Byla 2-272-122/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. (R.) O. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 54,20 Lt skolą, 193,55 Lt delspinigių, 65,78 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, todėl nagrinėjamoje byloje priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis). Nustatyta, kad 2001-06-21 tarp pirminės kreditorės UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ). Pirminis kreditorius pateikė atsakovui sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas bendrai 54,20 Lt sumai, kurių atsakovas sutartyje nustatytu terminu neapmokėjo. 2009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminės kreditorės UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovei.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjos UAB ,,Tele2“ ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai santykiai. Reikalavimo perleidėja sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą. Todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą už paslaugas ir netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis).

7Reikalavimo perleidėja savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo perleido ieškovei, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovei. Aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas ar pažeistų atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101-6.102 straipsniai).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 193,55 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2002-12-01 iki 2012-09-10. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, nes delspinigių dydis daugiau kaip tris kartus viršija pagrindinės skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 9,76 Lt (54,20 Lt*0,1 %/dieną*180 dienų = 9,76 Lt) delspinigių.

9Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 65,78 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovei, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 72,00 Lt žyminio mokesčio (už priteistiną 63,96 Lt sumą (teimo patenkintų reikalavimų suma) ieškinio padavimo dieną turėjo būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis) yra priteistinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straispsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pareikšto reikalavimo ribose areštuoti atsakovo turtą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pareikštų reikalavimų suma nedidelė, konstatuotina, kad nėra pagrindo manyti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, netenkintinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. (R.) O. 54,20 Lt (penkiasdešimt keturi litai 20 centų) skolos, 9,76 Lt (devyni litai 76 centų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litai 00 centų) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“.

16Kitų ieškinio reikalavimų netenkinti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai