Byla 2-2386/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo valstybės biudžetinės įstaigos ,,Kauno technologijos universitetas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2999-230/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiltas namas“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai ,,Kauno technologijos universitetas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras, uždaroji akcinė bendrovė ,,Projektų rengimo centras“ dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Šiltas namas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo valstybės biudžetinės įstaigos ,,Kauno technologijos universitetas“ sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą ir nustatyti pasiūlymų eilę laimėtoju konkurse (pirkimo Nr.105279) pripažįstant UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ bei pripažinti niekine atsakovo ir UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ sudarytą 2011-06-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartį ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti ieškovo pateikto konkursinio pasiūlymo vertinimą.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ vykdyti konkurse (pirkimo Nr.105279) sudarytą 2011-06-28 viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį, būtų užtikrintas realus teismo sprendimo įvykdymas, tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimai būtų patenkinti, ir priešingai, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo sutartis būtų įvykdyta, o restitucijos, t. y. šalių grąžinimo į pirminę iki atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimo buvusią padėtį, taikymas taptų neproporcingas siekiamam tikslui, kadangi atsakovas jau būtų praradęs neteisėta sutartimi įvykdytų projektavimo paslaugų poreikį, o tai nepagrįstai apsunkintų ieškovo galimybes į ieškinio patenkinimą, iškiltų restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo klausimai, kas bet kokiu atveju pasunkintų viešojo pirkimo ginčą iš esmės išsprendžiančio teismo sprendimo įvykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždraudė atsakovui ir trečiajam asmeniui UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ vykdyti konkurse (pirkimo Nr.105279) sudarytą 2011-06-28 viešojo pirkimo sutartį. Teismas nurodė, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas, nes šių priemonių netaikius, vėliau gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str. 1 d.). Teismo teigimu, kadangi viešojo pirkimo sutartis yra ginčo konkurso rezultato padarinys, tai teismas, priėmęs sprendimą tenkinti ieškinį, turėtų ex officio konstatuoti neteisėto sandorio, sudaryto panaikintų viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pagrindu, negaliojimą, todėl nesustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymo, būsimas teismo sprendimas, kuriuo būtų patenkintas ieškinys, liktų neįvykdytas, nes viešojo pirkimo sutartis būtų įvykdyta.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga ,,Kauno technologijos universitetas“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų panaikintos – įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo žalos, galinčios atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – sumokėti 200 000 Lt sumą į teismo depozitą arba pateikti analogiško dydžio banko garantiją per teismo nustatytą protingą terminą. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neįvertino tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla reali grėsmė, jog atsakovui, kitiems asmenims objektyviai nepavyks tinkamai ir laiku gauti projektavimo paslaugas. Ginčijama pirkimo procedūra yra tiesiogiai susijusi su viešu interesu – atsakovo bei valstybės poreikiu, kuo operatyviau gauti kvalifikuotas paslaugas.

112. Teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo bei proporcingumo principus. Atsakovas perka projektavimo paslaugas ir jau yra sudaręs projektavimo paslaugų sutartį. Iki skundžiamos nutarties gavimo atsakovui suteiktų paslaugų suma sudarė 30 proc. visos sutarties kainos. Dėl sutarties nutraukimo atsakovas patirtų 5 000 Lt nuostolį. Be to, paslaugos turi būti teikiamos nedelsiant, nes iki rugsėjo mėnesio pradžios atsakovas turi pateikti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamentui medžiagą ir sąmatą dėl pastato fasadų remonto darbų finansavimo 2012 metais. Nepateikus laiku medžiagos, atsakovo galima žala 2012 metais dėl finansavimo negavimo preliminariai sudarytų iki 2 000 000 Lt. Todėl nustačius, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių asmenys patirs neproporcingai didelę žalą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pripažintinas nepagrįstu.

123. Atsakovo galimos žalos atlyginimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti apsunkintas, kadangi nėra duomenų apie stabilią ieškovo finansinę padėtį. Be to, atsakovo galimų nuostolių suma yra didelė. Todėl nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas turėtų būti įpareigotas pateikti 200 000 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

13Ieškovas UAB ,,Šiltas namas“ atiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad:

141. Atsakovas nenurodė, kas lemia viešojo intereso pažeidimą šiame projektavimo paslaugų pirkime. Viešasis interesas užtikrinti skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją konkurso procedūrų metu ir įsigyti tinkamiausias paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nagrinėjamu atveju yra toks pats svarbus, kadangi teismui panaikinus laikiną draudimą vykdyti pirkimo sutartį ir palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju tokią sutartį pripažinus pažeidžiančia imperatyvias įstatymo nuostatas, būtų labiau pažeistas viešasis interesas.

152. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia ieškovui perdėto pranašumo ir yra susijusios su ieškiniu siekiamais tikslais. Sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas yra vienintelis realus būdas užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą.

163. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų nei apie nuostolių atsiradimo tikėtinumą, nei apie tikėtinų ir reikalaujamų užtikrinti nuostolių apytikrį dydį, nei apie tokių nuostolių skaičiavimo kriterijus, todėl nėra įrodyta net tikimybė apie galimus atsirasti nuostolius.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali prašyti teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą, o VPĮ 95 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ vykdyti konkurse (pirkimo Nr.105279) sudarytą 2011-06-28 viešojo pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tenkino ieškovo prašymą. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ginčijama pirkimo procedūra yra tiesiogiai susijusi su viešu interesu.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų labiau nei būtina apsaugoti pareiškėjo (tiekėjo) teisėtiems interesams teisminėje jų gynyboje, ar bus pasiekta didesnė nauda jų nepritaikius, negu pritaikius, ir ar laikinosios apsaugos priemonės neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą pastato – mokomojo korpuso 1C3p (Radvilėnų pl. 19, Kaunas, unik. Nr. 1930052-7015, unik. kodas KVR 1150) fasadų paprastojo remonto ir tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugoms įsigyti. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ 2011-06-28 sudarė viešojo pirkimo sutartį. Apeliantas nurodydamas, kad draudimas vykdyti sudarytą sutartį pažeidžia viešąjį interesą, viešuoju interesu laiko atsakovo ir valstybės poreikį kuo operatyviau ir laiku gauti projektavimo paslaugas. Tačiau apeliantas nenurodė, kas lemia viešojo intereso pažeidimą šiame projektavimo paslaugų pirkime ir kokiu būdu, operatyviai neįsigijus pastato mokomojo korpuso fasado remonto ir tvarkybos darbų projektavimo paslaugų, bus pažeistas viešasis interesas. Perkamos paslaugos ir jų įsigijimo operatyvumas patys savaime nepatenka į viešojo intereso sąvoką, kadangi beveik visais atvejais perkančiosios organizacijos vykdydamos savo veiklą ir veiklos vykdymui pirkdamos prekes ir paslaugas įgyvendina viešojo intereso funkcijas. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2005, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1761/2011).

23Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo galima žala 2012 metais dėl finansavimo negavimo preliminariai sudarytų iki 2 000 000 Lt. Šiuo atveju yra svarbu įvertinti tai, ar projekto finansavimas skiriamas iš biudžeto lėšų gali būti realiai prarastas (negali būti perkeltas ar perskirtas kitais finansiniais metais) ir dėl to gali atsirasti neproporcingų padarinių, lyginat su viešuoju interesu užtikrinti VPĮ principų įgyvendinimą. Tačiau apeliantas nepateikė įrodymų, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtas finansavimas būtų prarastas negrįžtamai.

24Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, o ne stabdyti jas. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija – valstybės biudžetinė įstaiga pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį mažiausią kainą, ir nutarė prioritetą suteikti ne mažiausią kainą pasiūliusiai įmonei, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala valstybei. Be to, pažymėtina, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-630/2009).

25Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacine tvarka skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys, kurių teisėtumą ir pagrįstumą tikrina apeliacinės instancijos teismas (CPK 301 str. 1 d., 320 str., 338 str.). Atsakovas atskiruoju skundu prašė įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo žalos, galinčios atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tačiau skundžiama teismo nutartimi nebuvo nagrinėtas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas. Todėl šis klausimas negali būti apeliacinio nagrinėjimo dalykas. Atsakovas gali įgyvendinti savo teisę prašyti užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimą, CPK nustatyta tvarka motyvuotai kreipdamasis į bylą nagrinėjantį pirmosios instancijos teismą (CPK 147 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Šiltas namas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga ,,Kauno technologijos... 10. 1. Teismas neįvertino tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla... 11. 2. Teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo bei proporcingumo principus.... 12. 3. Atsakovo galimos žalos atlyginimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Ieškovas UAB ,,Šiltas namas“ atiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 14. 1. Atsakovas nenurodė, kas lemia viešojo intereso pažeidimą šiame... 15. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia ieškovui perdėto... 16. 3. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų nei apie nuostolių atsiradimo... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad taikant laikinąsias... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą... 23. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių,... 25. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacine tvarka skundžiami neįsiteisėję... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 28. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą....