Byla 2A-2483-567/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1160-803/2013 pagal ieškovo UAB „FAMODA“ ieškinį atsakovui UAB „Dizaino kryptis“ dėl baudos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis reikalavimų, ieškovo pusėje, R. C. – P., ir pagal atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ priešieškinį ieškovui UAB „FAMODA“ dėl skolos, delspinigių ir atlyginimo už atliktus darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „FAMODA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 3452,80 Lt baudos, 62587,72 Lt delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas pagal 2009-06-01 sutartį Nr. 09-06/P01 įsipareigojo sukurti virtualią stilisto studiją: prekės ženklą, atlikti dizaino, programavimo bei techninio realizavimo darbus pagal paruoštą dokumentaciją. Pagal 2010-12-30 Trišalį susitarimą atsakovas įsipareigojo iki 2011-01-31 pašalinti minėto susitarimo priede Nr. 2 pateiktas darbų klaidas. Atsakovas savo įsipareigojimų nustatytais terminais neįvykdė arba įvykdė netinkamai, todėl 2011-01-27 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas-pretenzija. 2011-02-02 atsakovas buvo informuotas raštu, kad neįvykdė savo įsipareigojimų iki 2011-01-31. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ir toliau nevykdė savo įsipareigojimų pagal trišalį susitarimą, 2011-06-28 registruotu paštu jam buvo pareikšta pretenzija dėl atliktų darbų kokybės ir terminų bei priskaičiuoti delspinigiai (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.210 str.).

5Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas su užsakove R. C. – P. 2009-06-01 sudarė Sutartį Nr. 09-06/P01 dėl projekto sukūrimo. Atsakovui baigus sutartyje numatytus darbus, tarp šalių 2010-01-15 buvo pasirašytas darbų priėmimo perdavimo aktas, nuo kurio pasirašymo dienos R. C. – P. buvo perduotos autoriaus turtinės teisės į atsakovo sukurtą projektą, išskyrus programinį kodą, kuris liko atsakovo nuosavybėj. Pagal užsakovės R. C. – P. prašymą jos 84579 Lt skola už atsakovo sukurtą projektą 2010-06-29 sutartimi Nr. 10/06-04 buvo perkelta naujam skolininkui – ieškovui UAB „FAMODA“. Vėliau atsakovas buvo informuotas, kad užsakovė R. C. – P. savo teises į projektą perleido ieškovui UAB „FAMODA“ ir atsakovas pasirašė Trišalį susitarimą su pirmine užsakove R. C. – P. ir ieškovu, pagal kurį atsakovas įsipareigojo atlikti papildomus projekto darbus pagal naujojo užsakovo (ieškovo) pageidavimus. Netrukus po Trišalio susitarimo pasirašymo atsakovas atliko daugumą ieškovo išvardintų darbų (2011-01-27 atsakovas elektroniniu paštu pateikė ieškovui pasirašyti atliktų darbų aktą, kuriame buvo išvardinti visi darbai, išskyrus tuos, dėl kurių buvo būtina gauti informaciją iš ieškovo) ir paprašė ieškovo pateikti papildomą informaciją, būtiną darbams užbaigti, tačiau ieškovas prašomos informacijos nepateikė, todėl atsakovas 2011-01-30 paprašė pratęsti darbų atlikimo terminą 1 savaitei. Ieškovas dėl atsakovo prašymo pratęsti darbų atlikimo terminą nieko neatsakė, o atsakovo prašomą informaciją pateikė tik 2011-02-03. Atlikęs darbus, ieškovui atsakovas 2011-02-21 pateikė darbų priėmimo – perdavimo aktą. UAB „FAMODA“ iki šiol darbų nepriėmė ir nuolat kėlė naujas pretenzijas bei reikalavimus projektui, dėl kurių šalys nebuvo sutarusios. Atsakovas iki pat ieškinio padavimo teismui dienos vykdė ieškovo pageidavimus, kol tapo visiškai akivaizdu, kad ieškovo pretenzijos ir reikalavimai yra nesibaigiantys, o ieškovas piktybiškai vengia priimti atliktus darbus. UAB „FAMODA“ delsė pateikti atsakovui jo prašomą informaciją, todėl jokie delspinigiai jam negali būti priteistini. Pabrėžė, kad reikalaujami delspinigiai yra neprotingai dideli ir aiškiai prieštarauja LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams. Atsakovas pažymėjo, kad savo įsipareigojimus perkelti darbinius failus vykdė tinkamai ir laiku, tačiau duomenų perkėlimas strigo dėl techninių kliūčių, esančių ieškovo serveryje (LR CK 6.38 str., 6.64 str., 6.259 str.).

6Trečiasis asmuo R. C. – P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį tenkinti.

7Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė teismui priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovo 2400 Lt skolos, 432 Lt delspinigių, 2100 Lt atlyginimo už atliktus darbus pagal 2010-12-30 trišalį susitarimą, 6 % metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-06-29 Sutarties Nr. 10/06-04 pagrindu ieškovas įsipareigojo už R. C. – P. sumokėti atsakovui 84579 Lt, įskaitant PVM, pagal 2009-06-01 Sutartyje Nr. 09-06/P01 numatytus terminus. Praleidus sutartyje numatytus mokėjimo terminus, ieškovas įsipareigojo atsakovui mokėti 0,1 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną. Atsakovas 2010-07-20 pateikė ieškovui PVM sąskaitą - faktūrą DKR Nr. 10-0148, kurią ieškovas apmokėjo iš dalies, t.y. 82179 Lt, tačiau likusi 2400 Lt suma atsakovui buvo nesumokėta. 2010-12-30 buvo pasirašytas Trišalis susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo pagal naujojo užsakovo (ieškovo) pageidavimus. Ieškovas už tai įsipareigojo sumokėti 2100 Lt. 2011-01-27 atliktų darbų akte nurodyta, kad padaryti visi darbai, išskyrus tuos, dėl kurių buvo būtina gauti informaciją iš ieškovo. Ieškovas prašomą informaciją pateikė tik 2011-02-03. Atlikęs darbus, atsakovas 2011-02-21 pakartotinai pateikė aktą ieškovui, kurio jis nepasirašė (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.62 str., 6.64 str., 6.189 str.).

