Byla 2-1492/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Algirdo Gailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-625-124/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių vandenys“ dėl supaprastinto atviro konkurso sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2010-01-20 pateikė teismui ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Raseinių vandenys“ supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Raseinių mieste, Ariogalos mieste ir Viduklės miestelyje“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kuriais buvo atmestas jo pasiūlymas ir nuspręsta netenkinti pretenzijos reikalavimų, o taip pat įpareigoti atsakovą sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją ieškovo pasiūlymą. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visas supaprastinto atviro konkurso procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, o jeigu pirkimo-pardavimo sutartis jau sudaryta – sustabdyti šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 22 d. nutartimi šį prašymą patenkino ir sustabdė visas minėto supaprastinto atviro konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje.

6Teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Raseinių vandenys“ atskirąjį skundą, 2010 m. vasario 8 d. nutartimi pritaikytas minėtas priemones panaikino.

7Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti tokias priemones. Nurodė, kad atsakovas, vykdydamas konkursą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) imperatyvias nuostatas bei ieškovo teises ir teisėtus interesus, o nesustabdžius vykdomo pirkimo procedūrų, teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkintas ieškovo ieškinys, vykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Teigė, kad jo pateikto pasiūlymo kaina yra beveik dvigubai mažesnė už nugalėtojo, todėl kartu būtina užtikrinti ir viešąjį interesą, kad Europos Sąjungos skirtos lėšos būtų naudojamos ekonomiškai ir racionaliai.

8Teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi šį ieškovo prašymą atmetė. Teismas sprendė, kad projekto įgyvendinimas ir pirkimo procedūra yra tiesiogiai susiję su viešuoju interesu, nes projektu siekiama pagerinti Raseinių rajono, Ariogalos miesto ir Viduklės miestelio gyventojų gyvenimo kokybę, o sustabdžius vykdomas procedūras atsakovas gali prarasti galimybę pasinaudoti 9 414 945,88 Lt Europos Sąjungos fondo finansavimu. Pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu ieškovui palankus teismo sprendimas būtų priimtas pirkimo procedūroms pasibaigus, ieškovas turės teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo.

9Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir jo prašymą patenkinti. Skunde rašoma:

101. Teismas neteisingai aiškino viešojo intereso sąvoką, pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas aiškinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas – racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas, garantuoti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

112. Teismas netinkamai gynė viešąjį interesą, nes neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kurioje nurodoma, kad atsakovas, vykdydamas šias procedūras, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, taip pat neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

123. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė motyvų (CPK 329 str. 2 d. 4 p.), taip pat netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, neatsižvelgė į teisingumo, protingumo principus, neanalizavo ir nepasisakė dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, jog atsakovas nepagrįstai UAB ,,Pireka“ pripažino laimėjusiu, nes jo pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad dėl sunkios finansinės padėties konkurso nugalėtojas UAB ,,Pireka“ nebus pajėgus tinkamai įvykdyti sutartį, be to, jo pasiūlyta kaina viršija visą projektui numatytą finansavimą.

13Atsakovas UAB „Raseinių vandenys“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai atisakė taikyti minėtas priemones siekdamas apginti viešąjį interesą. Teigia, jog apeliantas skundą grindžia tik prielaidomis, argumentais, susijusiais su ieškinio pagrįstumu, kurių teismas šioje stadijoje nenagrinėja ir nevertina.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso normas, o taip pat nenukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos nagrinėjamais klausimais ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

16Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovo paskelbto supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Raseinių mieste, Ariogalos mieste ir Viduklės miestelyje“ viešųjų pirkimo komisijos sprendimo, kuriuo ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymas pripažintas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą vertinti jo pasiūlymą ir įtraukti į pasiūlymų eilę. Kaip minėta, teismas skundžiama nutartimi panaikino ankstesne teismo nutartimi taikytą viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymą.

17Kaip žinoma, pagal VPĮ 95 straipsnį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, tai yra, jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti šias priemones, jeigu tai pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui, o pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir pažeistas viešasis interesas. Apeliantas teisingai nurodė, jog viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, o bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad, viešasis pirkimas vykdomas siekiant užtikrinti socialiai būtinų tinkamos kokybės geriamo vandens, atitinkančio higienos reikalavimus, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų, taip pat aplinkos taršą Raseinių rajone, Ariogalos mieste bei Viduklės miestelyje. Todėl teisėjų kolegija laiko pagrįstais atsakovo argumentus, išdėstytus atsiliepime į atskirąjį skundą, jog ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktika, formuojama tokio pobūdžio bylose, taip pat rodo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo darbų bei paslaugų pirkimas turi viešąjį interesą, o teismo pareiga, kaip žinoma, yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias jį pažeisti. Todėl tais atvejais, kai nustatoma, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, teismas atsisako jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 2-1212/09, Nr. 2-987/09, Nr.2-587/2007, Nr.2-638/2007, Nr. 2-645/07 ir kt.). Remdamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija mano, kad nagrinėjamoje byloje teismas teisingai nagrinėjamoje byloje prioritetą teikė prieš tai apibūdintam viešajam interesui ir pagrįstai panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 185 str.).

19Apeliantas teisingai nurodo, kad atsakovas, vykdydamas viešojo pirkimo procedūras, privalo racionaliai naudoti valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos skiriamas lėšas. Tačiau kolegijos nuomone, ieškovas, prašydamas taikyti minimas priemones, viešąjį interesą traktuoja susiaurindamas jį tik iki bylos šalių interesų lygsvaros, nors atsakovas, kaip pirkimų organizatorius, vadovaudamasis ne tik mažiausios kainos kriterijumi, bet laikydamasis viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimų, privalo užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi ne vien dėl savo interesų, o siekdamas užtikrinti investiciniam projektui skiriamų lėšų tinkamą panaudojimą, tuo pačiu kokybišką paslaugų suteikimą ir ilgalaikį Raseinių rajono gyventojų poreikių patenkinimą. Be to, kaip pagrįstai nurodė teismas, sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovas gali prarasti galimybę pasinaudoti skiriamomis lėšomis (CPK 178 str.).

20Priešingai nei teigia apeliantas, teismas nurodė aplinkybes, kuriomis grindė savo sprendimą (CPK 338, 270 str.). Tuo tarpu kaip teisingai pažymėjo atsakovas, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, nevertina pareikšto ieškinio pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimų pagrįstumu (teismas neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, netinkamai vertino įrodymus, susijusius su atsakovo sprendimų neteisėtumu, sunki konkurso laimėtojo finansinė padėtis ir kt.).

21Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2010-01-20 pateikė teismui... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 22 d. nutartimi šį prašymą... 6. Teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Raseinių vandenys“ atskirąjį... 7. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pakartotinai kreipėsi į... 8. Teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi šį ieškovo prašymą atmetė.... 9. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Teismas neteisingai aiškino viešojo intereso sąvoką, pažeidė Lietuvos... 11. 2. Teismas netinkamai gynė viešąjį interesą, nes neatsižvelgė į... 12. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė motyvų (CPK 329 str. 2 d. 4 p.),... 13. Atsakovas UAB „Raseinių vandenys“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad teismas,... 16. Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovo paskelbto supaprastinto... 17. Kaip žinoma, pagal VPĮ 95 straipsnį pirkimo procedūros negali būti... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad, viešasis pirkimas vykdomas siekiant... 19. Apeliantas teisingai nurodo, kad atsakovas, vykdydamas viešojo pirkimo... 20. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas nurodė aplinkybes, kuriomis grindė... 21. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo atskirasis skundas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 23. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį palikti...