Byla 2-631-553/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bankas, valstybės įmonė „Turto bankas“, J. S., J. E

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bankas, valstybės įmonė „Turto bankas“, J. S., J. E.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

62.

7Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ (toliau – ir bendrovė) septynioliktame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ketvirtuoju klausimu dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos nustatymo ir perduoti klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

83.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 4 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo VĮ Registrų centrą padaryti įrašus Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti šiuos bendrovei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 143900/203300 dalis žemės sklypo ( - ); butas ( - ); butas ( - ); butas ( - ); butas ( - ); butas ( - ); butas ( - ); butas ( - ); rūsio patalpos ( - ); rūsio patalpos ( - ); 72855/182200 dalis žemės sklypo ( - ); butas su terasa ( - ); butas su terasa ( - ).

104.

11Pareiškėjas prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti bendrovės bankroto administratorių sustabdyti paskelbtas varžytynes Nr. 166700, Nr. 166701, Nr. 166664, Nr. 166673, Nr. 166678, Nr. 166680, Nr. 166682, Nr. 166684, Nr. 166686, Nr. 166688, Nr. 166693, Nr. 166695, iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl 2018 m. gegužės 9 d. 17 kreditorių susirinkimo nutarimo ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas; taip pat prašė įpareigoti bendrovės bankroto administratorių vykdyti teismo sprendimus ir uždrausti jam atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, susijusius su bendrovės turto pardavimu, perdavimu ar perleidimu iki minėto pareiškėjo skundo išnagrinėjimo. Nurodė, kad 2019 m. vasario 18 d. bus baigtos paskelbtos varžytynės. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 4 d. priėmė nutartį, kuria taikė laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojo VĮ „Registrų centras“ padaryti įrašus Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti bendrovei priklausančius nekilnojamuosius daiktus. Administratorius nereaguoja į kreditorių teisėtą reikalavimą nutraukti kreditorių teises pažeidžiančius veiksmus ir sustabdyti neteisėtai vykdomas turto varžytynes. Tokiu būdu bendrovės bankroto administratorius ignoruoja teismo poziciją ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartį bei pažeidžia ne tik imperatyvias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas bei kreditorių teises ir interesus, bet ir viešąjį interesą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

156.

16Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 4 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones bei įpareigojo VĮ Registrų centrą padaryti įrašus Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti atsakovei bankrutavusiai UAB „Archidis“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus. Teismas, patikrinęs viešus duomenis E-varžytynių informacinėje sistemoje, nustatė, kad 2019 m. vasario 18 d. paskelbtos varžytynės buvo atšauktos. Atsižvelgiant į tai, kad VĮ Registrų centre minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi yra įregistruotas draudimas perleisti bendrovei priklausantį turtą, o ši sąvoka taip pat apima ir draudimą bankroto administratoriui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su bendrovės turto pardavimu, perleidimu ar perdavimu. Teismas netenkino pareiškėjo prašymo, nes galiojant Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 4 d. nutarčiai, nėra būtinumo stabdyti paskelbtas varžytynes ar uždrausti bankroto administratoriui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su bendrovei priklausančiu turtu.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Pareiškėjas A. B. (toliau – ir apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą tenkinti; įpareigoti BUAB „Archidis“ bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį vykdyti teismo nutarimus, uždraudžiant atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, susijusius su bendrovės turto pardavimu, perdavimu ar perleidimu, taip pat skelbti naujas bendrovės turto varžytynes iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta, tinkamai nemotyvuota. Teismas nevertino apelianto argumentų, kurie sudaro pagrindą prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

227.2.

23Bendrovės bankroto administratorius ne kartą ignoravo kreditorių reikalavimus nutraukti kreditorių teises pažeidžiančius veiksmus – sustabdyti neteisėtai vykdomas bendrovės turto varžytynes. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo sąmoningai pažeidžia mažųjų kreditorių teises ir teisėtus interesus, veikia tik dominuojančio kreditoriaus interesų naudai.

247.3.

25Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bendrovės atžvilgiu bei neapribojus bankroto administratoriaus veiksmų, yra realus pavojus, kad visas bendrovės turtas bus parduotas naujai paskelbtose varžytynėse. Faktą, kad bendrovės likęs turtas bus nedelsiant parduotas, patvirtina ir tai, kad per pirmąsias varžytynes jau buvo parduota dalis bendrovės turto, vien dėl to, kad nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tokiu būdu yra sudaromos galimybės neišnagrinėjus bylos, parduoti turtą už gerokai mažesnę nei rinkos kainą, padarant didelę žalą bendrovės kreditorių teisėms ir interesams.

267.4.

27Bendrovės septynioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia ne tik bendrovės ir jos kreditorių teises, bet ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei statybos reglamentų privalomųjų nuostatų reikalavimus. Ginčijami nutarimai yra neteisėti, nepagrįsti ekonominiu požiūriu bei neracionalūs, todėl naikintini kaip pažeidžiantys kreditorių teises bei teisėtus interesus, šalių lygiateisiškumo principus ir darantys žalą tiek bendrovei, tiek jos kreditoriams. Dėl šių priežasčių byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėto kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą.

287.5.

29Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, nebūtų užtikrinti teisėti kreditorių interesai. Tokiu būdu būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė ir apeliantui palankus teismo sprendimas taptų nebeįvykdomas.

307.6.

31Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir įvykus bendrovės turto pardavimui, būtų pažeistas viešasis interesas, kuris bankroto byloje yra prioritetinis, taip pat būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai bei bendrovės ir jos kreditorių teisės ir interesai.

328.

33Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta. Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

359.

36Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3710.

38Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3911.

40Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė sustabdyti paskelbtas bendrovės turto pardavimo varžytynes ir uždrausti bendrovės bankroto administratoriui atlikti veiksmus, susijusius su bendrovei priklausančio turto perleidimu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto prašymo nėra pagrindo tenkinti, nes Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina pareikštus reikalavimus, o bendrovės turto varžytynės 2019 m. vasario 18 d. buvo atšauktos. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, padavė atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui.

4112.

42Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui (pareiškėjui) galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės taikomos tada, kai prašantis jas taikyti asmuo, pirma, tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, antra, yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui.

4313.

44Kaip minėta, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, be kita ko ir papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi prima facie (preliminariai) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio ieškinio (skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Pažymėtina, kad preliminarus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio (skundo) reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo. Taigi, pradinėje proceso stadijoje ieškinio (skundo) (ne)pagrįstumas vertintinas tik tikėtinumo aspektu.

4514.

46Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui (pareiškėjui) palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo pripažįstamos ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas jam nepalankus teismo procesinis sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016 ir kt.). Šios aplinkybės atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-398-943/2016; 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-267-370/2017, 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-64-178/2018 ir kt.).

4715.

48Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas, iš esmės išnagrinėjęs apelianto pareikštą skundą dėl bendrovės 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, kurio reikalavimams užtikrinti jis prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi šio skundo netenkino. Nors minėta nutartis dar neįsiteisėjusi (dėl jos paduoti atskirieji skundai), tačiau, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus (žr. nutarties 13-14 punktai), ši aplinkybė yra pakankama spręsti dėl preliminaraus apelianto pareikšto skundo nepagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, esant nors ir neįsiteisėjusiam, bet nagrinėjamoje byloje priimtam teismo procesiniam sprendimui, kuris apeliantui yra nepalankus, t. y. skundas pripažintas nepagrįstu, darytina išvada, kad nėra vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – skundo prima facie (preliminaraus) pagrįstumo. Todėl vien šiuo aspektu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje negalimas.

4916.

50Be to, nėra pagrindo ir antros sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes esant atšauktoms bendrovės turto varžytynėms bei galiojant Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 4 d. nutarčiai (šios nutarties 3 punktas), nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja grėsmė teismo procesinio sprendimo įvykdymui.

5117.

52Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti skundžiamosios nutarties atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių... 6. 2.... 7. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2018... 8. 3.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 4 d. nutartimi taikė laikinąsias... 10. 4.... 11. Pareiškėjas prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones –... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi prašymo dėl... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 4 d. taikė... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Pareiškėjas A. B. (toliau – ir apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 20. 7.1.... 21. Skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta, tinkamai nemotyvuota. Teismas... 22. 7.2.... 23. Bendrovės bankroto administratorius ne kartą ignoravo kreditorių... 24. 7.3.... 25. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bendrovės atžvilgiu bei... 26. 7.4.... 27. Bendrovės septynioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia ne tik... 28. 7.5.... 29. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista... 30. 7.6.... 31. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir įvykus bendrovės turto... 32. 8.... 33. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta. Teismas... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 9.... 36. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 37. 10.... 38. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 11.... 40. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė sustabdyti paskelbtas bendrovės turto... 41. 12.... 42. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui... 43. 13.... 44. Kaip minėta, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 45. 14.... 46. Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui (pareiškėjui)... 47. 15.... 48. Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas, iš esmės išnagrinėjęs... 49. 16.... 50. Be to, nėra pagrindo ir antros sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos... 51. 17.... 52. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 54. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....