Byla 1-25-319/2018

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant Indrei Vitkutei, dalyvaujant prokurorei Astai Chraminai, nukentėjusiajam V. G., kaltinamiesiems G. G., D. B., G. M., jų gynėjams advokatams Marinai Laurinaitienei, Artūrui Baužai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3G. G., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, turinti aukštąjį išsilavinimą, gyv. ( - ), dirbanti UAB „( - )“, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 223 straipsnio 1 dalį.

4D. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, turinti auštąjį išsilavinimą, dirbanti UAB „( - )“ ir UAB ,, ( - )“, gyv. ( - ), neteista, kaltinama pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, 246 straipsnio 2 dalį.

5G. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis M. L. ūkyje, neteistas, gyv. ( - ) , kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, 246 straipsnio 2 dalį.

6Teismas

Nustatė

7kaltinamoji G. G. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d., dirbdama uždarosios akcinės bendrovės „( - ) ", įmonės kodas ( - ) , reg. ( - ) , direktorės pareigose ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą bei dokumentų išsaugojimą, nenustatė UAB „( - )” apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: transporto priemonės MAN 26.533, už kurią 2011 m. gegužės 24 d. bendrovė „( - ) ” pervedė 29 000,00 Eur gavėjui ( - ) , įsigijimo dokumentai; debitoriniai - kreditoriniai įsiskolinimai pagal įmones; 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. balandžio 1 d. kreditinė sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra PM1591.2 855,00 Lt (247,83 Eur) sumai; 2008 m. kovo 4 d. PVM sąskaita faktūra PM1603, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra PM1759, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaita faktūra PM1858, 708,00 Lt (205,05 Eur) sumai; 2009 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2046, 1 134,08 Lt (328,45 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2291, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2292, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. gruodžio 31 d., PVM sąskaita faktūra PM2548, 726,00 Lt (210,26 Eur) sumai; 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra PM3457, 1 452,20 Lt (420,59 Eur) sumai; dokumentai, pagrindžiantys 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytų ūkinių operacijų turto perleidimo pajamas – 14 000,53 Lt (4054,83 Eur) PZU Lietuva; dokumentai, pagrindžiantys vadovo patvirtintą transporto priemonių remonto ir išlaikymo tvarką; degalų sunaudojimo suvestinės už laikotarpį nuo 2008 m. sausio - spalio mėn. ir 2011 m. vasario –gruodžio mėn.; kuro, esančio talpykloje, apskaitos žurnalai; dokumentai, nurodantys kokios detalės ir darbai buvo sunaudoti 2010 m. gruodžio 20 d. puspriekabei STEEL, 10 560,00 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 15 d. automobiliui MB DDK54, 700,67 Lt (202,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 9 d. automobiliui MB DDK54, 2 782,19 Lt (805,78 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 2 d. automobiliui MB DDK54, 55,01 Lt (15,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 1 d. automobiliui MB DDK54, 12 510,00 Lt (3 631,05 eurų) sumai, 2010 m. lapkričio 30 d. automobiliui Skania 124GB, 24,79 Lt (7,18 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 23 d. automobiliui Mitsubishi Lancer, 584,05 Lt (169,15 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 3 d., automobilis nenurodytas, 128,10 Lt (37,10 eurų) sumai; kelionės lapai serija BLBM nuo Nr. 538601 iki 538900;

8tuo pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka" 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka..", 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, 2004 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. IX-2084 12 straipsnio 1 punktą, kuriame numatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės", Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintų „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės (nauja reg. 2011-05-31) 10.15 p., kuriame numatyta, kad „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentų pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita), saugomi 10 metų, 10.19 p., kuriame numatyta, kad apskaitos registrai saugomi 10 metų, reikalavimus, taip aplaidžiai tvarkė UAB „( - ) ” buhalterinę apskaitą, dėl ko nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės turto, vertės, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, nuosavo kapitalo dydžio už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

9Kaltinamoji G. G. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d., dirbdama UAB „( - ) “, įm. kodas ( - ) , reg. ( - ) , buhalterės pareigose ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 11 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad „už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas“, būdama atsakinga už UAB „( - ) “ buhalterinių įrašų teisingumą, 2011 m. vasario 22 d. UAB „( - ) “ avanso apyskaitoje apskaitė 62,51 Lt (18,10 eurų) išlaidas pagal dokumentą Nr. SPB1003770 už UAB „( - ) " parduotą prekę - kablį F3 196 baltą, už kurią sumokėjo UAB „( - ) .“ tiekėjas R. B., dėl ko nėra galimybės nustatyti, kodėl už UAB „( - ) “ parduotą prekę atsiskaitė UAB „( - )“ tiekėjas R. B.;

10Be to ji, UAB „( - ) “ buhalterinėje apskaitoje apskaitė D. V. įmonės 2011 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą serija DVĮ Nr. 0001710 už transporto paslaugas bendrai 6 413,00 Lt (1857,33 Eur) sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „( - ) P. M.“, dėl ko UAB „( - ) “ buhalterinė apskaita už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. nėra tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, taip aplaidžiai tvarkė UAB „( - ) ” buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d.

11D. B. turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, dirbdama UAB „( - ) P. M.“, įmonės kodas ( - ) , reg. ( - ) , finansininkės pareigose ir žinodama, kad UAB „( - ) P. M.“, prokuristo G. M. bendrovės lėšomis apmokėta: 720.04 Lt (205,54 Eur) suma, pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „( - ) “ nupirktai detalei, nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.” automobiliams; 14 725,26 Lt (4 264,73 Eur) suma, pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą serija HS Nr. 10015133 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 2 815 Lt (815,28 Eur) suma, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „( - ) " nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) suma, pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą serija INZ Nr. 0000774 iš techninių sporto šakų klubo „( - ) “ nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, 3 351,70 Lt (970,72 Eur) sumai pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022488 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 1 391,50 Lt (403,00 Eur) suma, pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022804 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, ji, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, G. M. pateiktas PVM sąskaitos faktūras, įrašė į bendrovės apskaitos registrus, kaip bendrovei „( - ) P. M.“ suteiktas prekes ir paslaugas, tokiu būdu apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „( - ) P. M.“ priklausantį 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą ir UAB „( - ) P. M.“ padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) turtinę žalą.

12Be to ji, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. dirbdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , reg. ( - ) , vyriausiosios buhalterės pareigose ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 11 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas" būdama atsakinga už UAB „( - ) “ buhalterinių įrašų teisingumą, pagal PVM sąskaita - faktūras už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. priskaičiavo UAB „( - ) P. M.“ už paslaugas 33 3898,18 Lt skolą, nors per tą patį laikotarpį UAB „( - ) P. M.“ sumokėjo grynais pinigais ir banko pervedimais 344 808,80 Lt, tai yra 10 910,62 Lt daugiau; UAB „( - ) “ 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sauso 31 d. inventorizavimo aktuose įrašė inventorizuotos transporto priemonės MAN 26.533 vertę 163 214,74 Lt, nors 2011 m. gegužės 24 d. ilgalaikio materialaus turto pajamavimo akte Nr. 2011071-01 buvo nurodyta minimo automobilio vertė 100 131,20 Lt, dėl ko nebuvo galimybės nustatyti automobilio vertės padidinimo 14 860.23 Lt, todėl UAB „( - )“ buhalterinė apskaita už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. nėra tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams", taip aplaidžiai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13Kaltinamasis G. M., turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, nuo 2004 m. gegužės 26 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) , prokuristu ir žinodamas: kad pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „( - ) “ nupirkta detalė nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 720,04 Lt (208,54 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; kad pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą serija HS Nr. 10015133 iš UAB „( - ) “ nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ) “ automobiliams, apmokėjo už ją 14 725,26 Lt (4 264,73 eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - )" apskaitos registrus; pagal 2008-09-10 PVM sąskaitą faktūrą serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „( - )“ nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „( - ) “ automobiliams, apmokėjo už ją 2815 Lt (815,28 eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) ” apskaitos registrus; pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą serija INZ Nr. 0000774 iš techninių sporto šakų klubo „( - ) ” nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „( - ) ” automobiliams, apmokėjo už ją 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti i AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022488 iš UAB „( - )" nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ).“ automobiliams, apmokėjo už ją 3 351,70 Lt (970,72 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą -faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; pagal 2011-06-21 PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022804 iš UAB „( - ) “ nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 1 391,50 Lt (403,00 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus, tokiu būdu apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „( - ) P. M.“ 29 156,35 Lt (8 444,26 eur) vertės turtą ir UAB „( - ) “ padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 eur) turtinę žalą,

14Kaltinamasis G. M. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d. dirbdamas UAB „( - ) “, įm. kodas ( - ) , reg. ( - ) , direktoriaus pareigose ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, bei nuo 2010 m. sausio 18 d. būdamas faktiniu UAB „( - ) “ vadovu ir turėdamas savo žinioje UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, neužtikrino, kad UAB „( - ) “ buhalterinė apskaita už 2009 - 2012 metus būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07- 03 įst. Nr. X-1679) 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; nenustatė UAB „( - ) “ apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų, saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: UAB „( - ) “ finansinės atskaitomybės už 2010 - 2011 m., pelno nuostolių ataskaitos, 2009 - 2011 m. balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, sandėlio apskaitos dokumentai, atsargų nurašymo aktai, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrai, skolų suderinimo aktai, kasos knygos, inventorizacijos aprašai, įsakymai, tuo pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose." ir 4 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“, 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka” 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų", Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 5 d. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 10 straipsnio „Dokumentų valdymo organizavimas" 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, sunaikinimo. Už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar įmonės įgaliotas asmuo (toliau - vadovas).”, 12 straipsnio „Dokumentų saugojimas” 1 dalį, kurioje numatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės; <...>.”, taip aplaidžiai tvarkė UAB „( - ) ” buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - ) " veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

15Kaltinamoji G. G., teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. dirbo UAB „( - ) “ direktore ir šias pareigas ji buvo paskirta akcininkų G. M., D. B. ir V. G. bendru sutarimu, suderinus su ja visas sąlygas. Bendrovė nebuvo didelė, apie 10 žmonių ir teikė transporto paslaugas Lietuvoje. Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio iki 2012 m. vasario 1 d. ji turėjo nedarbingumo pažymėjimą, nes tuo metu laukėsi kūdikio ir bendrovės ūkinėje veikloje nedalyvavo. Minimu laikotarpiu bendrovėje buhalterinė apskaita buvo vedama tinkamai. Bendrovę tikrino darbų sauga, mokesčių inspekcija, kuriai ir teikė visas teisės aktuose numatytas ataskaitas el. paštu pasirašydama elektroniniu parašu. Jai buvo žinomos Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatos, žinojo dokumentų laikymo trukmę pagal teisės aktus. Tuo metu buhalterės pareigas ėjo D. B. ir visos sąskaitos buvo sudėtos į atskirus segtuvus ir saugomos bendrovės archyve. D. B. taip pat tvarkydavo įsakymus dėl atostogų, priėmimo ar atleidimo iš darbo į registrus įtraukdavo pirminius dokumentus. UAB „( - ) “ bankinius pavedimus atlikdavo ji arba D. B.. Grynieji pinigai buvo taip pat jų žinioje. Išeinant į vaiko auginimo atostogas buvo surašyti perdavimo aktai ir D. B. buvo paskirta laikinai eiti direktorės pareigas. ( - ) jai gimė dukra ir į šią bendrovę negrįžo. Jai žinoma, kad bendrovės direktoriaus pareigas buvo paskirtas R. J.. Ji mano, kad kaltinime nurodyti dokumentai, sąskaitos – faktūros neturėtų būti pradingę, kadangi bendrovės buhalterinę apskaitą organizavo tinkamai, tačiau ji nežino kur yra kaltinime nurodyti dokumentai. D. B. nereiškė pretenzijų kuomet buvo perduodami bendrovės dokumentai.

16UAB „( - ) “, kurios akcininku buvo P. M., buhaltere dirbo nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d., tačiau dėl sveikatos pablogėjimo nedirbo nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio. Šiuo laikotarpiu buhalterinė apskaita buvo vedama pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą, visi dokumentai buvo apskaityti ir nebuvo nustatyta, kad jie pradingę. Iš pagrindinio akcininko jokių pretenzijų dėl buhalterinės apskaitos nebuvo pareikšta. Dėl kaltinimo dalies, kad bendrovės avanso apyskaitoje apskaitė 62.51 Lt išlaidų pagal dokumentų už „( - ) “ parduotą prekę – kablį, už kurią sumokėjo UAB „( - ) P. M.“ tiekėjas – R. B., mano, kad sąskaita buvo netyčia papuolusi į apskaitą, nes bendrovių patalpos buvo viena šalia kitos. Dėl bendrovės apskaitoje apskaitytos D. V. įmonės PVM sąskaitos-faktūros už transporto paslaugas 6 413 Lt sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „( - ) P. M.“, mano, kad įvyko klaida ar nesusikalbėjimas tarp vadovų. Visi sprendimai, pateiktų sąskaitų, kurias pristatydavo vairuotojai, ar kitų bendrovių buhalteriai, apmokėjimai buvo priimami ir derinami su P. M., kuris Lietuvoje lankydavosi pakankamai dažnai. UAB „( - ) “ patalpos buvo pagrindinės P. M. įmonės UAB „( - ) P. M.“ antrajame aukšte. Ji teikė ataskaitas nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri tikrindavo veiklą, nes buvo gauta dotacija su tam tikrais įsipareigojimais. Šiose patalpose buvo ir UAB ,,( - ) “ patalpos, - turėjo išsinuomoję vieną kabinetą. Išeinant iš darbo UAB „( - ) “ buvo surašytas perdavimo aktas ir viskas buvo suderinta su P. M., dokumentai buvo perduoti tuometiniam bendrovės direktoriui. Jai žinoma, kad vėliau šios bendrovės buhalterinę apskaitą perėmė tvarkyti samdyta bendrovė.

17Kaltinamoji D. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 1995 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d. UAB „( - )“ dirbo finansininke ir buvo susipažinusi su teisės aktais reguliuojančiais jos pareigybę ir buhalterinę apskaitą. Šioje bendrovėje L. M. ir G. G. dirbo buhalterėmis, kurios pirminius dokumentus įvesdavo į apskaitą. Į jos pareigas neįėjo tikrinti nei dokumentų, nei pirminių dokumentų teisėtumo, tik susistemindavo visus dokumentus ir paruošdavo balansus, ataskaitas visoms institucijoms, įmonės vadovui. Tuo metu bendrovei vadovavo vokietis P. M., su kuriuo ji bendravo vokiečių kalba, teikdavo šiam ataskaitas faksu, o šiam būnant bendrovėje - supažindindavo su ataskaitomis, jo pavedimu buvo apmokamos sąskaitos. G. M. nuo 2000 m. iki 2011 m. rudens, iki buvo pradėta bendrovės patikrinimas, dirbo technikos direktoriumi. Bendrovės buhalteriai tiekėjų pateiktas sąskaitas įtraukdavo į kompiuterizuotą buhalterinę apskaitos programą, ji jų netikrindavo, nes viskas šioje programoje atsispindėdavo. Kaltinime nurodytos 6 sąskaitos-faktūros iš bendrovių ,,( - ) “, ,,( - ) “, ,,( - ) “, ,,( - ) “, ,,( - ) “ išrašytos UAB „( - ) P. M.“. Ji nežinojo, kad šios sąskaitos yra neteisingos ir ji nepamena, kokius paaiškinimus davė nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-22516-947/2014. Ji su G. M. ar kitais asmenimis nesitarė, kad šios sąskaitos praeitų kaip teisingos, patvirtinančios atitinkamus faktus. Bendrovės vadovas P. M. žinojo apie šias sąskaitas ir jis patvirtino jų apmokėjimą. Bendrovėje kasininku tuo metu dirbo G. M., kuris pagal kasos išlaidų orderius, išrašytus pagal sąskaitas-faktūras, pinigus sumokėdavo, tačiau dažniausiai su įmonėmis atsiskaitydavo pavedimais.

18Nuo 2007 iki 2013 m. kovo mėn. ji dirbo UAB „( - ) “ buhaltere, įmonės vadovė tuo metu buvo G. G., kuri buvo ir bendrovės kasininkė. Bendrovė nuomojo patalpas ir aikštelę iš UAB „( - )“. Bendrovėje ji buvo viena buhalterė ir buhalterinę apskaitą tvarkė pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus įstatymus. Nesutinka, kad apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai. Tvarkant UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą buvo naudojama kompiuterizuota buhalterinė apskaita, tačiau nepamena ar bendrovės vadovo patvarkymu buvo nustatyta dokumentų saugojimo tvarka. Mano, kad specialistui, atlikusiam tyrimą dėl šios bendrovės ūkinės finansinės veiklos, nebuvo pateikti kai kurie dokumentai, nors iš bendrovės buvo paimti visi dokumentai. Bendrovės buhalteriniai dokumentai buvo saugomi atskirai nuo UAB „( - ) “ dokumentų. Atlikus papildomą tyrimą specialistė nurodė, kad apskaita atitiko visus suvestus likučius. Automobilis „MAN 26653“ buvo pirktas Vokietijoje, todėl, kad galėtų normaliai funkcionuoti, dirbti, į jį reikėjo daug investuoti. Jis buvo remontuojamas, todėl jo vertė iš karto pasikeitė. Pagal pelno mokesčio įstatymus galima dėti į vertę, kad pagerini įrenginio būklę, taip ir buvo daroma ir ji mano, kad nebuvo padarytas esminis pažeidimas ir dėl to galima nustatyti bendrovės veiklą, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį, struktūrą. UAB „( - ) “ už paslaugas, prekes buvo apmokama pavedimais, kartais ir grynaisiais. Kada ir kam išmokėti spręsdavo vadovas ir buhalteris.

19UAB „( - ) “ direktorės pareigas ėjusi G. G., 2011 m. rudenį susirgo, vėliau išėjo gimdymo bei vaiko auginimo atostogų ir į bendrovę negrįžo, todėl akcininkų sprendimu šias pareigas laikinai ėjo ji iki buvo paskirtas naujas bendrovės vadovas R. J.. Laikino pavadavimo metu ji jokių dokumentų neperėmė ir neperdavė. Vėliau jai išeinant iš darbo bendrovės dokumentus perdavė R. J..

20Dėl areštuoto automobilio ir priekabos kaltinamoji parodė, kad vienas iš įmonės akcininkų V. G. norėjo, kad jam būtų grąžinta tai, ką jis investavęs, nes visi akcininkai- ji, V. G. ir G. M. buvo investavę vienodai turėjo atitinkamai 30, 30 ir 40 procentų akcijų. V. G. pareikalavus grąžinti jo turto dalį, prasidėjo teisminis procesas. Šio proceso eigoje antstolis atsiuntė raštą, kad nori V. G. prašomai sumai areštuoti turtą ir jų pasiūlymu antstolis pasirinko areštuoti bendrovės automobilį ir priekabą. Ji pateikė, duomenis, kad šios priemonės priklauso bendrovei. Vėliau antstolis atsiuntė turto aprašą elektroniniu paštu. Ji ant jokio turto arešto akto nepasirašė ir saugoti jo nepriėmė ir kiek jai žinoma to nedarė ir D. M.. Tuo metu bendrovei vadovavo J. Ji savo UAB ,,( - ) “ akcijas pardavė UAB „( - ) “ Vėliau šios bendrovės vadovų prašymu transporto priemones G. M. su vairuotojais nuvarė ir pastatė aikštelėje ( - ) . Ji apie tai antstolio neinformavo, tačiau apie tai pasakė V. G.. Su tyrėja B., P. M. ir UAB „( - ) “ atstovu, buvo nuvykę į ( - ) g. esančią stovėjimo aikštelę patikrinti automobilio „MAN“, valst. Nr. ( - ) ar jis buvo remontuotas ir ji, kaip bendrovės atstovė, pasirašė patikrinimo akte. Tyrėjai ji pasakė, kad yra parašiusi pareiškimą dėl atleidimo iš darbo. Ji nežino kur dingo automobilis ir priekaba.

21Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis G. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad nuo 2000 metų sausio mėnesio iki 2011 metų lapkričio mėnesio dirbo UAB „( - ) “ technikos direktoriumi. Bendrovei vadovavo Vokietijos pilietis H. P. M., jis turėjo 100 procentų akcijų. Įmonės veikla buvo susijusi su medienos perdirbimu. Pagal pareigybę jis turėjo užtikrinti, kad bendrovėje vyktų gamyba, pakaktų medienos, prižiūrėjo darbuotojus ir kontroliavo jų darbą. Tuo metu bendrovėje dirbo dvi buhalterės D. B., L. M., o vėliau jo dukra G. G.. Bendrovė buvo įsigijusi automobilių skirtų medienai pervežti. Dėl kaltinime nurodytų automobilių remonto jis paaiškino, kad automobiliai gesdavo ir buvo remontuojami. Įmonei priklausantis miškovežis „MAN 430“, valst. Nr. nepamena, nors buvo apynaujis, tačiau priekaba ir hidraulinė sistema buvo susidėvėję ir jis buvo remontuotas UAB „( - ) “. Šios bendrovės išrašyta sąskaita buvo perduota į buhalteriją ir, suderinus su bendrovės vadovu P. M., buvo apmokėta. Bendrovei priklausantis ir R. B. vairuojamas automobilis buvo remontuojamas ir UAB ,,( - ) “, su kuria bendrovė buvo sudariusi sutartį, ir taip pat pagal sąskaitą šiai bendrovei buhalterija pervedė 720.04 Lt. Vienas iš automobilių buvo remontuotas Techninių sporto šakų klube, buvo remontuojama sankaba ir už remontą šiai bendrovei buvo sumokėta 6 150 Lt, nes pati sankaba ir remontas brangiai kainuoja. Bendrovei priklausantis automobilis taip pat buvo remontuojamas ir UAB „( - ) “ ir pagal pateiktą sąskaitą taip pat buvo apmokėta. Su UAB ,,( - ) “, bendrovė taip pat buvo sudariusi sutartį dėl automobilių remonto ir pagal kaltinime nurodytas sąskaitas šiai bendrovei už UAB „( - ) P. M.“ priklausantį automobilį taip pat buvo sumokėta, bendrovės buhalterijai pervedant pinigus. Apie remontuotinus automobilius jis informuodavo P. M. ir tik su šio žinia automobiliai buvo remontuojami ir už remontą apmokama. UAB ,,( - ) “ vadovas apžiūrėjęs automobilį suklydo aiškindamas apie žymimas detales, nes kaip šis teigė žymėti jie pradėjo tik nuo 2011-2012 m., o be to buvo apžiūrėtas UAB ,,( - ) “ priklausantis automobilis „MAN“, valst. Nr. ( - ), kurio 2008 m. šioje bendrovėje dar nebuvo. Vykdydamas technikos direktoriaus pareigas jis buvo ir bendrovės kasininkas. Visus apmokėjimus už paslaugas jis derindavo su bendrovės vadovu P. M. ir šis žinojo kiek pinigų yra bendrovės kasoje. Kaip ir minėjo visos sąskaitos faktūros buvo perduodamos į bendrovės buhalteriją ir buvo apmokėtos. Su buhaltere D. B. jokių susitarimų sukčiauti nebuvo ir jie bendrovės pinigų nepasisavino, neremontavo UAB „( - )“ sąskaita savo automobilių.

22UAB „( - ) “ direktoriumi jis, pagal susitarimą su šios bendrovės akcininku P. M., buvo paskirtas 2009 m. rugpjūčio 13 d. P. M. šią įmonę įkūrė, nes norėjo pasinaudoti Europos Sąjungos teiktomis lėšomis pagal finansuojamą kaimo plėtros programą Lietuvoje. Tam tikslui buvo parengtas projektas dėl 300 000 Lt. Pradinėje stadijoje ši P. M. dukterinė bendrovė jokios ūkinės veiklos nevykdė. Ji pradėjo veiklą tik nuo 2010 m. Pagal įstatymą jis negalėjo būti bendrovės direktoriumi, todėl P. M. paskyrė kitą direktorių - bendrovės darbuotoją R. Ž., o vėliau D. S.. Nuo 2010 m. pradžioje jis šioje bendrovėje jau nebedirbo, tačiau ir toliau dirbo UAB „( - )“ technikos direktoriumi. P. M. jam skambindavo ir prašydavo perduoti nurodymus R. Ž.. Šioje bendrovėje buhaltere dirbo jo dukra G. G.. Dirbant direktoriumi jis nebuvo nustatęs tvarkos dėl buhalterinių dokumentų saugojimo ir VMI, Registrų centrui minimu laikotarpiu neteikė duomenų, kad bendrovė veiklos nevykdo. UAB „( - ) “ patalpos buvo UAB „( - ) “ patalpose – viename pastate.

232012 metais dirbo UAB „( - ) “ vadybininku. Tuo metu bendrovės direktorius buvo V. G., kai jis sirgo, jį pavadavo D. B.. 2012 metais UAB „( - ) “ V. G. turėjo 30, D. B. 30, o jis 40 procentų akcijų. Pradėjus stigti darbo, pinigų, nutarė parduoti akcijas arba turtą. 2012 metų rudenį jam paskambino A. ar A., prisistatė iš UAB „( - ) “ ir paklausė ar parduoda įmonę. Visi akcininkai sutarė, akcijas parduoti ir pasidalinti turtą, tačiau į susirinkimą V. G. neatvyko ir jis su D. B. nutarė parduoti bendrovės akcijas. 2013 m. kovo mėnesį pagal parengtą sutartį jis ir D. B. pardavė akcijas, o V. G. pasakė, kad lieka bendrovėje ir dirbs su naujaisiais savininkais. Pagal sutarimą su UAB „( - ) “ jis, padedant vairuotojams A. ir G. Š., automobilį ir priekabą nuvarė į ( - ) g. esančią aikštelę ir perdavė minėtos bendrovės atstovui. Kur dingo šios transporto priemonės jis nežino. Apie tai, kad vienas automobilis ir puspriekabė 2012 m. buvo areštuoti jam pasakė V. G. ir D. B., tačiau jis jokių dokumentų nepasirašė ir nebuvo įpareigotas transporto priemones saugoti. Tuo metu bendrovės direktoriumi buvo R. J.. V. G. jį apkalba.

24Nukentėjusysis V. G. parodė, kad su kaltinamaisiais kartu dirbo. Jis, G. M. ir D. B. įkūrė UAB „( - ) “. Jie buvo trys akcininkai, jis su D. B. turėjo po 30 procentų akcijų, o G. M. – 40 procentų akcijų. Bendrovei nuo 2007 vadovavo G. G. ir ji yra G. M. dukra. Įmonė buvo sukurta teikti transporto paslaugoms, medienai pervežti. Jis jokių pareigų bendrovėje neturėjo, buvo tik akcininkas, visus reikalus tvarkė D. B. ir G. M. (G.), o G. M., kaip turėdamas 40 procentus akcijų, turėjo įtaką, neoficialiai valdė bendrovę. Tuo metu D. B. įmonėje dirbo buhaltere. Jis į šią bendrovę įnešė savo turtą grynais pinigais. Įstatyminis kapitalas buvo po 3 000 Lt, paskui jis didėjo. Jis finansiškai įmonės nestebėjo, įmonė ūkinę veiklą vykdė, buvo veikli, jis tikėjosi, kad ką uždirbdavo, dėdavo viską atgal į verslą, pirkdavo mašinas, plėtė parką, investavo. 2012 metais pastebėjo, kad viskas pradėjo mažėti, pradėjo pardavinėti įmonės turtą, priekabas. Tada jis paprašė D. B. finansinės ataskaitos, pasakė, kad išeina iš veiklos, kad parduos savo akcijas, apie tai informavo raštu. Jie jam atsakė, kad nepirks jo akcijų, tada jis paprašė, kad grąžintų kreditą, kurį buvo suteikęs UAB „( - ) “, jie atsisakė jį grąžinti ir tada jis padavė ieškinį teismui. Jo kreditas UAB „( - ) “ buvo tai, kad laikas nuo laiko jie kiekvienas įnešdavo į įmonės sąskaitą grynais pinigais, sudėdavo po 2 000, 3 000 Lt, pirko transporto priemones. G. M. surasdavo ir nupirkdavo transporto priemones, kuriomis teikdavo paslaugas. Asmeninių lėšų įnešimai į bendrovės sąskaitą buvo fiksuoti sutartimis, yra dokumentai, viskas buvo užfiksuota, D. B. viską buhalteriškai buvo sutvarkiusi. Teismas jam priteisė 99 000 Lt su visomis palūkanomis, išlaidomis, tai į bendrovę jis įnešė maždaug 80 000 Lt ar 84 000 Lt grynų pinigų. Kiti akcininkai taip pat į bendrovę įnešė pinigus. 2012 metais buvo nupirkta automobilis, kurią užstatė AB „( - )“ bankui, nes trūko apyvartinių lėšų. Jis pradėjo sekti D. B. ataskaitas, kiek įmonė uždirbo ir pan. Pagal ataskaitas apie gegužės mėnesį buvo daug skolų ir jis nusprendė išeiti iš verslo. Į teismą dėl kreditų išieškojimo jis kreipėsi 2012 metų liepos mėnesį. Tada, dar prieš teismą, įmonėms automobiliams buvo uždėtas areštas. Teismas jo reikalavimus patenkino, bendrovės transporto priemonės važinėjo, todėl jis negalėjo jų paimti, netrukdė verslui. Jie sprendimą apskundė. Po trijų mėnesių jis gavo nutartį ir pamatė, kad viso turto nebeliko, kad jis iššvaistytas. Proceso eigoje areštuotos transporto priemonės važiavo, vykdė veiklą, o kitas transporto priemones išpardavė. Areštuotoms transporto priemonėms buvo uždėtas 110 000 Lt areštas ieškinio užtikrinimui. Po įsiteisėjusio sprendimo V. G. kreipėsi į antstolį V. K. dėl išieškojimo. Antstolis pradėjo ieškoti turto ir išsiaiškino, kad transporto priemonė yra Aleksote esančioje aikštelėje Nuvykę su antstoliu rado VW MAN automobilį, tačiau nebuvo raktų, akumuliatoriaus. Sutarė, kad pirmadienį jis atvažiuos pasiimti šio automobilio, bet pirmadienį jo jau nebuvo. Priekabos už 90 000 Lt iš vis nematė, nežino kur ji prapuolė. Antstolis turto nesurado, direktorius buvo pakeistas, įmonė parduota, todėl jis kreipėsi į prokurorą. Jis nurodė, kad apie laikinąsias apsaugos priemones automobiliui, puspriekabei D. B. ir G. M. žinojo, nes kai uždėjo apsaugos priemones, areštavo sąskaitą, G. M. skambino jam ir paprašė, kad nuimtų areštą, nes reikia dirbti, tada antstolis nuėmė areštą nuo sąskaitos, kad įmonė galėtų vykdyti veiklą. Po bylos išnagrinėjimo pirmos instancijos teisme G. M. ir D. B. jam siūlė parduoti UAB „( - ) “ akcijas, tačiau nesiūlė transporto priemonių, kurioms buvo uždėtas areštas. G. Š. UAB „( - ) “ pradėjo dirbti po to, kai jie jau bylinėjosi. R. B., A. K. nedirbo UAB „( - ) “. Jis iš vieno asmens, kurio pavardės nepamena, sužinojo, kad G. M. liepė visas transporto priemones nuvaryti į žento saugojimo aikštelę, vairuotojai nuvarė. G. M. jam paskambino ir pasiūlė parduoti akcijas UAB „( - ) “, sakė, kad ir jis su D. B. akcijas parduoda. Jie suorganizavo su pirkėju susitikimą, atvažiavo du žmonės, viską sutarė, jie atsivežė sutartį, jis pasakė, kad nueis pas juristą, viską sutikrins ir kitą dieną susiskambins ir įteisins sandorį. Jam juristas pasakė, kad viskas gerai, jokios apgavystės nėra, kad gali parduoti bendrovės akcijas. Jis skambino, bet telefonai jau buvo atjungti. Žmogų, kuris norėjo pirkti akcijas atpažino per ikiteisminį tyrimą, pasirodo, kad viskas buvo sufabrikuota ir apgaulė. Transporto priemonių išpardavimas nebuvo svarstomas akcininkų susirinkime, jis nebuvo apie tai informuotas. Jam nebuvo žinoma automobilių saugojimo tvarka pagal laikinąsias apsaugos priemones, kokios buvo transporto priemonių saugojimo, eksploatavimo sąlygos. Civilinį ieškinį - 93 537,75 Lt sudaro visa suma, kurią teismas priteisė iš UAB „( - ) “. Jis prašo šią sumą priteisti iš kaltinamojo G. M..

25Liudytojas G. G. parodė, kad 2008 m. ir šiuo metu dirba UAB „( - ) “ direktoriaus pareigose. Bendrovė užsiima sunkios technikos remontu, įvairių detalių pardavimu. Įmonei remontuoti miškovežius yra kasdienis darbas. Su UAB ,,( - )“ įmone dirbama iki šiol. Jis nepamena kokie remonto darbai 2008 metais buvo atlikti šios bendrovės miškovežiui, nes nedalyvauja remonto procese, sąskaitų ir dokumentų pildyme.

26Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo G. G. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad jis nuo 1998 metų vadovauja UAB „( - )“. Įmonės veikla mobilios technikos servisas, tai yra remontas ir prekyba hidraulinių sistemų dalimis. 2008 m. balandžio mėn. UAB „( - ) “ remontavo UAB ,,( - ) “ miškovežį. Koks tiksliai buvo remontuotas miškovežis, kokie buvo miškovežio valstybiniai numeriai ir kas jį atvarė remontui, nežino. Dėl hidraulinių sistemų remonto su UAB ,,( - )“ tariamasi buvo su tiekėju-ekspeditoriumi R. B., o automobilį atvarydavo vairuotojas. UAB ,,( - ) P. M.“ 2008 m. balandžio 17 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra serija HS Nr. 10015133 14 725,26 Lt sumai už hidraulinės sistemos remontą. Prie sąskaitos faktūros surašytas 2008 m. balandžio 17 d. aktas, kuriame tiksliai išvardintos remonto metu sudėtos detalės. 2013 m. kovo 13 d. jis dalyvavo krovininio automobilio miškovežio ,,Man“, valst. Nr. ( - ), VIN. ( - ), apžiūroje. Apžiūrėjęs minėtą miškovežį paaiškina, kad krautuve-manipuliatoriuje sumontuotas kitos rūšies RM-313 skirstytuvas, nei įrašyta 2008 m. balandžio 17 d. akte – RS286. Taip pat miškovežio apžiūros metu jis patikrino 2 hidraulinius cilindrus, ant kurių nebuvo iškalti hidraulinio cilindro remonto numeriai. Jis apžiūrėjo tas vietas, kuriose jų įmonės darbuotojai dažniausiai iškala minėtus numerius. UAB „( - ) “ darbuotojai, sumontavę hidraulinį cilindrą visada atžymi – iškala cilindro numerius, kad ateityje žinotų, kada jų įmonėje buvo remontuotas būtent tas hidraulinis cilindras ir toks žymėjimas reikalingas būtent garantiniams atvejams. Apžiūrėtose vietose cilindre numerių nebuvo. Taip pat jis apžiūrėjo miškovežio hidraulinį filtrą ir pamatė, kad jis yra ,,Loglift“ krautuvo FC markės filtras. Paaiškina, kad į ,,Loglift“ krautuvo FC markės filtrą 2008 m. balandžio 17 d. akte įrašytas filtro elementas ,,Jonsered“115 mm nesideda. Pagal tai, kiek jis apžiūrėjo, gali pasakyti, kad apžiūrėto miškovežio ,,Man“, valst. Nr. ( - ), VIN. ( - ) UAB „( - ) “ darbuotojai neremontavo (t. 11, b. l. 39-40). Teisminio bylos nagrinėjimo metu jis patvirtino šiuos parodymus ir papildomai nurodė, kad nepamena ant kokio automobilio buvo sumontuotas manipuliatorius, tačiau patvirtino, kad ant remontuotų automobilio mazgų numerių neaptiko.

27Liudytojas V. O. parodė, kad turėjo įsigijęs sandėliavimui skirtus pastatus ( - ), kuriuos nuomojo. Šiuo metu šiuos pastatus nuomoja apie 12 įmonių, kurios keičiasi. Teritorija apima 1,7 ha ir ji visada buvo aptverta. Anksčiau teritoriją saugojo sargai, tačiau prieš du metus įrengus stebėjimo kameras šių paslaugų atsisakė. Įrengti automatiniai vartai, kurie atsidaro pagal nuomininkams žinomą slaptažodį. Nepamena kokia įmonė 2013 m. teikė sargų paslaugas. Be išnuomotų angarų pačioje teritorijoje nuomininkai turi savo autobusiukus, kitas transporto priemones, jas leisdavo laikyti neasfaltuotoje teritorijoje. Anksčiau į teritoriją pro sargus nuomininkų automobiliai galėdavo įvažiuoti laisvai ir automobiliai nebuvo tikrinami. 2012-2013 metais teritorijoje į savaitę būdavo du, tris kartus, nes šalia gyveno. Teritorijoje niekada neturėjo miškovežių. Jis niekada nenuomojo kiemo ploto, nes nuomininkai turi sandėlius.

28Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo V. O. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad prieš kelis metus į jo teritoriją buvo atvažiavęs miškovežis, tuo metu, kai darbuotojai kapojo malkas. Miškovežis atvažiavo ir išvažiavo. Miškovežis yra panašių gabaritų kaip fūra, nepamena jo markės, rūšies. Jis nieko nežino apie UAB „( - ) “ (t. 11, b. l. 119-120). Liudytojus patvirtino šiuos parodymus.

29Liudytojas A. D. parodė, kad 2013 m. jis, tarpininkaujant A. G., kuris ir galimai, nors to ir nematė, pasirašė už jį darbo sutartį, įsidarbino UAB ,,( - ) “ vadybininko pareigose. Tačiau pagal susitarimą su šios bendrovės direktoriumi jis oficialiai nedirbo, tik buvo teikiami duomenys ,,Sodrai“ apie jo įdarbinimą. Buvo sutartas 200 Lt atlyginimas. Jis nežino ar ši bendrovė mokėjo už jį mokesčius ir jis niekada nebuvo nuvykęs į šią bendrovę. Tuo metu jis užsiiminėjo nekilnojamuoju turtu. Tokiu pat būdu vadybininkės pareigose, toje pat bendrovėje, buvo įdarbinta ir jo sugyventinė G. D.. Šioje bendrovėje jie tariamai dirbo apie pusę metų.

30Liudytojas E. K. parodė, kad 2013 m. jo draugas A. G., žinodamas, kad šiam yra sunkumų dėl pinigų stygiaus, pasiūlė įsidarbinti firmos „( - ) “ direktoriumi, sakė, kad nieko nereikės daryti, įdarbins ir gaus po 500 Lt kas mėnesį. Kuo užsiiminėja ši įmonė, nežinojo, bet tikėjo, kad viskas bus oficialu ir sutiko. Buvo įforminti dokumentai ir A. G. užpildė už jį dokumentus. Jis susipažino su dokumentais ir įmonė buvo perrašyta jo vardu ir jis tapo direktoriumi. Važiavo kartu A. G. į „Regitrą“, padavė popierius, darbuotojos užpildė, iš A. G. jokių dokumentų, antspaudų negavo. Praėjus mėnesiui jis skambino A. G., tačiau telefonas buvo išjungtas. A. G. jam nesumokėjo ir kažkur dingo. Po mėnesio ar pusantro E. K. „Sodroje“ išsiregistravo iš įmonės. Po pusės metų atvyko pareigūnai ir paaiškino, kad jis paėmė vagoną metalo palečių ir pardavė, jis neigė, prašė parodyti dokumentus. Datos nesutapo, metalas buvo paimtas prieš jo įsidarbinimą toje firmoje ir ant dokumentų buvo ne jo parašas. Dar po metų atvažiavo kažkoks advokatas su tardytoju, pasakė, kad jam pradėta byla, tačiau jis neprisipažino, reikalavo rašysenos ekspertizės, padarius ekspertizę pasakė, kad jis nėra kaltas. Jis kaltinamųjų nepažįsta ir įmonėje UAB „( - ) “ nebuvo nė karto, apie jos veiklą, transportą nieko nežino.

31Liudytojas P. P. parodė, kad 2013 metais D. B. pasiūlė jam būti firmos direktoriumi, sakė, kad nieko nereikės daryti, viską tvarkosi akcininkai. Jis tuo metu gyveno nakvynės namuose, mano, kad apie tai D. B. žinojo iš A. D., kuris užsiiminėjo nekilnojamu turtu. Jis apie įmonės valdymą nenusimanė, bet D. B. sakė, kad viskas valdiškai bus padaryta Registrų centre, todėl jis suprato, kad viskas bus tvarkingai. Pažadėjo mokėti kas mėnesį 530 litų, surasti gyvenamą plotą, už kurį nereikės mokėti. D. B. nupirko jam tvarkingus drabužius ir jie kartu nuėjo į Registrų centrą. Jis turėjo pasą, pasirašė kažkokius jam pateiktus dokumentus. D. B. pasakė, kad jie susiskambins, kai reikės. Po to jie buvo susitikę, D. B. duodavo jam 10 Lt, sakydavo, kad pats pinigų laukia. Jis susitikinėdavo su D., šis liepdavo jam pasirašyti įvairius dokumentus, kartą davė jam pasirašyti kažkokius popierius, kad atleisti buhalterę, kitų neprisimena. Jis pasirašydavo ir uždėdavo antspaudą. Antspaudą gavo iš D., kokios įmonės antspaudas, nežino, bet greičiausiai to Holdingo, UAB „( - ) “ antspaudo jis neturėjo. Taip jis tapo įmonės, kuri yra ( - ) , direktoriumi ir už tai, kaip supranta, šiuo metu Vilniuje vyksta teismas. Liudytojas nežinojo, kuo verčiasi ta įmonė, joje nėra buvęs, tik žino, kur ji yra registruota. D. jį įdarbino Holdingo įmonės direktoriumi, kuri yra Vilniuje, tačiau iš FNTT darbuotojų jis sužinojo, kad jis kaip direktorius įformintas ir įmonėje UAB „( - ) “. Su D. du kartus mėnesio laikotarpyje buvo Registrų centre dėl Holdingo ir dėl kitos įmonės, tačiau D. apie šią įmonę jam nieko neminėjo, jie bendravo su juo tik dėl to Holdingo, todėl jis nežinojo kad dar yra įformintas ir UAB „( - ) “. Į nakvynės namus Petrašiūnuose pas jį atvažiavo kažkoks antstolis, sakė apie dvi fūras, parodė popierius, kad jis turi tūkstančius litų skolų, kalbėjo, kad nuvarytos fūros, turėjo kažkokius popierius, kalbėjo, kad tie pinigai pas jį, nes jis tada dar buvo direktorius, dar turėjo antspaudą, banko sąskaitas. Jis antstoliui pasakė, kad jis nieko nedarė, jokių pinigų nėra matęs ir kad pasirašytų už tokius pinigus, neatsimena.

32Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo P. P. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad nuo 2010 m. lapkričio 4 d. iki 2011 m. balandžio 5 d. jis dirbo UAB ( - ) “ direktoriaus pareigose. Iki 2010 m. lapkričio 4 d. jis dirbo UAB „( - ) “ darbininko pareigose. G. M. jam sakė, kad šie jam turi pasiūlymą, kad atsidarys nauja gamybos linija – medinių lentynų gamybai ir kad jis galėtų tapti direktoriumi. G. jam sakė, kad jam nereikės nieko dirbti. Po kurio laiko G. M. pradėjo vėl jo prašyti, kad jis sutiktų dirbti UAB ,,( - ) “ direktoriaus pareigose. Jis pasakė, kad nemoka tokio darbo. Jis sužinojo, kad UAB ( - ) “ buhaltere dirbo G. M. dukra, kuri davė jam pasirašyti kažkokius popierius. Jis per daug nesigilino ir pasirašė. Pradėjus jam dirbti UAB ( - ) “ direktoriaus pareigose jam niekas neperdavė jokių įmonės ar buhalterinės apskaitos dokumentų ar kitokių įmonės daiktų. Jis pats jokių dokumentų nerengė. Nors jis buvo direktorius, toliau dirbo ceche kaip darbininkas. 2011 m. balandžio 5 d. jis parašė prašymą atleisti jį iš UAB ,,( - ) “ direktoriaus pareigų. Pradėdamas dirbti UAB ,,( - ) “ direktoriumi iš nieko neperėmė ir kai išėjo iš darbo niekam nieko neperdavė. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo G. dukters buhalterės žinioje. Kas buvo UAB ,,( - ) “ kasininkas, nežino, tačiau grynus pinigus jam ir kitiems darbuotojams išmokėdavo UAB „( - ) “ buhalterė D. B.. UAB ,,( - ) “ buhaltere formaliai skaitėsi G. M. dukra, tačiau ji buhalterinės apskaitos netvarkė. Dokumentus tvarkė D. B., jis pasirašydavo (t. 11, b. l. 101-103). Liudytojas patvirtino šiuos parodymus.

33Liudytojas H. P. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, jie jo firmos buvę darbuotojai. G. M. įmonėje „P. M.“ pradėjo dirbti 1995 - 1996 metais, kaip techninis direktorius. Buhalterinę apskaitą įmonėje tvarkė D. B., ji buvo įdarbinta 1995 metais. G. M. kaip buhalterė, nepamena kuriais metais priimta. UAB „( - ) “ įkurta 2009 m., G. M. buvo numatytas įmonės direktorius, bet paskui atšauktas, kadangi jis prokuristu buvo lentpjūvėje. „( - ) “ direktoriaus paskirto nebuvo konkretaus, G. M. vadovavo vienai ir kitai firmai, kadangi jis Lietuvoje būdavo retai. „( - ) “ buvo paskirti darbuotojai, kurie anksčiau dirbo lentpjūvėje, jie buvo pervesti iš vienos įmonės į kitą. Viską kuravo G. M.. Abiejų įmonių patalpos buvo iš esmės bendros. UAB „( - ) “ turėjo būti gaminamos lentynos, nes vokiškai „( - )“ reiškia lentynos. Kaip buvo įgyvendintas darbuotojų perkėlimas į UAB „( - ) “, jis negali atsakyti, administraciniai klausimai buvo sprendžiami per G., jis turėjo tik sąrašą žmonių. G. M. ir buhaltere jis pasitikėjo šimtu procentų. R. K., R. Ž., D. S., jam žinomi asmenys. D. S. dabar techninis direktorius įmonėje. Šie asmenys buvo direktoriai. Bendrovėje vykdoma buhalterinė apskaita nekėlė įtarimų. Vokietijoje ji organizuojama visai kitaip, todėl jis pasitikėjo lietuviais darbuotojais. 2011 m. rugsėjo ar spalio mėnesį įmonė „( - ) “ atliko auditą. Po to, tą įmonę įpareigojo vesti buhalterinę apskaitą. Patikrinimo metu buvo nustatytas apie 180 000 eurų nuostolis. UAB „( - ) “ direktoriaus funkcijas vykdė G. M., jis duodavo nurodymus vienareikšmiškai. Popieriniai direktoriai konstravo logotipus, dirbo gamyboje. G. M. jam pranešė, kad teisiškai nėra įmanoma vienoje įmonėje turėti prokūrą ir būti kitoje vadovu. Lietuvoje nėra daug žmonių, kurie kalbėtų vokiškai, todėl jis pasitikėjo G. M., kadangi jis buvo tinkamas tą poziciją užimti, o G. M. būtų tinkamas žmogus dirbti įmonės buhaltere. Tik vėliau jis sužinojo, kad ji yra G. M. dukra. Buvo visas šeimyninis klanas įveltas, ir G. M. žmona ten dirbo. Apie bendrovę „( - ) “ jis pirmą kartą išgirdo 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigoje. Paprašė įmonės sąskaitos, jam buvo persiųsta (faksu), jo žmona pastebėjo, kad sąskaitos blanko forma identiška jų įmonių. Pastebėjo, kad yra apgaudinėjamas. Kiek tiksliai laiko G. M. buvo bendrovės direktoriumi, negali pasakyti. R. K. direktoriumi buvo paskirtas po G. M.. Kada buvo paskirtas R. Ž., jis nepamena. D. S. direktoriumi buvo iki 2012 m. Jis įmonės teisinių formalumų netvarkė, pasitikėjo darbuotojų G. M. ir D. B. kompetencija. G. M. įmonės „( - ) “ direktoriumi dirbo apie 5 mėnesius, tiksliai galėtų pasakyti pagal įmonės dokumentaciją. G. G. įmonėje turėjo dirbti nuo 2009 iki 2011 m. Ataskaitų iš buhalterės jokių negaudavo, nes įmonė buvo projektinėje stadijoje, dar apie apyvartas nekalbėjo. Buvo pateikę paraiškas dėl paramos lentpjūvei ir įmonei „( - ) “. 150 000 Lt dydžio paskola gauta 2010 m. balandžio 4 d. ir panaudota įrengimams nupirkti. Jis turėjo daug kur pasirašyti, bet sutartimi buvo manipuliuota, buvo padirbtas jo parašas. Policijai pateikė informaciją, buvo padaryta ekspertizė, bet apie rezultatus jis nebuvo informuotas. Jam apie gautą paskolą buvo informacija pateikta žodžiu, kad pinigai gauti, kad už įrengimus apmokėta, bet išrašo jis nematė. D. B. ar G. M. jam apie tai pasakė. Jo manymu, pagrindinį laiką UAB „( - ) “ nevykdė veiklos, tik pabaigoje, kai D. užėmė direktoriaus poziciją. D. B. ar G. M. teikdavo jam informaciją apie įmonę, jie pagrinde jam vertėjavo, abu gerai dirbo, todėl jis jais pasitikėjo, daugiau beveik su niekuo iš įmonės jis nebendravo, todėl mano, kad jie tokiu būdu susidarė sąlygas juo manipuliuoti. 2011 m. vasarą jis jau pats bandė kai kuriuos dalykus išsiaiškinti, vėliau tikrasis nepasitikėjimas atsirado, kai buvo gauta UAB „( - ) “ sąskaita. Lietuvoje savo įmonėse lankydavosi maždaug kas trečią savaitę, pusantros dienos būdavo firmoje. Po to, kai M. buvo atleisti, V. G. įmonėje „P. M.“ organizavo darbų eigą. Jis banko prisijungimo kodų neturėjo, juos paprastai turėtų turėti buhalterė. Tik 2011 m. įvedė taisyklę, kad visus pavedimus darė jis pats. Įmonė „( - ) “ įkurta apie 2010 m., sužinojo, kai gavo sąskaitą, pateikė užklausą įstaigai, kuri suteikia informaciją apie akcininkus ir gavo informaciją, kad jos akcininkai yra G. M. - 40 procentų, D. B. - 30 procentų ir V. G. - 30 procentų. Audito metu buvo nustatytos visos manipuliacijos automobiliais, su sunkvežimiais, sunkiasvore technika. UAB „( - ) “ užsipildavo degalų jo įmonės sąskaita, tokiu būdu jį apvogdavo. Žalą, padarytą jo bendrovei jis skaičiavo pagal degalų užsipylimo žurnalo duomenis. Jo įmonės automobiliai visada buvo netvarkingos techninės būklės, nors turėjo du šaltkalvius. UAB „( - ) “ skirtos sąskaitos už remontą buvo išrašomos jo bendrovės vardu. Jis pats nei namuose nei būdamas Lietuvoje neužsiėmė buhalterine apskaita. Buhalteriją Vokietijoje vesdavo jo žmona, ji lietuvių ir rusų kalbos nesupranta. Įmonių „P. M.“ ir „( - ) “ „( - )“ buhalterijos darbuotojai visi buvo vienoje patalpoje.

34Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad 2009 m. rugpjūčio 13 d. jis su sūnumi C. P. P. M. įkūrė UAB „( - ) ”, įmonės kodas ( - ) , medinių lentų gamybos veiklai. 2009 m. rugpjūčio 6 d. steigimo susirinkimo protokolu įmonės direktoriumi buvo paskirtas G. M., kuriam buvo suteiktas įgaliojimas tvarkyti įmonės sąskaitą DNB banke. Įmonės buhaltere buvo įdarbinta G. M. dukra G. M.-N. Jam buvo paaiškinta, kad G. M., būdamas vienos įmonės prokuristu, neturi teisės būti kitos įmonės direktoriumi. Todėl vietoje G. M. reikėjo paskirti naują direktorių. Vadovu paskyrė UAB „( - ).“ darbuotoją R. K.. Direktoriumi šis buvo paskirtas tik formaliai. Pagal darbo sutartį nuo 2010 m. lapkričio 4 d. buvo įdarbintas naujas UAB „( - ) “ direktorius R. Ž., kuris direktoriumi taip pat buvo paskirtas tik formaliai, šis įmonės veiklai nevadovavo, nurodymų neteikė, sprendimų nepriiminėjo. Nuo 2011m. rugsėjo 1 d. direktoriumi buvo paskirtas D. S. ir dirbo iki 2012 m. rugsėjo 11 d. D. S. buvo taip pat formalus direktorius, į įmonės veiklą nesikišo, sprendimų nepriiminėjo, nurodymų darbuotojams neteikė. Kas buvo įmonės kasininku jis negali pasakyti. Nuo 2012 m. sausio mėn. buhalterinę apskaitą buvo perduota tvarkyti UAB „( - ) “ (t. 11, b. l. 35-37). Liudytojas patvirtino šiuos parodymus.

35Liudytojas V. A. parodė, kad G. M. buvo įmonės „P. M.“ direktorius, o kaltinamosios moterys, kurių vardų nepamena, dirbo administratore ir buhaltere. Jis įmonėje „P. M.“ buvo įdarbintas 2010 metų vasaros pabaigoje ar rugsėjo pradžioje, kalė padėklus, uždarbį gaudavo bankiniu pavedimu, o už gerą darbą gaudavo premijas grynais pinigais. Padalinio vadovas tuo metu buvo V. G.. Gruodžio mėnesį V. G. puse etato jį įdarbino į įmonę UAB „( - ) “, kur vyko lentynų gamyba. Pusę etato jis dirbo įmonėje „P. M.“ ir pusę etato įmonėje „( - ) “. „( - ) “ tiesioginio vadovo nežino, darbus skirstė V. G.. Darbo sutartį pasirašė su G. M., kuris buvo direktorius. Iš „P. M.“ ir „( - ) s“ išėjo gavęs kitą pasiūlymą. Kai nešė prašymą išeiti iš darbo, jau buvo nauja vadovybė, prašymą nešė P. Č.. G. M. į cechą ateidavo kartą per dieną, tikrindavo darbo kokybę, darbuotojus. G. M., D. B. ceche nematydavo. Du atskiri pastatai buvo - administracijos ir cecho. D. G. pažinojo, dirbo toje pačioje salėje. „P. M.“ savininkas domėjosi UAB „( - ) “ reikalais. Įmonėje „P. M.“ premijas grynais pinigais išmokėdavo G. M.. Liudytojas žinojo, kad „P. M.“ savininkas kalba vokiečių kalba. Būdavo, kad jis praeidavo su G. M. ar V. G.. „P. M.“ ir „( - ) “ buvo vienoje patalpoje, tik įrengimai buvo atskirti, buvo atskirta pakeliama siena.

36Liudytoja V. G. parodė, kad V. G. yra jos vyras. Ji pirmiausia pradėjau dirbti „( - ) “, po to įsidarbino UAB „( - ) “. „P. M.“ pradėjo dirbti prieš 20 metų, dirbo darbininke. Įmonės „P. M.“ savininkas buvo asmuo iš Vokietijos. Buhalterijoje dirbo D. B., vadovavo G. M.. Gamybai vadovavo V. G.. Darbo užmokestis pradžioje buvo mokamas grynais, per kasą, vėliau buvo mokamas į kortelę, SEB banke. Vėliau ji įsidarbino įmonėje UAB „( - ) “, jai vadovavo tie patys žmonės. Ji dirbdavo abiejose įmonėse, dirbo ką nurodydavo vadovai arba meistrai. Šios bendrovės direktorių buvo daug: R., D. S., trečiasis buvo R. Ž.. Bendrovės savininkas buvo tas pats vokietis. Kai įsteigė antrą įmonę, ji įsidarbino ten pusę etato, taip pat darbininke. Nauja įmonė gamino padėklus iš medienos (fanieros). „( - ) s“ patys direktoriai darbus skirstė. Administracinės patalpos buvo atskiros nuo cecho, ten buvo du kabinetai. Administracijoje dirbo L. M., D. B., G. G.. G. priklausė „( - ) “, o Livija ir D. B. „P. M.“.

37Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojos parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jai dirbant UAB " ( - ) " staklininke įmonės technikos direktorius G. M. jai pasiūlė įsidarbinti tų pačių vokiečių akcininkų įkurtoje bendrovėje UAB „( - ) “, kuri buvo įsikūrusi tuo pačiu adresu – ( - ). Su kuo pasirašė darbo sutartį, prie kokių aplinkybių, ar ją iš vis pasirašė, neatsimena. Tuo metu kai įsidarbino UAB „( - ) “ bendrovės direktoriumi buvo R. Ž., kuris buvo formalus direktorius, realiai vadovavo įmonei, sprendimus priiminėjo, nurodymus ką gaminti, kiek gaminti duodavo G. M.. Bendrovės buhalterė buvo G. M.. V. G. UAB „( - ) “ nedirbo (t. 11, b. l. 121). Liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

38Liudytojas L. V. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio mėnesį įsidarbino įmonėje „P. M.“. Darbo sutartį pasirašė pas G. M. kabinete. Gal po 2 mėnesių jis buvo perkeltas į „( - )“. „P. M.“ vadovavo V. G. ir G. M., abu juos matydavo. Nurodymus ką dirbti duodavo brigadininkas, vardo nepamena. Pas G. M. jis eidavo į buhalteriją pasirašyti dokumentų, ten jų buvo trys ar keturios darbuotojos. Atlyginimas krito, todėl parašė prašymą buhalterijoje ir 2012 m. vasario mėnesį išėjo iš darbo, atsiskaitymą gavo per banką. Kas parašė įsakymą jį atleisti, nežino. Kai dirbo „P. M.“, matė G. M. vasaros pabaigoje, jis ateidavo į cechą, kai išėjo dirbti į UAB „( - ) “, jau jo nematė. G. M. ir V. G. liudytojui nenurodinėjo ką reikia dirbti. Nurodymus duodavo brigadininkas. R. Ž. jam negirdėtas, D. S. dirbo „P. M.“. „P. M.“ gaudavo 1600 Lt atlyginimo, UAB „( - ) “ - 1400 Lt, paskui atlyginimas sumažėjo iki 1200 Lt, todėl ir išėjo iš darbo.

39Liudytojas E. P. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius, šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Iš bylos medžiagos buvo matyti, kad D. B. reikia apklausti liudytoju, nes jis gali turėti duomenų. Susisiekė su D. B. telefonu ir šis pasakė, kad gydosi Kauno klinikose, sutarė laiką, kad jis atvyks šį apklausti liudytoju. Sutartu laiku nuvažiavo ir kalbėjosi su D. B. klinikų koridoriuje. Jis buvo pasiruošęs procesinius dokumentus, tačiau kol nuvyko, šis telefonu buvo pasikalbėjęs su savo advokatu ir pareiškė, kad kitą dieną bus paleistas iš ligoninės ir su atstovu atvyks oficialiai apklausai. Dėl to D. B. ir nebuvo apklaustas, o vėliau liudytojas į apklausą neatvyko ir jis apie tai surašė tarnybinį pranešimą. Jis D. B. paaiškino, kad pas jį atvyko dėl UAB „( - ) “, jis sakė, kad žino tą įmonę, kad dėl šios įmonės jis buvo susitikęs su G. M. dėl akcijų performinimo kito asmens vardu. G. M. ir buhalterė išreiškė norą, jog akcijos būtų perrašytos kito asmens vardu ir G. M. norėjo dalį įmonės turto kažkaip realizuoti. Detaliau D. B. jam nieko neaiškino, sakė, kad paaiškins viską atvykęs oficialiai apklausai. Tarnybiniame pranešime jis nurodė tai, ką jam buvo pasakęs D. B., visa kita žadėjo papasakoti atvykęs oficialiai apklausai. Jam yra žinomi P. P. ir E. K.. P. P. buvo susijęs su UAB „( - ) “. D. B. jam sakė, kad buvo susitikęs su V. G..

40Liudytoja A. S. parodė, kad dirba UAB „( - ) “ direktore, jų įmonė užsiima įmonių auditu ir buhalterine apskaita. 2012 metais prieš 2011 metų balanso sudarymą pasirašė buhalterinių paslaugų sutartį su UAB „( - ) “, iš šios įmonės pasiėmė visus dokumentus. Įmonės dokumentus jiems perdavė UAB „( - ) “ įmonės direktorius D. S.. Jiems buvo paduoti tik pirminės apskaitos dokumentai, apyvartos žiniaraščių nerado, todėl 2012 m sausio 1 d. neturėjo jokios informacijos, koks yra turtas ir kokie yra įsipareigojimai. 2012 metų sausio 1 dienai darydami visų sąskaitų inventorizaciją sudarė balansą pagal paskutinės dienos banko išrašą, pagal kasos dokumentus, Sodros informaciją, kokia jai yra skola, pagal Mokesčių inspekcijos informaciją, kokia yra skola, kadangi tai buvo susiję su UAB „( - )“ Vokietijos įmone, iš jų taip pat gavo informaciją, kokia yra skola. Tokiu būdu sudarė 2011-12-31 balansą, suinventorizavę, tokius likučius įvedė į savo apskaitos programą 2012 metų sausio 1 d., o nuo 2012 m. sausio 1 d. pagal verslo apskaitos standartus pilnai vedė apskaitą. Jie taip pat darė ir kitos įmonės UAB „( - ) P. M.“ auditą, ši įmonė buvo tose pačiose patalpose, akcininkas abiejų įmonių yra tas pats asmuo – P. M.. Kai pasiėmė UAB „( - ) “ dokumentus, darbo sutartyje vyriausiąja buhalterė tuo metu buvo G. M. (G.). Neturėjo ko paklausti, kur kiti įmonės dokumentai, nes 2011 metais apie UAB „( - ) “ egzistavimą nežinojo. Kai darė kitos P. M. įmonės auditą, kompiuteryje ieškojo dokumentų. Tuo metu D. B. buvo vyriausioji buhalterė, paprašė jos leidimo, kad galėtų jų kompiuteryje pasižiūrėti P. M. duomenis. Kompiuteryje buvo programa. A. S. nustebo, nes buvo nematyti skaičiai, tada D. B. pasakė, kad tai kitos įmonės apyvartos žiniaraščiai, sąskaitų registrai. Tada ji nekreipė dėmesio, nes galvojo, kad yra registrai. Tačiau vėliau tame pačiame kompiuteryje jau buvo tušti žiniaraščiai, likęs tik sąskaitų planas. Ji asmeniškai kreipėsi į debeto atstovą, klausė, ar ką nors žino dėl dingusių duomenų, gal jie serveryje turi tuos duomenis. Debeto atstovas atsakė, kad nieko neturi, mato tą pačią tuščią informaciją. Tada teko susirinkti likučius kas buvo matyti iš dokumentų. Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo į jų įmonę kreipėsi pats P. M., su juo bendravo per vertėją, nes jis kalbėjo vokiškai. Ji paprašė surinkti ir perduoti dokumentus, tačiau pagrinde UAB „( - ) “ dokumentai mums buvo perduoti P. M. iniciatyva, nes jie jau buvo perėmę UAB „( - ) P. M.“ apskaitą. UAB „( - ) “ apskaitą perėmė 2011 m. pabaigoje, o UAB „( - ) “ – 2012 m. Darbo vietoje, kurioje buvo kompiuteris su sąskaitomis, ji yra mačiusi G. G., mano, kad tai buvo jos darbo vieta ir kompiuteris. Visus dokumentus, kuriuos gavo ir surinko, perdavė ikiteisminio tyrimo pareigūnams, dokumentų vagystės fakto, dingimo nebuvo. Nepamena, kieno parašai buvo kasos išlaidų orderiuose. Darbo užmokesčio apskaičiavimas buvo lapuose, juose nebuvo pasirašęs skaičiavęs asmuo. Tai neturėtų būti laikoma darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentu. Jame buvo nurodyta vardas, darbo užmokestis, mokesčiai ir kiek išmokėtina. Jokio apskaitos registro jie negavo, kasos knygos jiems nebuvo perduotos. Buvo UAB „( - ) “ apskaitos dokumentų perdavimo aktai. D. S. apie kompiuterio duomenis nieko jai neaiškino, tik pasakė, kad nieko nežino, kad galvojo, jog apskaita tvarkoma tvarkingai ir teisingai. Liudytoja nurodė, jog iš savo praktikos žino, jei direktorius turi vyriausiąją buhalterę, tai jis žino, kas priklauso pagal apskaitos standartus, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jei įmonėje yra vyriausiasis buhalteris, tai jis pagal pirminius dokumentus, įrašus privalo padaryti viską pagal įstatymą. Sutarties pasirašymo tikslas buvo ne tik buhalterinės apskaitos tvarkymas, bet ir 2011 metų finansinės atskaitomybės ruošimas, ją reikėjo paruošti. Jų įmonė nedarė jokių 2010 metų finansinės atskaitomybės tyrimų, jie matė 2010 metų finansinę atskaitomybę darydami 2011 metus, nes pagal įstatymą yra 2010 metų atkėlimas. Turėjo atsvaros tašką. Pagal darbo sutartį įmonės direktorius buvo D. S., vyriausioji buhalterė buvo G. M. (G.). Kai jie ėmė dokumentus ji jau nuo 2011 metų gruodžio mėnesio nebedirbo, visi kartu buvo atleisti, nes ji dirbo ir UAB „( - ) P. M.“. G. M. (G.) buvo nedarbingumas. Kai 2011 metų spalio mėnesį į P. M. įmonę atėjo atlikti audito, tuo metu ši sirgo. Pirmiausiai buvo atliekamas auditas, vėliau apskaita. P. M. prašymu atliko P. M. įmonės auditą, apie UAB „( - ) “ tuo metu nieko nežinojo. P. M. buvo įmonių UAB „( - ) P. M.“ ir UAB „( - ) “ akcininkas. UAB „( - ) “ yra du akcininkai – P. M. ir jo sūnus. D. S. įmonės direktoriumi paskyrė vokiečiai. Iš P. M. įmonės visi darbuotojai buvo atleisti P. M. iniciatyva. Jie gavo įmonės 2010 metų finansines atskaitomybes, jų teisingumo netikrino, nes 2011 metų pabaigai, t. y. 2012 m. sausio 1 d. pasidarė inventorizaciją, o pagal apskaitos įstatymą yra laikoma, kad padaryta visų balanso straipsnių inventorizacija yra teisinga. Tiesiog jei 2010 m. balansas buvo klaidingas, tai 2011 metų pabaigai pagal inventorizacijos duomenis jis yra teisingas, kitaip tariant, jei buvo klaidos, jos turėjo išsitaisyti. Ji negali patvirtinti, kad paėmė visus UAB „( - ) “ dokumentus, kuriuos jie vedė, nes jie paėmė tuos dokumentus, kurie buvo perduoti ir iš tų dokumentų darė inventorizaciją. Be registrų negali sulyginti ar yra visi pirminiai dokumentai. P. M. įvardijo pagrindinę problemą, kad jis sužinojo, jog G. M. pagal prokūrą yra įsteigęs kitą įmonę UAB „( - ) “, jam kilo įtarimas, kad P. M. įmonės sąskaita yra atliekami veiksmai dėl sąnaudų, prašė atkreipti didesnį dėmesį į sąnaudas, ar visos sąskaitos priklauso P. M. bendrovei. Tai buvo pagrindinė priežastis dėl ko P. M. norėjo savo įmonėje UAB „( - ) P. M.“ atlikti finansinį auditą. Audito metu buvo su tuo susijusių sąskaitų, buvo transporto remonto sąskaitų, kurios pagal parašymą neturėjo priklausyti įmonei UAB „( - ) P. M.“, t. y. buvo transporto priemonių remontai, kurių įmonė UAB „( - ) P. M.“ neturėjo, buvo remontuojamas kitos įmonės transportas. Vėliau išaiškėjo ir kitokie dalykai, apie kuriuos akcininkas P. M. nebuvo užsiminęs.

41Liudytojas V. K. parodė, kad 2012 m. ir šiuo metu dirba antstoliu. Su kaltinamąja D. B. yra bendravęs telefonu ir elektroniniu paštu, su kaltinamuoju G. M. nebendravęs. 2012 m. liepos 20 d. į jį kreipėsi V. G. su prašymu perduoti UAB „( - ) “ dokumentus. Raštas buvo skirtas UAB „( - ) “ direktoriui, - reikalavimai grąžinti V. G. skolas. UAB „( - ) “ direktorių V. K. rado Zapyškyje V. G. lentpjūvėje, joje buvo vairuotojas - direktorius R. J., jis buvo atvykęs su sunkvežimiu. Kadangi V. G. buvo UAB „( - ) “ akcininkas, jis žinojo situaciją ir išaiškino, kur surasti direktorių. Kai bandė direktoriui R. J. įteikti tuos dokumentus, suprato, kad jis tik statytinis, o ne realus direktorius, nes jis iš karto skambino D. B., kuri jam uždraudė iš antstolio priimti bet kokius dokumentus, jis atsisakė pasirašyti, bet dokumentų kopiją V. K. jam vis tiek paliko. D. B. tuo metu buvo UAB „( - ) “ akcininkė ir buhalterė. Vėliau, 2012 m. rugpjūčio 1 d. į jį kreipėsi kaip kreditorius V. G., pateikė vykdyti 2012 m. liepos 24 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo UAB „( - ) “ turtui. Pagal minėtą nutartį reikėjo areštuoti UAB „( - ) “ turto už 93 538 Lt. Jis pradėjo vykdyti nutartį, areštavo UAB „( - ) “ sąskaitas. Tuomet telefonu prisistatė kaip UAB „( - ) “ buhalterė D. B., pradėjo su ja bendrauti sprendžiant tą klausimą. Kadangi prioritetas taikant laikinąsias apsaugos priemones yra įmonės turtas, D. B. jam pateikė UAB „( - ) “ turto sąrašą, pasiūlymą, kad yra turto, kad jį areštuoti, elektroniniu laišku raštiškai nurodė to turto vertes. V. G. žinojo situaciją apie bendrovės turtą, žinojo, kad tos mašinos yra panašios vertės, jie sudarė turto aprašą, liko areštuotos dvi UAB „( - ) “ transporto priemonės, areštą sąskaitai panaikino, kadangi ieškinys buvo užtikrintas areštuojant turtą. Taip ir baigėsi tos nutarties vykdymas. V. K. turto aprašą suderino su D. B. ir jai elektroniniu paštu jį nusiuntė. Tuo metu viskas baigėsi. Kai įsiteisėjo teismo sprendimas dėl skolos išieškojimo V. G. naudai iš UAB „( - ) “, 2013 m. balandžio 2 d. šis jam pateikė pagal įsiteisėjusį sprendimą išduotą vykdomąjį raštą, kurio naudai reikėjo išieškoti 99 343,88 Lt skolos, metines palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jis pradėjo vykdyti sprendimą, registruose patikrino duomenis ir suprato, kad nei UAB „( - ) “, nei jos turto nebėra. Kai surinko duomenis, išsiaiškino, kad per visą tą laikotarpį UAB „( - ) “ akcininkai D. B. ir G. M. pasielgė nesąžiningai likusio akcininko V. G. atžvilgiu. D. B. ir G. M., vykstant teisminiam procesui, susitvarkė visus savo turtinius reikalus, iššvaistė savo naudai visą UAB „( - ) “ turtą, nes 2012 m. rugpjūčio 9 d. buvo priimtas Kauno rajono apylinkės teismo įsakymas kur iš UAB „( - ) “ G. M. prisiteisė apie 130 000 Lt, D. B. pagal 2012 m. rugpjūčio 10 d. Kauno rajono apylinkės teismo įsakymą iš UAB „( - ) “ prisiteisė apie 50 000 Lt, kadangi jie patys ir buvo ta UAB „( - ) “, jie tų teismo įsakymų neskundė, todėl jie nedelsiant įsiteisėjo ir jie visas lėšas, gautas už parduotą turtą, pasiėmė sau, dengdami tas priteistas skolas. Kadangi V. G. sprendimas dar nebuvo įsiteisėjęs, jam neteko nieko, nors jie patys ir skundė tą visą procesą, tam procesui vadovavo. Pagal įsiteisėjusį sprendimą pradėjus vykdyti vykdomąjį raštą paaiškėjo, kad įmonė UAB „( - ) “ yra parduota kitai fiktyviai įmonei UAB „( - ) “. Kai jis pradėjo domėtis apie UAB „( - ) “, paaiškėjo, kad yra fiktyvus direktorius. Jis atrado tą direktorių nakvynės namuose, jis neslėpė, kad yra fiktyvus UAB „( - ) “ direktorius. Dėl to jis kreipėsi į prokuratūrą, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą. 2013 metais kovo mėnesį su UAB „( - ) “ vairuotojais susisiekė pats V. G., kuris juos pažinojo ir jam pavyko išsiaiškinti, kad viena areštuota transporto priemonė yra Aleksote aikštelėje. Jie nuvažiavo pažiūrėti, kaip atrodo ta transporto priemonė, tai buvo sunkvežimis, jame nebuvo akumuliatoriaus, kuro, raktų, todėl sutarė, kad reikia pasiruošti ją transportuoti. V. G. susirado vairuotoją, atsivežė kuro, akumuliatorių su tikslu paimti tą transporto priemonę, tačiau atvažiavę tos transporto priemonės aikštelėje nerado. Ten buvę žmonės nieko nežinojo, kas tą automobilį čia pastatė ir kus dingo. Tai buvo transporto priemonė, kuriai buvo taikytos laikinos nuosavybės teisių apsaugos priemonės, kuri buvo areštuota. Tai buvo krovininis automobilis VW „MAN 10.150“, valst. Nr. ( - ). Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos šiam automobiliui ir specialios paskirties priekabai. Šis turtas sudarė 93 538 Lt vertę. Automobilis priklausė UAB „( - ) “, nuo 2013 m. balandžio 14 d. įmonės vadovas buvo P. P.. Išieškojimo byla V. G. naudai yra nebaigta, nes paskelbtos areštuoto turto paieškos, kurias vykdo policija, o UAB „( - ) “ jokios veiklos nevykdo. Jis nėra surašęs negalimumo išieškoti akto. Regitroje transporto priemonės registruotos UAB „( - ) “ vardu. UAB „( - ) “ nei likviduota, nei turinti bankroto statusą įmonė. D. B. buvo įpareigota visus dokumentus perduoti registrų centrui, todėl raštu prašė, kad ji perduotų jam turto perdavimo aktus. G. M. nepasirašė dokumentų, kad turtui uždėti areštai ir su šiuo jis nebendravo.

42Liudytojas G. Š. parodė, kad 2011 metais dirbo UAB „( - ) “ vairuotoju. Dirbtą pasiūlė G. M., darbo sutartį pasirašė su D. B.. Kas tuo metu vadovavo UAB „( - ) “ nežino, visas problemas spręsdavo tik su G. M.. Dirbo su dideliu vilkiku „MAN“, vežiojo birius produktus su puspriekabe, ji be pavadinimo. Kiek žino, įmonėje buvo dar viena transporto priemonė „MAN“ – miškovežis su pakrovėju, bet nežino, ar jis buvo tos pačios įmonės. Įmonėje buvo dar vienas mažas VW „MAN“ automobilis. G. M. pasakė, kad įmonė skelbia bankrotą, sakė nėra darbo, neapsimoka išlaikyti mašinas, nėra pelno, todėl uždaro įmonę. Jį atleido, išmokėjo algą. G. M. prašė pervežti automobilį, tikslios datos nepamena, bet tai buvo jau po jo atleidimo iš darbo. Jis turėjo raktus nuo vilkiko, su kuriuo dirbo. G. M. jam paskambinęs paprašė, kad iš Diavogalos kaimo, nutemptų puspriekabę su vilkiku į Kauną, į aikštelę. Jis nutempė, atkabino puspriekabę, ją paliko, su vilkiku grįžo į Zapyškį ir pastatė jį atgal į tą pačią vietą. Kitas vairuotojas V. A. atvarė VW „MAN“ į tą pačią vietą, o P. varė miškovežį. Priekyje jų važiavo G. M. ir rodė kelią. Automobilius pastatė aikštelėje Aleksote. Jis dirbo pagal sudarytą darbo sutartį ir atlyginimą išmokėdavo D. B.. Bendrovėje nurodymus duodavo tik G. M. ir visais klausimais bendraudavo tik su juo. Transporto priemonės buvo laikomos lentpjūvės teritorijoje, pakrovimo vietoje, prie medžio apdirbimo cecho ilgu vokišku pavadinimu.

43Iš 2014 m. spalio 13 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad G. Š. patvirtindamas savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu parodė vietą - aikštelę, esančią ( - ), kur G. M. prašymu nuvarė puspriekabę ,,Steelmet“, o bendrovės darbuotojas L. P. - miškovežį MAN (t. 11, b. l. 85-91).

44Liudytoja K. P. parodė, kad 2011 m. gruodžio 12 d. buvo įdarbinta į UAB „( - ) P. M.“ vadovo pavaduotoja. Ji susipažino su įmonės direktoriumi P. M., kadangi kalbėjo vokiškai, jis pakvietė ją pas save dirbti. Bendrovės administracijoje dirba direktorius, ji, jos kolega, gamybos vadovas, sandėlininkė. Įmonei buhalterinę apskaitą tvarko samdyta įmonė UAB „( - ) “. Ji su kolega yra pasidalinę funkcijas, ji atsakinga už personalo dokumentaciją, direktoriaus tarpininkavimą su įvairiomis institucijomis, ji jam vertėjauja, jos darbas šiek tiek susijęs ir su buhalterija. Kai liudytoja pradėjo dirbti, pastebėjo, kad kabinete, lentynoje buvo kitos įmonės dokumentai. Jai buvo paaiškinta, kad jų gamybinės įmonės patalpose yra dar viena įmonė, ji priklauso tam pačiam savininkui, kuris yra ir šios įmonės direktorius, tiesiog, kad yra viena atskira patalpa gamybinėse patalpose kur gamina šios įmonės produkciją - stelažus. Dokumentams buvo skirta viena lentyna, joje buvo keturi segtuvai. Nuo 2012 metų UAB „( - ) “ ir UAB „( - ) “ įmonės buhalterinę apskaitą buvo pavesta tvarkyti UAB „( - ) “. Kas tvarkė iki to laiko, ji nežino. P. M. jai nepaaiškino, kokiomis aplinkybėmis UAB „( - ) “ perėmė tvarkyti UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą. Ji perdavė UAB „( - ) “ dokumentus UAB „( - ) “ auditorei A. S.. Pas juos paliko du segtuvus, viename segtuve buvo dokumentai, susiję su UAB „( - ) “ paramos gavimu, o kitame segtuve personalo dokumentai. Perduodant dokumentus UAB „( - ) “ dalyvavo UAB „( - ) “ direktorius D. S., kuris ir pasirašė perdavimo aktą. Vėliau ikiteisminio tyrimo metu vėl buvo pareikalauta tų buhalterinių dokumentų. Visi UAB „( - ) “ dokumentai UAB „( - ) “ buvo patikrinti, susegti, sunumeruoti, buvo paruoštas sąrašas, jie buvo pateikti perdavimui, parašė lydraštį ir perdavė juos kaip įgaliotas asmuo. D. S. dalyvavo dokumentų perdavime, bet jis nieko nežinojo, nes jis buvo statytinis direktorius. Ji perduotų UAB „( - ) “ dokumentų neperžiūrinėjo.

45Liudytojas V. A. parodė, kad nuo 2011 metų spalio mėnesio iki 2013 metų vasario mėnesio dirbo UAB „( - ) “ vairuotoju, vairavo miškovežį. Šį automobilį - miškovežį pagal susitarimą laikė savo namuose. Kurį laiką jis dirbo su sunkvežimiuku „MAN“, kuris taip pat stovėjo prie jo namų. Paskui jų darbas baigėsi, įmonė užsidarė. Per laikotarpį kai jis dirbo įmonėje, įmonės buhaltere ir vadove buvo D. B., kaip suprato, tuo metu ji buvo laikinai einanti vadovo pareigas. Darbo užmokestis jam buvo mokamas pavedimu į banko sąskaitą, dėl to ant jokių dokumentų nepasirašinėdavo. G. M., V. G. buvo įmonės akcininkai, kokios buvo jų pareigos, nežino. Vieną dieną liudytojui paskambino G. M., pasakė, kad sunkvežimį reikia atiduoti V. G. ir nuvaryti į Kauną. Jis ir kiti du vairuotojai L. P. ir G. Š., lydint G. M., nuvarė mašinas į Aleksotą, priešais stiklo fabriką į aikštelę. Automobilio dokumentus paliko automobilyje, o raktus, G paliepimu, atidavė nepažįstamam žmogui. G. M. juos parvežė namo. Tuo metu G. M. naudojosi telefono numeriu ( - ). V. G. buvo įmonės akcininkas, niekur nedalyvavo įmonės veikloje, su juo jokių reikalų jis neturėjo.

46Liudytojas A. D. parodė, kad dirbo P. M. įmonėje ir įmonėje „( - ) “ staliumi. Įmonės buvo įsikūrusios ( - ). Kokius darbus atlikti jam pasakydavo V. G., kartais G. M., būdavo, kad ir kiti darbuotojai nurodydavo. Be G. M. įmonėje „( - ) “ kartais būdavo vokietis. R. Ž. pažinojo, jis buvo darbininkas kaip ir jis. Šis jam buvo minėjęs, kad bus antros įmonės direktorius. Jis suprato, kad šis bus fiktyvus direktorius, nes dirbo paprastu darbininku. Įmonės buhaltere buvo D. B.. Darbo užmokestį jam pervesdavo į sąskaitą, bet gaudavo ir grynais pinigais, pasirašydavo ant lapelio. Kaip suprato, G. M. buvo P. M. įmonės direktorius. Abejose įmonėse A. D. iš viso dirbo apie metus laiko. Jis iš pradžių dirbo P. M. įmonėje, paskui jį perkėlė į kitą įmonę, abiejose įmonėse dirbo staliumi. „ ( - ) “ buvo mažiau darbų ir darbuotojų, o P. M. įmonėje darbo būdavo visada.

47Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo A. D. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad jam dirbant UAB ,,( - ) “ darbininku, 2010 metų gruodį įsidarbino ir tų pačių vokiečių įkurtoje bendrovėje ,,( - ) “, kuri buvo įsikūrusi tuo pačiu adresu – ( - ). Alga jam buvo mokama kartą per mėnesį, dalį pervedant į jo sąskaitą banke, dalį atsiimant grynais. Dirbo trys buhalterės – G. M., G. M. žmona ir dar viena, kurios vardo ir pavardės nežino. Jis nežino kuri ir kurios įmonės buhalterė buvo. Kiekvieną kartą jam grynus pinigus išmokėdavo bet kuri iš trijų buhalterių. Vienoje eilėje stovėdavo "( - ) “ ir UAB "( - ) " darbuotojai. Pasak G. M., jis turėjo būti priimtas į naujai steigiamą įmonę UAB „( - ) “, kuri turėjo užsiimti lentynų gamyba. Nors tuo metu, kai įsidarbino direktoriumi dokumentuose buvo R. Ž., tačiau šis faktiškai dirbo staliumi kartu su juo, o UAB „( - ) “ realiai vadovavo G. M.. R. Ž. buvo tik fiktyvus direktorius, o G. M. realiai dirbo bendrovės vadovu, duodavo nurodymus (t. 11, b. l. 117-118). Liudytojas patvirtino šiuos parodymus.

48Liudytojas D. S. parodė, kad dirba P. M. bendrovėje meistru. Meistro funkcijos prižiūrėti cechą, gamybą, darbuotojus. 2011 metais rugsėjo mėnesį, jam būnant meistru G. M. paprašė būti UAB „( - ) “ įmonės direktoriumi. D. S. buvo žinoma, kad UAB „( - ) “ savininkas yra P. M.. UAB „( - ) “ ir P. M. įmonių buveinė buvo vienoje vietoje, tose pačiose patalpose. Tuo metu buhalterinę apskaitą UAB „( - ) “ vedė G. M., o P. M. įmonėje D. B.. Vėliau P. M. įmonės buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti UAB „( - ) “, nes viena buhalterė išėjo iš darbo. Vėliau, kažkur sausio mėnesį, UAB „( - ) “ perėmė ir UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos tvarkymą. P. M. teigė, kad patikimiau, jog įmonė tvarkytų buhalterinę apskaitą, kad nori, jog jo daugiau neapgaudinėtų, jis lietuviškai nesupranta, todėl geriau samdyti įmonę. Iš tokio teiginio jis suprato, kad P. M. buvo apgautas. Kaip direktorius jis dalyvavo dokumentų perdavime iš UAB „( - ) “ įmonei UAB „( - ) “. Buvęs direktorius jam turėjo viską perduoti, bet to nebuvo. Kai išėjo buhalterė, jis nežinojo, kur sudėti UAB „( - ) “ dokumentai. Dokumentus rado kabinete ir juos perdavė UAB „( - ) “ darbuotojai Alinai. Ji priėmė dokumentus, buvo surašytas dokumentų perdavimo aktas. Su D. S., kaip su UAB „( - ) “ direktoriumi, jokie klausimai nebuvo aptarinėjami. Prieš tai UAB „( - ) “ direktorius buvo R. Ž., šis kaip ir jis nieko nežinojo. Iš viso UAB „( - ) “ jis dirbo apie metus laiko, faktiškai direktoriavo nuo rugsėjo mėnesio, o Registrų centre buvo įregistruotas direktoriumi nuo sausio mėnesio. Jis nežino, kas spręsdavo visus įmonės klausimus. Kaip įmonės vadovas ant pavedimų nepasirašinėjo, kelis kartus pasirašė ant užmokesčio lapų. Kai buvo UAB „( - ) “ direktoriumi, G. M. buvo P. M. įmonės gamybos direktorius. P. M. nenustebo, sužinojęs, kad jis yra direktorius, nes jam tai buvo žinoma. P. M. įmonės ir UAB „( - ) “ buvo bendra patalpa. G. M. sėdėjo UAB „( - ) “ administracijos kabinete. Kelis kartus ji buvo jį pasikvietusi į kabinetą pasirašyti dokumentus, bet ji buvo tik porą mėnesių ir išėjo.

49Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo D. S. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad apie 10 metų jis dirbo UAB „( - ) P. M.“ anksčiau meistro, o šiuo metu gamybos vadovo pareigose. Šios bendrovės technikos direktorius G. M. jo paprašė įsidarbinti UAB ,,( - ) “ direktoriumi. Jis paaiškino, kad medinių lentynų gamyba tuo metu buvo labai maža, jam reikėtų dirbti gamyboje tik tų medinių lentų, vadovauti tuo metu toje įmonėje nereikėjo (dirbo gal trys darbuotojai), o buhalterinę apskaitą toliau tvarkytų G. M.. Jis sutiko. Jo darbo vieta buvo medinių lentų gamybos ceche, jis pats ir gamino tas lentynas, jam padėjo 2 ar 3 darbuotojai. Tuo metu UAB ( - ) “ nebuvo jokio direktoriaus, o anksčiau, kiek jis žino, buvo direktoriumi R. Ž., kuris jau senokai buvo išėjęs iš UAB ( - ) “. Pagal darbo sutartį jis pradėjo dirbti nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. UAB ( - ) “direktoriumi ir dirbo iki 2012 m. rugsėjo 11d. G. M. jam nepasakė, kad reikia kaip direktorių įsiregistruoti VĮ ,,Registrų centras“, todėl jame buvo įregistruotas tik nuo 2012 m. sausio 16 d., kai G. M. ir jo dukra jau buvo atleisti iš darbo. Pačiai įmonės medinių lentynų gamybai vadovavo G. M.. Jis mokėjo vokiečių kalbą ir tik šis su P. M. kalbėdavosi dėl užsakymų Vokietijoje. Jam G. M. tik pasakydavo kiek medinių lentynų reikia gaminti. K. M. pasakė, kad UAB ( - ) “ buhalterinę apskaitą toliau tvarkys šio dukra, jis jam nieko nesakė, kad jam reikėtų persiimti įmonės dokumentus ir buhalterinės apskaitos dokumentus, o jis pats apie tai nieko nežinojo, todėl jis dokumentų iš nieko neperėmė ir net nežinojo kur tie dokumentai buvo laikomi. Tik vėliau 2012 m. sausio 31 d., kai UAB ( - ) “ buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti UAB „( - ) “ UAB ( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentus rado lentynoje buhalterijos kabinete. 2012 m. sausio mėn. pagal UAB ( - ) “ dokumentų priėmimo perdavimo aktą UAB „( - ) “ direktorei A. S. perdavė visus lentynoje rastus buhalterinės apskaitos dokumentus. Nuo jo darbo pradžios UAB ( - ) “ direktoriumi jis nevaldė įmonės banko sąskaitos, jokių mokėjimo pavedimų neatlikinėjo, tik buvo įregistruotas kaip direktorius ir 2012 m. sausio 18 d. išėmė DNB banko sąskaitų generatorių. Mokėjimo pavedimus iš sąskaitos paruošdavo K. P. arba P. Č., o pats P. M. turėjo patvirtinti mokėjimo pavedimus. Jis buvo tik formalus UAB ,,( - ) “ direktorius, nes pats vykdė tik medinių lentynų gamybą, o vadovavo įmonei, visus sprendimus priiminėjo G. M., o buhalterinę apskaitą tvarkė šio dukra G. UAB ( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentai buvo saugomi UAB „( - ) P. M.“ patalpose ( - ), buhalterijos kabinete ir buvo G. M. žinioje. Kokius konkrečiai darbus atlikdavo G. M. nežino, jis dirbo kitoje gamybos patalpoje. Kai reikdavo jam, kaip formaliam direktoriui pasirašyti kokius dokumentus, darbo sutartis, ši jam paduodavo, parodydavo kur pasirašyti. Kas buvo UAB ,,( - ) “ kasininku nežino. Jo atlyginimas buvo išmokamas į banko sąskaitą, dalį gaudavo grynais, išmokėdavo G. M. (t. 11, b. l. 95-97).

50Liudytojas V. Š. parodė, kad įsidarbino įmonėje, pavadinimo neprisimena, kuri užsiima padėklų gamyba, darbininku per pažįstamą. Vėliau jis buvo įdarbintas tos įmonės direktoriumi. Įmonėje jis buvo tik darbuotojas, direktorius buvo G. M.. V. Š. gamino padėklus, nesidomėjo, kas vadovavo gamybai, ateidavo žmogus, parodydavo darbą ir viskas. V. G. buvo prie viršininkų, ateidavo, pabūdavo ir išeidavo. Buvo kalbų, kad įmonė yra vokiečio. Nežino, kas įmonėje tvarkė buhalteriją, buhalterijoje pasirašydavo už išmokėtą atlyginimą. Tuo metu įmonėje dirbo dešimt, gal daugiau darbuotojų.

51Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad 2011 m. vasaros pabaigoje jis neturėjo darbo ir jam kaimynas, kurio anketinių duomenų šiuo metu neprisimena, pasiūlė nueiti pasikalbėti dėl įdarbinimo į vokiečių įkurtą bendrovę. Jam nuvykus nurodytu adresu, kaimynas išėjo jo pasitikti ir pakvietė du bendrovės darbuotojus - vienas buvo, kaip vėliau sužinojo - direktorius G. M., o antrasis - gamybos vadovas V. G. ( t. 11, b. l. 122). Liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

52Liudytojas R. B. parodė, kad dirbo tiekėju P. M. įmonėje, prižiūrėjo medžiagas, sandėlį, buvo kaip mechanikas. Pagal pavadinimą suprato, kad tai užsienio įmonė. Yra matęs asmenį P. M.. Kai R. B. dirbo įmonėje, jos direktorius buvo G. M.. Buhalterijoje dirbo D. B., V. M.. Iš P. M. įmonės išėjo prieš penkis metus, 2011 ar 2012 metais, nes P. M. sakė, kad jis blogai dirba. Jam girdėta įmonė „( - ) “, nežino, ar kūrėsi tuo pačiu adresu kaip ir P. M. įmonė. G. M. jam skambindavo ir prašydavo nupirkti kokią prekę. Kai buvo sudarytos prekių sutartys grynų pinigų nereikėjo, bet būdavo išimtiniai atvejai – smulkūs pirkimai, tada reikėjo grynų pinigų. Tokiu atveju R. B. buhalterijoje pasiimdavo pinigų. G. M. nurodydavo, kokiai įmonei – „( - ) “ ar UAB „( - ) “ išrašyti sąskaitas, UAB „( - ) i“ labai retai reikėjo išrašyti. R. B. nežinojo, kas UAB „( - ) “ savininkai, kas jai vadovavo, tačiau dėl UAB „( - ) “ reikalų visada kalbėdavo su G. Liudytojas dabar neprisimena, kokias transporto priemones UAB „( - ) “ turėjo, kokias remontavo. Ikiteisminio tyrimo metu galėjo viską konkrečiau nurodyti.

53Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo R. B. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad jis dirbo UAB „( - ) P. M.“ teikėju apie 10 metų, išėjo iš šios bendrovės gal prieš tris metus. Apie tai, kad tie patys vokiečiai akcininkai įsteigė ir bendrovę UAB ,,( - ) “ jis sužinojo kai buvo pradėti gaminti lentynų pavyzdžiai, kurie buvo siunčiami į Vokietiją, kadangi UAB „( - ) P. M.“ tokia veikla neužsiėmė. Kas buvo UAB ,,( - ) “ direktorius ir buhalterė, jis nežino. Apie apklausos metu jam parodytą 2011-02-02 PVM sąskaitą faktūrą serija LASS Nr. 91 ir 2011-02-02 pinigų priėmimo kvitą serija SPB Nr. 1003770, kada jis UAB „( - ) “ sumokėjo 62,51 Lt už gatavą produkciją – kablį F3 196 baltą, gali paaiškinti, kad būdavo tokia praktika, kad jam būnant išvykus telefonu paskambindavo G. M. arba gamybos vadovas V. G. ir paprašydavo užsukti į kokią įmonę kažką nupirkti ar kažką paimti. Būdavo, kad paprašydavo jo nupirkti kokią prekę, o pinigus, kuriuos sumokėdavo iš asmeninių pinigų, grąžindavo grįžus su preke į bendrovę. Taip buvo ir šiuo atveju, kada UAB ,,( - ) “ vardu, būdamas UAB „( - ) “ darbuotoju, atsiskaitė už paminėtą prekę – kablį. Susipažinęs su 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaita faktūra serija HS Nr. 10015133 parodo, kad ir UAB „( - )“ ir UAB „( - ) “ turėjo po miškovežį. UAB „( - )“ miškovežis buvo MAN markės. Pats sunkvežimis buvo naujas, tačiau ant jo buvo sumontuotas senas manipuliatorius, kuris dažnai gesdavo ir kurį dažnai remontuodavo UAB „( - ) “. UAB „( - ) “ turėjo miškovežį „MAN“, kurį taip pat dažnai remontuodavo UAB „( - ) “. Minėtoje sąskaitoje faktūroje prie jo vardo ir pavardės yra jo parašas. Minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje užfiksuoto automobilio remonto aplinkybių jis detaliai nebeprisimena ir nebegali paaiškinti, tačiau sprendžiant iš dokumento remontuotas buvo UAB „( - ) P. M.“ miškovežis (t. 11, b. l. 136, 138-139). Liudytojas tokius parodymus patvirtino.

54Liudytojas R. J. parodė, kad P. M. įmonėje dirbo vairuotoju, darbininku, o vėliau jį pervedė į kitą įmonę. Pirminei įmonei vadovavo vokietis, direktorius buvo G. M.. Užduotis duodavo vadovas G. M. arba V. G.. V. G. nurodymu jis buvo pervestas dirbti į UAB „( - ) “, kurioje jis dirbo paprastu darbininku, vairuodavo retai. P. M. įmonėje buhalterinę apskaitą tvarkė D. B.. Darbo užmokestis jam buvo pervedamas į banko sąskaitą. Dirbant UAB „( - ) “, D. B. paprašė jo būti UAB „( - ) “ direktoriumi. Jis iš karto nesutiko, tačiau jį įkalbėjo D. B. paaiškindama, kad nebus jokios atsakomybės ir jis sutiko. Būdamas direktoriumi, jis jokių įmonės dokumentų nematė, toliau dirbo savo darbininko darbą. G. M. žinojo, kad jis yra UAB „( - ) “ direktorius.

55Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti liudytojo R. J. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad nuo 2001 m. pradėjo dirbti UAB ,,( - ) “ vairuotoju bei atliko kitus darbus. Tuo metu direktoriumi dirbo G. M., o jo pavaduotoju – V. G.. Tiksliai nepamena, galimai 2008 m. G. M., V. G. įkūrė UAB ,,( - ) “. Kiek pamena, pagal dokumentus UAB ,,( - ) “ direktore buvo G. M. dukra G. Bendrovėje ,,( - ) “ jis dirbo tik 2008 m., paskui dirbo tik UAB ,,( - ) “. Abi įmonės veiklą vykdė toje pačioje teritorijoje, ( - ). Tuo metu įmonėje dirbo D. B. buhaltere, kas realiai vadovavo ir dirbo direktoriumi jis tiksliai nežino. Įmonėje kartu su juo dirbo dar trys vairuotojai. Tiksliai datos nepamena, galimai po mėnesio ar dviejų, kai buvo įdarbintas, D. B. ir G. M. jam pasiūlė tapti įmonės direktoriumi, nes šie negali būti direktoriais, kadangi teismuose teisiasi su P. M.. Šie sakė, kad jam nieko nereikės daryti kaip direktoriui, tik pasirašyti jų parengtus dokumentus ir jis sutiko. Tiksliai nepamena kokius dokumentus yra pasirašęs. Jam duodavo pasirašyti ir tuščius blankus. Jam asmeniškai jokių įmonės dokumentų neperdavė, antspaudo jis neturėjo. Jis tik pasirašydavo, o jie sutvarkydavo visus dokumentus. Kai paklausdavo ar nebus pasekmių, jam atsakydavo, kad viskas bus gerai, jie tvarko. Tačiau realiai jis dirbo vairuotoju. Po to jis susirgo ir nedarbingumą turėjo apie pusę metų. Kad įmonė turi skolų, kad areštuotos įmonės transporto priemonės, jis nežinojo. Žinojo, kad įmonė turi miškovežį MAN ir specialios paskirties priekabą STEELMEC. Su šia priekaba jis ir dirbo. Kai jis susirgo, transporto priemonę perdavė kitam vairuotojui – G. Š.. Galimai kai dar turėjo nedarbingumą, iš D. B. sužinojo, kad bendrovė ,,( - ) “ yra parduota ir jis atleistas iš darbo. Vėliau buvo sutikęs G. M., ir klausė kada su juo bendrovė ,,( - ) “ atsiskaitys. Pastarasis atsakė, kad nieko nežino, kreiptis į D. B., nes ši tvarkė visus dokumentus (t. 11, b. l. 72-76, 80-81). Liudytojas patvirtino šiuos parodymus.

56Liudytojas A. K. parodė, kad nuo 2001 metų, tikslios datos nepamenu, dirbo pagalbiniu darbininku vokiečio firmoje P. M., kalė padėklus. Tuo metu įmonės direktorius buvo G. M., o gamybos vadovas - V. G., kuris nurodydavo, kokius darbus reikia atlikti. Vėliau jis buvo perkeltas į UAB „( - ) , nors ir toliau dirbo ten pat. Vėliau jis vėl buvo sugrąžintas į ankstesnę įmonę. Pereiti į UAB „( - ) “ jį pasikvietė gamybos vadovas, pasakė, kad atlyginimas tas pats, o jam nebuvo jokio skirtumo. Į. P. M. buhaltere dirbo D. B., G. kažką tvarkė dėl atlyginimų. Įmonių administracinės patalpos buvo atskirai nuo cecho. Atlyginimą jis gaudavo grynais pinigais, pasirašydavo ant važtaraščio. Kai dirbo UAB „( - ) “ atlyginimą pervesdavo į banko sąskaitą. P. M. įmonės ir UAB „( - ) “ transporto priemonės stovėdavo toje pačioje aikštelėje.

57Liudytojas V. M. parodė, kad jis dirbo UAB „( - ) “ vairuotoju, vairavo nedidelį savivartį „VW MAN“. UAB „( - ) “ tuo metu vadovavo G. M., su ja pasirašė darbo sutartį. Įmonės buhalterė buvo D. B.. G. M. buvo „( - ) “ direktoriaus pavaduotojas. UAB „( - ) “ jis dirbo nepilnus du metus, per visą jo darbo laikotarpį niekas nesikeitė, įmonei vadovavo G. M.. Darbo užmokestį jam pervesdavo į banko sąskaitą. Buhalterija buvo P. M. įmonėje. P. M. įmonė ir UAB „( - ) “ veikė vienose patalpose. Jam tiesiogiai vadovavo V. G., G. M. nurodymų neduodavo.

58Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojo V. M. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. dirbo UAB ,,( - ) “. Įsidarbino po to, kai buvo įregistruotas darbo biržoje. Vienas jo pažįstamas jam pranešė, kad yra darbo šioje bendrovėje. Jį priėmė į darbą UAB ,,( - ) “ direktorė G. M., pagal vyrą pavardės nežino. Dirbo vairuotoju ir vairavo nedidelį savivartį MAN. Kokius darbus dirbti jam nurodydavo direktorė G. M.. Kai ši išėjo į dekretines atostogas, darbus jam nurodydavo G. M.. Kas buvo įmonės buhalterė, jis nežino, nes dėl darbo nurodymų bendravo tik su G. M.. Bendrovėje ,,( - ) “ atlyginimus pervesdavo į sąskaitą, todėl su įmonės buhaltere neteko susitikti ir bendrauti (t. 11, b. l. 131-132). Liudytojas patvirtino šiuos parodymus.

59Liudytojas R. K. parodė, kad 2003 metais pradėjo dirbti P. M. bendrovėje pagalbiniu darbininku, kalė padėklus. Šiai bendrovei vadovavo vokietis, direktorius buvo G. M., įmonės buhalterė buvo D. B.. Vėliau V. G. kartu su G. M. pasakė darbininkams, kad perkelia juos į UAB „( - ) “, paaiškino, kad liks tas pats atlyginimas, darbas tas pats, padavė pasirašyti popierius ir jis pasirašė sutartį. G. M. neaiškino, kodėl jis pervedamas į kitą įmonę, o šis irgi nesiteiravo. UAB „( - ) “ vadovavo G. M. dukra. Perėjęs dirbti į UAB „( - ) “, liudytojas dirbo toje pačioje vietoje, tą patį darbą, kalė padėklus. Jis žinojo, kad R. J. dirbo įmonėje vairuotoju, tačiau jis nežinojo, kad šis buvo bendrovės direktorius.

60Liudytojas V. G. parodė, kad nuo 1998 iki 2007 metų dirbo P. M. įmonėje vairuotoju. Jai vadovavo G. M., buhalterinę apskaitą vedė D. B.. Vėliau jį pervedė į UAB „( - ) “, kuriai vadovavo G. N.. Dėl perkėlimo į kitą įmonę jiems davė pasirašyti kabinete. G. M. visiems darbininkams pasakė, kad pasirašius sutartis ir toliau jie dirbs tą patį darbą, su tomis pačiomis transporto priemonėmis, tame pačiame darbe, darbo užmokestis liks tas pats. Darbo nurodymus UAB „( - ) “ liudytoju duodavo G. M.. Kur vežti remontuoti automobilius, kokią įmonę rašyti ant PVM sąskaitų – faktūrų nurodydavo taip pat vadovas G. M.. Kai po remonto pasiimdavo transporto priemonę pasirašydavo ant PVM sąskaitos – faktūros arba parveždavo be parašo, ją atiduodavo į kabinetą, kur sėdėjo D., G., L., G.. V. G. dirbo P. M. įmonėje.

61Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta specialistė Ž. L. parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu atliko UAB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir tvirtina 2012 m. rugpjūčio 31 d. duotą išvadą. Tačiau patikslina, kad išvados 20, 21 lapuose yra rašybos klaida. Tekste „per tą patį laikotarpį bendrovė „( - )“ sumokėjo grynais pinigais ir banko pavedimais 391 412,80 Lt“ turi būti keičiama į 344 808,80 Lt. Atitinkamai kur parašyta „tuo būdu pagal tyrimui pateiktus dokumentus bendrovė „( - )“ už paslaugas buvo sumokėjusi bendrovei „( - ) “ 57 514,62 Lt daugiau“ turi būti 10 910,62 Lt daugiau. Specialistė taip pat nurodė, kad sąskaitose, kurias ji vertino, nebuvo nurodytas automobilis. Neprisimena ar matė šias sąskaitas, bet vertinant ir darant išvadą pateiktos remonto darbams sąskaitos buvo nenurodant koks automobilis buvo remontuojamas. Apžiūrėjus gynėjos pateiktas sąskaitas, UAB „( - ) “ 2011 m. rugsėjo 9 d. sąskaitos Nr. 5023107, 5023042, UAB „( - ) “ PVM sąskaitos – faktūros 2011 m. rugsėjo 12 d. Nr. 0069462, 2011 m. rugsėjo 21 d. Nr. 0069873, UAB „( - ) “ 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. 0096929, kuriose nurodytas automobilis „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) buvo remontuojamas specialistė nurodė, kad šių sąskaitų tyrimo metu nevertino.

62Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta liudytoja (buvusi specialistė) G. A. parodė, kad tvirtina savo 2012 m. gruodžio 17 d., 2012 m. gruodžio 31 d., 2014 m. rugpjūčio 29 d. išvadas dėl UAB „( - ) P. M.“ ūkinės finansinės veiklos pilna apimtimi. Išvadoje nurodė, kad jei bus įrodyta tolimesnio tyrimo metu, tai išvada gali keistis, bet šiuo atveju išvados 3 lentelėje hidraulinės sistemos vadovas ir aiškina, kad hidraulinių sistemų suma 14 725,26 Lt yra UAB „( - ) “, ne UAB „( - ) “. Kitų dokumentų ji nerado, specialisto išvada parengta vadovaujantis prieduose nurodytais dokumentais. aš atlikau specialisto išvadą iš tų dokumentų, kurie yra priedai. Tyrimo eigoje iš registro dokumentų buvo patikrinta kas automobilio savininkas ar valdytojas. Ji neteigė, kad pagal esamas šešias sąskaitas, pagal kurias remontuoti automobiliai, remontuoti automobiliai nepriklauso „( - ) ui“, bet dokumentuose neįrašyta, kad tai „( - ) o“ automobiliai. Taip ir nurodė išvadoje, kad jei tolimesnio tyrimo metu bus nustatyta, kad lentelėje įrašytų remonto darbų ir detalių tiekėjų paslaugos atliko ne UAB „( - ) “ priemonėms, kurios buvo apmokestinamos, bendrovė pagal šiuos dokumentus didindama sąnaudas nesivadovavo. Įmonės vadovas turėjo vizuoti dokumentą, užrašyti koks automobilis, paprastai apskaitoje taip dokumentuose nerašoma į sąnaudas. UAB „( - ) “ remontavo UAB „( - ) “ automobilius, nes šios bendrovės akte transporto priemonės įrašytos kaip bendrovės nuosavybė, tai ne UAB „( - ) “ automobiliai. Ji nurodė, kad nei vienas buhalteris be vadovo nerašo į sąnaudas ar ne sąnaudas, turėjo būti vadovo viza arba surašytas aktas prie sąskaitos. Tuo metu UAB ,,( - ) “ buhalterė buvo D. B., kuri nesivadovavo Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsniu.

63Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo D. B. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad jis pažįsta P. P., susipažino prieš du metus per bendrus pažįstamus. Su P. P. kelis kartus vyko į registrų centrą ir padėjo šiam užregistruoti dvi UAB ,,( - )“ ir ,,( - ) “. Apie tai, kad būtų vykęs su P. P. į Registrų centrą ir registruotų firmą ,,( - ) “ jis nepamena (t. 11, b. l. 66).

64Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo R. Ž. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad nuo 2010 m. lapkričio 4 d. iki 2011 m. balandžio 5 d. jis dirbo UAB ( - ) “ direktoriaus pareigose. Iki 2010 m. lapkričio 4 d. jis dirbo UAB ,,( - )“ darbininko pareigose. G. M. jam sakė, kad šie jam turi pasiūlymą, kad atsidarys nauja gamybos linija – medinių lentynų gamybai ir kad jis galėtų tapti direktoriumi. G. jam sakė, kad jam nereikės nieko dirbti. Po kurio laiko G. M. pradėjo vėl jo prašyti, kad jis sutiktų dirbti UAB ,,( - ) “ direktoriaus pareigose. Jis pasakė, kad nemoka tokio darbo. Jis sužinojo, kad UAB ( - ) “ buhaltere dirbo G. M. dukra, kuri davė jam pasirašyti kažkokius popierius. Jis per daug nesigilino ir pasirašė. Pradėjus jam dirbti UAB ,,( - ) “ direktoriaus pareigose jam niekas neperdavė jokių įmonės ar buhalterinės apskaitos dokumentų ar kitokių įmonės daiktų. Jis pats jokių dokumentų nerengė. Nors jis buvo direktorius, toliau dirbo ceche kaip darbininkas. 2011 m. balandžio 5 d. parašė prašymą atleisti jį iš UAB ,,( - )“ direktoriaus pareigų. Pradėdamas dirbti UAB ( - ) “ direktoriumi iš nieko neperėmė ir kai išėjo iš darbo niekam dokumentų neperdavė. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo buhalterės G. dukters žinioje. Kas buvo UAB ( - ) “ kasininkas nežino, tačiau grynus pinigus jam ir kitiems darbuotojams išmokėdavo UAB „( - ) P. M.“ buhalterė D. B.. UAB ,,( - ) “ buhaltere formaliai skaitėsi G. M. dukra, tačiau ji buhalterinės apskaitos netvarkė. Dokumentus tvarkė D. B., o jis pasirašydavo (t. 11, b. l. 101-103).

65Iš antstolio V. K. prašymo matyti, kad 2013 m. gegužės 22 d. jis kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą nurodydamas, kad vykdant Kauno apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ,,( - ) “ turtui buvo aprašytas šiai bendrovei priklausantis turtas – krovininis automobilis VW-MAN 10.150, valst. Nr. ( - ) ir specialiosios paskirties priekaba Steelmec, SVF 13.5-41.5, valst. Nr. ( - ). Vykdant teismo sprendimą pagal išduotą vykdomąjį raštą aprašytas turtas nebuvo surastas (t. 1, b. l. 1-2).

66Juridinio asmens duomenų matyti, kad nuo 2007 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. liepos 5 d. UAB ,,( - ) “ direktorės pareigose dirbo G. G., o nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. – R. J. (t. 1, b. l. 57-59).

67Iš „Sodra“ duomenų matyti, kad G. G. UAB „( - ) “ drausta nuo 2007 m. lapkričio 26 d. ir nuo 2012 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. kovo 23 d. (t. 1, b. l. 60).

68Iš reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolo, matyti, kad antstolis V. K. pateikė 2012 m. liepos 24 d. nutarties kopiją, 2012 m. rugpjūčio 8 d. pranešimo kopiją ir 2013 m. balandžio 2 d. Kauno apylinkės teismo išduoto vykdomojo rašto kopiją (t. 1, b. l. 62-66).

69Iš 2015 m. sausio 15 d. dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad D. B. pateikė 2012 m. kovo 15 d. UAB ,,( - )“ dokumentų priėmimo perdavimo akto kopiją ir ilgalaikio turto perdavimo akto kopiją (t. 1, b. l. 79-82).

70Iš 2015 m. sausio 27 d. dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad G. M. pateikė UAB ,,( - ) “ akcijų pirkimo pardavimo sutarties kopiją (t. 1, b. l. 83-85).

71VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas raštu Nr.(3.9.3.)S-1365 pateikė UAB „( - ) “ 2007 m. spalio 25 d. steigimo sutartį iš kurios matyti, kad šios bendrovės steigėjai yra D. B., V. G., G. M. ir UAB ,,( - ) “ įstatus.(t. 1, b. l. 87-98).

72Iš 2012 m. lapkričio 14 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto Nr. (8.2-03.1.2)-K-10986 matyti, kad UAB „( - ) “ nėra įregistravusi eksploatuojamų kuro objektų (t. 1, b. l. 100).

732012 m. gruodžio 7 d. UAB „( - )“ raštas Nr.01-12-1143 ir pateikti dokumentai (lizingo paraiška įmonėms, lizingo sutartis Nr. 201202F-54, pirkimo pardavimo sutartis) patvirtina, kad UAB ,,( - ) “ įsigijo miškovežį MAN 26.533, ( - ), dokumentus pasirašė D. B. (t. 1, b. l. 107-115).

742014 m. gegužės 17 VĮ „Regitra“ Kauno filialo raštas Nr.(1.5)-24-789 ir prie jo pateikta informacija patvirtina, kad krovininis automobilis VW-MAN 10.150, valst. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ) , specialiosios paskirties priekaba Steelmec, SVF 13.5-41.5, valst. Nr. ( - ), 2010 m. vasario 24 d. pagal pirkimo - pardavimo sutartį įsigyta iš UAB „( - ) P. M.“, MAN 26.533, valst. Nr. ( - ) registruoti UAB ,,( - ) “. 2013 m. kovo 26 d. automobilis MAN 26.533, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ) pagal pirkimo - pardavimo sutartį parduotas UAB ,, ( - )“ (t. 1, b. l. 122-155).

75Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartis patvirtina, kad šio teismo teisėjas V. K., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus V. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. L2-2237-408/2012 pagal kreditoriaus V. G. pareiškimą skolininkui UAB ,,( - ) “ dėl skolos priteisimo, nutarė kreditoriaus V. G. pareikštų reikalavimų užtikrinimui, taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti skolininko UAB ,,( - )“, pinigines lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - ), AB SEB banke, o piniginių lėšų nepakankant turtines teises, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausančias skolininkui ar esančius pas skolininką arba trečiuosius asmenis, 93 538,00 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu (t. 2, b. l. 178-179).

762012 m. rugpjūčio 8 d. antstolio V. K. sudarytas turto aprašas, kuriame nurodytas aprašomas turtas: krovininis automobilis VW-MAN 10.150, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), 20 000 Lt vertės, specialiosios paskirties priekaba Steelmec, SVF 13.5-41.5, valst. Nr. ( - ), unikalus Nr. 1138, 90 000 Lt vertės. Turto aprašą pasirašė antstolis ir V. G.. Turto saugotojas (fizinis asmuo) nenurodytas (t. 2, b. l. 181).

77Iš 2013 m. kovo 6 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 12 d. laikino nuosavybės teisės apribojimo protokolo, turto apyrašo matyti, kad turto - krovininio automobilio VW-MAN 10.150, valst. Nr. ( - ), puspriekabės Steelmec, SVF 13.5-41.5, valst. Nr. ( - ), miškovežio MAN 26.533 valst. Nr. ( - ) saugotoju paskirta D. B. (t. 2, b. l. 141-142).

78Iš 2013 m. kovo 26 d. Kauno apylinkės teismo nutarties matyti, kad 2013 m. kovo 6 d. nutarimas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo UAB ,,( - )“ turtui, panaikintas (t. 2, b. l. 158).

79Iš 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/159, dėl UAB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų, kad pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bendrovė „( - ) P. M.“ 2012 m. sausio 31 d. už transporto paslaugas sumokėjo bendrovei „( - ) “ 200 688,32 Lt. daugiau (1330647,97-1531336,29). 2008 m. gruodžio 31 d. inventorizavimo apraše Nr. 15 įrašyta bendrovės „( - ) P. M.“ skola 14 980,89 ir 3 016,00 Lt. Minėti įrašai neatitinka pateiktų pirminių dokumentų. Bendrovės ,,( - ) balansinėse sąskaitose 4412 ir 6110 apskaitytos bendrovei ,,( - ) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, kurias išrašė bendrovė „( - ) P. M.“, tačiau tyrimui šios PVM sąskaitos-faktūros nepateiktos ir nėra galimybės nustatyti už kokias paslaugas ar prekes jos išrašytos. Tyrimui nepateikti transporto priemonės MAN 26.533, už kurią 2011 m. gegužės 24 d. bendrovė „( - ) ” pervedė 29 000,00 Eur gavėjui ( - ), įsigijimo dokumentai; debitoriniai - kreditoriniai įsiskolinimai pagal įmones; 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. balandžio 1 d. kreditinė sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra PM1591.2 855,00 Lt (247,83 Eur) sumai; 2008 m. kovo 4 d. PVM sąskaita faktūra PM1603, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra PM1759, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaita faktūra PM1858, 708,00 Lt (205,05 Eur) sumai; 2009 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2046, 1 134,08 Lt (328,45 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2291, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2292, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. gruodžio 31 d., PVM sąskaita faktūra PM2548, 726,00 Lt (210,26 Eur) sumai; 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra PM3457, 1 452,20 Lt (420,59 Eur) sumai; dokumentai, pagrindžiantys 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytų ūkinių operacijų turto perleidimo pajamas – 14 000,53 Lt (4054,83 Eur) PZU Lietuva; dokumentai, pagrindžiantys vadovo patvirtintą transporto priemonių remonto ir išlaikymo tvarką; degalų sunaudojimo suvestinės už laikotarpi nuo 2008 m. sausio - spalio mėn. ir 2011 m. vasario –gruodžio mėn.; kuro, esančio talpykloje, apskaitos žurnalai; dokumentai, nurodantys kokios detalės ir darbai buvo sunaudoti 2010 m. gruodžio 20 d. puspriekabei STEEL, 10 560,00 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 15 d. automobiliui MB DDK54, 700,67 Lt (202,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 9 d. automobiliui MB DDK54, 2 782,19 Lt (805,78 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 2 d. automobiliui MB DDK54, 55,01 Lt (15,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 1 d. automobiliui MB DDK54, 12 510,00 Lt (3 631,05 eurų) sumai, 2010 m. lapkričio 30 d. automobiliui Skania 124GB, 24,79 Lt (7,18 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 23 d. automobiliui Mitsubishi Lancer, 584,05 Lt (169,15 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 3 d., automobilis nenurodytas, 128,10 Lt (37,10 eurų) sumai; kelionės lapai serija BLBM nuo Nr. 538601 iki 538900 (t.3, b. l. 50-75).

80Iš šioje specialisto išvadoje esančio 7 priedo (87 l.) matyti, kad UAB „( - ) P. M.“ direktorius P. M. 2004 m. gegužės 26 d. išdavė Prokūrą leidžiančią G. M. atlikti veiksmus numatytus CK 2.179 straipsnyje išskyrus perleisti atstovaujamojo nekilnojamąjį daiktą (bendrovę) ar suvaržyti teises į jį; pasirašyti atstovaujamojo balansą ir mokesčių deklaraciją; skelbti bendrovės bankrotą; priimti į bendrovę akcininkus. Prokūra galioja iki jos galiojimas bus atšauktas

81Iš 2014 m. gegužės 16 d. papildomos specialisto išvados Nr. 5-2/88, matyti, kad atlikus UAB „( - ) “ papildomą tyrimą nustatyta, kad pažeidus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 18 straipsnio reikalavimus iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros tikrinamuoju laikotarpiu (t. 4, b. l. 174-181).

82Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2014 m. gegužės 17 d. rašto Nr.(1.5)-24-789 matyti, kad pateikta informacija apie UAB „( - ) “ įsigytų transporto priemonių judėjimas (pirkimo pardavimo sutartys, aktai) (t. 1, b. l. 122-155).

83Iš 2013 m. sausio 30 d. apžiūros akto matyti, kad buvo apžiūrėtas miškovežio munipuliatorius Loglift F65 ir UAB,, ( - ) “ direktorius G. G. nurodė, kad hidraulinės sistemos remontas, pagal kurį 2008 m. balandžio 17 d. buvo išrašyta sąskaita-faktūra HS Nr. 10015133, buvo atliktas ne įmonei „( - ) P. M.“ priklausančio miškovežio munipuliatoriui Loglift F65. Apžiūros akte nenurodyta automobilio (miškovežio) markė, valst. numeris, VIN kodas (t. 10, b. l. 55).

84Iš 2013 m. kovo 13 d. apžiūros akto matyti, kad ( - ), esančioje aikštelėje apžiūrėtas krovininis automobilis MAN 26.533, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), kurio priekaboje sumontuotas krautuvas – munipuliatorius (t. 10, b. l. 55).

85Iš Juridinio asmens duomenų matyti, kad UAB „( - )“ G. M. direktorius pareigas ėjo nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d., R. K. - nuo 2010 m. sausio 18 d. iki 2010 m. lapkričio 8 d., R. Ž. - nuo 2010 m. lapkričio 8 d. iki 2012 m. sausio 16 d., D. S. -nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. spalio 9 d. (t. 7, b. l. 18).

86Iš „Sodra“ duomenų matyti, kad G. M. UAB „( - ) “ buvo draustas socialiniu draudimu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 11 d., G. G. - nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. (t. 7, b. l. 23).

872013 m. balandžio 16 d. specialisto išvadoje Nr.5-2/70, dėl UAB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų konstatuota, kad tyrimui nebuvo pateikti UAB „( - ) “ finansinės atskaitomybės už 2010 - 2011 metus, pelno nuostolių ataskaitos, 2009 – 2011 m. balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, sandėlio apskaitos dokumentai, atsargų nurašymo aktai, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrai, skolų suderinimo aktai, kasos knygos, inventorizacijos aprašai, įsakymai.

88Pagal 2011 m. vasario 22 d. avanso apyskaitą apskaitytos 62,51 Lt išlaidos pagal dokumentą Nr. SPB1003770. Pateiktame UAB „( - ) “ pinigų priėmimo kvite SPB Nr. 1003770 apie gatavos produkcijos gavimą pasirašė tiekėjas – ekspeditorius R. B.. Pagal UAB „( - ) “ PVM sąskaitą faktūrą serija LASS Nr. 91 parduota prekė – kablys F3 196 baltas. R. B. tiekėju dirbo UAB „ ( - ) P. M.“. Nėra galimybės nustatyti kodėl už bendrovei „( - ) “ parduotą prekę atsiskaitė UAB „( - ) P. M.“ tiekėjas-ekspeditorius R. B..

89Pagal 2011 m. rugpjūčio 12 d. D. V. įmonės PVM sąskaitą-faktūrą DVĮ Nr. 0001710 bendrovei „( - ) “ buvo atlikta transporto paslaugų už 5 300,00 Lt. Iš Vokietijos buvo parvežtos prekės: plokštė Sperholzplatte. Pagal pateiktus dokumentus prekes – plokštes pagal 2011 m. rugpjūčio 5 d. sąskaitą Nr. 16741 Vokietijos įmonė pardavė UAB „( - ) P. M.“. Taip pat pagal pateiktą tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį VD 0002296, prekių gavimas patvirtintas UAB „( - ) P. M.“ spaudu ir atstovo parašu. Kodėl už prekių, kurias iš Vokietijos įmonės gavo UAB „ ( - ) P. M.“ parvežimą sąskaita buvo išrašyta bendrovei „( - ) “ tyrimo metu nėra galimybės nustatyti (t. 7, b. l. 47-62).

90Iš 2014 m. vasario 15 d. papildomos specialisto išvados Nr.5-2/20 matyti, kad dėl pirmesnėje išvadoje konstatuotų įstatymų pažeidimų, tiriamuoju laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 26 d. iki 2012 m. vasario 1 d., iš dalies negalima nustatyti bendrovės „( - ) “ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (t. 7, b. l. 112-120).

91Iš 2015 m. sausio 22 d. papildomos specialisto išvados Nr.5-2/15, kurioje nurodyta, kad nesikeičia anksčiau paminėtų dviejų išvadų esmė (t. 7., b. l. 141-150).

922013 m. gegužės 17 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr. (8.2-03.1.1)K-5251) ir pridėti dokumentai patvirtina, kad UAB „( - )“ teikė ataskaitas (t. 8, b. l. 43-85).

932013 m. gegužės 16 d. VĮ „Registrų centro“ raštas Nr.(3.9.3.)Sj-224, 2013 m. birželio 4 d. 16 VĮ „Registrų centro“ raštu Nr.(3.9.3.)Sj-637 ir prie jų pridėti dokumentai patvirtina, kad UAB „( - ) “ teikė ataskaitas (t. 8, b. l. 87-95, 97-109).

942012 m. gruodžio 17 d., 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadose Nr.5-2/228, Nr.5-2/236 ir Nr.5-2/130 dėl UAB „( - ) P. M.“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta, kad iš tyrimui pateiktų šešių PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias priskaityta už detales ir darbus 24 479,82 Lt, priskaityta PVM 4676,53 Lt, iš viso apmokėjimui 29 156,35 Lt, negalima nustatyti kokias ir kam priklausančias transporto priemones tiriamuoju laikotarpiu remontavo UAB „( - ) P. M.“. Iš UAB „( - ) P. M.“ pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir paslaugų bei detalių tiekėjų suteiktos informacijos, atliktas šešių PVM sąskaitų faktūrų vertinimas. Atlikus tyrimą specialistė konstatavo, kad:

951. 2008 m. kovo 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KA 325637 UAB „( - ) P. M.“ dėl sankabos stiprintuvo SCANIA pardavimo už 610,20 Lt, priskaitė PVM 109,84 Lt iš viso apmokėjimui 720,04 Lt. Detalės gavime pasirašė tiekėjas-ekspeditorius R. B. (6 priedo 1,2 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje detalės pavadinime žodis SCANIA užtušuotas (5 priedo 2 lapas). Iš 2012 m. gruodžio 17 d. surašytos išvados Nr.5-2/228 „8-o skyriaus Transporto priemonių apskaita“ ir 36 lentelė duomenų nustatyta, kad bendrovė 2007 m. lapkričio 26 d. automobilį SCANIA pardavė UAB „( - ) “ ir 2008 m. kovo 26 d. automobilių SCANIA neturėjo (228 išvados 8 skyriaus ir 36 lentelės duomenys 41-45 lapai). Kadangi UAB „( - ) P. M.“ darbuotojai savo PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje detalės pavadinimą užtušavo, o automobilių SCANIA tuo laiku neturėjo, tyrimo metu daroma išvada, kad iš UAB „( - ) “ galėjo būti nupirkta detalė UAB „( - ) “ automobiliui.

962. 2008 m. balandžio 17 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą HS 10015133 UAB „( - ) P. M.“ dėl hidraulinės sistemos remonto už 12 479,03 Lt, priskaitė PVM 2246,23 Lt iš viso apmokėjimui 14 725,26 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė tiekėjas-ekspeditorius R. B.. Bendrovės pateiktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje pažymėta ranka „Mercedes priek.“ (5 priedo 3,4 lapai). UAB „( - ) “ pateiktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje tokio atžymėjimo nėra (7 priedo 2,3 lapai). 2013 m. sausio 30 d. surašytame miškovežio manipuliatoriaus LOGLIFT F65 apžiūros akte, apžiūros protokole ir liudytojo apklausos protokole UAB „( - ) “ direktorius G. G. patvirtino, kad hidraulinės sistemos remontas pagal 2008-04-17 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą HS 10015133, buvo atliktas ne įmonei UAB „( - ) P. M.“ priklausančiam miškovežio manipuliatoriui LOGLIFT F65 (8 priedo 1-7 lapai). Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, tyrimo metu daroma išvada, kad UAB „( - ) “ galėjo remontuoti UAB „( - ) “ priklausančią transporto priemonę.

973. 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą RAT 0036117 UAB „( - ) “ dėl keturių padangų 265/70R19.5 Kormoran ir jų montavimo paslaugų pardavimo už 2 385,59 Lt, priskaitė PVM 429,41 Lt iš viso apmokėjimui 2 815 Lt. PVM sąskaita faktūra gavime nepasirašyta (5 priedo 5 lapas). D. IĮ „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją (9 priedo 2 lapas), kuri pasirašyta vairuotojo V. G.. UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis V. G. dirba UAB „( - ) “ (4 priedo 2 lapas) ir nurodė, kad padangų dydis yra per mažas, kadangi miškovėžiui ir dviem bendrovės priekaboms montuojamų padangų dydis - 22,5 (4 priedo 3 lapas). Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, tyrimo metu daroma išvada, kad D. IĮ „( - ) “ keturias padangas pardavė ir sumontavo UAB „( - ) “ priklausančiai transporto priemonei.

984. 2010 m. rugpjūčio 11 d. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą INZ 0000774 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto paslaugų ir detalių pardavimo už 5 085 Lt, priskaitė PVM 1067,85 Lt iš viso apmokėjimui 6152,85 Lt. PVM sąskaita faktūra gavime nepasirašyta, tačiau ant sąskaitos ranka parašyta „MAN L.“ (5 priedo 7 lapas). Techninių sporto šakų klubo „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją (11 priedo 3 lapas), kuri irgi nepasirašyta, tačiau direktorius L. V. informavo „kad šios detalės naudojamos sunkvežimiuose MAN“ (priedo 1-3 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis R. L. bendrovėje nedirbo (4 priedo 2 lapas).

995. 2011 m. vasario 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą GED 5022488 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 2 770 Lt, priskaitė PVM 581,70 Lt iš viso apmokėjimui 3 351,70 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė P.p. technikos direktorius G. M. (5 priedo 12 lapas). UAB „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją, kuri irgi pasirašyta G. M., tačiau prie jos pridėjo ne šiai sąskaitai priklausantį remonto darbų užsakymą (6 priedo 5,6 lapai), todėl pateiktas užsakymo lapas aiškumo nesuteikė.

1006. 2011 m. birželio 21 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą GED 5022804 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 1150 Lt, priskaitė PVM 241,50 Lt iš viso apmokėjimui 1 391,50 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė R. L. (5 priedo 20 lapas). UAB „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją, kuri irgi pasirašyta R. L.. Remonto darbų užsakymo lapas tyrimui nepateiktas, bendrovė rašte nurodė, kad neišlikęs (6, priedo 1,7 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis R. L. bendrovėje nedirbo (4 priedo 2 lapas).

101Pagal tyrimui pateiktas šešias PVM sąskaitas faktūras už autotransporto remontą ir detales neįvardintoms autotransporto priemonėms, kurios nebuvo įrašytos į 2012 m. gruodžio 17 d. surašytą išvadą Nr. 5-2/228, bendrovė savo apskaitos registruose už detales ir darbus 24 479,82 Lt padidino sąnaudas ir 4 676,53 Lt padidino PVM atskaitą. Bendrovė su tiekėjais atsiskaitė mokėjimo pavedimais iš atsiskaitomosios sąskaitos.

1022014-10-07 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad liudytojui V. G. parodytos 6 asmenų nuotraukos. 2 nuotraukoje yra D. B.. V. G. pareiškė, kad 2 nuotraukoje atpažįsta asmenį, iš bendrų veido bruožų, kaip D., su kuriuo susitiko 2013 m. vasario mėn. pabaigoje dėl savo dalies UAB ,,( - ) “ akcijų pardavimo. Pastarasis prisistatė UAB ,,( - ) “ atstovu, buvo paruošęs sutartį (t. 11, b. l. 1-2).

1032014-04-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame nurodyta, kad liudytojas P. P. iš pateiktų 6 asmenų nuotraukų, nuotraukoje Nr. 3 atpažino vyrą vardu Darius, šiuo metu sužinojo, kad jo pavardė B.. Minėtas asmuo apgaulės būdu jo vardu įsteigė firmas. D. B. atpažįsta iš bendros išvaizdos, kūno sudėjimo, veido bruožų (t. 11, b. l. 7-9).

104Iš akistatos protokolo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu suvesti į akistatą V. G. ir G. M. iš esmės laikėsi savo parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu dėl aprašyto turto – automobilių laikymo aikštelėje ( - ) ir jų dingimo (t. 11, b. l. 116-117).

105Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, BPK nustatyta tvarka, jie pripažintini įrodymais ir yra pakankami padaryti neginčijamą išvadą, kad kaltinamieji G. G., D. B. aplaidžiai tvarkė UAB ,,( - ) “ buhalterinę apskaitą, G. G. ir D. M. aplaidžiai tvarkė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą. Kaltinamieji D. B. ir G. M. apgaule įgijo svetimą turtą.

106Pagal BK 223 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas privalėjo, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. BK 223 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl aplaidžių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu. BK 223 straipsnio dispozicija yra blanketinė, nes jos tekste yra nuorodos į įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą. Tai reiškia, kad BK 223 straipsnyje nustatyta nusikaltimo sudėtis išaiškinama remiantis ne vien baudžiamojo įstatymo tekstu, bet ir kitais teisės šaltiniais. Buhalterinės apskaitos sąvokos turinys atskleistas Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 5 punkte – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Įstatymo 4 straipsnyje „Reikalavimai apskaitos informacijai“, nustatyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas“. 12 straipsnyje „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalį, kurioje nustatyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalyje nustatyta, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose." ir 4 dalyje nustatyta, kad „Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“. Įstatymo19 straipsnyje „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 1 dalyje nustatyta, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka...“, 2 dalyje nustatyta, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“. Pagal to šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalį už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Tačiau pagal teismų praktiką tais atvejais, kai formaliai įmonės vadovu esantis asmuo realiai įmonės vadovo funkcijų neatlieka, baudžiamosios atsakomybės subjektu pagal BK 223 straipsnį gali būti pripažintas asmuo, faktiškai vadovaujantis įmonei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-45-507/2015, 2K-615-507/2015).

107Dėl UAB ,,( - ) “ aplaidaus apskaitos tvarkymo

108Kaltinamoji G. G., būdama UAB „( - ) " direktore, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d., būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą bei dokumentų išsaugojimą, nenustatė UAB „( - ) ” apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: transporto priemonės MAN 26.533, už kurią 2011 m. gegužės 24 d. bendrovė „( - ) ” pervedė 29 000,00 Eur gavėjui ( - ) , įsigijimo dokumentai; debitoriniai - kreditoriniai įsiskolinimai pagal įmones; 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. balandžio 1 d. kreditinė sąskaita - faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra PM1591.2 855,00 Lt (247,83 Eur) sumai; 2008 m. kovo 4 d. PVM sąskaita faktūra PM1603, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra PM1759, 354,00 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaita faktūra PM1858, 708,00 Lt (205,05 Eur) sumai; 2009 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2046, 1 134,08 Lt (328,45 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2291, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2292, 357,00 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. gruodžio 31 d., PVM sąskaita faktūra PM2548, 726,00 Lt (210,26 Eur) sumai; 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra PM3457, 1 452,20 Lt (420,59 Eur) sumai; dokumentai, pagrindžiantys 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytų ūkinių operacijų turto perleidimo pajamas – 14 000,53 Lt (4054,83 Eur) PZU Lietuva; dokumentai, pagrindžiantys vadovo patvirtintą transporto priemonių remonto ir išlaikymo tvarką; degalų sunaudojimo suvestinės už laikotarpį nuo 2008 m. sausio - spalio mėn. ir 2011 m. vasario –gruodžio mėn.; kuro, esančio talpykloje, apskaitos žurnalai; dokumentai, nurodantys kokios detalės ir darbai buvo sunaudoti 2010 m. gruodžio 20 d. puspriekabei STEEL, 10 560,00 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 15 d. automobiliui MB DDK54, 700,67 Lt (202,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 9 d. automobiliui MB DDK54, 2 782,19 Lt (805,78 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 2 d. automobiliui MB DDK54, 55,01 Lt (15,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 1 d. automobiliui MB DDK54, 12 510,00 Lt (3 631,05 eurų) sumai, 2010 m. lapkričio 30 d. automobiliui Skania 124GB, 24,79 Lt (7,18 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 23 d. automobiliui Mitsubishi Lancer, 584,05 Lt (169,15 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 3 d., automobilis nenurodytas, 128,10 Lt (37,10 eurų) sumai; kelionės lapai serija BLBM nuo Nr. 538601 iki 538900.

109Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji G. G. nepripažino, kad būdama direktore aplaidžiai organizavo bendrovės buhalterinę apskaitą, kurią tvarkė buhalterė D. B.. Buhalterinė apskaita buvo vedama laikantis Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Bendrovė nuomojo patalpas, todėl turėjo tik vieną kabinetą, kuriame ir buvo laikomi dokumentai, specialiai pritaikytų patalpų saugoti dokumentus neturėjo. 2011 m. rugsėjo mėnesį ji susirgo ir iki metų pabaigos buvo nedarbinga. Nedarbingumo laikotarpiu direktorės pareigas ėjo D. B., o vėliau buvo paskirtas direktoriumi R. J.. 2012 m. ji išėjo gimdymo ir vaiko auginimo atostogų ir į darbą negrįžo. Prieš išeinant atostogų perdavimo- priėmimo aktu visas vertybes ir dokumentus perdavė D. B.. Teismo posėdžio metu apklausta kaltinamoji D. B. iš esmės patvirtino G. G. parodymus. Ikiteisminio tyrimo buvo atliktas UAB ,,( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir specialistė Ž. L., šioje ir aukščiau aptartoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/159 ir papildomoje išvadoje Nr. 5-2/88, nustatė, kad bendrovės direktorė G. G., netinkamai, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, 2004 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. IX-2084 12 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintų „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės (nauja reg. 2011-05-31) 10.15,10.19 punktus, organizavo bendrovės buhalterinę apskaitą, todėl nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti išvadoje paminėti dokumentai ir dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės turto, vertės, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, nuosavo kapitalo dydžio už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. Teismo posėdžio metu specialistė Ž. L. pilnai patvirtino minėtas išvadas.

110Taigi įvertinus aptartus įrodymus teismas daro neabejotiną išvadą, kad kaltinamoji G. G. nepakankamai domėjosi dokumentų laikymo vieta bei sąlygomis, neatliko veiksmų vykdant minėtais teisės aktais nustatytą buhalterinės dokumentacijos saugojimą, kurie užtikrintų, kad bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai būtų tinkamai saugomi, nebūtų sunaikinti, prarasti ir būtų išsaugoti per visą teisės aktų nustatytą laiką. Tarp kaltinamosios G. G. neveikimo ir minėtų padarinių yra priežastinis ryšys, todėl jos veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje požymiai, nes ji nenumatė, kad dėl jos neveikimo gali atsirasti minėti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti, t. y. veikė neatsargiai.

111Kaltinamoji D. B. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. dirbdama UAB „( - ) “, vyriausiosios buhalterės pareigose ir būdama atsakinga už UAB „( - ) “ buhalterinių įrašų teisingumą, pagal PVM sąskaita - faktūras už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. priskaičiavo UAB „( - ) P. M.“ už paslaugas 333 898,18 Lt skolą, nors per tą patį laikotarpį UAB „( - ) P. M.“ sumokėjo grynais pinigais ir banko pervedimais 344 808,80 Lt, tai yra 10 910,62 Lt daugiau; UAB „( - ) “ 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 31 d. inventorizavimo aktuose įrašė inventorizuotos transporto priemonės MAN 26.533 vertę 163 214,74 Lt, nors 2011 m. gegužės 24 d. ilgalaikio materialaus turto pajamavimo akte Nr. 2011071-01 buvo nurodyta minimo automobilio vertė 100 131,20 Lt, dėl ko nebuvo galimybės nustatyti automobilio vertės padidinimo 14 860.23 Lt.

112Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamoji D. B. kalta neprisipažino ir nurodė, kad ji dirbo UAB ,,( - ) “ buhaltere ir apskaitą tvarkė pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus. Kaltinime minimas automobilis buvo pirktas Vokietijoje, o vėliau buvo remontuojamas bendrovėje ir į jį investavus atitinkamai padidėjo jo vertė. Bendrovė už prekes ir paslaugas atsiskaitė pavedimais ir grynaisiais pinigais. Mano, kad specialistė tyrimo metu nepasinaudojo visais pateiktais dokumentais. Ikiteisminio tyrimo buvo atliktas UAB ,,( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir specialistė Ž. L., šioje ir aukščiau aptartoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/159 ir papildomoje išvadoje Nr. 5-2/88, nustatė, kad kaltinamoji D. B., pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje numatytus aukščiau minėtus reikalavimus ir netvarkė bendrovės buhalterinės apskaitos, taip, kad ji būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Dėl to iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. Teismo posėdžio metu specialistė Ž. L. pilnai patvirtino minėtas išvadas.

113Teismas įvertinęs aptartus įrodymus daro neabejotiną išvadą kad kaltinamosios D. B. veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje požymiai, nes ji numatė, kad dėl jos veikimo gali atsirasti minėti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti, t. y. veikė neatsargiai. Tarp kaltinamosios D. B. veiksmų ir minėtų padarinių yra priežastinis ryšys, todėl jos veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje požymiai.

114Dėl UAB „( - ) “ aplaidaus apskaitos tvarkymo

115Kaltinamoji G. G. dirbdama UAB „( - )“ buhalterės pareigose, laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d., 2011 m. vasario 22 d. UAB „( - ) “ avanso apyskaitoje apskaitė 62,51 Lt (18,10 eurų) išlaidas pagal dokumentą Nr. SPB1003770 už UAB „( - ) " parduotą prekę - kablį F3 196 baltą, už kurią sumokėjo UAB „( - ) P. M.“ tiekėjas R. B., dėl ko nėra galimybės nustatyti, kodėl už UAB „( - ) “ parduotą prekę atsiskaitė UAB „( - ) P. M.“ tiekėjas R. B.;

116Kaltinamoji G. G. UAB „( - ) “ buhalterinėje apskaitoje apskaitė D. V. įmonės 2011 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą serija DVĮ Nr. 0001710 už transporto paslaugas bendrai 6 413,00 Lt (1857,33 Eur) sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „( - ) P. M.“.

117Kaip matyti iš kaltinamosios G. G. parodymų duotų teisminio bylos nagrinėjimo metu ji kalta neprisipažino. Tačiau jos kaltė įrodyta. Ikiteisminio tyrimo metu buvo atliktas UAB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir atlikusi tyrimą specialistė Ž. R. išvadoje Nr. 5-2/70 konstatavo, kad G. G. tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita nėra tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams ir tuo buvo pažeistas Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio reikalavimas ir dėl to iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. Šių pažeidimų padarymo metu bendrovės direktoriumi buvo R. Ž., ir tai patvirtina aptartas išrašas iš Juridinio asmens duomenų, kuris pagal byloje nustatytas aplinkybes, buvo statytinis direktorius, nors bendrovės vadovas P. M. apie tai neabejotinai žinojo. R. Ž. parodymais patvirtinta ta aplinkybė, kad visus bendrovės reikalus tvarkė G. G. ir jos tėvas G. M., kuris tuo metu bendrovėje buvo faktiniu bendrovės vadovu. Specialisto išvadoje konstatuotos aplinkybės paneigia kaltinamosios aiškinimus, kad minėtos sąskaitos faktūros į bendrovės apskaitą buvo įtrauktos per apsirikimą ar dėl kažkokio tai nenustatyto vadovų nesusikalbėjimo.

118Teismas įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus ir minėtas aplinkybes daro neabejotiną išvadą, kad kaltinamoji būdama bendrovės buhaltere numatė, kad dėl tokio veikimo gali atsirasti minėti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti, t. y. veikė neatsargiai. Tarp kaltinamosios G. G. veiksmų ir atsiradusių pasekmių yra priežastinis ryšys, todėl jos veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje požymiai.

119Kaltinamasis G. M. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d., dirbdamas UAB „( - ) “ direktoriaus pareigose, būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, bei nuo 2010 m. sausio 18 d. būdamas faktiniu UAB „( - ) “ vadovu ir turėdamas savo žinioje UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentus, neužtikrino, kad UAB „( - ) “ buhalterinė apskaita už 2009 - 2012 metus būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, nenustatė UAB „( - ) “ apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų, saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: UAB „( - ) “ finansinės atskaitomybės už 2010 - 2011 m., pelno nuostolių ataskaitos, 2009 - 2011 m. balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, sandėlio apskaitos dokumentai, atsargų nurašymo aktai, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrai, skolų suderinimo aktai, kasos knygos, inventorizacijos aprašai, įsakymai.

120Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis G. M. nepripažino, kad nuo 2009 m. rugpjūčio iki 2010 m. sausio mėnesio būdamas bendrovės direktoriumi aplaidžiai organizavo bendrovės buhalterinę apskaitą, tačiau pripažino, kad bendrovėje nebuvo nustatęs dokumentų saugojimo tvarkos. Tuo metu ir vėliau bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė G. G.. Nuo 2010 m. jis buvo atleistas iš užimamų pareigų, kadangi A. M., šios bendrovės akcininkas, jam buvo suteikęs Prokūrą valdyti kitą šiam priklausančią bendrovę „( - ) P. M.“. Kaltinamojo aiškinimus, kad jis nebuvo UAB „( - ) “ faktinis valdytojas, teisminio bylos nagrinėjimo metu paneigė liudytojai R. Ž., D. S., kurie vėliau, aukščiau minėtais laikotarpiais (juridinio asmens duomenys), buvo paskirti šios bendrovės direktoriais, neabejotina su akcininko P. M. žinia. Kad G. M. buvo faktinis bendrovės vadovas patvirtino P. M., kuris būdamas Vokietijoje duodavo nurodymus G. M. dėl bendrovės valdymo, nes tik šis mokėjo vokiečių kalbą. Taigi neabejotinai nustatyta, kad nuo 2010 m. sausio 18 d. iki 2012 m. spalio 12 d. šios bendrovės direktorių pareigas ėję R. K., R. Ž. ir D. S. buvo statytiniai direktoriai, kurie šių pareigų faktiškai neatliko, dirbo pirmesnį darbą pagal sudarytas darbo sutartis, darbo užmokesčio už direktoriaus pareigas negavo ir vykdė G. M. nurodymus. Liudytojos A. S. patvirtino, kad buhalterinės apskaitos tvarkymui iš bendrovės direktoriaus D. S. paėmė buhalterinius dokumentus, domėjosi kompiuterinėje programoje padarytais įrašais, matė neatitikimus, kurie vėliau buvo ištrinti. Buvo nustatyta, kad trūko buhalterinių dokumentų, likusieji buvo perduoti tyrimui. K. P. taip pat patvirtino, kad buvo neišsaugoti kai kurie šios bendrovės buhalteriniai dokumentai. Ikiteisminio tyrimo metu buvo atliktas UAB „( - )“ minėtas ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir atlikusi tyrimą specialistė Ž. L. išvadoje Nr. 5-2/70 konstatavo, kad G. M. organizuodamas bendrovės buhalterinę apskaitą pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio 12 straipsnio, 16 straipsnio, 19 straipsnio, Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 5 d. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 10 straipsnio, 12 straipsnio reikalavimus dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - ) " veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

121Taigi įvertinus aptartus įrodymus teismas daro neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis G. M. nesidomėjo bendrovės dokumentų laikymo vieta bei sąlygomis, neatliko veiksmų vykdant minėtais teisės aktais nustatytą buhalterinės dokumentacijos saugojimą, kurie užtikrintų, kad bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai būtų tinkamai saugomi, nebūtų sunaikinti, prarasti ir būtų išsaugoti per visą teisės aktų nustatytą laiką. Tarp kaltinamojo G. M. neveikimo ir minėtų padarinių yra priežastinis ryšys, todėl jos veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 223 straipsnio 1 dalyje požymiai, nes jis nenumatė, kad dėl jos neveikimo gali atsirasti minėti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti, t. y. veikė neatsargiai.

122Dėl turto įgijimo apgaule

123Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino;

124Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos: apgaulės panaudojimas ir svetimo turto įgijimas. Sukčiavimo pradžia susijusi su apgaulės panaudojimu. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o šie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti ir pan. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba jo turtinės prievolės išvengimu ar panaikinimu (dėl turto vertės, jo savybių, kaltininko asmenybės, jo įgaliojimų ar ketinimų ir pan.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-620/2010, 2K-507/2012, 2K-309/2013, 2K-7-27-746/2015). Apgaulė pasireiškia minėtų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, nurodant neteisingus duomenis ir pan. arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti.

125Teismų praktikoje išskiriamos aktyvioji ir pasyvioji apgaulės formos. Aktyvioji apgaulė yra tada, kai kaltininkas aktyviais veiksmais pateikia nukentėjusiajam objektyvią, tikrovės neatitinkančią informaciją ir taip jį suklaidina. Pasyvioji apgaulė yra tais atvejais, kai kaltininkas, pasinaudodamas nukentėjusiojo tam tikrų esminių aplinkybių nežinojimu ar netinkamu jų supratimu, iš tikrųjų objektyviai egzistuojančius faktus nutyli ir taip klaidina nukentėjusįjį, nors apie šiuos faktus turėjo teisinę pareigą pranešti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-517/2004, 2K-319-693/2016).

126Vienas iš apgaulės suklaidinant dėl kaltininko ketinimų būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu yra tada, kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko, valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, susiklosčiusiais asmeniniais, tarnybiniais ar kitokiais tarpusavio ryšiais, sudarančiais tarpusavio pasitikėjimo pagrindą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-507/2012, 2K-327/2014, 2K-152/2015).

127D. B. turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, dirbdama UAB „( - ) P. M.“, įmonės kodas ( - ) , reg. ( - ) , finansininkės pareigose ir žinodama, kad UAB „( - ) P. M.“, prokuristo G. M. bendrovės lėšomis apmokėta: 720.04 Lt (205,54 Eur) suma, pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „( - ) “ nupirktai detalei, nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.” automobiliams; 14 725,26 Lt (4 264,73 Eur) suma, pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą serija HS Nr. 10015133 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 2 815 Lt (815,28 Eur) suma, pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „( - ) " nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) suma, pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą serija INZ Nr. 0000774 iš techninių sporto šakų klubo „( - ) “ nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, 3 351,70 Lt (970,72 Eur) sumai pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022488 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams; 1 391,50 Lt (403,00 Eur) suma, pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022804 iš UAB „( - ) “ nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, ji, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, G. M. pateiktas PVM sąskaitos faktūras, įrašė į bendrovės apskaitos registrus, kaip bendrovei „( - ) P. M.“ suteiktas prekes ir paslaugas, tokiu būdu apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „( - ) P. M.“ priklausantį 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą ir UAB „( - ) P. M.“ padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) turtinę žalą.

128Kaltinamasis G. M., turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, nuo 2004 m. gegužės 26 d. būdamas UAB „( - ) P. M.“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) , prokuristu ir žinodamas: kad pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „( - )“ nupirkta detalė nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 720,04 Lt (208,54 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; kad pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą serija HS Nr. ( - ) iš UAB „( - ) “ nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 14 725,26 Lt (4 264,73 eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M." apskaitos registrus; pagal 2008-09-10 PVM sąskaitą faktūrą serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „( - ) “ nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 2815 Lt (815,28 eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.” apskaitos registrus; pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą serija INZ Nr. 0000774 iš techninių sporto šakų klubo „( - ) ” nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.” automobiliams, apmokėjo už ją 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti i AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022488 iš UAB „( - )" nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 3 351,70 Lt (970,72 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą -faktūrą pateikė, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus; pagal 2011-06-21 PVM sąskaitą faktūrą serija GED Nr. 5022804 iš UAB „( - )“ nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „( - ) P. M.“ automobiliams, apmokėjo už ją 1 391,50 Lt (403,00 Eur) bendrovės lėšomis, ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, D. B. įtraukti į AB „( - ) P. M.“ apskaitos registrus, tokiu būdu apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „( - ) P. M.“ 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą ir UAB „( - ) P. M.“ padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) turtinę žalą.

129Kaip matyti iš kaltinamosios D. B. duotų parodymų duotų teisminio bylos nagrinėjimo metu ji kalta neprisipažino įgijusi UAB „( - ) P. M.“, minėtą turtą. Ji nurodė, kad visas kaltinime nurodytas sąskaitas faktūras įtraukė į bendrovės apskaitą ir, suderinus su akcininku P. M., apmokėjo minėtiems tiekėjams. Ji nežinojo kokiam transportui jos buvo panaudotos ir kokios transporto priemonės buvo remontuotos. Susitarimo su G. M. nebuvo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklaustas kaltinamasis G. M. nepripažindamas kaltės nurodė, kad pagal kaltinime nurodytas sąskaitas faktūras buvo perkamos paslaugos ir remontuojami UAB „( - ) P. M.“. Tokie kaltinamųjų aiškinimai teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais paneigti. Ikiteisminio tyrimo metu atlikus UAB „( - ) P. M.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą specialistė savo aukščiau aptartose išvadose, įvertinus jai pateiktas sąskaitas faktūras ir kitus dokumentas (nurodyti prieduose) konstatavo, kad

130- 2008 m. kovo 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KA 325637 UAB „( - ) P. M.“ dėl sankabos stiprintuvo SCANIA pardavimo už 610,20 Lt, priskaitė PVM 109,84 Lt iš viso apmokėjimui 720,04 Lt. Detalės gavime pasirašė tiekėjas-ekspeditorius R. B. (6 priedo 1,2 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje detalės pavadinime žodis SCANIA užtušuotas (5 priedo 2 lapas). Iš 2012 m. gruodžio 17 d. surašytos išvados Nr.5-2/228 „8-o skyriaus Transporto priemonių apskaita“ ir 36 lentelė duomenų nustatyta, kad bendrovė 2007 m. lapkričio 26 d. automobilį SCANIA pardavė UAB „( - ) “ ir 2008 m. kovo 26 d. automobilių SCANIA neturėjo. Kadangi UAB „( - ) P. M.“ darbuotojai savo PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje detalės pavadinimą užtušavo, o automobilių SCANIA tuo laiku neturėjo, tyrimo metu daroma išvada, kad iš UAB „( - ) “ galėjo būti nupirkta detalė UAB „( - ) “ automobiliui.

131- 2008 m. balandžio 17 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą HS ( - ) UAB „( - ) P. M.“ dėl hidraulinės sistemos remonto už 12 479,03 Lt, priskaitė PVM 2246,23 Lt iš viso apmokėjimui 14 725,26 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė tiekėjas-ekspeditorius R. B.. Bendrovės pateiktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje pažymėta ranka „Mercedes priek.“ . UAB „( - ) “ pateiktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje tokio atžymėjimo nėra. 2013 m. sausio 30 d. surašytame miškovežio manipuliatoriaus LOGLIFT F65 apžiūros akte, apžiūros protokole ir liudytojo apklausos protokole UAB „( - ) “ direktorius G. G. patvirtino, kad hidraulinės sistemos remontas pagal 2008-04-17 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą HS ( - ), buvo atliktas ne įmonei UAB „( - ) P. M.“ priklausančiam miškovežio manipuliatoriui LOGLIFT F65 (8 priedo 1-7 lapai). Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, tyrimo metu daroma išvada, kad UAB „( - ) “ galėjo remontuoti UAB „( - ) “ priklausančią transporto priemonę.

132- 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą RAT ( - ) UAB „( - ) P. M.“ dėl keturių padangų 265/70R19.5 Kormoran ir jų montavimo paslaugų pardavimo už 2 385,59 Lt, priskaitė PVM 429,41 Lt iš viso apmokėjimui 2 815 Lt. PVM sąskaita faktūra gavime nepasirašyta (5 priedo 5 lapas). D. IĮ „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją (9 priedo 2 lapas), kuri pasirašyta vairuotojo V. G.. UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis V. G. dirba UAB „( - ) “ ir nurodė, kad padangų dydis yra per mažas, kadangi miškovėžiui ir dviem bendrovės priekaboms montuojamų padangų dydis - 22,5 (4 priedo 3 lapas). Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, tyrimo metu daroma išvada, kad D. IĮ „( - ) “ keturias padangas pardavė ir sumontavo UAB „( - ) “ priklausančiai transporto priemonei.

133- 2010 m. rugpjūčio 11 d. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą INZ 0000774 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto paslaugų ir detalių pardavimo už 5 085 Lt, priskaitė PVM 1067,85 Lt iš viso apmokėjimui 6152,85 Lt. PVM sąskaita faktūra gavime nepasirašyta, tačiau ant sąskaitos ranka parašyta „MAN L.“. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją (11 priedo 3 lapas), kuri irgi nepasirašyta, tačiau direktorius L. V. informavo „kad šios detalės naudojamos sunkvežimiuose MAN“ (priedo 1-3 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis R. L. bendrovėje nedirbo.

134- 2011 m. vasario 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą GED 5022488 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 2 770 Lt, priskaitė PVM 581,70 Lt iš viso apmokėjimui 3 351,70 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė P.p. technikos direktorius G. M. (5 priedo 12 lapas). UAB „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją, kuri irgi pasirašyta G. M., tačiau prie jos pridėjo ne šiai sąskaitai priklausantį remonto darbų užsakymą, todėl pateiktas užsakymo lapas aiškumo nesuteikė.

135- 2011 m. birželio 21 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą GED 5022804 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 1150 Lt, priskaitė PVM 241,50 Lt iš viso apmokėjimui 1 391,50 Lt. PVM sąskaitą faktūrą gavime pasirašė R. L. (5 priedo 20 lapas). UAB „( - ) “ tyrimui pateikė šios PVM sąskaitos faktūros kopiją, kuri irgi pasirašyta R. L.. Remonto darbų užsakymo lapas tyrimui nepateiktas, bendrovė rašte nurodė, kad neišlikęs (6, priedo 1,7 lapai). UAB „( - ) P. M.“ pateikto papildomo pareiškimo duomenimis R. L. bendrovėje nedirbo.

136Kaltinamųjų A. B. ir G. M. aiškinimai taip pat paneigti ir liudytojų P. M., G. G., R. B. parodymais. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo pateiktas 2014 m. Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2516-947/2014 (t. 16, b. l.39-44), kuriuo tenkintas UAB „( - ) P. M.“ ieškinys ir iš UAB ,,( - ) “ priteista 52 132,39 Lt. Šiame sprendime aptarta ir vertinta 2010 m. rugpjūčio 11 d. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “ išrašyta PVM sąskaita faktūra INZ 0000774 UAB „( - ) P. M.“ dėl remonto paslaugų ir detalių pardavimo už 5 085 Lt, PVM 1067,85 Lt iš viso 6 152,85 Lt. Iš šio sprendimo aprašomosios dalies matyti, kad kaltinamieji D. B. ir G. M. pripažino, kad pagal sprendime aptartas sąskaitas faktūras buvo remontuojami ne UAB „( - ) P. M.“ priklausančios transporto priemonės ir suteiktos paslaugos. Įvertinus minėtą sąskaitą nurodytą sprendime, kuri įtraukta į kaltinimą, teismas mano, kad tai nešalina baudžiamosios atsakomybės kaltinamiesiems ir tai teismui duoda pagrindą daryti išvadą, kad kaltinamųjų parodymai nėra nuoseklūs ir jais teismas netiki. Teisminio bylos nagrinėjimo metu aptartais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis G. M. dirbo UAB „( - ) P. M.“, kurios savininkas yra Vokietijos pilietis P. M.. Tarp kaltinamųjų ir P. M. buvo nusistovėję pakankamai geri santykiai, P. M. pasitikėjo G. M. ir šiam išdavė Prokūrą, pagal kurią, su atskiromis išimtimis, jis, kaip prokūristas, valdė bendrovę. P. M. nemoka lietuvių kalbos ir juo G. M. ir D. B. bendravo vokiečių kalba, buhalterinius dokumentus (kopijas) siųsdavo P. M.. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė, P. M. jis nepakankamai gerai išmanė buhalterinę apskaitą, pasitikėjo bendrovės buhaltere D. B.. Taigi įvertinus aptartas aplinkybes teismas daro išvadą, kad kaltinamasis G. M., būdamas darbiniuose santykiuose su UAB „( - ) P. M.“ ir turėdamas savo žinioje ir galėdamas valdyti šios bendrovės turtą, nuo 2008 m. kovo 26 d., tęsiant savo veiksmus iki 2011 m. birželio 26 d., pagal aptartas sąskaitas faktūras, veikdamas minėtu būdu, pateikdamas sąskaitas faktūras buhalterei D. B., kuriai neabejotinai buvo žinoma bendrovės turimos transporto priemonės ir darbuotojai dirbantys bendrovėje, ir kuri jas įtraukė jas į bendrovės apskaitą ir dėl šių priežasčių bendrovei, kaip negavusiai realių paslaugų ir neatlikus bendrovės transporto priemonėms remonto, buvo padaryta 29 156, 35 Lt žala ir tokį turtą neteistai gijo G. M. ir D. B.. Tarp kaltinamųjų tyčinių nusikalstamų veiksmų ir atsiradusių pasekmių yra priežastinis ryšys, todėl D. B. ir G. M. veikose yra nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalyje, požymiai.

137UAB „( - ) P. M.“ šioje byloje nėra pareiškusi civilinio ieškinio.

138Kaltinamieji D. B. ir G. M., buvo kaltinami tuo, kad jie, veikdami bendrininkų grupėje, D. B. dirbdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , reg. ( - ), vyriausiosios buhalterės pareigose, o G. M. būdamas šios įmonės akcininkas ir žinodami, kad 2012 m. liepos 24 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi yra areštuotas, 2012 m. rugpjūčio 8 d. turto aprašu aprašytas ir D. B. saugoti patikėtas UAB „( - ) “ priklausantis turtas - krovininis automobilis ,,VW MAN 10.150“, valst. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), 5 793,27 eurų (20 000 Lt) vertės, specialios paskirties priekaba ,,STEELMEC SVF 13.5-41.5“, valst. Nr. ( - ), unikalus Nr. 1138, 90 000 Lt (26 065,80 Eur) vertės, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje paslėpė minėtą areštuotą bendros 110 000 Lt (31 858,20 Eur) vertės turtą, į kurį nukreiptas išieškojimas, taip paslėpė aprašytą ir areštuotą didelės vertės turtą.

139Tokie kaltinamųjų D. B. ir G. M. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuoti pagal BK 246 straipsnio 2 dalį.

140Kaltinamieji D. B. ir G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisintini.

141BK 246 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas paslėpė, sunaikino ar sugadino aprašytą, areštuotą ir jam patikėtą didelės vertės turtą arba didelės vertės turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, arba šį turtą neteisėtai perleido kitam asmeniui. BK 248 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad didelės vertės turtas kai jo vertė viršija 250 MGL (1MGL- 37.66 Eur) dydžio sumą. Taigi objektyviai ši nusikalstama veika pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu – aprašyto, areštuoto ir kaltininkui patikėto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, paslėpimu, sunaikinimu, sugadinimu ar neteisėtu perleidimu. Šios nusikalstamos veikos dalykas – turtas, kuris aprašytas, areštuotas ir kaltininkui patikėtas arba kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Šių veikų subjektas – asmuo, kuriam patikėtas aprašytas, areštuotas turtas arba turtas, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribota (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-318/2014). Pažymėtina ir tai, kad aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, patikėjimas asmeniui yra specialus procesinis veiksmas, kuris įforminamas Baudžiamojo proceso ir (ar) Civilinio proceso kodeksuose nustatyta tvarka ir kurio metu asmuo įgyja specialaus subjekto statusą, t. y. tampa aprašyto, areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, saugotoju. Areštuojant turtą civilinio proceso tvarka: surašomas turto arešto aktas, sudaromas šio turto aprašas, išaiškinama antstolio, areštavusio turtą, veiksmų apskundimo tvarka, o turto saugotojui išaiškinamos su turto saugojimu susijusios jo pareigos, atsakomybė, numatyta Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 619, 683 straipsniuose ir kt., apie tai nurodant turto arešto akte (CPK 675, 677, 678 ir kt. str.). Komentuojamo nusikaltimo subjektas turi suvokti savo pareigas ir teises jam patikėto turto atžvilgiu ir žinoti, kad už šio turto perleidimą, paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 246 straipsnį, nes dėl to yra įspėtas, kitaip tariant turi būti nustatytas BK 246 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis – kaltininko tiesioginė tyčia (kasacinė nutartis baudžiamoje byloje Nr. 2K-96/2015).

142Kaip matyti iš kaltinamosios D. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu duotų parodymų ji kalta neprisipažino ir nurodė, kad 2012 m. ji dirbo UAB ,,( - ) “ buhalterės pareigose. Tuo metu šios bendrovės direktoriumi buvo paskirtas R. J.. Kaltinamoji neneigia, kad jai buvo žinoma, jog 2012 m. liepos 24 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas UAB „( - ) “ priklausantis krovininis automobilis ,,VW MAN 10.150“, valst. Nr. ( - ), 5 793,27 Eur 20 000 Lt vertės ir specialios paskirties priekaba ,,STEELMEC SVF 13.5-41.5“, valst. Nr. ( - ), 90 000 Lt vertės, ne apie tai ją informavo antstolis, tačiau ji ant turto arešto akto, turto aprašo nepasirašė, jai nebuvo išaiškinta, antstolio, areštavusio turtą, veiksmų apskundimo tvarka, nebuvo išaiškinta su turto saugojimu susijusios jo pareigos, atsakomybė. Iš esmės tokius pat parodymus teisminio bylos nagrinėjimo metu davė ir G. M. patvirtindamas, kad jis buvo šios bendrovės akcininkas, minėtos transporto priemonės priklausė bendrovei ir tą aplinkybę, kad pardavus akcijas UAB ,,( - ) “, šios bendrovės atstovų prašymu, automobilis ,,VW MAN 10.150“, valst. Nr. ( - ) ir puspiekabė, apie tai informavus V. G., buvo nuvaryti į ( - ), esančią aikštelę. Jis nebuvo įspėtas dėl turto saugojimo ir su antstoliu šiuo klausimu nebendravo, minėtų transporto priemonių nepaslėpė, kur jos pradingo nežino. Kaltinamųjų kaltė buvo grindžiama aukščiau aptartais antstolio V. K. parodymais, bei jo pateiktais aukščiau paminėtais dokumentais – 2012 m. liepos 24 d. Kauno apylinkės teismo teisėjo nutartimi, 2012 m. rugpjūčio 8 d. turto aprašu, kurį pasirašė antstolis ir nukentėjusysis V. G.. Kaip minėta ant šio aprašo nėra kaltinamosios D. B. parašo ir nėra įrodymų, kad jai išaiškinta su turto saugojimu susijusios jos pareigos, atsakomybė. Tai, kad antstolis vykdydamas minėtą teismo nutartį D. B. informavo elektroniniu laišku, neduoda pagrindo konstatuoti, kad minėtų įstatymo reikalavimų buvo laikomasi. Apie tai, kad šios transporto priemonės buvo nuvarytos ir pastatytos į minėtą aikštelę teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino liudytojai G. Š. ir V. A.. Taigi įvertinus aptartas aplinkybes teismui nėra pagrindo daryti išvadą, kad kaltinamajai D. B. tinkamai ir pasirašytinai buvo išaiškintos teisės dėl aprašyto turto saugojimo ir ji buvo įspėta dėl atsakomybės už turto praradimą, todėl jos ir kaltinamojo G. M., kaip bendrininko, veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 246 straipsnio 2 dalyje, požymio - specialaus subjekto ir atitinkamai subjektyvaus požymio tiesioginės tyčios, todėl jie išteisintini, nes nepadarė minėto nusikaltimo (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

143Išteisinus kaltinamuosius D. B. ir G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį nukentėjusio V. G. pareikštas civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu (BPK 115 str. 3 d. 2 p.), šiam išaiškinant, kad jis turi teisę pareikšti civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka.

144Daiktiniai įrodymai: 2012 m. liepos 2 d., raštu pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 7), 2012 m. liepos 5 d. raštu pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 9) , 2012 m. liepos 12 d. raštu pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 12), 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštu pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 15-16), 2012 m. rugpjūčio 23 d raštu pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 20), 2012 m. rugsėjo 10 d., raštu pateikti dokumentai (t. 4, b. l. 46), saugomi Kauno apskrities VPK, grąžintini UAB ,,( - ) “. 2012 m. rugpjūčio 21 d., raštu pateikti dokumentai (t. 7, b. l. 28-29); 2012 m. gruodžio 5 d. raštu pateikti dokumentai (t. 7, b. l. 33), pagal 2013 m. kovo 27 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą pateikti dokumentai (t. 7, b. l. 37-40), saugomi Kauno apskrities VPK, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „( - ) “. Dokumentai perduoti saugoti Kauno apskrities VPK pagal aktus (t. 4, b. l. 162-164, 196-199).

145Kaltinamųjų G. G., D. B. ir G. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

146BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamiesiems atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamųjų asmenybes (BK 54 str. 2 d.).

147Kaltinamoji G. G. padarė du nusikaltimus, kuriuos įstatymas priskiria prie nesunkių (BK 11 str. 3 d.), nusikaltimai padaryti neatsargia kaltės forma. Kaltinamoji anksčiau nėra teista, administracine tvarka nebausta, dirba, turi pastovią gyvenamąją vietą, šeimą, augina mažametį vaiką, psichiatro ir narkologo įskaitoje neįrašyta (t. 12, b. l. 42-48). Įvertinus aptartas bei faktines bylos aplinkybes, daroma išvada, kad kaltinamajai, kaip padariusiai nusikaltimus finansų sistemai, už abu nusikaltimus skirtina piniginė bausmė – bauda, mažesnė už BK 47 straipsnyje numatytą baudų vidurkį (įstatymo red. galiojusi iki 2017-10-06). Paskirtinos bausmės subendrintinos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1 ir 4 d.).

148Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

149Kaltinamoji D. B. padarė du nusikaltimus kuriuos įstatymas priskiria prie nesunkių (BK 11 str. 3 d.). Kaltinamoji anksčiau nėra teista, administracine tvarka nebausta. Kaltinamoji dirba ir darbe teigiamai charakterizuojama (t. 16, b. l. 153), turi pastovią gyvenamąją vietą, šeimą, psichiatro ir narkologo įskaitoje neįrašyta (t 12, b. l. 106-110). Įvertinus aptartas bei faktines bylos aplinkybes, daroma išvada, kad kaltinamajai, kaip teisiamai pirmą kartą nėra pagrindo skirti su laisvės atėmimu susijusią bausmę. Kaltinamajai už padarytus nusikaltimus paskirtina piniginė bausmė – bauda, mažesnė už BK 47 straipsnyje numatytą baudų vidurkį (įstatymo red. galiojusi iki 2017-10-06). Paskirtinos bausmės subendrintinos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1 ir 4 d.).

150Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

151Kaltinamasis G. M. padarė du nesunkius nusikaltimus. Jis anksčiau neteistas ir byloje nėra duomenų kad būtų baustas administracine tvarka, turi šeimą, pastovią gyvenamąją vietą, šiuo metu dirba, psichiatro ir narkologo įskaitoje neįrašytas (t 12, b. l. 180-188). Teismas atsižvelgdamas į aptartas bei faktines bylos aplinkybes mano, kad kaltinamajam G. M. už padarytus nusikaltimus nėra pagrindo skirti su laisvės atėmimu susijusią bausmę. Jam paskirtinos piniginės bausmės – baudos. Paskirtinos bausmės subendrintinos taikant BK 63 straipsnio 1, 4 dalių nuostatas.

152Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

153Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 303-308 straipsniais,

Nutarė

154G. G. pripažinti kalta pagal BK 223 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmes:

155- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (aplaidus UAB ,,( - ) “ buhalterinės apskaitos tvarkymas) 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.

156- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (aplaidus UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos tvarkymas) 30 MGL (1 129, 80 Eur) dydžio baudą.

157Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies bausmes sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnę bausmę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę 55 MGL (2 071,30 Eur) dydžio baudą.

158Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

159D. B. pripažinti kalta pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmes:

160- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.

161- pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1 883 Eur) dydžio baudą.

162Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies bausmes sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnę bausmę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio baudą.

163Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

164D. B. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

165G. M. pripažinti kaltu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmes:

166- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.

167- pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio baudą.

168Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies bausmes sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnę bausmę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę 80 MGL (3 012,80 Eur) dydžio baudą.

169Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

170G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

171V. G. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą (BPK 115 str. 3d. 2p.).

172Daiktinius įrodymus: 2012 m. liepos 2 d., raštu pateiktus dokumentus, 2012 m. liepos 5 d. raštu pateiktus dokumentus, 2012 m. liepos 12 d. raštu pateiktus dokumentus, 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštu pateiktus dokumentus, 2012 m. rugpjūčio 23 d raštu pateiktus dokumentus, 2012 m. rugsėjo 10 d., raštu pateiktus dokumentus, saugomus Kauno apskrities VPK, grąžinti UAB ,,( - ) “. 2012 m. rugpjūčio 21 d., raštu pateiktus dokumentus; 2012 m. gruodžio 5 d. raštu pateiktus dokumentus, pagal 2013 m. kovo 27 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą pateiktus dokumentus, saugomus Kauno apskrities VPK, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „( - ) “.

173Išaiškinti G. G., D. B. ir G. M., kad jie teismo paskirtą baudą privalo sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir banko kvitą, ar kitus baudos sumokėjimo patvirtinančius dokumentus, turi pateikti nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai.

174Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Rimas Švirinas,... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. G. G., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. D. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 5. G. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 6. Teismas... 7. kaltinamoji G. G. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1... 8. tuo pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red.... 9. Kaltinamoji G. G. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio... 10. Be to ji, UAB „( - ) “ buhalterinėje apskaitoje apskaitė D. V. įmonės... 11. D. B. turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu... 12. Be to ji, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. dirbdama... 13. Kaltinamasis G. M., turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio... 14. Kaltinamasis G. M. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio... 15. Kaltinamoji G. G., teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta neprisipažino ir... 16. UAB „( - ) “, kurios akcininku buvo P. M., buhaltere dirbo nuo 2009 m.... 17. Kaltinamoji D. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta neprisipažino ir... 18. Nuo 2007 iki 2013 m. kovo mėn. ji dirbo UAB „( - ) “ buhaltere, įmonės... 19. UAB „( - ) “ direktorės pareigas ėjusi G. G., 2011 m. rudenį susirgo,... 20. Dėl areštuoto automobilio ir priekabos kaltinamoji parodė, kad vienas iš... 21. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis G. M. kaltu neprisipažino ir... 22. UAB „( - ) “ direktoriumi jis, pagal susitarimą su šios bendrovės... 23. 2012 metais dirbo UAB „( - ) “ vadybininku. Tuo metu bendrovės direktorius... 24. Nukentėjusysis V. G. parodė, kad su kaltinamaisiais kartu dirbo. Jis, G. M.... 25. Liudytojas G. G. parodė, kad 2008 m. ir šiuo metu dirba UAB „( - ) “... 26. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 27. Liudytojas V. O. parodė, kad turėjo įsigijęs sandėliavimui skirtus... 28. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 29. Liudytojas A. D. parodė, kad 2013 m. jis, tarpininkaujant A. G., kuris ir... 30. Liudytojas E. K. parodė, kad 2013 m. jo draugas A. G., žinodamas, kad šiam... 31. Liudytojas P. P. parodė, kad 2013 metais D. B. pasiūlė jam būti firmos... 32. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo P. P. parodymai... 33. Liudytojas H. P. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, jie jo firmos buvę... 34. Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojo parodymų,... 35. Liudytojas V. A. parodė, kad G. M. buvo įmonės „P. M.“ direktorius, o... 36. Liudytoja V. G. parodė, kad V. G. yra jos vyras. Ji pirmiausia pradėjau... 37. Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojos parodymų,... 38. Liudytojas L. V. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio mėnesį įsidarbino... 39. Liudytojas E. P. parodė, kad pažįsta visus kaltinamuosius, šioje byloje... 40. Liudytoja A. S. parodė, kad dirba UAB „( - ) “ direktore, jų įmonė... 41. Liudytojas V. K. parodė, kad 2012 m. ir šiuo metu dirba antstoliu. Su... 42. Liudytojas G. Š. parodė, kad 2011 metais dirbo UAB „( - ) “ vairuotoju.... 43. Iš 2014 m. spalio 13 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad G.... 44. Liudytoja K. P. parodė, kad 2011 m. gruodžio 12 d. buvo įdarbinta į UAB... 45. Liudytojas V. A. parodė, kad nuo 2011 metų spalio mėnesio iki 2013 metų... 46. Liudytojas A. D. parodė, kad dirbo P. M. įmonėje ir įmonėje „( - ) “... 47. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 48. Liudytojas D. S. parodė, kad dirba P. M. bendrovėje meistru. Meistro... 49. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 50. Liudytojas V. Š. parodė, kad įsidarbino įmonėje, pavadinimo neprisimena,... 51. Iš BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu perskaitytų liudytojo parodymų,... 52. Liudytojas R. B. parodė, kad dirbo tiekėju P. M. įmonėje, prižiūrėjo... 53. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 54. Liudytojas R. J. parodė, kad P. M. įmonėje dirbo vairuotoju, darbininku, o... 55. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi,... 56. Liudytojas A. K. parodė, kad nuo 2001 metų, tikslios datos nepamenu, dirbo... 57. Liudytojas V. M. parodė, kad jis dirbo UAB „( - ) “ vairuotoju, vairavo... 58. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi... 59. Liudytojas R. K. parodė, kad 2003 metais pradėjo dirbti P. M. bendrovėje... 60. Liudytojas V. G. parodė, kad nuo 1998 iki 2007 metų dirbo P. M. įmonėje... 61. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta specialistė Ž. L. parodė, kad... 62. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta liudytoja (buvusi specialistė) G.... 63. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo D. B. parodymai... 64. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi perskaityti liudytojo R. Ž.... 65. Iš antstolio V. K. prašymo matyti, kad 2013 m. gegužės 22 d. jis kreipėsi... 66. Juridinio asmens duomenų matyti, kad nuo 2007 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m.... 67. Iš „Sodra“ duomenų matyti, kad G. G. UAB „( - ) “ drausta nuo 2007 m.... 68. Iš reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolo, matyti, kad antstolis V. K.... 69. Iš 2015 m. sausio 15 d. dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad D. B.... 70. Iš 2015 m. sausio 27 d. dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad G. M.... 71. VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas raštu Nr.(3.9.3.)S-1365 pateikė... 72. Iš 2012 m. lapkričio 14 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto Nr.... 73. 2012 m. gruodžio 7 d. UAB „( - )“ raštas Nr.01-12-1143 ir pateikti... 74. 2014 m. gegužės 17 VĮ „Regitra“ Kauno filialo raštas Nr.(1.5)-24-789 ir... 75. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartis patvirtina, kad... 76. 2012 m. rugpjūčio 8 d. antstolio V. K. sudarytas turto aprašas, kuriame... 77. Iš 2013 m. kovo 6 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 12 d. laikino nuosavybės... 78. Iš 2013 m. kovo 26 d. Kauno apylinkės teismo nutarties matyti, kad 2013 m.... 79. Iš 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/159, dėl UAB „(... 80. Iš šioje specialisto išvadoje esančio 7 priedo (87 l.) matyti, kad UAB „(... 81. Iš 2014 m. gegužės 16 d. papildomos specialisto išvados Nr. 5-2/88, matyti,... 82. Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2014 m. gegužės 17 d. rašto... 83. Iš 2013 m. sausio 30 d. apžiūros akto matyti, kad buvo apžiūrėtas... 84. Iš 2013 m. kovo 13 d. apžiūros akto matyti, kad ( - ), esančioje... 85. Iš Juridinio asmens duomenų matyti, kad UAB „( - )“ G. M. direktorius... 86. Iš „Sodra“ duomenų matyti, kad G. M. UAB „( - ) “ buvo draustas... 87. 2013 m. balandžio 16 d. specialisto išvadoje Nr.5-2/70, dėl UAB „( - ) “... 88. Pagal 2011 m. vasario 22 d. avanso apyskaitą apskaitytos 62,51 Lt išlaidos... 89. Pagal 2011 m. rugpjūčio 12 d. D. V. įmonės PVM sąskaitą-faktūrą DVĮ... 90. Iš 2014 m. vasario 15 d. papildomos specialisto išvados Nr.5-2/20 matyti, kad... 91. Iš 2015 m. sausio 22 d. papildomos specialisto išvados Nr.5-2/15, kurioje... 92. 2013 m. gegužės 17 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 93. 2013 m. gegužės 16 d. VĮ „Registrų centro“ raštas Nr.(3.9.3.)Sj-224,... 94. 2012 m. gruodžio 17 d., 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugpjūčio 29 d.... 95. 1. 2008 m. kovo 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KA... 96. 2. 2008 m. balandžio 17 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą... 97. 3. 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą... 98. 4. 2010 m. rugpjūčio 11 d. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “... 99. 5. 2011 m. vasario 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą... 100. 6. 2011 m. birželio 21 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą... 101. Pagal tyrimui pateiktas šešias PVM sąskaitas faktūras už autotransporto... 102. 2014-10-07 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame... 103. 2014-04-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame... 104. Iš akistatos protokolo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu suvesti į... 105. Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, BPK nustatyta tvarka,... 106. Pagal BK 223 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas privalėjo, bet netvarkė... 107. Dėl UAB ,,( - ) “ aplaidaus apskaitos tvarkymo... 108. Kaltinamoji G. G., būdama UAB „( - ) " direktore, laikotarpiu nuo 2008 m.... 109. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji G. G. nepripažino, kad būdama... 110. Taigi įvertinus aptartus įrodymus teismas daro neabejotiną išvadą, kad... 111. Kaltinamoji D. B. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d.... 112. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamoji D. B. kalta neprisipažino ir... 113. Teismas įvertinęs aptartus įrodymus daro neabejotiną išvadą kad... 114. Dėl UAB „( - ) “ aplaidaus apskaitos tvarkymo... 115. Kaltinamoji G. G. dirbdama UAB „( - )“ buhalterės pareigose, laikotarpiu... 116. Kaltinamoji G. G. UAB „( - ) “ buhalterinėje apskaitoje apskaitė D. V.... 117. Kaip matyti iš kaltinamosios G. G. parodymų duotų teisminio bylos... 118. Teismas įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus ir minėtas aplinkybes daro... 119. Kaltinamasis G. M. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio... 120. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis G. M. nepripažino, kad nuo 2009... 121. Taigi įvertinus aptartus įrodymus teismas daro neabejotiną išvadą, kad... 122. Dėl turto įgijimo apgaule... 123. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 124. Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos:... 125. Teismų praktikoje išskiriamos aktyvioji ir pasyvioji apgaulės formos.... 126. Vienas iš apgaulės suklaidinant dėl kaltininko ketinimų būdų yra... 127. D. B. turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu... 128. Kaltinamasis G. M., turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio... 129. Kaip matyti iš kaltinamosios D. B. duotų parodymų duotų teisminio bylos... 130. - 2008 m. kovo 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KA... 131. - 2008 m. balandžio 17 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą... 132. - 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą... 133. - 2010 m. rugpjūčio 11 d. Techninių sporto šakų klubo „( - ) “... 134. - 2011 m. vasario 26 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą GED... 135. - 2011 m. birželio 21 d. UAB „( - ) “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą... 136. Kaltinamųjų A. B. ir G. M. aiškinimai taip pat paneigti ir liudytojų P. M.,... 137. UAB „( - ) P. M.“ šioje byloje nėra pareiškusi civilinio ieškinio.... 138. Kaltinamieji D. B. ir G. M., buvo kaltinami tuo, kad jie, veikdami bendrininkų... 139. Tokie kaltinamųjų D. B. ir G. M. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo... 140. Kaltinamieji D. B. ir G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisintini.... 141. BK 246 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas paslėpė, sunaikino... 142. Kaip matyti iš kaltinamosios D. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu duotų... 143. Išteisinus kaltinamuosius D. B. ir G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį... 144. Daiktiniai įrodymai: 2012 m. liepos 2 d., raštu pateikti dokumentai (t. 3, b.... 145. Kaltinamųjų G. G., D. B. ir G. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių... 146. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 147. Kaltinamoji G. G. padarė du nusikaltimus, kuriuos įstatymas priskiria prie... 148. Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas... 149. Kaltinamoji D. B. padarė du nusikaltimus kuriuos įstatymas priskiria prie... 150. Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas... 151. Kaltinamasis G. M. padarė du nesunkius nusikaltimus. Jis anksčiau neteistas... 152. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas... 153. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 154. G. G. pripažinti kalta pagal BK 223 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmes:... 155. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (aplaidus UAB ,,( - ) “ buhalterinės... 156. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (aplaidus UAB „( - ) “ buhalterinės... 157. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš... 158. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 159. D. B. pripažinti kalta pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį... 160. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.... 161. - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1 883 Eur) dydžio baudą.... 162. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš... 163. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 164. D. B. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika turinti... 165. G. M. pripažinti kaltu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį... 166. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.... 167. - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio baudą.... 168. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš... 169. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 170. G. M. pagal BK 246 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika turinti... 171. V. G. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą (BPK 115 str. 3d. 2p.).... 172. Daiktinius įrodymus: 2012 m. liepos 2 d., raštu pateiktus dokumentus, 2012 m.... 173. Išaiškinti G. G., D. B. ir G. M., kad jie teismo paskirtą baudą privalo... 174. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...