Byla 2S-897-510/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Algirdo Remeikos ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų B. Z., M. Z., N. Z., D. Z. ieškinį atsakovams Alytaus rajono savivaldybės administracijai ir Alytaus rajono savivaldybės įmonei „Simno komunalininkas“, trečiajam asmeniui Alytaus seniūnijai, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovai B. Z., M. Z., N. Z., D. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų Alytaus rajono savivaldybės ir Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ 39 000 Lt turtinės žalos atlyginimo ir po 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo N. Z., M. Z. ir D. Z., 30 000 Lt – B. Z., 5 proc. metinių palūkanų už priteistą pagrindinę sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; įpareigoti atsakovus įvykdyti prievolę natūra – iki 2011 m. birželio mėn. suremontuoti nuotekų trasos atkarpą ( - ) sankryža iki siurblinės, t.y. prie ieškovams priklausančio gyvenamojo namo sutvarkyti taip, kad vandens ir nuotekų trasos tinkamai funkcionuotų ir butų pašalintas gyvenamojo namo su priklausiniais ir žemės sklypo užtvindymo nuotekomis ir vandeniu nuo kelio pusės pavojus.

5Ieškinio reikalavimams dalyje dėl žalos atlyginimo ieškovai prašė areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas jų atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 99 000 Lt sumai. Ieškovai nurodė, kad prašoma priteisti 99 000 Lt suma yra didelė.

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi ieškovų prašymą tenkino iš dalies. Teismas areštavo atsakovų nekilnojamąjį turtą, po to kilnojamąjį turtą, o jo nepakankant ir pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose, pareikšto reikalavimo sumai, kuri yra 39 000 Lt ir prašoma priteisti solidariai. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovų reikalavimas yra turtinio pobūdžio, didelė reikalavimo suma (39 000 Lt) vertintina kaip grėsmės jų turtiniams interesams ir savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi visų aplinkybių visumos išsamus įvertinimas leidžia įgyvendinti įstatymo reikalavimą, kad neturtinė žala turi būti atlyginama teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros, kas ieškinio priėmimo momentu yra neįmanoma, prašymas dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašomai priteisti neturtinei žalai užtikrinti atmestinas.

7Atsakovas Alytaus rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašė panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties dalį, kuria ieškovų reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuotas atsakovų turtas, ir šioje dalyje ieškovų prašymą atmesti. Atsakovas nurodė, kad atsakovai nevengia bendradarbiauti su ieškovais. Savivaldybės administracijos vadovai ir specialistai ne kartą nagrinėjo atsakovės B. Z. prašymuose keliamas problemas. Tai, kad savivaldybė nevengė bendradarbiauti su ieškove B. Z., patvirtina Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimti dokumentai. Savivaldybės yra stabiliai veikiančios institucijos, turinčios patvirtintą biudžetą ir lėšas, disponuojančios atitinkamu savivaldybės funkcijų vykdymui reikalingu turtu. Nėra įmanoma tokia situacija, kad savivaldybės įstaiga realizuotų tretiesiems asmenims visą savo turtą bei lėšas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ atžvilgiu taip pat nepagrįstas, nes savivaldybės įmonė yra taip pat viešasis juridinis asmuo ir turtą valdo ne nuosavybės teise, o patikėjimo teise. Nuosavybės teise savivaldybės įmonės turtas priklauso savivaldybei.

8Atsakovas Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo prašė patenkinti atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą. Atsakovas pakartojo atskirajame skunde išdėstytus motyvus ir papildomai nurodė, kad piniginių lėšų areštas užkirs kelią laiku dengti sąnaudas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu.

9Ieškovai B. Z., M. Z., N. Z. ir D. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovai nurodė, kad jų turtinio pobūdžio reikalavimas yra didelė reikalavimo suma. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės taikymu siekiama, kad šalių turtinė padėtis per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos nagrinėjimą, ir tai garantuotų teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovai su ieškovais nebendradarbiauja. Teisminėje praktikoje savivaldybių turto areštas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, kai kuriais atvejais yra taikomas. Atsakovas Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neapskundė, todėl ir dėl šios priežasties nėra pagrindo naikinti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Atskirasis skundas tenkinamas

11Nustatyta, kad ieškovų ieškinio dalies reikalavimų įvykdymo užtikrinimui Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi areštavo atsakovų Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, o jo nepakankant ir pinigines lėšas, pareikšto 39 000 Lt reikalavimo sumai (b.l. 18-19).

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija laiko, kad atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį.

14Savivaldybės yra viešieji juridiniai asmenys, kurie jiems nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, todėl teismų praktikoje pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai reikalavimai. Teismų praktikoje įtvirtinta, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, tai yra neįvykdyti būsimo teismo sprendimo. Savivaldybės turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Todėl teismų praktikoje pripažįstama, jog nežiūrint į tai, kad dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės savivaldybių finansinė padėtis yra sudėtinga, neegzistuoja rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu atsakovas yra savivaldybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009, 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-642/2010).

15Teisėjų kolegija pažymi, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų tik tada, jeigu į bylą būtų pateikti įrodymai, paneigiantys minėtas aplinkybes ir įrodantys, kad, nepaisant savivaldybės kaip atsakovo ypatumų, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimybė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą sumažėtų arba sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu. Nagrinėjamu atveju tokių įrodymų į bylą ieškovai nepateikė.

16Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Alytaus rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu.

17Atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties padavė tik atsakovas Alytaus rajono savivaldybės administracija. Kadangi atsakovas Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą valdo patikėjimo teise (CK 4.107 straipsnis), o taip pat išieškojimas iš valstybės ar savivaldybės įmonių gali būti vykdomas atitinkamai ir iš valstybės ar savivaldybės biudžeto (CPK 674 straipsnis), Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui Alytaus rajono savivaldybės įmonei „Simno komunalininkas“, taip pat panaikintina.

18Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkinamas, Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties dalis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinama, išsprendžiant klausimą iš esmės – atmetant ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Atskirąjį skundą tenkinti.

21Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovų B. Z., M. Z., N. Z. ir D. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovai B. Z., M. Z., N. Z., D. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškinio reikalavimams dalyje dėl žalos atlyginimo ieškovai prašė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi ieškovų... 7. Atsakovas Alytaus rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašė... 8. Atsakovas Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“... 9. Ieškovai B. Z., M. Z., N. Z. ir D. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas tenkinamas... 11. Nustatyta, kad ieškovų ieškinio dalies reikalavimų įvykdymo užtikrinimui... 12. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 13. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija laiko, kad atsakovo... 14. Savivaldybės yra viešieji juridiniai asmenys, kurie jiems nuosavybės teise... 15. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 16. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad nėra pagrindo taikyti... 17. Atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d.... 18. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkinamas, Alytaus rajono... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 20. Atskirąjį skundą tenkinti.... 21. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties dalį, kuria...