Byla 2-197-494/2013
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ priešieškinį dėl netesybų priteisimo bei aktų panaikinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant J.Vavruščak, E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams S.B., advokatui V.Pumpučiui, atsakovo atstovams S. Č., advokatei R.Laurinavičienei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Galime“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ priešieškinį dėl netesybų priteisimo bei aktų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti ieškovui iš atsakovo 63 486,50 Lt skolos už atliktus darbus, 542,09 Lt delspinigius bei 8,06 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2011-10-28 tarp ieškovo UAB „Galime“ ir atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ (buv. pavadinimas – UAB „WoOzy“) buvo pasirašyta statybos darbų subrangos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Subrangos sutartis), kuria ieškovas kaip subrangovas įsipareigojo pagal atsakovo pateikiamas užduotis (projektą, kuriame apibrėžti subrangos darbų sprendiniai) ir suderintą sąmatą atlikti elektros tinklų, elektros prietaisų ir įrenginių demontavimo ir montavimo darbus objekte ( - ) restorane adresu ( - ), perduoti šio darbo rezultatą rangovui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus sekančiai: 30 proc. darbų kainos per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, o 70 proc. darbų kainos per 30 dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos; pirminė sąmatinė darbų vertė – 16 414 Lt. Subrangos sutarties 3.4 p. numatė, kad sutartyje numatyta ir objekto sąmatoje nustatyta kaina gali būti keičiama, jei rangovas pakeičia darbų apimtis bei jų sudėtį, taip pat jei atsiranda nenumatyti darbai; sutarties 4.8 p. numatė galimybę rangovui (atsakovui) darbų vykdymo metu keisti darbų apimtis, koreguoti projektą, numatantį subrangos darbų sprendinius, technines specifikacijas.

4Pradėjus atlikti darbus pagal Subrangos sutartį, 2011-11-08 atsakovas elektroniniu paštu (pagal Subrangos sutarties 10.3 p. tai yra tinkama pranešimų siuntimo forma) pateikė objekto projektą su pasikeitusia darbų užduotimi, 2011-11-09 iš atsakovo atstovo elektroniniu laišku gautas dar vienas laiškas su patikslintu projektu, kuriame numatyti papildomi atliekamų darbų pakeitimai. 2011-11-10 atsakovo atstovui elektroniniu paštu buvo pateikta papildomų darbų sąmata, atsakovo atstovas V. K. patvirtino šią sąmatą ir davė žodinį sutikimą darbų atlikimui. Atsakovas, darbų atlikimo metu, ne kartą keitė darbų užduotis, apie didesnius darbus ieškovas buvo informuotas elektroniniu paštu. dėl atsiradusių papildomų darbų 2011-00-23 buvo pateikta antroji papildoma sąmata, kuri atsakovui prašant 2011-11-24 buvo detalizuota, sąmata taip pat buvo suderinta ir patvirtinta atsakovo atstovo V. K.. Pagal šias sąmatas darbai pilnai buvo atlikti 2011-11-26. 2011-11-07 atsakovo atstovas P. D. elektroniniu paštu pateikė UAB „Delano“ patalpų, ( - ) rekonstrukcijos projektą su užduotimis naujiems darbams atlikti (kitam objektui). Remiantis naujai pateiktu projektu buvo sudaryta ir atsakovui 2011-11-07 elektroniniu paštu pateikta papildomų (naujų) darbų atlikimo sąmata, kurią 2011-11-09 atsakovo atstovas V. K. žodžiu patvirtino, paprašė darbus atlikti nedelsiant bei nurodė, jog raštu sąmatą patvirtins atvykęs į objektą. Nauja sutartis pasirašyta nebuvo, šalys sutarė vadovautis 2011-10-28 Subrangos sutarties nuostatomis. Vykdant darbus naujame objekte, darbų apimtis bei projektas ne kartą buvo keičiami (2011 m. lapkričio 23, 24, 25; gruodžio 12) projektų pakeitimai ženkliai įtakojo ir darbų kainą, tačiau atsakovo atstovas V. K. patvirtino tolimesnę darbų eigą, nurodydamas, kad už papildomus darbus bus atsiskaityta pagal faktą pateikus atliktų darbų aktus ir perdavus patalpas klientui. 2011-12-15 atsakovui buvo pateiktas atliktų darbų aktas. Atsakovo prašymu 2011-12-16 pateikti atliktų darbų aktai ir sąmatos išskiriant pirminę suderintą projekto darbų kainą nuo papildomų darbų sumos. Atsakovo prašymu 2011-12-19 ieškovas pateikė ir Darbų išpildomąją dokumentaciją. 2011-12-22 Atsakovui pasirašytinai buvo perduoti sekantys atliktų darbų aktai: 1) už 2011 m. 11 mėn. atliktus pagrindinius darbus ( - ) restorane – darbų sumai 16 414 Lt; 2) už 2011 m. 11 mėn. atliktus papildomus darbus ( - ) restorane – darbų sumai 8 159,76 Lt; 3) už 2011 m. 11 mėn. atliktus papildomus elektros darbus ( - ) restorane – darbų sumai 6 731,22 Lt; 4) už 2011 m. 12 mėn. atliktus darbus ( - ) 19 665,77 Lt sumai; 5) už 2011 m. 12 mėn. atliktus darbus ( - ) 16585,36 Lt sumai. Iš viso atsakovui buvo perduota darbų už bendrą 67 556,11 Lt sumą. Remiantis minėtais atliktų darbų aktais, atsakovui apmokėjimui buvo pateiktos šios PVM sąskaitos faktūros: 1) 2011-11-29 serija GAL Nr. ( - )– 16 414 Lt sumai; 2) 2011-12-01 serija GAL Nr. ( - )– 705,25 Lt sumai; 3) 2012-01-24 serija GAL Nr. ( - ) – 50 436,84 Lt sumai, iš viso 67 556,09 Lt sumai. Atsakovas už atliktus darbus yra sumokėjęs tik 4 069,59 Lt kaip avansą. likusią sumą – 63 486,50 Lt, nors jos apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, atsisako sumokėti remiantis formaliomis priežastimis – kad nėra pasirašęs papildomų darbų atlikimo sąmatų, tuo atsakovas pažeidžia tarp šalių pasirašytą Subrangos sutartį bei sutarčių ir prievolių vykdymo principus.

5Ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai nurodė, kad atsakovas darbų pagal Sutartį eigoje ne kartą keitė darbo užduotis dėl ko atsirado papildomų darbų. Dėl atliekamų darbų Kauno objekte su atsakovo direktoriumi buvo sutarta žodžiu, sutartis nebuvo sudaryta. Darbų atlikimo metu iki pat ieškinio padavimo, atsakovas jokių pretenzijų dėl to, kad darbai nėra būtini, kad įkainiai per dideli ieškovui nereiškė. Iš liudytojų M. ir K. parodymų seka, kad visos sąmatos atsakovui buvo žinomos. Atsakovas buvo priėmęs dalį ieškovo atliktų darbų ir pasirašęs sąskaitas faktūras 16 414 Lt ir 705,25 Lt sumai. Atsakovas pats vilkino darbų priėmimą ir darbai buvo priduoti tik 2011-12-23. Todėl iš atsakovo ieškovui turi būti priteista skola už atliktus ir neapmokėtus darbus, bei delspinigiai dėl kurių atsakovas pretenzijų nereiškia. Atsakovas prašydamas priteisti netesybas turi jas pagrįsti ir įrodyti, atsakovas pateikė 2013-01-03 reikalavimą sumokėti netesybas ir sausio 11 d. paties išrašytą kreditinę sąskaitą, kuri išrašyta metai po darbų pabaigos. Šios aplinkybės verčia abejoti tokio dokumento kaip įrodymo tikrumu. Už termino praleidimą reikalavimas reiškiamas nedelsiant, o ne metams praėjus po to. Prašo taikyti atsakovo reikalavimui dėl netesybų priteisimo 6 mėnesių terminą ieškinio senaties, ieškinio senaties termino praleidimas yra pagrindas ieškiniui atmesti.

