Byla 2-638/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirgesa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2409-56/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Skirgesa“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vykdant viešąjį pirkimą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Skirgesa“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su 2007 m. liepos 23 d. ieškiniu atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms ir prašė įpareigoti perkančiąją organizaciją (atsakovą) sudaryti pirkimo dokumentus, kuriuose pirkimo objektas būtų apibūdinamas nurodant bendrąsias technines specifikacijas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras. Ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, o atsakovui toliau tęsiant pirkimo procedūras ir pasirašant sutartį su konkurso laimėtoju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo UAB „Skirgesa“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

6Ieškovo UAB „Skirgesa“ atstovas 2007 m. rugpjūčio 16 d. pakartotiniu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atviro konkurso medicinos prietaisams kardiologijos reanimacijai pirkti procedūras – uždrausti perkančiajai organizacijai toliau vykdyti pirkimo procedūras dėl pirkimo objekto devintosios dalies (intraaortinės kontrapulsacijos aparato) ir sudaryti intraaortinės kontrapulsacijos aparato pirkimo-pardavimo sutartį su laimėjusiu tiekėju (tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti).

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Skirgesa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas pažymėjo, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. pakartotinai gautas ieškovo UAB „Skirgesa“ prašymas taikyti tas pačias laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas naujų motyvų bei įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, nepateikė. Teismo įsitikinimu, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų paskelbtas viešasis konkursas dėl medicinos prietaisų kardiologinei reanimacijai įsigyti, susijęs su būtinybe apsaugoti žmogaus sveikatą, gyvybę, o tai yra viešasis interesas. Konkurso pagrindinis tikslas - apsaugoti viešuosius interesus. Sustabdžius pirkimo procedūras, medicinos prietaisų kardiologinei reanimacijai įsigijimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 123 straipsnyje numatyta, jog, jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdys įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdys netinkamai, arba atliks veiksmus, kuriuos draudžia atlikti įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas manė, kad netikslinga tenkinti ieškovo prašymo, kadangi prašyme išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankamai pagrįsti, jog jais remiantis atsirastų būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Ieškovo UAB „Skirgesa“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m rugpjūčio 21 d. nutartį ir patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – nepranešus atsakovui sustabdyti atviro konkurso medicinos prietaisams kardiologijos reanimacijai pirkti procedūras – uždrausti perkančiajai organizacijai toliau vykdyti pirkimo procedūras dėl pirkimo objekto devintosios dalies (intraaortinės kontrapulsacijos aparato) bei sudaryti intraaortinės kontrapulsacijos aparato pirkimo-pardavimo sutartį su laimėjusiu tiekėju (tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti). Ieškovo atstovas skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė naujų motyvų bei įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismas neatsižvelgė į visus ieškovo argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl jų nepasisakė.

112. Teismas neatsižvelgė į ieškovo motyvus, jog jo turtiniams interesams iškils grėsmė, kadangi jis negaus planuotų pajamų. Teismas pažeidė ieškovo teisėtus lūkesčius bei ekonomiškumo, teisingumo ir lygiateisiškumo principus.

123. Ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė visas įstatymo reikalaujamas aplinkybes laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, tačiau teismas į jas neatsižvelgė.

134. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso. Perkančioji organizacija nesiekia kuo skubiau užbaigti pirkimo, ji perkėlė pirkimą vėlesnei datai. Teismas neįvertino aplinkybės, kad perkančioji organizacija šiuo metu turi 3 intraaortinės kontrapulsacijos aparatus, kurių pagalba užtikrinama tinkama žmogaus sveikatos ir gyvybės apsauga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukeltų grėsmės viešajam interesui, neužkirstų kelio tinkamam žmogaus sveikatos ir gyvybės apsaugos užtikrinimui.

145. Tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso, neužkirstų kelio tinkamam žmogaus sveikatos ir gyvybės apsaugos užtikrinimui, patvirtina teismo sprendimai analogiškose bylose (Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888-524/2007).

156. Atsakovo 2007 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. VR-2494 patvirtina, kad planuotas įsigyti intraaortinės kontrapulsacijos aparatas nėra skubiai reikalingas.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo ieškovo UAB „Skirgesa“ skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į skundą grindžiamas šiais argumentais:

171. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų būtų pažeisti ieškovo teisėti lūkesčiai laimėti pirkimą bei iškils grėsmė negauti planuotų pajamų, nes ieškovas nepateikė pasiūlymo atsakovo vykdytam konkursui.

182. Teismas atsižvelgė ne tik į šalių interesus, bet ir į visuomenės interesą - pirkimo objektas yra medicininė įranga, skirta pacientams, gydomiems Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. Perkami aparatai palaiko paciento gyvybines funkcijas.

193. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas nesiekia skubiai užbaigti pirkimo. Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius be perkamų kontrapulsacijos aparatų negali pradėti veikti.

204. Viešųjų pirkimų tarnyba nenustatė konkurso pažeidimų. 2007 m. rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta kontrapulsacijos aparatų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, todėl pirkimo procedūros yra baigtos bei nėra galimybės jų sustabdyti.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

23Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, tai yra nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis.

24Teismas taip pat gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

25Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos skelbė atvirą konkursą – „Medicinos prietaisai kardiologinei reanimacijai“ (pirkimo Nr. 51817) (b.l. 33-35), tarp jų kontrapulsacijos aparatui, skirtam suaugusiųjų ir vaikų intraaortinei kontrapulsacijai atlikti, įsigyti. Ieškovas UAB „Skirgesa“ ieškiniu atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (perkančiajai organizacijai) prašė įpareigoti perkančiąją organizaciją sudaryti pirkimo dokumentus, kuriuose pirkimo objektas būtų apibūdinamas nurodant bendrąsias technines specifikacijas (b.l. 1-2). Ieškovo atstovas pakartotiniu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atviro konkurso medicinos prietaisams kardiologijos reanimacijai pirkti procedūras – uždrausti perkančiajai organizacijai toliau vykdyti pirkimo procedūras dėl pirkimo objekto devintosios dalies (intraaortinės kontrapulsacijos aparato) ir sudaryti intraaortinės kontrapulsacijos aparato pirkimo-pardavimo sutartį su laimėjusiu tiekėju (tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti) (b.l. 3-6). Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, jog konkurso pagrindinis tikslas apsaugoti viešuosius interesus.

26Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pagrindinis konkurso tikslas – apginti viešuosius interesus. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų paskelbtas viešasis konkursas dėl medicinos prietaisų kardiologinei reanimacijai įsigyti yra susijęs su būtinybe apsaugoti žmogaus gyvybę bei sveikatą, tai yra su viešuoju interesu. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų planuojama įsigyti įranga reikalinga plečiamam kardiologijos reanimacijos skyriui (b.l. 20).

27Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinant išimtinį valstybės rūpestį žmonių sveikata, buvo konstituciškai sudarytos teisinės prielaidos gyventojų sveikatos, kaip didžiausios visuomenės socialinės ir ekonominės vertybės, apsaugai. Į reanimacijos skyrių, kuris privalo būti aprūpintas visas gyvybines funkcijas galinčia palaikyti aparatūra, patenka sunkiausios būklės pacientai. Efektyvi medicininė pagalba reanimacijos skyriuje dažnai nulemia pacientų gyvybės išsaugojimą. Pagalbinės kraujotakos (intraaortinės kontrapulsacijos) aparatas skirtas intraaortinei kontrapulsacijai atlikti. Tai pagalbinės kraujo apytakos įrenginys, palengvinantis ligonio širdies darbą ir padedantis stabilizuoti kraujotaką sunkių būklių metu. Aparatas palengvina gydytojų darbą, todėl jie visą dėmesį gali skirti pacientui.

28Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, pažymi, jog siekiama įsigyti medicinos įranga užtikrintų pacientų lūkesčius gauti tinkamą bei būtiną žmogaus gyvybei užtikrinti medicininę pagalbą. Siekiama įsigyti įranga skirta plečiamam kardiologijos reanimacijos skyriui, į kurį patenka sunkiausi pacientai, todėl ji leistų ne tik užtikrinti paciento sveikatos priežiūrą, bet galbūt net išgelbėti pacientų gyvybes, o tai neabejotinai atitinka viešąjį interesą. Siekiama įsigyti medicinos įranga yra būtina Kardiologinės reanimacijos skyriui, be kurios jis negalėtų veikti. Reikšminga yra ta aplinkybė, kad kontrapulsacijos apartas yra skubiai reikalingas, jo įsigijimas leistų kuo greičiau užtikrinti pacientų teisę gauti tinkamas ir gyvybiškai svarbias medicinos paslaugas. Atsižvelgiant į siekiamos įsigyti medicinos įrangos svarbą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai pažeistų viešąjį interesą. Byloje viešasis interesas sietinas su valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata ir laiduoti medicinos pagalbą bei su pacientų teise gauti tinkamas, gyvybiškai svarbias medicinos paslaugas, kurios reikšmingos didelei visuomenės daliai (pacientams).

29Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nesiekia kuo skubiau užbaigti pirkimo procedūrų. Konkursas buvo perkeltas vėlesniam laikui, siekiant papildyti perkamos medicinos įrangos kiekį. Šiuos atsakovo argumentus patvirtina byloje esantys įrodymai (b.l. 33-35).

30Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinama viešojo intereso apsauga, o tik po to sprendžiama dėl privačių turtinių interesų grėsmės, dėl galimybės privačiam asmeniui gauti pajamas. Viešojo intereso buvimas ir jo apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia didesnę ar mažesnę ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę.

31Viešųjų pirkimų tarnyba 2007 m. rugsėjo 4 d. rašte nurodė, kad procedūrinių įstatymo pažeidimų, atliekant byloje aptariamą viešąjį pirkimą, nenustatyta. Viešųjų pirkimų tarnyba neprieštaravo, jog VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vykdomo atviro konkurso „Medicinos prietaisai kardiologinei reanimacijai“ (pirkimo Nr. 51817) procedūros būtų tęsiamos (b.l. 31). Atsakovas prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikė įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, jog nesant apribojimų tęsti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija 2007 m. rugsėjo 12 d. su konkurso laimėtoju sudarė medicinos įrangos – kontrapulsacijos aparato įsigijimo sutartį (b.l. 26-30). Ši aplinkybė rodo, kad pirkimo procedūros šiuo metu jau yra pasibaigę. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, bet kokiu atveju išnyksta teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą, nes viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kai pats pirkimas jau pasibaigęs, yra teisiškai bereikšmis.

32Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės, neatitinkančios pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje užtikrinimu, neturi būti taikomos. Ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė uždrausti vykdyti pirkimo procedūras dėl pirkimo objekto devintosios dalies (intraaortinės kontrapulsacijos aparato) ir sudaryti intraaortinės kontrapulsacijos aparato pirkimo-pardavimo sutartį su laimėjusiu tiekėju, o tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta – uždrausti ją vykdyti (b.l. 3-6). Jau minėta, kad perkančioji organizacija 2007 m. rugsėjo 12 d. sudarė medicinos įrangos – kontrapulsacijos aparato pirkimo - pardavimo sutartį. Šiuo metu nėra duomenų, kad ieškovas šioje byloje UAB „Skirgesa“ būtų pareiškęs reikalavimą dėl intraaortinės kontrapulsacijos aparato pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia arba panaikinimo, todėl jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudimą vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį, laikytinas nesusijusiu su ieškinyje reiškiamais reikalavimais.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Skirgesa“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su 2007 m.... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Ieškovo UAB „Skirgesa“ atstovas 2007 m. rugpjūčio 16 d. pakartotiniu... 7. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas pažymėjo, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. pakartotinai gautas ieškovo... 9. Ieškovo UAB „Skirgesa“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas pakartotiniame prašyme dėl... 11. 2. Teismas neatsižvelgė į ieškovo motyvus, jog jo turtiniams interesams... 12. 3. Ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso.... 14. 5. Tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo... 15. 6. Atsakovo 2007 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. VR-2494 patvirtina, kad... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto... 17. 1. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų... 18. 2. Teismas atsižvelgė ne tik į šalių interesus, bet ir į visuomenės... 19. 3. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas nesiekia skubiai užbaigti... 20. 4. Viešųjų pirkimų tarnyba nenustatė konkurso pažeidimų. 2007 m.... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo... 23. Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų... 24. Teismas taip pat gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba... 25. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos skelbė... 26. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad... 27. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė... 28. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, pažymi, jog... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog VšĮ Vilniaus... 30. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 31. Viešųjų pirkimų tarnyba 2007 m. rugsėjo 4 d. rašte nurodė, kad... 32. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais konstatuoja, kad... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti...