Byla e2-486-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutarties, kuria ieškovių prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti, civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinius atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“, uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostinės sistemos“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atvirame konkurse „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“, CVP IS numeris 189157, 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71.)-10546, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Interlux“; įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas atnaujinti pirkimo procedūras grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti atvirame konkurse „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“ (pirkimo Nr. 187169) pateiktus UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Interlux“ pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Nurodė, kad atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“. Sudariusi pasiūlymų eilę atsakovė nusprendė pirkimo sutartį sudaryti su tiekėja UAB „Interlux“ jungtinėje veikloje su UAB „Sormedica“, o ieškovės pasiūlymą nepagrįstai atmetė kaip neatitinkantį konkurso Techninės specifikacijos 1.11.1 ir 1.2.1 punktų reikalavimų.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vykdomo atviro konkurso ,,Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“ (pirkimo Nr. 189157) procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šio pirkimo procedūrų tęsimo vykdymu, įskaitant ir pirkimo sutarties sudarymą. Nurodė, kad atsižvelgus į ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, teisinius argumentus bei su ieškiniu pateiktus rašytinius įrodymus, yra pakankamas pagrindas manyti, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Taip pat egzistuoja grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Konkurse yra sudaryta pasiūlymų eilė, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartis gali būti sudaryta bet kuriuo momentu.

93.

10Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas ieškinyje prašo panaikinti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“. Nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės konkursui pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį Techninės specifikacijos reikalavimų. Tuo tarpu UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III dalies 1.3.3. punkto reikalavimo atlikti ne mažiau kaip 200 hematologinių tyrimų per valandą. UAB „Interlux“ pasiūlytas hematologinių tyrimų analizatorius Beckman Coulter DxH 800 remiantis viešai prieinamu naudotojo vadovu, gali atlikti tik 72 hematologinius tyrimus per valandą.

114.

12Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 189157), procedūras; įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Interlux“. Nurodė, kad ieškinio preliminarų pagrįstumą patvirtina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdis bei kartu su juo pateiktų įrodymų reikšmingumas. Be to, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo procedūros bus užbaigtos sudarant pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoja – UAB „Interlux“. Tokiu būdu būtų apsunkintos pirkimo dalyvių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį galimybės galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo byloje priėmimo atveju.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 18 d. nutartimi atmetė ieškovių UAB „Roche Lietuva“ ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

176.

18Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovės preliminariai pagrindė ieškinius procesine prasme – išdėstė ieškinių faktinį pagrindą, nurodė savo argumentus, pateikė atitinkamus dokumentus, kurie, jų manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Ieškinių forma ir turinys, kaip nurodė teismas, atitinka Civilinio proceso kodekso nustatytus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovių pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas joms palankus teismo sprendimas, nes ieškiniuose nurodytų argumentų ir pateiktų įrodymų pagrįstumas šioje proceso stadijoje nevertintinas, jų pagrįstumas teismo bus įvertintas išnagrinėjus bylą iš esmės.

197.

20Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad yra svarbu užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir ekonominį naudingumą, taip pat vertino, jog lyginant šio pobūdžio viešąjį interesą su visuomenės interesu gauti kokybišką ir operatyvią sveikatos priežiūros paslaugą, prioritetas turėtų būti teikiamas pastarajam interesui. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad konkursas yra labai užsitęsęs ir vyksta jau 19 mėnesių.

218.

22Pirmosios instancijos teismas, vertindamas antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sąlygos egzistavimą, nurodė, kad be abstrakčių teiginių dėl grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimo, jokių kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių ieškovės nenurodė, reikšmingų įrodymų nepateikė. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovės neįrodė grėsmės būsimo galimai ieškovėms palankaus teismo sprendimo įvykdymui ar jo vykdymo apsunkinimui.

23III.

24Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

259.

26Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Skundžiama nutartis pažeidžia viešųjų pirkimų ir civilinio proceso šalių lygiateisiškumo ir teismų formuojamos praktikos nuoseklumo principus.

299.2.

30Kitoje civilinėje byloje, kurioje ginčas kilęs dėl to paties konkurso, teismas iš esmės analogišką klausimą išsprendė priešingai nei priimdamas skundžiamą nutartį. Ta pati teisėja skirtingose situacijose priėmė visiškai skirtingas nutartis. Teismas visiškai skirtingai įvertino tas pačias faktines aplinkybes. Teismas pateikė skirtingas išvadas du kartus sprendęs analogišką klausimą – skundžiamoje nutartyje nėra nurodoma jokių motyvų, kodėl teismo vertinimas pasikeitė ar objektyviai galėjo pasikeisti, t. y. abiem atvejais faktinės aplinkybės buvo identiškos.

319.3.

32UAB „Roche Lietuva“ nėra atsakinga už tai, kad konkursas vyksta jau 19 mėnesių – priešingai, ieškovė ne kartą rodė iniciatyvą kuo greičiau išspręsti kylančius ginčus, tačiau to padaryti nepavyko dėl nuo ieškovės nepriklausiusių aplinkybių.

339.4.

34Skundžiamoje nutartyje neatsižvelgiama į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, taip pat neteisingai vertinamas viešasis interesas. Byla nėra išskirtinė, todėl buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

359.5.

36Nesutiktina su skundžiamos nutarties išvada, kad ieškovės neįrodė grėsmės būsimo galimai ieškovėms palankaus teismo sprendimo įvykdymui – UAB „Roche Lietuva“ įsitikinimu, ši grėsmė yra akivaizdi, be kitų aplinkybių, vien dėl to, nes netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija gali nedelsiant sudaryti sutartį su konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, ir tai ieškinio tenkinimo atveju lemtų, jog ir konkurso tikslai nebus pasiekti (įsigijus konkurso reikalavimų neatitinkančias prekes), tokiu būdu, be kita ko, pažeidžiant ir viešąjį interesą.

379.6.

38Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, konkurse bus sudaryta pirkimo sutartis su kitu tiekėju, o ieškovė tokią galimybę negrįžtamai praras. Žalos atlyginimo galimybė inicijuojant papildomus procesus ieškovės iš esmės netenkintų, nes tai reikštų papildomas išlaidas bei kitas sąnaudas tiek ieškovei, tiek ypatingai perkančiajai organizacijai. Būdama socialiai atsakinga įmone, UAB „Roche Lietuva“ nenorėtų išieškoti perkančiosios organizacijos – vienos iš pagrindinių gydymo įstaigų Lietuvoje – piniginių lėšų, kurios galėtų būti panaudotos kokybiškos įrangos įsigijimui, medikų atlyginimų kėlimui ar kt.

3910.

40Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4110.1.

42Ieškovės nuomone, pirkimo procedūrų stabdymas bei atsakovės įpareigojimas nesudaryti pirkimo sutarties su pirkimo laimėtoju yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių bei teisėtų interesų gynybą.

4310.2.

44Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo procedūros bus užbaigtos sudarant pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju – UAB „Interlux“. Tokiu būdu būtų apsunkintos pirkimo dalyvių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį galimybės ieškovei Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui galimai palankaus teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo atveju. Teismui panaikinus skundžiamą sprendimą, tektų, inter alia (be kita ko), spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su pirkimo laimėtoju, galiojimo pasekmių bei restitucijos taikymo. Ieškovės teisės į efektyvią teisių gynybą būtų suvaržytos.

4510.3.

46Teismas netinkamai, neatsižvelgdamas į suformuotą teismų praktiką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą dėl palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo grėsmės grindė aplinkybėmis, jog ieškovės, priėmus joms palankų teismo sprendimą, turės teisę ginti savo teises ir kitais būdais. Ši pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja ne tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, taip pat ir viešųjų pirkimų principams. Turėtų būti laikomasi pozicijos, jog yra pagrįsta ir racionalu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (išskyrus tam tikras specifines situacijas), o atsisakymo jas taikyti negalima grįsti ieškovės teisėmis vėliau naudotis Viešųjų pirkimų įstatymo suteikiamais kitais teisių gynybos būdais.

4710.4.

48Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nepažeidžiamas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, taip pat galimos neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos.

4911.

50Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5111.1.

52Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia realią grėsmę Kauno klinikų galimybėms užtikrinti tolimesnį kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. T. y., pritaikius laikinąsias apsaugos priemones egzistuoja reali grėsmė, kad Kauno klinikos nebegalės kokybiškai atlikti būtinų tyrimų, ir dėl to galimai atsirastų diagnostikos klaidų, būtų uždelstos diagnozės, pavėluotas gydymas, ligos komplikuotųsi ar net pacientą ištiktų mirtis. Įranga yra pasenusi.

5311.2.

54Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtų patiriami nuostoliai, nes laboratorijos patalpa, skirta tyrimų įrangai, nebūtų naudojama efektyviai, mėginių nešiojimui įdarbintiems asmenims mokamas darbo užmokestis, patiriamos išlaidos pasenusios įrangos nuolatiniam remontui.

5512.

56Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5712.1.

58Pirmosios instancijos teismas pagrįstai suteikė prioritetą viešojo pirkimo objekto apsaugai, o ne kelių bendrovių išimtinai komerciniams interesams.

5912.2.

60Ieškovės niekaip nepaneigė egzistuojančios skubos užbaigti viešojo pirkimo procedūras bei atitinkamai išsinuomoti hematologinius, biocheminius bei imunocheminius tyrimus atliekančią automatizuotą laboratorinę sistemą.

6112.3.

62Ieškovės atskiruosiuose skunduose neginčija, kad atsakovė šiuo metu reikiamus biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus įsigyja pagal 3 viešojo pirkimo sutartis, iš kurių net 2 baigia galioti 2019 m. kovo 18 d. Aptariamą aplinkybę, kaip reikšmingą sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nustatė teismas skundžiama nutartimi bei šia aplinkybe pagrįstai grindė teismo atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovių prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų sustabdęs pirkimo procedūras bei viešojo pirkimo sutarties pasirašymą ženkliai ilgiau nei galioja atsakovės sudarytos viešojo pirkimo sutartys dėl hematologinių, biocheminių bei imunocheminių tyrimų atlikimo, ir tai lemtų neigiamas pasekmes atsakovei atliekant hematologinius, biocheminius bei imunocheminius tyrimus (nebūtų užtikrintas tokių tyrimų nepertraukiamumas ir nuoseklumas, galimai kiltų ženklūs nuostoliai).

6312.4.

64Faktinė situacija, kai Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. nutartimi sprendė UAB „Interlux“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimų užtikrinimui, buvo visai kitokia nei nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1182-657/2019, kas lėmė pagrįstą ir teisingą tų pačių įrodymų skirtingą vertinimą skirtingose situacijose. Kita civilinė byla Nr. e2-1511-657/2018 buvo iškelta pagal UAB „Interlux“ ieškinį atsakovei dėl sprendimų, priimtų tuomet trečiojo asmens Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo atžvilgiu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dieną, t. y. 2018 m. sausio 26 d., tos pačios atsakovės sudarytos pirkimo sutartys dėl hematologinių, biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimo maksimaliai galiojo dar ilgiau nei 1 metus (iki 2019 m. kovo 18 d.). Todėl Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. nutartimi kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 pagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas byloje nepakenks hematologinių, biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimui bei atitinkamai atsakovei reikiamų tyrimų atlikimas teisminių procedūrų metu nebus nutrauktas, nes bus vykdomos galiojančios pirkimo sutartys su kitais tiekėjais.

6512.5.

66Atsakovė vykdomu pirkimu siekia įsigyti biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančią automatizuotą laboratorinę sistemą, kuri pagelbėtų atsakovei reikiamus medicininius tyrimus atlikti kokybiškiau bei ženkliai efektyviau. Automatizuotos laboratorinės sistemos įsigijimas prisidėtų prie sveikatos apsaugos sistemos gerinimo Lietuvoje. Ieškovės atskiruosiuose skunduose nepagrindė kuo nagrinėjamu atveju yra svarbiau ginti jų išimtinai komercinius interesus nei neginčytinai egzistuojantį viešąjį interesą savalaikiai turėti tyrimų automatizuotą laboratorinę sistemą tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ligoninėje.

6712.6.

68Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Interlux“ 2019 m. sausio 23 d. pasirašė sutartį dėl ginčo objekto – dėl biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos. Viešojo pirkimo sutarties pasirašymas ir jos įgyvendinimas užtikrina egzistuojantį viešąjį interesą automatizuotiems hematologiniams, biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams.

6912.7.

70Ieškovės – komercinę veiklą vykdančios bendrovės. Bendrovės nėra viešąjį interesą ginantys subjektai. Atitinkamai ieškovių reiškiamų reikalavimų tikslas yra išimtinai komercinio pobūdžio interesų patenkinimas (pelno siekis). Jeigu ieškovių reikalavimai byloje būtų patenkinti, tuomet ieškovės turėtų teisę į žalos atlyginimą. Žalos (nuostolių) dydžio klausimo įrodinėjimas ieškovėms neturėtų būti laikomas apsunkintu, nes ieškovės, dar teikiant komercinius pasiūlymus pirkime, įvertino ar turėjo įvertinti visus finansinius rodiklius (Pirkime patirtinas išlaidas, pelną (nuostolį), kt.).

7112.8.

72Ieškovių ieškiniai yra nepagrįsti, nes trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymas atitinka visus keliamus reikalavimus.

73Teismas

konstatuoja:

74IV.

75Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7613.

77Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

7814.

79Apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl bylos faktinių aplinkybių

8015.

81Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (b. t. II, b. l. 18-39, 51-70, 79-104). Ieškovės ieškinyje ginčija trečiojo asmens UAB „Interlux“ (pirkimo dalyvio) pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams (b. t. II, b. l. 1-14; b. t. IV, b. l. 1-25).

8216.

83Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vykdomo atviro konkurso ,,Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“ (pirkimo Nr. 189157) procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šio pirkimo procedūrų tęsimo vykdymu, įskaitant ir pirkimo sutarties sudarymą.

8417.

85Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas taip pat pateikė iš esmės analogišką prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 189157), procedūras; įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Interlux“.

8618.

87Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti ieškovių prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti prima facie pagrįstas ir, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismui atsisakius tenkinti ieškovių prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovės skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą motyvuoja tuo, kad tokia nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prieštarauja viešajam interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės patirs nuostolių. Byloje ginčo dėl ieškinių prima facie (iš pirmo žvilgsnio) pagrįstumo nėra. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinis teismas nurodo, kad ieškinių ir juose pateiktų reikalavimų pagrįstumas bus įvertintas bylą nagrinėjant iš esmės, teismui įvertinus visus byloje esančius įrodymus ir visų reikalavimų pagrįstumą visų aplinkybių kontekste. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-696-196/2018; 2018 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1818-381/2018). Bylose, kuriose vyrauja viešasis interesas, taip pat turi būti nustatoma, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neprieštaraus viešajam interesui. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1759-790/2018). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar (ir) paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1885-790/2018). Tai reiškia, kad jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, jų taikymas neatitiktų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad pirkimo dalykas susijęs su poreikiu gauti kokybišką ir operatyvią sveikatos priežiūros paslaugą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti neigiamas pasekmes ne tik pačios perkančiosios organizacijos (atsakovės) veiklai, tačiau ir joje besigydantiems ir jos paslaugomis besinaudojantiems pacientams. Apeliacinės instancijos teismas su šia išvada sutinka. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Pirkimu siekiama užtikrinti atsakovės vykdomą veiklą sveikatos priežiūros teikimo srityje atliekant kraujo tyrimus . Tam, jog vienoje didžiausių Lietuvos ligoninių, teikiančių aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtų sėkmingai vykdoma bei užtikrinama asmenų sveikatos priežiūra, yra būtina įvykdyti ginčo ir parinkti itin patikimą tiekėją, pateikusį pasiūlymą, kuris atitinka Perkančiosios organizacijos pateiktus techninius parametrus. Pirkimo objektas neabejotinai yra svarbus pacientams ir gydytojams pagerinti gydymo bei darbo sąlygas. Nagrinėjamos bylos atveju neabejotinai pirmenybė turi būti suteikiama siekiui užtikrinti kaip įmanomą kokybiškesnį ir operatyvesnį pacientų gydymą, nes naudojant pasenusią įrangą ir taikant laikinąsias apsaugos priemones jau ilgai užsitęsusiame pirkimo procese didėja rizika žmonių sveikatai bei gyvybei. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su ieškovėmis, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių jos patirtų tam tikros žalos. Pastebėtina, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau priėmus ieškovėms palankų teismo sprendimą, tiek ieškovės, tiek ir atsakovė patirtų tam tikrų nepatogumų bei nuostolių, vien ši aplinkybė savaime nėra pakankama laikinųjų apsaugos priemonių taikymui tokio pobūdžio ginče. Apeliacinis teismas pažymi, kad nagrinėjamos bylos atveju prioritetas teiktinas visuomenės interesui gauti naudą iš gydymo įstaigoje esančios naujesnės bei kokybiškos sveikatos apsaugai ir su ja susijusiems tyrimams atlikti skirtos įrangos. Taip pat pažymėtina, kad atsakovė šiuo metu reikiamus biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus įsigyja pagal 3 viešojo pirkimo sutartis, iš kurių net 2 baigia galioti 2019 m. kovo 18 d. Atsižvelgiant į tai, tikėtinai gali susiklostyti tokia situacija, kad atsakovė, kaip medicinos įstaiga, nebegalės atlikti tyrimų, kurie yra reikalingi ir reikšmingi teikiant sveikatos apsaugos ir gydymo paslaugas. Nesutiktina, kad didesnė žala daroma teikiant prioritetą visuomenės interesui nagrinėjamos bylos atveju, nes žmogaus sveikata ir gyvybė yra vienos iš esminių konstitucinių vertybių. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į atskirųjų skundų argumentą, jog pirmosios instancijos teismas analogiškoje situacijoje įrodymus vertino priešingai nei šioje situacijoje, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir dėl to turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones šio ginčo atveju, pažymi, kad atskiruosiuose skunduose nurodomas atvejis yra netapatus šiam ginčui, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė šios bylos trečiasis asmuo UAB „Interlux“. Pastaroji byla (bylos Nr. e2-1511-657/2018, proceso Nr. 2-56-3-00074-2018-8) iškelta visiškai skirtingomis aplinkybėmis, ginčas kilo ne tarp tų pačių šalių. Pažymėtina, kad ieškovių nurodoma Kauno apygardos teismo nutartis negali būti laikoma precedentu nagrinėjamos bylos atveju, nes šioje byloje susiklosčiusios faktinės aplinkybės yra netapačios. Dėl bylos procesinės baigties

8819.

89Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

90Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Roche Lietuva“... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašė... 9. 3.... 10. Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas ieškinyje prašo panaikinti... 11. 4.... 12. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 18 d. nutartimi atmetė ieškovių UAB... 17. 6.... 18. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovės preliminariai pagrindė... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad yra svarbu užtikrinti... 21. 8.... 22. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas antrosios būtinos laikinųjų... 23. III.... 24. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos... 27. 9.1.... 28. Skundžiama nutartis pažeidžia viešųjų pirkimų ir civilinio proceso... 29. 9.2.... 30. Kitoje civilinėje byloje, kurioje ginčas kilęs dėl to paties konkurso,... 31. 9.3.... 32. UAB „Roche Lietuva“ nėra atsakinga už tai, kad konkursas vyksta jau 19... 33. 9.4.... 34. Skundžiamoje nutartyje neatsižvelgiama į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo... 35. 9.5.... 36. Nesutiktina su skundžiamos nutarties išvada, kad ieškovės neįrodė... 37. 9.6.... 38. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, konkurse bus sudaryta pirkimo... 39. 10.... 40. Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo... 41. 10.1.... 42. Ieškovės nuomone, pirkimo procedūrų stabdymas bei atsakovės įpareigojimas... 43. 10.2.... 44. Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo procedūros bus... 45. 10.3.... 46. Teismas netinkamai, neatsižvelgdamas į suformuotą teismų praktiką,... 47. 10.4.... 48. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nepažeidžiamas viešasis... 49. 11.... 50. Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno... 51. 11.1.... 52. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia realią grėsmę Kauno... 53. 11.2.... 54. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtų patiriami nuostoliai,... 55. 12.... 56. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo... 57. 12.1.... 58. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai suteikė prioritetą viešojo pirkimo... 59. 12.2.... 60. Ieškovės niekaip nepaneigė egzistuojančios skubos užbaigti viešojo... 61. 12.3.... 62. Ieškovės atskiruosiuose skunduose neginčija, kad atsakovė šiuo metu... 63. 12.4.... 64. Faktinė situacija, kai Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. nutartimi... 65. 12.5.... 66. Atsakovė vykdomu pirkimu siekia įsigyti biocheminius, imunocheminius ir... 67. 12.6.... 68. Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Interlux“ 2019 m. sausio 23 d.... 69. 12.7.... 70. Ieškovės – komercinę veiklą vykdančios bendrovės. Bendrovės nėra... 71. 12.8.... 72. Ieškovių ieškiniai yra nepagrįsti, nes trečiojo asmens UAB „Interlux“... 73. Teismas... 74. IV.... 75. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 76. 13.... 77. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 78. 14.... 79. Apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d.... 80. 15.... 81. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė vykdo atvirą... 82. 16.... 83. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašė... 84. 17.... 85. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos... 86. 18.... 87. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti... 88. 19.... 89. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 90. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 91. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....