6Atsakovas priešieškiniu (b.l.134-141, t.2) prašė; 1) pripažinti negaliojančiais: 2011 metų lapkričio mėn. atliktų darbų priėmimo aktą objekte ( - ) restoranas, ( - ) sumai 8 159,76 Lt; 2011 metų lapkričio mėn. atliktų darbų priėmimo aktą objekte ( - ) restoranas, ( - ) sumai 6 731,22 Lt; 2011 metų gruodžio mėn. atliktų darbų priėmimo aktą objekte restoranas „( - ), ( - ) papildomų darbų sumai 19 665,77 Lt; 2011 metų gruodžio mėn. atliktų darbų priėmimo aktą objekte restoranas ( - ), ( - ) sumai dalyje 5585,22 Lt; 2) priteisti atsakovui iš ieškovo 19 500 Lt netesybas.

7Nurodė, kad 2011-10-28 tarp ieškovo UAB „Galime“ ir atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ (buv. pavadinimas – UAB „WoOzy“) buvo pasirašyta statybos darbų subrangos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateikiamas užduotis ir šalių raštu suderintą sąmatą atlikti elektros tinklų elektros prietaisų ir įrenginių demontavimo ir montavimo darbus objekte ( - ) restorane adresu ( - ). Remiantis Sutarties 5.1 p. ir Sutarties priedu Nr. 2 (kalendorinis darbų atlikimo grafikas) šie darbai turėjo būti atlikti nuo 2011-11-02 iki 2011-11-13. Sutarties 3.1 p. numatė, kad bendra ir galutinė Sutartyje numatytų ieškovo atliekamų objekte statybos darbų kaina yra nurodyta pridedamojoje šalių pasirašytoje sąmatoje, fiksuota kaina yra 16 414 Lt. Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatymas nenumato galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant, tai imperatyvi teisės norma (CK 6.653 str. 5 d.). Ieškovas turėjo galimybę tiksliai įvertinti visus darbus prieš Sutarties pasirašymą, ieškovo darbuotojai kelis kartus važiavo į ( - ) susitikti su atsakovo atstovais; projekto vadovu, architekte, technologe. Ieškovui buvo pateiktas planuojamų darbų atlikimo projektas. Atsakovui ieškovas 2011-10-12 pateikė lokalinę sąmatą 16 414 Lt sumai, kadangi ši sąmatos kaina buvo priimtina šalims, šalys sudarė Sutartį Nr. ( - ). Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (ieškovo atstovas 2011-11-29, atsakovo atstovas 2011-12-23) dėl 01 statinio ( - ) restoranas, bendrai užaktuotų darbu sumai 16 414 Lt. Ieškovas pateikė dar du Atliktų darbų aktus, pasirašytus S.B. dėl papildomų darbų, be datos, nurodytas objektas: statinys 01 ( - ) restoranas, bendra užaktuotų darbų suma 14 890,98 Lt (8 159,79 Lt plius 6.731,22 Lt) sumai. Atsakovas šių papildomų darbų nepriėmė, nes papildomi darbai objekte nebuvo atlikti, šalys nebuvo raštu sutarę dėl papildomų darbų atlikimo, nebuvo raštu suderinę jokių papildomų darbų sąmatos. Ieškovo pateikti projektiniai objekto sprendimai yra atlikti dar 2011 metų spalio mėnesį prieš šalims sudarant Sutartį. Kaip matyti iš Atliktų darbų akto, pasirašyto tarp užsakovo UAB ( - ) ir atsakovo, objektas restoranas ( - ), už 2011 metų spalio mėnesį, 4 skyriuje elektros instaliacijos darbai(tai yra tai, ką atliko ieškovas) yra užaktuota darbų viso 17 528,06 Lt sumai. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovo deklaruojami papildomi darbai 14 890,98 Lt sumai objekte nebuvo atlikti. Ieškovas atlikti darbus turėjo nuo 2011-11-02 iki 2011-11-13, tačiau ieškovo atlikti darbai buvo priimti atsakovo tik 2011-12-23. 2011-11-29 ieškovas atsakovo atstovui R. M. pateikė atliktų darbų aktą patikrinimui, kurį R. M. sugrąžino ieškovui taisyti akto netikslumus bei pašalinti objekte defektus ir galutinai darbai buvo priimti tik 2012-12-23. Todėl vadovaujantis Sutarties 7.2 p., kuriame numatytos 500 Lt netesybos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, ieškovui kyla pareiga sumokėti atsakovui netesybas už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 19 500 Lt (39 kalendorinės dienos x 500 Lt).

8Vėliau tarp šalių atsirado nauji teisiniai santykiai ne Sutarties pagrindu neujame objekte II – restoranas ( - ) mieste. Atsakovas pripažįsta, kad šiame objekte ieškovas vykdė elektros instaliacijos darbus. Atsakovas prašė ieškovą pateikti atliekamų darbų lokalinę sąmatą bei atliktų darbų aktą, tačiau ieškovas tokių dokumentų neteikė arba teikė šalių susitarimo neatitinkančius duomenis. Atsakovas 2011-11-15 sudarė atliekamų darbų sąmatą, 2011-12-09 užaktavo ieškovo objekte atliktus darbus surašydama atliktų darbų aktą už 2011 metų 12 mėnesį objekte - restoranas ( - ) mieste, bendra akto kaina 11 000,11 Lt su PVM, vienok ieškovas akto nepasirašė. Objekte II ieškovas vykdė subrangos darbus, rangovas – atsakovas. Ieškovas įvykdytus subrangos darbus yra perdavęs užsakovui UAB „Delano“, pasirašydamas 2011-12-15 Atliktų darbų aktą, kurio 2 skyriuje elektros instaliacijos darbai yra užaktuoti bendrai 13 863 Lt sumai. Protingai vertinant aptartą tarp užsakovo ir rangovo pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto turinį, yra akivaizdu, kad šiame objekte buvo atlikta tik dalis ieškovo trijuose aktuose užaktuotų darbų: 2011 metų gruodžio mėnesio Atliktų darbų aktas objekte restoranas ( - ), elektrotechniniai darbai 36 015,80 Lt sumai; 2011 metų gruodžio mėnesio Atliktų darbų aktas objekte restoranas ( - ), papildomi darbai 19 665,77 Lt sumai; 2011 metų gruodžio mėnesio Atliktų darbų aktas objekte restoranas ( - ), sąmata 16 585,36 Lt sumai. Tarp šalių yra kilęs ginčas kokie įkainiai turi būti taikomi vykdant darbus II objekte. Atsakovas laikosi nuomonės, jog protinga, įprasta kaina susitarimo tarp šalių sudarymo metu yra įvardinta atsakovo 2011-11-15 lokalinėje sąmatoje, nes tokia kaina plius generalinio rangovo įkainis yra įvardinti Sutartyje su užsakovu – atsakovu.

9Atsakovas priešieškiniu ginčija aukščiau nurodytus atliktų darbų priėmimo aktus bendrai 40 142 Lt sumai, kadangi ginčijami atliktų darbų priėmimo aktai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d., 1.5 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.3 str. 4 d., 6.4 str.). Ieškovas negalėjo perduoti to, ko nebuvo, o atitinkamai atsakovas negalėjo priimti to, ko nebuvo, todėl ieškovas negali reikalauti iš atsakovo sumokėti už tai, kas nebuvo realiai atlikta. Todėl mano, kad atsakovo atžvilgiu yra nesąžininga ir neprotinga ginčijamais atliktų darbų priėmimo aktais įtvirtinti tai, ko realiai ieškovas neatliko.

10Atsakovo atstovai, palaikydami priešieškinį ir raštu pateiktoje baigiamojoje kalboje nurodytas aplinkybes, prašė priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti. Papildomai nurodė, jog Sutartinė kaina 3.4 p. gali būti keičiama, bet šis punktas numato, kad kaina gali būti keičiama tik raštu. Ieškovas teigia, kad darbai buvo vykdomi labai greitai ir nebuvo galima suderinti raštu ir toks derinimas vyko elektroniniu paštu, tačiau nei viename elektroniniame laiške nėra, kad K. sutinka ir patvirtina, kad yra atliekami papildomi darbai ir nauji įkainiai. Ieškovas nurodo, kad K. turėjo įgalinimus pasirašyti aktus ir tai patvirtina pateiktos sutartys su užsakovais. Ant vienintelio atliktų darbų akto yra K. viza, o ant kitų nėra jokios K. vizos, tai parodo, kad jis neturėjo įgaliojimų. Ieškovas niekada nėra atsiuntęs pranešimo atvykti ir priimti darbus. Dėl antrojo objekto sutartis nebuvo sudaryta. Teismui yra pateikta sutartis su ( - ) ir nurodyta kokiais įkainiais atsakovas įsipareigojo dirbti objekte. Kad atsakovas yra neatyręs ir užsakytų darbus su subrangovais už dvigubai didesnius įkainius, būtų neprotinga manyti. Ekspertizių byloje nėra. Kas buvo padaryta, tas buvo priimta, ieškovas padarė daug trūkumų ir vėlavo.

11Liudytojas R. U. parodė, kad nuo 2011 metų lapkričio mėnesio dirba UAB ( - ) ( - ), jo pareigos yra ( - ), įmonė vykdo inžinerinių tinklų darbus. Jų įmonė 2011 metų lapkričio mėnesį su buvusia UAB „Woozy“ buvo sudariusi subrangos sutartį dėl elektros darbų instaliacijos darbų objekte ( - ). Tuos darbus turėjo atlikti per 2 savaites. Viską atliko, tačiau klientas (atsakovas) keitė eigoje savo reikalavimus dėl ko padidėjo pačių darbų apimtis ir nusikėlė terminai. Tam, kad padaryti sąmatas klientas buvo atsiuntęs brėžinius, pagal kuriuos ir buvo derinamos sąmatos, tuos brėžinius klientas ne kartą keitė, po pakeitimų buvo sudaromos naujos sąmatos. Pats klientas buvo ( - ), o objektas ( - ), todėl visi pakeitimai buvo derinami žodžiu. Už dalį atliktų darbų buvo pasirašyta, o kita dalis darbų, vadovaujantis pasirašyta šalių sutartimi, buvo perduota vienašališkai klientui, aktas buvo nuvežtas klientui, kuris jokių pretenzijų nereiškė. Visos sąmatos atsakovui buvo išsiųstos elektroniniu būdu, jokių pretenzijų iš atsakovo dėl kainos nebuvo. Dėl sąmatų daugiausia bendravo su atsakovo statybos ( - ) V. K.. Atliekant darbus ( - ) objekte, atsakovas ieškovui pasiūlė dar vieną objektą ( - ). Ir vadovaujantis tą pačia sudaryta sutartimi, tik sudarius naują sąmatą buvo susitarta dėl darbų ( - ) objekte. Atsakovas ieškovui atsiuntė projektą, ieškovas sudarė naują sąmatą ir elektroniniu būdu ją išsiuntė atsakovui, kuris žodžiu patvirtino, kad sutinka ir prašo atlikti darbus. Dėl kito objekto sutartis nebuvo pasirašyta, buvo tik sudaryta sąmata. Buvo pervestas avansas darbų pradžiai ( - ), daugiau jokių pinigų iš atsakovo negavo. Jau po darbų ( - ) klientas išreiškė tokią poziciją, kad iš viso nebuvo dirbta ( - ), todėl ir perdavė atliktus darbus atsakovui pasirašytinai. Pagal darbo užduotį ir darbo pobūdį įkainiai atitiko vidutinius rinkos įkainius atsižvelgiant į darbo sudėtingumą, t.y., kad objektai buvo iš dalies rekonstruojami, sienose reikėjo pravesti kabelius neardant sienų. ( - ) statybas vedė R. M., jis už darbus nepasirašė, sakė, kad nėra įgaliotas, todėl darbai buvo perduoti R., o kainas derino su V. K.. Parašų ant atliktų darbų nėra todėl, kad aktai buvo nuvežti į kliento ofisą ir ten palikti. ( - ) darbų apimtis padidėjo dvigubai, ( - ) irgi panašiai. ( - ) buvo užsakomi darbai tik vienam aukštui, o gavosi per du aukštus, ( - ) buvo tik salė, o paskui atsirado ir baro instaliacija. Pirminius projektųs siuntė arba V. K. arba R. M..

12Liudytojas R. M. parodė, kad sutarties pasirašymo dieną dirbo pas atsakovą tuomet dar UAB „Woozy“. Sutartis buvo pasirašyta ( - ) ir pagal tą sutartį UAB „Galime“ vykdė elektros montavimo, instaliacijos, laidų vedžiojimo darbus. Sąmatą parengė UAB „Galime“, bet vėliau atsirado ir papildomų darbų tokiai pat sumai. Pradinėje sąmatoje nurodytos sumos tenkino atsakovą. Į objektą atvažiuodavo atsakovo atstovas, dizainerė ar architektas, atveždavo naujus brėžinius ir pagal juos atsirasdavo papildomi darbai. Brėžinius jis gaudavo ir elektroniniu paštu persiųsdavo UAB „Galime“, jie paskaičiuodavo ir atsiųsdavo paskaičiavimus elektroniniu paštu į ofisą. Darbai buvo atlikti tinkamu laiku, gal šiek tiek vėliau nei planavo, jo nuomone, darbai buvo atlikti gerai, jokių pretenzijų jis neturėjo. Dėl atsiskaitymo, tai greičiausiai nebuvo atsiskaityta, kadangi nebuvo suderinta dėl papildomų darbų, atsakovo direktorius nepasirašė papildomų darbų sąmatų. UAB „Woozy“ nederino užsakytų darbų su V.. Jis pats buvo paskirtas statybos ( - ) ir turėjo įgaliojimus kreiptis dėl papildomų darbų, o už juos pasirašyti įgaliojimą turi direktorius. Papildomi darbai atsirado darbų eigoje, ieškovas atliko darbų dar apie 15 000 Lt sumai. Papildomi darbai buvo derinami, visus brėžinius jis siųsdavo D., projektų vadovui, K. ir K. elektroniniu paštu. Brėžniuose yra parodyti prietaisai, vietos kurs jie randasi, buvo nuotrauka. Jis dirbo tik ( - ), jis turėjo įgaliojimus pasirašyti atliktų darbų aktus, bet nepasirašė nė vieno iš jų, jo nepasirašinėti prašė atsakovo ( - ) K., dėl kokių priežasčių nežino. Jis iš savo įmonės patvirtinimo, kad sąmatos nesuderintos negavo, bet UAB „Galime“ tuos darbus atlikinėjo, tai, jo nuomone, sąmatos buvo suderintos. Jam sąmata pateikta nebuvo, bet jis ją pamatė ant projekto ( - ) D. stalo, skambindavo K. arba K. ir klausdavo ar vykdyti tuos darbus, jie sakydavo daryk ir viskas, buvo žodinis pritarimas. Darbai buvo atlikti.

13Liudytojas V. K. parodė, kad jis yra atsakovo ( - ). Nuo 2011 metų vasaros iki 2012 metų rudens statybos ( - ) bet iš tikrųjų jis buvo statybos ( - ). Sutartį dėl elektros darbų įrengimo šalys pasirašė ( - ). Užsakovas buvo ( - ), rangovas – atsakovas, o UAB „Galime“ subrangovai. Jis dirbo statybos ( - ) ( - ). Papildomi darbai abiejuose objektuose atsirado, kadangi visko negalima buvo numatyti pagal projektą, jie gali viršyti pirminę sąmatą. ( - ) objekto sąmatos jis neatsimena gal buvo apie 25 000 Lt vertė. Sąmatos lygtai jam buvo atsiųstos į ofisą. Direktorius žinojo, kad atsirado papildomi darbai, nes be jo leidimo jų negalima atlikti, prieštaravimo iš direktoriaus pusės darbo eigoje nebuvo, jei neatliksi papildomų darbų – nebaigsi objekto. Ieškovas atliko abiejuose objektuose visus darbus pilnai, kadangi buvo sėkmingai priduotos abi kavinės. Atliktų darbų aktai nebuvo pasirašyti, nes jis pats buvo ( - ), o visi popieriai buvo ( - ), nebuvo pasirašyta ir sutartis. Buvo žodžiu šalių sutarta, kad baigus darbą ( - ) pradės darbą ( - ). Atsakovo atstovai prieš pradėdami dirbti ( - ), buvo atvažiavę apžiūrėti objektą, jis su jais kalbėjo ką reikės atlikti, ieškovas paskaičiavo lokalines sąmatas, bet jis jiems paaiškino, kad viskas paaiškės pradėjus darbus, todėl tikslią sąmatą buvo sunku sudaryti. ( - ) ieškovas atliko darbų maždaug už 35 000 Lt. Jis pats vizavo ( - ) objekto sutartį ir lokalinę sąmatą, jis ir ieškovo atstovai apžiūrėjo objektą, objektas nebuvo kultūros paveldo objektas, nes tokiu atveju užsakovas turėjo pateikti apie tai dokumentus. Atsakovo įmonė yra įkurta jo ir K., jie visus klausimus spręsdavo žodžiu, jiems buvo svarbiausia atsakovo reputacija. Aktas buvo pasirašytas M., darbai buvo atlikti visi, nes kavinės buvo atidarytos, jokio broko nebuvo, nes, jei darbai atlikti, o ateina užsakovas ir sako darykite kitaip, tai koks čia brokas. Darbų projektas buvo atsiųstas, sąmatos atsirado, kurių niekas nežiūrėjo, svarbiausia buvo, kad kuo greičiau darbas būtų pradėtas. Jis leido UAB „Galime“ dirbti ir patvirtino, kad viskas bus sumokėta. Aktų jis nepasirašė. Darbai buvo atlikti, buvo pateiktos sąmatos, pagal kurias darbų kiekiai atitiko, jis dėl įkainių nesuabejojo ir atidavė sąmatą sąmatininkui, kad ją peržiūrėtų. Kiek jis žino, atsakovui buvo viskas apmokėta, o kodėl ieškovui nebuvo sumokėta už darbus jis nežino. Su užsakovu viskas buvo suderinta, ( - ) sutartis nebuvo pasirašyta su subrangovu, jie vykdė darbus jo prašymu.

14Liudytojas T. K. parodė, kad dirba atsakovo įmonėje ( - ). 200 metų spalio mėnesį buvo sudaryta sutartis dėl ( - ) objekto ( - ) dėl elektros montavimo. Darbus UAB „Galime“ atliko, bet su defektais, jie gavo pranešimus iš užsakovo ( - ) grupė, kad darbai atlikti su defektais ir buvo leista pasitvarkyti. Atsakovas sumokėjo ieškovui avansą pagal sutartį, apgyvendino ieškovo darbuotojus viešbutyje ir už tai irgi sumokėjo. Darbus, aktus atsakovui perdavė S.B., jis juos atvežė pasirašyti į ofisą. Viskas pagal sutartį buvo pasirašyta, nepamena ar dėl defektų buvo koks aktas pasirašytas. Kiek pamena neteisingai buvo sumontuotas skydelis, netaisyklingose vietose išvedžiotos rozetės, darbai buvo priimti su defektais. Dėl defektų buvo siųsti ieškovui raštai, kada nepamena. ( - ) buvo pareiškę atsakovui pretenzijas dėl defektų. Sąmatą pasirašė jis ir ieškovo direktorius. ( - ) objektą prižiūrėti buvo paskirtas M., o K. K.. Visus sutartinius dalykus, sąmatą derino tik jis, K. nebuvo išduotas joks įgaliojimas, įsakymas pasirašyti lokalinę sąmatą. Atsakovas nebuvo gavęs iš ieškovo bendros sąmatos už abu objektus, su ja susipažino tik iš teismo medžiagos. ( - ) objekte buvo pasirašyta sąmata ir atliktų darbų aktas. Sąskaitą iki šiol neapmokėta, nes pats atsakovas yra patyręs nuostolių. Darbų užduotis ( - ) objekte nesikeitė, nežino, kodėl darbų vadovai tvirtino priešingai. Papildomi darbai numatomi jeigu jie yra suderinti abiejų šalių. M. ir K. yra buvę darbuotojai, jie įgaliojimų neturėjo, o turėjo rūpintis tik darbų sauga. Už ( - ) atliktus darbus jis sąskaitą turi, už ( - )– neturi, jokių dokumentų jis nematęs. Subrangovas atlikęs darbus turėjo atsakovui apie tai pranešti, pakviesti į objektą, jokio pranešimo iš ieškovo nebuvo gauta. Jokie papildomi darbai negalėjo būti atliekami.

15Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių atsakovo (rangovas) ir ieškovo (subrangovas) 2011-10-28 buvo sudaryta Statybos darbų subrangos sutartis (toliau – Sutartis) (b.l.7-10, t.1) pagal kurią subrangovas įsipareigojo rangovui pagal rangovo pateikiamas užduotis ir sąmatą atlikti elektros tinklų, elektros prietaisų ir įrengimų demontavimo ir montavimo darbus (toliau – darbai) objekte „( - ) (toliau – objektas) bei perduoti šio darbo rezultatą rangovui; darbų atlikimo pradžia skaičiuojama nuo avansinio mokėjimo atlikimo, jei šalys nesutarė kitaip (Sutarties 2 p., 2.1 p.); rangovas įsipareigojo pagal šią sutartį sudaryti subrangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai subrangovo atliktų sutartinių darbų rezultatą ir už juos sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2, 2.2 p. p.); darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas (Sutarties 2, 2.3 p. p.); bendra ir galutinė Sutartyje numatytų Subrangovo atliekamų objekto statybos subrangos darbų kaina nurodyta subrangovo pateiktoje sąmatoje, suderintoje su rangovu (Sutarties 3, 3.1 p. p.);dėl papildomų išlaidų, nenumatytų sąmatoje, šalys kiekvienu atveju turi susitarti iš anksto ir jas nurodyti papildomoje sąmatoje (Sutarties 3, 3.2 p. p.); Sutarties 3.1 p. numatyta ir objekto sąmatoje nustatyta kaina gali būti keičiama atskiru raštišku šalių sutarimu šiais atvejais jei: rangovas pakeičia projektą, kurio pagrindu buvo nustatyta bendra objekto darbų kaina; rangovas pakeičia darbų apimtis; rangovas pakeičia darbų atlikimo terminus; atsiranda nenumatyti darbai (Sutarties 3.4., 3.4.1 – 3.4.4 p. p.); rangovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda darbų defektai, tol, kol darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai (Sutarties 3.5 p.); šalys profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlieka savo įsipareigojimus pagal Sutartį (Sutarties 4.5 p.); kiekviena šalis skiria savo atstovą darbams prižiūrėti, atstovui suteikiami įgaliojimai priimti jį paskyrusios šalies vardu su statybos darbais susijusius sprendimus, finansinius bei kitus įsipareigojimus (Sutarties 4.6 p.); rangovas turi teisę darbų vykdymo metu pakeisti darbų apimtis, koreguoti projektą, apie tai pranešęs subrangovui prieš dvi dienas ir subrangovas įsipareigoja atsižvelgti į šiuos padarytus pakeitimus (atitinkamai šalys raštu sudaro priedą dėl papildomų darbų); subrangovas negali pakeisti darbų arba nukrypti nuo projekto, išskyrus tuos atvejus, kai jam raštu nurodo rangovas (Sutarties 4.8 p.); baigus darbus, subrangovas raštu prieš tris dienas praneša rangovo atstovui apie tai, kad jis gali priimti šį darbą ir suderina tikslią darbų priėmimo datą 9sutarties 5.2 p.); rangovui neatvykus priimti darbų, subrangovas atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą gali išsiusti registruotu laišku ir jei rangovas per 5 dienas nuo laiško gavimo nepareiškia pretenzijų darbai skaitomi priduoti vienašališkai (Sutarties 5.3 p.); subrangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjus trūkumams įsipareigoja šalinti juos sąskaita ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo gavimo arba per terminą, atskirai suderintą su rangovu (Sutarties 6.2 p.); rangovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutarties 8.3 p. numatytu laiku, moka subrangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 15 proc. nuo objekto sąmatos kainos; subrangovas uždelsęs atlikti projekte nurodytus darbus, pagal suderintus grafikus, moka rangovui 500 Lt dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną; netesybos už pavėluotą darbų atlikimą ar jų dalis gali būti išskaitoma iš subrangovui mokėtinos sumos (Sutarties 7.1, 7.2 p. p.); šalių suderintoje sąmatoje nurodytos darbų kainos 30 proc. avansas subrangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos; rangovas visiškai su subrangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus subrangovo atliktus darbus; projekto sąmatoje nurodytos 70 proc. darbų kaina sumokama subrangovui per 30 kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo ir subrangovo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo (Sutarties 8.2, 8.3 p. p.); Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo; sutartis ir jos priedai gali būti keičiamu ir papildomi tik jeigu jie sudaryti abiejų šalių rašytiniu susitarimu (Sutarties 10.1 p.); prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi šie dokumentai: Sutarties priedai, projektai, sąmatos ir kita projektinė dokumentacija, reikalinga atitinkamo objekto darbams atlikti; bet kokie kiti abiejų šalių rašytiniai susitarimai keičiantys, papildantys ar detalizuojantys šios Sutarties ar jų priedų sąlygas ir/ar vykdymą (Sutarties 11.1 – 11.1.2 p. p.).

17Kaip matyti iš šalių elektroninio susirašinėjimo 2011-11-07 atsakovo atstovas P. D. elektroniniu paštu pateikė ieškovui UAB „Delano“ patalpų, ( - ) rekonstrukcijos projektą su užduotimis darbams atlikti (b.l.32-39, t.1). Remiantis šia užduotimi, 2011-11-07 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu pateikė darbų atlikimo sąmatą 16 585,36 Lt sumai (b.l.40-41, t.1). Užduotys darbams atlikti objekte ( - ) atsakovo buvo keičiamos (b.l.42-48, t.1). 2011-12-15 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu pateikė atliktų darbų objekte ( - ) aktą už 2011 m. 12 mėn. 36 015,80 Lt sumai (b.l. 49-51, t.1). 2011-12-16 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu pateikė atliktų darbų aktus ir detalizuotas sąmatas 16 585,36 Lt ir 19 665,77 Lt, sumai, atsakovas paminėtus atliktų darbų aktus ir detalizuotas sąmatas, pasirašytus ieškovo, gavo 2011-12-22 (b.l.52-58, 67-71, t.1).

182011-10-28 atsakovas ieškovui pateikė objekto ( - ) projektą, su pakoreguotais brėžiniais; 2011-11-08 atsakovas ieškovui elektroniniu paštu pateikė objekto ( - ) projektą su pasikeitusia darbų užduotimi; 2011-11-09 iš atsakovo atstovo ieškovui elektroniniu laišku buvo išsiųstas gautas dar vienas laiškas su patikslintu projektu, kuriame numatyti papildomi atliekamų darbų pakeitimai; 2011-11-10 atsakovo atstovui elektroniniu paštu ieškovas pateikė papildomų darbų sąmatą 6 731,22 Lt sumai; 2011-11-23 atsakovo atstovui elektroniniu paštu ieškovas pateikė papildomų darbų sąmatą 8 733,73 Lt sumai; 2011-11-24 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu išsiuntė papildomų darbų sąmatos 8 733,73 Lt sumai detalizaciją (b.l.12-31, t.1; b. l. 77-88, 90-97, t.2).

19Sutarties priede lokalinėje sąmatoje, sudarytoje pagal 2011 metų kovo mėn. kainas (b.l.11, t.1), pasirašytoje tiek ieškovo, tiek atsakovo, nurodyti ieškovo ketinami atlikti elektros prietaisų ir įrengimo, montavimo darbai viso darbų 16 414,00 Lt sumai; dėl šių atliktų darbų 16 414,00 Lt sumai objekte restorane „( - ) šalys pasirašė atliktų darbų aktą už 2011 m. 11 mėn. (ieškovo atstovas 2011-11-29, atsakovo atstovas 2011-12-23) (b.l.73, t.1); atsakovas priėmė ieškovo pateiktą 2011-11-29 PVM sąskaitą faktūrą, serija ( - ) už darbus ir medžiagas objekte ( - )16 414,00 sumai (b.l.72, t.1).

202011-12-01 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, serija ( - ), kurią patvirtino atsakovas (b.l.74, t.1) už darbus ir medžiagas objekte ( - ) 705,25 Lt sumai; dėl šių atliktų darbų 705,25 Lt sumai objekte restorane ( - ) šalys pasirašė (ieškovo atstovas 2011-12-01, atsakovo atstovas 2011-12-23) atliktų darbų aktą už 2011 m. 12 mėn. (b.l.75, t.1).

21Ieškovas sudarė ir pateikė atsakovui dėl papildomų darbų ( - ): lokalinę sąmatą 8 159,76 Lt sumai bei atliktų darbų aktą už 2011 metų 11 mėnesį 8 159,76 Lt sumai (atsakovo gautas 2011-12-22) (b. l. 63-64, t.1); lokalinę sąmatą 6 731,22 Lt sumai bei atliktų darbų aktą už 2011 metų 11 mėnesį 6 731,22 Lt sumai (atsakovo gautas 2011-12-22) (b.l. 65-66, t.1).

22Kaip matyti iš šalių elektroninio susirašinėjimo 2011-11-07 atsakovo atstovas P. D. elektroniniu paštu pateikė ieškovui UAB „Delano“ patalpų, ( - ) rekonstrukcijos projektą su užduotimis darbams atlikti (b.l.32-39, t.1). Remiantis šia užduotimi, 2011-11-07 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu pateikė darbų atlikimo sąmatą 16 585,36 Lt sumai (b.l.40-41, t.1). Užduotys darbams atlikti objekte ( - ) atsakovo buvo keičiamos (b.l.42-48, t.1). 2011-12-15 ieškovas atsakovui elektroniniu paštu pateikė atliktų darbų objekte Kaune ( - ) aktą už 2011 m. 12 mėn. 36 015,80 Lt sumai (b.l. 49-51, t.1). Ieškovas sudarė, pasirašė ir pateikė atsakovui dėl papildomų darbų ( - ): lokalinę sąmatą 19 665,77 Lt sumai bei atliktų darbų aktą už 2011 metų 12 mėnesį 19 665,77 Lt sumai (atsakovo gautas 2011-12-22) (b. l. 67-69, t.1); lokalinę sąmatą 16 585,36 Lt sumai bei atliktų darbų aktą už 2011 metų 12 mėnesį 16 585,36 Lt sumai (atsakovo gauti 2011-12-22) (b.l. 67-71, t.1).

232012-01-24 ir 2012-02-14 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą dėl 13046,66 Lt skolos už ieškovo atliktus darbus objektuose ( - ) ir ( - ) apmokėjimo (b.l.77-79, t.1)

242012-02-08 atsakovas ieškovui pateikė atsakymą į 2012-01-24 ieškovo raštą (b.l.80, t.1), kuriame nurodė, kad ieškovui prieš pasirašant 2011-10-28 Statybos darbų subrangos sutartį dėl elektros montavimo darbų atlikimo ( - ), buvo pateiktas planuojamų darbų atlikimo projektas, sudaryta galimybė nuvykti į vietą ( - ) ir susipažinti su objekto specifika, patikslinti projektinius sprendimus, įvertinti darbų kiekius, ko pasekoje ieškovas pateikė sąmatinius paskaičiavimus ir nurodė galutinę planuojamų atlikti darbų kainą (Sutarties 3.1 p.), kurią patvirtino atsakovas, už ieškovo atliktus darbus buvo apmokėta; papildomi ar nenumatyti darbai ieškovo buvo vykdomi pažeidžiant 2011-10-28 Statybos darbų subrangos sutarties 3.4 p.; taip pat nurodė, kad prašo ieškovo atsiųsti faktiškai atliktų elektros montavimų darbų sąmatą objekte ( - ) restorane, ( - ).

25Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys: ieškovo įstatų 3.1, 3.2 p. p. nustatyta, kad bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti privačius interesus ir gauti ekonominę naudą iš bendrovės veikos; siekdama tikslo, bendrovė savo pasirinkimu gali vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę, konsultavimo, prekybos ir pramoninę veiklą; atsakovo įstatų II d. 2 p. nustatyta, kad bendrovės pagrindinės komercinės veiklos objektas; pastatų statyba, inžinerinių statinių statyba, specializuota statybos veikla (b.l.98-103, 118-127, t.1).

26CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai: 1) kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais: 2) kad yra būtina aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Todėl teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt.

27Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (CK 6.644, 6.645 str. str.).

28Ginčo, jog tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai, nėra.

29CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-04 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2008-07-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-396/2008 ir kt.).

30Pagal CK 6.661 str.1, 2 d. d., rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys (šio kodekso 6.219 str.); jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, rangovas, esant šio straipsnio 1 dalyje numatytoms aplinkybėms, turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą (CK 6.658 str.1d).

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs Statybos rangos sutarčių ypatumus reglamentuoja CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos, kuriose nėra normų, apibrėžiančių statybos darbų kainos nustatymo ypatumus. Rangos sutartyje aptartų darbų kainos nustatymą reguliuoja bendrosios rangos sutarčių taisyklės, įtvirtintos CK 6.653 straipsnyje, kurios taikytinos ir statybos rangos sutartims. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą arba įtvirtinant kainos apskaičiavimo būdus ir kriterijus. Rangos sutarties kainą nustato šalys ir kaina tampa sutarties sąlyga. Sutartyje nustatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti arba apytikrė sąmata, kuri nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas, tampa sutarties dalimi (CK 6.653 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK normas, reglamentuojančias šalių galimybę keisti rangos sutarties kainą, yra nurodęs, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Estinos arka“ v. UAB „Lelija“; bylos Nr. 3K-3-543/2006, skelbta Teismų praktika 27; 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje A. S. IĮ v. UAB „ Abuva“; bylos Nr. 3K-3-505/2005). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad šalys, nustatančios rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo pasekmes, o kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų. Konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo atveju gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje.

32CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainos, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje nustatytą kainą.

33Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005-11-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-597/2005). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Rangovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-17/2007). Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas.

34Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007).

35Dėl ieškovo atliktų papildomų darbų objekte, ( - ).

36Atsakovas neginčija ir sutinka, kad ieškovas atliko elektros montavimo ir įrengimo darbus pagal šalių suderintą sąmatą 16 414 Lt sumai ir kad šalys pasirašė atliktų darbų aktą už šiuos darbus nurodytai sumai bei aplinkybės, jog atsakovas ieškovui yra sumokėjęs tik 4069,59 Lt. Atsakovas ginčija ir nesutinka, jog kitų ieškovo ieškinyje nurodytų papildomų darbų šiame objekte, ( - ), 8159,76 Lt ir 6731,22 Lt, viso 14 890,98 Lt sumai, ieškovas nebuvo atlikęs bei jokio raštiško suderinimo remiantis Sutarties 3.1, 3.2. 3.4 p. p. dėl šių papildomų darbų atlikimo tarp šalių nebuvo. Pagal CK 6.684 straipsnio 4 ir 5 dalis rangovas įgyja teisę reikalauti apmokėti už papildomai atliktus darbus, jeigu rangovas dėl jų atlikimo užsakovą įspėjo ir gavo sutikimą didinti konkrečią darbų kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas neginčijo, jog tarp šalių po Sutarties sudarymo, vyko elektriniu paštu susirašinėjimas (ką patvirtina bylos medžiaga) dėl objekte atliekamų darbų koregavimo ir būtent atsakovas teikė ieškovui projekto, darbo užduočių pakeitimus. Šias aplinkybes bei, kad ieškovas atliko papildomus darbus objekte ir kad apie ieškovo atliekamus darbus buvo žinoma atsakovui (jo atstovams) patvirtino liudytojai R. U., R. M. ir V. K. (atsakovo ( - )). Akivaizdu, jog atsakovui nuolat koreguojat ieškovo atliekamus darbus, teikiant papildomas užduotis, ieškovas Sutartyje nustatytu terminu nesugebėjo atlikti darbų atlikti. Be to, kaip nustatyta byloje, atsakovas visas sąmatas ir atliktų darbų aktus dėl objekte ieškovo atliktų papildomų darbų atlikimo buvo gavęs 2011-12-22. Atsakovas 2011-12-23 pasirašė ieškovo pateiktus atliktų darbų aktą už 2011m. 11 mėn. ir 2011-11-29 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) 16 414 Lt sumai. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas 2011-12-23 taip pat pasirašė atliktų darbų aktą už 2011m. 12 mėn. ir 2011-12-01 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) 705,25 Lt sumai už ieškovo atliktus darbus objekte, vienok, šių sumų ieškovui nesumokėjo. Kita vertus, atsakovas 2011-12-22 gavęs ieškovo pasirašytus atliktų darbų aktus bei sąmatas, jų nepasirašydamas bei nesumokėdamas ieškovui už atliktus darbus, jokių pretenzijų ieškovui nereiškė, jokių darbų trūkumų nenurodė (CK 6.658 str., 6.694 str.4, 6 d. d.). Atkreiptinas dėmesys, jog jokių rašytinių įrodymų apie ieškovui pareikštas pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų atsakovas nepateikė, atsakovo ( - ) T. K., apklaustas liudytoju nurodė, kad nepamena ar ieškovui buvo siųsti kokie tai raštai su pretenzijomis. Tuo tarpu liudytojai R. M. ir V. K. vieningai patvirtino, kad atsakovo ( - ) jokių pretenzijų dėl ieškovo atliekamų darbų objekte neturėjo ir kad ieškovas atliko visus darbus tinkamai, nes priešingu atveju kavinė nebūtų atidaryta, jog visi ieškovo atlikti darbai buvo derinami su atsakovo ( - ). Tai patvirtino ir liudytojas R. U..

37CK 6.158 str. 1-2 d. d. nustato, jog kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai; šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos šalys savo susitarimu negali pakeisti ar panaikinti. Taigi byloje nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog paties atsakovo ieškovo atliekamų darbų pagal Sutartį darbų koregavimas, lėmė tai, kad ieškovas turėjo atlikti papildomus darbus, nenurodytus prie Sutarties esančioje sąmatoje, ir juos atliko, todėl, nagrinėjamu atveju atsakovui kyla pareiga ir prievolė už juos atlyginti ieškovui (CK 6.644, 6.645 str. str.). Be to, CK 6.653 straipsnyje nurodyta konkreti kaina taikoma tik pagal rangos sutartį numatytiems darbams atlikti, bet netaikoma papildomiems darbams. Papildomi darbai statybos rangos santykiuose yra tie, kurie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose (CK 6.284 straipsnio 4 dalis). Sutartyje turi būti nurodoma, kuri šalis turi pateikti tam tikrus normatyvinius dokumentus (CK 6.684 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovo pareiga teikti ieškovui darbo užduotis, priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti ieškovui įtvirtinta šalių sudarytos Sutarties 2.1, 2.2 p. p., todėl atsakovui tenka rizika dėl to, ar visi būtini statybos darbai buvo įtraukti į darbo užduotis, projektą. Manytina, kad nagrinėjamu atveju, atsakovo neigimas prievolės apmokėti už ieškovo atliktus papildomus darbus, kuris grindžiamas Sutarties pažeidimais, kai pats atsakovas buvo aktyvioji tarp šalių sudarytos Sutarties sutartinių santykių šalis ir nuolat keitė darbo užduotį ieškovui, pažeidžia CK 6.158 str. 1-2 d. d. nuostatas. Atsakovo nesąžiningumą pagrindžia ir tai, kad, ieškovui pasikreipus į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo bei nagrinėjant bylą teisme, atsakovui neginčijant, jog ieškovas atliko objekte restorane ( - ), 16 414 Lt sumai, atsakovas šios skolos ieškovui nesumokėjo.

38Atsakovo atstovų posėdžio metu nurodytos aplinkybės, jog atsakovo ( - ) R. M. ir V. K. pagal pareiginius nuostatus (b.l.150-165, t.3), neturėjo atsakovo įgaliojimų pasirašyti ir priimti atsakovo ginčijamus atliktų darbų aktus nagrinėjamu atveju neturi reikšmės, nes šiais argumentais priešieškinys nebuvo grindžiamas. Be to, šios atsakovo atstovų nurodytos aplinkybės kelia abejonių, kadangi kaip matyti iš atsakovo pateiktų atliktų darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę už 2011 m. 11-12 mėn. mėn. restoranas ( - ) (rangovas – UAB „Woozy“, užsakovas UAB „Delano“), visus juos pasirašė atsakovo ( - ) V. K. (b.l.64-66, 68-69,71-73, t.3), atliktų darbų aktus už 2011 m. 11 mėn. restoranas ( - ) (rangovas – UAB „Woozy“, užsakovas UAB „Vičiūnų grupė“) pasirašė atsakovo ( - ) R. M. (b.l.88-89, 94-95, t.3).

39Todėl, esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, atmestini, kaip nepagrįsti atsakovo, jo atstovų nurodyti argumentai, jog ieškovas objekte restorane ( - ) jokių papildomų darbų 14 890,98 Lt sumai neatliko, jog jokio suderinimo (pritarimo) iš atsakovo pusės ieškovas papildomiems darbams atlikti neturėjo, jog remiantis CK 6.653 str.1 d., 5 d., Sutartyje nurodytos atliktinų darbų kainos ieškovas neturėjo keisti.

40Dėl ieškovo atliktų papildomų darbų objekte, UAB „Delano“ patalpų ( - ).

41Šalys patvirtina ir neginčija, jog tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė statybos rangos sutartis dėl ieškovo atliktų darbų objekte - UAB „Delano“ patalpų ( - ) (šiuo pagrindu ieškinys neginčijamas), o buvo sudarytas žodinis susitarimas. Todėl ieškovo teiginiai, jog ieškovas atliko darbus šiame objekte, vadovaujantis 2011-10-28 tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu yra visiškai nepagrįstas, kadangi 2011-10-28 tarp šalių sudarytoje Sutartyje (Sutarties 2.1 p.), buvo aiškiai nurodytas darbų atlikimo objektas - restoranas ( - ). Taigi tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai (CK 6.193, 6.644, 6.681 str. str.). Atsakovas ginčija ieškovo atliktų darbų objekte - UAB „Delano“ patalpose ( - ) kainą viso 36 015,80 Lt sumai, kuri yra per didelė ir remiasi 2011-11-15 atsakovo pasirašyta ir pateikta į bylą sąmata 11000,11 Lt sumai (b.l.142, t.1) bei ginčija, jog šiame objekte ieškovas neatliko visų darbų, nurodytų ieškovo pateiktose sąmatose ir atliktų darbų aktuose remiantis tarp atsakovo (užsakovas UAB „Delano“) pasirašytu atliktų darbų objekte restoranas ( - ), už 2011 m. 12 mėn. aktu, kuriame nurodyta elektros instaliacijos darbų kaina 13863,06 Lt (b.l. 146-147, t.2).

42Darbų kaina – tai rangovo turėtų išlaidų kompensavimas ir atlyginimas jam už darbą, t. y. rangovo pelnas. Darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais; sutartyje nurodant konkrečią kainą arba sudarant sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. CK 6.653 str. 1-3 dalyse nurodytos dispozityvios teisės normos, kurios nustato galimybę šalims pasirinkti kainos nustatymo būdus. Rangos sutartis galioja ir nenurodžius kainos sutartyje, tokiu atveju darbų kaina nustatoma CK 6.198 str. nustatyta tvarka. Sprendžiant dėl statybos rangos darbų kainos turi būti vadovaujamasi statybos rangos sutartyse paprastai naudojamomis statybos darbų kainomis, kurios galiojo ar buvo taikomos statybos versle sutarties sudarymo metu. Jos vertinamos kaip įprastos imti, jeigu tokias kainas tuo metu naudojo statybų versle dalyvaujantys rangovai ir užsakovai. Tai gali būti kainos, nustatytos norminiais aktais, išvestos iš apibendrintų tyrimų rezultatų, paprastai naudojamos ekspertų ir kt. Svarbu, kad įprastai imama kaina būtų tokia, kokia imama už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad reikia vadovautis tam tikrais darbo spartos, kokybės, technologinių reikalavimų vykdymo, sudėtingumo ir kt. reikalavimais. Pažymėtina, kad darbų kaina rangos sutartyje pagal CK 6.653 straipsnio 2 dalį sudaro rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. CK 6.653 straipsnio 2 dalyje nedetalizuota, o statybos rangos normose visai nėra nuostatų, detalizuojančių, kas sudaro rangos sutarties darbų kainos dalį – rangovo atlikto darbo atlyginimą. Tai gali būti tiesiogiai ir netiesiogiai rangos objekte dirbusių rangovo darbuotojų apmokėjimui skirtos lėšos, rangovo pelno dalis, jo mokėtini mokesčiai, nenumatytos ar pridėtinės išlaidos ir kitos sumos (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-14 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-29/2013 (S)).

43Akivaizdu, jog nesant tarp šalių pirminio žodinio susitarimo dėl ieškovo atliekamų darbų kainos, ieškovas nebūtų pradėjęs darbų atlikti šiame objekte (CK 6.653 str.). Atsakovas ginčydamas šiame objekte ieškovo atliktų darbų kainą bei jų kiekį, nepateikė jokių oficialių rašytinių įrodymų (ekspertų išvadų ir pan.), pagrindžiančių, jog ieškovo atliktų darbų kaina, nurodyta sąmatose ir atliktų darbų aktuose buvo neprotinga, ženkliai didesnė nei turėjo būti. Atkreiptinas dėmesys, jog bylos nagrinėjimo metu būtent atsakovo atstovas buvo teikęs prašymą dėl ekspertizės paskyrimo (b.l.69-70, 7588, t.2), nustatant ieškovo atliktų darbų kainas, vienok, vėliau, pasikeitus atsakovo atstovui tokio prašymo pakartotinai nereiškė. Todėl vadovautis atsakovo pateiktais aukščiau nurodytais duomenimis nėra pagrindo. Atsakovo nurodytos aplinkybės, jog ieškovas atsakovui neteikė sąmatų, atliktų darbų aktų dėl atliktų darbų objekte restoranas ( - ), nepagrįstos įrodymais. Be to, šios atsakovo nurodytos aplinkybės paneigtinos aukščiau nurodyta bylos medžiaga, jog atsakovui tiek sąmatos, tiek atliktų darbų aktai buvo siunčiamu elektroniniu paštu. Kad apie sąmatas ir atliktus darbus buvo žinoma atsakovui, patvirtino atsakovo ( - ) liudytojas V. K.. Byloje nustatyta, jog atsakovas ne vieną kartą koregavo ir teikė ieškovui nurodymus dėl atliktinų darbų apimties. Ginčo tarp šalių, jog atsakovas ieškovui 2011-11-11 yra sumokėjęs 4069,09 Lt avansą už atliktinus darbus pagal Sutartį tarp šalių nekilo.

44Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovo ginčijami atliktų darbų aktai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir iš ieškovo atsakovui turi būti priteistos netesybos, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovo priešieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178, 185 str. str.). Todėl teismas nepasisako dėl ieškovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį atsakovo reikalavimui dėl netesybų priteisimo. Iš atsakovo ieškovui priteistina viso 63 486,50 Lt skolos už atliktus darbus, 542,09 Lt delspinigių, 8,06 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (už 67028,59 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2012-04-03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.1, 6.2, 6.37 str. str., 6.38 str., 6.644, 6.655 str. str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2, 3 str. str.).

45Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1921 Lt žyminio mokesčio (b.l.1, t1), 1250 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l.100-101, t.3), viso 3171 Lt (CPK 79, 88, 93, 96 str. str.).

462013-02-14 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.167-168, t.2) atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas‘ prašymu pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė ieškovo UAB „Galime“ atžvilgiu – jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, o jo nesant ar esant pakankamai, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių ieškovui ir esančių pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, areštas, neviršijant 19 500 Lt sumos, šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos (CPK 149, 150 str. str.).

472012-04-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.90-91, t.1) ieškovo UAB „Galime“ ieškinio užtikrinimui pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ atžvilgiu – atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštas, neviršijant 64 028,59 Lt sumos ir 2012-04-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.104-105, t.1) ieškovo UAB „Galime“ ieškinio užtikrinimui pritaikyta papildoma laikinoji apsaugos priemonė atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ atžvilgiu –atsakovui priklausančių piniginių lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 64 028,59 Lt sumos areštas, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 149, 150 str. str.).

48Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,

Nutarė

49Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

50Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, j.a.k. ( - ), ieškovui UAB „Galime“, j.a.k. ( - ), 63 486,50 Lt skolos už atliktus darbus, 542,09 Lt delspinigių, viso 67028,59 Lt (šešiasdešimt septynis tūkstančius dvidešimt aštuonis litus 59 ct.) skolos, 8,06 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (už 67028,59 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 3171 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, j.a.k. ( - ), 41,12 Lt (keturiasdešimt vieną litą 12 ct.) pašto išlaidų.

52Panaikinti 2013-02-14 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, j.a.k. ( - ), ieškinio užtikrinimui pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę ieškovo UAB „Galime“, j.a.k. ( - ), atžvilgiu – UAB „Galime“, j.a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, o jo nesant ar esant pakankamai, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių ieškovui ir esančių pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 19 500 Lt sumos, šiam teismo sprendimui įsiteisėjus.

53Palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo 2012-04-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo UAB „Galime“ “, j.a.k. ( - ), ieškinio užtikrinimui pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ , j.a.k. ( - ), atžvilgiu – atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ , j.a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 64 028,59 Lt sumos ir 2012-04-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo UAB „Galime“, j.a.k. ( - ), ieškinio užtikrinimui pritaikyta papildomą laikinąją apsaugos priemonę atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, j.a.k. ( - ), atžvilgiu – atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ , j.a.k. ( - ), priklausančių piniginių lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 64 028,59 Lt sumos areštą.

54Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti ieškovui iš atsakovo 63 486,50 Lt... 3. Nurodė, kad 2011-10-28 tarp ieškovo UAB „Galime“ ir atsakovo UAB... 4. Pradėjus atlikti darbus pagal Subrangos sutartį, 2011-11-08 atsakovas... 5. Ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė... 6. Atsakovas priešieškiniu (b.l.134-141, t.2) prašė; 1) pripažinti... 7. Nurodė, kad 2011-10-28 tarp ieškovo UAB „Galime“ ir atsakovo UAB... 8. Vėliau tarp šalių atsirado nauji teisiniai santykiai ne Sutarties pagrindu... 9. Atsakovas priešieškiniu ginčija aukščiau nurodytus atliktų darbų... 10. Atsakovo atstovai, palaikydami priešieškinį ir raštu pateiktoje... 11. Liudytojas R. U. parodė, kad nuo 2011 metų lapkričio mėnesio dirba UAB ( -... 12. Liudytojas R. M. parodė, kad sutarties pasirašymo dieną dirbo pas atsakovą... 13. Liudytojas V. K. parodė, kad jis yra atsakovo ( - ). Nuo 2011 metų vasaros... 14. Liudytojas T. K. parodė, kad dirba atsakovo įmonėje ( - ). 200 metų spalio... 15. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių atsakovo (rangovas) ir ieškovo... 17. Kaip matyti iš šalių elektroninio susirašinėjimo 2011-11-07 atsakovo... 18. 2011-10-28 atsakovas ieškovui pateikė objekto ( - ) projektą, su... 19. Sutarties priede lokalinėje sąmatoje, sudarytoje pagal 2011 metų kovo mėn.... 20. 2011-12-01 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, serija ( -... 21. Ieškovas sudarė ir pateikė atsakovui dėl papildomų darbų ( - ): lokalinę... 22. Kaip matyti iš šalių elektroninio susirašinėjimo 2011-11-07 atsakovo... 23. 2012-01-24 ir 2012-02-14 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą dėl 13046,66... 24. 2012-02-08 atsakovas ieškovui pateikė atsakymą į 2012-01-24 ieškovo... 25. Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys: ieškovo įstatų 3.1, 3.2 p. p.... 26. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo... 27. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t.... 28. Ginčo, jog tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai,... 29. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 30. Pagal CK 6.661 str.1, 2 d. d., rangovas turi teisę nepradėti darbų arba... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs Statybos rangos sutarčių... 32. CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų... 33. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 34. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti... 35. Dėl ieškovo atliktų papildomų darbų objekte, ( - ).... 36. Atsakovas neginčija ir sutinka, kad ieškovas atliko elektros montavimo ir... 37. CK 6.158 str. 1-2 d. d. nustato, jog kiekviena sutarties šalis turėdama... 38. Atsakovo atstovų posėdžio metu nurodytos aplinkybės, jog atsakovo ( - ) R.... 39. Todėl, esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, atmestini, kaip nepagrįsti... 40. Dėl ieškovo atliktų papildomų darbų objekte, UAB „Delano“ patalpų ( -... 41. Šalys patvirtina ir neginčija, jog tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė... 42. Darbų kaina – tai rangovo turėtų išlaidų kompensavimas ir atlyginimas... 43. Akivaizdu, jog nesant tarp šalių pirminio žodinio susitarimo dėl ieškovo... 44. Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, nėra pagrindo daryti išvadą, jog... 45. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 46. 2013-02-14 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.167-168, t.2)... 47. 2012-04-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.90-91, t.1)... 48. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,... 49. Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. ... 50. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, j.a.k. ( - ),... 51. Priteisti valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank,... 52. Panaikinti 2013-02-14 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovo UAB... 53. Palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo 2012-04-03 Vilniaus rajono... 54. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...