Byla e2-962-513/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,

2sekretoriaujant Rasai Jenkutei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui D. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „SBTF“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

62019-03-05 ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lyderio grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Ringesta“, prašydama priteisti 49 364,42 Eur skolos už atliktus darbus pagal statybos rangos sutartis, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 šalys sudarė statybos rangos sutartis Nr. S-279, S-284, S-292. Ieškovė teigia, kad atliko visus darbus, užsakovu buvo trečiasis asmuo UAB „SBTF“. Atsakovė darbus priėmė, tačiau atsiskaitydama sulaikė sutartyse numatytas sulaikymo sumas.

82019-02-05 trečiasis asmuo pranešė atsakovei UAB „Ringesta“ apie statybos rangos sutarties nutraukimą nuo 2019-02-15, todėl sutartis pasibaigė ir atsakovei atsirado prievolė sumokėti ieškovei sulaikytą 41 131,68 Eur sumą bei 8 232,74 Eur skolą už atliktus darbus, nes sulaikytos sumos pagal sutarčių 9.5 punktus turi būti sumokėtos per 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų užbaigimo ir perdavimo atsakovei akto pasirašymo, garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės ar banko pateikimo datos bei objekto perdavimo valstybinei komisijai vertinti dienos. Sulaikymo sumos yra sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimas, darbai atlikti tinkamai ir priimti, už juos sumokėta, išskyrus sulaikytas sumas. Trečiajam asmeniui nutraukus sutartį, atsakovė prarado statybos objekto valdymo teises ir objektyviai neturi nei galimybių, nei teisės galutinai priimti darbus iš ieškovės ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, susijusius su trečiojo asmens nutrauktos sutarties vykdymu, todėl atsakovė nebepasirašys galutinio darbų užbaigimo akto su trečiuoju asmeniu, nebepateiks garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės ar banko pateikimo datos ir nedalyvaus objekto perdavime valstybinei komisijai vertinti. Atsakovė neturi teisės reikalauti, kad ieškovė atliktų analogiškus veiksmus, t. y. sudarytų galutinį darbų užbaigimo aktą, pateiktų garantinio laikotarpio garantiją ir dalyvautų objekto perdavime valstybinei komisijai vertinti. Teigia, kad atsakovė be pagrindo neapmokėjo pateiktų sąskaitų – 2019-01-25 sąskaitos Nr. LG190016, 2019-01-25 sąskaitos Nr. LG190017 ir 2019-01-25 sąskaitos Nr. LG190018, nes nepateikė motyvuotų prieštaravimų ir pagal sutartis privalėjo apmokėti per 30 dienų. Nurodo, kad turi teisę gauti mokėjimą už atliktus darbus nepriklausomai nuo to, ar buvo pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalyje ir 6.662 straipsnyje nustatytus reikalavimus, nes atsakovė ieškovės darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, už tinkamą darbo rezultatą turi būti sumokama sulygta kaina. Taip pat nurodo, kad atsakovė privalo sumokėti įstatymu nustatytas 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

9Dublike ieškovė pažymi, kad pagal atsakovės ir trečiojo asmens 2017-01-26 statybos rangos sutarties Nr. 2017/01-26 6.2.27 ir 9.5 punktų nuostatas pati atsakovė buvo atsakinga trečiajam asmeniui dėl galutinio darbų užbaigimo akto surašymo, garantinio laikotarpio garantijos pateikimo bei objekto perdavimo valstybinei komisijai vertinti. Sutartis buvo nutraukta 2019-02-05 pranešimu, pagal atsakovės ir trečiojo asmens sutarties 11.7 punkto reikalavimus nutraukus sutartį trečiasis asmuo turėjo sumokėti atsakovei už faktiškai iki nutraukimo dienos atliktus darbus. Taigi atsakovė po sutarties nutraukimo neturi teisės sulaikyti mokėjimų ir privalo iki galo atsiskaityti su ieškove už faktiškai atliktus darbus. Nutraukta sutartis nebevykdoma, ieškovė neturi nei teisės, nei pareigos atlikti sutartyse nurodytų veiksmų (sudaryti galutinį darbų užbaigimo aktą, pateikti garantinio laikotarpio garantiją ir dalyvauti objekto perdavime valstybinei komisijai vertinti), todėl išnyko teisinis pagrindas daliai apmokėjimo už statybos darbus sulaikyti. Pasisakydama dėl prievolės sumokėti 8 232,74 Eur skolą už atliktus darbus, ieškovė nesutinka su atsakovės teiginiais, kad atliko mažiau darbų, nei nustatyta sutartyse, nes darbai, už kuriuos atsisakoma mokėti, yra priimti 2018-12-03 atliktų darbų aktu Nr. 4, 2018-12-03 atliktų darbų aktu Nr. 6, 2018-12-05 atliktų darbų aktu Nr. 8, pateiktos apmokėjimui 2019-01-25 sąskaita Nr. 0016, 2019-01-25 sąskaita Nr. 0017, 2019-01-25 sąskaita Nr. 0018. Atsakovė, priėmusi darbus, per 5 darbo dienas privalėjo pasirašyti aktus arba pateikti motyvuotus nesutikimus. Taip pat nėra darbų trūkumų, dėl kurių darbai nepriimtini pagal įstatymą. Išrašytas sąskaitas atsakovė privalėjo apmokėti per 30 dienų.

10Atsakovė UAB „Ringesta“ su ieškiniu nesutinka ir parašo jį atmesti, teigia, kad atsakyti pagal ieškinį turėtų trečiasis asmuo. Atsakovės vertinimu, ginčui neturi įtakos jos ir trečiojo asmens UAB „SBTF“ rangos sutarties nutraukimo faktas, be to, pagal CK 6.221 str. 3 d. sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Taigi net ir nutraukus sutartį pareiga perduoti ir priimti faktiškai atliktus darbus išlieka (CK 6.670 str.), garantiniai įsipareigojimai už atliktų darbų kokybę lieka galioti (CK 6.695 str., 6.697 str., 6.698 str.), pareigos statybos užbaigimo procedūrose taip pat nepasibaigia (Statybos įstatymo 28 str.). Todėl ieškovė privalo įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir perduoti darbus, įvykdyti garantinius įsipareigojimus ir įsipareigojimus, susijusius su statybos užbaigimo procedūromis (CK 6.221 str. 3 d.).

11Atsakovė nurodo, kad šalių sutartys nenutrauktos ir joms netaikytinos nutraukimo teisinės pasekmės. Sutartys privalo būti vykdomos, o pagal jų sąlygas, ieškovei neįvykdžius visų sutartimi nustatytų įpareigojimų, atsakovei nekilo pareiga sumokėti sulaikytas sumas. Taigi ieškovės teisės nėra pažeistos. Negalima reikalauti įvykdyti pareigą, jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro skolininko naudai nustatyto termino pabaiga (CK 1.113 str.).

12Pažymi, kad byloje dalyvaujantys asmenys sudarė 2017-10-31, 2018-04-23, 2018-07-17 susitarimus prie statybos rangos sutarčių, pagal juos trečiasis asmuo UAB „SBTF“ įsipareigojo tiesiogiai mokėti ieškovei UAB „Lyderio grupė“. Atsakovei nėra žinoma, kiek tiksliai trečiasis asmuo UAB „SBTF“ sumokėjo ieškovei UAB „Lyderio grupė“, mano, kad informacija turėtų būti išreikalauta iš ieškovo ir trečiojo asmens, o trečiasis asmuo turėtų būti atsakovu. Nurodo, kad yra priverstas ginčyti darbų kiekius, nustačius, kad ieškovė atliko mažiau darbų, ieškinys turėtų būti atmestas. Trečiasis asmuo UAB „SBTF“ atsisakė pasirašyti darbų perdavimo aktus ir pradėjo ginčyti ieškovės UAB „Lyderio grupė“ deklaruojamus atliktų darbų kiekius, pavyzdžiui, pramoninių grindų betonavimo 127,84 kv. m darbų kiekį, smėlbetonio dangos įrengimo 370 kv. m kiekį, tarpbutinių mūrinių pertvarų 444,75 kub. m kiekį ir kt., tai patvirtina trečiojo asmens 2019-02-28 UAB „SBTF“ raštas. Trečiasis asmuo tvirtina, kad faktinis atliktų darbų kiekis atitinka projektinę dokumentaciją, o tai reiškia, kad jis yra mažesnis nei deklaruoja ieškovė.

13Trečiasis asmuo UAB „SBTF“ su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ginčas tarp rangovo ir subrangovo nedaro įtakos užsakovo ir rangovo sutartinių santykiams, ji neturėtų dalyvauti byloje, nes ieškovė (subrangovas) negali reikšti tiesioginio reikalavimo trečiajam asmeniui (užsakovui), todėl prašo pašalinti jį iš byloje dalyvaujančių asmenų. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.650 str. 3 d.). Nepašalinus iš byloje dalyvaujančių asmenų prašo atmesti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2017-01-26 sudarė su atsakove UAB „Ringesta“ statybos rangos sutartį Nr. 2017/01-26, atsakovė įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagal trečiojo asmens pateiktą ir patvirtintą vykdymui UAB „LEZ projektų valdymas“ parengtą techninį projektą Nr. G-13-TP-001 „Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso ( - ), statybos projektas“, architektūros ir konstrukcijų dalies darbo projektą atlikti statinių statybos darbus visa apimtimi (K1 korpusas – preliminarus parduodamas butų naudingas plotas – 3771 kv. m., ir K2 korpusas – preliminarus parduodamas butų / komercinių patalpų naudingas plotas – 2788 kv. m.) ir atliktus darbus (jų etapus) perduoti trečiajam asmeniui sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

14Byloje dalyvaujantys asmenys sudarė tris trišalius susitarimus: 2017-10-31 susitarimą prie statybos rangos sutarties Nr. 2017//01-26/S-279, 2018-07-17 susitarimą prie 2017-01-26 statybos rangos sutarties Nr. 2017/01-26, 2018-04-23 susitarimą Nr. 2 prie statybos rangos sutarties Nr. 2017/01-26. Susitarimais atsakovė pareiškė, kad II etapo (I etapo) darbų kaina jokiu būdu nebus didesnė nei nurodyta 2017-12-20 susitarime Nr. 1 prie sutarties ir visais atvejais už atsakovės įsipareigojimus, nurodytus sutartyje, nepriklausomai nuo to, ar II etapo (I etapo) darbus atliko rangovas ar subrangovas, visa apimtimi užsakovui atsakinga UAB „Ringesta“, įskaitant, bet neapsiribojant terminų laikymąsi, garantinių įsipareigojimų vykdymą, dokumentų pateikimą ir pan., dėl tiesioginio apmokėjimo ieškovei pagal subrangos sutartį atsakovė turėjo pateikti laisvos formos suderintą UAB „SBTF“ prašymą su UAB „Lyderio grupė“ atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktais, o trečiasis asmuo mokėjimus atlieka sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Jeigu trečiasis asmuo atlieka mokėjimą tiesiogiai ieškovei, šis mokėjimas išskaičiuojamas ir atsakovei pagal sutartį mokėtinos sumos. Nurodo, kad trečiasis asmuo atlieka mokėjimo funkciją, nes pati atsakovė turėjo kontroliuoti ieškovės atliktus darbus, pati atsakovė, o ne ieškovė, pateikia trečiajam asmeniui pasirašytus aktus. Pagal šiuos aktus trečiasis asmuo atlieka tik mokėjimą ieškovei UAB „Lyderio grupė“. Nurodo, kad tiesiogiai ieškovei sumokėjo 449 988,56 Eur, tačiau mokėjimai šalių tarpusavio santykių ir atliekamo vaidmens statybų procese santykių nekeitė.

15Pažymi, kad atsakovė iš esmės pažeidė 2017-01-26 statybos rangos sutartį Nr. 2017/01-26 (vėlavo ją vykdyti nepaisant pratęsimo iki 2018-07-31, nepašalino nustatytų darbų trūkumų nuo 2018 m. rugsėjo mėn. ir kt.), todėl trečiasis asmuo ją vienašališkai 2019-02-05 pranešimu nutraukė. Remiasi 2017-01-26 statybos rangos sutarties 2017/01-26 6.2.16.3 ir 9.8.3 punktais ir pažymi, kad šios sutarties nutraukimas nepašalino atsakovės UAB „Ringesta“ prievolės garantuoti atliktų darbų kokybę, iš jos ir prievolės pateikti garantinio laikotarpio laidavimą arba garantinį raštą rangovo atliktų darbų daliai, užtikrinantį garantinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. 2019-02-28 raštu nurodė atsakovei, kad nepašalino darbų trūkumų už 68 126,61 Eur; nesumokėjo 100 000 Eur delspinigių 2019-02-15 fiksuotą 200 kalendorinių dienų vėlavimą atlikti sutartyje numatytus darbus; neįvykdė sutarties 6.2.16.3 punkte numatyto reikalavimo pateikti garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą rangovo atliktų darbų daliai, užtikrinantį garantinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

16Nurodo, kad trečiasis asmuo neturi pareigos išmokėti ieškovei sulaikytą 41 131,68 Eur sumą, kol nėra pateiktas garantinio laikotarpio laidavimo raštas sumai, lygiai 5,0 proc. nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 3 metams. Dėl reikalaujamos 8 232,74 Eur sumos už atliktus darbus nepasisako. Nurodo, kad šiuo atveju, jeigu subrangovas nevykdo savo įsipareigojimo pateikti garantinio laikotarpio laidavimo raštą mokėjimo sumai, lygiai 5,0 proc. nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 3 metams (rangos sutarties 9.7.3 p.), užsakovas, remdamasis rangos sutarties 9.7.3 p. ir Statybos įstatymo 41 str. 2 d., turi teisę teisėtai ir pagrįstai sulaikyti 5,0 proc. nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM sumą. Ši suma šiuo metu nėra mokėtina atsakovei UAB „Ringesta“, kol nebus pateiktas garantinio laikotarpio laidavimo raštas arba kol nesueis 3 metų terminas, skaičiuojant nuo galutinio darbų užbaigimo ir perdavimo genrangovui akto pasirašymo. Kai ieškovė įvykdys savo įsipareigojimą pateikti garantinio laikotarpio laidavimo raštą, tuomet galės reikalauti, kad atsakovė UAB „Ringesta“ įvykdytų savo įsipareigojimą sumokėti sulaikytą pinigų sumą pagal rangos sutarčių 9.7.3 p.

17Atsakovė UAB „Ringesta“ nepateikė tripliko.

18Atsakovės ir trečiojo asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

19Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas D. K. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

20Ieškinys tenkintinas.

21Faktinės aplinkybės.

22Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 ieškovė UAB „Lyderio grupė“ ir atsakovė UAB „Ringesta“ sudarė statybos rangos sutartis Nr. S-279, S-284, S-292, pagal kurias ieškovė įsipareigojo atlikti sutartyse numatytus statybos rangos darbus objekte „Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso statyba ( - )“ ir atliktus darbus perduoti atsakovei. Rangos sutartyse atsakovė UAB „Ringesta“ yra nurodyta kaip genrangovas, o ieškovė UAB „Lyderio grupė“ yra nurodyta kaip subrangovas.

23Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad 2017-01-26 atsakovė UAB „Ringesta“ su užsakove UAB „SBTF“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2017/01-26, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagal užsakovės pateiktą ir patvirtintą vykdymui UAB „LEZ projektų valdymas“ parengtą techninį projektą Nr. G-13-TP-001 „Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso ( - ), statybos projektas“, architektūros ir konstrukcijų dalies darbo projektą atlikti statinių statybos darbus ir atliktus darbus (jų etapus) perduoti užsakovei sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

24Byloje nustatyta, kad UAB „Lyderio grupė“, UAB „Ringesta“ ir UAB „SBTF“ sudarė tris trišalius susitarimus: 2017-10-31 susitarimą prie statybos rangos sutarties Nr. 2017//01-26/S-279, 2018-07-17 susitarimą prie 2017-01-26 statybos rangos sutarties Nr. 2017/01-26 ir 2018-04-23 susitarimą Nr. 2 prie statybos rangos sutarties Nr. 2017/01-26. Susitarimais atsakovė pareiškė, kad II etapo (I etapo) darbų kaina jokiu būdu nebus didesnė, nei nurodyta 2017-12-20 susitarime Nr. 1 prie sutarties ir visais atvejais už atsakovės įsipareigojimus, nurodytus sutartyje, nepriklausomai nuo to, ar II etapo (I etapo) darbus atliko rangovas ar subrangovas, visa apimtimi užsakovui atsakinga UAB „Ringesta“, įskaitant, bet neapsiribojant terminų laikymąsi, garantinių įsipareigojimų vykdymą, dokumentų pateikimą ir pan., dėl tiesioginio apmokėjimo ieškovei pagal subrangos sutartį atsakovė turėjo pateikti laisvos formos suderintą UAB „SBTF“ prašymą su UAB „Lyderio grupė“ atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktais, o UAB „SBTF“ mokėjimus atlieka sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Jeigu UAB „SBTF“ atlieka mokėjimą tiesiogiai ieškovei, šis mokėjimas išskaičiuojamas iš atsakovei pagal sutartį mokėtinos sumos.

25Nustatyta, kad UAB „SBTF“ 2019-02-05 pranešimu vienašališkai nutraukė UAB „Ringesta“ ir UAB „SBTF“ 2017-01-26 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 2017/01-26. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovė UAB „Lyderio grupė“ 2019-05-21 pranešimu informavo atsakovę, kad šalių sudarytos 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 statybos rangos sutartys Nr. S-279, S-284, S-292 bus laikomos nutrauktomis po 30 dienų nuo šio rašto gavimo dienos.

26Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės pareigos sumokėti ieškovei rangos sutarčių pagrindu sulaikytą 41 131,68 Eur sumą, taip pat dėl 8 232,74 Eur skolos už atliktus darbus priteisimo.

27Dėl atsakovės sulaikytos 41 131,68 Eur sumos priteisimo

28Užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą kyla iš statybos rangos sutarties (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). CK 6.681 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad statybos rangos sutartis yra tokia sutartis, pagal kurią rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Kai atliekami sudėtingų, didelės apimties objektų statybos darbai, paprastai be pagrindinės generalinės rangos sutarties sudaromos subrangos sutartys atskiriems darbams atlikti, tokiu atveju rangovas generalinėje sutartyje tampa užsakovu subrangos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis byloje Nr. 3K-3-436/2011).

29Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės (pagal šalių pasirašytas sutartis – subrangovas) ir atsakovės (pagal šalių pasirašytą sutartį – genrangovas) yra kilęs ginčas dėl atsakovės sulaikytos ieškovei mokėtinos sumos priteisimo. 2017-10-31 statybos subrangos sutarties Nr. S-279 9.5 punkte šalys susitarė, kad iš kiekvienos mokamos sumos atsakovė sulaiko 5 proc. nuo PVM sąskaitos faktūros sumos be PVM, kuriuos sumoka per 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų užbaigimo ir perdavimo genrangovui akto pasirašymo, garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės arba banko pateikimo datos bei objekto perdavimo valstybinei komisijai dienos. 2018-04-23 ir

302018-07-17 statybos rangos sutarčių Nr. S-284, S-292 9.5 punktuose šalys susitarė, jog atsakovė sulaikys po 10 proc. iš kiekvienos mokamos sumos nuo PVM sąskaitos faktūros sumos be PVM. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad šalių sudarytų rangos sutarčių 9.5 punktų pagrindu atsakovė iš viso iš ieškovei mokėtinų sumų yra sulaikiusi 41 131,68 Eur sumą.

31Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad tokio pobūdžio susitarimas užtikrina rangovo prievolių, galinčių atsirasti garantiniu laikotarpiu, vykdymą. Toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalims susitarus dalį mokėtinos kainos sulaikyti iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus. Sulaikymo sutartinės sąlygos tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju, ypač rangovui nevykdant ar negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų, numatytų statybos rangos sutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011).

32Nagrinėjamu atveju pagal šalių sudarytų rangos sutarčių 9.5 punktų nuostatas atsakovės pareiga sumokėti ieškovei sulaikytas sumas atsiranda per 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų užbaigimo ir perdavimo genrangovui akto pasirašymo, garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės arba banko pateikimo datos bei objekto perdavimo valstybinei komisijai dienos. Pažymėtina, kad nors šalių susitarimu atsakovės sulaikytų sumų mokėjimas ieškovei yra siejamas su anksčiau aptartų sąlygų įvykdymu, tačiau nagrinėjamu atveju teisiškai reikšminga yra aplinkybė, jog 2019-05-21 pranešimu ieškovė informavo atsakovę, kad šalių sudarytos 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 statybos rangos sutartys Nr. S-279, S-284, S-292 yra nutraukiamos. Ieškovei nutraukus šalių sudarytas rangos sutartis, abi šalys yra atleidžiamos nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, atsakovė neturi teisinio pagrindo reikalauti ieškovės visiškai užbaigti darbus bei pasirašyti galutinį darbų užbaigimo ir perdavimo genrangovui aktą. Pažymėtina, kad garantinio laikotarpio garantijos iš draudimo bendrovės pateikimas pagal šalių sudarytas sutartis taip pat buvo siejamas su galutinio darbų užbaigimo ir perdavimo genrangovui akto pasirašymu. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje pateikta ieškovės elektroninio susirašinėjimo su draudimo bendrove medžiaga, iš kurios matyti, jog pagrindas garantinio laikotarpio užtikrinimui išduoti yra galutiniai darbų atlikimo aktai. Nurodytos bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog nutrūkus šalių sutartiniams santykiams, rangos sutarčių 9.5 punkte numatytos sąlygos sulaikytai sumai išmokėti objektyviai nebegali būti įvykdomos.

33CK 6.671 straipsnyje nustatyta, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Ši įstatymo nuostata lemia atsakovės pareigą atsiskaityti už ieškovės faktiškai atliktus ir perduotus atsakovei darbus. Byloje yra pateikti šalių pasirašyti atliktų darbų aktai, jų pagrindu ieškovės išrašytos ir atsakovei pateiktos PVM sąskaitos faktūros, kurie patvirtina iki sutarčių nutraukimo ieškovės faktiškai atliktų darbų kiekius ir jų vertę. Nors atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, jog ieškovės atlikti darbų kiekiai yra mažesni, tačiau šie atsakovės atsikirtimai iš esmės yra grindžiami tik tuo, jog kitoje civilinėje byloje yra kilęs atsakovės ir užsakovės UAB „SBTF“ ginčas dėl atliktų darbų kiekio. Šioje byloje nėra įrodymų apie tai, kad šalių pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodytų darbų perdavimo metu ar vėliau atsakovė būtų pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų, juolab, kad šie darbai yra priimti ir apmokėti (išskyrus sulaikytą lėšų dalį).

34Teismo vertinimu, atsakovės sulaikytos 41 131,68 Eur sumos nesumokėjimas ieškovei pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes iš esmės reikštų baudinio pobūdžio sankcijų taikymą ieškovei ir nebūtų suderinamas su CK 6.671 straipsnyje įtvirtinta atsakovės pareiga sumokėti už faktiškai ieškovės atliktus darbus. Pažymėtina, kad toks ginčo sprendimo būdas neatitiktų sutartinės nuostatos dėl dalies atsiskaitymo sulaikymo tikslų, rangos sutarties šalių interesų pusiausvyros ir nebūtų suderinamas su kasacinio teismo praktika, kurioje nurodoma, jog susitarimai dėl baudinio pobūdžio prievolių užtikrinimo būdų de jure yra ydingi bei nepageidautini, todėl esant ginčui dėl jų taikymo teismas ex officio turi užtikrinti skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros atkūrimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2015).

35Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2019-08-29 nutartimi atsakovei UAB „Ringesta“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Iš teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad šiame plane ieškovė yra nurodoma kaip atsakovės kreditorė, turinti 49 364,42 Eur dydžio kreditinį reikalavimą, kurio dydis sutampa su šioje byloje ieškovės pareikšto ieškinio suma. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, jog atsakovė iš esmės pripažįsta savo prievolę sumokėti ieškovei sulaikytą sumą.

36Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė nepagrįstai atsisako sumokėti ieškovei šalių sudarytų rangos sutarčių 9.5 punktų pagrindu sulaikytą 41 131,68 Eur sumą už ieškovės atliktus rangos darbus, todėl ieškinio reikalavimas dėl 41 131,68 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.671 straipsnis).

37Dėl 8 232,74 Eur skolos už atliktus darbus priteisimo

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti iš užsakovo vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus – yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimas aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys.

39Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės, yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis bei dokumentas, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad ši įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, taip pat patvirtina vieną iš reikšmingų darbų perdavimo aplinkybių. Ši žyma atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

40Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 8 232,74 Eur skolos už atliktus darbus pagal 2018-12-03 atliktų darbų aktą Nr. 4, 2018-12-03 atliktų darbų aktą Nr. 6,

412018-12-05 atliktų darbų aktą Nr. 8 bei jų pagrindu 2019-01-25 išrašytas PVM sąskaitas faktūras Nr. 0016, 0017, 0018. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad minėti aktai ir PVM sąskaitos faktūros yra vienašališkai pasirašyti ieškovės.

42Ieškovės atliktų darbų priėmimo įforminimo tvarka yra aptarta 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 statybos rangos sutarčių Nr. S-279, S-284, S-292 8.11 punktuose, kuriuose nurodyta, kad genrangovas (atsakovė) privalo atliktų darbų aktus pasirašyti ar pareikšti argumentuotą nesutikimą per 5 darbo dienas. Nors atsakovė nepasirašė ieškovės pateiktų 2018-12-03 atliktų darbų akto Nr. 4, 2018-12-03 atliktų darbų akto Nr. 6 ir 2018-12-05 atliktų darbų akto Nr. 8, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų pareiškusi argumentuotą nesutikimą su šiuose aktuose nurodytais darbų kiekiais, jų kokybe ar verte. Byloje nėra pateikta patikimų ir objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog 2018-12-03 atliktų darbų akte Nr. 4 nurodyti sienų apdailos ir cokolio apdailos, 2018-12-03 atliktų darbų akte Nr. 6 nurodyti sienų apdailos Meldorfer plytelėmis ir 2018-12-05 atliktų darbų akte Nr. 8 nurodyti tarpbutinės mūrinės pertvaros (su garso izoliacija) ir mūrinės pertvaros darbai nebuvo atlikti arba buvo atlikti su trūkumais (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, vien ta aplinkybė, jog atliktų darbų aktai nėra pasirašyti atsakovės, nagrinėjamu atveju nepaneigia jos pareigos atsiskaityti už šiuose aktuose nurodytus ieškovės atliktus darbus. Be to, kaip minėta, atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse ieškovė yra nurodoma kaip atsakovės kreditorė, turinti 49 364,42 Eur dydžio kreditinį reikalavimą, kurio dydis sutampa su šioje byloje ieškovės pareikšto ieškinio suma, todėl ši aplinkybė taip pat patvirtina, jog atsakovė iš esmės pripažįsta savo prievolę ieškovei.

43Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškinio reikalavimas dėl 8 232,74 Eur skolos už atliktus darbus priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

44Dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

45CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Kadangi atsakovė netinkamai vykdė piniginę prievolę atsiskaityti su ieškove pagal šalių sudarytas statybos rangos sutartis, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

49Ieškovė sumokėjo 965 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir 38 Eur žyminį mokestį už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 1 003 Eur bylinėjimosi išlaidų.

50Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

51Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovei Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-12 nutartimi, paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

52Dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos

53Ieškovė ieškiniu į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „SBTF“. Byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose trečiasis asmuo pareiškė prašymą pašalinti jį iš byloje dalyvaujančių asmenų, nes įmonė neturi suinteresuotumo šios bylos baigtimi. 2019-09-24 teismo posėdžio metu ieškovės atstovas neprieštaravo, kad UAB „SBTF“ būtų pašalintas iš byloje dalyvaujančių asmenų.

54CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva nustatęs, kad bylos išsprendimas neturės įtakos įtraukto trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėms ir pareigoms, teismas motyvuota nutartimi pašalina trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas į bylos procesą įtraukia ne visus to pageidaujančius ir kokį nors interesą jos baigtimi turinčius asmenis, o tik tuos asmenis, kurie yra susiję su įstatymo tiesiogiai nurodytomis pasekmėmis – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2014).

55Pažymėtina, jog šioje byloje yra kilęs ginčas dėl įsipareigojimų pagal ieškovės ir atsakovės 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 sudarytas statybos rangos sutartis Nr. S-279, S-284, S-292 netinkamo vykdymo. Taigi šio ginčo išsprendimas neturės įtakos UAB „SBTF“ teisinei padėčiai, jos teisių ir pareigų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad šios bylos išsprendimas neturės įtakos ieškovės iniciatyva įtraukto trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėms ir pareigoms, todėl UAB „SBTF“ šalintina iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis).

56Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 185, 259, 260, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

57ieškinį tenkinti.

58Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ringesta“ 49 364,42 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos 49 364,42 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019-03-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 003 Eur bylinėjimosi išlaidų.

59Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-12 nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

60Pašalinti iš bylos trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, uždarąją akcinę bendrovę „SBTF“.

61Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. sekretoriaujant Rasai Jenkutei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui D. K.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 2019-03-05 ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lyderio... 7. Ieškovė nurodė, kad 2017-10-31, 2018-04-23 ir 2018-07-17 šalys sudarė... 8. 2019-02-05 trečiasis asmuo pranešė atsakovei UAB „Ringesta“ apie... 9. Dublike ieškovė pažymi, kad pagal atsakovės ir trečiojo asmens 2017-01-26... 10. Atsakovė UAB „Ringesta“ su ieškiniu nesutinka ir parašo jį atmesti,... 11. Atsakovė nurodo, kad šalių sutartys nenutrauktos ir joms netaikytinos... 12. Pažymi, kad byloje dalyvaujantys asmenys sudarė 2017-10-31, 2018-04-23,... 13. Trečiasis asmuo UAB „SBTF“ su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ginčas... 14. Byloje dalyvaujantys asmenys sudarė tris trišalius susitarimus: 2017-10-31... 15. Pažymi, kad atsakovė iš esmės pažeidė 2017-01-26 statybos rangos sutartį... 16. Nurodo, kad trečiasis asmuo neturi pareigos išmokėti ieškovei sulaikytą 41... 17. Atsakovė UAB „Ringesta“ nepateikė tripliko.... 18. Atsakovės ir trečiojo asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie... 19. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas D. K. ieškinį palaikė... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. Faktinės aplinkybės.... 22. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2017-10-31, 2018-04-23 ir... 23. Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad 2017-01-26 atsakovė UAB... 24. Byloje nustatyta, kad UAB „Lyderio grupė“, UAB „Ringesta“ ir UAB... 25. Nustatyta, kad UAB „SBTF“ 2019-02-05 pranešimu vienašališkai nutraukė... 26. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės pareigos sumokėti... 27. Dėl atsakovės sulaikytos 41 131,68 Eur sumos priteisimo... 28. Užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą kyla iš... 29. Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės (pagal šalių pasirašytas sutartis –... 30. 2018-07-17 statybos rangos sutarčių Nr. S-284, S-292 9.5 punktuose šalys... 31. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad tokio pobūdžio susitarimas... 32. Nagrinėjamu atveju pagal šalių sudarytų rangos sutarčių 9.5 punktų... 33. CK 6.671 straipsnyje nustatyta, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu... 34. Teismo vertinimu, atsakovės sulaikytos 41 131,68 Eur sumos nesumokėjimas... 35. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos... 36. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė... 37. Dėl 8 232,74 Eur skolos už atliktus darbus priteisimo... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 39. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto... 40. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės... 41. 2018-12-05 atliktų darbų aktą Nr. 8 bei jų pagrindu 2019-01-25 išrašytas... 42. Ieškovės atliktų darbų priėmimo įforminimo tvarka yra aptarta 2017-10-31,... 43. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškinio... 44. Dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo... 45. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 46. Kadangi atsakovė netinkamai vykdė piniginę prievolę atsiskaityti su... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 48. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 49. Ieškovė sumokėjo 965 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir 38 Eur žyminį... 50. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 51. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovei Klaipėdos apygardos teismo... 52. Dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos... 53. Ieškovė ieškiniu į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu... 54. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 55. Pažymėtina, jog šioje byloje yra kilęs ginčas dėl įsipareigojimų pagal... 56. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 185, 259, 260, 263–270 straipsniais,... 57. ieškinį tenkinti.... 58. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ iš... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-12 nutartimi atsakovei uždarajai akcinei... 60. Pašalinti iš bylos trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų... 61. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...