l. 53) atkurtos nuosavybės teisės į 0,7041 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių m., ( - ) (Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. (2002-04-02 įstatymo Nr. IX-832 redakcija).

25Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad buvusi asfaltuota aikštelė galėjo būti laikoma priklausiniu, reikalingu pastatams eksploatuoti, kadangi teritorijos, reikalingos pastatams eksploatuoti, nustatomos priimant atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą. Detalusis planas dėl pastatams eksploatuoti reikalingo ploto ar kitas teritorijų planavimo dokumentas nėra patvirtintas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-07-24 sprendimu Nr. T-798 (1 t., b. l. 195) informacinėje schemoje dalis žemės sklypo (( - )) buvo pažymėta kaip neužstatyta. 34649 kv. m. žemės sklypo, esančio Šiauliuose, ( - ), planas, 2006-03-03 suderintas su Šiaulių apskrities viršininko administracija ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Buvo paruoštas 7041 kv. m. žemės sklypo, esančio Šiauliuose, ( - ), planas, kuris suderintas 2006-03-03 su Šiaulių apskrities viršininko administracija, o 2006-02-07 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kurios direktorius 2006-04-20 įsakymu Nr. A-472 patvirtino grąžinimo natūra 0,7041 ha žemės sklypo Šiauliuose, ( - ), planą, architektūrinius – urbanistinius apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo tikslinę naudojimo paskirtį, būdą ir kitus kadastro duomenis. Teismo teigimu, įstatymo numatyta procedūra nebuvo pažeista, todėl Šiaulių apskrities viršininko 2006-11-13 įsakymas Nr. V-4972 negali būti panaikintas.

26Teismas nurodė, kad 1980-04-20 Šiaulių technikos mokyklos planas, kuris negali būti prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui, nebuvo teisinė kliūtis žemės grąžinimui, kadangi pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą žemė neturėjo valstybės išpirkimo požymių (Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., 10 str. 5 d. 1 p., Statybos įstatymo 2 str. 4 d.). Sugrąžinta žemė negalėjo būti skirta visuomenės poreikiams tenkinti, nes toks poreikis teritorijų planavimo dokumentuose taip pat nėra įtvirtintas.

27Teismo teigimu, pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007-07-16 raštą Nr. S-1899-11, Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2007-07-24 raštą Nr. 02-1844 (1.44) ir VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2007-07-16 raštą Nr. G – 1517- (4.3-2040/03) statybos leidimas ginčo aikštelės statybai (rekonstrukcijai) ar pripažinimo tinkama naudotis aktas nebuvo išduoti (2 t., b. l. 125, 122, 128). Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad sporto aikštelių statybai būtų suteiktas žemės sklypas, nes iš byloje esančio Šiaulių miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1970 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 104 matyti, kad 0,5 ha ploto žemės sklypas buvo išskirtas tik 419 vietų bendrabučio ir 100 vietų valgyklos statybai (3 t., b. l. 8). Kadangi žemės sklypas niekada nebuvo skirtas sporto aikštelių statybai, šios aikštelės buvo rekonstruotos neturint nustatyto žemės savininko leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto ir statinio techninio projekto, bei statybos leidimo, todėl „mokomoji vairavimo aikštelė“ laikytina savavališka statyba (CK 4.103 str. 1 d.). Teismo nuomone, iš neteisėtų veiksmų negali atsirasti subjektinė teisė, todėl ginčo sklypas buvo laisvas (neužstatytas) ir pagrįstai grąžintas P. V. A. (Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.). Tai, kad ginčo sklypas buvo laisvas (neužstatytas), patvirtino ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2007-08-09 specialisto išvada (2 t., b. l. 177- 184). Todėl atsakovė J. A. , paveldėjusi žemės sklypą Šiauliuose, ( - ), laikytina sąžininga nuosavybės teisių įgijėja, iš kurios negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas. Teismo nuomone, ieškovas neįrodė, kad atsakovai UAB „Hansa lizingas“, UAB „Autoverta“ ir J. A. , sudarydami atlygintiną žemės sklypo Šiauliuose, ( - ), perleidimo sutartį buvo nesąžiningi.

28Teismas nurodė, kad atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį negali būti tenkintinas, nes prokuroras nėra subjektas, dalyvaujantis nuosavybės teisių atkūrimo procese, tačiau į teismą su reikalavimu panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar jo dalį pagal analogijos principą gali kreiptis per 30 dienų terminą, kuris skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkti duomenys, leidžiantys daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą (Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos techninio sporto draugija 2007 – 02 - 28 kreipėsi į Šiaulių vyriausiąjį prokurorą dėl neteisėtų sprendimų ir prašė padėti apginti valstybei priklausantį turtą bei viešą interesą (t. 4, b. l. 19). Ieškinys pareikštas teisme 2007-04-20 (1 t., b. l. 43-48) su trūkumais, kurie pašalinti 2007-05-09 (1 t., b. l. 188-194), o byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad prokuroras, iki ieškinio pateikimo teisme dienos, rinko duomenis, į viešojo valdymo institucijoms pateiktus prašymus atsakymus gavo tik 2007-03-20, 2007-03-29, 2007-04-06 (1 t., b. l. 15 - 18, 88 - 89, 96, 98).

29Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti (4 t., b. l. 129-136). Skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad:

301. Ginčo asfalto aikštelė nėra laikinas statinys, ką patvirtina ir teismų praktika (Statybos įstatymo 2 str. 4 d., Statybos techninis reglamentas STR1.12.06:2002, Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr. P15-94/2006). Pagal 1969 m. mokyklos generalinį planą jai statyti buvo suteiktas žemės sklypas. Ši aikštelė nėra ir negali būti nelegali statyba, kadangi jos pastatytos 1973 m., dėl ko netaikytinos 1996 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusio Statybos įstatymo nuostatos; 1980 m. mokyklos plane pažymėtos aikštelės, kas reiškia, kad jos buvo įrengtos, o jų savininku buvo valstybė. Nors nėra duomenų apie šių aikštelių tinkamą teisinį įforminimą, tačiau preziumuojama, kad ginčo aikštelė pastatyta ir valdoma valstybės teisėtai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-06-23 nutartis byloje Nr. A8-746-05).

312. Pagal bylos aplinkybes labiau tikėtina, kad sporto aikštelės buvo pastatytos ir kartu su visu VĮ Šiaulių technikos mokyklos turtu perduotos naudotis asociacijai Lietuvos techninio sporto draugijai. Kadangi asfalto aikštelė yra statinys, žemės sklypas, kuriame yra aikštelė, reikalingas šiam statiniui eksploatuoti, todėl negalima teigti, kad žemės sklypas adresu Šiauliai, ( - ), yra laisvas, ir turi būti priskirtas valstybės išperkamai žemei. Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priimdama sprendimus, nepagrįstai vadovavosi vien VĮ Registrų centro duomenimis ir pateikė Šiaulių apskrities viršininko administracijai neteisingus duomenis apie neužstatytą žemę, tuo pažeisdama Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 13 straipsnio 3 punktą, 1997-09-29 Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 106 punktą.

323. Atsižvelgus į tai, kad nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį Šiauliuose, ( - ), atkurtos neteisėtai, naikintina 2006 m. birželio 9 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo dalis dėl J. A. paveldėto 0,7041 ha žemės sklypo, o taip pat pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo vėlesni pirkimo – pardavimo sandoriai, kurių objektas – ginčo aikštelės, ir taikytina restitucija (CK 1.80 str.). J. A. turtą įgijo neatlygintinai, todėl jis gali būti išreikalautas valstybės nuosavybėn, nepažeidžiant jos, kaip sąžiningos įgijėjos, interesų (CK 4.96 str. 3 d.).

334. Atsakovai UAB ,,Hansa lizingas“ ir UAB ,,Autoverta“ nelaikytini sąžiningais įgijėjais, nes jie žinojo, kad perkamame žemės sklype yra statiniai – asfaltuota vairavimo aikštelė, tačiau neišsiaiškinę, kam ji priklauso, sudarė sandorius. Iš nesąžiningų įgijėjų gali būti išreikalautas ginčo turtas.

34Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą (4 t., b. l. 141-143). Savo prašymą atsakovas motyvuoja šiais argumentais:

351. Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus ir negali priimti tokio sprendimo, jeigu to nenumato savivaldybės taryba ir administracija.

362. Rašytiniais įrodymais nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad P. V. A. grąžintame natūra žemės sklype Šiauliuose, ( - ), yra asfalto aikštelė, kuri yra statinys, ir žemės sklypas, reikalingas šiam statiniui eksploatuoti.

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. A. prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą (4 t., b. l. 145-149). Savo prašymą atsakovė grindžia šiais argumentais:

381. Ieškovas netinkamai aiškina laisvos (neužstatytos) žemės, į kurią gali būti atkuriamos nuosavybės teisės, sąvoką. Nelaisva (užstatyta) žemė Atkūrimo įstatymo prasme yra ta žemė, kuri detaliuoju planu yra suformuota kaip atskiras sklypas, skirtas pastatams, statiniams ar įrenginiams eksploatuoti. Pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto ir 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto, Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalies, LR Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo nuostatas aikštelė laikinu statiniu, kurio naudojimo laikas yra pasibaigęs, o žemė, kurioje ji yra, nelaikytina nelaisva (užstatyta) žeme. Aikštelė laikytina laikinuoju statiniu, nes ji nebuvo suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, nei ji, nei nuosavybės teisė į ją nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, ši aikštelė buvo naudojama ne pagal pirminę jos paskirtį ir joks žemės sklypas nebuvo skirtas aikštelės eksploatavimui.

392. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gegužės 27 d. nutarime konstatavo, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti buvo svetimos valstybės įkurta sukarinta valstybinė organizacija Lietuvoje, rėmusi okupacinę kariuomenę, todėl ji negali būti prilyginama teisėtai veikiančiai valstybinei organizacijai, dėl ko negalioja prezumpcija, kad šios organizacijos atliktos statybos yra teisėtos.

403. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad aikštelės pervadinimas iš sporto aikštelių į vairavimo aikštelę, nedaro aikštelės nelegalia statyba, kadangi siekiant pakeisti aikštelės paskirtį, reikalinga gauti statybos leidimą ir suderinti statybos projektą, kas nebuvo padaryta (nuo 2002-07-19 iki 2003-01-01 galiojusios redakcijos Statybos įstatymo 3 str. 2 d., 23 str. 1 d.).

414. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad UAB ,,Hansa lizingas“ ir UAB ,,Autoverta“ yra nesąžiningi turto įgijėjai. Fakto, kad atsakovai buvo nerūpestingi, neapdairūs ir neatidūs, nes neišsiaiškino įgyjamo turto statuso, nepatvirtina tai, jog ant įsigyjamos žemės buvo susidėvėjusi asfalto aikštelė.

42Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir administracija prašo palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą (4 t., b. l. 151-154). Savo prašymą atsakovai grindžia šiais argumentais:

431. Nėra dokumentų, kurių pagrindu būtų galima ginčo aikšteles apskaityti kaip valstybės turtą bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl šis faktas negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75 str. 3 d.); nebuvo patvirtintas detalusis planas, numatantis grąžinamo natūra žemės sklypo reikalingumą pastatams eksploatuoti.

442. Nagrinėjamuoju atveju negalima vadovautis ieškovo nurodoma teismų praktika, kadangi nurodomose bylose ir nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės yra skirtingos.

453. Vien asfaltuotos dangos turėjimas nesuponuoja fakto, kad po ja esanti žemė yra valstybės išperkama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-262-05, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas).

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Lietuvos techninio sporto draugija prašo patenkinti apeliacinį skundą, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį (4 t., b. l. 160-165), nurodydamas, kad visiškai sutinka su apeliacinio skundo argumentais.

47Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centro Šiaulių filialas prašo atmesti apeliacinį skundą (4 t., b. l. 157), motyvuodamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas.

48Apeliacinis skundas netenkintinas.

49Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

50Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs bei tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, tinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso bei materialinės teisės normas, ir neturėjo pagrindo patenkinti ieškinio reikalavimų dėl teismo sprendime nurodytų motyvų.

51Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis), o pagal CPK 179 straipsnį, jeigu byloje neužtenka įrodymų, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus. Teismas, vadovaudamasis CPK 212 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali paskirti ekspertizę. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

52Apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas skundžiamą sprendimą, nepažeidė aukščiau nurodytų proceso įstatymo nuostatų bei įrodymų vertinimo taisyklių ir turėjo pagrindo teigti, kad ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų pagrįstumo, ir neturėjo pagrindo ieškovo nurodytais motyvais panaikinti ieškinyje nurodytų aktų bei sandorių, savo išvadas pagrįsdamas įrodymais ir tinkamai motyvuodamas sprendime.

53Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nebuvo pažeista įstatymo numatyta žemės grąžinimo natūra procedūra, jog atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė nepažeidė žemės sklypų planų tvirtinimo procedūrų, o Šiaulių miesto savivaldybės 2003-07-24 sprendimas Nr. T-798 ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-10 įsakymas Nr. A-43 yra pagrįstas ir teisėtas, todėl negali būti panaikintas Šiaulių apskrities viršininko 2006-11-13 įsakymas Nr. V-4972. Teisingos bei motyvuotos ir teismo išvados, kad ginčo žemės sklype asfalto danga padengta aikštelė laikytina laikinu statiniu, o laikini statiniai ir teisės į juos neregistruojami Nekilnojamojo turto registre, kad šis sklypas nepriskiriamas valstybės išperkamai žemei, ir ŠAVA patvirtino, jog ginčo aikštelė nebuvo perduota panauda valdyti trečiajam asmeniui, bei Šiaulių apskrities Viršininko administracijos 2006-04-26 sprendimu Nr. 7-4610 buvo teisėtai atkurtos P. V. A. nuosavybės teisės į ginčo žemę (0,7041 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių mieste, ( - )).

54Neturi pagrindo apeliacinio skundo motyvai, kad Savivaldybė pateikė Šiaulių apskrities viršininko administracijai neteisingus duomenis apie neužstatytą žemę bei pažeidė Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 13 straipsnio 3 punktą, 1997-09-29 Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 106 punktą.

55Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2002-04-02 įstatymo redakcija), nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos, grąžinant piliečiui natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, o taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja, o laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra turėtoje vietoje, planus Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių tarybos. Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Valstybės išperkama (nelaisva) valstybinė žemė yra ta, kuri detaliuoju planu suformuota kaip atskiras sklypas, skirtas statiniams, pastatams eksploatuoti. Pagal Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punktą, galiojusį nuosavybės teisių atkūrimo P. V. A. procese (2002-09-19 nutarimo red.), piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, nagrinėja turto buvimo vietos miesto žemėtvarkos skyrius, o sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra apskrities viršininkas priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus.

56Be to, pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto ir 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, valstybinė žemė išnuomojama ar parduodama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčios aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius), kurie tarnauja pagrindiniam statiniui arba jo priklausiniui.

57Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatomis, stovėjimo aikštelė laikytina laikinu statiniu, be to, pagal teismų praktiką stovėjimo aikštelė gali būti traktuojama kaip įrenginys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2002-05-07 nutartis, civ. byla Nr. 3K-7-658/2002), o asfalto danga priskiriama prie statinių, kurie neturi aiškios funkcinės paskirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis, civ. byla Nr. 3K-3-570/08).

58Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009-06-15 sprendime (byla Nr. A-261-689/2009) išaiškinta, kad pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 punktą statiniu laikoma visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, tačiau, sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo galimybę, statinį būtina vertinti teisiniais kriterijais, apibūdinančiais statinį kaip daiktą, kurio naudojimui reikalingas žemės sklypas, o statinio naudojimo galimybę nustato jo sukūrimo teisėtumas; tokia nuostata kyla iš CK 4.253 straipsnio 1 dalies, pagal kurią daiktai registruojami, jei jie suformuoti įstatymo nustatyta tvarka; žemės sklypas, kuriame yra asfaltas, yra laisvas ir pagal Vyriausybės nutarimą gali būti grąžinamas natūra eilėje stovintiems piliečiams. Beje, užstatytu gali būti laikomas sklypas, kuriame yra statinio sąvoką atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas ir yra naudojamas; be to, konkretų visuomenės poreikį konkrečiam žemės sklypui turi patvirtinti detalusis planas, o kol jo nėra, bendrasis miesto planas, patvirtinamas ir kitų miesto savivaldos institucijų įrodymais apie konkretaus visuomenės poreikio buvimą žemės sklypui (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2002-03-14 nutartis, byla Nr. A6-64/2002).

59Taigi laisva (neužstatyta) žeme laikomas ir žemės sklypas, ant kurio gali būti laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų, taip pat statinių, neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio, o konkretų visuomenės poreikį konkrečiam žemės sklypui mieste turi patvirtinti kompetentingų institucijų dokumentai (tarp jų detalusis arba miesto bendrasis planas).

60Bylos duomenimis, ginčo žemė neturėjo Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytų požymių, dėl kurių ji būtų priskiriama valstybės išperkamai (nelaisvai) žemei (Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., 10 str. 5 d. 1 p., Statybos įstatymo 2 str. 4 d.).

61Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2007-08-09 specialisto išvados (2 t., b. l. 177- 184), UAB „Kauno komprojektas“ ekspertizės akto (t. 3, b. l. 16-32) bei kitus bylos duomenis, ginčo žemė nebuvo priskirta vairavimo aikštelės eksploatavimui ir tai neatsispindi teritorijų planavimo dokumentuose; ginčo aikštelė (kurios statybos metai 1973 m.) neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, jos gyvavimo terminas pasibaigęs, faktiškai ji buvo naudojama sportui, o 2002 m. buvo rekonstruota į autostovėjimo aikštelę, neturint suderinto ir patvirtinto projekto bei statinio techninio projekto, be leidimo, kuris, pagal Statybos įstatymą, reikalingas paskirties keitimui. Be to, minėta aikštelė buvo naudojama įvairioms funkcijoms ir jos paskirtis neapibrėžta, aikštelės danga visiškai nusidėvėjusi. Nacionalinės žemės tarnybos specialisto išvadoje tvirtinama, kad pagal galiojančias teisės aktų nuostatas asfalto danga yra laikinas statinys, o laikini statiniai ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, kad vairavimo aikštelė nėra užimta pastatais, statiniais ar įrenginiais, todėl ji nepriskiriama valstybės išperkamai žemei, kad ginčo sklypas buvo laisvas (neužstatytas), ir nuosavybės teisės į toje teritorijoje esančią žemę galėjo būti atkuriamos.

62Apygardos teismo išvadų teisingumą ir pagrįstumą (tarp jų, kad nurodyta aikštelė nesuformuota kaip nekilnojamas daiktas, kad ginčo aikštelė neturi aiškios funkcinės paskirties, yra nusidėvėjęs laikinas statinys) patvirtina ne tik byloje esantys dokumentai, liudytojai, bet ir apeliacinės instancijos teisme pateikti duomenys. Antai, apygardos teismo pavedimu 2007-08-09 Specialisto išvadą parengusi L. D. , apklausta liudytoja apeliacinės instancijos teismo posėdyje, parodė, kad minėta aikštelė neturi aiškios funkcinės priklausomybės ir paskirties, nepriskirta kiemo statiniams, o yra laikinas statinys, prie kurio negalima formuoti žemės sklypo; ginčo sklypas yra laisva žemė, ir galėjo būti atkurtos į ją nuosavybės teisės, kurios mieste atkuriamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu; kadangi nebuvo nustatytos nurodytos žemės sklypo ribos, t. y. nebuvo parengtas detalusis planas, todėl Lietuvos techninio sporto draugija, norėdama nuomotis minėtą žemę, turėjo parengti detalųjį planą, kuris turi būti parengtas ir dėl visuomenės naudojimo poreikių (b. t. 5, l. 24-25). Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovės teigimu apeliacinės instancijos teismo posėdyje, Nacionalinė žemės tarnyba 2007-08-09 davė teisingą Specialisto išvadą; plėtojant veiklą, kuriai reikalingas žemės sklypas, šis turi turėti aiškią funkcinę paskirtį, o ginčo aikštelė gali būti naudojama įvairiems poreikiams: sportui, žaidimui, laikiniems statiniams, transportui važinėti; taigi ji nepriskirtina valstybės išperkamai žemei, nes neturi aiškios funkcinės paskirties, todėl ginčo žemė priskiriama laisvai žemei ir į ją galima atkurti nuosavybės teises, o pagal Specialisto išvadą statinio gyvybingumas išnykęs, todėl negali būti sudaroma ir nuomos sutartis (b. t. 5, l. 22-23).

63Beje, bylos duomenimis, 1995-01-01 perduotant buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti išlikusį turtą, suteiktą pagal panaudos sutartį trečiajam asmeniui Lietuvos techninio sporto draugijai, turto apraše nenurodyta minėta aikštelė, o kadastrinių matavimų byloje tokie duomenys taip pat nebuvo užfiksuoti (1 t., b. l. 104-109). Be to, byloje taip pat nenustatyta, kad sugrąžinta žemė skirta visuomenės poreikiams tenkinti; juolab kad toks konkretus poreikis nėra nurodytas teritorijų planavimo dokumentuose.

64Todėl apygardos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad minėtas statinys trukdo nuosavybės teisių atkūrimui, ar kad atkuriant nuosavybės teises P. V. A. buvo netinkamai taikytas įstatymas arba pažeistos administracinės procedūros, nustatytos Tvarkos 106 punkte, dėl kurių teismas būtų turėjęs pagrindo patenkinti ieškinį.

65Dėl pirmiau nurodytų motyvų ir kitų apygardos teismo sprendime išdėstytų aplinkybių bei argumentų konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo panaikinti apeliacinio skundo argumentais, kurių nepagrindė ir apeliacinės instancijos teisme ištirti duomenys (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. 1. Panaikinti 2003... 4. 2. Panaikinti žemės sklypo, kurio plotas 34649 kv. m., adresu Šiauliai, 5. 3. Panaikinti žemės sklypo, kurio plotas 7041 kv 6. 4. Panaikinti 2006... 7. 5. Panaikinti 2006... 8. 6. Pripažinti negaliojančiu 9. 7. Pripažinti negaliojančia 10. 8. Pripažinti negaliojančia 11. 9. Taikyti restituciją, įpareigoti J. A. grąžinti UAB... 12. 10. Panaikinti žemės sklypo (kadastrinis adresas 13. 11. Panaikinti 2006... 14. 12. Įpareigoti VĮ Registrų centrą įregistruoti vairavimo aikštelę,... 15. Ieškovas nurodė, kad atkuriant nuosavybės teises P. 16. Atsakovė J. A. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 17. Atsakovai UAB „Hansa lizingas“ ir UAB „Autoverta“ prašė atmesti... 18. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija prašė atmesti... 19. Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir Šiaulių miesto... 20. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad VĮ... 21. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje... 22. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė... 23. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 24. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu atmetė... 25. Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad buvusi asfaltuota aikštelė... 26. Teismas nurodė, kad 1980-04-20 Šiaulių technikos mokyklos planas, kuris... 27. Teismo teigimu, pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007-07-16... 28. Teismas nurodė, kad atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį negali būti... 29. Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras prašo... 30. 1. Ginčo asfalto aikštelė nėra laikinas statinys, ką patvirtina ir teismų... 31. 2. Pagal bylos aplinkybes labiau tikėtina, kad sporto aikštelės buvo... 32. 3. Atsižvelgus į tai, kad nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį... 33. 4. Atsakovai UAB ,,Hansa lizingas“ ir UAB ,,Autoverta“ nelaikytini... 34. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities viršininko... 35. 1. Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę... 36. 2. Rašytiniais įrodymais nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad P. 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. A. prašo... 38. 1. Ieškovas netinkamai aiškina laisvos (neužstatytos) žemės, į kurią... 39. 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gegužės 27 d. nutarime... 40. 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad aikštelės pervadinimas iš sporto... 41. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad UAB ,,Hansa lizingas“ ir UAB... 42. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės... 43. 1. Nėra dokumentų, kurių pagrindu būtų galima ginčo aikšteles apskaityti... 44. 2. Nagrinėjamuoju atveju negalima vadovautis ieškovo nurodoma teismų... 45. 3. Vien asfaltuotos dangos turėjimas nesuponuoja fakto, kad po ja esanti... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Lietuvos techninio sporto... 47. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centro Šiaulių... 48. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 49. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 50. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs bei... 51. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas... 52. Apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas skundžiamą... 53. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nebuvo pažeista... 54. Neturi pagrindo apeliacinio skundo motyvai, kad Savivaldybė pateikė Šiaulių... 55. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 56. Be to, pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto ir 10 straipsnio... 57. Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatomis, stovėjimo aikštelė... 58. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009-06-15 sprendime 59. Taigi laisva (neužstatyta) žeme laikomas ir žemės sklypas, ant kurio gali... 60. Bylos duomenimis, ginčo žemė neturėjo Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1... 61. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2007-08-09... 62. Apygardos teismo išvadų teisingumą ir pagrįstumą (tarp jų, kad nurodyta... 63. Beje, bylos duomenimis, 1995-01-01 perduotant buvusios Savanoriškos draugijos... 64. Todėl apygardos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad minėtas statinys... 65. Dėl pirmiau nurodytų motyvų ir kitų apygardos teismo sprendime išdėstytų... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 67. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d....