Byla 2A-51-1/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. papildomo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-61-71/2008 pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ (buvęs pavadinimas UAB „Hansa lizingas“), uždarajai akcinei bendrovei „Autoverta“, J. A., Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Valstybės įmonei Registrų centras (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje: asociacija Lietuvos techninio sporto draugija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje: Šiaulių miesto II Notaro biuro notarė V. R., Radviliškio rajono Notarų biuro notarė D. V.) dėl administracinių aktų, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo dalies, išperkamosios nuomos sutarties, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu atmetė ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį (b. t. 4, l. 116-126). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. kovo 25 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą (b. t. 5, l. 31-40).

3Atsakovė J. A. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama papildomu sprendimu priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (t. 5, b. l. 53-54). Atsakovė nurodė, kad 2007-06-04 atsiliepimu į ieškinį prašė priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, o bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai teismui buvo pateikti teismo posėdžio metu: 2007-07-02 PVM sąskaita faktūra NIP Nr. 01248 ir 2007-08-31 PVM sąskaita faktūra NIP Nr. 01427, pagal kurias bendra išlaidų suma – 11 977,58 Lt. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu atmetė ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį, todėl atsakovei turėjo būti priteistos jos turėtos bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.), kurių teismas nepriteisė.

4Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. papildomu sprendimu priteisė iš valstybės atsakovei J. A. 11 977,58 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad atsakovė J. A. 2007-07-02 už suteiktas 15 val. teisines paslaugas sumokėjo atstovui 7 080 Lt, o 2007-08-31 už suteiktas 10 val. teisines paslaugas sumokėjo 4 897,58 Lt, taigi iš viso atsakovė sumokėjo savo atstovui – 11 977,58 Lt (t. 4, b. l. 15-17). Teismo teigimu, spręsdamas šių išlaidų dydžio pagrįstumo klausimą, atsižvelgia, kad bylos nagrinėjimas Šiaulių apygardos teisme vyko per kelis teismo posėdžius, kurių metu atsakovę J. A. atstovavo advokatas A. K. (t. 2, b. l. 48); be to, atsakovei buvo teikiamos ir kitos teisinės paslaugos (atsiliepimas į ieškinį, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įvairių papildomų dokumentų rinkimas). Teismas nurodė, kad atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir apimtį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta bei specialių žinių reikalingumą, teismo posėdžių skaičių ir laiką, protingumo kriterijus, priteisia atsakovei jos turėtas 11 977,58 Lt dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti, pagal suformuotą teismų praktiką ne iš Šiaulių apygardos prokuratūros, o iš valstybės biudžeto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-242/2006).

5Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. papildomą sprendimą ir sumažinti atsakovei J. A. iš valstybės priteistas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos):

61. Teismas nukrypo nuo Rekomendacijų 8 punkte numatytų maksimalių užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydžių ir priteisė didesnę sumą nei apskaičiuotoji pagal Rekomendacijose nurodytus koeficientus. Atsakovės advokatas parengė atsiliepimą į ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, atstovavo teismo posėdžiuose atsakovę iš viso 25 val. 30 min. (šis laikas paskaičiuotas, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 punktą). Todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2, 8.15 ir 8.18 punktais, maksimali užmokesčio už šias teisines paslaugas suma yra: 2 800 Lt už procesinių dokumentų rengimą ir 3 060 Lt už atstovavimą teisme.

72. Pagal Rekomendacijas apskaičiuotas užmokesčio už teisines paslaugas dydis yra maksimalus, tačiau tai nesuponuoja teismo pareigos priteisti atsakovei visą šią sumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-533/2008 nurodyta, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Taigi rekomenduojamas maksimalus užmokesčio už advokato pagalbą dydis gali būti mažinamas, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus. Šiuo atveju nagrinėta civilinė byla buvo nesudėtinga teisine prasme; nors nagrinėjant bylą buvo surengta dešimt teismo posėdžių, tačiau iš jų - trys parengiamieji, o iš septynių bylos nagrinėjimo posėdžių keturi posėdžiai buvo atidėti. Be to, laiko sąnaudos byloje didelės ne dėl ginčo pobūdžio, o dėl byloje dalyvaujančių asmenų skaičiaus. Todėl pagal Rekomendacijas apskaičiuotas maksimalus užmokesčio už advokato teisines paslaugas dydis turėtų būti mažinamas.

8Atsakovė J. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. papildomą sprendimą. Atsakovė nurodo, kad pagal CPK 98 straipsnį teismas pagrįstai priteisė atsakovės advokato atstovavimo išlaidas. Rekomendacijose nurodyti už atitinkamas advokato teikiamas teisines paslaugas priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra tik rekomendacinio pobūdžio, t. y. teismui palikta teisė spręsti, kokio dydžio bylinėjimosi išlaidas priteisti. Nustatant priteisino užmokesčio už teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nustatytus maksimalius dydžius ir į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus. Šiuo atveju bylos nagrinėjimas užtruko ilgą laiką (ieškinys pateiktas 2007-05-09, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas 2008-11-26), atstovo registruota darbo vieta yra Vilniuje, o pirmosios instancijos teismo posėdžiai vyko Šiauliuose, todėl buvo sugaišta nemažai laiko atsakovės atstovo kelionėms į teismo posėdžius. Be ieškovo nurodytų 25,5 val. laiko sąnaudų dėl atsakovės atstovavimo teisme bei procesinių dokumentų ruošimo, advokatas taip pat skyrė nemažai laiko susipažinimui su bylos medžiaga ir pasirengimui teismo posėdžiams. Byla buvo sudėtinga teisine prasme. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė atsakovės patirtas ir įrodymais pagrįstas advokato atstovavimo išlaidas.

9Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

11Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovo ieškinį, papildomu sprendimu spręsdamas atsakovės J. A. teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimą, teisingai konstatavo, kad, nagrinėjant bylą teisme, atsakovė buvo atstovaujama advokato, jai buvo teikiama teisinė pagalba, ir, turint omenyje, jog teismo sprendimu buvo atmestas ieškinys, pareikštas atsakovei, t. y. sprendimas priimtas jos naudai, o prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas bei dokumentai apie jų dydį buvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo, turėjo pagrindo priteisti jai teisinės pagalbos išlaidas (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Apygardos teismas teisingai nurodė, kad šios išlaidos priteistinos ne iš ieškovo (prokuroro, ginančio viešąjį interesą), o iš valstybės biudžeto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-242/2006).

12Tačiau apygardos teismas, papildomu sprendimu priteisdamas atsakovei 11 977,58 Lt atstovavimo išlaidų, netinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias advokato suteiktos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo dydžio nustatymą, bei priteisė iš valstybės biudžeto nepagrįstai dideles atsakovės turėtas išlaidas apmokėti advokato teisinei pagalbai.

13Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra susijusios su bylos nagrinėjimu, o jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje numatytos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti teismo pripažintos pagrįstomis ir priteisiamos, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos yra priteisiamos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, taip pat jos priteistinos ne didesnės, nei yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos pinigų sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Taigi, spręsdamas dėl advokato pagalbos išlaidų dydžio, teismas turi nustatyti šių išlaidų būtinumą ir pagrįstumą bei vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgti į minėtose Rekomendacijose nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas.

14Atsakovė J. A. prašomas priteisti advokato pagalbos išlaidas grindė PVM sąskaitomis faktūromis NIP Nr. 01248 ir Nr. 01427 (t. 5, b. l. 78, 80), kuriose nedetalizuotos atsakovei suteiktos advokato teisinės paslaugos, tačiau nurodyta suteiktų paslaugų trukmė – viso 25 val. ir vienos valandos įkainis – 400 Lt (be PVM). Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovės J. A. atstovas advokatas paruošė ir pirmosios instancijos teismui pateikė šiuos procesinius dokumentus: atsiliepimą į ieškinį (t. 2, b. l. 40-47), prašymą patikslinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 2, b. l. 77-79), taip pat byloje pateikti užklausimai valstybinėms institucijoms dėl informacijos pateikimo (t. 2, b. l. 120-121, 123-124, 126-127), pranešimas apie nutarties įvykdymą (t. 2, b. l. 149-150), raštu pateikta baigiamoji kalba (t. 4, b. l. 102-105). Įvertinus Rekomendacijų 8.2, 8.16 ir 8.17 punktuose nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius, advokato pagalbos išlaidos už šių dokumentų paruošimą galėtų sudaryti 2700 Lt. Nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme, buvo surengta dešimt teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo atsakovės atstovas (t. 2, b. l. 139-142, t. 3, b. l. 56-58, 186-189, 209-211, t. 4, b. l. 27-46, 51-52, 65-66, 72-73, 84-85, 106-107), kurių bendra trukmė 25 val., ir advokato atstovavimo teisme išlaidos neturėtų viršyti 3000 Lt (Rekomendacijų 8.18 p., 9 p.). Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teisme išnagrinėtoji byla buvo sudėtinga, didelės apimties, pakankamai ilgai buvo nagrinėjama, bei į advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra pagrindo, vadovaujantis ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, pripažinti pagrįstomis atsakovės išlaidas advokato pagalbai apmokėti – iš viso 6 400 Lt (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 2 d., Rekomendacijų 11 p.).

15Atsižvelgiant į aukščiau pasakytus argumentus, pakeistinas skundžiamas apygardos teismo papildomas sprendimas ir atsakovei J. A. iš valstybės biudžeto priteistinos advokato pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidos sumažintinos iki 6 400 Lt (CPK 329 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

17Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. papildomą sprendimą.

18Sumažinti iš valstybės priteistas atsakovei J. A. (asmens kodas ( - ) advokato pagalbos išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme, iki 6 400 Lt (šeši tūkstančiai keturi šimtai litų).

Proceso dalyviai
Ryšiai