Byla 2YT-8971-776/2018
Dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus Baziulis rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc.

2Teismas

Nustatė

3

 1. pareiškėja atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512 straipsnių, numatančių antstolio veiksmų apskundimo tvarką, pagrindu pateikė skundą antstoliui Arturui Bložei dėl antstolio veiksmų, kuriais pradėta vykdomoji byla Nr. 0041/18/01093 ir prašo panaikinti antstolio 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymą Nr. S-18-41-22769 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą Nr. S-18-41-22770 įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-18-41-22771, nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0041/18/01093, o tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta nenutraukti vykdomosios bylos, sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0041/18/01093. Pareiškėja, nesutikdama su antstolio veiksmais, nurodo, kad vykdomasis dokumentas negalėjo būti antstolio priimtas, nes antstolis Andrius Liaškovas pareiškėjos atžvilgiu jau vykdo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016 dėl 12 procentų procesinių palūkanų pagal pripažintą ir leistą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Švedijos Prekybos Rūmų arbitražo tribunolo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą, skaičiuodamas palūkanas nuo 2006 m. gegužės 31 d., o antstolis Arturas Bložė pareiškėjos atžvilgiu pradėjo vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 dėl 5 procentų procesinių palūkanų pagal pripažintą ir leistą vykdyti Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimą, kurios apskaičiuotos už tą patį laikotarpį nuo 2006 m. gegužės 31 d. iki 2008 m. liepos 9 d. Pareiškėjos nuomone, antstolis, jei nenutrauks vykdomosios bylos, privalo priimti atskirą patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdymą.
 2. Antstolis Arturas Bložė 2018 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. S-18-41-27900 pareiškėjos skundą tenkino iš dalies ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis patenkino skundo dalį dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir sustabdė vykdomosios bylos vykdymą, o likusioje dalyje skundo netenkino. Antstolis savo patvarkymą grindžia tuo, kad jokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui neįžiūrėjo, todėl buvo priimtas skundžiamas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas. Antstolis pažymėjo, kad vykdomasis dokumentas yra išduotas įsiteisėjusio ir nepanaikinto sprendimo pagrindu.
 3. Suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė skundą atmesti. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja negali grįsti antstolio veiksmų neteisėtumo kito antstolio veiksmais, kurie, suinteresuoto asmens nurodymu, ne kartą pareiškėjos buvo apskųsti, tačiau teismų pripažinti teisėtais. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad jokių kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus nebuvo, tokių kliūčių nenurodė ir pareiškėja. Suinteresuoto asmens teigimu, kadangi antstolis sustabdė vykdymo veiksmus, todėl nelaikytina, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje buvo ar yra neteisėti.
 4. Pareiškėja atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3P-822/2018. Pareiškėjos teigimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje bus vertinamas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, teisėtumas ir pagrįstumas ir tik išsprendus šios nutarties teisėtumo klausimą būtų galima vertinti skundžiamų patvarkymų teisėtumą. Pareiškėja nurodė, kad nesustabdžius šios civilinės bylos susidarytų situacija, kai teismai galėtų priimti vienas kitam prieštaraujančius sprendimus, o pareiškėjai tektų tęsti bylinėjimąsi.

4Pareiškėjos skundas, dalyje, kurios antstolis netenkino, ir prašymas sustabdyti civilinę bylą netenkinti

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010).
 2. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi priėmė pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 ir sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdymą.
 3. Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 esminę reikšmę turės sustabdytos vykdomosios bylos tolimesniam vykdymui, tačiau ne šioje byloje nagrinėjamo klausimo dėl antstolio procesinių veiksmų, priimant vykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, teisėtumo sprendimui. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, net Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 prieštaravimo tarp procesinių sprendimų nebūtų, nes, kaip minėta, įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi. Todėl teismas šioje civilinėje byloje sprendžia klausimą dėl antstolio veiksmų teisėtumo pagal antstolio veiksmų atlikimo metu buvusias aplinkybes, t. y. esant nepanaikintam įsiteisėjusiam sprendimui, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas. Teismo vertinimu šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad šią civilinę bylą galima išnagrinėti jos nesustabdžius iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės pareiškėjos kasacinį skundą. Be to, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 628 straipsnyje 3 dalyje įtvirtinta, kokius vykdymo veiksmus antstolis gali atlikti, kai sustabdoma vykdomoji byla ir vykdomieji veiksmai, t. y. nurodyta, kad sustabdžius vykdomąją bylą šio kodekso 626 ir 627 straipsniuose numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Todėl pareiškėjos argumentas, kad jai bus būtina tęsti bylinėjimąsi yra nepagrįstas.
 4. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad antstolis Arturas Bložė skundžiamu 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu Nr. S-18-41-22769 priėmė vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, priimtą Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties pagrindu, kuria pripažinta ir leista vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo byloje Nr. 08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalis, kuria iš atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos Suraleb, Inc. naudai priteista 385 712,79 JAV dolerių palūkanų ir 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų. Antstolis 2018 m. gegužės 18 d. taip pat priėmė raginimą Nr. S-18-41-22770 įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-18-41-22771. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi priėmė pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 ir sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdymą. Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0041/18/01093 medžiagos, pareiškėja nesutinka su antstolio veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0041/18/01093, nes pareiškėjos manymu, antstolis Andrius Liaškovas vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01637 jau išieško 12 procentų procesines palūkanas pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016 pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Švedijos Prekybos Rūmų arbitražo tribunolo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą, skaičiuodamas palūkanas nuo 2006 m. gegužės 31 d, todėl susidaro situacija, kad taikomas dvigubas nuostolių atlyginimas iš pareiškėjos. Antstolis, atsisakydamas iš dalies tenkinti pareiškėjos skundą, laikėsi pozicijos, kad vykdomajam dokumentui priimti akivaizdžių kliūčių nebuvo. Todėl, antstoliui tenkinus pareiškėjos skundo dalį dėl vykdomosios bylos sustabdymo, nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnį.
 5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnyje nustatyta vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal to paties straipsnio 2 dalies 8 punktą akivaizdžiomis kliūtimis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, būtų kitos aplinkybės, nenurodytos 1–7 punktuose. Sutiktina su pareiškėja, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad nustatytas tik pavyzdinis aplinkybių, kurias antstolis privalo patikrinti prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, sąrašas. Pažymėtina, kad to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jei antstolis minėtų kliūčių nenustato, jis privalo patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti.
 6. Nagrinėjamu atveju palyginus Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 akivaizdu, kad jie nėra tapatūs, nes Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016 buvo sprendžiama dėl pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Švedijos Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimo bei Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo dėl 2 833 295,49 Eur ir 8,25 procentų metinių palūkanų, jas skaičiuojant nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006 m. birželio 1 d. iki užsienio arbitražo sprendimo įvykdymo, o Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 buvo sprendžiama dėl pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo byloje Nr. 08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalies dėl 385 712,79 JAV dolerių palūkanų bei 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų priteisimo (šiuo sprendimu taip pat buvo pripažintas galiojančiu ir vykdytinu Švedijos Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimas). Todėl laikytina, kad buvo išduoti skirtingi vykdomieji raštai ir iš pareiškėjos nėra išieškomas dvigubas nuostolių atlyginimas.
 7. Įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsnis). Kaip teisingai nurodė antstolis ir suinteresuotas asmuo, akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą nebuvo. Vadinasi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 galėjo antstolio būti priimtas vykdyti ir yra pagrindas pradėti išieškojimą iš pareiškėjos.
 8. Pagal vykdomosios bylos duomenis nenustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje numatytų kliūčių, dėl kurių antstolis turėjo atsisakyti priimti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą. Taigi antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nenustatęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių pradėti priverstinį vykdymą. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog antstolis nepagrįstai pradėjo vykdymo procesą bei išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą.
 9. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog, antstolis tinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, reglamentuojančias vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti tvarką, todėl pareiškėjos skundas, dalyje, kurios antstolis netenkino, atmestinas. Teismas taip pat nenustatė pagrindo stabdyti šią civilinę bylą iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims procesinį sprendimą pagal pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, todėl pareiškėjos prašymas stabdyti šią civilinę bylą taip pat atmestinas.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163, 165, 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

6pareiškėjos atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų dalyje, kurios antstolis netenkino, ir prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

7Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0041/18/01093 grąžinti antstoliui.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai