Byla 2-264-889/2017
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui S. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. J. 2016-12-22 patikslintą ieškinį atsakovams R. N. ir uždaroji akcinė bendrovė ( - ) dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas 2016-12-22 patikslintu ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) 3000 Eur, iš atsakovo R. N. priteisti 3000 Eur netesybų, 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimui, 125 Eur dydžio sumą, lygią 5 procentų dydžio metinėms palūkanoms už 6000 Eur sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas norėjo įsigyti žemės sklypą dėl ketinamo statyti namo. Atsakovas R. N. 2015 metų pradžioje pateikė pasiūlymą ieškovui pirkti žemės sklypą, esantį teritorijoje Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, ( - ). Minėta teritorija yra 24,4 ha ploto ir sudalinta į 13 privačių žemės ūkio paskirties žemės ūkio sklypų. Vieną iš šių sklypų atsakovas R. N. ir pasiūlė parduoti suinteresuotam pirkėjui ieškovui. Ieškovas manė, kad siūlomas parduoti žemės sklypas yra atsakovo R. N. nuosavybė. Tuo pačiu R. N. suinteresuotam žemės sklypo pirkėjui ieškovui prisistatė kaip UAB ( - ) vadovas, minėtos 24,4 ha teritorijos užstatymo privačiais namais vystytojas. Ieškovas buvo suinteresuotas nusipirkti žemės sklypą, minėtoje 24,4 ha teritorijoje esančio vieno iš 13 privačių žemės sklypų, pažymėto Nr. 22. R. N. ieškovui pasiūlė tokias žemės sklypo Nr. 22 pirkimo - pardavimo sąlygas: Organizacinę, preliminariąją sutartį dėl pagrindinės minėto žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, pasitikėjimo pagrindu R. N. siūlė ieškovui sudaryti žodžiu. Galutinė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis būtų sudaroma 2016-03-01 ir pirkėjo išsirinktas sklypas jam parduodamas už 320 000 Lt kainą. Iki to laiko R. N. ieškovo išsirinktame žemės sklype įrengia visas reikalingas komunikacijas. Taip pat, kad R. N. būtų užtikrintas pirkėjo ketinimų pagrįstumu, ieškovas žodžiu sudaromos preliminariosios sutarties sudarymo metu R. N. turi sumokėti 3000 Eurų avansą. Ieškovui nesutikus sudaryti minėtos sutarties žodžiu, 2015-04-20 R. N. sudarė rašytinę preliminarią sutartį su ieškovu dėl žemės sklypo, esančio buvusiame Šaulių kaime, Klaipėdoje, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Žemės sklypas Nr. 22 išsidėstęs dalyse žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ). Preliminariosios sutarties punktu Nr. 1 buvo numatyta, kad minėtas žemės sklypas bus ieškovui parduotas už 320 000 Lt kainą. Preliminariosios sutarties punktu Nr. 2 buvo numatyta, kad minėto žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandoris turi įvykti vėliausiai iki 2016-03-01. Ieškovas preliminariosios sutarties sudarymo metu R. N. sumokėjo 3000 Eur, pinigus šios sutarties įpareigojimu pervesdamas į UAB ( - ) sąskaitą banke. Taip pat, ieškovas R. N. pateikė namo eskizus, pagal kuriuos bus parengtas ir įgyvendintas namo projektinis statinys. Tuo tarpu R. N. nuo 2015-04-20 iki 2016-03-01 neįvykdė nei vieno preliminariąja sutartimi numatyto įsipareigojimo, t.y. žemės sklypo Nr. 22 teritorijoje neįrengė elektros, nenutiesė kelio privažiavimui, neįvedė jokių numatytų komunikacijų, nors susitikęs su ieškovu teigė intensyviai atliekantis preliminariąja sutartimi įsipareigotus darbus ir ieškovo prašė papildomai pinigų reikalingų atliekamiems darbams finansuoti. 2015-12-18 vykusiame preliminariosios sutarties šalių dalykiniame susitikime R. N. ėmė siūlyti ieškovui įsigyti žemės sklypą pažymėtą Nr. 23, aiškindamas, kad žemės sklypas Nr. 22, dėl kurio pirkimo buvo sudaryta preliminarioji sutartis, yra areštuotas ir šio sklypo iki 2016-03-01 negalintis parduoti. Tuo būdu 2015-12-18 preliminariąją sutartį nutraukė R. N., ieškovui pasakydamas, kad pirkimo - pardavimo sutartis dėl žemės sklypo Nr. 22 negalima. Ieškovas atsisakė svarstyti naują R. N. pasiūlymą dėl kito žemės sklypo pirkimo ir žodžiu pasiūlė tokį šalių tarpusavio atsiskaitymą, R. N. nutraukus preliminariąją sutartį: jei iki 2016-04-01 R. N. perves gautą 3000 Eur avansą į nurodytą ieškovo sąskaitą banke, pastarasis nereikalaus preliminariąja sutartimi numatytos dvigubos gautų rankpinigių sumos sumokėjimo. Tokiu atveju, jei R. N. iki 2016-04-01 neperves į ieškovo sąskaitą banke 3000 Eur sumos, preliminariąją sutartimi numatytų prievolių pagrindu pirkėjas kreipsis valstybės institucijas dėl patirtos žalos atlyginimo. 2016-01-05 ieškovas elektroniniu paštu išsiuntė raštišką priminimą R. N. apie nutrauką preliminarią sutartį. Taip pat ieškovas elektroniniu paštu R. N. išsiuntė 2016-02-29, 2016-03-19 ir 2016-03-22 priminimus apie nutrauktą sutartį su prašymu atgauti sumokėtą 3000 Eur avansą. Tačiau R. N. į ieškovo prašymus atgauti 3000 Eurų sumą nereagavo ir pinigų negrąžino. Ieškovas nebuvo sudaręs sutarties su UAB ( - ) ir ši bendrovė ieškovui neturi jokių sutartinių įsipareigojimų, todėl UAB ( - ) dėl sutartyje numatytų 3000 Eur netesybų neatsakinga ieškovui. Kadangi 3000 Eur avansą ieškovas pervedė į UAB ( - ) sąskaitą banke, todėl ji atsakinga ieškovui kaip nepagrįstai praturtėjusi. Pagal VĮ Registrų centras pateiktą atsakymą 2016-06-17 Nr. ( - ) matyti, kad žemės sklypas Nr. 22, kuris išsidėstęs dalyse žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ), plote R. N. niekada nuosavybės teise nepriklausė. R. N. preliminariąją sutartį dėl žemės sklypų kadastriniais Nr. ( - ) ir ( - ) pardavimo sudarė puikiai žinodamas, kad jam nesant minėtų žemės sklypų savininku ir dėl apribotos disponavimo teisės žemės sklypui kadastriniu Nr. ( - ), pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis tarp šių sutarties šalių apskritai neįgyvendinama. Kadangi ieškovas R. N. sumokėjo 3000 Eur dydžio avansą ir dėl R. N. kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis, remiantis preliminariąja sutartimi, R. N. turi ieškovui sumokėti dvigubą sumokėto avanso dydžio sumą. Kadangi R. N. praleido terminą atsiskaityti 5 mėnesius (nuo 2016-03-01 iki 2016-08-02), tai už 5 mėnesius R. N. skolingas 125 Eur palūkanų (300 Eur /12 mėn. x 5 mėn.). Ieškovas prašo priteisti 3000 Eur neturtinę žalą, kuri sudarytų sąlygas iš naujo ieškovui sukurti aplinką buvusią prieš preliminariosios sutarties sudarymą, t. y. sukurti aplinką nors sąlyginai kompensuojančią patirtus išgyvenimus sudarius preliminariąją sutartį, kai teko vykdyti beprasmius įpareigojimus, dalyvauti prie jokio susitarimo nevedančiose derybose ir tuščiai laukti. Ieškovas ketina pastatyti namą savo šeimai ir sudaręs preliminarią sutartį su R. N. metus laiko neieškojo jokio kito varianto. Ieškovas priverstinai turėjęs keisti gyvenimo planus, išgyvenęs nemaža nesklandumų, nesusipratimų bei reputacijos pablogėjimą savo šeimoje, patyrė stiprią depresiją.

7Atsakovai teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas palaikė 2016-12-22 patikslinto ieškinio reikalavimus ir prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

9Teismas

konstatuoja:

10iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2015-04-20 ieškovas ir atsakovas R. N. sudarė susitarimą, kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui parduoti Nr. 22 16 arų sklypą už 320 000 Lt (92 678 Eur). Sandoris turėjo įvykti vėliausiai iki 2016-03-01. Iki to laiko privalėjo būti įrengtos komunikacijos: privažiavimo (įskaitant laikini) keliai, vandens tiekimo vamzdynai, fekalinė kanalizacija, lietaus kanalizacija, apšvietimas, laikino naudojimo elektros įvadas, futliarai likusioms reikalingoms komunikacijoms (dujos, ryšiai ir t.t.). Iki 2017-06-01 privalėjo būti įrengta pilna infrastruktūra. Ieškovas įsipareigojo iki 2016-03-01 pasidaryti individualaus namo eskizus, pagal kuriuos bus parengtas ir įgyvendintas namo statybos projektas. Sumokėti 3 000 Eur avanso sumą į UAB ( - ) sąskaitą. Numatė, kad sutarties nutraukimo atveju bus grąžinamas dvigubas avansas (1 t., b. l. 9). Ieškovas pervedė 3 000 Eur avansą į atsakovės UAB ( - ) sąskaitą (1 t., b. l. 47-48). Taip pat, ieškovas atsakovui R. N. pateikė namo eskizus, pagal kuriuos bus parengtas ir įgyvendintas namo projektinis statinys (1 t., b. l. 10-11). Atsakovas

11R. N. neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas pareikalavo sugrąžinti sumokėtą avansą, tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė (1 t., b. l. 14-22). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovo planuotas pirkti žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB ( - ) (1 t., b. l. 25-28).

12Dėl nepagrįsto praturtėjimo

13Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Iš byloje pateiktų įrodymų, ieškovo atstovo paaiškinimo matyti, jog ieškovas ir atsakovas R. N. ketino sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau minėta sutartis pasirašyta nebuvo, kadangi atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų prisiimtų 2015-04-20 preliminariąja sutartimi. Byloje pateiktas 2015-04-20 ieškovo mokėjimo nurodymas patvirtina, jog ieškovas atsakovei

14UAB ( - ) pervedė 3 000 Eur avansą, nors ieškovo ir atsakovės UAB ( - ) nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai (1 t., b. l. 47-48). Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visą tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Pareiga grąžinti gautas pinigines lėšas atsiranda, jeigu pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009 ir kt.).

15Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo nurodytas aplinkybes, nustatyta, jog atsakovė UAB ( - ) su ieškovu jokios sutarties sudariusi nebuvo ir jokių veiksmų ieškovo naudai neatliko, paslaugų nesuteikė, todėl konstatuotina, kad iš ieškovo gavo 3 000 Eur sumą be pagrindo (CPK 185 straipsnis). Atsakovė UAB ( - ) atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, nepateikė, byloje pateikti įrodymai patvirtina ieškovo paaiškintas aplinkybes (CPK 178 straipsnis). Todėl ieškovo reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės UAB ( - ) priteistina 3 000 Eur nepagrįstai įgytų piniginių lėšų (CK 6.327 straipsnis).

16Dėl netesybų

17Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytoje 2015-04-20 preliminarioje žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje buvo numatyta, kad sutarties nutraukimo atveju bus grąžinamas dvigubas avansas (1 t., b. l. 9). Ieškovas preliminariosios sutarties sudarymo metu R. N. sumokėjo 3000 Eur, pinigus šios sutarties įpareigojimu pervesdamas į UAB ( - ) sąskaitą banke. 2015-12-18 vykusiame preliminariosios sutarties šalių dalykiniame susitikime R. N. ėmė siūlyti ieškovui įsigyti žemės sklypą pažymėtą Nr. 23, aiškindamas, kad žemės sklypas Nr. 22, dėl kurio pirkimo buvo sudaryta preliminarioji sutartis, yra areštuotas ir šio sklypo iki 2016-03-01 negalintis parduoti. Tuo būdu 2015-12-18 preliminariąją sutartį nutraukė R. N., ieškovui pasakydamas, kad pirkimo - pardavimo sutartis dėl žemės sklypo Nr. 22 negalima. Be to, ieškovo ketinamas įsigyti žemės sklypas atsakovui R. N. niekada nepriklausė, todėl šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta, laikytina, kad sutartyje numatyta prievolė nebuvo įvykdyta dėl atsakovo R. N. kaltės. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo R. N. ieškovui priteistina sutartyje numatyto dydžio 3000 Eur netesybos (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

18Dėl neturtinės žalos

19CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (nurodyto straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad įstatyme nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatytų reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) sąrašu tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

20Ieškovas nepateikė įrodymų, kokius nepatogumus, dvasinius išgyvenimus jam sukėlė atsakovo R. N. veiksmai, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo R. N. ieškovo naudai 3000 Eur neturtinės žalos atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 str.).

21Dėl palūkanų

22Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

23Pagal ieškinio reikalavimus, iš atsakovo R. N. CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas iki ieškinio padavimo dienos, t. y. 62,50 Eur (3000 Eur x 5 proc. / 12 mėn. x 5 mėn.).

24Taip pat ieškovui iš atsakovo R. N. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-08-09, iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d.).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. N. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas sumokėjo 205 Eur žyminį mokestį, 700 Eur už teisines paslaugas bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo ieškinys tenkintas apie 66,44 procento, todėl jam priklauso 465,08 Eur advokato padėjėjo išlaidų atlyginimas.

27Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo prašymu iš atsakovo R. N. priteistina 92 Eur žyminio mokesčio ir kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas šio atsakovo atžvilgiu apie 50 procentų – 232,54 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

28Ieškovui iš atsakovo UAB ( - ) priteistina 90 Eur žyminio mokesčio ir 232,54 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai atlyginimas (CPK 93 straipsnis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30tenkinti ieškinį iš dalies.

31Priteisti ieškovui M. J. iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) 3000 Eur ir 322,54 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

32Priteisti ieškovui M. J. iš atsakovo R. N. 3000 Eur netesybų, 62,50 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3062,50 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 324,54 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

33Kitą ieškinio dalį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui S. G.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 5. Teismas... 6. ieškovas 2016-12-22 patikslintu ieškiniu prašo teismo priteisti iš... 7. Atsakovai teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimų į ieškinį.... 8. Teismo posėdyje ieškovės atstovas palaikė 2016-12-22 patikslinto ieškinio... 9. Teismas... 10. iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2015-04-20 ieškovas ir atsakovas... 11. R. N. neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas... 12. Dėl nepagrįsto praturtėjimo... 13. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 14. UAB ( - ) pervedė 3 000 Eur avansą, nors ieškovo ir atsakovės UAB ( - )... 15. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo nurodytas... 16. Dėl netesybų... 17. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 18. Dėl neturtinės žalos... 19. CK 20. Ieškovas nepateikė įrodymų, kokius nepatogumus, dvasinius išgyvenimus jam... 21. Dėl palūkanų... 22. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 23. Pagal ieškinio reikalavimus, iš atsakovo R. N. CK 6.210... 24. Taip pat ieškovui iš atsakovo R. N. priteistinos 5... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. N. jo patirtas... 27. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo prašymu iš atsakovo 28. Ieškovui iš atsakovo UAB ( - ) priteistina 90 Eur... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 30. tenkinti ieškinį iš dalies.... 31. Priteisti ieškovui M. J. iš atsakovės uždarosios... 32. Priteisti ieškovui M. J. iš atsakovo 33. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...