Byla e2-1498-302/2016
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-207 panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia metu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irgita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2050-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irgita“ ieškinį atsakovėms Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Kauno švara“ dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-207 panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia metu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Irgita“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. T-207 bei pripažinti negaliojančia Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ sudarytą 2016 m. gegužės 19 d. vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutartį. Nurodė, kad ieškovei laimėjus konkursą Kauno miesto savivaldybės administracija su ja 2014 m. kovo 18 d. sudarė Vejų šienavimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0407. Nors minėta sutartis galioja iki 2017 m. kovo 18 d., tačiau Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 3 d. priėmė sprendimą Nr. T-207, kuriuo nustatė UAB „Kauno švara“ vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų įkainius, bei pritarė, kad su UAB „Kauno švara“ būtų sudaryta sutartis dėl vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo pagal priede nustatytus įkainius. 2016 m. gegužės 19 d. Kauno miesto savivaldybės administracija ir UAB „Kauno švara“ sudarė vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutartį. Ieškovės teigimu, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimas yra neteisėtas, kadangi jis prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatoms bei yra priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras. Sprendimu buvo suteikta privilegijuota padėtis UAB „Kauno švara“ kitų ūkio subjektų, teikiančių analogiškas paslaugas, atžvilgiu.

4Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai teikti užsakymus Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ 2016 m. gegužės 19 d. sudarytos vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutarties pagrindu bei uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ vykdyti bet kokias prievoles, kylančias iš Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ 2016 m. gegužės 19 d. sudarytos vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutarties, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių būtina imtis, kadangi jų nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ieškovės teigimu, palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, kadangi ginčo sutartis negalės būti pripažinta negaliojančia ar nutraukta nuo jos sudarymo momento – jei teismo sprendimo priėmimo metu ji bus įvykdyta, paslaugos faktiškai bus suteiktos, už jas atsakovė bus atsiskaičiusi su UAB „Kauno švara“, ginčo sutartis galės būti pripažinta negaliojančia tik nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, tokiu būdu teismo sprendimo įvykdymas pripažinti sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento taps negalimas. Be to, ieškovė ginčo laikotarpiu neteks galimybės teikti analogiškas paslaugas ir gauti už jas atlyginimą, tokiu būdu ieškovei bus padaryta žala.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 3 d. nutartimi ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas kaip nepagrįstas.

7Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovė nagrinėjamu atveju neįrodė realios grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės dėl žalos nėra teisiškai reikšmingos, kadangi žala galėtų būti atlyginta tik tuo atveju, jei ji būtų nustatyta. Be to, teismas pažymėjo, kad gindama savo interesus ieškovė jai padarytą žalą galėtų išsireikalauti pasinaudodama nuostolių atlyginimo institutu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovė UAB „Irgita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 nutartį ir klausimą išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Tvirtina, kad palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, kadangi ginčo sutartis negalės būti pripažinta negaliojančia ab initio (CK 1.95 str. 1 d.) ir nutraukta nuo jos sudarymo momento. Ginčo sutartis yra paslaugų teikimo sutartis, teismo sprendimo priėmimo metu ji bus įvykdyta, paslaugos faktiškai bus suteiktos, už jas atsakovė bus atsiskaičiusi su UAB „Kauno švara“, o tai reiškia, kad ginčo sutartis galės būti pripažinta negaliojančia tik nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (CK 1.95 str. 2 d.), tokiu būdu teismo sprendimo įvykdymas pripažinti sutartį negaliojančią ab initio taps negalimas. Jau įvykdytų sutarčių pripažinimas negaliojančiomis nagrinėjamu atveju nesukeltų jokių realių teisinių pasekmių ieškovei, kuri jas prašo pripažinti negaliojančiomis, todėl nagrinėjamu atveju jų pripažinimas negaliojančiomis būtų nepagrįstas.

10Atsakovės Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti.

11Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:

121. Nors ieškovė atskirajame skunde nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai ieškovei palankus teismo sprendimas pripažinti ginčo sutartį su UAB „Kauno švara“ ab initio taps negalimas, tačiau patikslintame ieškinyje ieškovė net nekelia reikalavimo ginčo sutartį pripažinti negaliojančia ab initio, todėl būsimo teismo sprendimo įvykdymui ginčo sutarties galiojimas neturės jokios įtakos.

132. Ieškovė nepagrįstai nurodo ir tai, kad vykdant toliau ginčo sutartį su UAB „Kauno švara“ ir priėmus galimai ieškovei palankų teismo sprendimą, nebus galima grąžinti šalis į status quo. Jeigu to, kas perduota, negalima grąžinti natūra, tai atlyginama pinigais. Ieškovė nei prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei atskirajame skunde nenurodo, kodėl priėmus galimai ieškovei palankų teismo sprendimą ieškovė negalės pasinaudoti nuostolių atlyginimo institutu. Be to, ieškovė apskritai nekelia reikalavimo atlyginti nuostolius ir taikyti restituciją, o teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą.

143. Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos, pažeistų viešąjį interesą, o jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Ieškovei turint galimybė atkurti savo pažeistas teises pasinaudojant nuostolių atlyginimo institutu, jei vis dėl to žala būtų nustatyta, nėra jokio pagrindo varžyti atsakovės teises. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai apribota Kauno miesto savivaldybės pareiga tinkamai, laiku ir nuolat atlikti vejų šienavimo paslaugas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai teikti užsakymus Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ 2016 m. gegužės 19 d. sudarytos vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutarties pagrindu bei uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ vykdyti bet kokias prievoles, kylančias iš minėtos sutarties atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei nustatytos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. e2-1976-370/2015 ir kt.). Be to, vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, parenkant laikinąją apsaugos priemonę vadovaujamasi ekonomiškumo principu, kuris reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-48/2010).

19Dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo, tarp šalių ginčas nekilo, todėl ir apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu detaliau nepasisakys. Apeliantė iš esmės įrodinėja tik tai, kad, nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas. CPK nenustato kriterijų, kurių pagrindu galima būtų nuspręsti dėl byloje egzistuojančios teismo sprendimo, jei jis tikėtinai bus palankus ieškovei, neįvykdymo rizikos, todėl tai spręsti tenka teismui, įvertinus bylos faktines aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovei laimėjus konkursą, Kauno miesto savivaldybės administracija su ja 2014 m. kovo 18 d. sudarė Vejų šienavimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0407, kuri galioja iki 2017 m. kovo 18 d. Minėtos sutarties 2 dalyje aiškiai yra nurodyta, kad paslaugų įkainiai ir maksimalūs kiekiai (apimtis) pateikti sutarties priede, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Sutarties 5 dalyje įtvirtina, kad priede nurodyti paslaugų kiekiai yra maksimalūs, o paslaugų gavėjas, t.y. atsakovė, neįsipareigoja pirkti visų sutarties priede nurodytų paslaugų ir jų kiekio. Paslaugų gavėjas yra įsipareigojęs paslaugų teikėjui sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas. Galiojant minėtai sutarčiai, sudarytai tarp ieškovės ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, 2016 m. gegužės 3 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-207, kuriuo nustatė UAB „Kauno švara“ vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų įkainius bei pritarė, kad su UAB „Kauno švara“ būtų sudaryta sutartis dėl vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo pagal priede nustatytus įkainius. 2016 m. gegužės 19 d. Kauno miesto savivaldybės administracija ir UAB „Kauno švara“ sudarė vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutartį. Ieškovė, tvirtindama, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatoms bei yra priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ieškiniu prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. T-207 ir pripažinti negaliojančia Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ sudarytą 2016 m. gegužės 19 d. vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutartį. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai teikti užsakymus 2016 m. gegužės 19 d. sudarytos vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutarties pagrindu bei uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ vykdyti bet kokias prievoles, kylančias iš minėtos sutarties, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai.

21Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Iš ieškovės suformuluoto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones matyti, jog ieškovė iš esmės siekia neribotam laikui sustabdyti 2016 m. gegužės 19 d. vejų šienavimo Kauno mieste paslaugų pirkimo sutarties vykdymą tam, kad atsakovė vejų šienavimo paslaugas pirktų tik iš jos, nors pagal 2014 m. kovo 18 d. Vejų šienavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. SR-0407 nuostatas atsakovė nebuvo įsipareigojusi vejų šienavimo paslaugas pirkti tik iš ieškovės (Sutarties 5 dalis). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Įvertinus aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju ieškovei būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas, o atsakovės teisė ir pareiga užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą vejų šienavimo paslaugos teikimą Kauno mieste būtų neproporcingai suvaržyta. Pastebėtina, kad apeliantė nei pirmos instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl ginčo sutarties sudarymo atsakovė nebevykdo 2014 m. kovo 18 d. Vejų šienavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. SR-0407, t.y. iš viso nebeteikia ieškovei užsakymų arba ženkliai sumažino užsakymų kiekį. Esant galiojančiai ir vykdomai 2014 m. kovo 18 d. Vejų šienavimo paslaugų pirkimo sutarčiai Nr. SR-0407, sudarytai tarp ieškovės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia realios grėsmės teismo sprendimo, kuris bus priimtas nagrinėjant šią bylą, įvykdymui.

22Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nagrinėjamu atveju iš esmės siekia apginti tik savo turtinius interesus, teigdama, jog, nepritaikius jos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ji ginčo laikotarpiu neteks galimybės teikti vejų šienavimo paslaugas atsakovei ir gauti už jas atlyginimą, kas sąlygos jai nuostolius. Ieškovei pakartotinai išaiškintina, kad savo privačius interesus ji galės apginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos ji patirtų.

23Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Irgita“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kauno... 4. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 3 d. nutartimi ieškovės prašymas... 7. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovė nagrinėjamu atveju... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovė UAB „Irgita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. Atsakovės Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės... 11. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės atskiruoju skundu argumentus:... 12. 1. Nors ieškovė atskirajame skunde nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 13. 2. Ieškovė nepagrįstai nurodo ir tai, kad vykdant toliau ginčo sutartį su... 14. 3. Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 19. Dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos –... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovei laimėjus konkursą, Kauno miesto... 21. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra... 22. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nagrinėjamu atveju iš esmės... 23. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 25. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....