Byla 2-587/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Congestum Group“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Garantas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2311-39/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Congestum group“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Garantas“ ieškinį atsakovui Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilmanto statyba“) dėl viešųjų pirkimų įstatymo ginamų tiekėjo interesų pažeidimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Congestum Group“ ir UAB „Garantas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos supaprastinto atvirojo konkurso baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje, statybos darbams pirkti viešojo pirkimo komisijos 2007 m. birželio 26 d. sprendimą pripažinti UAB ,,Vilmanto statyba“ pasiūlymą kaip atitinkantį konkurso sąlygų reikalavimus ir įrašyti minėto konkurso dalyvį į preliminarią pasiūlymų eilę; 2) įpareigoti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos supaprastinto atvirojo konkurso baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje, statybos darbams pirkti viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB ,,Vilmanto statyba“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų; 3) panaikinti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos supaprastinto atvirojo konkurso baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11,Vilniuje, statybos darbams pirkti viešojo pirkimo komisijos 2007 m. birželio 22 d. sprendimą atmesti bendrą UAB ,,Congestum Group“ bei UAB ,,Garantas“ pasiūlymą; 4) įpareigoti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos supaprastinto atvirojo konkurso baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje, statybos darbams pirkti viešojo pirkimo komisiją pripažinti bendrą UAB ,,Congestum Group“ bei UAB ,,Garantas“ pasiūlymą, kaip atitinkantį konkurso sąlygų reikalavimus; 5) priteisti iš atsakovo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos jungtinės veiklos partnerių vardu veikiančio ieškovo UAB „Congestum Group“ naudai 400 Lt žyminį mokestį ir 3 035 Lt teisinės pagalbos išlaidoms apmokėti.

4Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vykdomą supaprastintą atvirąjį konkursą baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje, statybos darbams pirkti ir minėto konkurso pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymą, iki kol bus išnagrinėtas UAB ,,Congestum Group“ bei UAB ,,Garantas“ ieškinys atsakovui. Nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius aptariamo konkurso vykdymo bei jo pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymo, teismo sprendimo įvykdymas taptų ypatingai apsunkintu arba visiškai negalimu. Vykdant toliau minėtą konkursą ir perkančiajai organizacijai sudarius šio konkurso pagrindu darbų įsigijimo sutartis, kils ne tik poreikis minėtų sutarčių naikinimui, kas savaime apsunkins ieškovo siekį apginti pažeistas teises, bet ir teismo procesui užtrukus ilgesnį laiko tarpą, o sutarties šalims pradėjus vykdyti savo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad statybos darbų pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, statybos darbų atlikimo terminai yra labai glausti ir delsimas nupirkti ir pradėti statybos darbus gali sužlugdyti projektą ir padaryti jo įgyvendinimą neįmanomu, kad atsakovas yra mokymo įstaiga ir šioje byloje egzistuoja viešasis interesas, sprendė, kad jeigu būsimas teismo sprendimas būtų nepalankus ieškovams, atsakovas patirtų nepamatuojamai didelę žalą. Teismas nurodė, kad būsimam teismo sprendimui esant palankiam ieškovams, jie Viešųjų pirkimų įstatymo 123 straipsnio pagrindu turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Remiantis šiais argumentais, teismas konstatavo, jog, patenkinus ieškovų prašymą ir sustabdžius konkurso vykdymą bei jo pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymą, būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas.

6Ieškovai UAB ,,Congestum group“ ir UAB ,,Garantas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad konkurso pagrindu perkami statybos darbai yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kadangi iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra priėmusi sprendimo dėl atitinkamo Europos Sąjungos paramos lėšų skyrimo (šią aplinkybę savo atsiliepime patvirtina ir pats atsakovas). Teismas nepagrįstai nutartyje nurodė, kad statybos darbų atlikimo terminai yra labai glausti. Teismas rėmėsi vien ta aplinkybe, kad pagal paramos sutartį statybos darbų atlikimo terminas – 2008 m. antras ketvirtis. Tačiau teismas nesvarstė, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tiesų neleis atlikti perkamų darbų iki minėto termino ir ar minėtas terminas negali būti pratęstas, atsižvelgiant į tai, kad paramos sutartis jau buvo keista ir pirminė darbų vertė išaugo keletą kartų.
  2. Teismas, nutartyje pažymėjęs, kad atsakovas yra mokymo įstaiga, todėl šioje byloje egzistuoja viešasis interesas, nepaaiškino, kaip ši aplinkybė siejasi su prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetimu. Atsakovas, kaip mokymo įstaiga, negali, remdamasi viešuoju interesu, pažeidinėti įstatymus ir kitus teisės aktus.
  3. Teismas, nurodydamas, kad ieškovai, teismui išsprendus ginčą jų naudai, turės galimybę prisiteisti iš atsakovų patirtą žalą, pažeidė pagrindinį teisingumo principą. Teismas privalo ginti pažeistas teises, o ne sudaryti sąlygas toliau jas pažeidinėti ir žalai atsirasti.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių.

9Ieškovas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vykdomą supaprastintą atvirąjį konkursą baleto mokymo korpuso rekonstrukcijos ir sceninės praktikos salės, esančios T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje, statybos darbams pirkti ir minėto konkurso pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymą, iki kol bus išnagrinėtas UAB ,,Congestum Group“ bei UAB ,,Garantas“ ieškinys atsakovui. Atsakovas Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla teismui pateikė duomenis, kad 2007 m. rugsėjo 13 d. sudarė statybos rangos sutartį su konkurso laimėtoju UAB ,,Dalsta“. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirkimas yra pasibaigęs, kai sudaroma pirkimo (preliminarioji) sutartis. Pasibaigus viešajam pirkimui, laikinoji apsaugos priemonė, numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymas, nebetenka prasmės ir nebegali būti taikoma.

10Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad perkančioji organizacija yra mokymo įstaiga, todėl byloje egzistuoja viešasis interesas, o statybos darbų pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, todėl delsimas nupirkti ir pradėti statybos darbus gali sužlugdyti projektą ir padaryti jo įgyvendinimą neįmanomu, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad byloje egzistuoja viešasis interesas, kadangi atsakovas Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla teikia bendrųjų gebėjimų ir individualaus ugdymo paslaugas gabiems ir turintiems ryškių meninių gabumų moksleiviams iš visos Lietuvos, ir ginčijamo viešojo pirkimo konkurso objektas – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto mokymo korpuso rekonstrukcija ir sceninės praktikos priestato statyba – skirtas patenkinti visuomenės dalies – gabiausių menui moksleivių - poreikius. Šis statybos darbų pirkimas iš dalies yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, įgyvendinant projektą ,,Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artistų mokymo kokybės gerinimas“, projekte nustatytais terminais, todėl šio projekto neįvykdymas ar net ir jo vykdymo uždelsimas gali padaryti žalos ne tik mokyklos bendruomenei, tačiau ir visai šalies visuomenei. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešą interesą, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad, teismui išsprendus ginčą ieškovų naudai, ieškovai turės teisę kreiptis į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo.

12Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai