Byla e2T-40-823/2018
Dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, suinteresuotasis asmuo – atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla (reorganizuotas gamybinis susivienijimas Minsko traktorių gamykla)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo „Suraleb INC.“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo byloje Nr. 08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, suinteresuotasis asmuo – atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla (reorganizuotas gamybinis susivienijimas Minsko traktorių gamykla).

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas prašo pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo (toliau – Kanados teismas) byloje Nr.08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį dėl 385 712,79 Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) dolerių palūkanų bei 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Nurodo, kad Kanados teismas 2008 m. liepos 9 d. sprendimu pripažino galiojančiu ir vykdytinu Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 1 d. sprendimą. Šiuo Kanados teismo sprendimu pareiškėjo naudai taip pat buvo priteista 385 712,79 JAV dolerių palūkanų ir 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų, tačiau šių sumų atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 15 d. nutarties (civilinės bylos Nr. 3K-3-267-611/2017), kuria buvo pripažinta ir leista vykdyti JAV Šiaurės Ilinojaus apygardos Rytų apylinkės teismo (toliau – JAV teismas) 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo dalis dėl palūkanų pareiškėjui priteisimo, išaiškinimus, Kanados teismo sprendimo dalis dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat yra pripažintina ir vykdytina. Prašomas pripažinti ir leisti vykdyti Kanados teismo sprendimas yra galutinis, nėra apskųstas.
 3. Suinteresuotasis asmuo AAB Minsko traktorių gamykla nesutinka su prašymu, prašo jį atmesti. Taip pat prašo įpareigoti pareiškėją pateikti įrodymus, kad: 1) asmuo vardu R. S., kuris nurodytas 2016 m. gegužės 17 d. išraše iš sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo, yra bendrovės ,,Suraleb INC.“ atstovas, turintis įgalinimus pagal JAV įstatymus ir bendrovės korporatyvinius dokumentus vienasmeniškai pavesti kitiems asmenims veikti bendrovės vardu užsienio jurisdikcijų teismuose; kad ,,Suraleb INC.“ yra tinkamai įregistruota ir veikianti bendrovė (nėra likviduota, išregistruota ar pan.); 2) kad ,,Suraleb INC.“ nėra perleidusi reikalavimo teisių į Kanados Teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimu byloje ,,Suraleb INC.“ prieš AAB Minsko traktorių gamyklą priteistas pinigines sumas; 4) sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo tarp ,,Suraleb INC.“ ir advokatų profesinės bendrijos „Morkūnas Legal Bureu“ originalą.
 4. Suinteresuotasis asmuo nurodo, kad prašomo pripažinti teismo sprendimo pripažinimas prieštarautų viešajai tvarkai ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarčiai byloje tarp tų pačių šalių. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 nustatė, kad už Stokholmo arbitražo sprendimo nevykdymą Lietuvos Respublikoje iš atsakovo priteistinos 12,00 proc. dydžio palūkanos už laikotarpį nuo 2006 m. birželio 1 d. iki arbitražo sprendimo įvykdymo. Taigi, jei būtų pripažinta ir leista priverstinai papildomai išieškoti iš atsakovo Kanados teismo sprendimu priteistas palūkanas už Stokholmo arbitražo sprendimo nevykdymą, pareiškėjas įgytų antrą vykdomąjį dokumentą Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje dėl palūkanų už arbitražo sprendimo nevykdymą už tą patį laikotarpį. Tokiu būdu suinteresuotojo asmens atžvilgiu du kartus už to paties arbitražo sprendimo nevykdymą, už tą patį laikotarpį, būtų taikoma civilinė atsakomybė, todėl būtų pažeista viešoji tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 810 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
 5. Suinteresuotojo asmens vertinimu, Kanados teismo sprendimas negali būti pripažįstamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje, nes savo esme yra procesinis sprendimas, skirtas tik Kanados jurisdikcijai, ir nesukelia savarankiškų teisinių padarinių pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui (CPK 809, 810 straipsnis). Pareiškėjas, pateikdamas prašymą dėl Kanados teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo išieškoti palūkanas už Stokholmo arbitražo sprendimo nevykdymą, kai už tą patį laikotarpį jau vykdomas išieškojimas pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį, piktnaudžiauja turimomis proceso teisėmis (CPK 95 straipsnio 1 dalis), todėl tokią teisę privalu atsisakyti ginti.
 6. Suinteresuotasis asmuo teigia, kad Kanados teismo sprendimu priteistos palūkanos nuo didesnės sumos nei teisėtas pareiškėjo reikalavimas. Sprendimu palūkanos yra apskaičiuotos nuo visos Stokholmo arbitražo sprendimu priteistos 3 656 757,65 JAV dolerių sumos. Akivaizdu, kad pareiškėjas, kreipdamasis į Kanados teismą, buvo nesąžiningas ir neatskleidė fakto apie Stokholmo arbitražo sprendimo dalies įvykdymą. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartyje nustatytas aplinkybes, dar iki Kanados teismo sprendimo priėmimo dienos Stokholmo arbitražo sprendimas mažiausiai 371 833,15 JAV dolerių buvo įvykdytas pareiškėjo naudai. Pareiškėjas, neatskleisdamas šio fakto Kanados teismui, siekė įgyti reikalavimo teisę į didesnes palūkanas už Stokholmo arbitražo sprendimo nevykdymą.
 7. Suinteresuotasis asmuo taip pat nurodo, kad šiuo atveju teismas turėtų vertinti prašomo pripažinti ir leisti vykdyti sprendimo turinį ir nustatyti, kad iš suinteresuotojo asmens buvo priteista 390 225,63 Kanados dolerių (CAD) apskaičiuotų palūkanų. Iš prašomo pripažinti teismo sprendimo turinio akivaizdu, kad pareiškėjo naudai buvo priteista ne konkreti 385 712,79 JAV dolerių palūkanų suma, o Kanados valiutos sumos atitikmuo, už kurią būtų nuperkama nurodyta palūkanų suma JAV dolerių valiuta.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Byloje sprendžiamas klausimas dėl Kanados teismo sprendimo dalies pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje.
Dėl papildomų paaiškinimų priėmimo ir dokumentų išreikalavimo
 1. Pareiškėjas 2018 m. gegužės 7 d., t. y. paskirtą teismo posėdžio dieną, pateikė papildomus paaiškinimus. Paaiškinimais siekiama atsikirsti į suinteresuoto asmens teismui pateiktą atsiliepimą į pareiškėjo prašymą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, teikdamas papildomus paaiškinimus teismo posėdžio dieną, nepagrindė, kodėl šie paaiškinimai nebuvo pateikti anksčiau, laikytina, kad pareiškėjo pateikti nauji paaiškinimai yra pateikti pavėluotai, jų priėmimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, kadangi, priėmus juos, turėtų būti atidėtas teismo posėdis, sudarant suinteresuotam asmeniui tinkamas galimybes su pateiktais paaiškinimais susipažinti ir į juos atsikirsti. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teismui pateikti rašytiniai paaiškinimai nepriimami ir nevertinami (CPK 7 straipsnis, 181 straipsnis).
 2. Suinteresuotas asmuo prašo įpareigoti pareiškėją pateikti įrodymus, kad R. S. yra tinkamas bendrovės ,,Suraleb INC.“ atstovas, kad ,,Suraleb INC.“ yra tinkamai įregistruota ir veikianti bendrovė (nėra likviduota, išregistruota ar pan.), kad ,,Suraleb INC.“ nėra perleidusi reikalavimo teisių į Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimu priteistas pinigines sumas bei sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo tarp ,,Suraleb INC.“ ir advokatų profesinės bendrijos „Morkūnas Legal Bureu“ originalą. Prašomų išreikalauti dokumentų svarbą grindžia tuo, jog būtina įsitikinti, kad neegzistuojančiai bendrovei ir / ar neįgaliotam atstovui nebūtų suteikta teisė Lietuvoje vykdyti išieškojimus dėl labai didelės pinigų sumos.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, kad pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę įrodinėjimo pareigą turi teigianti, o ne neigianti, proceso šalis. Taigi, būtent suinteresuotasis asmuo, teigdamas, kad pareiškėjas galimai yra išregistruotas, arba kad pareiškėjo reikalavimo teisės į Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimu priteistas pinigines sumas yra perleistos trečiajam asmeniui, turėtų teismui pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Suinteresuotasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindų būtų galima abejoti pareiškėjo bendrovės egzistavimu ar jos atstovo įgaliojimais, todėl toks formalus suinteresuoto asmens prašymas išreikalauti iš pareiškėjo atitinkamus įrodymus teismo atmetamas kaip nepagrįstas.
 4. Pagal CPK 57 straipsnio 3 dalį advokato teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. Pareiškėjo ir jo atstovo kartu su prašymu pateiktas teisinių paslaugų sutarties išrašas atitinka Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio reikalavimus, todėl suinteresuotojo asmens prašymas išreikalauti šios sutarties originalą taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.
Bylos faktinės aplinkybės
 1. Stokholmo arbitražas, pagal pareiškėjo „Suraleb INC.“ kreipimąsi dėl suinteresuotojo asmens (AAB Minsko traktorių gamyklos) skolos už suteiktas paslaugas, 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu nusprendė, kad: 1) suinteresuotasis asmuo sumoka pareiškėjui 2 166 555 JAV dolerių sumą už suinteresuotajam asmeniui išieškotą turtą; 2) pareiškėjas perduoda suinteresuotajam asmeniui išieškotą turtą, nes už šį turtą sumokama 2 166 555 JAV dolerių; 3) suinteresuotasis asmuo įpareigojamas sumokėti pareiškėjui 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 166 555 JAV dolerių sumos už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 13 d. iki šio sprendimo datos; 4) suinteresuotasis asmuo įpareigojamas sumokėti pareiškėjui 987 224,61 JAV dolerio kaip šio arbitražo teisinių išlaidų kompensaciją; 5) suinteresuotasis asmuo įpareigojamas sumokėti pareiškėjui 1 203 761 Švedijos kroną arbitravimo išlaidų; 6) pareiškėjas įgyja teisę reikalauti palūkanų už laikotarpį po šio sprendimo pagal taikytinas taisykles; 7) arbitravimo išlaidos ir atsakomybė už jas nurodyta sprendimo 6.6 punkte; 8) kiti reikalavimai atmetami.
 2. JAV teismas 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimu pripažino Stokholmo arbitražo sprendimą, taip pat pareiškėjui iš suinteresuotojo asmens priteisė 88 777,97 JAV dolerio išankstinių palūkanų.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi, priimta kasacinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą bei JAV teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo byloje „Suraleb INC.“ prieš AAB Minsko traktorių gamyklą dalį dėl 88 777,97 JAV dolerių išankstinių palūkanų priteisimo; bylos dalį pagal pareiškėjo „Suraleb INC.“ reikalavimą dėl 8,25 proc. dydžio palūkanų priteisimo nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006 m. birželio 1 d. iki arbitražo sprendimo įvykdymo kasacinis teismas nutarė perduoti iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 nustatė, kad pagal Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimo 7.6 punktą, numatantį, jog „Suraleb INC.“ įgyja teisę reikalauti palūkanų už laikotarpį po šio sprendimo pagal taikytinas taisykles“, yra skaičiuojamos 12 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo 1 947 475,30 Eur sumos už laikotarpį nuo arbitražo sprendimo priėmimo dienos (2006 m. birželio 1 d.) iki šios sprendimo dalies įvykdymo.
 5. Kanados teismas 2008 m. liepos 9 d. sprendimu nusprendė pripažinti ir laikyti vykdytinu Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą. Taip pat Kanados teismas tuo pačiu sprendimu nurodė, kad ,,pareiškėjas atgauna iš atsakovo Kanados valiutos sumą, reikalingą pirkti 3 656 757,65 USD plius palūkanas už teismo sprendimo priėmimo laikotarpį, kurių suma 385 712,79 USD, skaičiuojant 5 proc. tarifu, už bendrą 5 042 470,44 USD (teismo sprendimo vertime klaidingai nurodyta bendra suma, teismo sprendime originalo kalba nurodyta 4 042 470,44 USD suma) sumą, Ontarijo banke, nurodytame Banko įstatymo (Kanada) 1 priede užbaigus darbą pirmą dieną, kurią bankas kotiruoja Kanados dolerių kursą Amerikos dolerių pirkimui iki tos dienos, kai pareiškėjas gauna apmokėjimą.“ Taip pat nustatė, kad atsakovas (suinteresuotas asmuo) pareiškėjui sumoka 5 794,10 USD bylinėjimosi išlaidų.
 6. Pareiškėjas prašo pripažinti ir leisti vykdyti Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį dėl 385 712,79 JAV dolerių palūkanų bei 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pareiškėjo teigimu, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl užsienio sprendimų pripažinimo, Kanados teismo sprendimo dalis dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo gali būti pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje objektu. Nurodytos palūkanų sumos ir bylinėjimosi išlaidų, priteistų Kanados teismo sprendimu, suinteresuotas asmuo dar nėra sumokėjęs.
Dėl Kanados teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje
 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017 (byloje tarp tų pačių šalių) jau sprendė dėl teisės normų, reglamentuojančių užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimą ir leidimą vykdyti, aiškinimo ir taikymo. Kasacinis teismas nurodytoje byloje išaiškino, kad teismo sprendimas, kuriuo atitinkamoje valstybėje pripažįstamas ar nepripažįstamas teismo sprendimas, pats savaime nėra pripažinimo kitoje užsienio valstybėje objektas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad vienu procesiniu sprendimu gali būti išspręsti keli klausimai, pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimą nagrinėjantis teismas kiekvieną užsienio valstybės teismo procesinio sprendimo dalį, kuria išspręsta dėl skirtingo reikalavimo, pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje tikslais vertina atskirai. Užsienio teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjui iš suinteresuoto asmens priteistos palūkanos, gali būti pripažinimo Lietuvos Respublikoje objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, 44-47, 52 punktai).
 2. Šiuo atveju Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalies, kuria Kanadoje pripažintas ir laikomas vykdytinu Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimas, pareiškėjas neprašo pripažinti. Byloje sprendžiamas klausimas tik dėl Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalies dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pripažinimo ir leidimo vykdyti. Pagal minėtą kasacinio teismo išaiškinimą prašoma pripažinti Kanados teismo sprendimo dalis gali būti pripažinimo Lietuvos Respublikoje objektas.
 3. Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal tarptautinių sutarčių nuostatas. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos ir teismo sprendimo kilmės valstybės (išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares) tarptautinė sutartis dėl teisinės pagalbos nesieja, užsienio valstybėje priimto teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti sprendžiamas pagal CPK nuostatas (CPK 810 straipsnis). Užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu patikrinamas tik ją reglamentuojančiame teisės akte nustatytų nepripažinimo pagrindų egzistavimas, užsienio valstybės teismo sprendimas iš esmės neperžiūrimas, nevertinamas jo teisėtumas ir pagrįstumas.
 4. Tais atvejais, kai prašoma pripažinti ir leisti vykdyti ne Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą ir tarp teismo sprendimo kilmės valstybės bei Lietuvos Respublikos nėra sudaryta arba nėra konkrečiai bylai taikytinų tarptautinių dvišalių arba daugiašalių sutarčių, teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti procedūra atliekama pagal CPK įtvirtintas taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-695/2016).
 5. Lietuva ir Kanada nėra sudariusios tarptautinės sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse bylose, todėl Kanados teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimai nagrinėjami vadovaujantis CPK 809-815 straipsnių normomis.
 6. CPK 813 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio valstybėje priimtas teismo sprendimas (įskaitant taikos teisėjo priimtus sprendimus) gali būti vykdomas Lietuvos Respublikoje, jeigu: 1) sprendimas gali būti vykdomas valstybėje, kurios teismai jį priėmė; 2) jis yra pripažintas šio CPK VII dalies LIX skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. Užsienio teismo sprendimų atsisakymo pripažinti pagrindai tuomet, kai nėra sudarytos tarptautinės sutarties, nurodyti CPK 810 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, jeigu: 1) sprendimas nėra įsiteisėjęs pagal tos valstybės, kurioje jis yra priimtas, įstatymus; 2) pagal Lietuvos Respublikos teisę ar tarptautinės sutarties nuostatas byla priskirtina išimtinai Lietuvos Respublikos ar trečiosios valstybės teismų kompetencijai; 3) šaliai, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą, nebuvo tinkamai pranešta apie civilinės bylos iškėlimą bei proceso metu nebuvo sudarytos procesinės gynybos galimybės, o tais atvejais, kai ji buvo neveiksni tam tikroje srityje ar jos veiksnumas tam tikroje srityje buvo apribotas, – tinkamo atstovavimo galimybės; 4) užsienio teismo sprendimas, kurio pripažinimo yra prašoma, nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių; 5) sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai; 6) užsienio valstybės teismas priimdamas sprendimą išsprendė klausimus dėl Lietuvos Respublikos piliečio veiksnumo ar teisnumo, atstovavimo pagal įstatymą, šeiminių turtinių ar paveldėjimo teisinių santykių ir tai prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinei privatinei teisei, išskyrus atvejus, kai Lietuvos teismai byloje būtų priėmę tokį patį sprendimą. Sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 810 straipsnio 4 dalis).
 7. Suinteresuotasis asmuo nesutikimą su pareiškėjo prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo grindžia tuo, kad šis sprendimas prieštarauja anksčiau Lietuvos Respublikoje priimtai Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarčiai. Suinteresuotojo asmens teigimu, pripažinus ir leidus vykdyti prašomą pripažinti Kanados teismo sprendimo dalį, suinteresuotojo asmens atžvilgiu du kartus už to paties arbitražo sprendimo nevykdymą, už tą patį laikotarpį, būtų taikoma civilinė atsakomybė, todėl būtų pažeista viešoji tvarka (CPK 810 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Nesutiktina su tokia suinteresuotojo asmens pozicija.
 8. Priešingai nei nurodo suinteresuotasis asmuo, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 nepriteisė pareiškėjo naudai jokių palūkanų. Šia nutartimi tik buvo išspręstas klausimas, kokio konkrečiai dydžio procesinės palūkanos buvo priteistos iš suinteresuotojo asmens pareiškėjo naudai Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu. Taigi, Lietuvos apeliacinis teismas pats nepriėmė jokio savarankiško procesinio sprendimo dėl palūkanų iš suinteresuotojo asmens priteisimo. Prašomu pripažinti Kanados teismo sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 nutartimi buvo išspręsti skirtingo pobūdžio klausimai, t. y. Kanados teismas priėmė savarankišką sprendimą dėl palūkanų priteisimo, o Lietuvos apeliacinis teismas tik nustatė pagal Stokholmo arbitražo sprendimą pareiškėjo naudai priteistų palūkanų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nėra pagrindo sutikti, kad prašoma pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvoje Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalis nėra suderinama su Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme, atitinkamai atmestinas ir argumentas dėl Kanados teismo sprendimo dalies prieštaravimo Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai.
 9. Teismas pažymi, kad procedūra, kurios metu pripažįstamas ir leidžiamas vykdyti užsienio teismo sprendimas, yra formali procedūra, skirta išimtinai užsienio teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų patikrinimui. Ši procedūra sudaro tik teisines prielaidas atitinkamą užsienio teismo sprendimą priverstinai vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei, suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjas nesąžiningai siekia, pateikęs pripažinimui ir vėliau priverstiniam vykdymui skirtingus užsienio valstybių teismų sprendimus išsiieškoti iš suinteresuotojo asmens didesnę palūkanų sumą, nei pareiškėjui priklausytų, suinteresuotasis asmuo gali šiuos argumentus dėstyti vykdymo procese, skųsdamas atitinkamus antstolio procesinius veiksmus.
 10. Suinteresuoto asmens argumentas, kad prašomu pripažinti Kanados teismo sprendimu palūkanos buvo priteistos nuo didesnės sumos, nei teisėtas pareiškėjo reikalavimas, nes pareiškėjas buvo nesąžiningas ir Kanados teismui nenurodė svarbių faktinių aplinkybių, susijusių su daliniu sprendimo įvykdymu, susijęs su prašomo pripažinti užsienio teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūra – tai patikrinimas, ar nėra sprendimo nepripažinimo pagrindų, sprendžiant šį klausimą, negali būti iš naujo nustatomi bylos faktai bei tikrinama, ar užsienio valstybės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-375/2009; 2012 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2012). Atsižvelgiant į tai, teismas šio suinteresuotojo asmens argumento nevertina (CPK 810 straipsnio 4 dalis).
 11. Kartu su prašymu dėl Kanados sprendimo dalies pripažinimo pareiškėjas pateikė šio teismo sprendimą, nustatyta tvarka patvirtintą šio sprendimo vertimą į lietuvių kalbą. Pateiktame prašyme pareiškėjas patvirtino, kad prašomas pripažinti sprendimas (jo dalis) yra įsiteisėjęs. Prašomame pripažinti Kanados teismo sprendime pažymėta, kad apie bylos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui buvo tinkamai pranešta. Šių aplinkybių neginčijo ir suinteresuotasis asmuo. Todėl pripažįstama, kad pareiškėjas tinkamai laikėsi kreipimosi dėl sprendimo pripažinimo tvarkos, kaip tai numato CPK 811 straipsnio nuostatos. CPK įtvirtintų užsienio teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.
 12. Suinteresuotasis asmuo taip pat teigia, kad prašomu pripažinti Kanados teismo sprendimu iš suinteresuotojo asmens buvo priteista 390 225,63 Kanados dolerių, o ne 385 712,79 JAV dolerių, palūkanų suma. Teismas pažymi, kad spręsdamas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti teismas negali koreguoti prašomo pripažinti užsienio teismo sprendimo turinio, tuo tarpu pašomame pripažinti Kanados teismo sprendime pareiškėjui priteistų palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų suma yra nurodyta būtent JAV doleriais.
 13. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymas pripažinti ir leisti vykdyti Kanados teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį dėl 385 712,79 JAV dolerių palūkanų bei 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš suinteresuotojo asmens yra pagrįstas ir tenkintinas.

6Teisėja, vadovaudamasi CPK 290-291, 810 straipsniais,

Nutarė

7Pareiškėjo „Suraleb INC.“ prašymą tenkinti.

8Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo byloje Nr.08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalį, kuria iš suinteresuotojo asmens atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos pareiškėjo „Suraleb INC.“ naudai priteista 385 712,79 JAV dolerių palūkanų ir 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų.

9Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai