Byla 2-3611-642/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Danute Žvinklyte, sekretoriaujant Astai Baristienei, vertejaujant Livijai Grajauskienei, , dalyvaujant ieškoves atstovui advokato padejejui R. M., atsakovui A. Š., atsakovu atstovui advokatui Žilvinui Brazaiciui, teismo posedyje išnagrinejusi ieškoves uždarosios akcines bendroves „Gelvora“ ieškini atsakovams A. Š. ir G. Š. del skolos priteisimo, ir

2n u s t a t e:

3ieškove kreipesi i teisma, prašydama priteisti solidariai iš atsakovu 66444,53 Lt skolos, 16000,84 Lt palukanas, 11962,38 Lt delspinigiu, 3013,17 Lt palukanu delspinigiu, 15,90 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 5 procentus nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo ivykdymo ir 2923,00 Lt žyminio mokescio. Ieškinyje nurode, kad 2009-03-31 „Swedbank“, AB (buves pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) su atsakovais pasiraše vartojimo kredito sutarti Nr. ( - ), remiantis kuria atsakovams buvo suteiktas kreditas. Atsakovai isipareigojo minetoje sutartyje nustatyta tvarka kredita gražinti bei moketi palukanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas „Swedbank“, AB. Taciau atsakovai netinkamai vykde mineta sutarti, todel „Swedbank“, AB sutarti nutrauke ir igijo teise reikalauti iš atsakovu gražinti visa likusi kredita. 2009-05-21 „Swedbank“, AB ir ieškove UAB „Gelvora“ sudare Reikalavimo perleidimo sutarti Nr. 09-20-54, pagal kuria „Swedbank“, AB atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovu atžvilgiu pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - ). Ieškovas praneše atsakovams apie reikalavimo perleidima ir tuo paciu pareikalavo ivykdyti isipareigojimus pagal mineta sutarti, taciau atsakovai skolos negražino. Teismo posedžio metu ieškoves atstovas advokato padejejas Raimondas Mažulis patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir praše ieškini tenkinti visiškai. Nurode, kad atsakovai nepateike teismui rašytiniu irodymu, kad kreipesi i banka prašydami keisti sutarties salygas. Mano, kad atsakovai nesistenge susitarti su banku del sutarties salygu pakeitimo.

4Atsakovai pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo teismo sumažinti netesybas, kadangi jos yra neprotingos ir akivaizdžiai per dideles. Pažymi, kad dali isipareigojimu pradiniam kreditoriui „Swedbank“, AB atsakovai yra ivykde. Teismo posedžio metu atsakovas A. Š. nurode, kad dirbo UAB „Sanlina“ direktoriumi ir kredita eme UAB „Sanlina“ verslo pletojimui. Pinigus skolinosi asmeniškai, nes imonei reikejo apyvartiniu lešu. Paskolos gražinti šiuo metu negali del sunkios finansines padeties, ne karta kreipesi i banka žodžiu prašydamas atideti kredito mokejima, taciau bankas atsakovo prašymo netenkino. Atsakovu atstovas advokatas Ž. B. nurode, kad atsakovai apie reikalavimo teises perleidima UAB „Gelvora“ buvo informuoti tik 2011 m. balandžio menesi, praejus beveik metams nuo sutarties sudarymo. Kadangi atsakovai yra sumokeje tam tikras sumas, todel atsižvelgiant i Lietuvos Auksciausiojo Teismo praktika, netesybos turetu buti mažintinos. Nurodo, kad su pradiniu kreditoriumi „Swedbank“, AB buvo tartasi del refinansavimo, tai patvirtinantys irodymai yra byloje. Prašo ieškini atmesti, teismui priemus kitoki sprendima, prašo sumažinti delspinigiu dydi.

5Atsakove. G. Š. i bylos nagrinejima neatvyko, apie teismo posedi jai pranešta asmeniškai pasirašytinai, atsiliepimo i pareikšta ieškini nepateike, todel byla, sutinkant ieškovei, nagrinetina iš esmes, nedalyvaujant atsakovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

6Byloje nustatytos aplinkybes

7Byloje esanciais irodymais, ieškoves atstovo paaiškinimais nustatyta, kad 2009-03-31 „Swedbank“, AB (buves pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) su atsakovais pasiraše vartojimo kredito sutarti Nr. ( - ), remiantis kuria atsakovams buvo suteiktas 66444,53 Lt kreditas. Atsakovai isipareigojo gražinti jiems suteikta kredita dalimis. Atsakovai savo isipareigojimu nevykde – negražino paimto kredito daliniu gražinimu VA Kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykde kitu isipareigojimu pagal sutarti, todel už sutarties nevykdyma yra skolingi 66444,53 Lt negražinto kredito, 16000,84 Lt nesumoketu palukanu už negražinta kredita, 11962,38 Lt delspinigiu už negražinta kredita, 3013,17 Lt nesumoketu delspinigiu už nesumoketas palukanas, iš viso 97420,92 Lt. 2009-05-21 AB bankas „Swedbank“ ir ieškove UAB ,,Gelvora“ sudare reikalavimo teisiu perleidimo sutarti Nr. 09-20-54, pagal kuria AB bankas „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovu A. Š. ir G. Š. atžvilgiu pagal vartojimo kredito sutarti Nr. 09-027187-VA.

8Del paskolos priteisimo pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - )

9Ištyrus byloje pateiktus rašytinius irodymus darytina išvada, kad tarp šaliu susidare paskolos sutartiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886, 6.870, 6.873 straipsniai). „Swedbank“, AB tinkamai vykde savo pareiga - suteike atsakovams A. Š. ir G. Š. sutartyje nurodyto dydžio paskola, taciau atsakovai savo sutartinius isipareigojimus pažeide, negražindami gautos paskolos sutartimi nustatytu laiku ir tvarka. Nors paskolos sutarties terminas nera pasibaiges, taciau, kai sutarties ivykdymo terminas praleistas, nukentejusioji šalis gali nutraukti sutarti, jeigu kita šalis neivykdo sutarties per papildomai nustatyta termina arba sutartis gali buti nutraukta joje numatytais atvejais, arba esant esminiam sutarties pažeidimui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnis, Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 11.2.1 punktas).

10Pažymetina, jog, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi buti atsižvelgiama i tai, ar nukentejusi šalis iš esmes negauna to, ko tikejosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumate ir negalejo ir negalejo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal sutarties esme griežtas prievoles salygu laikymasis turi esmines reikšmes; ar prievole neivykdyta tycia, ar del didelio neatsargumo; ar neivykdymas duoda pagrinda nukentejusiai šaliai nesitiketi, kad sutartis bus ivykdyta ateityje; ar sutarties neivykdžiusi šalis, kuri rengesi ivykdyti ar ivykde sutarti, patirtu labai dideliu nuostoliu, jeigu sutartis butu nutraukta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaujantis byloje esancia medžiaga bei atsižvelgiant i toki teisini reglamentavima, teismas turi pagrindo daryti išvada, jog „Swedbank“, AB su atsakovais A. Š. ir G. Š. sudaryta paskolos sutarti nutrauke teisetai, kadangi atsakovai laiku ir tinkamai nevykde sutartimi prisiimtu isipareigojimu, o tai pripažintina esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalis, Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 11.2.1 punktas). Byloje esantys rašytiniai irodymai pagrindžia, kad „Swedbank“, AB tinkamai ragino atsakovus vykdyti prievole, ispejo del vienašališko sutarties nutraukimo (b. l. 17). Pažymetina, jog, sudarydamos sutarti, sutarties šalys laisva valia nusistate tarpusavio teises ir pareigas, atsakovai neprieštaravo Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 11.2.1 punktas nuostatoms, sutikima su paskolos sutarties salygomis patvirtino parašu, todel 2009-03-31 teisetai sudaryta ir galiojanti paskolos sutartis jos šalims turi istatymo galia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsnio l dalis). Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti ivykdyti prievole draudžiama, todel laikytina, kad atsakovai pažeide prievoles, nes praleido prievoliu ivykdymo terminus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš byloje esanciu irodymu visumos matyti, kad atsakovai netinkamai vykde su „Swedbank“, AB sudaryta sutarti, t. y. netinkamai vykde savo sutartines prievoles – nemokejo kredito imoku bei nustatytu palukanu, del ko susidare isiskolinimas. Kadangi reikalavimo perleidejas „Swedbank“, AB savo reikalavimo teise i skola pagal vartojimo kredita iš atsakovu perleido ieškovei UAB „Gelvora“, todel atsakovai turi šia pareiga ivykdyti ieškovei, aplinkybiu, kad reikalavimas negalejo buti perleistas, pažeidžia atsakovu interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101-6.102 straipsniai). Atsakovai apie reikalavimo teises perleidima buvo informuoti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalis, I tomas, b.l. 171). Ieškove leistinomis irodinejimo priemonemis irode ir pagristai apskaiciavo susidariusiu isiskolinimu dydi, todel ieškoves reikalavimai del 66444,53 Lt skolos, 16000,84 Lt palukanu, yra visiškai tenkintini (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256, 6.258 straipsniai).

12Del reikalavimo priteisti 11962,38 Lt delspinigiu ir 3013,17 Lt palukanu delspinigiu

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsni, teismas turi teise ir pareiga kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nera neprotingai dideles. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsno 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali buti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai dideles arba jeigu skolininkas ivykde dali prievoles. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsniu nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelemis ir del to jas mažinti, ir spresdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrecios bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros. Netesybos gali buti mažinamos tik tiek, kad netaptu mažesnes už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilineje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant i visumoje formuojama teismu praktika, vertinant šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, i tai, kad atsakovai sutartimi isipareigojo moketi 15,90 procentu metine palukana norma už naudojimasi paskola, konstatuotina, kad delspinigiu suma yra neprotingai didele. Teismas, išanalizaves vartojimo kredito sutarties salygas, daro išvada, kad šaliu sudarytoje sutartyje itvirtinta salyga del delspinigiu dydžio (0,1 procentu dienos delspinigiu norma) nustato neproporcingai didele vartotojo civiline atsakomybe del sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu budu yra pažeidžiama šaliu teisiu ir pareigu pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnes sutarties puses – vartotojo – teises ir interesai. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad ieškoves reikalavimas priteisti iš atsakovu 0,1 procentu dydžio delspinigius yra nepagristas, todel teismo iniciatyva delspinigiu dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sažiningumo principus atitinkancio 0,01 procentu dydžio, iš atsakovu ieškovei priteistina dešimt kartu mažesne delspinigiu suma – 1196,24 Lt už 180 dienu laikotarpi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 4 dalis, 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 6.258 straipsnis). Kadangi vartojimo kredito sutartyje Nr. ( - ) buvo numatytas ir delspinigiu mokejimas už paveluotas sumoketi palukanas (0,1 procentu dienos delspinigiu norma) (Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 7.2 punktas), palukanu delspinigiu dydis taip pat mažintinas iki protingumo, sažiningumo principus atitinkancio 0,01 procentu dydžio, iš atsakovu ieškovei priteistina dešimt kartu mažesne delspinigiu suma – 301,32 Lt už 180 dienu laikotarpi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 4 dalis, 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 6.258 straipsnis).

14Del procesiniu palukanu priteisimo pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - )

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.874 straipsnio 1 dali paskolos gavejui laiku negražinus paskolos sumos, jis privalo moketi paskolos davejui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palukanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turejo buti gražinta, iki jos gražinimo dienos, neatsižvelgiant i palukanu, nustatytu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.37 straipsnyje, mokejima, jeigu paskolos sutartis nenustato, ko kita. Vartojimo kredito sutartyje Nr. ( - ) numatytos 15,90 procentu dydžio metines palukanos už paimta ir negražinta kredita, kurios yra skaiciuojamos ir mokamos iki viso kredito gražinimo bankui dienos. Esant šiai sutarties salygai, darytina išvada, kad ieškoves reikalavimas priteisti 15,90 procentu dydžio metines palukanas nuo negražintos 66444,53 Lt kredito sumos, nuo bylos iškelimo dienos iki viso kredito gražinimo bankui dienos, yra teisetas ir pagristas, todel tenkintinas.

16Termina ivykdyti pinigine prievole praleides atsakovas privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria sumoketi praleistas terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Remiantis šia teises norma, ieškovei iš atsakovu priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

17Ieškovei jos turetos bylinejimosi išlaidos, atsižvelgiant i patenkintu reikalavimu dali, priteistinos iš atsakovu, t.y. ieškovei priteistinos 2518,00 Lt dydžio išlaidos del žyminio mokescio sumokejimo (už reikalavimus, kuriu bendra suma yra 83942,93 Lt (teismo patenkintu reikalavimu suma) turi buti mokamas ne mažesnis kaip 2518,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

182011-02-17 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones skolininku A. Š. ir G. Š. turtui paliktinos galioti iki teismo sprendimo ivykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 93, 150, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškoves „Swedbank“, AB ieškini tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB solidariai iš atsakovu A. Š. ir G. Š. 66444,53 Lt skolos, 16000,84 Lt palukanu, 1196,24 Lt delspinigiu, 301,32 Lt palukanu delspinigiu, 15,90 procentu dydžio metines palukanas pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - ) nuo negražintos 66444,53 Lt kredito sumos, nuo bylos iškelimo teisme dienos 2011-02-17, iki viso kredito gražinimo bankui dienos, 5 procentu metines palukanas už priteista 83942,93 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme, 2011-02-17, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

22Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB iš atsakovo A. Š. 1259,00 Lt žyminio mokescio.

23Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB iš atsakoves G. Š. 1259,00 Lt žyminio mokescio.

242011-02-17 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones skolininku A. Š. ir G. Š. turtui palikti galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

25Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui, apeliacini skunda padavus Klaipedos miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Danute Žvinklyte, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e:... 3. ieškove kreipesi i teisma, prašydama priteisti solidariai iš atsakovu... 4. Atsakovai pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, kad su ieškiniu... 5. Atsakove. G. Š. i bylos nagrinejima... 6. Byloje nustatytos aplinkybes... 7. Byloje esanciais irodymais, ieškoves atstovo paaiškinimais nustatyta, kad... 8. Del paskolos priteisimo pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - )... 9. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius irodymus darytina išvada, kad tarp... 10. Pažymetina, jog, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi buti... 11. Vadovaujantis byloje esancia medžiaga bei atsižvelgiant i toki teisini... 12. Del reikalavimo priteisti 11962,38 Lt delspinigiu ir 3013,17 Lt palukanu... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsni, teismas turi teise... 14. Del procesiniu palukanu priteisimo pagal vartojimo kredito sutarti Nr. ( - )... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.874 straipsnio 1 dali... 16. Termina ivykdyti pinigine prievole praleides atsakovas privalo moketi 5... 17. Ieškovei jos turetos bylinejimosi išlaidos, atsižvelgiant i patenkintu... 18. 2011-02-17 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones skolininku 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 93, 150, 285... 20. ieškoves „Swedbank“, AB ieškini tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB solidariai iš atsakovu 22. Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB iš atsakovo A. Š.... 23. Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB iš atsakoves G.... 24. 2011-02-17 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones skolininku 25. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Klaipedos...