Byla 2-2479/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AS Merko Ehitus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2006-253/2011 pagal ieškovo AS Merko Ehitus ieškinį atsakovui Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliami klausimai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų teisėtumo.

5Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6AS Merko Ehitus 2011 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas pripažinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. 19-3177 „Dėl ieškovo AS Merko Ehitus pasiūlymo neatitikties kvalifikaciniams reikalavimams bei atmetimo“ neteisėtu, pripažinti atsakovo Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. 19-3315 „Dėl tiekėjų pasiūlymų eilės tvirtinimo ir supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ nugalėtojo paskelbimo“ neteisėtu bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 6 d. atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ (toliau – Konkursas). Ieškovas, veikdamas Bendrosios jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos 2011 m. balandžio 20 d. tarp ieškovo, UAB „Merko statyba“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, pagrindu 2011 m. balandžio 22 d. atsakovui pateikė pasiūlymą. 2011 m. birželio 10 d. atsakovas paprašė ieškovo pateikti patikslinimus/paaiškinimus dėl netikslių ieškovo duomenų apie kvalifikaciją ir 2011 m. birželio 14 ieškovas pateikė prašomus paaiškinimus, nurodydamas, kad jungtinės veiklos sutartyje (1.7.1–1.7.3 p.) yra terminologijos ir spausdinimo klaida ir vietoje minimų „nuotekų valymo įrenginių“ numatomi „nuotekų siurblinių“ statybos darbai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2011 m. liepos 8 d. raštu Nr. 19-3177 informavo ieškovą, kad atmeta jo pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad nesutinka su šiuo atsakovo sprendimu, tačiau 2011 m. liepos 19 d. atsakovas informavo ieškovą, kad viešojo konkurso komisija priėmė sprendimą atmesti ieškovo Konkursui pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų, atmesti ieškovo pretenziją bei pateikė raštą, kuriuo informavo apie Konkurso pasiūlymų eilę, nurodydama, kad ieškovo Konkursui pateiktas pasiūlymas yra atmestas.

7Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų I skyriaus, I skirsnio 25.3. punkte įvardyta, kad tikrinant dalyvių kvalifikaciją nedraudžiama atitinkamai papildyti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, tai taip pat įsakmiai nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) 32 str. Todėl, papildydamas pateiktą pasiūlymą, ieškovas vadovavosi atsakovo paskelbtomis Konkurso sąlygomis ir tokiais savo veiksmais nepažeidė nei Konkurso sąlygų, nei VPĮ reikalavimų. Nurodė, kad atsakovas, pripažindamas ieškovo pasiūlymą neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų, atmesdamas jį ir paskelbdamas pasiūlymų eilę, šiurkščiai pažeidė tiek Konkurso sąlygas, tiek VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

8Pareikštiems reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Tauragės rajono savivaldybės administracijos vykdomą viešojo pirkimo procedūrą bei pirkimo sutarties pasirašymą konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų teisiniuose ginčuose yra tiesiogiai susijęs su efektyvumo principo įgyvendinimu ir tiekėjų teisių apsaugos garantija. Tinkamai ir laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau teismo sprendimu ieškovo ieškinį patenkinus, iškils restitucijos problema, tuomet tiek atsakovas, tiek ieškovas patirs didžiulius nuostolius. Pasak ieškovo, ieškinyje yra nurodyta pakankamai daug pažeidimų, kurie akivaizdžiai pagrindžia atsakovo nesąžiningus veiksmus ieškovo atžvilgiu, o taip pat, kad konkurso nugalėtojas paskelbtas nepagrįstai, o atsakovas nesilaikė konkurso sąlygų ir VPĮ reikalavimų. Akcentavo, kad, kadangi atsakovas dar nėra sudaręs neteisėtos pirkimo sutarties, tačiau bet kuriuo metu ją gali sudaryti, būtina sustabdyti vykdomo viešojo konkurso procedūrą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad atliekamas viešasis pirkimas susijęs su asmenų gyvenančių Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose interesais, tuo pačiu ir su viešuoju interesu, todėl sustabdžius Konkurso procedūras gali nukentėti Tauragės rajono savivaldybės gyventojų teisėti interesai, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės tokiu būdu gali sąlygoti viešojo intereso pažeidimą. Konstatavo, kad šis pirkimas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų ir Perkančiosios organizacijos (atsakovės) lėšų, dėl šios priežasties laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų ekonomiškai netikslingas.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas atskiruoju skundu prašo ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomą viešojo pirkimo procedūrą bei pirkimo sutarties pasirašymą konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovo Konkursui pateiktame pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina yra 8 167 159,73 Lt su PVM. Kaip matyti iš atsakovo 2011 m. liepos 19 d. paskelbtos pasiūlymų eilės, jei atsakovas nebūtų atmetęs ieškovo pasiūlymo, ieškovo pateikta kaina būtų mažiausia ir ieškovas būtų pripažintas laimėtoju. Tuo tarpu nugalėtojo pasiūlyta kaina yra 9 147 600 Lt su PVM, tai yra beveik vienu milijonu didesnė nei pasiūlyta ieškovo. Taigi, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūros ir pirkimo sutarties pasirašymo, tiek atsakovas, tiek Lietuvos Respublika patirtų gerokai didesnių nuostolių, nei pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas nepagrįstai nurodo, kad svarbu įvykdyti pirkimą bet kokiais būdais ir įsisavinti Europos sąjungos paramos lėšas bei suteikti Tauragės gyventojams vandentiekio tinklus. Kadangi projektas finansuojamas ir LR Valstybės biudžeto, ir ES lėšomis, iš mokesčių mokėtojų surinkti pinigai būtų panaudojami neteisėtai, neracionaliai ir neekonomiškai, o teismui nustačius, kad atsakovas konkurso procedūras vykdė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir neteisėtai sudarė pirkimo sutartį, tektų grąžinti visas Europos struktūrinių fondų šiam projektui skirtas lėšas, dėl to lėšų panaudojimas taptų dar labiau netikslingas. Taip būtų pažeistas viešasis interesas. Šios aplinkybės patvirtina, kad būtent viešasis interesas reikalauja viešojo pirkimo sutarties pasirašymo sustabdymo, siekiant išvengti nepagrįstų nuostolių atsiradimo.
  3. Nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį su nesąžiningai ir neteisėtai paskelbtu Konkurso laimėtoju. Tokiu būdu būtų toleruojami tokie viešieji pirkimai, kurie vykdomi pažeidžiant VPĮ bei pačiose Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ignoruojama sąžiningos konkurencijos laisvė, ekonomiškumo ir racionalumo aspektas, iš esmės būtų apsunkinama ieškovo pažeistų teisių gynyba, o ieškinį galimai tenkinantis teismo sprendimas akivaizdžiai negalėtų būti vykdomas ir ieškovo teisės bei teisingumas būtų pažeisti.
  4. Šiuo metu pirkimo sutartis dar nėra sudaryta, bet tai gali būti padaryta bet kuriuo metu, todėl būtina sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūrą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto ieškovui galimai palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

16Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Jei preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, teismas paprastai turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1761/2011).

17Taigi konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių - viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo. Tačiau, jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) Estijos Respublikoje registruota įmonė AS Merko Ehitus ieškinyje pareiškė du reikalavimus: 1) pripažinti, kad atsakovo (viešojo pirkimo konkurso organizatoriaus) Tauragės rajono savivaldybės administracijos sprendimas dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimo neteisėtas; 2) pripažinti, kad atsakovo sprendimas dėl atvirame supaprastintame konkurse dalyvavusių tiekėjų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo paskelbimo yra neteisėtas. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas (viešojo pirkimo konkurso organizatorius) Tauragės rajono savivaldybės administracija netinkamai įvertino ieškovo pateiktą pirkimo pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ ir nepagrįstai jį atmetė kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas padarė neteisingą išvadą dėl ieškovo pateikto pasiūlymo, t. y. kad ieškovas, atsakydamas į atsakovo raštą dėl netikslumų pateiktame pasiūlyme ištaisymo, pateikė naują pasiūlymą. Ieškovo nuomone, pirkimo pasiūlyme nurodyto specialisto pakeitimas negali būti aiškinamas kaip naujo pasiūlymo pateikimas. Be to, ieškovo pateikto pasiūlymo pirkimo kaina (8 167 159,73 Lt) ženkliai mažesnė už konkurso laimėtojo pateikto pasiūlymo pirkimo kainą (9 147 600 Lt). Taigi ieškovas atsakovo veiksmų neteisėtumą grindžia faktiniais ir teisiniais argumentais (konkurso laimėtojas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, jo pasiūlymas neatitiko paslaugų specifikacijos, pažeistas lygiateisiškumo principas), konkrečiais įrodymais – pateikta jungtinės veiklos sutartimi, pretenzijomis, raštais, dokumentais apie specialistų kvalifikaciją (b.l. 6). Kolegijos vertinimu, ieškovo pareikšti reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia manyti, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, turėjo stabdyti šio pirkimo procedūras, nebent dėl pirkimo stabdymo nebūtų įsisavintos pirkimui skirtos lėšos, jei pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų ir šių lėšų įsisavinimo terminai yra trumpi.

19Iš bylos duomenų matyti, kad 2010 m. lapkričio 26 d. Tauragės rajono savivaldybės valdoma UAB Tauragės vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už Sanglaudos skatinimo veiksmų ir programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra“ įgyvendinimą, sudarė projekto „Vandentiekio tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-080) finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis). Šios sutarties 2.1 punkte nurodoma, kad projekto biudžeto didžiausia finansuojama suma – 20 027 000 Lt, iš kurios 16 916 625,12 Lt skiriama iš Europos Sąjungos fondų lėšų, 1 990 191,19 Lt iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o ne mažiau kaip 1 120 183,69 Lt iš projekto vykdytojo (arba partnerio) lėšų (Sutarties 2.2.1 – 2.2.3 punktai). Projektui finansavimas skiriamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o projekto finansavimo pabaiga – 2014 m. vasario 26 d. (Sutarties 3.3-3.4 punktai).

20Taigi, šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus tiekiamo vandens ir nuotekų kokybės gerinimui, užtikrinant regiono, šiuo atveju – Tauragės rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei valymą, šių paslaugų plėtrą. Geresne viešai tiekiamo vandens kokybe suinteresuota visuomenė, kadangi tai tiesiogiai lemia ir gyventojų sveikatą. Byloje nesant duomenų, kad dėl pirkimo procedūrų stabdymo pagal pareikštus reikalavimus iš esmės galėtų būti neįsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos, pirmosios instancijos teismas turėjo stabdyti šias procedūras. Žemesnės instancijos teismas netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nepagrįstai nenustatė draudimo atsakovui vykdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras. Nutartis dėl joje padarytų esminių proceso teisės normų pažeidimų naikintina, nustatytinas draudimas atsakovui vykdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

21Išnykus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pagrindui, atsakovas civilinio proceso įstatymo tvarka gali kreiptis į teismą su prašymu dėl teismo taikytų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo, taip pat gali prašyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144, 146, 147, 150 str.). Tuo atveju, jeigu ieškinys būtų atmestas, atsakovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti.

24Ieškovo Estijos Respublikoje registruotos įmonės AS Merko Ehitus (j.a. kodas 11520257, buveinė Jarvenava tee 9G, Talinas) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Uždrausti atsakovui Tauragės rajono savivaldybės administracijai (j.a. kodas 188737457, buveinė Respublikos g. 2, Tauragė) vykdyti supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ (pirkimo Nr. 103243) procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliami klausimai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų... 5. Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti... 6. AS Merko Ehitus 2011 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 7. Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų I skyriaus, I skirsnio 25.3. punkte... 8. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas atskiruoju skundu prašo ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 15. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 16. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 17. Taigi konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) Estijos Respublikoje registruota... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad 2010 m. lapkričio 26 d. Tauragės rajono... 20. Taigi, šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose... 21. Išnykus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pagrindui, atsakovas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti.... 24. Ieškovo Estijos Respublikoje registruotos įmonės AS Merko Ehitus (j.a. kodas...