Byla 2-1678/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dekoras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus kapitalinė statyba“ (kitas atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė) byloje Nr. 2-6860-178/2009 dėl piniginės prievolės įvykdymo ir sutarties sąlygų pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Dekoras“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 1 050 382 litų skolos, 100 846,95 litų palūkanų, 50 592,52 litų delspinigių, bylinėjimosi išlaidas. Be to, iš atsakovo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ prašė priteisti 6 % dydžio, o iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės – 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškiniu taip pat prašė pakeisti tam tikrus šalių sudarytų sutarčių punktus, taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti ieškinio sumai (1 201 821, 40) atsakovui UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (įskaitant banko sąskaitose esančias lėšas).

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ (toliau – atsakovas) pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo turtą ieškiniu pareikšto reikalavimo sumai.

5Atsakovas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ atskirąjį skundą, 2009 m. spalio 16 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį kaip teisėtą, tačiau nepagrįstą. Nutartyje nurodė, kad atsakovas teismui pateikė duomenis apie tai, kad jis turi pakankamai daug nekilnojamojo turto, kuris nėra suvaržytas. Iš pateikto 2009 m. birželio 30 d. balanso matyti, kad viso turimo turto vertė viršijo 91 mln. litų, tuo tarpu visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 41 mln. litų. Bendrovė vysto ūkinę veiklą. Nėra pagrindo manyti, kad atsakovas, turintis pakankamai galimybių ieškinio patenkinimo atveju atsiskaityti su ieškovu, dėl pareikšto ieškinio imtų slėpti ar perleistų didelės vertės turtą kitiems asmenims. Be to, ieškinys pareikštas ne tik šiam atsakovui, bet ir solidariam atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, todėl, net jei UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ negalėtų įvykdyti palankaus ieškovui teismo sprendimo, išieškojimas pagal solidarų reikalavimą galimas ir iš kito atsakovo.

6Ieškovas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo šią nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

71. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas, nors ir būtų įmanomas, tačiau gali pasunkėti. Ši aplinkybė yra savarankiškas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

82. Atsakovas nuslėpė nuo teismo reikšmingą aplinkybę, t.y. kad be ieškovo 1 201 821, 40 litų reikalavimo atsakovui, šiuo metu kitų kreditorių iniciatyva atsakovo atžvilgiu yra pradėtos dar 5 civilinės bylos, taikant atsakovo turto areštą bendrai 2 590 729, 40 sumai. Vien į teismą besikreipusių kreditorių skaičius jau liudija apie atsakovo vengimą tinkamai vykdyti prievoles.

93. Teismas neobjektyviai įvertino atsakovo balanso duomenis. Pirma, atsakovas teismui buvo pateikęs tik finansinės atskaitomybės dokumentų fragmentą – balansą ir nepateikė kitų finansinės ataskaitos visumą sudarančių dokumentų – pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto. Antra, teismui buvo pateiktas tik 2009 m. II ketvirčio balansas, nors jau buvo galima pateikti III ketvirčio balansą. Trečia, balanso eilutė „C IV“ patvirtina, kad atsakovo veikla kelerius metus iš eilės yra nuostolinga. Ketvirta, vien balanse nurodyta atsakovo turimo turto vertė, šį rodiklį vertinant atribotai nuo kitų, neatspindi atsakovo realios finansinės padėties.

104. Atsakovas teismui buvo pateikęs duomenis apie turimo turto vertę 2002-2004 m. Ši vertė neatspindi dabartinės situacijos.

115. Atsakovas suklaidino teismą dėl jo atskirajame skunde nurodyto niekuo nesuvaržyto nekilnojamojo turto. Pagal Registrų centro duomenis, atsakovui yra įregistruotas įsiskolinimas už dvi jo įsigytas patalpas su sąlyga neperleisti jų tretiesiems asmenims.

126. Tai, kad savivaldybė yra solidarus atsakovas nepaneigia grėsmės, jog ieškovui palankų sprendimą gali būti sunku įvykdyti. Be to, vadovaujantis CPK 668 straipsniu, vykdant išieškojimą iš savivaldybės išieškojimas gali būti nukreiptas tik į savivaldybei priklausančias lėšas. Nepagrįstas ir motyvas apie Vilniaus miesto savivaldybės pajėgumą sumokėti didelę ieškiniu prašomą priteisti sumą – 1 201 821,40 litų. Be to, savivaldybė laiku neatsiskaito su ieškovu, kas liudija apie savivaldybės finansines problemas.

137. Visų minėtų argumentų kontekste teismas turėjo vadovautis teismų praktikoje įprasta prezumpcija, kad didelė ieškinio suma preziumuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą.

148. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra priimta 2009 m. rugsėjo 30 d., o atsakovo atskirasis skundas pateiktas 2009 m. spalio 13 d. Todėl yra pagrindo manyti, kad atsakovas atskirąjį skundą pateikė pavėluotai, todėl teismas privalėjo jo nepriimti.

15Byloje gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.

16Vilniaus miesto savivaldybė, atsiliepimu prašydama skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, nurodo šiuos argumentus:

171. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ši aplinkybė turi būti įvertinta kartu su visomis kitomis bylos aplinkybėmis. Nagrinėjamoje byloje prašoma priteisti suma atsakovui nėra didelė. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto vidutinė rinkos vertė yra žymiai didesnė nei šioje ir kitose 5 bylose atsakovui pareikštų reikalavimų suma.

182. Vadovaujantis CK 4.262 straipsniu, duomenys įrašyti į viešą registrą yra teisingi, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas jokiais įrodymais, kaip to reikalauja CPK, nepagrindė savo abejonių dėl atsakovo turto vertės.

193. Atsakovo turtas pagal atsakovo 2009 m. II ketvirčio balanso duomenis atsakovo turimas turtas žymiai viršija įsipareigojimus.

204. Įmonės balanse yra visi duomenys, kurie reikalingi sprendžiant klausimą dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

215. Atsakovas turimo turto neslepia ir nėra įrodymų apie ketinimus turtą perleisti.

226. Teismas pagrįstai atsižvelgė į aplinkybę, jog savivaldybė yra solidarus atsakovas. Publikacijos viešojo informavimo priemonėse, kuriais ieškovas grindžia savo abejones dėl savivaldybės pajėgumo vykdyti įsipareigojimus, vadovaujantis CPK 177 ir 197 straipsniais, nelaikytini įrodymais.

237. Savivaldybė nuolat gauna pajamas, todėl nebūtų sunkumų įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą.

248. Šiuo metu vien Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento balanse esančio turto vertė yra didesnė kaip vienas milijardas litų. Tai, kad savivaldybė jai priklausančiu turtu disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, neleistų jai imtis veiksmų, siekiant išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo.

259. Pagal teismų praktiką, atsižvelgiant į atsakovo (savivaldybės) asmenį (viešasis juridinis asmuo), įstatymų nustatytą griežtą disponavimo šio asmens turtu tvarką, aplinkybę, jog šio asmens pajamos ir išlaidos formuojamos ir planuojamos viešai, taikyti laikinąsias apsaugos priemones savivaldybės atžvilgiu nėra pagrindo (Vilniaus apygardos teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 2-7139-585/2009, 2-7226-178/2009).

26Atsiliepime taip pat prašoma prijungti prie bylos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento 2009 m. rugsėjo 9 d. finansinės būklės ataskaitos nuorašą, kurio pateikimo būtinybė iškilo, kai atskirajame skunde ieškovas pradėjo dėstyti argumentus apie savivaldybės negalėjimą įvykdyti atsakovui palankų teismo sprendimą.

27UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ taip pat pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir nurodo šiuos argumentus:

281. Ieškovas nepagrįstai atsakovą kaltina informacijos slėpimu. Paties apelianto pateikti duomenys apie atsakovui priklausančio turto areštą yra pasenę, todėl pridedami pažymėjimai apie turto areštų išregistravimą iš turto areštų registro.

292. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys visuotinio akcininkų susirinkimo yra tvirtinamas vieną kartą metuose ir jame esantys duomenys parodo bendrovės finansinę padėtį metų pabaigai, todėl į bylą buvo pateiktas tik bendrovės 2009 m. II ketvirčio balansas, o prie šio atsiliepimo pateikiamas ir III ketvirčio balansas.

303. Apelianto teiginiai, kad bendrovė kelerius metus dirba nuostolingai neatitinka tikrovės. Šiuos apelianto teiginius paneigia 2009 m. III ketvirčio balanso C. IV.1. eilutė.

314. Apeliantas, nurodydamas atsakovo prievoles kitiems asmenims, nurodo visą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydį (E eilutė), tačiau ši suma apima ir ilgalaikius įsipareigojimus (E/1.eilutė), kurių dižiausią dalį sudaro lizingo mokėjimai, kurių mokėjimo terminas išdėstytas iki 2014 metų kovo (pridedamas mokėjimų grafikas).

325. Sprendžiant apie galimybę įvykdyti sprendimą aktualios artimiausiu metu, t.y. per vienerius metus mokėtinos sumos, kurios sudaro 17 042 666 litų. Apeliantas ignoravo faktą, kad atsakovo per vienerius metus gautinos sumos (B.II eilutė) sudaro 20 590 255 litų ir viršija per vienerius metus mokėtinas sumas. Vien tik atsakovo turimų terminuotų indėlių suma (11 894 876,04 litų) žymiai viršija ieškovo prašomą priteisti sumą. Šią aplinkybę patvirtina pridedama atsakovo trumpalaikio turto išskleistinė (bandomasis balansas).

336. Atsakovas į bylą pateikia didžiausią vertę turinčio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo pažymas.

34Atskirasis skundas atmestinas.

35Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

36Teismų praktikoje didelė reikalavimo suma vertinama kaip viena iš aplinkybių, kuri padidina teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, neįvykdymo grėsmę, tačiau tai savaime nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kiekvienoje byloje teismas turi įvertinti konkrečios bylos aplinkybes ir nuspręsti, ar didelė reikalavimo suma preziumuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, ar yra kitų aplinkybių, rodančių, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

37Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nors reikalavimo suma yra didelė (1 201 821,40 litų), įvertinęs į bylą pateiktus duomenis apie atsakovo turtą, sprendė, kad, ieškinio patenkinimo atveju, atsakovas turėtų pakankamai galimybių atsiskaityti su ieškovu, kadangi pagal 2009 m. birželio 30 d. balansą viso atsakovo turimo turto vertė viršijo 91 mln. litų, tuo tarpu visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 41 mln. litų.

38Didelė reikalavimo suma ir ta aplinkybė, kad, pagal teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis, Lietuvos apeliaciniame teisme 2009 m. spalio – lapkričio mėnesiais išnagrinėti keli atskirieji skundai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ yra šios bylos faktinės aplinkybės, kurios gali kelti abejones dėl ieškovui palankaus sprendimo įvykdymo galimybių. Tačiau šios faktinės bylos aplinkybės vertintinos kartu su kitomis, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą paneigiančiomis, bylos faktinėmis aplinkybėmis.

39Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas pateikė 2009 m. rugsėjo 30 d. balansą (b.l. 94-95), pagal kurį atsakovas turėjo iš viso 91 601 340 litų vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 17 042 666 litus. Į bylą kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktos ir dviejų atsakovo turto objektų vertinimo pažymos. Iš 2009 m. lapkričio 11 d. negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, esančių adresu Europos a. 1, Vilniuje, vertės nustatymo pažymos Nr. 09-11-11-2290 (b.l. 102), matyti, kad šių patalpų vertė 2009 m. spalio 29 dienai yra 14 260 000 litų. Iš 2009 m. lapkričio 11 d. administracinio pastato su nuomos/panaudos teise valdomu žemės sklypu, esančiu adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, vertės nustatymo pažymos Nr. 09-11-11-2291 (b.l. 103), matyti, kad šio turto vertė 2009 m. spalio 29 dienai yra 77 650 000 litų. Net ir įvertinus tai, kad antrojoje iš šių pažymų įvertintas ne tik nuosavybės teise atsakovo valdomas turtas, akivaizdu, kad šios pažymos, kaip ir atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenys, patvirtina, jog atsakovo turimas turtas ženkliai viršija ieškiniu pareikšto reikalavimo sumą.

40Be to, pirmosios instancijos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartyje pagrįstai nurodė, jog šioje byloje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą, svarbu įvertinti tai, kad ieškinys pareikštas ne tik atsakovui UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ bet ir solidariam atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei. Nors šioje byloje ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik vienam iš atsakovų - UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“, reikalavimui esant solidariam, net jeigu UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ negalėtų įvykdyti ieškovui palankaus teismo sprendimo, išieškojimas pagal solidarų reikalavimą galimas iš kito atsakovo – Vilniaus miesto savivaldybės.

41Savivaldybės yra viešieji juridiniai asmenys (CK 2.34 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad viešasis juridinis asmuo (savivaldybė) turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, teismų praktikoje yra pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai reikalavimai. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, t. y. neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009). Savivaldybės turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Todėl teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad šiuo metu, nežiūrint į tai, kad savivaldybės dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės yra sudėtingoje finansinėje būklėje, neegzistuoja rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu atsakovas yra savivaldybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009).

42Atsižvelgiant į atsakovų nagrinėjamoje byloje subjektinę sudėtį (uždaroji akcinė bendrovė ir solidarus atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė), laikytina, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje, kurioje vienas iš solidarių atsakovų yra savivaldybė. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų tik tada, jeigu į bylą būtų pateikti įrodymai, paneigiantys minėtas aplinkybes ir įrodantys, kad, nepaisant savivaldybės kaip atsakovo ypatumų, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimybė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą sumažėtų arba sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu. Tai, kad ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės tik vieno iš solidarių atsakovų – UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ – atžvilgiu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui šioje byloje neturi reikšmės, kadangi, prievolei esant solidariai, vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai.

43Galiausiai, vertinant atskirojo skundo motyvus dėl termino atskirajam skundui paduoti galimo praleidimo, pastebėtina, kad atskirojo skundo priėmimo klausimą, vadovaujantis CPK 338 straipsniu ir 315 straipsnio 1 dalimi, išsprendžia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 4 dalimi, atskiruoju skundu skundžiama tik nutartis, kuria atsisakyta priimti skundą. Nutartis ar rezoliucija, kuria išsprendžiamas atskirojo skundo priėmimo klausimas ir atskirasis skundas yra priimamas, neskundžiama (CPK 115 straipsnio 1 dalis, 290 straipsnio 5 dalis, 334 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovo skunde nurodyti argumentai, kad atsakovas dėl teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties atskirąjį skundą padavė praleidęs įstatyme nustatytą terminą, negali būti apeliacinio nagrinėjimo objektas (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

44Išdėstyti motyvai yra pakankami teisėjų kolegijai pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui svarbias bylos aplinkybes ir pagrįstai bei teisėtai atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl dėl kitų atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Dekoras“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į Vilniaus... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ dėl šios nutarties pateikė... 6. Ieškovas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties... 7. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 8. 2. Atsakovas nuslėpė nuo teismo reikšmingą aplinkybę, t.y. kad be ieškovo... 9. 3. Teismas neobjektyviai įvertino atsakovo balanso duomenis. Pirma, atsakovas... 10. 4. Atsakovas teismui buvo pateikęs duomenis apie turimo turto vertę 2002-2004... 11. 5. Atsakovas suklaidino teismą dėl jo atskirajame skunde nurodyto niekuo... 12. 6. Tai, kad savivaldybė yra solidarus atsakovas nepaneigia grėsmės, jog... 13. 7. Visų minėtų argumentų kontekste teismas turėjo vadovautis teismų... 14. 8. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra priimta 2009 m.... 15. Byloje gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.... 16. Vilniaus miesto savivaldybė, atsiliepimu prašydama skundžiamą Vilniaus... 17. 1. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma nėra absoliutus pagrindas taikyti... 18. 2. Vadovaujantis CK 4.262 straipsniu, duomenys įrašyti į viešą registrą... 19. 3. Atsakovo turtas pagal atsakovo 2009 m. II ketvirčio balanso duomenis... 20. 4. Įmonės balanse yra visi duomenys, kurie reikalingi sprendžiant klausimą... 21. 5. Atsakovas turimo turto neslepia ir nėra įrodymų apie ketinimus turtą... 22. 6. Teismas pagrįstai atsižvelgė į aplinkybę, jog savivaldybė yra... 23. 7. Savivaldybė nuolat gauna pajamas, todėl nebūtų sunkumų įvykdyti... 24. 8. Šiuo metu vien Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto... 25. 9. Pagal teismų praktiką, atsižvelgiant į atsakovo (savivaldybės) asmenį... 26. Atsiliepime taip pat prašoma prijungti prie bylos Vilniaus miesto... 27. UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ taip pat pateikė atsiliepimą į... 28. 1. Ieškovas nepagrįstai atsakovą kaltina informacijos slėpimu. Paties... 29. 2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys visuotinio akcininkų susirinkimo... 30. 3. Apelianto teiginiai, kad bendrovė kelerius metus dirba nuostolingai... 31. 4. Apeliantas, nurodydamas atsakovo prievoles kitiems asmenims, nurodo visą... 32. 5. Sprendžiant apie galimybę įvykdyti sprendimą aktualios artimiausiu metu,... 33. 6. Atsakovas į bylą pateikia didžiausią vertę turinčio nekilnojamojo... 34. Atskirasis skundas atmestinas.... 35. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 36. Teismų praktikoje didelė reikalavimo suma vertinama kaip viena iš... 37. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nors reikalavimo suma yra didelė... 38. Didelė reikalavimo suma ir ta aplinkybė, kad, pagal teismų informacinėje... 39. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas pateikė 2009 m. rugsėjo... 40. Be to, pirmosios instancijos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartyje pagrįstai... 41. Savivaldybės yra viešieji juridiniai asmenys (CK 2.34 straipsnio 2 dalis).... 42. Atsižvelgiant į atsakovų nagrinėjamoje byloje subjektinę sudėtį... 43. Galiausiai, vertinant atskirojo skundo motyvus dėl termino atskirajam skundui... 44. Išdėstyti motyvai yra pakankami teisėjų kolegijai pripažinti, kad... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, taip pat Lietuvos... 46. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....