Byla 2S-1299-480/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. L., S. V

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. V. ir suinteresuoto asmens antstolio M. L. atskiruosius skundus dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-443-527/2017 pagal pareiškėjos I. V. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. L., S. V..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja I. V. pateikė skundą, kuriuo prašė vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti antstolio M. L. priimtus: 2016-04-05 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S.3.6-161527; 2016-04-05 patvarkymus dėl skolos išieškojimo iš VšĮ ( - ) Nr. S.3.6-161521, VšĮ ( - ) Nr. S.3.6-161522, VšĮ ( - ) Nr. S.3.6-161523, VšĮ ( - ) Nr. S.3.6-161524 ir grąžinti išieškotas pagal patvarkymus pinigines lėšas į skolininkės sąskaitą ( - ); Turto arešto aktą 2016-04-05 Nr. 27831; perskaičiuoti vykdymo išlaidas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, kad galima būtų pilnai atsiskaityti; perskaičiuoti 2016-05-17 kopijų kainą ir grąžinti perteklinius pinigus pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas. Antstolis M. L. 2016-06-01 patvarkymu atsisakė tenkinti skundą ir perdavė jį nagrinėti Jonavos rajono apylinkės teismui.
 2. Jonavos rajono apylinkės teismas 2016-09-19 nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo atmetė; civilinę bylą dalyje dėl kitų pareiškėjos reikalavimų nutraukė. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, 2017-01-12 nutartimi panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2016-09-19 nutartį ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo Jonavos rajono apylinkės teismui, nurodė, jog būtina iš Kauno apylinkės teismo išreikalauti vykdomąjį raštą Nr. 2-181-752.
 3. Antstolis 2017-02-03 pateikė rašytinius paaiškinimus, prašydamas 2016-05-25 skundą grąžinti pareiškėjai arba bylą dalyje dėl 2–5 reikalavimų nutraukti bei skundą dėl reikalavimo panaikinti antstolio 2016-04-05 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo atmesti, priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas - 200 Eur už atsiliepimą į atskirąjį skundą ir 150 Eur už rašytinių paaiškinimų parengimą.
 4. Jonavos rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjos I. V. skundą dėl antstolio M. L. veiksmų dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo atmetė; bylos dalį dėl kitų skundo reikalavimų nutraukė, atmetė antstolio 2017-02-02 rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytą prašymą priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas.
 5. Antstolis pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-28 nutarties dalį, kuria atmestas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš pareiškėjos 350 Eur bylinėjimosi išlaidas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas už šio atskirojo skundo parengimą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Jonavos rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. nutarties dalį, kuria atmestas antstolio prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir šį klausimą išsprendė iš esmės - antstolio prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies, antstoliui M. L. priteisė iš pareiškėjos I. V. 50 Eur advokato pagalbos išlaidų.
 2. Teismas sutiko su apeliantu, kad antstolio teisė gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą yra procesinė teisė, todėl teismas, pareiškėjai ir antstoliui esant skirtingo suinteresuotumo bylos baigtimi, neturėjo pagrindo šių išlaidų nepriteisti visiškai. Tačiau, teismo nuomone, antstolis, kaip teisininkas ir vykdomos veiklos srities profesionalas, turėjo ir galėjo suprasti, jog nagrinėjamo ginčo pobūdis nereikalauja papildomų teisinių žinių ir (ar) teisminės praktikos analizės. Todėl antstolis, samdydamas atsiliepimui į atskirąjį skundą ir rašytiniams paaiškinimams parengti advokatą, turėjo suprasti, jog veikia iš dalies ir savo rizika bei, kad sumokėti advokatui gali tekti iš gaunamo atlyginimo antstoliui. Teismas teisingomis, sąžiningomis ir protingomis laikė tik 50 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2017-01-12 nutartimi panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2016-09-19 nutartį ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo, kas reiškia, jog pirmoji apeliacija pasibaigė ne antstolio naudai. Rašytinius paaiškinimus antstolis rašė savo rizika, nes teismas jo nebuvo įpareigojęs pateikti tokio procesinio dokumento, tuo labiau, kad analogiški argumentai jau buvo išdėstyti atsiliepime į atskirąjį skundą. Civilinė byla dalyje dėl antstolio 2016-04-05 patvarkymų dėl skolos išieškojimo ir Turto arešto akto panaikinimo yra nutraukta, kas pagal kasacinio teismo praktiką taip pat yra pagrindu nepaskirstyti atitinkamos dalies dalyvaujančių byloje asmenų išlaidų. Teismas antstolio prašymo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas už 2017-03-13 atskirojo skundo parengimą netenkintino, kadangi nepateikti jokie išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja I. V. prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t. b. l. 2-5). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėja šioje byloje pateikė atskirąjį skundą dėl 2017-02-28 teismo nutarties dalies panaikinimo.
  2. Vykdymo veiksmai šioje vykdomojoje byloje buvo pradėti neteisėtai, pažeidžiant ir netinkamai taikant bei interpretuojant lingvistine prasme vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl antstolis skolininkei turėjo išsiųsti raginimą sprendimo įvykdymui geruoju. Teismas netinkamai pritaikydamas procesinės teisės normą priėmė neteisėtą ir nepagrįstą 2017-02-28 nutartį, kuri turi būti naikintina ir kol nėra išspręstas pareiškėjos pateiktas atskirasis skundas dėl teismo 2017-02-28 nutarties, teismas šioje byloje neturėjo teisės iš esmės pasisakyti dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo antstoliui.
  3. Gavęs atskirąjį skundą, teismas net nesudarė galimybės pareiškėjai pasisakyti dėl antstolio atskirojo skundo argumentų nepagrįstumo.
 2. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolis M. L. prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: priteisti antstolio M. L. naudai iš pareiškėjos I. V. bylinėjimosi išlaidas pagal į bylą pateiktus buhalterinius dokumentus bei juose nurodytą išlaidų apskaičiavimą - 200 Eur už atsiliepimą į 2016-09-29 atskirąjį skundą ir 150 Eur už 2017-02-02 rašytinių paaiškinimų parengimą, 100 Eur už 2017-03-13 atskirojo skundo parengimą, bylinėjimosi išlaidas už šio 2017-03-27 atskirojo skundo parengimą ir už atsiliepimo į pareiškėjos 2017-03-10 atskirąjį skundą parengimą (išlaidas patvirtinantys įrodymai bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka iš esmės pabaigos) (2 t. b. l. 10-12). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas skundžiamoje nutartyje išdėstė sutikimo su atskiruoju skundu motyvus, taip pat pakartojo 2017-02-28 nutarties motyvus, t. y. nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus. Tokia situacija, kai teismo nutartyje pateikiami vienas kitam prieštaraujantys teiginiai ir motyvai, yra artima situacijai, kai teismo nutartis yra be motyvų.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirmoji apeliacija pasibaigė ne antstolio naudai, todėl nepriteisė 200 Eur išlaidų advokatui už antstolio 2016-10-20 atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Šalis, kurios naudai pasibaigs apeliacija šioje dar neužbaigtoje nagrinėti byloje paaiškės tik išnagrinėjus pareiškėjos naują atskirąjį skundą dėl 2017-02-28 nutarties, kuria buvo atmestas/paliktas nenagrinėtu jos skundas.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad rašytinius paaiškinimus antstolis rašė savo rizika, nes teismas nebuvo įpareigojęs pateikti tokio procesinio dokumento, o analogiški argumentai jau buvo išdėstyti atsiliepime į atskirąjį skundą. 2016-10-20 atsiliepimas į atskirąjį skundą ir 2017-02-02 rašytiniai paaiškinimai bei jų argumentai visiškai nesutampa. CPK 42 str. 1 d. nustato antstolio teisę teikti teismui paaiškinimus raštu, tuo labiau - CPK 51 str. 1 d. garantuoja teisę turėti byloje atstovą ir teisę pasitarti su advokatu bei jį samdyti.
  4. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo priteisti 2016-03-13 atskirojo skundo parengimo išlaidas, nurodęs, kad nepateikti jokie išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai. Šioje byloje yra pateiktas pareiškėjos atskirasis skundas dėl tos pačios 2017-02-28 nutarties, kurios dalį dėl išlaidų teismas pasinaikino 2017-03-16 nutartimi, ir šis atskirasis skundas. Todėl negalima laikyti, kad ši byla bent kurioje nors dalyje jau yra išnagrinėta iš esmės.
 3. Pareiškėja I. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir klausimą išspręsti iš esmės; priteisti pareiškėjai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (2 t. b. l. 37-41). Atsiliepimas grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir pareiškėjos atskirasis skundas.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas suinteresuoto asmens antstolio prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis numato, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.
 4. Remiantis Lietuvos teismų praktika, atsižvelgiant į materialinius teisinius santykius tarp šalių, bylinėjimosi išlaidų neatlyginimas tam tikrais atvejais prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Taigi, teismui suteikiama teisė įvertinti dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumo bylos baigtimi bei materialinių teisinių interesų pobūdį ir iš jų spręsti apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Jeigu teismas vis dėlto nusprendžia, jog šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl reikėtų šalims paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, tokiais atvejais bylinėjimosi išlaidos turėtų būti paskirstytos vadovaujantis bendrosiomis bylinėjimosi išlaidų taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; 2008-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009).
 5. Nagrinėjamu atveju dalyvaujančiųjų byloje antstolio M. L. iš pareiškėjos I. V. procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingi, todėl bylinėjimosi išlaidos gali būti priteisiamos (CPK 443 str. 6 d.).
 6. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 93 str. 3 d.).

10Dėl pareiškėjos I. V. atskirojo skundo

 1. Pareiškėja nurodo, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės iš esmės pasisakyti dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo antstoliui, kol nėra išnagrinėtas pareiškėjos pateiktas atskirasis skundas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-28 nutarties, be to, gavęs atskirąjį skundą, teismas nesudarė galimybės pareiškėjai pasisakyti dėl antstolio atskirojo skundo argumentų nepagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka.
 2. CPK 334 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad gavęs atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas: 1) sutikdamas su atskiruoju skundu, jeigu jis paduotas ne dėl nutarčių, priimtų šio Kodekso 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį ir šiuo klausimu priimtos nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims; nesutikdamas su atskiruoju skundu arba kai skundas paduotas dėl šio Kodekso 293 straipsnyje nurodytų nutarčių, nustatyta tvarka per tris darbo dienas nuo atskirųjų skundų dėl teismo nutarties ir atsiliepimų į atskiruosius skundus padavimo terminų pabaigos išsiunčia bylą su atskiruoju skundu ir atsiliepimais į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui.
 3. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2017-02-28 nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo atmetė; bylos dalį dėl kitų skundo reikalavimų nutraukė, atmetė antstolio 2017-02-02 rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytą prašymą priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas. Antstoliui pateikus atskirąjį skundą, Jonavos rajono apylinkės teismas, iš dalies sutinkant su antstolio atskirojo skundo argumentais, skundžiama 2017-03-16 nutartimi pasinaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-28 nutarties dalį, kuria atmestas antstolio prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir šį klausimą išsprendė iš esmės - antstolio prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies, priteisė antstoliui iš pareiškėjos 50 Eur advokato pagalbos išlaidų.
 4. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo atlikti veiksmai, gavus suinteresuoto asmens antstolio M. L. atskirąjį skundą, atitiko CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas. Įstatyme nenustatyta, kad teismas, sutikęs su pateiktu atskiruoju skundu, turi išklausyti priešingos bylos šalies argumentus dėl šio skundo, o pareiškėjos teisė pasisakyti dėl antstolio atskirojo skundo argumentų buvo įgyvendinta pareiškėjai pateikus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2017-03-16 nutarties. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas.

11Dėl suinteresuoto asmens antstolio M. L. atskirojo skundo

 1. Kaip minėta šios nutarties 16 punkte, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu apeliacinės instancijos ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą, arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, šį klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 93 str. 5 d.).
 2. Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad bylinėjimosi išlaidos paskirstomos priklausomai nuo visos bylos baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo byloje rezultato (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-686/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-875-196/2016).
 3. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2016-09-19 nutartimi pareiškėjos I. V. skundą dėl antstolio M. L. dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo atmetė; civilinę bylą dalyje dėl kitų pareiškėjos reikalavimų nutraukė. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, 2017-01-12 nutartimi panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2016-09-19 nutartį ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo Jonavos rajono apylinkės teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p.). Jonavos rajono apylinkės teismas, iš naujo išnagrinėjęs bylą, 2017-02-28 nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo atmetė; bylos dalį dėl kitų skundo reikalavimų nutraukė. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą dėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties, 2017-06-21 nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-28 nutartį paliko nepakeistą.
 4. Taigi, Kauno apygardos teismas 2017-01-12 nutartimi panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2016-09-19 nutartį ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo Jonavos rajono apylinkės teismui, nes sprendė, jog neatskleista bylos esmė ir, nesant byloje vykdomojo rašto Nr. 2-181-752, bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog pirmoji apeliacija pasibaigė ne antstolio naudai. Antstolis turi teisę teikti teismui paaiškinimus raštu, turėti byloje atstovą ir teisę pasitarti su advokatu bei jį samdyti (CPK 42 str. 1 d., 51 str. 1 d.).
 5. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties 21-22 punktuose nurodytomis teisės normomis ir teismų praktika, konstatuoja, kad Jonavos rajono apylinkės teismui 2017-02-28 nutartimi atmetus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų dalyje dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir išieškojimo pagrįstumo bei jų perskaičiavimo, taip pat nutraukus bylos dalį dėl kitų skundo reikalavimų, antstolis įgijo teisę į visų jo šioje civilinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d., 5 d.; 98 str. 1 d.).
 6. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).
 7. Suinteresuotas asmuo antstolis M. L. iš pareiškėjos prašo priteisti 200 Eur už atsiliepimą į 2016-09-29 atskirąjį skundą ir 150 Eur už 2017-02-02 rašytinių paaiškinimų parengimą, 100 Eur už 2017-03-13 atskirojo skundo parengimą, bylinėjimosi išlaidas už šio 2017-03-27 atskirojo skundo parengimą ir už atsiliepimo į pareiškėjos 2017-03-10 atskirąjį skundą parengimą.
 8. Teismas, spręsdamas ar suinteresuoto asmens antstolio M. L. patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, atsižvelgia į tai, kad suinteresuoto asmens advokatas jo vardu surašė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą dėl teismo 2016-09-19 nutarties, 2017-02-02 rašytinius paaiškinimus, todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijas, maksimali šalies patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bendra suma, pirmosios instancijos teismui priimant 2017-02-28 nutartį, būtų 617,52 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos (350 Eur) advokato pagalbai apmokėti yra žymiai mažesnės nei Rekomendacijų patvirtintas priteistinas maksimalus dydis, jos yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, jos suinteresuotam asmeniui turėjo būti priteistos iš bylą pralaimėjusios šalies – pareiškėjos (CPK 98 str. 1 d.).
 9. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, todėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-03-16 nutartis keistina, padidinant antstoliui iš pareiškėjos priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 350 Eur (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).
 10. Atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui antstoliui M. L. iš apeliantės priteistinos 200 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atskirųjų skundų dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017-02-28 ir 2017-03-16 nutarčių parengimą, kurios yra pagrįstos (2 t. b. l. 20-21, 28-29) bei neviršija Rekomendacijų patvirtinto priteistino maksimalaus dydžio (CPK 98 str.).

12

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

14Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį pakeisti – padidinti suinteresuotam asmeniui antstoliui M. L. iš pareiškėjos I. V. (a. k. ( - ) priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimties eurų).

15Priteisti suinteresuotam asmeniui antstoliui M. L. iš pareiškėjos I. V. (a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai