Byla e2-2059-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2656-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Prienų vandenys“ 2016-09-23 sprendimus, įformintus raštais Nr. 488, 489 ir 490, pakeisti viešojo pirkimo – supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ 1 dalies sąlygų 13.5 punkte pateiktą kvalifikacinės atrankos kriterijaus P4 aprašymą, nustatant, kad pagal jį kiekvienos iš vertinamų sutarčių vertė būtų ne mažesnė kaip 870 000 Eur be PVM; 2 dalies sąlygų 13.5 punkte pateiktą kvalifikacinės atrankos kriterijaus P3 aprašymą, nustatant, kad pagal jį kiekvienos iš vertinamų sutarčių vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000,00 Eur be PVM; 3 dalies sąlygų 13.5 punkte pateiktą kvalifikacinės atrankos kriterijaus P3 aprašymą, nustatant, kad pagal jį kiekvienos iš vertinamų sutarčių vertė būtų ne mažesnė kaip 105 000 Eur be PVM; pakeisti visų viešojo pirkimo – supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ dalių sąlygų 1.4.4, 13.4, 13.9 punktus (ir galimai kitas susijusias nuostatas), nustatant, kad pasiūlymus teikti bus kviečiami atrinkti bent 5 tiekėjai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visų viešojo pirkimo – supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ dalių procedūras.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi nutarė ieškovės UAB „KRS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą – supaprastintą ribotą konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ 1, 2 ir 3 dalis. Atsakovė 1 pirkimo dalimi perka Stakliškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, vandentiekio tinklų rekonstravimo ir nuotekų valymo įrenginio statybos darbus; 2 pirkimo dalimi perka Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus; 3 pirkimo dalimi perka Prienų miesto vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbus (atitinkamos dalies Konkurso sąlygų 1.1. p.). Ginčo pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“. Projektas planuojamas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas (atitinkamos dalies Konkurso sąlygų 3.1. p.).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimas vykdomas kompleksiškai, visų pirkimo dalių objektai tiesiogiai susiję su svarbių kasdieninių visuomenės poreikių tenkinimu, sprendė, jog atsakovės siekiamų įsigyti darbų pobūdis turi viešąjį interesą.
 1. Teismo vertinimu, taikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo darbai gali būti neįvykdyti nustatytu terminu, todėl gali būti prarastos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas liktų neįgyvendintas ir tai pažeistų svarbius visuomenės dalies – Stakliškių ir Strielčių kaimų, Prienų miesto gyventojų – interesus, o kartu ir viešąjį interesą.
 1. Teismas sprendė, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 4237 str. 1 d.). Dėl to turi būti ginamas viešasis interesas, pasireiškiantis operatyviu pirkimo procedūrų vykdymu, siekiant užtikrinti svarbių gyventojų poreikių tenkinimą.
 1. Teismas pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pripažįstami vien tik ieškovės interesai, o paneigti minėtos visuomenės dalies interesas, t. y. viešasis interesas.
 1. Teismo vertinimu, taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės ir visuomenės realiai patiriami nuostoliai būtų žymiai didesni, negu ieškovės galimi nuostoliai. Be to, grėsmė ieškovės nurodytam viešajam interesui atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovė įrodytų savo reikalavimų pagrįstumą.
 1. Teismas pažymėjo, kad teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009), todėl sprendė, kad ieškinio tenkinimo atveju, jeigu pirkimo sutartys jau būtų sudarytos, papildomų finansinių ar kitų sąnaudų atsakovė nepatirtų, kad sutartys būtų pripažintos negaliojančiomis.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „KRS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016-10-06 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinant ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti visų viešojo pirkimo supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ dalių (t. y. 1, 2 ir 3 dalies) procedūras, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Siekiant užtikrinti, jog būtų nustatytos tokios pirkimo sąlygos, kurios atitiktų VPĮ, užtikrintų realią konkurenciją ir įgalintų pasiekti VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, taip visuomenei pirkimo objektus gaunant iš realiai, o ne tariamai labiausiai kvalifikuotų tiekėjų, o laimėjęs pasiūlymas būtų nustatytas realios, o ne tariamos konkurencijos sąlygomis;
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pirkimo darbai gali būti neįvykdyti nustatytu terminu, dėl ko gali būti prarastos ES struktūrinių fondų lėšos, projektas liktų neįgyvendintas. Priešingai, projektas dar tik planuojamas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas (visų pirkimo dalių sąlygų 3.1 p.), o pagal neseniai pakeistą 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Aplinkos ministro 2015-10-07 įsakymu Nr. D1-717, 25.1 p., pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti bent vieną rangos darbų viešąjį pirkimą – ši sąlyga jau yra tenkinama ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neišnyktų ir niekaip nepasikeistų;
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pripažįstami vien tik ieškovės interesai, o paneigtas viešasis interesas;
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės ir visuomenės nuostoliai būtų žymiai didesni, negu ieškovės. Šiuo metu duomenų apie atsakovės ar visuomenės nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių nesama ir jie yra mažai tikėtini. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu žala daroma ne tik ieškovei, bet ir kitiems tiekėjams bei viešajam interesui;
  1. Ieškinio tenkinimo atveju, jeigu pirkimo sutartys jau būtų sudarytos, jas pripažinus negaliojančiomis, taip pat tektų spręsti ir jau įvykdytų pirkimo sutarčių (įvykdytoje apimtyje) klausimą. Likusioms pirkimo sutarčių dalims galimai tektų vykdyti naujus viešuosius pirkimus, tokiu būdu išskaidžius pirkimus bendra atskirų jų dalių kaina būtų didesnė, nei darbus atlikus pagal vieną teisėtai pagal teisėtas viešojo pirkimo sąlygas išrinkto tiekėjo pasiūlymą, tikėtinai kiltų tokių viešųjų pirkimų finansavimo problemų, kiltų žalos atlyginimo tiekėjams klausimas, o realus pirkimo objektų gavimo laikas gyventojams gerokai nusitęstų;
  1. Teismų praktikoje panašiuose viešuose pirkimuose laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2009; 2009-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1519/2009; 2011-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011; 2012-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-718/2012);
 1. Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Prienų vandenys“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas netaptų neįmanomas ir nepasunkėtų. Be to,

  9laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turės didesnės žalos, nei žalos turėtų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.
 1. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė vykdo viešąjį pirkimą – supaprastintą ribotą konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ statybos rangos darbų pirkimas“ 1, 2 ir 3 dalis. Atsakovė 1 pirkimo dalimi perka Stakliškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, vandentiekio tinklų rekonstravimo ir nuotekų valymo įrenginio statybos darbus; 2 pirkimo dalimi perka Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus; 3 pirkimo dalimi perka Prienų miesto vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbus (atitinkamos dalies Konkurso sąlygų 1.1. p.). Ginčo pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“. Projektas planuojamas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas (atitinkamos dalies Konkurso sąlygų 3.1. p.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylose dėl viešųjų pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, kad nebūtų pažeisti potencialių tiekėjų teisėti interesai bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris (CPK 4237 str. 1 d.).
 1. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į pirkimo objektą, į aiškų visuomenės interesą turėti tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią nuotekų valymo ir vandens tiekimo infrastruktūrą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju gyventojų sveikata ir aplinkosauga yra svarbesnis visuomenės interesas, kadangi sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsme atsakovės vykdomų darbų įgyvendinimui bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo nepagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog ieškovės prašymas buvo atmestas nepagrįstai.
 1. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „KRS“ atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai