Byla e2-1885-790/2018
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1536-479/2018 pagal ieškovės Solaris Bus & Coach S.A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Solaris Bus & Coach S.A. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ (toliau – ir atsakovė), kuriame prašė pripažinti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo „Naujų žemagrindžių autobusų ir jų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas“, kurio Nr. 384037, (toliau – ginčo pirkimas) sąlygas (pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2. punktą; 6.1 priedą „Transporto priemonių mazgų ir agregatų sąrašas“; 6 priedo „Sutarties projektas“ 5.3 punktą; 6 priedo „Sutarties projektas“ 8.1 punktą, 5 priedo ekonominio naudingumo ketvirto kriterijaus penktąjį parametrą „Tiekėjo garantinis servisas – atstumas nuo Perkančiojo subjekto buveinės“) neteisėtomis ir jas panaikinti.

82.

9Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties dėl pirkimo I ir II dalių, o jei sutartis ar sutartys jau sudarytos – sustabdyti tokių sutarčių vykdymą. Ieškovė nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasidarys nebeįmanomas arba jo įvykdymas pasunkės. Viešai prieinami duomenys patvirtina, kad finansavimas projektui, kurio metu siekiama atnaujinti miesto viešojo transporto priemonių parką, yra skirtas, tačiau jokios informacijos apie riziką prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas dėl terminų ar kitų aplinkybių nėra. Atsakovė Klaipėdos mieste teikia viešąsias keleivinio transporto paslaugas. Informacijos apie tai, kad tokios paslaugos teikimas būtų sutrikęs ar kad šiuo metu būtų nepakankamas transporto priemonių skaičius paslaugai teikti, nėra. Atsakovė turi pakankamą autobusų parką, kurį prižiūri ir tvarko, turi atitinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, todėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis nebus daroma žala. Tuo labiau, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpis yra pakankamai trumpas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrintas skaidrių ir aiškių pirkimo procedūrų procesas. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nagrinėjamoje byloje galėtų sukelti nepagrįstai didelius nuostolius pačiai atsakovei.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė ginčo pirkimo procedūras, įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sutartis jau būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

144.

15Teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys gali būti vertinamas kaip tikėtinai pagrįstas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies prasme.

165.

17Teismo vertinimu, šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti nepagrįstai bloginama ieškovės padėtis, nes kyla reali grėsmė, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė gali tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti pirkimo sutartį su kitais tiekėjais. Dėl to teismui nustačius pažeidimus, susijusius su ginčijamo pirkimo sąlygų teisėtumu, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba jo įvykdymas apskritai gali tapti neįmanomas. Teismas taip pat pažymėjo, kad tęsiant pirkimo procedūras pagal ginčijamas pirkimo sąlygas, kurios galbūt neatitinka įstatymo, skaidrumo bei sąžiningos konkurencijos reikalavimų, būtų pažeidžiama tiek ieškovės, tiek kitų tiekėjų teisė į vykdomo konkurso procedūrų skaidrumą bei teisėtumą. Į bylą nebuvo pateikta duomenų, kad šiuo metu atsakovės turimi autobusai yra netinkami naudoti pagal paskirtį ir dėl to yra būtinas neatidėliotinas naujų transporto priemonių įsigijimas. Vien ginčo pirkimu siekiamų įsigyti prekių ir paslaugų specifika nėra pakankama spręsti, kad šiuo atveju turėtų būti teikiamas prioritetas kuo greičiau šioms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų pažeisti viešąjį interesą, taip pat proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

206.

21Atsakovė atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti, pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 400 000 Eur dydžio užtikrinimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

226.1.

23Ieškovė pretenzijos pateikimo terminą praleido 21 darbo dieną, t. y. daugiau nei dvigubai, lyginant jį su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte imperatyviai nustatytu 10 dienų terminų. Toks termino praleidimas yra ženklus ir nepateisinamas. Priežiūros procedūra, susijusi su viešaisiais pirkimais, apima privalomą ikiteisminę stadiją, kurios ieškovė tinkamai nesilaikė.

246.2.

25Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai ir neproporcingai suvaržo atsakovės ir visuomenės dalies interesus, o ieškovei nepagrįstai suteikiamas perdėtas pranašumas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su partnere – atsakove – siekia įgyvendinti projektą, kurio metu būtų atnaujintas Klaipėdos miesto viešasis transportas. Ginčo pirkimu bus įsigyjami žemagrindžiai autobusai ir jų techninio aptarnavimo paslaugos. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – ir Projektas). Projektu siekiama pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę Klaipėdos mieste ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Pakeitus autobusus, viešasis transportas taptų patrauklesnis, gyventojai aktyviau juo naudotųsi, padidėtų pervežamų keleivių skaičius, sumažėtų naudojimasis individualiais automobiliais, o tai reikšmingai sumažintų oro užterštumą.

266.3.

27Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5 017 000 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos sudaro 4 264 450 Eur. Klaipėdos miesto savivaldybės ir atsakovės nuosavos lėšos – 752 550 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. sausio mėnuo. Kiekviena uždelsta diena tik padidins realią grėsmę dėl Europos Sąjungos finansavimo nutraukimo. Laiku neįsisavinus Europos Sąjungos lėšų, perkančioji organizacija patirtų didelių nuostolių, o tai pažeistų ir viešąjį interesą. Tai reiškia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų.

286.4.

29Ginčo pirkimas yra ypatingai svarbus visam Klaipėdos miestui. Naujų autobusų eksploatavimas leis ženkliai sumažinti išmetamųjų dujų kiekį mieste, todėl pirkimas svarbus aplinkos apsaugai ir gyventojų teisei į saugią aplinką. Turimo viešojo transporto būklė neatitinka Europos Sąjungos keliamų aplinkos apsaugos standartų. Dėl autobusų amžiaus ir dažnėjančių gedimų vežėjai gali nesugebėti įvykdyti viešųjų paslaugų teikimo sutartyse numatytų įsipareigojimų, prarasti keleivių pasitikėjimą, toliau didinti miesto oro taršą, prarasti pozicijas rinkoje. Todėl viešasis transportas turi būti kuo skubiau atnaujintas.

306.5.

31Nagrinėjamu atveju pareikštas ieškinys negali būti vertinamas kaip tikėtinai pagrįstas.

326.6.

33Šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, kurioms įsisavinti numatyti griežti terminai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali lemti tai, kad projektui įgyvendinti skirtos lėšos bus neįsisavintos ir, atitinkamai, projektas neįgyvendintas.

346.7.

35Jei būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė prašo pareikalauti ieškovės pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kurį sudaro 400 000 Eur.

367.

37Ieškovė atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

387.1.

39Atsakovės argumentai dėl neva nesilaikytos privalomos ikiteisminės ginčo tvarkos yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas.

407.2.

41Ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

427.3.

43Atsižvelgiant į projektui įgyvendinti skirtą terminą ir terminą, per kurį perkamos transporto priemonės turi būti pristatytos atsakovei, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas nebus prarastas ir jokios realios grėsmės jį prarasti nėra.

447.4.

45Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos ypatingai sparčiai, todėl net ir skaičiuojant maksimalius terminus bylai išnagrinėti, pridedant 170 dienų perkamoms transporto priemonėms pristatyti, nėra jokios rizikos, kad iki 2020 m. sausio 31 d. atsakovė neįgyvendins projekto. Net ir tenkinus ieškovės ieškinį ir nutraukus pirkimą, naujo viešojo pirkimo procedūroms atlikti vis vien būtų pakankamas terminas. Atsakovė neįrodė, kad yra reali grėsmė prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą. Nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas pirkimo procedūrų teisėtumui užtikrinti. Atsakovė taip pat nepateikė duomenų, kad šiuo metu keleivinio transporto Klaipėdos mieste paslaugos nebūtų teikiamos ir kad egzistuoja objektyvios priežastys ypatingai svarbai tęsti procedūras net galbūt pažeidžiant viešąjį interesą pirkimą vykdyti pagal skaidrias ir sąžiningas procedūras.

467.5.

47Atsakovė nepateikė įrodymų, kad atsakovės turimi autobusai yra netinkami naudoti pagal paskirtį ir dėl to yra būtinas neatidėliotinas naujų transporto priemonių įsigijimas.

487.6.

49Atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius, kad egzistuoja reali grėsmė, jog vežėjai dėl prastos dabar naudojamų autobusų kokybės gali neaptarnauti atitinkamų keleivinio transporto paslaugų maršrutų.

507.7.

51Atsakovės pateiktos 2015 m. vasario 23 d. Keleivių vežimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 20150223/1 ir 2015 m. vasario 23 d. Keleivių vežimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 20150223/2 neturi sąsajos su klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

527.8.

53Atsakovė suabsoliutina Klaipėdos miesto Darnaus judumo planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu T2-185. Atsakovė siekia sudaryti įspūdį, esą jos perkami 17 vnt. autobusų išspręs visus judumo klausimus Klaipėdoje. Vis tik, atsakovė net neįrodinėja, kokią reikšmę realiai turės įsigyjami autobusai, o vien deklaratyvių teiginių pateikimas nesudaro pagrindo panaikinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

54Teismas

konstatuoja:

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

578.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

599.

60Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė ginčo pirkimo procedūras, įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sutartis jau būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

6110.

62CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 2 dalį teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

6311.

64Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visų pirma grindžia tuo, kad byloje pareikštas ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu atsakovės atskirojo argumentu nesutinka. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

6512.

66Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ieškinyje nurodė reikalavimus ir pateikė dėl jų faktinius bei teisinius argumentus, taip pat kartu su ieškiniu pateikė ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Tai, ar ieškovė tinkamai laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Šią aplinkybę neabejotinai patvirtina ieškovės ir atsakovės procesinių dokumentų (ieškinio, atsiliepimo į ieškinį) turinys, t. y. kad tarp šalių yra kilęs ginčas ne tik dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, bet ir dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos laikymosi. Ar ieškovė tinkamai laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos galutinai atsakys pirmosios instancijos teismas sprendime, priimtame išnagrinėjus bylą iš esmės.

6713.

68Atsakovė taip pat nesutinka su nagrinėjamoje byloje suteiktu prioritetu pirkimo procedūrų teisėtumui užtikrinti. Atsakovė įrodinėja, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis pažeidžiamas viešasis interesas, nes sustabdžius pirkimą kyla grėsmė neįsisavinti Europos Sąjungos lėšų, be to, pirkimas yra susijęs su aplinkos gerinimu.

6914.

70Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju viešasis interesas visų pirma reikalauja ginti ieškovės privatų interesą siekti, kad su ja būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, taip pat visos visuomenės poreikį racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas. Šios bylos atveju kuo skubesnis prekių ir paslaugų įsigijimas nepripažįstamas prioritetiniu.

7115.

72Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad ginčo pirkimu siekiamos įsigyti prekės yra reikalingos ir svarbios visuomenei (jos daliai), nes juo siekiama pagerinti Klaipėdos mieste viešojo transporto kokybę ir paskatinti gyventojus labiau naudotis viešojo transporto paslaugomis. Tačiau projekto įgyvendinimo terminas – 2020 m. sausio mėnuo. Iki šio termino pabaigos liko dar pakankamai daug laiko. Pagal ginčo pirkimo sąlygas prekės perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir perduotos pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 170 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (ginčo pirkimo sąlygų 2.6.1 punktas).

7316.

74Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme byla šiuo metu jau yra išnagrinėta, atidėtas sprendimo priėmimas ir paskelbimas 2018 m. gruodžio 3 d. 16 val. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Dėl viešųjų pirkimų byloms išnagrinėti nustatytų trumpų procesinių terminų (CPK 4238 straipsnio 4 dalis) pirkimo procedūros nenusikels ilgam.

7517.

76Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šios nutarties 15 ir 16 punktuose nurodyti terminai neleidžia sutikti su atsakove, kad šiuo metu egzistuoja reali grėsmė prarasti siekiamoms įsigyti prekėms ir paslaugoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtą finansavimą. Todėl pagrindo spręsti, kad dėl sustabdytų ginčo pirkimo procedūrų Klaipėdos miesto gyventojai praras galimybę naudotis atnaujintu autotransportu, nėra. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik nusikels naudojimosi autobusais pradžios terminas, tačiau, minėta, neilgam. Be to, kaip jau buvo nurodyta, egzistuoja ne tik visuomenės poreikis naudotis kokybišku viešuoju transportu, bet ir poreikis prekėms ir paslaugos įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai ir skaidriai, viešojo pirkimo procedūros atlikti teisėtai, užtikrinti tiekėjų konkurenciją.

7718.

78Atsakovė atskirajame skunde daug dėmesio skiria aplinkybėms, susijusioms su aplinkos apsaugos gerinimu, t. y. kad naujų autobusų eksploatavimas leis sumažinti anglies dioksido dujų išmetimą Klaipėdoje 855 t per metus. Atsakovė teisingai nurodo, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, nes tokia pareiga yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka, kad atnaujinus viešojo transporto priemones, atitinkamai, atsiradus galimybei plėsti švaresnių degalų naudojimą, neabejotinai sumažės ir aplinkos tarša. Tačiau, kaip jau buvo minėta, net ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, dėl trumpų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminų viešojo transporto atnaujinimas nusikels neilgam laikui. Be to, iš įgyvendinamo projekto tikslo matyti, kad juo siekiama visų pirma pagerinti viešuoju transportu teikiamų paslaugų kokybę ir paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu, o ne sumažinti aplinkos taršą.

7919.

80Atsakovė nurodo, kad ji, tapdama paslaugų tiekėja (operatore) dėl keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais Klaipėdos mieste, įsipareigojo užtikrinti, jog ekologiškų transporto priemonių procentas jau 2019 m. sausio 1 d. būtų ne mažesnis nei 60 proc. Tačiau, kaip teisingai nurodo ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovė nepateikė duomenų, kiek ekologiškų transporto priemonių yra naudojama šiuo metu. Be to, net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo pirkimu siekiamos įsigyti prekės, atsižvelgiant į pirkimo sąlygose nurodytą jų pristatymo terminą, objektyviai jau negalėtų būti pristatytos iki 2019 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad nurodyto atsakovės įsipareigojimo užtikrinimas nėra susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje (ne)taikymu.

8120.

82Nors atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad dėl šiuo metu turimų ir naudojamų autobusų amžiaus ir dažnėjančių gedimų vežėjai gali nesugebėti įvykdyti viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, prarasti keleivių pasitikėjimą, tačiau tokie atsakovės teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio. Atsakovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių jos nurodomus teiginius apie dažnus autobusų gedimus. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad egzistuoja reali grėsmė, susijusi su negalėjimu vykdyti viešųjų paslaugų teikimo ir viešojo transporto keleivių pasitikėjimo praradimu.

8321.

84Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ta aplinkybė, jog priėmus ieškovei palankų sprendimą ji galėtų pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais, nesudaro pagrindo naikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nuostolių atlyginimo institutas yra mažiau efektyvus teisių gynimo būdas nei šiuo metu ieškovės pasirinktas.

8522.

86Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje nustatytas aplinkybes, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų neturi pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl nutartis paliekama nepakeista.

8723.

88Atsakovė atskirajame skunde prašo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šis prašymas nagrinėjant atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nesprendžiamas. Tokia teismo išvada yra pagrįsta apeliacinio proceso paskirtimi, t. y. patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). Be to, iš civilinės bylos duomenų matyti, kad atsakovės prašymas užtikrinti atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartimi.

89Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

90Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Solaris Bus & Coach S.A. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į... 8. 2.... 9. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino ieškovės... 14. 4.... 15. Teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys gali būti vertinamas kaip... 16. 5.... 17. Teismo vertinimu, šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 6.... 21. Atsakovė atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio... 22. 6.1.... 23. Ieškovė pretenzijos pateikimo terminą praleido 21 darbo dieną, t. y.... 24. 6.2.... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai ir neproporcingai... 26. 6.3.... 27. Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma –... 28. 6.4.... 29. Ginčo pirkimas yra ypatingai svarbus visam Klaipėdos miestui. Naujų... 30. 6.5.... 31. Nagrinėjamu atveju pareikštas ieškinys negali būti vertinamas kaip... 32. 6.6.... 33. Šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos... 34. 6.7.... 35. Jei būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė prašo... 36. 7.... 37. Ieškovė atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo atsakovės... 38. 7.1.... 39. Atsakovės argumentai dėl neva nesilaikytos privalomos ikiteisminės ginčo... 40. 7.2.... 41. Ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.... 42. 7.3.... 43. Atsižvelgiant į projektui įgyvendinti skirtą terminą ir terminą, per... 44. 7.4.... 45. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos ypatingai sparčiai, todėl net ir... 46. 7.5.... 47. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad atsakovės turimi autobusai yra netinkami... 48. 7.6.... 49. Atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius, kad egzistuoja... 50. 7.7.... 51. Atsakovės pateiktos 2015 m. vasario 23 d. Keleivių vežimo paslaugų teikimo... 52. 7.8.... 53. Atsakovė suabsoliutina Klaipėdos miesto Darnaus judumo planą, patvirtintą... 54. Teismas... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 8.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 59. 9.... 60. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 61. 10.... 62. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 63. 11.... 64. Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 65. 12.... 66. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ieškinyje nurodė reikalavimus ir... 67. 13.... 68. Atsakovė taip pat nesutinka su nagrinėjamoje byloje suteiktu prioritetu... 69. 14.... 70. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 71. 15.... 72. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad ginčo pirkimu... 73. 16.... 74. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad... 75. 17.... 76. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šios nutarties 15 ir 16 punktuose... 77. 18.... 78. Atsakovė atskirajame skunde daug dėmesio skiria aplinkybėms, susijusioms su... 79. 19.... 80. Atsakovė nurodo, kad ji, tapdama paslaugų tiekėja (operatore) dėl keleivių... 81. 20.... 82. Nors atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad dėl šiuo metu turimų ir... 83. 21.... 84. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ta aplinkybė, jog... 85. 22.... 86. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje... 87. 23.... 88. Atsakovė atskirajame skunde prašo pareikalauti, kad ieškovė pateiktų... 89. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 90. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....