Byla 2-533-868/2017
Dėl testamento nuginčijimo, tretieji asmenys notarė J. D. ir notarė D. M

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant Rasai Martynėnienei, Robertai Mikonytei, Laimutei Velionaitei, Ernestai Perednienei, Deimantei Mikelėnaitei, dalyvaujant ieškovo V. K. atstovei advokatei Renatai Todesaitei, atsakovei A. B., atsakovės atstovui advokatui Karoliui Kurapkai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei A. B. dėl testamento nuginčijimo, tretieji asmenys notarė J. D. ir notarė D. M..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei A. B., kuriuo prašė pripažinti testamentą, sudarytą A. K. ( - ), kurį patvirtino Vilniaus miesto 36-ojo notarų biuro notarė J. D., negaliojančiu.

5Nurodė, kad ( - ) mirė A. K., a/k ( - ) paskutinės gyvenamosios vietos adresas: ( - ).

6Mirus sūnui A. K., ieškovas V. K., būdamas jo tėvu ir, kaip manė, vieninteliu paveldėtoju pagal įstatymą (mirusysis nebuvo sukūręs šeimos, neturėjo vaikų, velionio motina - mirusi anksčiau), kreipėsi į Utenos rajono 1-ajį notarų biurą, pareikšdamas savo valią priimti palikimą. Tačiau V. K. paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas, kadangi paaiškėjo, jog velionis A. K. buvo sudaręs testamentą.

7Kadangi, kaip minėta, Utenos rajono 1-ajame notarų biure yra vedama mirusiojo A. K. paveldėjimo byla, 2015 08 26 d. buvo kreiptasi į minėtą notarų biurą dėl informacijos gavimo, t.y. buvo paprašyta pateikti mirusiojo A. K. sudaryto testamento nuorašą. Gavus 2015 03 24 d. Oficialiojo testamento, sudaryto Vilniaus m. 36 notarų biure (Notarė J. D.) nuorašą ir susipažinus su šio dokumento turiniu, tiek ieškovas V. K., tiek kiti šeimos nariai (velionio sesuo, močiutė) buvo be galo nustebinti ir sukrėsti, kadangi sužinojo, jog mirusysis visą savo esamą ir būsimą turtą, kad ir kur jis bebūtų ir iš ko susidėtų paliko A. B. - tolimai giminaitei, su kuria pastovių santykių velionis nepalaikė, bendravimas buvo epizodiškas, apsiribodavo tik susitikimais ligoninėje, kuomet A. B., jį, atvykusį į Vilnių gydytis, aplankydavo.

8Pažymėjo, jog velionis A. K. iki pat mirties palaikė labai glaudžius santykius su jam artimiausiais žmonėmis, t.y. pirmiausiai su tėvu (ieškovu) V. K., taip pat su seserimi R. P. bei močiute J. K.. Atkreiptinas dėmesys ir į tą faktą, jog mirusysis A. K. visą laiką gyveno adresu: ( - ), t.y. bute, kuris nuosavybės teise priklauso jo tėvui V. K., taip pat naudojosi tėvui priklausančiu automobiliu.

9Nurodė ir tai, jog 2 kambarių bute, adresu: ( - ), kartu su velioniu gyveno ir jo sesuo R. P., kuri padėjo broliui buities darbuose, nuolatos bendravo su juo. Mirusįjį A. K. mylėjo ir juo rūpinuosi visą jo šeimą, net garbaus amžiaus močiutė J. K. stengėsi padėti anūkui, tame tarpe ir finansiškai. Mirusysis buvo silpnos sveikatos, todėl artimųjų palaikymas jam buvo reikalingas. Neabejotinai visokeriopą palaikymą iš savo artimiausių žmonių jis ir sulaukdavo. Todėl artimųjų, pirmiausiai velionio tėvo ir ieškovo V. K. nustebimas ir nesupratimas, kodėl miręs sūnus sudarė tokio turinio testamentą - visiškai suprantamas.

10Stebina ir tai, kad testamentas sudarytas ne Utenoje, kur velionis nuolat ir visą laiką gyveno, bet Vilniuje, kur buvo išvykęs gydytis.

112015 03 10 d. atsakovei A. B. į ligoninės palatą pasikvietus Vilniaus m. 36-ojo notaro biuro notarę J. D., kur (ligoninės palatoje), prijungtas prie gyvybinių parametrų monitoravimo sistemos, A. K. pasirašo Įgaliojimą.

12Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

13Nurodė, kad Nors Ieškinyje nurodoma: „<...> su kuria pastovių santykių velionis nepalaikė, bendravimas buvo epizodiškas, apsiribodavo tik susitikimais ligoninėje, kuomet A. B., jį, atvykusį į Vilnių gydytis, aplankydavo", tačiau tai yra netiesa. A. K. atsakovė pažinojo nuo vaikystės, kadangi jie yra giminės iš testatoriaus A. K. mamos pusės (A. K. - atsakovės pusbrolis). Ypač tvirti draugystės saitai užsimezgė dar 1985 m., kuomet A. K. gydėsi onkologinę ligą Vilniuje. Artima, nuoširdi ir šilta draugystė tęsėsi daugiau kaip 30 metų, iki pat paskutinės A. K. dienos šioje žemėje. Jų santykiai su A. K. visuomet buvo grįsti abipusės pagarbos, pasitikėjimo, pagalbos vienas kitam pagrindu. Rūpindamasi giminaičiu ir artimu draugu, A. K., nuolat jį slaugė ligoninėse, stengėsi visais įmanomais būdais jam padėti įveikti ilgai besitęsiančią ligą, suteikiant jam kuo komfortabilesnes sąlygas, bei aukščiausią kvalifikaciją turinčių sveikatos priežiūros specialistų pagalbą. Atsakovė, kaip šiandien prisimena jų ilgus ir nuoširdžius pokalbius įvairiomis gyvenimiškomis temomis.

14Tai, kad atsakovę su A. K. siejo glaudūs draugystės saitai, liudija ir tai, kad visuose medicininiuose dokumentuose A. K. atsakovę įvardija kaip asmenį, kuriam gali būti teikiami duomenys apie jo sveikatos būklę.

152010 metais, kuomet A. K. sveikatos būklė ženkliai pablogėjo, ėmė kamuoti stiprus dusulys, tik profesionalių sveikatos priežiūros specialistų, tame tarpe profesorių pulmonologų ir kardiologų dėka, Vilniuje buvo nustatytas perikardo uždegimas ir atlikta sudėtinga širdies operacija. Situacija iš ties buvo sunki, pooperacinis laikotarpis buvo sunkus, tai tęsėsi apie 5 mėnesius. Visą tą laiką, kiekvieną dieną atsakovė lankė A. K., jį slaugė ir rūpinosi juo.

16Iš ties, 2014 metų pabaigoje -2015 metų pradžioje, A. K. sveikata pablogėjo. Onkologinė liga progresavo, todėl, matyt nujausdamas artėjančią mirtį ar bent jau norėdamas pasirengti nuožmiai kovai su paūmėjusia liga, bei norėdamas jaustis ramus dėl žemiškųjų rūpesčių sutvarkymo, paprašė pasirūpinti jo tolimesnio gydymo, slaugymo ir socialiniais reikalais, laidotuvėmis, paminklo pastatymu, kapo priežiūra, bei paklausė ar neprieštaraučiau tapti jo testamentine įpėdine. Nenorėdama nuvilti ar įžeisti A. K. atsakovė sutiko. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė advokatė prašė ieškinį tenkinti.

17Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas advokatas prašė ieškinį atmesti.

18Ieškinys netenkinamas.

19Byloje nustatyta, kad velionis A. K. 2015-03-10 sudarė įgaliojimą, kuriuo įgaliojo atsakovę A. B. tvarkyti jo turtinius ir neturtinius klausimus. Nurodytą įgaliojimą velionis pasirašė Santariškių ligoninėje, adresu Santariškės g. 2, Vilnius ( 2 t., b.l. 11-14). 2015-03-24 d. velionis A. K. sudarė oficialų testamentą, kuriuo visą esamą ir būsimą turtą, kad ir kur jis bebūtų ir iš ko susidėtų paliko atsakovei A. B. (1 t. b.l. 11).

20Iš bylos esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų bei liudytojų parodymų nustatyta, kad velionis A. K. sirgo nuo 18 metų. Santuokos A. K. sudaręs nebuvo, vaikų neturėjo. A. K. nuo 1985 m. gydytas ambulatoriškai ir stacionariai dėl įvairių somatinių ligų (diagnozuota Hodžkino limfoma, skirtas chemoterapinis ir spindulinis gydymas), po spindulinio gydymo lūžęs kairysis raktikaulis, operuota kairė poraktikaulinė arterija dėl trombozės. 2006 m. diagnozuota plaučių arterijos tromboembolija, mazginė struma, skrandžio opa. 2007 m. gydytas dėl steatohepatito. 2010 m. operuotas dėl konstrikcinio perikardito. Diagnozuotas širdies nepakankamumas, lėtinis bronchitas, lėtinis kvėpavimo nepakankamumas). 2015m. vasario mėn. bei 2015 m. kovo mėn. buvo gytas Santariškėse buvo stacionarizuotas į Pulmonologijos ir Alergologijos poskyrį progresuojant kvėpavimo funkcijos nepakankamumui. Nuo 2015-04-10 iki mirties , t. y. 2015-05-13, buvo gydytas VšĮ Pal. K. M. Sopočkos hospise. Nors velionis A. K. buvo silpnos sveikatos, tačiau pastoviai dirbo taksi vairuotoju.

21Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti testamentą negaliojančiu dviem pagrindais: kaip sudarytą dėl apgaulės ( LR CK 1.91 str. 1 d.) bei kaip sudarytą neveiksnaus asmens ( LR CK 5.16 str. 1. 1 p.).

22Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Testamentų, kaip vienašalių sandorių, sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams (CK pirmosios knygos II dalis ,,Sandoriai“) ir specialieji – paveldėjimo teisės normų (CK 5.15-5.18 straipsniai, 5.28, 5.30 straipsniai, 5.35 straipsnis, kt.) – nustatyti reikalavimai. Testamento sudarymo metu testatorius turi būti veiksnus, suprasti savo veiksmų reikšmę ir jų padarinius. Testamentas, sudarytas neveiksnaus asmens, negalioja (CK 5.16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad, ginčijant testamentą, galima remtis ir kitais sandorių negaliojimo pagrindais (CK 5.16 straipsnio 2 dalis), tarp jų ir tuo, kuris nustato, jog teismas gali pripažinti negaliojančiu sandorį, kuris sudarytas asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 straipsnis). Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę. Taigi asmeniui, šiuo pagrindu pateikusiam ieškinį dėl testamento negaliojimo, tenka pareiga įrodyti, kad testamento sudarymo metu testatorius buvo tokios būsenos, kuri neleido jam adekvačiai įvertinti situacijos ir priimti jo valią atitinkančio sprendimo dėl paliekamo turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-609/2012).

23Pagal CK 1.91 straipsnio 1 dalį sandoriai, turintys valios trūkumų, taip pat sudaryti dėl apgaulės, gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais pagal nukentėjusiojo ieškinį. Dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs. Apgaulė CK 1.91 straipsnio prasme – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-264/2013). Dėl apgaulės sudarytą sandorį galima pripažinti negaliojančiu, kai apgaulės veiksmus atliko kitas sandorio dalyvis ar šiam žinant – kitas asmuo, ir apgaulė lėmė sandorio sudarymą, t. y. nesant apgaulės, sandoris nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2007). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis.

24Nagrinėjamoje byloje teismas buvo paskyręs pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę. Atlikus ekspertizę teismo psichiatrai A. S. ir Mantas Juodakys nustatė, kad nėra objektyvių duomenų, kad A. K. 2015-03-24 sudarydamas testamentą būtų sirgęs lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu, silpnaprotyste ar būtų laikino psichikos sutrikimo būsenoje, dėl ko nebūtų galėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti ( 4 t., b.l. 20-25). Ekspertizės akto išvadų teisingumą ekspertai patvirtino žodžiu, bylą nagrinėjant teismo posėdyje.

25Iš nešališkų Santariškių ligoninės gydytojos R. A. bei Sopočkos hospiso darbuotojos A. K. parodymų matyti, kad A. K. adekvačiai suprato savo veiksmus beveik iki mirties dienos, t.y. 2015-05-13.

26Ieškinyje ieškovas konkrečiai nenurodė, kuo pasireiškė atsakovės apgaulė sudarant ginčijamą testamentą. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad teismas turi vertinti du velionio sudarytus sandorius: įgaliojimą ir testamentą. Atstovė ieškovo paaiškino, kad testamentas buvo sudarytas tam, kad įteisinti pagal įgaliojimą gautas lėšas priklausančias velioniui.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (3 t. b.l. 157-214) bei liudytojų Santariškių gydytojų R. A. ir R. J. parodymų matyti, kad tarp velionio ir atsakovės buvo šilti, draugiški santykiai. Teismo posėdyje liudytojas R. J. parodė, kad iš pokalbio su A. K. jis suprato, kad savo turtą jis paliks tam, kas juo rūpinasi, šiuo atveju atsakovei.

28Ta aplinkybė, jog jis neinformavo savo artimuosius, t.y. tėvą, pamotę, savo netikrą sesę, tik patvirtina, kad jis nenorėjo jiems pateikti informacijos apie savo faktinę sveikatos būklę, kuri neabejotinai pradedant nuo 2015 m. pradžios blogėjo.

29Teismas nenustatė, kokie iš tikrųjų buvo velionio A. K. santykiai su tėvu ir netikra sese, nes jokių objektyvių įrodymų į bylą dėl šių aplinkybių nepateikta. Tačiau ieškovas (tėvas) net neįrodynėjo, kad velionis žadėjo, ar norėjo visas savo santaupas palikti artimiesiems giminaičiams, t.y. tėvui, netikrai sesei.

30Kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad testatoriaus valią, kad ir kokia ji būtų nepalanki įstatyminiams įpėdiniams pagal įstatymą, privalu gerbti, kaip ir apskritai asmens – testatoriaus – atminimą. Šios valios nuginčijimui turi būti nustatyti egzistavę pakankamai akivaizdūs tokios valios nebuvimo įrodymai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2007), o testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Teismas konstatuoja, kad šioje byloje tokių įrodymų nėra, apgaulės aplinkybių nenustatyta.

31Kompleksiškai sprendžiant klausimą dėl velionio tikrosios valios, teismas įvertinęs visus į bylą pateiktus įrodymus, negali konstatuoti, kad testamente yra neišreikšta velionio A. K. tikroji valia. Taip pat byloje nėra duomenų, kad notarė J. D., tvirtindama testamentą, neatliko Notariato įstatymo 30 ir 31 straipsniuose nustatytų veiksmų ir nenustatė tikrosios testatoriaus valios.

32Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, o būtent į tai, kad byloje nenustatyta, kad testatorius A. K. sudarydamas 2015-03-24 testamentą buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, taip pat nenustatyta, kad testamentas sudarytas dėl apgaulės, todėl ieškovo ieškinys netenkinamas (CPK 178 str.).

33LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė prašo iš viso priteisti 1890,00 Eur atstovavimo išlaidų bei 117,98 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, iš viso 2200,48 Eur. Kadangi atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse byloje priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, todėl 1890,00 Eur atstovavimo išlaidų priteisiama iš ieškovo atsakovei. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė į bylą pateikė du atsiliepimus į ieškinį bei posėdžiai iš viso truko 9 val. 15 min.

34Netenkinus ieškinio, iš ieškovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 97,29 Eur (CPK 92, 93, 96 straipsniai).

35Vadovaudamasis CPK 93, 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovo V. K. 2200,48 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės A. B. naudai.

38Priteisti iš ieškovo V. K. valstybės naudai 97,29 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

39Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei A. B., kuriuo... 5. Nurodė, kad ( - ) mirė A. K., a/k ( - ) paskutinės gyvenamosios vietos... 6. Mirus sūnui A. K., ieškovas V. K., būdamas jo tėvu ir, kaip manė,... 7. Kadangi, kaip minėta, Utenos rajono 1-ajame notarų biure yra vedama mirusiojo... 8. Pažymėjo, jog velionis A. K. iki pat mirties palaikė labai glaudžius... 9. Nurodė ir tai, jog 2 kambarių bute, adresu: ( - ), kartu su velioniu gyveno... 10. Stebina ir tai, kad testamentas sudarytas ne Utenoje, kur velionis nuolat ir... 11. 2015 03 10 d. atsakovei A. B. į ligoninės palatą pasikvietus Vilniaus m.... 12. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.... 13. Nurodė, kad Nors Ieškinyje nurodoma: „<...> su kuria pastovių... 14. Tai, kad atsakovę su A. K. siejo glaudūs draugystės saitai, liudija ir tai,... 15. 2010 metais, kuomet A. K. sveikatos būklė ženkliai pablogėjo, ėmė kamuoti... 16. Iš ties, 2014 metų pabaigoje -2015 metų pradžioje, A. K. sveikata... 17. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas advokatas prašė ieškinį... 18. Ieškinys netenkinamas.... 19. Byloje nustatyta, kad velionis A. K. 2015-03-10 sudarė įgaliojimą, kuriuo... 20. Iš bylos esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų bei liudytojų... 21. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti testamentą negaliojančiu... 22. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo... 23. Pagal CK 1.91 straipsnio 1 dalį sandoriai, turintys valios trūkumų, taip pat... 24. Nagrinėjamoje byloje teismas buvo paskyręs pomirtinę teismo psichiatrijos... 25. Iš nešališkų Santariškių ligoninės gydytojos R. A. bei Sopočkos hospiso... 26. Ieškinyje ieškovas konkrečiai nenurodė, kuo pasireiškė atsakovės... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (3 t. b.l. 157-214) bei liudytojų... 28. Ta aplinkybė, jog jis neinformavo savo artimuosius, t.y. tėvą, pamotę, savo... 29. Teismas nenustatė, kokie iš tikrųjų buvo velionio A. K. santykiai su tėvu... 30. Kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad testatoriaus valią, kad... 31. Kompleksiškai sprendžiant klausimą dėl velionio tikrosios valios, teismas... 32. Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, o būtent į tai, kad... 33. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 34. Netenkinus ieškinio, iš ieškovo valstybei priteistinos bylinėjimosi... 35. Vadovaudamasis CPK 93, 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovo V. K. 2200,48 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės A.... 38. Priteisti iš ieškovo V. K. valstybės naudai 97,29 Eur išlaidų, susijusių... 39. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...