Byla e2A-1136-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei pasirašytos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1348-826/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liutenas“ ieškinį atsakovei Plungės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Valda“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei pasirašytos sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė UAB „Liutenas“ ieškiniu teismo prašo panaikinti atsakovės 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo supaprastintame viešajame pirkime „Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbai: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimas“ (pirkimo Nr. 267386) (toliau – Pirkimas, Konkursas) bei 2016 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. AS-3424, kuriuo buvo netenkinta UAB „Liutenas“ pretenzija, pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 30 d. tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Valda“ pasirašytą sutartį Nr. BT6-01-330 dėl Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbų: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimo, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė centrinėje viešųjų pirkimo informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) paskelbė supaprastintą viešąjį pirkimą „Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbai: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimas“ (pirkimo Nr. 267386). Ieškovė per CVP IS pateikė konkursinį pasiūlymą, Pirkime dalyvavo 11 tiekėjų, ieškovės pasiūlyta kaina buvo mažiausia. Atsakovė 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu sudarė pasiūlymų eilę, laimėtoja pripažino UAB „Valda“, o ieškovės pasiūlymą, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 63.3 punktu, atmetė nesant galimybės identifikuoti pasirašiusio asmens. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės 2016 m. gegužės 26 d. priimtu sprendimu atmesti jos pasiūlymą, atsakovei pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti šį sprendimą. Išnagrinėjusi pretenziją, atsakovė 2016 m. birželio 13 d. sprendimu jos netenkino ir nusprendė tęsti Pirkimo procedūras. Ieškovė paaiškino, kad jos pasiūlymą 2016 m. kovo 22 d., t.y. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, CVP IS priemonėmis pateikė direktorius Ž. L., kurio įgaliojimus patvirtinantys dokumentai buvo pateikti ieškovės kvalifikacijos pagrindimo dokumentuose, ginčo pasiūlymo pateikimo metu CVP IS priemonėmis buvo patikrinta ieškovės ir jos vadovo tapatybė registruojantis prie CVP IS sistemos. Teikdama pasiūlymą atsakovei ir pasirašydama elektroninius dokumentus, ieškovė naudojosi jai ir jos vadovui suteiktais asmeniniais prisijungimo duomenimis, kuriuos naudodama ieškovė gali vykdyti tik savo valią. Ieškovės teigimu, nesant galiojančio ir patvirtinto Ž. L. elektroninio parašo, ieškovė nebūtų galėjusi pateikti pasiūlymo atsakovei, o atsakovė gauti šio pasiūlymo per CVP IS. Pasiūlymo pateikimo metu ieškovės pateiktuose dokumentuose ir CVP IS sistemoje buvo pakankamai duomenų, patvirtinančių ieškovės elektroninio parašo santykį su pasiūlymą pasirašiusiu asmeniu, duomenų, leidžiančių identifikuoti pasiūlymą pateikusį asmenį ir jo valią dalyvauti Konkurse, bei duomenų, patvirtinančių, jog elektroninis parašas buvo sukurtas naudojantis asmeniniais prisijungimo duomenimis ir yra susijęs su pasirašytais duomenimis, elektroninis parašas pasirašymo metu galiojo, todėl pasiūlymas buvo pateiktas tinkamai.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Panaikino atsakovės Plungės rajono savivaldybės 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą dėl pasiūlymo eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo pirkime Nr. 267386 ir 2016 m. birželio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją ir grąžinti ieškovės pasiūlymą į jo nagrinėjimo ir vertinimo stadiją; pripažino niekine ir negaliojančia 2016 m. birželio 30 d. tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Valda“ pasirašytą sutartį Nr. BT6-01-330 dėl Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbų: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimo; paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 7 d. taikytas ir 2016 m. liepos 15 d. nutartimi papildytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai (2015 m. balandžio 2 d. Sutartis dėl sertifikatų sudarymo ir išdavimo Nr. 157100, išrašas apie 2016-03-22 pasiūlymo pateikimą, duomenys apie sertifikatą, ieškinio priedai apie pasiūlymo teikimą) leidžia daryti išvadą, kad Ž. L. yra išduotas sertifikatas, skirtas pasirašyti elektroniniu parašu, kuris, pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis, pasiūlymo pateikimo dieną buvo galiojantis ir atitinkantis EPĮ nustatytus reikalavimus. Tuo tarpu atsakovė, teigdama, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 63.3 punkto reikalavimų, šio savo teiginio neįrodė. Taip pat teismas nurodė, kad, kilus neaiškumui dėl pasiūlymą pateikusio asmens, atsakovė privalėjo pasinaudoti VPĮ 28 straipsnio 10 punkto nuostatomis ir pareikalauti iš tiekėjo duomenų patikslinimo, o ne pasiūlymą atmesti ir jo nevertinti. Teismo nuomone, ieškovė negalėjo numatyti, kad išduoto elektroninio parašo sertifikato atsakovė identifikuoti negalės, todėl neprivalėjo pati tikrinti, ar pasiūlymą pasirašė tinkamai. Be to, teismas pažymėjo, kad nors ieškovė atsakovei ir pateikė ieškinį, tačiau atsakovė nesilaikė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reikalavimo ir neteisėtai sudarė viešojo pirkimo sutartį.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai vertino ieškovės pateiktus duomenis, kaip patvirtinančius pasiūlymo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu, bei neatsižvelgė į ieškovės nerūpestingumą pasiūlymo pateikimo metu. Ieškovės pateikti duomenys, kad pasiūlymas apskritai buvo patalpintas CVP IS priemonėmis ir pasiekė atsakovę, nesudaro pagrindo teigti, jog pasiūlymas buvo pateiktas pagal Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimą – teikiamą pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Be to, faktas, jog ieškovė turi VĮ Registrų centras išduotą elektroninį parašą, neįrodo, kad būtent šiuo parašu buvo pasirašytas pasiūlymas. Tuo tarpu atsakovės pateikti duomenys patvirtina, kad pasiūlymas tinkamu elektroniniu parašu nebuvo pasirašytas ir identifikuoti pasiūlymą pasirašiusio asmens bei sertifikatą išdavusią instituciją nebuvo įmanoma. Be to, bylos įrodymų visuma patvirtina, kad pasiūlymas buvo pateiktas netinkamai ne dėl sistemos gedimų, bet dėl tiekėjo aplaidumo, t.y. nepasirašant arba pasirašant netinkamu elektroniniu parašu, galimai pasirenkant ne tą sertifikatą pasiūlymo pateikimo metu.
  2. Atsakovė pateikė duomenis, kuriais rėmėsi atmesdama ieškovės pasiūlymą, t.y. ieškovės ir kitų tiekėjų elektroninių parašų patikrinimo ataskaitas bei visą kitą informaciją apie tai, kaip privalėjo būti tikrinamas pasiūlymo pasirašymas saugiu elektroniniu parašu. Tikrindama pasiūlymus atsakovė laikėsi visų VPĮ ir Konkurso sąlygų nuostatų bei, pateikdama atsakymą į ieškovės pretenziją, aiškiai nurodė, kad sutarties dėl elektroninio parašo išdavimo fakto nepakanka patvirtinti to, jog pasiūlymas buvo tinkamai pasirašytas. Byloje nesant kitų įrodymų, prieštaraujančių atsakovės pateiktiems įrodymams, patvirtinantiems, jog būtent pasiūlymo pateikimo metu nebuvo galima nei identifikuoti ieškovės pasiūlymo dokumentus elektroniniu parašu pasirašiusio asmens, nei elektroninį parašą išdavusios institucijos, nei nustatyti, ar pasiūlymo pateikimo metu elektroninio parašo sertifikatas apskritai galiojo, darytina išvada, jog atsakovė įrodė, kad ieškovė pasiūlymo nebuvo pasirašiusi saugiu elektroniniu parašu.
  3. Į bylą pateiktos atsakingų institucijų išvados patvirtina, kad perkančioji organizacija pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, kadangi iš į bylą pateiktų duomenų visumos nėra galimybės nustatyti, ar pasiūlymas buvo pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, tačiau pirmos instancijos teismas šiomis išvadomis nesivadovavo.
  4. Vadovaudamasis VPĮ 28 straipsnio 10 dalies nuostatomis, pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovei nagrinėjamu atveju kilo pareiga prašyti patikslinimo. Pasiūlymo pasirašymas elektroniniu parašu yra ne atskiras dokumentas, bet veiksmas, kuris privalo būti atliktas siekiant tinkamai pateikti pasiūlymą. Jei pasiūlymas nėra pasirašytas apskritai arba pasirašytas netinkamu elektroniniu parašu, perkančioji organizacija negali savavališkai prašyti patikslinti duomenis, kurie net nebuvo pateikti, kadangi toks perkančiosios organizacijos elgesys pažeistų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.
  5. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad sprendžiant, ar ieškovė tinkamai informavo perkančiąją organizacija apie ieškinio pateikimą teismui (ieškovė ieškinį atsakovei atsiuntė e. paštu be jokių jo gavimą teisme patvirtinančių įrodymų), būtina įvertinti tai, jog ieškinys buvo pateiktas elektroniniu būdu per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP). Apie ieškinio pateikimą teismui atsakovė sužinojo tik 2016-07-07, kai EPP sistemoje gavo nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai neinformavo perkančiosios organizacijos apie ieškinio pateikimą teismui. Vien ta aplinkybė, jog ieškinys buvo pateiktas elektroninėmis priemonėmis, nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovė tinkamai įvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą. Atitinkamai nėra jokio pagrindo ir išvadai, kad, 2016-06-30 sudarydama sutartį su Konkurso laimėtoju, atsakovė pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas.
 2. Ieškovė UAB „Liutenas” atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Ž. L. yra išduotas sertifikatas, skirtas pasirašyti elektroniniu parašu, kuris pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis pasiūlymo pateikimo dieną buvo galiojantis ir atitinkantis EPĮ nustatytus reikalavimus. Kilus neaiškumui dėl pasiūlymą pateikusio asmens, atsakovė privalėjo pasinaudoti VPĮ 28 straipsnio 10 punkto nuostata ir pareikalauti iš tiekėjo duomenų patikslinimo. Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad pareiga įrodyti, jog elektroninis parašas yra saugus ir galiojantis pasiūlymo vokų atplėšimo metu, tenka ieškovei, kadangi ieškovė negalėjo numatyti, kad jos atstovui išduoto elektroninio parašo atsakovė vokų atplėšimo metu negalės identifikuoti. Nėra pagrindo pripažinti, jog, turėdama saugų elektroninį parašą, sukurtą saugia parašo formavimo įranga, ir galiojantį sertifikatą, ieškovė elgėsi neapdairiai ar nerūpestingai.
  2. Priešingai nei teigia atsakovė, į bylą pateiktos atsakingų institucijų išvados nepatvirtina, kad perkančioji organizacija pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. VĮ Registrų centras nurodė, kad nėra aišku, dėl kokių priežasčių atsakovė negalėjo identifikuoti pasiūlymo dokumentus elektroniniu parašu pasirašiusios asmens ir sertifikato galiojimo. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnyba atsakymo į klausimą, kodėl atsakovė negalėjo identifikuoti pasiūlymo dokumentus elektroniniu parašu pasirašiusio asmens ir sertifikato galiojimo ir ar iš ieškovės pateikto pasiūlymo Nr. 267389 buvo galima identifikuoti, jog pasiūlymą pateikė Ž. L., nepateikė.
  3. Nors atsakovė ir tvirtina, kad ieškovė pažeidė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą, tačiau neginčija fakto, jog 2016-06-28 gavo iš ieškovės ieškinio kopiją. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė pateikė atsakovei duomenis, jog kreipėsi į teismą dėl atsakovės sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, o atsakovė, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo pateiktas per EPP, turėdama ieškinio kopiją, pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą pareigą ir neteisėtai 2016-06-30 sudarė viešojo pirkimo sutartį, kurią pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė 2016 m. kovo 9 d. paskelbė supaprastintą viešąjį pirkimą „Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbai: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimas“ (pirkimo Nr. 267386). Ieškovė 2016-03-22 pateikė pasiūlymą vykdomame viešajame pirkime. 2016-05-26 sprendimu atsakovė sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoja pripažino UAB „Valda“, tuo pačiu sprendimu, remiantis Pirkimo sąlygų 63.3 punktu, ieškovės pateiktas pasiūlymas buvo atmestas, kadangi pasiūlymas pateiktas ne pagal Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimą, t. y. nesant galimybės identifikuoti pasirašiusio asmens. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės 2016-05-26 priimtu sprendimu atmesti jos konkursinį pasiūlymą, atsakovei pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti šį sprendimą. Ieškovė nurodė, kad Pasiūlymo pateikimo metu ieškovės pateiktuose dokumentuose ir CVP IS sistemoje buvo pakankamai duomenų, patvirtinančių ieškovės elektroninio parašo santykį su pasiūlymą pasirašiusiu asmeniu, duomenų, leidžiančių identifikuoti pasiūlymą pateikusį asmenį ir jo valią dalyvauti Konkurse, bei duomenų, patvirtinančių, jog elektroninis parašas buvo sukurtas naudojantis asmeniniais prisijungimo duomenimis ir yra susijęs su pasirašytais duomenimis. Atsakovė minėtos pretenzijos 2016 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. AS-3424 netenkino ir nusprendė tęsti Pirkimo procedūras. 2016 m. birželio 30 d. tarp atsakovės Plungės rajono savivaldybės ir UAB „Valda“ buvo pasirašyta Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbai: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimo sutartis Nr. BT6-01-330.
 2. Ieškovė 2016 m. birželio 28 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, kurio patikslintu ieškiniu prašė panaikinti atsakovės 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei 2016 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. AS-3424, kuriuo buvo netenkinta UAB „Liutenas“ pretenzija, be to, prašė pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 30 d. tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Valda“ pasirašytą sutartį Nr. BT6-01-330 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ieškovės vadovui Ž. L. yra išduotas sertifikatas, skirtas pasirašyti elektroniniu parašu, kuris, pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis, pasiūlymo pateikimo dieną buvo galiojantis ir atitinkantis EPĮ nustatytus reikalavimus, todėl ieškinį tenkino visiškai ir 2016 m. birželio 30 d. tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Valda“ pasirašytą sutartį Nr. BT6-01-330 pripažino niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis; VPĮ 951 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygoms

 1. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar dėl perkančioji organizacija pagrįstai pripažino tiekėjos UAB „Liutenas“ pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų bei tuo pagrindu pasiūlymą atmetė. Atsakovės teigimu, elektroninio parašo sertifikato patikrinimo ataskaitos įrodo, kad ieškovės pasiūlymas tinkamu elektroniniu parašu nebuvo pasirašytas ir identifikuoti pasiūlymą pasirašiusio asmens bei sertifikatą išdavusios institucijos, kaip to reikalauja EPĮ, nebuvo įmanoma, todėl ieškovės pasiūlymas atmestas pagrįstai. Tuo tarpu ieškovė tvirtina, kad ji atliko visus techninio pobūdžio veiksmus, kuriuos reikia atlikti per CVP IS teikiant pasiūlymą, bei pažymi, jog ieškovės vadovui Ž. L., kuris ir pasirašė ginčo pasiūlymą, yra išduotas sertifikatas, skirtas pasirašyti elektroniniu parašu, kuris, VĮ Registrų centro duomenimis, pasiūlymo pateikimo dieną buvo galiojantis ir atitinkantis EPĮ nustatytus reikalavimus, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai.
 2. Perkančioji organizacija turi pareigą parengti tikslius ir aiškius pirkimo dokumentus, pateikti juose visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, pasiūlymų, paraiškų pateikimo būdus. Vienas iš tokių dokumentų pateikimo būdų – elektroninės priemonės. Būtent šį dokumentų pateikimo būdą nagrinėjamu atveju pasirinko ir atsakovė (Pirkimo sąlygų 27 punktas), Pirkimo sąlygose nurodydama, kad pasiūlymai turi būti teikiami naudojant CVP IS, o pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Elektroninėmis priemonėmis tiekiant pasiūlymą, turi būti laikomasi VPĮ 17 straipsnyje apibrėžtų reikalavimų. Vienas iš jų – pasiūlymo pateikimas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus (VPĮ 17 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir atsakovės Pirkimo sąlygų 28 punkte, pagal kurį pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu EPĮ (aktualios redakcijos) reikalavimus, papildomai pažymint, kad saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas, atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia.
 3. Teisės aktas, reglamentuojantis elektroninio parašo kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę, o taip pat nustatantis sertifikavimo paslaugas ir reikalavimus jų teikėjams bei elektroninio parašo priežiūros institucijos teises ir funkcijas, yra EPĮ. EPĮ 2 straipsnio 5 dalyje saugus elektroninis parašas apibūdinamas kaip elektroninis parašas, kuris yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį; yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia; yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas. Sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę (EPĮ 2 straipsnio 14 dalis). Elektroninio parašo tikrinimas - tai pasirašytų duomenų autentiškumo ir elektroninio parašo galiojimo nustatymas bei pasirašiusio asmens identifikavimas. Elektroninis parašas tikrinamas parašo tikrinimo įranga, naudojant pasirašytus duomenis ir pasirašiusio asmens sertifikato duomenis (EPĮ 7 straipsnio 1 dalis).
 4. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovės UAB „Liutenas“ pasiūlymą perkančiajai organizacijai 2016-03-22 CVP IS priemonėmis pateikė ieškovės vadovas Ž. L., kurio įgaliojimus patvirtinantys dokumentai buvo pateikti tiekėjo kvalifikacijos pagrindimo dokumentuose. Ginčo pasiūlymo pateikimo metu CVP IS priemonėmis buvo patikrinta UAB „Liutenas“ ir jos vadovo tapatybė registruojantis prie CVP IS sistemos. Teikdamas pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir pasirašydamas elektroninius dokumentus tiekėjas naudojosi jam suteiktais asmeniniais prisijungimo duomenimis (PIN kodais), kuriuos naudojant tiekėjas gali vykdyti tik savo valią. Į bylą buvo pateiktas UAB „Liutenas“ vadovo Ž. L. sertifikatas, kuris yra skirtas kurti elektroninius parašus, galiojantis iki 2017-04-01. VĮ Registrų centro duomenimis, pasiūlymo pasirašymo dieną sutrikimų, susijusių su pasirašymo sistema, kurie galėtų daryti įtaką el. parašo galiojimui, užfiksuota nebuvo. Pasiūlymas buvo pateiktas 2016-03-22 9.11 val. per CPV IS ir visiškai įvykdytas.
 5. Civiliniame procese vyrauja dispozityvumo principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant viešųjų pirkimų bylas.
 6. Atsakovė, teigdama, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 63.3 punkto reikalavimų, privalėjo šias aplinkybes įrodyti, tačiau šios savo pareigos neįvykdė. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti tik tai, kad, atlikusi parašų tikrinimo procedūrą ir gavus sistemos ataskaitą, ji dėl neaiškių priežasčių negalėjo identifikuoti konkretų ieškovės pasiūlymą pasirašiusį asmenį, kaip tai numatyta EPĮ, tačiau nesiėmė jokių veiksmų išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių susiklostė tokia situacija, kad, ieškovei pateikus pasiūlymą per CVP IS, nebuvo galimybės identifikuoti nei fizinio asmens, pasirašiusio pasiūlymą, nei sertifikatą išdavusio juridinio asmens.
 7. Priešingai nei teigia atsakovė, į bylą pateiktos atsakingų institucijų išvados nepatvirtina, kad perkančioji organizacija pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. VĮ Registrų centras 2016-08-05 tarnybiniame pranešime „Dėl Registrų Centro išduotų sertifikatų patikros“ Nr. iv-94 nurodė, kad nėra aišku, dėl kokių priežasčių atsakovė negalėjo identifikuoti pasiūlymo dokumentus elektroniniu parašu pasirašiusios asmens ir sertifikato galiojimo, be to, patvirtino, kad ieškovės UAB „Liutenas“ vadovui Ž. L. yra išduoti atitinkami sertifikatai, kurie galioja iki 2017-04-01 (14:43:26), o pasiūlymo pasirašymo dieną sutrikimų, susijusių su pasirašymo sistema, kurie galėtų daryti įtaką el. parašo galiojimui, užfiksuota nebuvo. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnyba atsakymo į klausimą, kodėl atsakovė negalėjo identifikuoti pasiūlymo dokumentus elektroniniu parašu pasirašiusio asmens ir sertifikato galiojimo ir ar iš ieškovės pateikto pasiūlymo Nr. 267389 buvo galima identifikuoti, jog pasiūlymą pateikė Ž. L., apskritai nepateikė.
 8. VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus (tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą) ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos.
 9. Reikalavimui, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus nenustatyta konkrečios atitikties vertinimo tvarkos. Vis dėlto tai, teisėjų kolegijos nuomone, per se negali lemti absoliutaus draudimo tiekėjams patikslinti šio formalaus reikalavimo atitiktį. Jei būtų priešingai, tai lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, o tokie perkančiosios organizacijos sprendimai būtų itin formalūs ir neproporcingi.
 10. Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas , o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (pvz., siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus.
 11. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad formalūs pasiūlymo pasirašymo elektroniniu parašu techniniai nesklandumai, atsiradę neaišku dėl kieno kaltės, per se negalėjo sudaryti pagrindo perkančiajai organizacijai neleisti jų ištaisyti ir dėl to iškart atmesti tiekėjo pasiūlymą, todėl pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį tenkino.

10Dėl VPĮ 951straipsnio1 dalies 2 punkto straipsnio taikymo

 1. Pagal VPĮ 95 straipsnio 1 dalies nuostatą tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais, o perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių (VPĮ 95 straipsnio 2 dalis) . Taigi, pagal šias VPĮ nuostatas perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ne tik įstatymo nustatyto pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino laikotarpiu, bet ir jam pasibaigus, tuo atveju, jeigu yra pareikštas ieškinys teismui dėl viešojo pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų, jeigu perkančioji organizacija apie tai yra tinkamai informuojama.
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2016 m. birželio 28 d. perkančiajai organizacijai elektroniniu paštu atsiuntė ieškinį be jokių priedų ir gavimo teisme žymos. Tą pačią dieną per EPP ieškinys buvo pateiktas ir teismui, tačiau atsakovė apie ieškinio pateikimo teismui faktą informuota nebuvo. Įvertinęs minėtą situaciją, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad turėdama ieškinio kopiją ir sudarydama 2016 m. birželio 30 d. viešojo pirkimo sutartį, atsakovė pažeidė VPĮ 951 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, todėl minėtą sutartį pripažino niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis; VPĮ 951 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Apeliantė su tokia pirmos instancijos teismo išvada nesutinka, tvirtindama, kad, ieškovei nepateikus jokių duomenų apie ieškinio pateikimą teismui, ji apie pateiktą teismui ieškinį sužinojo tik 2016 m. liepos 7 d., kai iš teismo gavo nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.
 3. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo nesutikti su apeliante, kad ieškovė netinkamai įvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą, t. y. tinkamai neinformavo perkančiosios organizacijos apie ieškinio pateikimą teismui. Teisėjų kolegija atkreipia ieškovės dėmesį, kad ji turėjo tiksliai laikytis VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo ir, siekdama, kad nebūtų sudaryta sutartis su Konkurso laimėtoju iki ginčo išsprendimo, ieškinį paduoti teismui bei pateikti perkančiajai organizacijai duomenis, patvirtinančius ieškinio gavimą teisme. Tokios pozicijos, sprendžiant analogišką klausimą, yra laikomasi ir kitose Lietuvos apeliacinio teismo bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-807/2014; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2363/2013).
 4. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, situacijos vertinimo nekeičia ir ta aplinkybė, kad ieškinys teismui buvo pateiktas per EPP. Vien tai, kad ieškinys teismui buvo pateiktas elektroniniu būdu negali reikšti, jog atsakovė automatiškai sužinojo apie ieškinio pateikimą teismui. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo priimta 2016 m. liepos 7 d. ir tą pačią dieną išsiųsta atsakovei. Pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį procesinio dokumento, įteikto elektroninių ryšių priemonėmis, įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo einanti darbo diena. Taigi, vadovaujantis minėta CPK nuostata, laikytina, kad atsakovė apie ieškinio pateikimą sužinojo tik 2016 m. liepos 8 d.
 5. Nurodytų argumentų pagrindų spręstina, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio teisinio pagrindo 2016 m. birželio 30 d. tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Valda“ pasirašytą sutartį Nr. BT6-01-330 dėl Kantaučių kaimo kapinių Plungės r. sav., Žlibinų sen., Kantaučių k., statybos darbų: sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio bei drenažo tinklų įrengimo pripažinti niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančią VPĮ 951 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms, tačiau ši išvada bet kuriuo atveju nekeičia pirmos instancijos teismo sprendimo esmės.

11Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių

 1. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-690/2015 ir kt.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. birželio 30 d. perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį su ginčijamo viešojo pirkimo laimėtoju UAB „Valda“. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytos bylos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas, nagrinėjamu atveju nenustačius pagrindų taikyti alternatyvias sankcijas, suponuoja prielaidas perkančiosios organizacijos sudarytą pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia ab initio.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovės apeliacinį skundą atmetus, atsakovei bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos. Ieškovė jokių įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

13Dėl bylos procesinės baigties

 1. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl sprendžia, jog atsakovės apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmestinas, o pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai