Byla 2A-51-1/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Irmanto Gaidelio prašymą dėl išaiškinimo vykdymo tvarkos Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties, priimtos pagal atsakovės J. A. prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo (civilinė byla Nr. 2A-51/2010, išnagrinėta pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-61-71/2008), ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-51-1/2010, išnagrinėtoje pagal nurodyto ieškovo apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. papildomo sprendimo, priimto paminėtoje civilinėje byloje Nr. 2-61-71/2008,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu atmetė ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams UAB „Hansa lizingas“, UAB „Autoverta“, J. A., Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, VĮ „Registrų centras“ dėl administracinių aktų, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo dalies, išperkamosios nuomos sutarties, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje: asociacija Lietuvos techninio sporto draugija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje: Šiaulių miesto II Notaro biuro notarė Virgilija Ramanauskienė, Radviliškio rajono Notarų biuro notarė Daiva Verpetinskienė (4 b. t., 116-126 l.). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. kovo 25 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą (5 b. t., 31-40 l.).

3Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. birželio 21 d. papildoma nutartimi, atsakovės J. A. prašymu, priteisė jai iš Lietuvos valstybės 3 000 Lt atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (5 b. t., 115-117 l.).

4Be to, Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. papildomu sprendimu priteisė nurodytai atsakovei iš valstybės 11 977,58 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi sumažino iki 6 400 Lt (5 b. t., 87-89 l.; 6 b. t., 43-46 l.).

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-61-71/2008 dėl 9 400 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo atsakovei J. A. iš valstybės (6 b. t., 61-64 l.).

6Antstolio Irmanto Gaidelio 2011 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymu priimtas vykdyti paminėtas vykdomasis raštas (vykdomoji byla Nr. 0008/11/02095) ir 2011 m. rugpjūčio 12 d. buvo išsiųsti raginimai įvykdyti sprendimą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai įvykdyti teismo sprendimą, skolininku nurodant valstybę, tačiau paminėtos institucijos grąžino antstoliui jo atsiųstus dokumentus, nurodžiusios, jog neturi teisinio pagrindo įvykdyti paminėtą vykdomąjį raštą (6 b. t., 66-73 l.).

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi grąžino antstoliui prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, nurodęs, kad prašomas išaiškinti teismo nutartis priėmė Lietuvos apeliacinis teismas, todėl nurodytas teismas turi išaiškinti jų vykdymo tvarką (6 b. t., 76 l.; CPK 589 str. 1 d.).

8Antstolis Irmantas Gaidelis kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, prašydamas išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 21 d. ir 2010 m. lapkričio 23 d. nutarčių vykdymo tvarką ir nurodyti „iš kurios valstybinės institucijos priverstinai turėtų būti išieškomos priteistos bylinėjimosi išlaidos“ (6 b. t., 87 l.). Antstolis nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. vykdomajame rašte nenustatyta Valstybės institucija, kuri yra atsakinga už įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą, t. y. iš kurios institucijos turėtų būti išieškoma priverstine tvarka atsakovei priteista skola.

9Prašymas tenkintinas.

10Pagal CPK 589 straipsnio 1 dalį, jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti; paminėtas prašymas nagrinėjamas CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 593 str. 2 d.).

11CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis, prokuroras, valstybės ir savivaldybės institucijos bei kiti asmenys, pareiškę ieškinį, siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus, atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pagal iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusią CPK redakciją, tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies atmetamas prokuroro, valstybės ar savivaldybės institucijos bei kitų asmenų ieškinys viešajam interesui ginti, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš valstybės biudžeto (CPK 96 str. 2, 4 d. (iki 2011-10-01 galiojusi redakcija); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2010, 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006, 2005 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-123/2005).

12Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-51/2010, ir 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-51-1/2010, priteisė iš Lietuvos valstybės atsakovei J. A. iš viso 9 400 Lt atstovavimo išlaidų (5 b. t., 115-117 l., 6 b. t., 43-46). Pagal paminėtas Apeliacinio teismo nutartis Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-61-71/2008 dėl 9 400 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo iš valstybės atsakovei J. A. (6 b. t., 61-64 l.). Antstolio teigimu, pagal išduotą vykdomąjį raštą, neaišku, iš kurios valstybinės institucijos turėtų būti priverstinai išieškomos iš valstybės priteistos atstovavimo išlaidos.

13Pagal CPK 668 straipsnio 2 dalį (iki 2011-10-01 galiojusi redakcija), vykdant išieškojimą iš valstybės, savivaldybės ar biudžetinių įstaigų, išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į joms priklausančias pinigines lėšas. Valstybės iždo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies (2011 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. XI-1715 redakcija) nuostatomis, valstybės piniginiai ištekliai laikomi valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje, jei teisės aktai nenustato kitaip; į valstybės iždo bendrąją sąskaitą negali būti nukreiptas bet koks išieškojimas, išskyrus atvejus, kai valstybė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais neįvykdo arba netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus pagal arbitražo ar teismo sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos turtinei ir neturtinei žalai atlyginti (Valstybės iždo įstatymo 3 str. 4 d. 1 p.). Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalį (2010 m. gruodžio 9 d. įstatymo XI-1209 redakcija), vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos, kurių skyrimo ir naudojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarime Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

14Todėl išaiškintina, kad vykdant aukščiau nurodytas Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuriomis iš Lietuvos valstybės priteistos paminėtai atsakovei 9 400 Lt atstovavimo išlaidos, nurodytos sumos išieškojimas gali būti nukreipiamas į valstybei priklausančią Vyriausybės rezervo sąskaitą, esančią Lietuvos banke (CPK 668 str. 4 d., Valstybės iždo įstatymo 2 str. 4 d., 3 str. 1 d., Biudžeto sandaros įstatymo 15 str. 1 d., 2 d. 3 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsniu, 593 straipsniu, 302 straipsniu,

Nutarė

16Išaiškinti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-51/2010, ir 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-51-1/2010, atsakovei J. A. iš Lietuvos valstybės priteistų 9 400 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimas gali būti nukreipiamas į valstybei priklausančią Vyriausybės rezervo sąskaitą, esančią Lietuvos banke.

Proceso dalyviai
Ryšiai