8Ieškovas UAB „FAMODA“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2010-01-15, kai buvo pasirašytas atliktų darbų aktas pagal pradinę 2009-06-01 sutartį, tarp šalių susiklostė santykiai, kurie buvo aiškiai aptarti sutarties 6 straipsnyje, t.y. jog vykdytojas (atsakovas) programavimo darbams suteikia 1 metų garantiją nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas tokiu būdu įsipareigojo ištaisyti visus savo programavimo darbų trūkumus, išaiškėjusius po 2010-01-15, ir jeigu apie juos užsakovas (R. C. – P., ar naujasis užsakovas - ieškovas) atsiunčia pranešimą ne vėliau kaip iki 2011-01-15. Ieškovas pabrėžė, kad vienas didžiausių programavimo darbų trūkumų – apmokėjimo sistemos nebuvimas. Ieškovas šio trūkumo šalinimą įvertino 16 val. trukmės darbu ir sulaikė 2400 Lt mokėjimą, kol ši sistema nebus sukurta. Atsakovas pasirašytu Trišaliu susitarimu įsipareigojo užbaigti taisyti nurodytus trūkumus. Derinant Trišalio susitarimo tekstą, suklydus buvo nurodyta ne 2400 Lt suma, t.y. ta suma, kuri ieškovo buvo sulaikyta, kol nurodyti darbų atlikimo trūkumai bus pašalinti, o 2100 Lt suma, todėl Trišaliame susitarime per klaidą nurodyta 2100 Lt suma iš tiesų reiškia 2400 Lt skolą, mokėtiną pagal sutartį, atsakovui atlikus darbus. Atsakovo aiškinimas dėl 2100 Lt atlyginimo, kaip už papildomus darbus prie sutartyje numatyto pagrindinio atlyginimo, prieštarauja visų tarp šalių sudarytų sutarčių esmei ir sutarties šalių valiai bei jų tikriesiems ketinimas. Ieškovas atsisakė sumokėti atsakovui 2400 Lt atlyginimą, pasinaudodamas CK 6.46 straipsnyje numatyta teise, t.y. sustabdė savo prievolės vykdymą, kol atsakovas nesiima vykdyti savo priešpriešinės pareigos – sukurti apmokėjimo sistemos. Atsakovas iki priešieškinio padavimo dienos nėra įvykdęs sulygtų darbų – apmokėjimų sistemos sukūrimo, todėl ieškovas neturi pareigos sumokėti atsakovui sulaikytos sumos, t.y. 2400 Lt, prašė priešieškinį atmesti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.210 str.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-07 sprendimu nusprendė iš dalies tenkinti ieškovo ieškinį: priteisti iš atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ 31294,23 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 3071,17 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „FAMODA“ naudai; kitoje dalyje ieškinį atmesti; atmesti atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ priešieškinį dėl skolos, delspinigių ir atlyginimo už atliktus darbus priteisimo iš UAB „FAMODA“; priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ 40,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo ir atsakovas sudarė autorinę sutartį, turinčią rangos elementų. Nors viena jos šalis yra fizinis asmuo, tačiau iš trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad jos vizija ir siekis buvo skirti verslo kūrimui ir vystymui, t.y. sutartis sudaryta dėl komercinių interesų, todėl teismas konstatavo, jog ji nėra vartojamoji. Autorinių sutarčių sudarymą reglamentuoja tiek Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 40 – 42 straipsniai, tiek CK XXXV skyriaus pirmasis skirsnis, kur iš esmės numatyta, kad už kūrinio sukūrimą yra atsakingas šios paslaugos teikėjas. Šalių sudaryta sutartis atitinka šią nuostatą. Be to, kaip byloje nustatyta, trečiasis asmuo tik pateikė idėją, o studijos sukūrimą patikėjo atsakovui, pavesdamas parengti ir jos įgyvendinimui reikalingą techninę dokumentaciją. Teismas pažymėjo, jog atsakovas įrodinėja, kad sukūrė projektą, t.y. sutartį Nr. 09-06/P01 įvykdė, tačiau teismo posėdžio metu, pateikdamas paaiškinimus dėl sutartinių santykių, atsakovas nebuvo nuoseklus, nes vienu metu nurodė, kad visi darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai, kitu metu nurodė, kad buvo taisomos klaidos, kaip tai numatyta pagal garantinį aptarnavimą (3 t., b.l. 96-97). Nenuoseklūs paaiškinimai yra išdėstyti ir atsiliepime į ieškinį (1 t., b.l.143). Atsakovo paaiškinimas, kad klaidų sąrašas yra papildomi darbai, neatitinka bylos aplinkybių, o argumentas, kad negalėjo įtakoti Trišalio susitarimo sąlygų ir jam jos yra primestos (3 t., b.l.96), yra neįrodytas. Teismas nustatė, kad derybos dėl Trišalio susitarimo pasirašymo truko apie mėnesį (1 t., b.l.46, 2 t., b.l.122, 152, 153). Po jo sudarymo atsakovas el. laiške pasiūlė keisti priedą dėl detalios figūros lentelės ir dėl pdf. generavimo, ieškovas atsižvelgė į tai. Atsakovo abejonės dėl priedo Nr. 2 turinio negali būti laikomos pretenzija dėl susitarimo sąlygų. Jis, kaip tos srities verslininkas, galėjo pasiūlyti konkrečią susitarimo sąlygos išlygą. Įrodymų apie tai, kad atsakovas aktyviais veiksmais būtų nesutikęs ir derėjęsis dėl sąlygų, nėra. Šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovas pripažįsta, kad būtina sutvarkyti studijos dizainą dėl konsultacijų ir mokėjimų po Trišalio susitarimo sudarymo (1 t., b.l.151, 189, 199), nors tokie darbai numatyti pagal sutartį Nr. 09-06/P01, kurios sudedamoji dalis yra atsakovo ruošta projekto techninė dokumentacija (1 t., b.l.19-44). Tai, kad Trišaliame susitarime iii) punkte yra nurodyta frazė „tobulinimo darbų atlikimo metu“, nesudaro pagrindo spręsti, kad šalys 2010-12-30 susitarė dėl papildomų darbų. Teismas nurodė, kad sisteminiu būdu įvertinus abu susitarimus, aišku, kad yra susitariama dėl neatliktų pagal Sutartį Nr. 09-06/P01 darbų (minėtos sutarties 5.3.2 punktas, Trišalio susitarimo 1. punktas). Be to, visame Trišalio susitarimo tekste yra nurodoma, kad tai – klaidų šalinimas. Kalbinė šio žodžio išraiškos forma atitinka turinį. Priedas Nr. 2 „KLAIDŲ SĄRAŠAS“ patvirtina, kad jame yra užfiksuoti akivaizdūs programos trūkumai (pvz.: nėra galimybės pasirinkti figūros tipą, nors tokia užklausa nurodyta (1 t., b.l.52), neteisinga užklausa dėl el. pašto (1 t., b.l.54), atsiunčiamas tuščias laiškas, laišką sistema priima kelis kartus (1 t., b.l.55), neveikia vartotojo konsultavimo sistema (1 t., b.l.62). Teismas konstatavo, jog tokie trūkumai negali būti laikomi programos papildymu jos kūrimo eigoje. Trečiasis asmuo ir atsakovas patvirtino, kad, kuriant studiją, buvo susitarta nuolat bendrauti dėl programoje pasirinkimo nustatymų, galimų pasirinkimų, t.y. dėl atviro kūrybinio proceso. Atsakovo argumentas, kad trečiasis asmuo nuolat kėlė papildomus reikalavimus, ar juo keitė, nėra įrodytas (CPK 178 straipsnis). Atsakovas, pats įvertinęs trečiojo asmens užduotį, parengė projekto techninę dokumentaciją. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad būtų derinta dėl darbų, atliktų pagal techninę dokumentaciją, pakeitimo. CK 6.717 straipsnio 1, 2 dalys numato, kad paslaugų teikėjas privalo paslaugas teikti pats. Laikydamasis sutarties, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones. Pagal įstatymą būtent atsakovas privalo veikti taip, kad būtų įvykdytas užsakymas, nes iš esmės šalys susitarė dėl tam tikro rezultato pasiekimo – virtualios stilisto studijos sukūrimo (CK 6.718 straipsnio 4,5 dalys). Atsakovas įrodinėja, kad Trišalio susitarimo 2.2 punkte buvo numatyti papildomi darbai dėl apmokėjimo sistemos įdiegimo. Už šiuos darbus įsipareigota sumokėti 2100 Lt (1 t., b.l.47). Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, padarė išvadą, kad toks atsakovo argumentas neatitinka bylos aplinkybių, todėl jį atmetė, kaip neįrodytą (CPK 178 straipsnis). Sutarties Nr. 09-06/P01 trečias skyrius patvirtina, jog šalys susitarė dėl apmokėjimo už atliktus darbus pagal etapus, numatytus jos priede Nr. 1. Portalo ir apmokėjimų sistemos sukūrimas yra paskutinis darbų etapas (1 t., b.l.18), kuris atsakovo el. laiškuose yra pripažįstamas, kaip iki galo neatliktas (1 t., b.l. 151, 189). Trečiojo asmens ir atsakovo 2010-01-15 sudarytas be išlygų darbų priėmimo – perdavimo aktas (1 t., b.l.147,148) neįrodo, kad darbų perdavimo momentu jų trūkumų nebuvo. Kaip nurodė trečiasis asmuo, ji neišmano IT technologijų, todėl perleido užsakymą ieškovui, nes nepavyko su atsakovu sutarti dėl darbo rezultato (1 t., b.l.45,46). Tai, kad kilo ginčas dėl darbų kokybės ir rezultato, patvirtina šalių sudarytas Trišalis susitarimas, kurio iii) punkte yra nurodyta, kad „Užsakovui, naujajam užsakovui ir vykdytojui nepavyko susitarti dėl atitinkamų darbų atlikimo“. Atsakovas, sudarydamas susitarimą, iš esmės pripažino, kad programa tinkamai neveikia. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, jog atsakovas neišrašė PVM sąskaitos – faktūros, serija DKR Nr. 10-0148, už portalo www.stilingos.lt sukūrimą pagal sutarties 3 punkto reikalavimus (2 t., b.l.103). LR CK 6.666 str. 1 d. numato, kad užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų su sąlyga, jei jie buvo nustatyti per šiame straipsnyje nustatytus terminus, jeigu sutartimi nenustatyta ko kita. Pagal Sutarties Nr. 09-06/P01 6 punktą programavimo darbams taikoma 1 metų garantija nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Trūkumai nustatyti nepasibaigus garantiniam terminui detaliai aptarti priede Nr. 2 „KLAIDŲ SĄRAŠAS“. Visiems trūkumams nustatyti teismas 2011-12-22 nutartimi paskyrė ekspertizę (2 t., b.l.188, 189). A. Ž. išvadoje nurodoma, kad priede Nr. 2 nurodytos problemos beveik visos išspręstos (3 t., b.l.39). A. Ž. nustatė, kad nėra vykdoma užklausa dėl figūros modelio tipo pasirinkimo, nors sukurti portale tokią funkciją buvo numatyta pagal techninę dokumentaciją. Tačiau į esminį klausimą, sukėlusį pagrindinį ginčą tarp šalių dėl mokėjimo sistemos veikimo, nebuvo atsakyta. Teismas sutiko su ieškovo atstovo teigimu, kad ekspertizės išvada nėra išsami, o nurodyti priede Nr.2 viso 217 trūkumai nebuvo tikrinami, ar tai tikrai yra trūkumai (3 t., b.l.71-75). Šalys nepageidavo skirti nei papildomos, nei pakartotinės ekspertizės. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pateiktą eksperto išvadą, konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad visi darbai atlikti. Nors ekspertas ir nepatikrino, ar veikia mokėjimo sistema, tačiau atsakovas į bylą nepateikė susistemintų duomenų, nurodant, kaip ir/ar buvo pašalinti trūkumai (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), į bylą nėra pateiktos ataskaitos, patvirtinančios ištaisytas klaidas (CK 6.722 straipsnis). Atsakovas nenuginčijo eksperto išvados, kurioje nustatyta, kad „beveik visos problemos išspręstos“, ir nepateikė įrodymų, kad visi darbai pagal priedą Nr.2. yra padaryti. Atsakovas, kaip ir ieškovas, galėjo pateikti į bylą išsamų programos išrašą su savo komentarais, tačiau byloje nurodyti atsakovo daryti programos pakeitimai ir atlikti trūkumų šalinimo darbai tik įrodo, kad ne viskas yra ištaisyta (2 t., b.l.126,127). LR CK 6.720 str. 3 d. numato, kad klientas sumoka visą kainą tik tuomet, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos. Teismas nurodė, kad atsakovas priešieškiniu reikalauja visiškai atsiskaityti, neįvykdęs sutarties. Ieškovas pripažįsta, kad neapmokėjo 2400 Lt iš PVM sąskaitoje – faktūroje, serija DKR Nr. 10-0148, nurodytos sumos (2 t., b.l.1 03-106). Ieškovo argumentą, kad 2400 Lt suma jis įvertino neatliktus darbus, patvirtina šalių el. susirašinėjimas (1 t., b.l.195). Teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog buvo susitarta dėl naujų darbų atlikimo. Tuo atveju, jei atsakovas būtų laikęs mokėjimo sistemos įdiegimą papildomais darbais, tai juos atlikęs, būtų išrašęs PVM sąskaitą – faktūrą. Pagal CK 6.285 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas, vadovaudamasis Trišalio susitarimo 4 p., reikalauja sumokėti 1000 eurų baudą, nes jam nebuvo perduoti darbiniai failai (3 t., b.l. 93). Atsakovas nurodė, kad jam pareigos perduoti darbinius failus nekyla, nes ieškovas atsisako pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą (3 t., b.l.97). Trišalio susitarimo 4 punkto nuostatos patvirtina, atsakovas turi pareigą perduoti visus modulius, kai ieškovas su juo atsiskaito. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovas nėra iki galo atsikaitęs. Be kita ko, susitarimu numatytas baudos reikalavimas yra siejamas su atliktų darbų priėmimu. Ieškovas nėra pasirašęs priėmimo – perdavimo akto pagal Trišalį susitarimą, neatsisako reikalavimo dėl Sutartimi Nr. 09-06/P01 numatyto rezultato įgyvendinimo. Teismas, įvertinęs Trišalio susitarimo 4 punkte numatytą prievolės pobūdį, atsižvelgdamas į tai, kad reikalaujama ir nuostolių priteisimo, atmetė ieškovo reikalavimą dėl 3452,80 Lt (1000 eurų) baudos priteisimo, kaip neįrodytą (CK 178 straipsnis, CK 6.285 straipsnio 2 dalis). Kasacinės instancijos teismas išaiškino, jog sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis byloje Nr. 3K-7-378/2005). Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėja nuostolių dydžio. Teismas nustatė, kad pagal Trišalio susitarimo 2 punktą atsakovas įsipareigojo iki 2011-01-31 pašalinti priede Nr. 2 nurodytus trūkumus, kad portalas tinkamai neveikia, užsakovo norimas rezultatas nepasiektas, t.y. visos paslaugos ir darbai pagal sutartį nėra atlikti. Atsakovas pripažino, jog pašalino ne visus darbų trūkumus (1 t., b.l.143, 189). Ieškovas delspinigius skaičiavo nuo 2011-02-01 iki 2011-06-28. Teismas konstatavo, jog šios bylos atveju delspinigių dydis tiek procentine išraiška (0,5 proc. per dieną), tiek prašoma išieškoti bendra verte (62587,72 Lt), atsižvelgiant į ieškovo įvertintą neatliktų darbų dydį (2400 Lt) laikytinas neprotingai dideliu ir lupikišku, todėl mažintinas iki 0,25 proc. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, kad IT technologijos sparčiai kinta, o atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad mokėjimo portalas veikia, nepaneigė eksperto nustatytos aplinkybės, jog nevykdoma figūros modelio tipo pasirinkimo funkcija, tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovas nepateikė per atsakovo prašomą terminą informacijos, delsimo priežasčių nenurodė, todėl padarė išvadą, kad jis nevykdė pareigos kooperuotis (CK 6.38 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymėjo, kad abi šalys sudarė sutartį verslo tikslais, todėl, visapusiškai įvertinus aplinkybes, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 31294,23 Lt (84579 Lt x 0,25 proc. x 148 d. = 31294,23 Lt) ( LR CK 6.73 str. 2 d., 6.228 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti 2013-03-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovo UAB „FAMODA“ ieškinys ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir tarp šalių susiklosčiusius santykius, pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių sudarymą, keitimą ir aiškinimą. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad atsakovo paaiškinimai ir įrodymai byloje yra nenuoseklūs ir negali būti laikomi įrodymu, kad atsakovas įvykdė darbus pagal sutartį. Minėtas aplinkybes paneigia ieškovės vadovės V. B. el. laiškai. Teismas netinkamai įvertino eksperto A. Ž. išvadą, kurioje ekspertas patvirtina, kad beveik visos problemos išspręstos. Tuo atveju, jei mokėjimų sistema iš viso nebūtų sukurta, ekspertas tai būtų nurodęs. Tai, kad mokėjimų sistema buvo sukurta ir perduota ieškovui, įrodo ir 2011-06-02 ieškovo vadovės V. B. el. laiškas, kuriame ji patvirtina, kad mokėjimų sistema egzistuoja. Pirmosios instancijos teisme atsakovas pažymėjo, kad mokėjimų sistema buvo sukurta, tačiau pabaigti ją įdiegti ir sukonfigūruoti atsakovas neturėjo galimybės, nes pats ieškovas turėjo pateikti papildomą reikalingą informaciją šiems darbams atlikti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus, jog trečiasis asmuo R. C. – P. priėmė visus darbus iš atsakovo ir patvirtino, kad jie atlikti, kaip sutarta. Ta aplinkybė, kad ieškovas jau praėjus šalių sutartam terminui ir vėluodamas pateikti atsakovui pastarojo pareigoms pagal sutartį vykdyti reikalingą informaciją, įrodo ne tai, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartines pareigas ir nebendradarbiavo su atsakovu, tačiau tai, kad ieškovas sutiko pratęsti sutarties vykdymo terminą. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo klausimo, ar tie darbų rezultatų trūkumai, kuriuos savo ieškinyje nurodo ieškovas ir atsiliepime į priešieškinį įvardina, kaip smulkius, trukdė ieškovui naudotis darbų rezultatais ir yra pagrindas taikyti netesybas atsakovui. Nors atsakovas kėlė ieškovo nebendradarbiavimo klausimą ir procesiniuose dokumentuose, ir nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose, pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė, kaip toks ieškovo bendradarbiavimo pareigos nevykdymas įtakojo atsakovo atsakomybės dydį, nenustatė kreditoriaus kaltės laipsnio. Pirmosios instancijos teismas padarė teisės taikymo klaidą, kvalifikuodamas atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį. 2009-06-01 sudaryta sutartimi atsakovas įsipareigojo suteikti paslaugas ir atlikti darbus, nesusijusius su materialaus daikto sukūrimu. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai apskaičiavo netesybas. Ieškovas pats vilkino laiką ir nesiekė kuo greičiau užbaigti ir priimti darbus. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino šių aplinkybių ir nenustatė, kokiam laikotarpiui darbų perdavimo terminas buvo pratęstas (LR CK 6.259 str., 6.716 str. 1 d.).

13Ieškovas UAB „FAMODA“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pateiktas atsakovo susirašinėjimas ištrauktas iš konteksto. Į bylą pateikta eilė rašytinių įrodymų, paneigiančių apelianto versiją, kad jis atliko visus darbus, t.y. atsakovo siųstas 2011-01-17 el. laiškas, 2011-01-18 pareikalavimas atsakovui, 2011-01-27 laiškas atsakovo atstovei, 2011-01-30 atsakovo el. laiškas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

16Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

17Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Netesybų mažinimo atveju taikytinas netesybų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų netesybų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu netesybų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs netesybų dydžiai. Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

18Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo ginčo teisinius santykius, tinkamai taikydamas atlygintinų paslaugų teikimo sutartis reglamentuojančias teises normas (LR CK 6.717 str. 1 d. 2 d., 6.718 str. 3 d., 4 d., 5 d.) ir nepadarė teisės taikymo klaidos. Nagrinėjamu atveju sudarytos sutartys (1 t., b.l. 47-49) yra atlygintinės paslaugų sutartys (LR CK 6.716 str.), kurių tikslas - virtualios stilisto studijos internete sukūrimas, pagal šalių suderintas sąlygas, prioritetą teikiant užsakovo interesams, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas, kaip paslaugų teikėjas, neturi teisės vienasmeniškai savo nuožiūra pakeisti ar nukrypti nuo sudarytų sutarčių sąlygų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo paaiškinimai ir įrodymai byloje nepatvirtina, kad atsakovas įvykdė visus darbus pagal sutartį.

19Teisinių santykių dalyviai savo teisėmis turi naudotis sąžiningai, vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo kriterijais. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino eksperto A. Ž. išvadą, kuri patvirtino, kad ne visos „klaidų sąrašo“ problemos išspręstos. Tai reiškia, kad bent vieno virtualios stilisto studijos modulio neveikimas daro nefunkcionalų visą portalą, kuris yra verslo projektas ir kuriuo ieškovas, kaip verslą vykdantis subjektas, siekė pelno.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra įrodymų, kad portale buvo veikianti atsakovo sukurta mokėjimų sistema ir nustatyta tvarka perduota ieškovui. Negalima elektroniniu paštu atliktais susirašinėjimų epizodais įrodinėti tinkamą darbų atlikimą ar perdavimą, nes mokėjimų sistemos formalus egzistavimas portale savaime neįrodo jo tinkamo funkcionavimo ir viso portalo veikimo pagal ieškovo verslo planą. Pats apeliantas pripažįsta, kad nebaigė įdiegti mokėjimų sistemą ir jos nesukonfigūravo, konkrečiai neįvardindamas svarbių priežasčių, kliudžiusių užbaigti šiuos darbus.

21Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentus, kad ieškovas sutiko pratęsti sutarties vykdymo terminą, nes pagal Trišalio susitarimo 2 punktą (1 t., b.l. 47-49) atsakovas įsipareigojo iki 2011-01-31 pašalinti priede Nr. 2 nurodytus trūkumus, todėl nagrinėjamu atveju delspinigiai pagrįstai skaičiuoti nuo 2011-02-01 iki 2011-06-28. Tai, kad ieškovas 2011-06-28 išsiuntė pretenziją (1 t., b.l. 111-112) atsakovui bei pareikalavo atlikti darbus iki 2011-07-12, nereiškia trišaliu susitarimu nustatyto termino pratęsimo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo atliktų darbų rezultatų trūkumai – nėra galimybės pasirinkti figūros tipą bei nėra įdiegta apmokėjimo sistema - yra esminiai portalo trūkumai, trukdantys ieškovui naudotis darbų rezultatu, įgyvendinant ieškovo verslo planą, ir yra pagrindas taikyti netesybas atsakovui.

23Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies, tinkamai įgyvendindamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus, sumažindamas iš atsakovo reikalaujamus ieškovui nesumokėtus delspinigius nuo 62587,72 Lt sumos iki 31294,23 Lt. Šiuo sumažinimu pirmosios instancijos teismas užtikrino šalių interesų pusiausvyros principą ir šalių lygiateisiškumą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas patyrė didesnius nei 31294,23 Lt nuostolius. Teismas pagrįstai mažino netesybų dydį, nes reikalaujamų delspinigių 62587,72 Lt dydis iš atsakovo, įvertinus portalo darbų kainą 84579 Lt sumai, neatitiko teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų ir buvo neproporcingas portalo darbų kainai.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, mažindamas delspinigius, atsižvelgė į tai, kad ieškovas nepateikė per atsakovo prašomą terminą informacijos ir nenurodė delsimo priežasčių, nevykdydamas pareigos kooperuotis, sumažindamas prašomų priteisti delspinigių dydį 50 procentų dydžiu (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), nes teismas tinkamai įgyvendino įstatyminę teisę kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

25Nagrinėjamoje byloje vertinant portalo darbų kainą 84579 Lt sumai ir pirmosios instancijos teismo sumažintų netesybų 31294,23 Lt sumą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, pirmosios instancijos teismo sumažintų netesybų dydis atitinka minimalius ieškovo nuostolius, nes sumažintų netesybų dydis pašalina grėsmę ieškovui nepagrįstai praturtėti (CK 6.242 str.).

26Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, sumažino iš atsakovo reikalaujamus ieškovui nesumokėtus delspinigius nuo 62587,72 Lt sumos iki 31294,23 Lt. Šiuo sumažinimu pirmosios instancijos teismas užtikrino šalių interesų pusiausvyros principą ir šalių lygiateisiškumą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas patyrė didesnius nei 31294,23 Lt nuostolius. Teismas pagrįstai mažino netesybų dydį, nes reikalaujamų delspinigių 62587,72 Lt dydis iš atsakovo, įvertinus portalo darbų kainą 84579 Lt sumai, neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų ir yra neproporcingas portalo darbų kainai 84579 Lt sumai (LR CK 1.5 str., 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.1 str.- 6.4 str., 6.73 str., 6.258 str.; LR CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinta pateiktų įrodymų visuma, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateiktų įrodymų (3 t., b.l. 128-134; 150-153), kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išnagrinėta teisingai (LR CK 1.5 str., 1.137 str. 3 d., 1.138 str.; LR CPK 5 str., 7 str., 8 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

28Atsakovui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas yra atmetamas. Atsakovas turi atlyginti ieškovui už advokato teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme patirtas 1500 Lt (3 t., b.l. 154-155) bylinėjimosi išlaidas, atitinkančias maksimalų (1,5 x 1000 Lt (MMA)) dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (LR CPK 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

30Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimą nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „FAMODA“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „FAMODA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Trečiasis asmuo R. C. – P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama... 7. Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė teismui priešieškinį,... 8. Ieškovas UAB „FAMODA“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-07 sprendimu nusprendė iš dalies... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovas UAB „Dizaino kryptis“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 13. Ieškovas UAB „FAMODA“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmestinas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 16. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 17. Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo ginčo teisinius santykius,... 19. Teisinių santykių dalyviai savo teisėmis turi naudotis sąžiningai,... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra įrodymų, kad portale buvo... 21. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentus, kad ieškovas... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo atliktų darbų rezultatų trūkumai... 23. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, mažindamas... 25. Nagrinėjamoje byloje vertinant portalo darbų kainą 84579 Lt sumai ir... 26. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 28. Atsakovui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 30. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimą... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Dizaino kryptis“ 1500 Lt bylinėjimosi...