Byla 2KT-41/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. pareiškimu dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1795-262/2010, iškeltos pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, nagrinėjimo ir prašymu dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 1795-262/2010, iškelta pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo. Ieškovas A. B. byloje pareiškė nušalinimo pareiškimą Vilniaus apygardos teismui. Pareiškimas grindžiamas tuo, kad bylą nagrinėjančiame Vilniaus apygardos teisme vyrauja netvarka. Ieškovas nurodo, kad byla nagrinėjama ketverius metus. Jam nebuvo tinkamai pranešta apie bylą nagrinėjančios teisėjos O. G. ligą ir teismo parengiamojo posėdžio atidėjimą dėl teisėjos ligos. Be to, iš Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų civilinių bylų dingsta procesiniai dokumentai, o teisėjai bei teismo darbuotojai už tokių neteisėtų veiksmų atlikimą nėra traukiami teisinėn atsakomybėn. Ieškovas taip pat pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė nepagrįstai nereaguoja į jo reiškiamus procesinius prašymus teismui faksu.

3Pareiškimas dėl teismo nušalinimo atmestinas.

4Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK 95 str.). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 67 str. 1 d.).

5Pareiškėjas Vilniaus apygardos teisme dirbančių teisėjų nušalinimo pareiškimą grindžia tuo, kad yra vilkinamas su ieškovu susijusių bylų nagrinėjimas šiame teisme, teismas sąmoningai neinformuoja ieškovo apie bylą nagrinėjančios teisėjos ligą ir siekia bylą išspręsti už akių.

6Ieškovas šioje byloje jau reiškė Vilniaus apygardos teismui nušalinimą, motyvuodamas tuo, kad šio teismo teisėjai sąmoningai vilkina ieškovo iniciatyva iškeltų civilinių bylų nagrinėjimą, šio teismo veiksmai prieš ieškovą derinami su baudžiamąją bylą, kurioje ieškovui pateikti kaltinimai, nagrinėjančiais teisėjais bei baudžiamąjį persekiojimą vykdančiais prokurorais, bylą nagrinėjanti teisėja O. G. teismo posėdžius sąmoningai skiria ieškovui nepalankiu metu. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-77/2009 ankstesnį ieškovo pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą.

7Ieškovas pakartotinai paduotame teismo nušalinimo pareiškime nurodo iš esmės tapačius įrodymais nepagrįstus argumentus, dėl kurių jau yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas (neva yra vilkinamas su ieškovu susijusių bylų nagrinėjimas šiame teisme, teisėjas procese sąmoningai atlieka tokius procesinius veiksmus, kad pakenktų ieškovui ir pan.). Šie argumentai dėl vieno ar kito Vilniaus apygardos teisme dirbančio teisėjo (šiame teisme dirba 51 teisėjas) šališkumo yra nepagrįsti, todėl nėra pagrindo nušalinti Vilniaus apygardos teismą nuo bylos nagrinėjimo.

8Tokie pareiškėjo veiksmai, kai po teismui pareikšto nepagrįsto nušalinimo pareiškimo nepradėjus nagrinėti bylos tam pačiam teismui vėl reiškiamas akivaizdžiai nepagrįstas nušalinimo pareiškimas iš esmės tais pačiais argumentais, vertintini kaip piktnaudžiavimas teismo nušalinimo teisme (CPK 95 str. 1 d.). Už naudojimąsi teismo nušalinimo teise ne pagal šios teisės paskirtį ieškovui A. B. skirtina 1 000 (vieno tūkstančio litų) bauda (CPK 95 str. 2 d.).

9Bylą nagrinėjančios teisėjos O. G. liga nesudaro pagrindo pareiškėjui tais pačiais argumentais, kurie jau buvo atmesti kaip nepagrįsti, reikšti nušalinimą visam teismui.

10Kiti A. B. argumentai dėl Vilniaus apygardos teismo šališkumo – dėl dingusių procesinių dokumentų bylose taip pat nepagrįsti įrodymais. Dėl ieškovo argumento, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė nepagrįstai nereaguoja į jo reiškiamus procesinius prašymus teismui faksu, pažymėtina, kad procesiniai dokumentai civilinę bylą nagrinėjančiam teismui turi būti pateikiami CPK 114 straipsnyje nustatyta forma. Teismas neturi pareigos atsakinėti į faksu gautą prašymą adresatui, jeigu teksto apsauga nėra užtikrinta ir negalima identifikuoti parašo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio antrąja dalimi ir 69 straipsniu, 106 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

12Ieškovo A. B. pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1795-262/2010, iškeltos pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, nagrinėjimo, atmesti.

13Ieškovui A. B. (duomenys neskelbtini) už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise paskirti 1 000 (vieno tūkstančio) Lt baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai