Byla eB2-1844-324/2019
Dėl 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. B., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės įmonei „Turto bankas“, M. J., uždarajai akcinei bendrovei „Medastapolis“, uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės vandenys“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TYRUPĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“, skundą dėl 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. B., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės įmonei „Turto bankas“, M. J., uždarajai akcinei bendrovei „Medastapolis“, uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės vandenys“,

Nustatė

3pareiškėja prašo panaikinti 2019 m. liepos 4 d. įvykusio UAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Tauragės“ vandenys atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo įvertinti, ar buvo laikytasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, taip pat įvertinti, ar priimti nutarimai neprieštarauja imperatyvioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir nepažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtų interesų.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepimu į pareiškėjos skundą teismo prašo sprendimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 1- uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo priimti įvertinus, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, taip pat įvertinus, ar priimti nutarimai neprieštarauja imperatyvioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir nepažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtų interesų.

6Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad jis apie minėtą kreditorių susirinkimą informuotas nebuvo ir jame nedalyvavo, todėl prašo pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime prašo netenkinti pareiškėjos skundo. Nurodo, kad jo finansinių reikalavimų suma sudaro 57 311,79 Eur, jis turi balsų daugumą bendrovės kreditorių susirinkimuose, tokiu būdu labiau nei kuris kitas kreditorius yra suinteresuotas, kad bendrovės turtas būtų parduotas įmanomai palankiomis bendrovės kreditoriams bei pačiai bendrovei sąlygomis. Įstatymai ir lydintieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad neparduotas dvejose varžytynėse šios dalies 2 punkte nurodytas turtas parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tos pačios apimties ir detalumo, kaip buvo siūloma varžytynių metu. Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012; 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015). Nesutikdama su nutarimu dėl turto pardavimo kainos bei tvarkos nustatymo, administratorė turi procesinę pareigą įrodyti, jog kreditorių susirinkime nustatyta kaina bendrovės turto neįmanoma parduoti, tačiau į bylą nėra pateikti jokie įrodymai, sudarantys pagrindą vienareikšmiškoms išvadoms apie tokį turto pardavimo negalimumą. Vien faktas, kad turtą praeityje mėginta parduoti už didesnę kainą nei nustatyta pradinė pardavimo kaina, tačiau to nepavyko padaryti, neįrodo nutarimo nepagrįstumo – kaip matyti iš administratorės skundo turinio, pradinė turto pardavimo kaina šiuo atveju laipsniškai mažinama (nuo 100 000 Eur sumažinta iki 6 200 Eur), tokiu būdu siekiant turto pardavimo įmanomai palankiausiomis sąlygomis. Administratorės pozicija, kad skundžiamą nutarimą priėmęs kreditorius A. B. siekia kitų tikslų, o ne kuo didesne kaina parduoti bendrovės turtą, yra nepagrįsta, neįrodyta ir neatitinkanti faktinės situacijos – jis tokių tikslų neturi ir negali turėti, nes, būdamas pagrindiniu bendrovės kreditoriumi, turi tikslą parduoti turtą kuo didesne kaina. Toks tikslas reiškia ir bankroto administratorės pareigą siekti bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo už kainą, kuri labiausiai atitiktų kreditorių ir bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus, tačiau šiuo atveju administratorė elgiasi priešingai – skundžia nutarimą, kliudydama aptariamo tikslo įgyvendinimui. Administratorės skundo tenkinimas nepaspartintų bendrovės bankroto procedūrų. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017), taip pat negali ir varžyti bendrovės kreditorių teisės siūlyti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus bei/ar už juos balsuoti (t.y. varžyti teises, kurias kreditoriams garantuoja ĮBĮ). Taigi, panaikinus skundžiamą nutarimą ir A. B. turint balsų daugumą bendrovės kreditorių susirinkimuose, situacija iš esmės būtų grąžinta į tokią pat, kokia egzistavo prie nutarimo priėmimą, o A. B. bendrovės kreditorių susirinkime vėl siūlytų analogiško pobūdžio nutarimo projektą ir už jį balsuotų. Tai reiškia, jog administratorės skundo tenkinimas ne paspartintų, o užvilkintų bankroto procesą.

8Skundas netenkintinas.

9Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2- 2772- 324/2017 (Nr. eB2-481-324/2019) UAB „TYRUPĖ“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Gribžiniai“, 2018 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (patikslinti 2018 m. vasario 26 d., 2018 m. vasario 28 d., 2018 m. kovo 29 d., 2018 m. liepos 10 d., 2018 m. rugsėjo 10 d., 2019 m. vasario 12 d. nutartimis); 2018 m. kovo 22 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).

11Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo protokolo nustatyta, kad kreditorių susirinkime dalyvavo 3 kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 57 472,13 Eur, tai sudaro 73,07 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis). Visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai balsavo balsavimo raštu biuleteniais. Kvorumas buvo, todėl kreditorių susirinkimas galėjo priimti nutarimus. Kreditorių susirinkimui bankroto administratorė pateikė nutarimo projektą: „UAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – hidroelektrinė, kuri nebaigta statyti (40 proc. baigtumas), unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ); apie minėto turto pardavimą paskelbti skelbti 3 internetiniuose skelbimų portaluose (www.dedu.lt, www.skelbiu.lt ir www.aruodas.lt); 14 dienų turtas pardavinėtas už ne mažesnę kaip 8000 Eur kainą, po to dar 14 dienų turtas pardavinėtas už ne mažesnę kaip 6400 Eur kainą, tačiau niekas nepareiškė noro turtą įsigyti; bankroto administratorė jau anksčiau minėjo, kad potencialus pirkėjas yra nurodęs, jog galimai nebaigtą statyti hidroelektrinę pirktų, jei jos kaina būtų apie 5000 Eur, nes nėra žemės nuomos teisės bei statybos leidimas yra pasibaigęs; nutariama dėl minėto turto pardavimo skelbti dar dvejas varžytines; pirmose varžytinėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 5000 Eur, antrose varžytinėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 2500 Eur; turto nepardavus iš varžytinių pagal aukščiau nustatytas kainas, jį pardavinėti laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą, apie turto pardavimą skelbiant ne trumpiau kaip 14 dienų internetiniame skelbimų portale www.skelbiu.lt“. Kreditorius A. B. pateikė savo siūlomą nutarimo projektą: „Bankrutavusiai UAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius kitus inžinerinius statinius – hidroelektrinę, kuri nebaigta statyti (40 proc. baigtumas), unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), (toliau – turtas) pardavinėti laisvu pardavimu, vykdant du turto pardavimo etapus, apie turto pardavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai), vietiniame ir respublikiniame dienraštyje/savaitraštyje ir nustatant tokią turto pardavimo tvarką ir kainas: 1 etapas - minimali turto pardavimo kaina 6 200 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas - minimali turto pardavimo kaina – 6 000 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. Bankroto administratorė, gavusi pasiūlymą įsigyti turtą bet kuriame turto pardavimo etape įpareigojama sušaukti BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus įsigyti turtą. Apie minėto nekilnojamojo turto pardavimą paskelbti: 3 internetiniuose skelbimų portaluose (www.dedu.lt, www.skelbiu.lt ir www.aruodas.lt); 2 dienraščiuose/savaitraščiuose (Tauragės kurjeris ir Lietuvos rytas)“. Už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą balsavo kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“, kurių reikalavimai sudaro 0,21 proc., o už kreditoriaus A. B. pasiūlymą balsavo 72,86 proc. kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Nutarimas pagal kreditoriaus A. B. pasiūlytą nutarimo projektą priimtas nepažeidžiant balsavimo procedūros.

12Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė (ĮBĮ 22 str. 3 d., 24 str. 1 d.). Taigi nagrinėjamu atveju aktualu, ar skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesus, ekonominio naudingumo kriterijų.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017). Nustatęs, kad kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017, 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253-219/2017). Taigi, kasacinio teismo praktikoje pabrėžiamas ne tik teismo galimybių įsiterpti į kreditorių kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą išimtinumas, bet ir teismo įsiterpimui būtinos sąlygos – bankroto proceso vilkinimo bei kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimo konstatavimas. Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo išsprendimą, būtina įvertinti bylos faktines aplinkybes, kreditoriaus (-ių), turinčio (-ių) balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto bylos užbaigimui, taip pat atsižvelgti į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

14Bankroto administratorė skunde nurodo, kad balsų daugumą turintis kreditorius A. B. nuo bankroto proceso pradžios nepagrįstai ženkliai padidina pradines bankrutavusios įmonės nekilnojamojo turto pardavimo kainas – jau pirmajame kreditorių susirinkime be pagrindo net 5 kartus padidino bankroto administratorės siūlomą nekilnojamojo turto pardavimo kainą, dėl tokių šio kreditoriaus veiksmų vilkinamas bankroto procesas ir eikvojamos bankroto administravimo išlaidos. Kreditorius A. B. kaip asmuo, investavęs į hidroelektrinės statybos projektą, turėjo suvokti, jog jau pirmajame kreditorių susirinkime jos nustatoma nekilnojamojo turto pardavimo kaina yra ženkliai didesnė, nei reali turto rinkos kaina.

15Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo (1 t., b. l. 124–129) nustatyta, kad dešimtuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (70,23 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui „BUAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius kitus inžinerinius statinius, t.y. pirmiau minėtą hidroelektrinę, pardavinėti dvejose varžytynėse nustatyta tvarka, skelbiant specializuotame el. portale, įkeliant kokybiškas parduodamo turto nuotraukas. Pirmose varžytynėse siūloma pardavinėti turtą už 100 000 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi), antrose – už 80 000 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi). Kainos kėlimo intervalą varžytynėse nustatyti ne mažesnį kaip 300 Eur, dalyvio mokestį – 10 proc. nuo pradinės parduodamo turto kainos. Nepardavus turto viešose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą ir nustatyti naują turto pardavimo tvarką ir kainas. Protokole nurodyta, kad šiuo darbotvarkės klausimu kiti nutarimo variantai nebesvarstyti, nes kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo variantui pritarta balsų dauguma.

16Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo (2 t., b. l. 111–113) nustatyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (73,31 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti dvejose varžytinėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, skelbiant specializuotame el. portale. Pirmose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina buvo nustatyta 70 000 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi), antrose – už 60 000 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi). Kainos kėlimo intervalą varžytynėse nustatyti ne mažesnį kaip 300 Eur, dalyvio mokestį – 10 proc. nuo pradinės parduodamo turto kainos“. Protokole nurodyta, kad šiuo darbotvarkės klausimu kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pateiktą nutarimo variantą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo variantui pritarta balsų dauguma.

17Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkimo protokolo (2 t., b. l. 133) nustatyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (73,31 proc.) pritarta nutarimo tokiam: kadangi hidroelektrinės pardavimui skelbtos dvejos varžytynės Nr. 153996 ir Nr. 155548, pirmose varžytynėse pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta 70 000 Eur, antrose – 60 000 Eur, nei vienos varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas, nutariama dėl minėto turto pardavimo skelbti dar dvejas varžytynes, pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 40 000 Eur, antrose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 30 000 Eur. Turto nepardavus pagal aukščiau nustatytas kainas, bankroto administratorė sušauks kitą kreditorių susirinkimą dėl naujų kainų ir tvarkos nustatymo.

18Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. lapkričio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo (2 t., b. l. 138) nustatyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui: hidroelektrinės pardavimui skelbtos dvejos varžytynės (Nr. 158572 ir Nr. 160575), pirmose pradinę turto pardavimo kainą nustatant 25 000 Eur, antrose – 20 000 Eur.“ Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma.

19Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo (2 t., b. l. 165–166) nustatyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 15 000 Eur, antrose – 10 000 Eur, apie varžytynes paskelbiant pagrindiniuose šalies ir vietos dienraščiuose (mažiausiai dviejuose) bei nekilnojamojo turto populiariausiuose portaluose (mažiausiai dviejuose), informaciją skelbiant pirmų ir, jei prireiks, antrų varžytinių metu. Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma.

20Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo (2 t., b. l. 172–173) nustatyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti laisvu pardavimus vykdant du turto pardavimo etapus, apie turto padavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai) ir nustatant sekančią turto pardavimo tvarką ir kainas: „1 etapas – minimali turto pardavimo kaina 8 000 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 400 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. Bankroto administratorė, gavusi pasiūlymą įsigyti turtą, bet kuriame turto pardavimo etape įpareigojama sušaukti BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus įsigyti turtą“. Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma.

21Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo buvo svarstomas ir nutarimai priimami septyniuose kreditorių susirinkimuose. Pažymėtina, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo, administravimo sąnaudų didėjimu. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Teismas sprendžia, kad mėginimas bendrovės turtą parduoti kuo didesne kaina, jeigu tai nėra susiję su nesąžiningu siekiu vilkinti turto pardavimo procedūrą, atitinka bankroto proceso efektyvumo siekį, leidžiantį pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios įmonės turto kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų, todėl negali būti vertinamas kaip bankroto proceso vilkinimas ar kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas. Tai, kad klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo buvo svarstomas ir nutarimai priimami septyniuose kreditorių susirinkimuose, nepagrindžia pareiškėjos teiginių apie kreditoriaus A. B. nesąžiningumą, jo siekį vilkinti įmonės turto pardavimą, o kitokie šiuos pareiškėjos teiginius patvirtinantys įrodymai į bylą nebuvo pateikti (CPK 178 straipsnis). Bankroto administratorė taip pat nepateikė įrodymų, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta kaina bendrovės turto neįmanoma parduoti. Pažymėtina, kad BUAB „TYRUPĖ“ turto pardavimo procedūros nėra užsitęsusios, įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartimi, ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas dar nėra pasibaigęs. Nurodytų faktų visuma pagrindžia, jog šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo teismui kištis į kreditorių autonomijos principo įgyvendinimą, sprendžiant dėl įmonės turto pardavimo tvarkos.

22Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

23netenkinti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TYRUPĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“, skundo dėl 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. pareiškėja prašo panaikinti 2019 m. liepos 4 d. įvykusio UAB „TYRUPĖ“... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Tauragės“ vandenys atsiliepimu į pareiškėjos... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 6. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į... 7. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime prašo netenkinti pareiškėjos skundo.... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 11. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 12. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad bankroto bylą... 14. Bankroto administratorė skunde nurodo, kad balsų daugumą turintis... 15. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 16. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 17. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkimo... 18. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. lapkričio 12 d. kreditorių susirinkimo... 19. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo... 20. Iš BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo... 21. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad klausimas dėl turto pardavimo tvarkos ir... 22. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. netenkinti pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...