Byla 2KT-77/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su A. B. pareiškimu dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1827-262/2009, iškelta pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, nagrinėjimo ir prašymu dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 1827-262/2009, iškelta pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo. Ieškovas A. B. byloje pareiškė nušalinimą Vilniaus apygardos teismui. Teismo nušalinimo pareiškimas grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismas inicijavo ieškovo baudžiamąjį persekiojimą, kurį vykdo prokurorai. Pareiškime dėstoma, jog po to, kai ieškovui buvo pateikti kaltinimai baudžiamosiose bylose Nr. 1-15-813/2009 ir Nr. 1-201-214/2008, Vilniaus apygardos teismo teisėjai pradėjo sąmoningai vilkinti ieškovo iniciatyva iškeltų civilinių bylų nagrinėjimą. Civilinės bylos Nr. 1827-262/2009 išnagrinėjimas tapo priklausomas nuo baudžiamosios bylos Nr. 1-15-819/2009 baigties. Anot ieškovo, tai įrodo Vilniaus apygardos teisme dirbančių teisėjų suinteresuotumą bylos baigtimi. Pareiškime nurodoma ir tai, jog teisėja O. G. teismo posėdžius sąmoningai skiria tuomet, kai nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai pateikti A. B.

3Pareiškimas dėl teismo nušalinimo atmestinas.

4Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą (ieškinį, prašymą) išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 str.). Asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti pagrįstų abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarimas).

5Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, prareiškimo Nr. 154). Objektyvusis teisėjo nešališkumas yra bet kokių prielaidų, sukeliančių abejonių dėl nešališkumo, nebuvimas. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, jog turi būti nustatyti faktai, kurie objektyviam stebėtojui keltų protingų abejonių dėl teisėjų nešališkumo (2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96; 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimas byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01).

6Lietuvos teismų praktikoje pažymėta, kad aplinkybės, sudarančios pagrindą teisėjui (teismui) nušalinti, turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne spėjimais ar prielaidomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. byloje A. S. v. B. B., bylos Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje J. A. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-279/2003; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-32/2009; 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 2KT-59/2009).

7Pareiškėjas Vilniaus apygardos teisme dirbančių teisėjų nušalinimo pareiškimą grindžia tuo, kad yra vilkinamas su ieškovu susijusių bylų nagrinėjimas šiame teisme, sąmoningai skiriamos teismo posėdžių datos, kai ieškovas negalės dalyvauti juose, šio teismo veiksmai prieš ieškovą derinami su baudžiamąją bylą, kurioje ieškovui pateikti kaltinimai, nagrinėjančiais teisėjais bei baudžiamąjį persekiojimą vykdančiais prokurorais. Ieškovo nuomone, Vilniaus apygardos teismo teisėjai sistemingai atliekamais neteisėtais veiksmais siekia pakenkti ieškovui ir dėl to jie gali būti šališki jo atžvilgiu.

8Šie ieškovo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo nušalinti Vilniaus apygardos teismą nuo bylos nagrinėjimo.

9Vilniaus apygardos teisme šiuo metu dirba 51 teisėjas. Pareiškime dėl šio teismo nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo paminėta tik bylą nagrinėjanti teisėja O. G., kuria nepasitiki ieškovas, o dėl kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų galimo šališkumo nurodyti abstraktūs teiginiai. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jo teiginius apie Vilniaus apygardos teisme dirbančių visų teisėjų objektyvų ar subjektyvų suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 12 str.). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo abejoti, kad Vilniaus apygardos teismas turi teisę nagrinėti ieškovo iniciatyva iškeltą civilinę bylą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio antrąja dalimi ir 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Ieškovo A. B. pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1827-262/2009, iškeltos pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, nagrinėjimo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai