Byla 2A-65-933/2020
Dėl draudimo išmokos priteisimo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, M. S. ir uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Perlo draudimo brokeris“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Šulco (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudos Uckienės ir Tomo Venckaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-884-905/2019 pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, M. S. ir uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Perlo draudimo brokeris“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė A. S. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ 2 181,68 Eur draudimo išmoką, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis:

61.1.

7Ieškovės automobilis buvo apvogtas ir apgadintas galiojant šalių 2017-11-09 sudarytai automobilio Mercedes Benz ML savanoriškojo draudimo sutarčiai. Ieškovė tik suremontavusi automobilį savo pasirinktame servise sužinojo, kad atsakovė buvo nurodžiusi automobilį remontuoti draudimo bendrovės nurodytuose servisuose. Ieškovė iš draudimo liudijimo suprato, jog automobilį privalo remontuoti, o ne kad privalo jį remontuoti atsakovės nurodytame servise. Ieškovės nuomone, tokie atsakovės nurodymai neteisėtai riboja konkurenciją. Už automobilio remontą ieškovė sumokėjo iš viso 8 871,51 Eur. Atsakovė sutiko su tokia remonto kaina, tačiau, išmokėdama ieškovei draudimo išmoką, pritaikė 615,47 Eur išskaitą, 825,60 Eur (10 procentų nuostolio) išskaitą ir 1 486,08 Eur išskaitą dėl remonto savo pasirinktame servise.

81.2.

9Atsakovė nepagrįstai sumažino draudimo išmoką, pritaikydama 20 procentų išskaitą (1 486,08 Eur), nes tai prieštarauja visiško žalos atlyginimo principui. Atsakovė neskaičiavo, kokia būtų buvusi draudimo išmoka, jeigu automobilis būtų remontuojamas atsakovės nurodytuose servisuose, o autorizuoto serviso kainomis remontas būtų gerokai brangesnis, negu ieškovės pasirinktame servise. Atsakovė neišaiškino nei pareigos automobilį remontuoti atsakovės nurodytuose servisuose, nei tokios pareigos nesilaikymo padarinių. Kadangi šios sąlygos nebuvo įtrauktos į draudimo liudijimą ar sutartį, ieškovei negali būti taikomos netikėtos-paslėptos draudimo sutarties (draudimo taisyklių) sąlygos. Be to, atsakovė nepagrįstai taikė ir 825,60 Eur dydžio išskaitą nuo visos draudimo sumos, o ne tik nuo pavogtų detalių vertės. Ši išskaita negalėjo viršyti 130 Eur.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

112.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-05 sprendimu ieškovės A. S. ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 3,59 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai.

132.1.

14Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovei 2017-11-08 išduotas transporto priemonių draudimo liudijimas, patvirtinantis šalių sudarytą draudimo sutartį, kuria apdraustas automobilis Mercedes Benz ML, valstybinis Nr. ( - ). Draudimo liudijime nurodyta, kad: automobilis draudžiamas išskaitant nusidėvėjimą ir remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu, kad draudimo suma – automobilio rinkos vertė įvykio dieną, besąlyginė išskaita 130 Eur, procentinė išskaita 10 procentų. Byloje nebuvo ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad 2017-12-05, t. y. galiojant draudimo sutarčiai, ieškovės automobilis buvo apvogtas ir apgadintas, dėl automobiliui padarytų apgadinimų – žalos masto, kaip tokio. Šalių ginčas susijęs tik su ieškovei pritaikytomis tam tikromis išskaitomis.

152.2.

16Draudimo įstatymo 163 straipsnio 2 dalyje (2012-10-16 įstatymo Nr. XI-2277 redakcija, galiojusi nuo 2016-01-01 iki 2018-09-30) buvo nustatyta, kad draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Draudimo brokerių įmonė Civilinio kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka privalo atlyginti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens nuostolius, atsiradusius dėl šios pareigos nevykdymo. Atsižvelgdamas į šią Draudimo įstatymo nuostatą, galiojusią tiek šalių sutarties sudarymo, tiek ir žalos administravimo bei draudimo išmokos išmokėjimo metu, teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad būtent draudimo brokeris, su kuriuo ieškovė (jos sutuoktinis M. S.) tvarkė draudimo sutarties sudarymo, o vėliau ir vykdymo reikalus, turėjo pareigą (veikdamas „draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais“) išaiškinti-atskleisti visas esmines sudaromos sutarties sąlygas. Teismas pažymėjo, kad ieškovė (ar jos atstovai) nesikreipė tiesiogiai į atsakovę dėl sutarties sudarymo ar sutarties sąlygų išaiškinimo. Dėl to nėra pagrindo konstatuoti nei atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo), nei kaltės, kaip atsakomybės sąlygų, nes esą ieškovei, jos teigimu, nebuvo išaiškintos esminės sutarties sąlygos dėl automobilio remonto draudiko nurodytuose servisuose.

172.3.

18Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovės teiginiai, jog jai nebuvo išaiškinta aptariama sutarties sąlyga, iš esmės prieštarauja draudimo brokerio pozicijai, kad ši ir kitos esminės sutarties sąlygos ieškovei buvo išaiškintos-atskleistos žodžiu. Kita vertus, padarius išvadą, kad atsakovė nėra ir negali būti atsakinga už aptariamos sutarties sąlygos atskleidimą ar neatskleidimą ieškovei (kad tokia atsakomybė tenka ieškovės interesais turėjusiam veikti draudimo brokeriui), teismas išsamiau nenagrinėjo ir nenustatinėjo faktinių aplinkybių, ar draudimo brokeris (sutarties sudarymo metu) išaiškino-atskleidė ieškovei draudimo sutarties sąlygą dėl automobilio remonto draudiko nurodytuose servisuose. Teismas sprendė, kad ši aplinkybė gali būti reikšminga ieškovės ir draudimo brokerio atitinkamame ginče, kuris nepatenka į nagrinėjamos bylos ribas.

192.4.

20Iš ieškovės teikto įrodymo – draudimo brokerio 2017-12-06 el. laiško ieškovės sutuoktiniui M. S. matyti, kad draudimo brokeris „priminė“ draudimo sąlygą, kad remontas organizuojamas atsakovės pasirinkimu ir kad reikia vykti „tik į nurodytus servisus“. Nei ieškovė, nei jos sutuoktinis neneigė šio el. laiško gavimo fakto. Priešingai, teismo posėdžio metu apklausiamas M. S. paaiškino, kad jam vis dėlto buvo nurodyti privalomi servisai automobilio remontui, tačiau jis pasirinko automobilį remontuoti kitame servise. Teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad ieškovė (jos sutuoktinis) bent jau žalos administravimo-reguliavimo metu ne tik galėjo ir turėjo žinoti, bet ir faktiškai žinojo apie savo sutartinę pareigą automobilį remontuoti atsakovės nurodytuose servisuose, tačiau sąmoningai pasirinko remontą kitame servise. Teismo vertinimu, atsakovė teisėtai ir pagrįstai pritaikė sudarytai draudimo sutarčiai taikytiną Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 13.2.11.17 punktą ir draudimo išmoką sumažino 20 procentų. Ieškovė (nepriklausomai nuo to, ar sutarties sudarymo metu draudimo brokeris iš tikrųjų išaiškino ar neišaiškino aptariamą sutarties sąlygą) turėjo pareigą pati pasidomėti ir susipažinti su sudaromos sutarties ir prisiimamų įsipareigojimų turiniu, nes, sudarydama draudimo sutartį („pasirašydama draudimo sutartį ir (arba) sumokėdama draudimo įmoką“) ieškovė patvirtino, jog yra supažindinta su draudimo taisyklėmis.

212.5.

22Teismas viena vertus sutiko su trečiojo asmens UADBB „Perlo draudimo brokeris“ argumentais, kad atsakovės teisė taikyti būtent 20 procentų išskaitą negali būti absoliuti ir, kad atsakovė turėtų mažinti išmoką tiek, kiek ji viršytų paties atsakovės nurodomų įmonių apskaičiuotus kaštus. Kita vertus, atsakovė pateikė įrodymus apie UAB „Autofortas“ servise atliktinų analogiškų remonto darbų kainas. Ši įmonė buvo nurodyta ieškovei kaip vienas iš galimų pasirinkimų automobilio remontui. Iš šio atsakovės pateikto įrodymo matyti, kad remonto darbai šiame servise kainuotų iš viso 5 013,42 Eur. Kadangi remonto darbai ieškovės pasirinktame servise kainavo 8 871,51 Eur, atsakovei pritaikyta 1 486,08 Eur išskaita neviršija kainų skirtumo tarp ieškovės pasirinktame servise ir atsakovės nurodytame viename iš servisų. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo mažinti atsakovės pritaikytos sutartinės sankcijos.

232.6.

24Dėl ieškovės argumentų, kad tokia draudimo sąlyga neteisėtai riboja konkurenciją, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog draudimo sutartis buvo sudaryta laisva šalių valia, t. y. ieškovė turėjo teisę nesudarinėti tokios sutarties, pasirinkti kitą draudiką ir pan. Taigi ieškovė turėjo pasirinkimo laisvę ir nėra pagrindo konstatuoti buvus pažeistą sutarties laisvės principą. Be to, sutikta su atsakovės argumentais, kad tam tikri servisai atsakovės nurodomi būtent dėl taikomų palankesnių remonto sąlygų – kainų, t. y. šie servisai atsakovės atrenkami siekiant visų pirma darbų ekonomiškumo ir kokybės. Ieškovei buvo nurodyti penki alternatyvūs servisai. Teismas neįžvelgė pagrindo konstatuoti, kad tokia draudimo sutarties (draudimo taisyklių) sąlyga ribotų konkurenciją.

252.7.

26Šalių sutarčiai taikytinų draudimo taisyklių 1.28 punkte nurodyta, jog „procentinė išskaita (franšizė) – suma, kuria transporto priemonės ir (ar) atskirų jos dalių vagystės atveju draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką. Ši suma yra apskaičiuojama kaip draudimo sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo mokėtinos draudimo išmokos sumos, tačiau visais atvejais ji yra ne mažesnė negu besąlyginė išskaita“. Šioje taisyklių nuostatoje nenurodyta, kad išskaita taikoma tik išmokai už pavogtas dalis, kaip teigė ieškovė. Nurodytoje taisyklių nuostatoje išskaita siejama su visos mokėtinos draudimo išmokos mažinimu. Remiantis šiais motyvais atmesti kaip nepagrįsti ieškovės argumentai dėl atsakovės pritaikytos 825,60 Eur dydžio išskaitos. Atmetus ieškinio reikalavimus dėl draudimo išmokų priteisimo, atmesti ir išvestinio pobūdžio reikalavimai dėl procesinių palūkanų. Atmetus ieškinį, valstybei iš ieškovės priteista 3,59 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

283.

29Ieškovė A. S. apeliaciniame skunde prašė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-05 sprendimą – ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti 1 486,08 Eur draudimo išmoką, 5 procentų metines palūkanas nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

303.1.

31Skundžiamoje sprendimo dalyje teismas neatskleidė bylos esmės, visapusiškai ir objektyviai neanalizavo ir nevertino, dėl kokio turinio ir apimties esminių sutarties sąlygų susitarė šalys sutarties sudarymo metu. Nors teismas konstatuoja, jog šalys 2017-11-08 sudarė transporto priemonės draudimo sutartį, tačiau atsakomybę dėl sutarties sąlygų perkelia draudimo brokeriui ir draudėjai. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad draudimo sutartyje numatytos sąlygos sukelia teisines pasekmes ne sutarties šalims, bet draudimo brokeriui ir draudėjai. Teismas sprendime nurodo, jog draudimo brokeris turėjo pareigą išaiškinti draudėjai visas esmines sutarties sąlygas, tačiau nenurodo, kurios, anot teismo, sutarties sąlygos yra esminės, kokia apimtimi esminės ir kokios sąlygos yra papildomos, būtent dėl kurių susitarė sutarties šalys, bet ne draudėjos atstovas ir draudėja. Iš sprendimo turinio matyti, jog esmine sutarties sąlyga teismas laiko tai, kad automobilio remontas yra draudiko nurodytuose servisuose, tačiau tokia išvada prieštarauja rašytiniams įrodymams, t. y. transporto priemonių draudimo liudijime nurodyta tik tai, kad sutarties šalys susitaria, jog remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu, o ne jo nurodytuose autoservisuose.

323.2.

33Teismas byloje liudytoju neapklausė draudimo brokerio G. R. apie sutarties sudarymo ir sąlygų nustatymo faktines aplinkybes, kuris sudarant draudimo sutartį bendravo ne su automobilio savininke A. S., bet su M. S. Draudimo brokerių įmonės atsiliepime nurodyta aplinkybė, jog žodžiu draudėjai buvo išaiškintos sutarties sąlygos neatitinka faktinių aplinkybių ir yra melaginga. Teismas nenustatė, ar draudėjai ir jos atstovui M. S. sutarties sudarymo metu buvo realiai išaiškinta sąlyga dėl 20 procentų išskaitos taikymo, kuomet išskaita kaip esminė sutarties (taisyklių) sąlyga nebuvo numatyta sutartyje, vietoj to, teismas darė abstrakčią išvadą, jog draudėjai, kuri nedalyvavo sutarties sudarymo metu, buvo žodžiu išaiškintos visos esminės sutarties sąlygos. Iš draudimo liudijimo matyti, kad jame nurodyta tik atsakingo draudiko teisė nurodyti, ar automobilį draudėjui remontuoti, ar neremontuoti, bet sutartimi nėra numatyta nei sutarties šalies atsakingo draudiko teisė reikalauti automobilį remontuoti konkrečiame servise, nei teisė taikyti 20 procentų draudimo išmoką, jei reikalavimas remontuoti automobilį tik tam tikrame servise bus neįvykdytas.

343.3.

35Sutarties šalys sutarties sudarymo metu nesusitarė nei dėl reikalavimo automobilį remontuoti atsakingo draudiko nurodytame servise, nei dėl sankcijų (20 procentų išskaitos) taikymo. Tai, kad būk tai pasirašydama draudimo polisą ieškovė patvirtino, jog jai žinomos draudimo taisyklės, kurios, kaip tvirtina draudimo brokerių įmonė atsiliepime, sutarties sudarymo metu nei A. S., nei M. S. nebuvo įteiktos, tik nurodyta kur jas rasti, atsakingam draudikui ar teismui nesuteikia pagrindo preziumuoti, jog ieškovė suvokė dėl prisiimamos atsakomybės jei neįvykdys draudiko reikalavimo remontuoti automobilį jo nurodytame servise, vien tik dėl to, kad draudimo taisyklių sąlygos į sutartį įtraukiamos selektyviai. Ne draudėjas, kaip silpnesnė sutarties šalis, turi atsirinkinėti, kuri iš draudimo taisyklių sąlygų ir kokia apimtimi bus taikoma įvykus draudiminiam įvykiui. Todėl M. S. sutarties sąlygos „remontuoti automobilį draudiko pasirinkimu“ apimtimi reikalavimą įvykdė ir pagrįstai nepriėmė papildomų atsakingo draudiko reikalavimų, dėl kurių sutarties sudarymo metu nebuvo susitarta.

363.4.

37Teismas formaliai vertino ieškovės parašą draudimo polise kaip pagrindą laikyti, jog ieškovė yra susipažinusi su taisyklėmis ir įsipareigojusi jų laikytis. Teismas nenustatinėjo ieškovės taisyklių suvokimo fakto ir apimties, ignoravo faktą, jog draudimo polisą pasirašė M. S., ne A. S., todėl padarė klaidingą išvadą dėl A. S. įsipareigojimo laikytis taisyklių. Jei A. S. ar automobilio bendraturtis M. S. ir įsipareigojo laikytis taisyklių, tai dar nėra pagrindo preziumuoti, kad automobilio bendraturčiai susipažindami su taisyklėmis (nors byloje nėra nustatyta, kada A. ir M. S. susipažino su taisyklėmis, prieš ar po draudimo liudijimo pasirašymo) suvokė, jog jiems bus taikoma 20 procentų išskaitos sankcija, jei įvykus draudiminiam įvykiui automobilis bus remontuojamas ne atsakingo draudiko nurodytuose servisuose, ir su šia sąlyga sutarties sudarymo metu sutiko, nes sankcijos taikymas kaip esminė sutarties sąlyga polise nurodyta nebuvo.

383.5.

39Teismas sprendime nepasisakė, kodėl ir kokiu pagrindu atmeta ieškovės atstovės argumentus dėl 2019-02-08 UAB „Autofortas” remonto pasiūlymo Nr. ( - ) nepagrįstumo, todėl pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punktą. Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, ieškovės atstovė, susipažinusi su UAB „Autofortas“ remonto pasiūlymu, nurodė, jog remonto pasiūlymas, sudarytas neapžiūrėjus automobilio, negali būti laikomas pagrįstu įrodymu. Be to, nors teismų praktikoje konstatuojama, jog remonto sąmata (ne pasiūlymas) sudarytas remonto įmonės, galinčios remontuoti automobilį, laikomas įrodymu, jei ji yra aiški, nekelia abejonių, ieškovės atstovė nurodė, jog remonto pasiūlymo negalima laikyti aiškiu ir pagrįstu rašytiniu įrodymu, įrodančiu galimas remonto išlaidas, nes nėra nurodyti detalių numeriai, visos detalių kainos įvestos ranka. Kokiu pagrindu ranka įvestos detalių kainos ne pagal automobilio gamintojo kataloguose nurodytų detalių, turinčių savo kodus, kainas, atsakovė neatsakė, nepaaiškino, o teismas šių ieškovės atstovės išsakytų argumentų nevertino. Teismas be pagrindo UAB „Autofortas“ pasiūlymą laikė remonto išlaidas, jei automobilis būtų remontuotas atsakingo draudiko nurodytame servise, pagrindžiančiu rašytiniu įrodymu, nes jame nėra nurodyta kaip nustatomos ranka įvestos detalių kainos, nėra galimybių patikrinti nurodytų detalių kainų pagrįstumą, nes nenurodyti detalių numeriai.

403.6.

41Ne draudimo sutarties sąlyga remontuoti automobilį draudiko pasirinkimu riboja konkurenciją, bet papildomas reikalavimas remontuoti automobilį tik atsakingo draudiko nurodytuose servisuose riboja konkurenciją. Sutarties sąlygos sutarties šalims, ne tarpininkams, turi įstatymo galią tokia apimtimi, kokia šalys susitarė. Šalys susitarė, jog įvykus draudiminiam įvykiui atsakingas draudikas spręs, ar draudėja privalo remontuoti automobilį. Šio susitarimo, turinčio įstatymo galią šalims, ieškovė ir laikėsi, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog pagal sudarytos sutarties sąlygas atsakovė įgijo teisę taikyti sankcijas draudėjai.?

424.

43Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UADBB „Perlo draudimo brokeris” atsiliepime į ieškovės A. S. apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-05 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad:

444.1.

45Byloje buvo pateiktas įrodymas, kad 2017-12-06 el. laišku M. S. buvo informuotas apie pareigą remontuoti transporto priemonę draudiko nurodytoje remonto įmonėje. Kartu su laišku buvo pateiktas ir remonto įmonių sąrašas. Nei ieškovė, nei trečiasis asmuo el. laiško gavimo fakto neginčijo. Trečiasis asmuo M. S. apklausiamas patvirtino, kad jam buvo žinoma apie pareigą transporto priemonę remontuoti draudiko nurodytuose remonto įmonėse bei buvo pateiktas remonto įmonių sąrašas, tačiau jis sąmoningai pasirinko remontą kitame servise. Nei sudarant draudimo sutartį, nei vykdant žalos reguliavimo procedūras ieškovė nedalyvavo, visas šias procedūras vykdė jos sutuoktinis M. S..

464.2.

47Neigiamų pasekmių (papildomos 20 procentų išskaitos taikymą) atsiradimą tiesiogiai sąlygojo pačios ieškovės (jos sutuoktinio) sąmoningi, priešingi teisei veiksmai. M. S. buvo supažindintas su pareiga remontuoti transporto priemonę draudimo kompanijos nurodytoje remonto įmonėje bei iš šios pareigos nevykdymo (netinkamo vykdymo) kylančias neigiamas pasekmes, tačiau to nepaisydamas, automobilį remontavo kitame autoservise.

485.

49Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškovės A. S. apeliacinį skundą prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti galioti visa apimtimi. Atsiliepime nurodė, kad:

505.1.

512017-12-06 draudimo brokeris G. R. paskambino AB „Lietuvos draudimas“ žalų registracijos numeriu ir registravo įvykį. Pokalbio metu buvo patikslintos įvykio aplinkybės, brokerio ir kliento kontaktai, nurodytas žalos registracijos numeris bei paaiškintos draudimo sąlygos, t. y. paaiškinta kokios yra franšizės ir sąlyga „remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“. Tos pačios sąlygos pakartotos žalą registravusio asmens nurodytu elektroniniu paštu. 2017-12-22 nesulaukus kreipimosi iš remonto įmonės, susisiekta su klientu ir atlikta transporto priemonės apžiūra, kad, klientui delsiant remontuoti automobilį, būtų užfiksuoti vagystės nuostoliai. AB „Lietuvos draudimas“ žalų ekspertas vertintojas J. D. surašė apžiūros aktą, dar kartą paaiškino Draudimo sutarties sąlygas (šis susitikimas vyko su apeliantės vyru M. S.). J. D. po apžiūros perduodamas tolesnį žalos reguliavimą kolegai vyresniajam transporto žalų ekspertui D. G. nurodė, kad klientas ketina važiuoti į savo pasirinktą servisą, kad apie 20 procentų mažinimą klientą įspėjo.

525.2.

53Draudimo brokeris, su kuriuo apeliantė (jos sutuoktinis M. S.) tvarkė draudimo sutarties sudarymo (o vėliau ir vykdymo) reikalus, turėjo pareigą (veikdamas „draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais“) išaiškinti-atskleisti visas esmines sudaromos sutarties sąlygas. Apeliantė (ar jos atstovai) nesikreipė tiesiogiai į atsakovę dėl Draudimo sutarties sudarymo ar Draudimo sutarties sąlygų išaiškinimo. Dėl to nėra pagrindo konstatuoti nei atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo), nei kaltės, kaip atsakomybės sąlygų, kad apeliantei, jos teigimu, nebuvo išaiškintos esminės sutarties sąlygos dėl automobilio remonto draudiko nurodytuose servisuose. Brokeris yra nepriklausomas rinkos dalyvis (tarpininkas), jis atstovauja ne atsakovei, kaip draudikui, o privalo atstovauti apeliantei, kaip draudėjai, santykyje su draudikais, kadangi sudaromos draudimo sutartys su ta draudimo bendrove, kurią pasirenka pats draudėjas. Lietuvos bankas, nagrinėdamas brokerio prievoles supažindinti draudėją su standartinėmis draudikų parengtomis taisyklėmis, sprendime (ginčo byla Nr. 2018-00874) pažymėjo, kad „Net ir veikdamas draudiko pavedimu, draudimo brokeris (tarpininkas) privalo veikti ir draudėjo interesais (Draudimo įstatymo 163 straipsnio 2 dalis)“, taip pat pažymėjo, kad „<...> draudimo tarpininkas, su draudėju sudarydamas draudimo sutartį, privalo laikytis draudimo sutarties sudarymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Šias išvadas Lietuvos bankas padarė įvertinęs Draudimo įstatyme 163 straipsnio 4 dalyje numatytą įpareigojimą tarpininkui iki draudimo sutarties sudarymo teikti ir Draudimo įstatymo 93 ir 116 straipsniuose nurodytą informaciją.

545.3.

55Taisyklių 13.2.11.17 punktas nurodo, kad transporto priemonės remontas turi būti atliktas draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse. Draudiko nurodytose dirbtuvėse, esant draudimo sutartyje nustatytai sąlygai „transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“, transporto priemonė turi būti atstatyta iki būklės, buvusios prieš draudžiamąjį įvykį. Apeliantės sutuoktinis M. S. teismo posėdžio metu pažymėjo, kad transporto priemonę draudė ne pirmą kartą, nurodė, kad skaitė draudimo polisą, tačiau nenurodė priežasčių, dėl ko nebuvo laikytasi atitinkamų nuostatų (teismo posėdžio metu apklausiamas M. S. paaiškino, kad jam buvo nurodyti privalomi servisai automobilio remontui, tačiau jis pasirinko automobilį remontuoti kitame servise.).

565.4.

57Apeliantė ir jos atstovai sąmoningai, žinodami dėl to galinčias kilti pasekmes, pasirinko kitą servisą, nei nurodė atsakovė. Sąlyga dėl draudimo išmokos mažinimo buvo ne tik Taisyklėse, bet ir buvo nurodyta žalos registracijos metu, po to pakartota elektroniniame laiške, paaiškinta apžiūrint transporto priemonę ir nurodyta automobilio remontą atliekančiai įmonei prieš pradedant remontą, t. y. remonto sąmatos derinimo metu. Draudikas nuostatą „remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“ taiko jau ne vienerius metus ir tiek Lietuvos bankas, tiek teismai pripažįsta, kad draudimo sutarties šalys gali sulygti dėl draudimo išmokos mažinimo aiškiai nustatytu būdu, o tai imperatyvams neprieštarauja. Sąlyga „Remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“ yra numatyta draudimo polise ir laikytina esmine sutarties sąlyga, kadangi nuo jos pasirinkimo tiesiogiai priklauso draudimo poliso kaina. Už esminės sutarties sąlygos pažeidimą pritaikyta 20 procentų bauda (turtinė sankcija) pripažintina proporcinga padarytam pažeidimui, protinga ir atitinkanti teisingumo bei sąžiningumo principus. Iš apeliantės pateikto įrodymo – draudimo brokerio 2017-12-06 el. laiško apeliantės sutuoktiniui M. S. matyti, kad draudimo brokeris „priminė“ draudimo sąlygą, kad remontas organizuojamas atsakovės pasirinkimu ir kad reikia vykti „tik į nurodytus servisus“. Apeliantė (jos sutuoktinis) bent jau žalos administravimo-reguliavimo metu ne tik galėjo ir turėjo žinoti, bet ir faktiškai žinojo apie savo sutartinę pareigą automobilį remontuoti atsakovės nurodytuose servisuose, tačiau sąmoningai pasirinko remontą kitame servise.

585.5.

59Apeliantės teiginys, kad 2018-02-08 UAB „Autofortas“ remonto pasiūlymą Nr. ( - ) sudarė neapžiūrėjusi automobilio gyvai, nereikšmingas šios bylos kontekste. Automobilis buvo apžiūrėtas atsakovės atstovų, tai dokumentuojant bei užfiksuojant fotonuotraukomis. Minėto autoserviso nurodyta kaina yra faktinė suma, už kurią realiai būtų suremontuota transporto priemonė pagal nustatytus defektus, jei tik ji būtų pateikta remontui. Šis pasiūlymas buvo sudarytas pagal apeliantės pateiktą sąskaitą-faktūrą, pašalinant neatliktus taisymus (už 3 darbus: iš deklaruojamų-keičiamų detalių sąrašo nėra pakeistos – prietaisų panelė, apdaila kairės pusės, tauriosios medienos apdailos juosta). Tai, jog dalis detalių net nebuvo pakeista, pripažino ir apeliantės atstovas M. S. Naudojantis Audatex programa, bei koreguojant atitinkamus duomenis (pvz., detalių kainas keičiant, atsižvelgiant į konkretaus įvykio datą buvusią kainą, tam tikrais atvejais nurodant neoriginalios ar dėvėtos detalės kainą, t. y. priklausomai nuo individualaus atvejo), minėta programa panaikina kodą. Autoservisai individualiai vertina ir savo darbų kainą, atsižvelgdami į rinką, darbų kaštus, turimą įrangą, regioną ir daugybę kitų reikšmingų faktorių. Nepaisant to, UAB „Autofortas“ pagal pateiktą remonto pasiūlymą įsipareigojo atlikti atitinkamus darbus pasiūlyme nurodytomis kainomis.

60Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

61IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

626.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

647.

65Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.

668.

67Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė ieškinyje prašė priteisti 2 181,68 Eur draudimo išmoką, pirmosios instancijos teismui atmetus ieškovės ieškinį, ieškovė apeliaciniu skundu ginčiją tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl 1 486,08 Eur draudimo išmokos dalies (ne)priteisimo.

68Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių

699.

70Iš bylos duomenų matyti, kad tarp ieškovės A. S. (draudėjas) ir AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta draudimo sutartis. 2017-11-08 Transporto priemonių draudimo liudijime nurodyta, kad: draudimo rūšis – Transporto priemonių draudimas; draudimo taisyklės – Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 021 (2017-02-07 redakcija, galioja nuo 2017-03-01); „draudimas išskaitant nusidėvėjimą“, „remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“, draudimo suma – TP rinkos vertė įvykio dieną; besąlyginė išskaita – 130 Eur, procentinė išskaita – 10 procentų; sutarties kita esminė informacija pateikta priede, kuris yra neatsiejama šio draudimo liudijimo dalis; draudėjas/ sutartį sudarantis asmuo, pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį), patvirtino, kad: pritaria draudimo sutarties sąlygoms ir sudaro šią draudimo sutartį; yra supažindintas su draudimo taisyklėmis ir jam yra įteikta jų kopija; draudimo laikotarpis nuo 2017-11-09 iki 2018-11-08 (8-9 b. l.).

7110.

72Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtina, kad nuo 2017-12-04 10 val. iki 2017-12-05 11.30 val. apvogtas A. S. automobilis Mercedes Benz, valst. ( - ), stovėjęs ( - ) (10-12 b. l.). 2017-12-06 elektroniniame laiške be kitos informacijos taip pat nurodyta, kad „remontas organizuojamas Lietuvos draudimo pasirinkimu, turite atvykti į nurodytus servizus išvardintus žemiau“ (14 b. l.). 2017-12-06 prašymu M. S. prašė išmokėti draudimo išmoką (34 b. l.).

7311.

74Ieškovė į bylą teikė duomenis, kad automobilis Mercedes Benz buvo suremontuotas už 7 331,83 Eur sumą UAB „AUTO DAIVA“ (15-17 b. l.), su pridėtinės vertės mokesčio suma – 8 871,51 Eur (19, 20-21 b. l.), taip pat teikė UAB „Silberauto“ pasiūlymą, kuriame buvo nurodyta 11 529,86 Eur be PVM suma (18 b. l.). Ieškovė teikė pretenziją atsakovei, 2018-03-22 pateiktas atsakymas (23-24 b. l.). Atsakovė ieškovei apskaičiavo žalos kompensaciją 5 994,36 Eur (visa nuostolio suma 8 871,51 Eur, iš kurios atimama: dėl sąskaitoje išvardintų ir faktiškai nepakeistų pažeistų detalių (prietaisų panelės, apdailos k. p., taurios medienos apdailos) – 615,47 Eur; išskaita – 825,60 Eur (vagystės atveju – 10 procentų nuostolių dydžio); dėl sutarties sąlygų nevykdymo – 1 486,08 Eur (pagal Transporto priemonių draudimo taisykles draudėjas privalo: atsitikus draudžiamajam įvykiui, jei automobilis yra remontuojamas, atlikti sugadintos transporto priemonės remontą draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei transporto priemonė apdrausta su sąlyga „transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“. Jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys neįvykdė (remontas buvo atliktas ne draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse) nurodytos pareigos, draudimo išmoka mažinama 20 procentų) (25 b. l.).

7512.

76Atsakovė teikė Transporto priemonės techninės apžiūros aktą, kuriame apžiūros data nurodyta 2017-12-22 (33 b. l.), UAB „Autofortas“ remonto pasiūlymą, kuriame nurodyta 5 013,42 Eur remonto kaina su PVM (100-105 b. l.). 2017-12-27 Elektroniniame laiške nurodyta, kad apžiūra atlikta. Apvogtas a/m važiuos į savo servisą. Apie 20 procentų paaiškinta (36 b. l.).

7713.

78Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 21 (2017-02-07 redakcija, galioja nuo 2017-03-01) 3.6 punkte yra numatyti galimi draudimo sąlygų variantai, tarp jų 3.6.5 punktas numato, jog Transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu: atsitikus draudžiamajam įvykiui, transporto priemonė remontuojama draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje arba draudimo išmoka apskaičiuojama vadovaujantis draudiko nurodytais remonto darbų įkainiais ir keičiamų dalių bei naudojamų medžiagų kainomis. Draudėjas privalo atsitikus draudžiamajam įvykiui transporto priemonę remontuoti tik draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu transporto priemonė apdrausta su sąlyga „transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“ (13.2.11.8 p.); jei automobilis yra remontuojamas, atlikti sugadintos transporto priemonės remontą draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei transporto priemonė apdrausta su sąlyga „transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“. Jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys neįvykdė (remontas buvo atliktas ne draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse) nurodytos pareigos, draudimo išmoka mažinama 20 procentų (13.2.11.17 p.) (37-70 b. l.).

79Dėl apeliacinio skundo argumentų

8014.

81Remiantis CK 6.987 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta draudimo sutarties samprata, minėta sutartimi draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti draudėjui arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Nagrinėjamu atveju svarbios ir atitinkamos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatos, kurių 2 straipsnio 23 dalis draudimo objektą apibrėžia, kaip turtinius interesus, susijusius su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-313/2016, 18 punktas). Draudimo sutartis yra rizikos sutartis, draudimo sutarties sąlygas nulemia rizika, jos pobūdis. Įstatyme nedraudžiama draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kada draudikas turi teisę draudimo išmoką sumažinti, tačiau ši teisė neturi paneigti draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai mažinti draudimo išmoką, paneigiant draudimo sutarties esmę. Paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikomi. Šie atvejai kasacinio teismo praktikoje pripažįstami esmine draudimo sutarties sąlyga (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2013; 2014 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-313/2016).

8215.

83Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą, atkreipia dėmesį į šias aplinkybes: pirma, nagrinėjamu atveju buvo sudaryta savanoriškojo draudimo sutartis. Savanoriška draudimo sutartimi yra sutariama dėl konkrečių draudimo išmokos išmokėjimo sumų ir sąlygų; antra, bylos aplinkybės patvirtina tai, kad draudimo sutartis tarp ieškovės A. S. (draudimo polise ji nurodyta draudėja) ir atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta ne tiesiogiai, o naudojantis draudimo brokerių paslaugomis (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, byloje UADBB „Perlo draudimo brokeris“). Draudimo įstatymo 163 straipsnio nuostato numato, kad draudimo brokerių įmonė yra nepriklausoma draudimo tarpininkė, turinti teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu. Draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Draudimo brokerių įmonė Civilinio kodekso nustatyta tvarka privalo atlyginti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens nuostolius, atsiradusius dėl šios pareigos nevykdymo; trečia, nagrinėjamoje byloje reikalavimai buvo reiškiami atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu dėl draudimo išmokos priteisimo. Atsakovė (AB „Lietuvos draudimas“) yra subjektas, kurio atžvilgiu tiesiogiai yra reiškiami tam tikri reikalavimai, o teismo sprendimas šiam subjektui tiesiogiai sukuria tam tikras teises ir pareigas; ketvirta, šiuo atveju aktualios sutarčių aiškinimo taisyklės, kurių taikymą reglamentuoja CK 6.193 straipsnis, jos išsamiai ir nuosekliai atskleistos kasacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2010; kt.). Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismas, vertindamas ir aiškindamas sutartį, pirmiausia turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derindamas šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize, kaip objektyviausiai atspindinčia tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio, ir pagal tai kvalifikuoti jų susitarimą. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; kt.); penkta, kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai); šešta, nagrinėjamu atveju galima išskirti faktines aplinkybes dėl sutarties sudarymo bei aplinkybes, įvykusias (atsiradusias) po draudiminio įvykio.

8416.

85Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, nesutinka su ieškovės (apeliantės) argumentais, kad skundžiamoje sprendimo dalyje teismas neatskleidė bylos esmės, visapusiškai ir objektyviai neanalizavo ir nevertino, dėl kokio turinio ir apimties esminių sutarties sąlygų susitarė šalys sutarties sudarymo metu. Kadangi draudimo sutartis tarp ieškovės A. S. ir atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta naudojantis draudimo brokerio (trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, UADBB „Perlo draudimo brokeris“) pagalba, ieškovės iniciatyva, o ne tiesiogiai ieškovei kreipiantis į atsakovę, pritartina pirmosios instancijos teismo motyvams, kad būtent draudimo brokeris, su kuriuo ieškovė (ieškovės sutuoktinis M. S.) tvarkė draudimo sutarties sudarymo (o vėliau ir vykdymo) reikalus, turėjo pareigą (veikdamas „draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais“) išaiškinti-atskleisti visas esmines sudaromos sutarties sąlygas. Dėl šios aplinkybės nėra pagrindo konstatuoti atsakovės neteisėtų veiksmų dėl sutarties sąlygų išaiškinimo, nes pati atsakovė nedalyvavo sudarant draudimo sutartį, o tik tapo sutarties šalimi. Draudimo brokeris yra vienas iš draudimo rinkos dalyvių – tarp draudėjo ir draudiko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2010). Į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, yra įtraukta UADBB „Perlo draudimo brokeris“, tačiau šiam subjektui reikalavimų nebuvo pareikšta. Išdėstytų aplinkybių pagrindu vien tai, kad byloje liudytoju nebuvo apklaustas draudimo brokeris G. R. apie sutarties sudarymo ir sutarties sąlygų nustatymo faktines aplinkybes savaime nesudaro pagrindo daryti išvados, kad sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, vertinant byloje nustatytas aplinkybes.

8617.

87Be to, pirmosios instancijos teismas, sprendęs, kad atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ nėra ir negali būti atsakinga už aptariamos sutarties sąlygos atskleidimą ar neatskleidimą ieškovei (kad tokia atsakomybė tenka ieškovės interesais turėjusiam veikti draudimo brokeriui), išsamiau nenagrinėjo ir nenustatinėjo faktinių aplinkybių, ar draudimo brokeris (būtent sutarties sudarymo metu) išaiškino-atskleidė ieškovei draudimo sutarties sąlygą dėl automobilio remonto draudiko nurodytuose servisuose. Esant tokioms aplinkybėms ieškovė turi procesinę teisę inicijuoti bylą draudimo brokerio atžvilgiu dėl nuostolių priteisimo (Draudimo įstatymo 163 straipsnio 2 dalis).

8818.

89Esminės draudimo sąlygos yra nurodytos pačios ieškovės teiktame Draudimo liudijimo polise, tarp jų ir ta, dėl kurios iš esmės kyla ginčas, t. y. draudimo sąlygų variantai – draudimas išskaitant nusidėvėjimą ir remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu. Draudimo taisyklės – draudiko parengtos draudimo sutarties standartinės sąlygos (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 28 dalis). Draudimo taisyklės yra sudėtinė draudimo sutarties dalis. Draudimo taisyklės privalo būti paskelbtos draudimo įmonės interneto svetainėje (Draudimo įstatymo 92 straipsnio 2 dalis). Atitinkamos sąlygos, susijusios su ieškovės pasirinktu draudimo sąlygų variantu, – „remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“, buvo detalizuotos draudimo taisyklėse, kurios buvo įvardintos ieškovės draudimo polise (Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 021 (2017-02-07 redakcija, galioja nuo 2017-03-01).

9019.

91Vertinant aplinkybes jau po draudiminio įvykio visų pirma pažymėtina tai, kad dar 2017-12-06 elektroniniame laiške be kitos informacijos taip pat nurodyta, kad „remontas organizuojamas Lietuvos draudimo pasirinkimu, turite atvykti į nurodytus servizus išvardintus žemiau“ (14 b. l.). Taigi jau po draudiminio įvykio (apvogus automobilį), tačiau jo dar nesuremontavus, ieškovei (ir(ar) sutuoktiniui M. S.) tikrai turėjo būti žinoma dėl automobilio remonto AB „Lietuvos draudimas“ nurodomuose servisuose. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu M. S. nurodė, kad <...> buvo pažįstamas su draudimo brokeriu; paprašė padaryti paskaičiavimus per kurią bendrovę būtų pigiau; paskambino brokeriui, kokia eiga yra po įvykio; brokeris pranešė apie eismo įvykį; užsiėmė visu organizavimu remontuojant automobilį; dalyvavo apžiūrint automobilį su atsakovės atstovu; buvo girdėjęs, kad dėl atsakovės nurodytų servisų iškyla visokių problemų; kreipėsi į pažįstamą servizą; minėjo, kad turėti važiuoti į atsakovės servisus; nepamena, ar išaiškino dėl 20 procentų mažinimo (garso įrašo laikas: 16:50-31:40).

9220.

93Jau po 2017-12-06 elektroninio laiško automobilį vis tiek remontavus pasirinktame servize, kuris nepatenka į atsakovės nurodytą sąrašą, darytina išvada, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai pritaikė Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 13.2.11.17 punkto nuostatą – draudimo išmoką sumažino 20 procentų. Atsakovė teikė įrodymus apie UAB „Autofortas“ servise atliktinų analogiškų remonto darbų kainas, kur darbai kainuotų iš viso 5 013,42 Eur. Tai taip pat patvirtina aplinkybę, kad atsakovės pritaikyta 1 486,08 Eur išskaita neviršija kainų skirtumo tarp ieškovės pasirinktame servise ir atsakovės nurodytame viename iš servisų. Apeliaciniame skunde ieškovės dėstomos abejonės dėl UAB „Autofortas“ darbų kainos laikytinos subjektyviu ieškovės aplinkybių vertinimu, o aptariamas įrodymas patvirtina už kokią sumą ieškovės automobilis galėjo būti tinkamai suremontuotas viename iš atsakovės nurodomų servizų, į kurį pagal pasirinktą draudimo variantą ieškovė turėjo varyti remontuoti automobilį. Sudarant nurodytą galimą automobilio remontą kainą, automobilis jau buvo apžiūrėtas atsakovės. Teisėjų kolegija nepritaria ieškovės teiginiams, kad UAB „Autofortas“ pasiūlymas yra neaiškus. Teiktame pasiūlyme yra aiškiai nurodytos detalių kainos, taip pat darbų vertė, o vien aplinkybė, kad detalės įvestos ranka, savaime nesudaro pagrindo minėto pasiūlymo laikyti nepagrįstu.

9421.

95Aptariama transporto priemonės draudimo sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo teismui ex officio Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 13.2.11.17 punkto nuostatą, pagal kurią draudimo išmoka sumažinama 20 procentų, pripažinti negaliojančia, nes: pirma, nurodyta sutarties sąlyga yra aiški ir suprantama; antra, ji taikoma tik tuo atveju, kai pats draudėjas pasirenka draudimo variantą – Transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu; trečia, dar prieš automobilio remontą ieškovės sutuoktiniui buvo išaiškinta apie tai, kad „remontas organizuojamas Lietuvos draudimo pasirinkimu, turite atvykti į nurodytus servizus išvardintus žemiau“ (14 b. l.). Ieškovė pati pasirinko atitinkamą draudimo variantą „Transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“, kuris yra aiškiai nurodytas ieškovės draudimo polise. Tokio varianto pasirinkimas atitinkamai lemia ir mokėtiną draudimo įmokos dydį, o kartu ir tam tikras draudimo išmokos išmokėjimo sąlygas. Būtent draudėja turi galimybę pasirinkti, ar apskritai drausti automobilį savarankišku draudimu, kokiomis konkrečiomis sąlygomis jį drausti ir pan. Draudimo varianto „Transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“ pasirinkimas lemia ir atitinkamų jo sąlygų taikymą, o daryti išvados, kad reikalavimas remontuoti automobilį tik atsakingo draudiko nurodytuose servisuose riboja konkurenciją, nėra pagrindo.

9622.

97Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

98Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinio proceso metu

9923.

100CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį už apeliacinį skundą (132 b. l.), advokato teisinės pagalbos išlaidas (133 b. l.). Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkintas nėra pagrindo ieškovei priteisti šios patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kiti proceso dalyviai nereiškė procesinių prašymų bei neteikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

101Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

102Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė A. S. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės AB „Lietuvos... 6. 1.1.... 7. Ieškovės automobilis buvo apvogtas ir apgadintas galiojant šalių 2017-11-09... 8. 1.2.... 9. Atsakovė nepagrįstai sumažino draudimo išmoką, pritaikydama 20 procentų... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 2.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-05 sprendimu ieškovės A. S.... 13. 2.1.... 14. Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovei 2017-11-08 išduotas transporto... 15. 2.2.... 16. Draudimo įstatymo 163 straipsnio 2 dalyje (2012-10-16 įstatymo Nr. XI-2277... 17. 2.3.... 18. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovės teiginiai, jog jai nebuvo... 19. 2.4.... 20. Iš ieškovės teikto įrodymo – draudimo brokerio 2017-12-06 el. laiško... 21. 2.5.... 22. Teismas viena vertus sutiko su trečiojo asmens UADBB „Perlo draudimo... 23. 2.6.... 24. Dėl ieškovės argumentų, kad tokia draudimo sąlyga neteisėtai riboja... 25. 2.7.... 26. Šalių sutarčiai taikytinų draudimo taisyklių 1.28 punkte nurodyta, jog... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 28. 3.... 29. Ieškovė A. S. apeliaciniame skunde prašė pakeisti Vilniaus miesto... 30. 3.1.... 31. Skundžiamoje sprendimo dalyje teismas neatskleidė bylos esmės, visapusiškai... 32. 3.2.... 33. Teismas byloje liudytoju neapklausė draudimo brokerio G. R. apie sutarties... 34. 3.3.... 35. Sutarties šalys sutarties sudarymo metu nesusitarė nei dėl reikalavimo... 36. 3.4.... 37. Teismas formaliai vertino ieškovės parašą draudimo polise kaip pagrindą... 38. 3.5.... 39. Teismas sprendime nepasisakė, kodėl ir kokiu pagrindu atmeta ieškovės... 40. 3.6.... 41. Ne draudimo sutarties sąlyga remontuoti automobilį draudiko pasirinkimu... 42. 4.... 43. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UADBB „Perlo... 44. 4.1.... 45. Byloje buvo pateiktas įrodymas, kad 2017-12-06 el. laišku M. S. buvo... 46. 4.2.... 47. Neigiamų pasekmių (papildomos 20 procentų išskaitos taikymą) atsiradimą... 48. 5.... 49. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškovės A. S.... 50. 5.1.... 51. 2017-12-06 draudimo brokeris G. R. paskambino AB „Lietuvos draudimas“... 52. 5.2.... 53. Draudimo brokeris, su kuriuo apeliantė (jos sutuoktinis M. S.) tvarkė... 54. 5.3.... 55. Taisyklių 13.2.11.17 punktas nurodo, kad transporto priemonės remontas turi... 56. 5.4.... 57. Apeliantė ir jos atstovai sąmoningai, žinodami dėl to galinčias kilti... 58. 5.5.... 59. Apeliantės teiginys, kad 2018-02-08 UAB „Autofortas“ remonto pasiūlymą... 60. Apeliacinės instancijos teismas... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 6.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 64. 7.... 65. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 66. 8.... 67. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė ieškinyje prašė priteisti 2... 68. Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių... 69. 9.... 70. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp ieškovės A. S. (draudėjas) ir AB... 71. 10.... 72. Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtina, kad nuo 2017-12-04 10 val. iki... 73. 11.... 74. Ieškovė į bylą teikė duomenis, kad automobilis Mercedes Benz buvo... 75. 12.... 76. Atsakovė teikė Transporto priemonės techninės apžiūros aktą, kuriame... 77. 13.... 78. Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 21 (2017-02-07 redakcija, galioja... 79. Dėl apeliacinio skundo argumentų ... 80. 14.... 81. Remiantis CK 6.987 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta draudimo sutarties samprata,... 82. 15.... 83. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą, atkreipia... 84. 16.... 85. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą,... 86. 17.... 87. Be to, pirmosios instancijos teismas, sprendęs, kad atsakovė AB „Lietuvos... 88. 18.... 89. Esminės draudimo sąlygos yra nurodytos pačios ieškovės teiktame Draudimo... 90. 19.... 91. Vertinant aplinkybes jau po draudiminio įvykio visų pirma pažymėtina tai,... 92. 20.... 93. Jau po 2017-12-06 elektroninio laiško automobilį vis tiek remontavus... 94. 21.... 95. Aptariama transporto priemonės draudimo sutartis vertintina kaip vartojimo... 96. 22.... 97. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinio proceso metu... 99. 23.... 100. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 101. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 102. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti...