Byla 2A-807/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietrusa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3752-262/2013 pagal ieškovo UAB „Lietrusa“ ieškinį atsakovams AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Latlita“, UAB „Senukų prekybos centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, prekių pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Ieškovas UAB „Lietrusa“ (toliau – ieškovas, apeliantas arba tiekėjas) 2013 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su 2013 m. kovo 7 d. ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – atsakovas arba perkančioji organizacija), prašydamas: 1) pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Medienos pirkimas. MT-7-9“ įvyko pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas ir konkurso sąlygas; 2) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. į pasiūlymų svarstymo etapą.

6Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su 2013 m. kovo 8 d. patikslintu ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, prašydamas: 1) 1) pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Medienos pirkimas. MT-7-9“ įvyko pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas ir konkurso sąlygas; 2) panaikinti 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo ir nugalėtojo paskelbimo; 3) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. į pasiūlymų svarstymo etapą; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2013 m. balandžio 5 d. nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. kovo 27 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui pareiškimą, kuriuo nurodė, kad prašo teismo, priimant sprendimus, vadovautis tik 2013 m. kovo 7 d. datos, paduoto2013 m. kovo 12 d., ieškinyje išdėstytais argumentais bei reikalavimais, o 2013 m. kovo 8 d. datos, paduoto 2013 m. kovo 12 d., ieškinio patikslinimą grąžinti ieškovui.

8Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. birželio 12 d. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, prašydamas: 1) panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Latlita“ 2013 m. kovo 22 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją; 2) panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Senukų prekybos centras“ 2013 m. kovo 25 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją; 3) taikyti papildomas alternatyvias sankcijas atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, paskiriant 50 000 Lt baudą, iš kurių 25 000 Lt priteisiant ieškovui, likusius – valstybės naudai.

9Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. liepos 4 d. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Latlita“, UAB „Senukų prekybos centras“, prašydamas: 1) panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Latlita“ 2013 m. kovo 22 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją; 2) panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Senukų prekybos centras“ 2013 m. kovo 25 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją; 3) taikyti papildomas alternatyvias sankcijas atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, paskiriant 50 000 Lt baudą, iš kurių 25 000 Lt priteisiant ieškovui, likusius – valstybės naudai.

10Ieškovas nurodė, kad pateikė visas konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą atsakovo paskelbtame ir vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Medienos pirkimas. MT-7-9“ (toliau – konkursas). 2012 m. lapkričio 13 d. įvyko atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisijos posėdis, kurio metu svarstyta dėl vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūros, atliekant prekių pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų. 2012 m. gruodžio 13 d. atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pranešimu Nr. 2(MT)-3804 informavo tiekėjus, kad 2012 m. gruodžio 13 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisija nutarė pripažinti, jog tiekėjų UAB „Latlita“, UAB „Balmiris, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Lietrusa“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2013 m. sausio 4 d. raštu Nr. 2(MT)-3804 informavo tiekėjus, kad nustatė 1, 2, 3, 4, 5 pirkimo objekto dalių pasiūlymų eilę, 1, 2, 3, 4 pirkimo objekto dalių laimėjusius pasiūlymus pripažino UAB „Latlita“ pasiūlymus, 5 pirkimo objekto dalies laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymą. Ieškovas 2013 m. sausio 9 d. kreipėsi į atsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ su pretenzija dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų pripažinti visų tiekėjų pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams ir pripažinti UAB „Latlita“, UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymus laimėjusiais pasiūlymais panaikinimo, tačiau atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atmetė pretenziją kaip nepagrįstą, išskyrus argumentus dėl tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“.

11Ieškovas nurodė, kad konkurso laimėtojo UAB „Latlita“ pasiūlymas privalėjo būti atmestas, kadangi paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną ši bendrovė turėjo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) biudžetui 1,12 Lt, netesybų nesumokėjimas VSDFV negali būti nelaikomas konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų pažeidimu, yra ydingas ir prieštaraujantis VPĮ normoms bei konkurso sąlygoms. Sistemiškai aiškinant tiek konkurso sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, tiek ir VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto normas, esant bent 1 ct įsiskolinimui, tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas. Ieškovo teigimu, tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pasiūlymai turėjo būti atmesti, nes pasiūlyme nurodytos neteisingos pasiūlymo galiojimo datos ir tokios aplinkybės negali būti laikomos techninėmis klaidomis. Taip pat nurodė, kad tiekėjo UAB „Egritmeda“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 9.1.3 ir 9.1.10 punktų reikalavimų. Pažymėjo, jog pasiūlymo taisymas gali būti atliktas tik iki tol, kol nesuėjo pasiūlymo pateikimo terminas. Pasiūlymo galiojimo datos taisymas po vokų atplėšimo procedūros yra laikomas esminiu konkurso sąlygų bei grubiu VPĮ normų pažeidimu. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, vykdydama konkursą pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

12Ieškovas 2013 m. vasario 22 d. pateikė pakartotinę pretenziją dėl tiekėjo UAB „Latlita“ neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. 2013 m. kovo 1 d. pranešimu Nr. 2(MT)-595 atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ informavo ieškovą, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija nutarė jo 2013 m. vasario 22 d. gautos pretenzijos netenkinti ir nekeisti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 12 d. nutarimo dėl pasiūlymų eilių ir laimėtojų nustatymo 1-5 pirkimo objekto dalims.

13Ieškovas pažymėjo, kad pateiktą teismui ieškinį su ieškinio kopija atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė dar tą pačią dieną, t.y. 2013 m. kovo 7 d. 18:04 val., atsakovo už šį konkursą atsakinga darbuotoja E. R. perskaitė ir susipažino su pateiktais dokumentais jau kitą dieną, t.y. 2013 m. kovo 8 d. 08:02 val. Tačiau nepaisant šių aplinkybių AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2013 m. kovo 22 d. pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį su UAB „Latlita“, o 2013 m. kovo 25 d. su UAB „Senukų prekybos centras“. Ieškovo teigimu, viešojo pirkimo sutarčių sudarymas turėjo neigiamą įtaką teismui ieškinį pareiškusio dalyvio galimybėms sudaryti pirkimo sutartį ir šis dalyvis neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo.

14Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad tiekėjo UAB „Latlita“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pasiūlymu pagrįstai, kadangi atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2012 m. spalio 25 d. rašto matyti, kad UAB „Latlita“ socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo VSDFV biudžetui neturėjo, 1,12 Lt delspinigių sumą VSDFV priskaičiavo 2012 m. lapkričio 2 d. už pavėluotai sumokėtas UAB „Latlita“ 2012 m. III ketvirčio socialinio draudimo įmokas ir tai yra mažareikšmė aplinkybė. Tiekėjo UAB „Latlita“ priskaičiuoti delspinigiai turėtų būti vertinami kaip netesybos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus VSDFV, bet ne kaip nesumokėtos socialinio draudimo įmokos. Iš pateikto rašto matyti, kad UAB „Latlita“ socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo VSDFV biudžetui vokų atplėšimo dienai neturėjo.

15Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažymėjo, kad pati perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose padarė techninę klaidą, nurodydama pasiūlymų galiojimo metus 2012 m., vietoje 2013 m., todėl tiekėjai UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerki“, teikdami pasiūlymus dėl atsakovo padarytos techninės klaidos taip pat nurodė 2012 m., tačiau mėnuo ir diena nurodyti teisingai. 2013 m. vasario 6 d. atsakovas su raštais kreipėsi į tiekėjus su prašymu ištaisyti techninę klaidą, nekeičiant pasiūlymų esmės. Tiekėjai UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerki“ pateikė paaiškinimus, kuriuose patikslino pasiūlymų galiojimo datas. Dėl nurodyto atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai dėl tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerki“ neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ neturėjo pagrindo atmesti tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerki“ pasiūlymų.

16Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ nurodė, kad ieškovas nepateikė perkančiajai organizacijai ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais nustatytu terminu, todėl atsakovas, atsižvelgęs į VPĮ nustatytus sutarties sudarymo atidėjimo terminus bei vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, 2013 m. kovo 22 d. sudarė prekių pirkimo - pardavimo sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju. Ieškovas pateikė atsakovui AB „Lietuvos paštas“ kvitą ir PVM sąskaitą - faktūrą, tačiau šie dokumentai įrodo tik aplinkybę, kad ieškovas sumokėjo už siunčiamą pašto korespondenciją.

17Atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ teigimu, perkančioji organizacija, skelbdama konkurso dokumentus, vertindama konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus ir kvalifikaciją, vadovavosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių teisės aktų reikalavimus taikė vienodai visų konkurse dalyvaujančių tiekėjų atžvilgiu, todėl ieškovo argumentas, jog atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, yra atmestinas.

18Atsakovas UAB „Latlita“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovui patikslinus ieškinio reikalavimus, neturtiniai ieškinio reikalavimai tapo turtiniais, todėl ieškovas privalėjo sumokėti žyminį mokestį už patikslintą ieškinį. Taip pat nurodė, kad ieškinys turi būti atmestas, kadangi yra reiškiamas praleistais terminais ir itin formaliais pagrindais bei yra nesuderinamas su viešųjų pirkimų tikslu, todėl prašė taikyti ieškinio senatį ieškinio daliai, susijusiai su tiekėjų UAB „Latlita“ ir kitų tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų įvertinimu.

19Atsakovas UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

20Trečiasis asmuo UAB „Balmiris“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

21Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu nusprendė pradinį ieškinį atmesti, patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtu, priteisti atsakovui UAB „Latlita“ iš ieškovo UAB „Lietrusa“ 6 670,13 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisti atsakovui UAB „Senukų prekybos centras“ iš ieškovo UAB „Lietrusa“ 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Lietrusa“ 22,58 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

22Teismas nurodė, kad pagal pirkimo dokumentus pažymą apie įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiekėjai turėjo pateikti iš VSDFV išduotą ne anksčiau nei 2012 m. spalio 15 d.

23Teismas nustatė, kad UAB „Latlita“ pateikė 2012 m. spalio 25 d. pažymą, kad VSDFV biudžetui nebuvo skolinga. Teismas sprendė tai, kad UAB „Latlita“ 2012 m. lapkričio 13 d., t.y. vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną, turėjo 1,12 Lt delspinigių skolos VSDFV biudžetui, nėra pagrindas teigti, kad tiekėjas neatitiko keliamų konkurso reikalavimų ir bus nepajėgus vykdyti sutartį. Teismas konstatavo, kad prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai. Teismas nurodė, kad 1,12 Lt delspinigių suma laikytina mažareikšme, kadangi VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

24Teismas nustatė, kad 2012 m. gruodžio 13 d. raštu perkančioji organizacija informavo ieškovą apie viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą dėl UAB „Latlita“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kvalifikacinių reikalavimų vertinimo rezultatų. Kadangi ieškovas pakartotinai 2013 m. vasario 22 d. pateikė pretenziją dėl šių rezultatų, perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pretenziją, kadangi ji buvo pateikta praleidus terminus (VPĮ 94 str. 1 d.).

25Teismas, atsižvelgęs į aplinkybę, kad tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ klaidą suponavo pačios perkančiosios organizacijos padaryta techninė klaida, nurodant neteisingą datą, sprendė, kad tiekėjų padaryta klaida pasiūlymuose, nedaro įtakos pateiktų pasiūlymų turiniui ir klaida nėra esminis pasiūlymų sąlygų pažeidimas, o tiekėjų pasiūlymų galiojimo datos koregavimas savaime nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia nepagrįsto pranašumo.

26Teismas ieškovo argumentus dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimo atmetė kaip nepagrįstus.

27Teismas nurodė, kad patikslinti ieškovo reikalavimai dėl 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių panaikinimo, restitucijos taikymo, sugrąžinant šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, yra pareikšti ne dėl procedūrinių perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tačiau dėl sutarčių panaikinimo. Dėl nurodyto ieškovo pareikštas ieškinys iš neturtinio tapo turtiniu ir turėjo būti apmokėtas CPK nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Teismas pažymėjo, kad ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dydį, todėl sprendė, kad yra pagrindas ieškovo patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas konstatavo, kad patikslintą ieškinį palikus nenagrinėtą, nėra pagrindo pasisakyti dėl kitų patikslinto ieškinio reikalavimų.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

29Ieškovas UAB „Lietrusa“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovų alternatyvias sankcijas bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė įstatymo normas, reglamentuojančias įsiskolinimo VSDFV biudžetui, vertinimo kriterijus bei padarė klaidingas išvadas, jog prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai, kad 1,12 Lt delspinigių suma laikytina mažareikšme.
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išanalizavo bylos medžiagą, sprendimų priėmimo seką bei tinkamai neįvertino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl VPĮ 94 straipsnio taikymo. Apelianto teigimu, pritaręs atsakovų prieštaringiems ir nepagrįstiems argumentams dėl praleisto termino paduoti pretenziją, Vilniaus apygardos teismas neužtikrino viešojo intereso ginant prioritetinę vertybę bei pažeidė VPĮ įtvirtintus principus.
 3. Vilniaus apygardos teismas neteisingai aiškino konkurso sąlygas bei suformuotą teismų praktiką, nes pasiūlymų galiojimo termino taisymas yra laikomas pačio pasiūlymo koregavimu, kas prieštarauja VPĮ normoms bei konkurso sąlygų 4.9 punktui.
 4. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias trūkumų šalinimo, ieškinio palikimo nenagrinėtu institutus. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė sumokėti trūkstamą žyminį mokestį. Kita vertus, spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio primokėjimo yra išimtinai teismo teisė. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, nenustatė termino trūkumams pašalinti dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, bylą nagrinėjo iš esmės.
 5. Vilniaus apygardos teismas, netiesiogiai pripažindamas esant tinkamai ieškinio įteikimo atsakovams formai bei būdui, nepasinaudojo teismo pareiga ex officio išeiti už ieškinio ribų ir apginti viešąjį interesą, t.y. pripažinti neteisėtomis tarp atsakovų sudarytas 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. viešojo pirkimo sutartis.
 6. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo atsakovų naudai neatitinka nei protingumo kriterijaus, nei Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų, todėl turėtų būti panaikintos arba sumažintos.

30Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime su ieškovo UAB „Lietrusa“ apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nurodė, kad prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas ir prievolė mokėti delspinigius negali būti vertinamos tapačiai, 1,12 Lt delspinigių suma yra mažareikšmė.
 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tiekėjų klaidą suponavo pačios perkančiosios organizacijos padaryta techninė klaida, nurodant neteisingą datą, todėl tiekėjų padaryta techninė klaida, nurodant neteisingą datą, nedaro įtakos pateiktų pasiūlymų turiniui ir ji nėra esminis konkurso sąlygų pažeidimas, o pasiūlymų galiojimo datos koregavimas nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia nepagrįsto pranašumo.
 3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo ieškinys iš neturtinio tapo turtiniu, yra pagrįsta ir teisėta. Ieškovui neapmokėjus patikslinto ieškinio pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtu.
 4. Ieškovas neįvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo – nepateikė ieškinio atsakovui kopijos su gavimo teisme įrodymais. Atsakovas, atsižvelgęs į VPĮ nustatytus sutarties sudarymo atidėjimo terminus bei vadovaudamasis VPĮ nuostatomis, teisėtai su atsakovais sudarė viešojo pirkimo sutartis.
 5. Apelianto reikalavimas taikyti restituciją ir alternatyvias sankcijas neatitinka VPĮ 952 straipsnio nuostatų.

31Atsakovas UAB „Latlita“ atsiliepime su ieškovo UAB „Lietrusa“ apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškinys dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams pateiktas praleidus ieškinio VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą terminą, todėl ieškovo argumentai dėl UAB „Latlita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams turėjo būti palikti nenagrinėti. Ieškovas neprašė atnaujinti praleistą ieškinio pateikimo terminą.
 2. Ieškovo reikalavimai dėl tiekėjų neatitikimo konkurso dokumentų reikalavimams yra itin formalūs. Perkančioji organizacija leido tiekėjams ištaisyti techninę klaidą, kuri atsirado dėl pačios perkančiosios organizacijos veiksmų, nelaikytina pasiūlymo esmės keitimu – pasiūlymų esmės tiekėjai nepakeitė.
 3. Apelianto argumentai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, dėl ko sudarytos viešojo pirkimo sutartys turėtų būti pripažintos niekinėmis, taip pat yra visiškai nepagrįsti.
 4. Ginčo atveju nėra pagrindų nei restitucijos, nei alternatyviųjų sankcijų taikymui, kadangi viešojo pirkimo sutartys yra sudarytos teisėtai, atitinka viešųjų pirkimų tikslą, įtvirtintą VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje – racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas (VPĮ 951 ir 952 str.). Atsakovo teigimu, arba sutartis turi būti pripažinta negaliojančia ab initio, arba taikomos alternatyvios sankcijos.

32Atsakovas UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepime su ieškovo UAB „Lietrusa“ apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad dėl UAB „Latlita“ įsiskolinimo VSDFV biudžetui, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ įstatyme įtvirtintu reglamentavimu, tiekėjų kvalifikaciją privalėjo vertinti pagal pasiūlymų pateikimo datą aktualius duomenis ir tiekėjo pasiūlymą atmesti.
 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, jog apelianto pretenziją perkančioji organizacija atmetė praleidus jos pateikimo terminą.
 3. Tiekėjų pasiūlymuose klaidingai nurodyta pasiūlymo galiojimo data nedaro įtakos pateiktų pasiūlymų turiniui ir nėra esminis konkurso sąlygų pažeidimas.
 4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė pareikšto ieškinio pobūdį ir tinkamai taikė žyminio mokesčio apskaičiavimą bei pagrįstai CPK 296 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtu.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimas pakeistinas.

35Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

36Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, sprendžia, kad yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti.

37Byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su VPĮ normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūras bei jų pažeidimo teisinius padarinius. Byloje sprendžiama, ar perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti 2013 m. vasario 12 d. sprendimą, kuriuo pripažino, kad tiekėjų UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ ir UAB „Lietrusa“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu 1-4 pirkimo objekto dalims pripažino pirmuoju į eilę įrašytą UAB „Latlita“ pasiūlymą, 5 pirkimo objekto daliai pripažino pirmuoju į eilę įrašytą UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu nustatyti, ar pasiūlymų pateikimo dieną tiekėjai buvo pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

38Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ principų, viešųjų pirkimų procedūrų, pagrįstai pripažino tiekėjų UAB „UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovo nurodyti perkančiosios organizacijos pažeidimai laikyti formaliais ir mažareikšmiais. Teismas sprendė, kad patikslinti ieškovo reikalavimai dėl 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių panaikinimo, restitucijos taikymo, sugrąžinant šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, yra pareikšti ne dėl procedūrinių perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tačiau dėl sutarčių panaikinimo, todėl ieškovo ieškinys iš neturtinio tapo turtiniu ir turėjo būti apmokėtas CPK nustatytu žyminio mokesčio dydžiu. Teismas sprendė, kad yra pagrindas patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtu, kadangi ieškovas atsisakė sumokėti žyminį mokestį. Dėl nurodyto teismas konstatavo, kad nėra pagrindo pasisakyti dėl patikslinto ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

39Apeliantas UAB „Lietrusa“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo šešių grupių motyvus: pirma, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai aiškino ir taikė įstatymo normas, reglamentuojančias įsiskolinimo VSDFV biudžetui vertinimo kriterijus, bei padarė klaidingą išvadą, jog prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai ir kad 1,12 Lt delspinigių suma laikytina mažareikšme; antra, teismas netinkamai išanalizavo bylos medžiagą bei tinkamai neįvertino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl VPĮ 94 straipsnio taikymo; trečia, teismas neteisingai aiškino konkurso sąlygas, kadangi pasiūlymų galiojimo termino taisymas yra laikomas pačio pasiūlymo koregavimu, kas prieštarauja VPĮ normoms bei konkurso sąlygų 4.9 punktui; ketvirta, teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias ieškinio trūkumų šalinimo, ieškinio palikimo nenagrinėtu institutus; penkta, teismas nepasinaudojo teismo pareiga ex officio išeiti už ieškinio ribų ir apginti viešąjį interesą, t.y. pripažinti neteisėtomis tarp atsakovų sudarytas 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. viešojo pirkimo sutartis; šešta, pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo atsakovų naudai yra nepagrįstos.

40Faktinės bylos aplinkybės

41Bylos duomenys patvirtina, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryta viešojo pirkimo komisija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Medienos pirkimas. MT-7-9“, kuris buvo paskelbtas 2012 m. spalio 22 d. CVP IS. Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos supaprastinto atviro konkurso „Medienos pirkimas. MT-7-9“ sąlygos (toliau – konkurso sąlygos), kurių antrame skyriuje buvo numatyta, kad pirkimo objektas – medienos – spygliuočių lentų, tašų ir pušinių rąstų – pirkimas, pirkimą sudaro 5 pirkimo objekto dalys: spygliuočių lentos (I ketv. – 180 m3) ir tašai (I ketv – 10 m3), spygliuočių lentos (II ketv. – 180 m3), spygliuočių lentos (III ketv. – 180 m3), spygliuočių lentos (IV ketv. – 180 m3). Pagal konkurso sąlygas tiekėjai galėjo pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims, tačiau būtinai visam pirkimo objekto dalies kiekiui (m3). Visoms konkurso dalims pasiūlymus pateikė UAB „Lietrusa“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Puumerkki“, IĮ „Proximo LT“, 2 konkurso daliai pasiūlymą pateikė – UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, 1-4 konkurso dalims pasiūlymą pateikė UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“. Atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 13 d. posėdyje, vertindama pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikaciją, pripažino, kad tiekėjų UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Lietrusa“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, IĮ „Proximo LT“ kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, ir nutarė pritarti užklausimo UAB „Balmiris“ dėl prekių patiekimo terminų patikslinimo ir užklausimo UAB „Senukų prekybos centras“ dėl prekių patiekimo terminų patikslinimo projektams. Atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2013 m. sausio 3 d. posėdyje nutarė pripažinti, kad tiekėjų UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Lietrusa“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyti 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“ pasiūlymą; dėl 2 pirkimo objekto dalies: pripažinti UAB „Latlita“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą 2 pirkimo objekto daliai tinkamu, pripažinti, kad UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyti 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“; dėl 3 pirkimo objekto dalies: pripažinti UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyti 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“ pasiūlymą; dėl 4 pirkimo objekto dalies: pripažinti UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyti 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“ pasiūlymą; dėl 5 pirkimo objekto dalies: pripažinti UAB „Senukų prekybos centras“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą tinkamu; pripažinti UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Puumerkki“, UAB „Egritmeda“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyti 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymą. Ieškovas 2013 m. sausio 9 d. pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti 2013 m. sausio 3 d. sprendimą dėl laimėtojų paskelbimo visose pirkimo objeko dalyse ir pripažinti, kad visi tiekėjai, išskyrus UAB „Lietrusa“, pateikė konkurso sąlygų reikalavimams neatitinkančius pasiūlymus ir juos atmesti, 1-5 pirkimo objekto dalims konkurso laimėtoja pripažinti UAB „Lietrusa“. Gavusi ieškovo pretenziją, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2013 m. sausio 15 d. pranešimu Nr. 2(MT)-105 informavo ieškovą, kad 2013 m. sausio 15 d. posėdyje išnagrinėjo pretenziją ir nustatė, kad sprendimo priėmimui yra būtina gauti papildomą informaciją iš VSDFV. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, 2013 m. vasario 5 d. posėdyje nutarė ieškovo UAB „Lietrusa“ 2013 m. sausio 9 d. pretenziją tenkinti iš dalies, pripažinti pagrįstais pretenzijoje pateiktus teiginius dėl UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ pasiūlymų neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams ir pripažinti nepagrįstais pretenzijoje pateiktus teiginius dėl UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Egritmeda“, UAB „Latlita“ tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. sausio 3 d. priimtą nutarimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimo 1-5 pirkimo objekto dalims, vadovaujantis konkurso sąlygų 8.2 punktu prašyti UAB „Lietrusa“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ pateikti papildomus paaiškinimus nekeičiant pasiūlymų esmės ir ištaisyti techninė klaidą. 2013 m. vasario 7 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ raštu Nr. 2(MT)-302 informavo konkurso dalyvius, kad konkurso procedūros užsitęsė, kadangi gavus konkurso dalyvio pretenziją, pirkimo procedūros pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui buvo sustabdytos, o pasiūlymų galiojimo terminas baigiasi 2013 m. vasario 11 d., todėl prašo pratęsti pasiūlymų galiojimą iki 2013 m. kovo 20 d., o pasiūlymo galiojimo užtikrinimą iki 2013 m. balandžio 9 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2013 m. vasario 15 d. raštais informavo tiekėjus, kad 2013 m. vasario 12 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija nutarė pripažinti UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymus atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimams, nustatyti 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“, nustatyti 1-4 pirkimo objektų dalių pasiūlymų eilę, 1-4 pirkimo objekto dalių laimėjusiais pasiūlymais pripažinti UAB „Latlita“ pasiūlymus, nustatyti 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pasiūlymu. Ieškovas 2013 m. vasario 22 d. pateikė pretenziją, kuria prašė grąžinti konkursą į pasiūlymų svarstymo etapą, pašalinti iš konkurso UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams bei tinkami neįvykdžiusius perkančiosios organizacijos reikalavimų per nustatytą terminą, konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Lietrusa“. 2013 m. kovo 1 d. perkančioji organizacija raštu Nr. 2(MT)-595 informavo ieškovą, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija nutarė ieškovo pretenzijos netenkinti ir nekeisti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 12 d. nutarimo dėl pasiūlymų eilių ir laimėtojų nustatymo 1-5 pirkimo objektų dalims. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo perkančiosios organizacijos raštu 2013 m. kovo 1 d. raštu Nr. 2(MT)-595, 2013 m. kovo 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad konkursas įvyko pažeidžiant VPĮ normas ir konkurso sąlygas ir sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. pasiūlymų svarstymo etapą. 2013 m. birželio 12 d. ir 2013 m. liepos 4 d. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintais ieškiniais, prašydamas panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Latlita“ 2013 m. kovo 22 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį, panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Senukų prekybos centras“ 2013 m. kovo 25 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją, taikyti papildomas alternatyvias sankcijas atsakovui, paskiriant 50 000 Lt baudą, iš kurių 25 000 Lt priteisiant ieškovui, likusius – valstybės naudai. 2013 m. kovo 20 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ raštu Nr. 2(MT)-829 informavo konkurso dalyvius, kad konkurso procedūros užsitęsė, kadangi gavus konkurso dalyvio pretenziją, pirkimo procedūros pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui buvo sustabdytos, o pasiūlymų galiojimo terminas baigiasi 2013 m. kovo 20 d., todėl prašo pratęsti pasiūlymų galiojimą iki 2013 m. balandžio 10 d., pasiūlymo galiojimo užtikrinimą iki 2013 m. balandžio 30 d.

42Dėl tiekėjo UAB „Latlita“ atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams įvertinimo

43Ieškovas apeliacinį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė įstatymo normas, reglamentuojančias įsiskolinimo VSDFV biudžetui, vertinimo kriterijus bei priėjo klaidingos išvados, jog prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai ir, kad 1,12 Lt delspinigių suma laikytina mažareikšme. Dėl to perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimas, kuriuo tiekėjo UAB „Latlita“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, yra neteisėtas bei nepagrįstas ir turi būti panaikintas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apelianto pozicija.

44VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindas dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo aiškintinas, atsižvelgiant į šio reikalavimo turinį pagal kitų teisės aktų nuostatas, laikantis VPĮ ir kitų normų tarpusavio subsidiaraus taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į socialinio draudimo įmokų mokėjimą reguliuojančias teisės normas ir jų reikšmę VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymui, konstatuoja, kad pasiūlymas atmestinas (pirkimo sąlygose įtvirtinus šį pagrindą), kai draudėjas ne turi įsiskolinimą biudžetui, o pažeisdamas įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo terminą, šios skolos nesumoka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).

45Bylos duomenimis nustatyta, kad konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 2 dalyje perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, įstatymus, ir turi pateikti valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 2012 m. spalio 15 d. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau nurodytas dokumento galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. UAB „Latlita“ šiam konkurso sąlygų reikalavimui pagrįsti pateikė 2012 m. spalio 25 d. VSDFV Vilniaus skyriaus pažymą apie atsiskaitymą su VSDFV biudžetu, kurioje buvo nurodyta, kad UAB „Latlita“, 2012 m. spalio 25 d. VSDFV biudžetui nėra skolinga. 2013 m. sausio 9 d. ieškovui pateikus pretenziją dėl UAB „Latlita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija 2013 m. sausio 10 d. raštu Nr. 2(MT)-77 kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių, prašydama pateikti informaciją, ar pasiūlymus pateikusios įmonės, tarp jų ir UAB „Latlita“, 2012 m. lapkričio 13 d. buvo pilnai įvykdžiusios (atsiskaičiusios) visus įsipareigojimus VSDFV. 2013 m. sausio 24 d. VSDFV raštu Nr. (7.29)3-9206 informavo perkančiąją organizaciją, kad UAB „Latlita“ 2012 m. lapkričio 13 d. VSDFV biudžetui buvo skolinga 1,12 Lt delspinigių. 2013 m. kovo 5 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo pretenzijoje pateiktus teiginius, kad UAB „Latlita“ turėjo būti pašalinta iš konkurso, nes neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kadangi pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės įsiskolinimą (vokų atplėšimo dieną ji buvo įsiskolinusi VSDFV), nustatė, kad UAB „Latlita“ įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmoku mokėjimu, neturi, 1,12 Lt delspinigių suma VSDFV Vilniaus skyriaus suformuota 2012 m. lapkričio 2 d. už nesavalaikiai apmokėtas įmokas pagal UAB „Latlita“ 2012 m. III ketvirčio socialinio draudimo įmokas ir yra mažareikšmė, tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nagrinėjamu klausimu ir pažymi, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta draudėjo sąvoka – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta valstybinio socialinio draudimo įmokos sąvoka - tai apdraustųjų asmenų ir (arba) jų draudėjų mokamos įstatymų nustatyto dydžio įmokos. Socialinio draudimo įstatyme įtvirtintas socialinio draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas, mokant kiekvieną mėnesį (iki to mėnesio 15 dienos) už praėjusį iki mokėjimo mėnesį apskaičiuotas įmokų sumas (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 2 d.). Dėl nurodyto, teisėjų kolegijos nuomone, perkančiajai organizacijai nebuvo teisinio pagrindo spręsti apie tiekėjo UAB ,,Latlita“ pasiūlymo pateikimo dieną – 2012 m. lapkričio 13 d. – įsipareigojimų VSDFV nevykdymą. Kartu tai reiškia, kad dėl to perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo spręsti apie šio tiekėjo įsipareigojimų VSDFV nevykdymą ir dėl šios priežasties atmesti UAB „Latlita“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 2 dalies. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, 67 punktą visiems draudėjams, pavėlavusiems sumokėti socialinio draudimo įmokas, skaičiuojami delspinigiai, kurių dydį nustato finansų ministras. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti socialinio draudimo įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau kaip 180 dienų nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog prievolė mokėti delspinigius ir prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas negali būti vertinama tapačiai.

46Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Atsižvelgęs inter alia į tokį reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai pobūdį, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

48Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

49Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „Latlita“ kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms pripažinti neteisėtu bei nepagrįstu. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji UAB „Latlita“ kvalifikaciją vertino ne vien remiantis duomenimis apie 1,12 Lt dydžio tiekėjo UAB „Latlita“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, bet tinkamai įvertinus kitus duomenis, patvirtinančius tiekėjo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, nelaikytini pažeidžiančiais VPĮ nuostatas ir principus, bei nesudaro pagrindo išvadai, jog 1,12 Lt dydžio įsiskolinimas apsprendžia ieškovo ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo teikti tinkamas, kokybiškas, kvalifikuotas, konkurso būdu perkamas prekes.

50Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pasiūlymus

51Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ padaryta klaida dėl pasiūlymo datos, nedaro įtakos pateiktų pasiūlymų turiniui ir klaida nėra esminis konkurso sąlygų pažeidimas, o tiekėjų pasiūlymų galiojimo datos koregavimas savaime nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia nepagrįsto pranašumo, teigia, kad Vilniaus apygardos teismas neteisingai aiškino konkurso sąlygas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, nes pasiūlymų galiojimo termino taisymas yra laikomas pačio pasiūlymo koregavimu ir tai prieštarauja VPĮ normoms bei konkurso sąlygų 4.9 punktui. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

52Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantas. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013).

53Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis inter alia aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3, 32, 39 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

54Viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio konkreti išraiška. Tinkamas viešųjų pirkimų principų aiškinimas ir taikymas iš esmės reiškia tinkamą bendrųjų teisės principų išaiškinimą ir taikymą viešųjų pirkimų srityje. Būtent viešųjų pirkimų principai – tos imperatyviosios teisės nuostatos, dėl kurių perkančiajai organizacijai kyla pareiga elgtis tam tikru būdu arba nuo tam tikrų veiksmų susilaikyti (kai jos elgesio modelis VPĮ neįtvirtintas), taip pat iš kurių aiškėja tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų teisių ir pareigų, įtvirtintų VPĮ, turinys konkrečioje jų tarpusavio santykių situacijoje. Kasacinio teismo konstatuota, kad viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

55Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ supaprastinto atviro konkurso „Medienos pirkimas. MT-7-9“ sąlygų 9.1 punkte nustatė, kad pasiūlymas gali būti atmetamas, jeigu pasiūlymas neatitiko pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimų, tačiau konkurso sąlygų 9.1.7. punkte perkančioji organizacija nustatė, kad iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir perkančiajai prganizacijai paprašius, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo, paaiškinimai siunčiami paštu ar faksu +370 5 269 2124. Pagal konkurso sąlygų 8.4 punktą komisija, vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo raštu paprašyti tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Be to, konkurso sąlygose perkančioji organizacija nustatė, kad pirkimo objektas atskiras pirkimo objekto dalis, dėl kurių prašė pateikti atkirus pasiūlymus, tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims, tačiau būtinai visam pirkimo objekto dalies kiekiui (konkurso sąlygų 2.1 p.). Konkurso sąlygų 4.9 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti iki 2013 m. vasario 11 d. Pasiūlymas, kurio galiojimo terminas trumpesnis nei nurodyta, bus atmestas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priede (pasiūlymo dėl medienos pirkimo formoje) nurodė, kad pasiūlymas turi galioti iki „2012 m. _____ d.“. Tiekėjai UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pateikdami pasiūlymus dalyvauti atsakovo vykdomame konkurse nurodė, kad kiekvieno jų pasiūlymas galioja iki 2012 m. vasario 11 d. Todėl atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, 2013 m. vasario 5 d. posėdyje tenkino ieškovo UAB „Lietrusa“ pretenziją iš dalies, pripažino pagrįstais pretenzijoje pateiktus teiginius dėl UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pasiūlymų neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, panaikino viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. sausio 3 d. sprendimą dėl UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pateiktų pasiūlymų pripažinimo atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus ir vadovaujantis konkurso sąlygų 8.2 punktu paprašė UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pateikti papildomus paaiškinimus nekeičiant pasiūlymo esmės ir ištaisyti techninę klaidą, panaikino nutarimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimo 1-5 pirkimo objekto dalims. UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pasiūlymų paaiškinimus pateikė, todėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija pripažino, kad jų pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Perkančioji organizacija tokią pasiūlymo klaidą nekvalifikavo pasiūlymo esminiu trūkumu, sudarančiu pagrindą atmesti jų pasiūlymus kaip neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija pabrėžė, kad tokia formali techninė klaida atsirado dėl pačios perkančiosios organizacijos padarytos klaidos. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančioji organizacija pagrįstai tokią klaidą vertino kaip formalią techninę klaidą, o tokios klaidos ištaisymas nepakeitė pateiktų pasiūlymų esmės bei nesuteikė UAB „Balmiris“ ir UAB „Puumerkki“ pranašumo prieš kitus pirkime dalyvaujančius tiekėjus.

56Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad VPĮ nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Tačiau vis dėlto neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties; dėl to, nors perkančiajai organizacijai priėmus tam tikrus procedūrinius sprendimus, jie viešųjų pirkimų santykių subjektams sukuria teisinius padarinius, t. y. poreikį pereiti į kitą konkurso etapą, tačiau tai neturi lemti perkančiosios organizacijos pareigos sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris iš tiesų arba galbūt nepagrįstai pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas; jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą; kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011). Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad perkančioji organizacija pažeidė viešojo pirkimo procedūras.

57Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčo atveju byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad bet kuris, įprastinę patirtį viešuosiuose pirkimuose turintis šių santykių subjektas byloje aptariamą pasiūlymo trūkumą turėjo suprasti bei vertinti akivaizdžiai formalia bei nereikšminga technine klaida, dėl kurios galėjo būti inicijuotas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendradarbiavimo procesas aiškinantis šios klaidos turinį, tačiau bet kokiu atveju dalyviui negalėjo lemti griežčiausių neigiamų padarinių – pasiūlymo atmetimo. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai būtų kvalifikuotini pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus, vertintini per daug formaliais ir neproporcingais.

58Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pasiūlymuose nurodyta neteisinga galiojima termino tada, t.y. 2012 m. vasario 11 d., t.y. nurodant iki pasiūlymų pateikimo pasibaigusį terminą, tiekėjui pašalinus šį trūkumą, negali būti laikomas esminiu konkurso sąlygų pažeidimu ar pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Nagrinėjamu atveju nustatyta pasiūlymo techninė klaida laikytina formalaus pobūdžio, juo labiau, kad kitų konkurso reikalavimų pažeidimų tiekėjo pasiūlyme nebuvo nustatyta. Ieškovas nepaneigė techninės klaidos fakto.

59Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl techninio pobūdžio klaidos, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, niekaip neįtakoja paties pasiūlymo turinio ir jo nekeičia. Teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų esminių principų (VPĮ 3 str.).

60Dėl ieškinio senaties taikymo ieškovo reikalavimams dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų nuginčijimo

61Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais; nuo ieškinio senaties terminų ir procesinių terminų procedūrinius terminus galima atskirti pagal tai, kad procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-539/2008).

62Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Privalomo ikiteisminio ginčų sprendimo nagrinėjimo tvarka yra nustatyta VPĮ 94 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

63Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ar VPĮ nuostatų pažeidimų, vertinant UAB „Latlita“, UAB „Puumerkki“ ir UAB „Balmiris“ pasiūlymus, nepasisakė dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios nagrinėjamoje byloje. Kadangi atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Latlita“ pateikdamas atsiliepimą į apeliacinį skundą kelia klausimą dėl ieškinio senaties taikymo ieškovo reikalavimams, todėl apeliacinis teismas plačiau pasisako šiuo klausimu.

64Pagal įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą, o termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-307/2011). Taigi, vertinant termino pretenzijai pateikti skaičiavimo pradžią, būtina atsižvelgti ne tik į tiekėjo interesų pažeidimo paaiškėjimo momentą, bet ir į veiksmus, kurių šalys ėmėsi, kad šios aplinkybės paaiškėtų.

65Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2013 m. vasario 5 d. posėdyje išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, nutarė ieškovo UAB „Lietrusa“ 2013 m. sausio 9 d. pretenziją tenkinti iš dalies, pripažinti nepagrįstais pretenzijoje pateiktus teiginius dėl UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Egritmeda“, UAB „Latlita“ tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. sausio 3 d. priimtą nutarimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimo 1-5 pirkimo objekto dalims, vadovaujantis konkurso sąlygų 8.2 punktu paprašė UAB „Lietrusa“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ pateikti papildomus paaiškinimus nekeičiant pasiūlymų esmės ir ištaisyti techninę klaidą. AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisija 2013 m. vasario 15 d. raštais informavo tiekėjus, kad 2013 m. vasario 12 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija nutarė pripažinti UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Lietrusa“ pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams, nustatyti 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Latlita“, nustatyti 1-4 pirkimo objektų dalių pasiūlymų eilę, 1-4 pirkimo objekto dalių laimėjusiais pasiūlymai pripažinti UAB „Latlita“ pasiūlymus, nustatyti 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilę, UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pasiūlymu. Ieškovas 2013 m. vasario 22 d. pateikė pretenziją, kuria prašė grąžinti konkursą į pasiūlymų svarstymo etapą, pašalinti iš konkurso UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams bei tinkamai neįvykdžiusius perkančiosios organizacijos reikalavimų per nustatytą terminą, konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Lietrusa“. 2013 m. kovo 1 d. perkančioji organizacija raštu Nr. 2(MT)-595 informavo ieškovą, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija nutarė ieškovo pretenzijos netenkinti ir nekeisti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 12 d. nutarimo dėl pasiūlymų eilių ir laimėtojų nustatymo 1-5 pirkimo objektų dalims. Su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų ieškovas kreipėsi 2013 m. kovo 12 d., todėl tvirtinti, kad apeliantas nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijos, nėra pagrindo. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kitoks nustatytų aplinkybių vertinimas užkirstų apeliantui teisę į teisminę gynybą, nuo kurios realizavimo priklauso pirkimo procedūrų skaidrumo patikra, taip pat neatitiktų viešojo pirkimo peržiūros procedūrų veiksmingumo principo. Priešinga išvada reikštų, kad nesudaromos sąlygos patikrinti skaidrumo kaip vieno iš pamatinių viešųjų pirkimų principo veikimo.

66Dėl ieškovo UAB „Lietrusa“ patikslinto ieškinio reikalavimų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme

67Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias ieškinio trūkumų šalinimo, ieškinio palikimo nenagrinėtu institutus. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė sumokėti trūkstamą žyminį mokestį. Kita vertus, spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo yra išimtinai teismo teisė. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, nenustatė termino trūkumams pašalinti dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, bylą nagrinėjo iš esmės.

68Apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė žyminio mokesčio klausimą dėl ieškinio dalies dėl viešojo pirkimo darbų sutarčių panaikinimo, restitucijos ir alternatyviųjų sankcijų taikymo, teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais.

69Pirmosios instancijos teismas, vertindamas patikslinto ieškinio apmokestinimo aplinkybes, pirmiausia turėjo atsižvelgti į CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktos nuostatas, kad bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus mokamas vieno tūkstančio litų dydžio žyminis mokestis. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad patikslinto ieškinio reikalavimai panaikinti tarp atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir atsakovo UAB „Senukų prekybos centras“ 2013 m. kovo 25 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį, tarp atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir atsakovo „Latlita“ 2013 m. kovo 22 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją, yra iš esmės turtinio pobūdžio, nes ieškiniu nereikalaujama jokių tiesioginių finansinių reikalavimų išsprendimo, o prašoma tik konstatuoti juridinį faktą, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir tai turėjo neigiamą įtaką teismui ieškinį pareiškusio konkurso dalyvio galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, šis dalyvis neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo.

70Iš CPK įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės bei VPĮ paskirties, jame įtvirtintų sąvokų bei teisės normų turinio ir tarpusavio ryšio galima daryti išvadą, kad viešojo pirkimo vykdymas susideda iš keleto etapų – skelbimo apie pirkimą pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai, konkurso laimėtojo nustatymą, pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymą, sprendimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimą ir t.t. Viešojo pirkimo vykdymas neapsiriboja vien tik viešojo pirkimo procedūrų vykdymu, o apima ir kitus perkančiosios organizacijos veiksmus. Ieškinys ir patikslintas ieškinys nagrinėjamu atveju turėjo būti apmokamas žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kadangi paaiškėjus naujoms aplinkybėms ieškovas patikslino ieškinio reikalavimus toje pačioje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo ieškiniui iš neturtinio tapus turtiniu patikslintas ieškinys turėjo atitinkamai būti apmokėtas pagal CK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, priklausomai nuo ginčijamų sandorių vertės, yra neteisinga.

71Pirmosios instancijos teismas paliko patikslintą ieškinį nenagrinėtu, kadangi byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų sumokėjęs žyminį mokestį. Patikslintą ieškinį palikus nenagrinėtu, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo pasisakyti dėl patikslinto ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

72Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad ši pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, nes padaryta netinkamai taikant procesinės teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio nustatymo ir ieškinio palikimo nenagrinėtu institutus. Pirmosios instancijos teismas taip pat netinkamai taikė procesines teises normas dėl to, kad sprendime nepasisakė dėl ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Pagal suformuotą teismų praktiką, teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).Teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo būtų nepagrįstas bei neteisingas nagrinėjamos bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taigi, atsižvelgiant į šios konkrečios bylos aplinkybes, tai, jog teismas ex officio gali spręsti klausimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo atveju yra galimybė išnagrinėti patikslinto ieškinio reikalavimų, susijusių su viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių panaikinimu, restitucijos ir alternatyviųjų sankcijų taikymo, pagrįstumą apeliacinės instancijos teisme, nors pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo patikslinto ieškinio reikalavimų ir nesprendė dėl jų pagrįstumo.

73Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylose dėl viešojo konkurso rezultatų turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kad tokie pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymų reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo. Viešųjų pirkimų peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja objektyvų perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti, todėl teismas, spręsdamas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista objektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

74Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad patikslinto ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir atmestini.

75Dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo

76Apeliaciniame skunde kaip vieną iš atliekant viešojo pirkimo procedūras atsakovo padarytų pažeidimų ieškovas nurodo tai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes atsakovai 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. sudarydami viešojo pirkimo sutartis žinojo apie pareikštą ieškovo ieškinį Vilniaus apygardos teisme ir perkančioji organizacija apie tai buvo informuota tinkamai. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais ir pažymi, kad pagal VPĮ 2 straipsnio straipsnio 22 dalies nuostatą pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas yra 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

77Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad apie atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ieškovui buvo pranešta 2013 m. vasario 15 d. raštu Nr. 2(MT)-388 (Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data nurodyta 2013 m. vasario 13 d.). Viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad pirkimo sutartys bus sudarytos nedelsiant, bet ne anksčiau nei pasibaigs 15 dienų pirkimo sutarties atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo šio pranešimo apie sudarytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo dienos. Ieškovas 2013 m. vasario 22 d. pateikė pakartotinę pretenziją, prašydamas pašalinti iš konkurso UAB „Latlita“, UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų bei tinkamai neįvykdžiusius perkančiosios organizacijos reikalavimų per nustatytą laiką.

78Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos (VPĮ 95 1 str. 1-2 d.).

79Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisija 2013 m. kovo 1 d. pranešimu informavo tiekėjus, tarp jų ir ieškovą, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisija 2013 m. kovo 1 d. posėdyje išnagrinėjo gautą tiekėjo UAB „Lietrusa“ rašytinę pretenziją supaprastintam atviram konkursui MT-7-9 „Medienos pirkimas“ ir priėmė sprendimą netenkinti UAB „Lietrusa“ 2013 m. vasario 22 d. gautos pretenzijos, nekeisti viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 12 d. sprendimo dėl pasiūlymų eilių ir laimėtojų nustatymo 1-5 pirkimo objekto dalims. Taigi, pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas baigėsi 2013 m. kovo 16 d.

80Pagal VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

81Pagal VPĮ 95 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 str. 2 d.). Trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį. Taigi, pagal šias VPĮ nuostatas, perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ne tik įstatymo nustatyto pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino laikotarpiu, bei ir jam pasibaigus, tačiau tik tuo atveju, jeigu yra pareikštas ieškinys teismui dėl viešojo pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų, jeigu perkančioji organizacija apie tai yra tinkamai informuojama.

82Bylos duomenys patvirtina, kad apie tai, jog ketina kreiptis į teismą su ieškiniu, ieškovas 2013 m. kovo 7 d. CVP IS priemonėmis informavo atsakovą, atsiųsdamos ieškinio kopiją, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas neįvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo - nepateikė ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais. Pažymėtina, kad ieškinys teisme buvo gautas tik 2013 m. kovo 12 d., Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, 2013 m. kovo 29 d. pašalinus ieškinio trūkumus, priėmė ieškinį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties sudarymą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas turėjo tiksliai laikytis VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo ir, siekdamas, kad nebūtų sudarytos sutartys su konkurso laimėtojais iki ginčo išsprendimo, ieškinį paduoti teismui bei gauti jo gavimo teisme įrodymą ir pateikti perkančiajai organizacijai.

83Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovas, pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui, 2013 m. kovo 22 d. sudaręs viešojo pirkimo sutartį su UAB „Latlita“ ir 2013 m. kovo 25 d. su UAB „Senukų prekybos centras“ imperatyvių įstatymo nuostatų nepažeidė.

84Nenustačius pagrindų naikinti atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmesta ieškovo pretenzija, nustatyta pasiūlymų eilė bei konkursą laimėję pasiūlymai, pripažinti 2013 m. kovo 22 d. ir 2013 m. kovo 25 d. tarp atsakovų sudarytas viešojo pirkimo sutartis negaliojančiomis ir taikyti restituciją nėra pagrindo.

85Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto teiginiai dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo yra nepagrįsti. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto argumentai dėl restitucijos ir alternatyvių sankcijų taikymo nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi, kadangi nėra pagrindo pripažinti viešojo pirkimo sutartis negaliojančiomis.

86Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

87Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo atsakovų naudai neatitinka nei protingumo kriterijaus, nei Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų ir turėtų būti panaikintos arba sumažintos. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

88Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismui yra pateikti duomenys, kad ieškovas pirmosios instancijos teisme už advokato suteiktas teisines paslaugas yra sumokėjęs 6 670,13 Lt. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje teiktų teisinių paslaugų apimtį ir kiekį, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo priteista atsakovui UAB „Latlita“ iš ieškovo 6 670,13 Lt išlaidų advokato teiktai teisinei pagalbai apmokėti atlyginimo suma, nors ir viršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) rekomenduojamus dydžius, tačiau atitinka teisingumo ir protingumo reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti ir šioje dalyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtų Rekomendacijų 11 punkte nustatyta, kad teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

89Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

90Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010;2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

91Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

92Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

93Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija, priimdama 2013 m. vasario 12 d. sprendimą, kuriuo pripažino, kad tiekėjų UAB „Balmiris“, UAB „Puumerkki“ ir UAB „Lietrusa“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, vadovaujantis konkurso sąlygų 1.1 punktu nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu 1-4 pirkimo objekto dalims pripažintas pirmuoju į eilę įrašytas UAB „Latlita“ pasiūlymas, 5 pirkimo objekto daliai pripažintas pirmuoju į eilę įrašytas UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymas, nepažeidė VPĮ nuostatų, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principų.

94Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį dėl reikalavimų pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Medienos pirkimas. MT-7-9“ įvyko pažeidžiant VPĮ nuostatas ir konkurso sąlygas ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. į pasiūlymų svarstymo etapą, tačiau netinkamai išsprendė patikslintą ieškinį dėl reikalavimų panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Latlita“ 2013 m. kovo 22 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją, panaikinti tarp atsakovų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Senukų prekybos centras“ 2013 m. kovo 25 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją, taikyti papildomas alternatyvias sankcijas atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, paskiriant 50 000 Lt baudą, iš kurių 25 000 Lt priteisiant ieškovui, likusius – valstybės naudai, palikdamas patikslintą ieškinį nenagrinėtą, todėl šioje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimas pakeistinas, keičiant sprendimo rezoliucinės dalies išdėstymą ir šią ieškinio dalį (patikslintą ieškinį) atmetant ( CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

95Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

96Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

97Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 93 str.).

98Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie atsakovo UAB „Latlita“ patirtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui UAB „Latlita“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

99Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

100Kaip minėta pirmiau, ginčo atveju ieškinys ir patikslintas ieškinys pirmosios instancijos teisme turėjo būti apmokėtas 1 000 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 4 p., CPK 4237 str., VPĮ 2 str. 3-4 d. 3 str. 1 d., 7 str. 2-4 d ir t.t.). CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymai. Pagal CPK 87 straipsnio 5 dalį, nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio gali priimti ir savo iniciatyva. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas už patikslintą ieškinį sumokėjo papildomai 1 000 Lt žyminį mokestį bei šiam klausimui spręsti aktualias teisės normas, sprendžia, kad yra pagrindas grąžinti ieškovui už patikslintą ieškinį sumokėtą 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį.

101Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

102Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo dalį, kuria nutarta patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtą, ir ieškinio dalį dėl viešojo pirkimo sutarčių panaikinimo, restitucijos ir alternatyviųjų sankcijų taikymo atmesti. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

103Grąžinti ieškovui UAB „Lietrusa“ (įmonės kodas 302571545) už patikslintą ieškinį 2013 m. birželio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 06271317 AB Šiaulių banke sumokėtą 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) dydžio žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Ieškovas UAB „Lietrusa“ (toliau – ieškovas, apeliantas arba tiekėjas)... 6. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su 2013 m.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi nustatė ieškovui... 8. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. birželio 12 d. kreipėsi į teismą su... 9. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. liepos 4 d. kreipėsi į teismą su... 10. Ieškovas nurodė, kad pateikė visas konkurso sąlygas atitinkantį... 11. Ieškovas nurodė, kad konkurso laimėtojo UAB „Latlita“ pasiūlymas... 12. Ieškovas 2013 m. vasario 22 d. pateikė pakartotinę pretenziją dėl tiekėjo... 13. Ieškovas pažymėjo, kad pateiktą teismui ieškinį su ieškinio kopija... 14. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su... 15. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažymėjo, kad pati perkančioji... 16. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ nurodė, kad ieškovas nepateikė... 17. Atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ teigimu, perkančioji organizacija,... 18. Atsakovas UAB „Latlita“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu... 19. Atsakovas UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepime į ieškovo ieškinį... 20. Trečiasis asmuo UAB „Balmiris“ atsiliepime į ieškovo ieškinį su... 21. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu nusprendė pradinį... 22. Teismas nurodė, kad pagal pirkimo dokumentus pažymą apie įvykdytus... 23. Teismas nustatė, kad UAB „Latlita“ pateikė 2012 m. spalio 25 d. pažymą,... 24. Teismas nustatė, kad 2012 m. gruodžio 13 d. raštu perkančioji organizacija... 25. Teismas, atsižvelgęs į aplinkybę, kad tiekėjų UAB „Balmiris“ ir UAB... 26. Teismas ieškovo argumentus dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų... 27. Teismas nurodė, kad patikslinti ieškovo reikalavimai dėl 2013 m. kovo 22 d.... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 29. Ieškovas UAB „Lietrusa“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 30. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime su ieškovo UAB... 31. Atsakovas UAB „Latlita“ atsiliepime su ieškovo UAB „Lietrusa“... 32. Atsakovas UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepime su ieškovo UAB... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 35. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 36. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 37. Byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su VPĮ normų, reglamentuojančių... 38. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog perkančioji organizacija... 39. Apeliantas UAB „Lietrusa“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 40. Faktinės bylos aplinkybės... 41. Bylos duomenys patvirtina, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryta... 42. Dėl tiekėjo UAB „Latlita“ atitikimo minimaliems kvalifikacijos... 43. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos... 44. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas tiekėjų pasiūlymų... 45. Bylos duomenimis nustatyta, kad konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės... 46. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo... 48. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra... 49. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pagal byloje... 50. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant tiekėjų UAB... 51. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjų... 52. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad viešųjų... 53. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai... 54. Viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo,... 55. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ supaprastinto... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 57. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčo atveju byloje nustatytas... 58. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama... 60. Dėl ieškinio senaties taikymo ieškovo reikalavimams dėl perkančiosios... 61. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose,... 62. Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą,... 63. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios... 64. Pagal įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi... 65. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“... 66. Dėl ieškovo UAB „Lietrusa“ patikslinto ieškinio reikalavimų... 67. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos... 68. Apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė... 69. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas patikslinto ieškinio apmokestinimo... 70. Iš CPK įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės bei VPĮ paskirties,... 71. Pirmosios instancijos teismas paliko patikslintą ieškinį nenagrinėtu,... 72. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad ši pirmosios... 73. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 74. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad patikslinto ieškinio... 75. Dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo... 76. Apeliaciniame skunde kaip vieną iš atliekant viešojo pirkimo procedūras... 77. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad apie atsakovo, kaip perkančiosios... 78. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas... 79. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisija 2013 m.... 80. Pagal VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, perkančioji organizacija, gavusi... 81. Pagal VPĮ 95 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, pateikęs prašymą ar... 82. Bylos duomenys patvirtina, kad apie tai, jog ketina kreiptis į teismą su... 83. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovas, pasibaigus... 84. Nenustačius pagrindų naikinti atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmesta... 85. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto teiginiai dėl VPĮ 95 straipsnio... 86. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 87. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, jog pirmosios... 88. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 89. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 90. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 91. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 92. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 93. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 94. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 96. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 97. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą... 98. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į... 99. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo ... 100. Kaip minėta pirmiau, ginčo atveju ieškinys ir patikslintas ieškinys... 101. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 102. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo dalį, kuria... 103. Grąžinti ieškovui UAB „Lietrusa“ (įmonės kodas 302571545) už...