Byla 2S-1483-730/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Kredito garantas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. Ž. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Kredito garantas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, ir prašo sustabdyti / nutraukti vykdomąją bylą pareiškėjos turtui. Nurodė, kad prieš metus, balandžio 26 d., antstolio nurodymu buvo atliktas nesankcionuotas šnipinėjimas po pareiškėjos butą. Neteisėtai nufilmuoti vaizdai bei iškreipti faktai „apžiūros“ įvertinime buvo ir iki šiol yra atvirai viešinami viešojoje erdvėje. Pareiškėjos manymu, tokiais savo veiksmais antstolis pažeidė pareiškėjos žmogiškąsias teises bei teisę į privatumą. Be to, pažymėjo ir tai, kad minėti dokumentai yra suklastoti, todėl antstolis neturi teisės vykdyti aukciono

72.

8Suinteresuotas asmuo antstolis A. S., išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, 2019 m. gegužės 23 d. patvarkymu Nr. S1d-57624 nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti teismui. Nurodė, kad pareiškėjos skunde nurodyti pagrindai neatitinka CPK įtvirtintų privalomųjų ir fakultatyviųjų vykdomosios bylos stabdymo pagrindų.

93.

102019 m. birželio 4 d. gautas pareiškėjos skundas, kuris laikytinas papildomais paaiškinimais. Pareiškėja pateikė papildomą prašymą dėl nusikalstamos veikos prieš pareiškėją iškelti antstoliui A. S. baudžiamąją bylą. Nurodė, kad antstolis, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, aiškiai viršija savo įgaliojimus - nepaisė pareiškėjos suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“ iškelto ieškinio dėl žalos atlyginimo, neatsižvelgė į jokius pateiktus argumentus bei sveikatos pablogėjimą. Pažymėjo, kad pareiškėjos turtą antstolis pardavė pusvelčiui, siekdamas pasipelnyti. Ilgalaikės varžytynės internete tebuvo tik dėl formalumo, naujai atsiradęs pirkėjas, pareiškėjos nuomone, yra ne kas kitas, kaip nusikalstamos grupuotės, vykdančios prieš pareiškėją išpuolius, aplinkos atstovas, kadangi paprastam žmogui, norinčiam įsigyti šį butą už tokią mažą kainą, buvo neleista, motyvuojant tuo, kad šis butas jau turi savo pirkėją.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. liepos 3 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio A. S. veiksmų atmetė. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

144.1.

15Pirmosios instancijos teismas dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir jos nutraukimo nurodė, kad pareiškėjos dėstomi argumentai nesudaro pagrindo vykdomosios bylos sustabdymui. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad pareiškėja su antstoliu ir išieškotoju nebendradarbiauja, o visais būdais bando stabdyti skolos išieškojimą, dėl to antstolis privalo imtis priverstinių, įstatyme numatytų skolos išieškojimo veiksmų. Vadovaujantis tuo, kas paminėta, nėra pagrindo nebetęsti turto pardavimo iš varžytynių veiksmų arba stabdyti bylos vykdymą. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, sutiko su antstolio argumentu, jog pareiškėjos skunde dėstomos aplinkybės neatitinka civilinio proceso įstatyme įtvirtintų pagrindų vykdomosios bylos stabdymui.

164.2.

17Pirmosios instancijos teismas dėl teisės į privatumą pažeidimo nurodė, kad antstolio padėjėjas kartu su turto vertintoju, išieškotojo atstove, kviestine ir policijos pareigūnais, turint teisėtą pagrindą, o būtent Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-5656-998/2018, kuria leista antstoliui A. S. ar jo įgaliotam padėjėjui kartu su turto vertintoju uždarąja akcine bendrove uždarąja akcine bendrove „Lituka“ ir Ko įeiti į D. Ž. nuosavybės teise priklausantį turtą ir jį apžiūrėti, siekiant nustatyti nurodyto turto vertę, pateko į pareiškėjos nuosavybės teise priklausantį turtą. Minėtos nutarties pagrindu buvo priverstinai patekta į pareiškėjos turtą, kur atlikta minėto turto fotofiksacija rinkos vertei nustatyti. Vadovaujantis tuo, kas paminėta, nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolis neteisėtai pateko į pareiškėjos turtą.

184.3.

19Pirmosios instancijos teismas dėl turto pardavimo nurodė, kad ekspertizės įstaiga uždaroji akcinė bendrovė „Lituka“ ir Ko nustatė parduodamo turto rinkos vertę, kuri yra 22 700 EUR. Pirmosiose varžytynėse parduodamo turto kaina viršijo ir ekspertizės aktu įvertinto turto kainą. 4 kartus varžytynės neįvyko nesant minėto turto pirkėjo, dėl to galima daryti pagrįstą išvadą, kad turtas buvo parduodamas per brangiai, todėl antstolis 2019 m. balandžio 26 d. pagrįstai paskelbė pakartotines pirmąsias varžytynes nustatydamas parduodamą turto kainą už 18 160 EUR. Teismas pažymėjo, kad visą turto pardavimo iš varžytynių laikotarpį pareiškėja nepasiūlė nėvieno pirkėjo, kuris galėtų jos turtą nupirkti už didesnę kainą. Esant paminėtų aplinkybių visumai teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad turtas parduotas už per mažą kainą,

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

215.

22Atskiruoju skundu pareiškėja D. Ž. prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti / panaikinti vykdomąją bylą, dėl nusikalstamos veikos prieš apeliantę nurodyti Specialiųjų tyrimų tarnybai, kad teisėjai J. V. bei antstoliui A. S. iškeltų baudžiamąsias bylas. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

235.1.

24Apeliantė dėl parduodamo turto rinkos kainos nurodo, kad antstolio 2019 m. gegužės 28 d. patvarkyme pažymėta, kad apeliantės turtui atsirado pirkėjas, kuris turtą nupirktu pusvelčiui, tai yra už 18 160 EUR, o tuo tarpu tikroji turto rinkos kaina daugiau nei dvigubai didesnė.

255.2.

26Apeliantė dėl antstolio atliekų veiksmų nurodo, kad antstolis viršija įgaliojimus, nepaiso to, kad uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“ iškeltas ieškinys dėl žalos atlyginimo, neatsižvelgė į apeliantės argumentus dėl sveikatos pablogėjimo, nesankcionuotai ir savavališkai vykdė šnipinėjimą po apeliantės turtą, organizavo varžytynes su suklastotais dokumentais, duomenis apie apeliantę ir jos turtą viešino viešojoje erdvėje. Teigia, kad tokiu būdu yra pažeidžiamos apeliantės teisės į privatumą

275.3.

28Apeliantė dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo aplinkybių vertinimo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, užuot gynęs apeliantės teises, leidžia pasitelkus antstolį turtingųjų klanui vykdyti nusikalstamą veiką. Atsižvelgiant į tai, prašo teismo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą su tikslu pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjusiai teisėjai ir antstoliui A. S. iškelti baudžiamąsias bylas.

296.

30Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

316.1.

32Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, jog apeliantės skunde nurodyti pagrindai dėl vykdomosios bylos ir ar vykdymo veiksmų sustabdymo neatitinka CPK 626–627 straipsniuose nurodytų pagrindų, todėl tenkinti skundo nėra teisinio pagrindo.

33Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

35Atskirasis skundas atmetamas.

367.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

388.

39Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atskiruoju skundu keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

40Dėl atskirojo skundo argumentų

419.

42Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo tris aspektus – pirmiausia, kad antstolis pažeidė žmogaus teises – vykdė apeliantės turto nesankcionuotą šnipinėjimą, neatsižvelgė į apeliantės sveikatą, iškeltą bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“. Antra – antstolis apeliantės turtą pardavė per pigiai, perpus mažesne nei rinkos kaina. Trečia – pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, negynė apeliantės nuosavybės teisės.

4310.

44Atsižvelgiant į šalių nurodytus argumentus (9 punktas) daroma išvada, kad byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tirdamas antstolio veiksmų teisėtumą tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

4511.

46Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/17/02999 pagal Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro 2017 m. birželio 28 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. K1ES-5715 dėl 21 541,84 EUR ir 15,49 procentų palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. Ž. išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“, parduodant įkeistą skolininkei priklausantį turtą. Apeliantė nurodo, kad vykdomoji byla turi būti sustabdyta arba panaikinta.

4712.

48Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. CPK 625 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis šio Kodekso nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. CPK 626 straipsnyje numatyti privalomi vykdomosios bylos sustabdymo, o CPK 627 straipsnyje – fakultatyviniai pagrindai. Konstatavęs CPK 626 straipsnyje įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Vertindamas fakultatyviuosius vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų atvejus, antstolis kiekvienu konkrečiu atveju turi teisę spręsti, ar yra pagrindas stabdyti ar atidėti vykdomosios bylos veiksmus, ar ne.

4913.

50Pirmiausia nesutinkama su apeliantės argumentais dėl antstolio atliktų veiksmų neteisėtumo, žmogaus teisių pažeidimų patenkant į apeliantės nuosavybę. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-5656-998/2018 leido antstoliui A. S. ar jo įgaliotam padėjėjui kartu su turto vertintoju uždarajai akcinei bendrovei „Lituka“ ir Ko įeiti į D. Ž. nuosavybės teise priklausantį turtą ir jį apžiūrėti, siekiant nustatyti nurodyto turto vertę.

5114.

52Žmogaus teisė į nuosavybės neliečiamumą įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 24 straipsnyje, pagarbos šiai teisei principas taip pat įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje. Konstitucijos 28 straipsnyje nustatyta, kad, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Todėl pagal Konstituciją žmogaus būsto neliečiamumas nėra absoliutus tuo atžvilgiu, kad be gyventojo sutikimo įeiti į būstą leidžiama, jeigu reikia užtikrinti Konstitucijos saugomas ir ginamas vertybes (Konstitucijos 24 straipsnio 2 dalis). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją riboti konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma vadovaujantis įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes. Taigi įeiti į būstą be gyventojo sutikimo leidžiama teismo sprendimu, priimtu siekiant užtikrinti Konstitucijos saugomas ir ginamas vertybes, arba įstatymo nustatyta tvarka, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nagrinėjamu atveju antstolio patekimas į apeliantei priklausančią nuosavybę yra teisėtas, kadangi nagrinėjamu atveju teismo leidimu antstoliui ar jo įgaliotam padėjėjui bei turto vertintojui buvo leista patekti į apeliantei priklausančias patalpas ir neturi būti vertinamas kaip minėto konstitucinio principo pažeidimas.

5315.

54Apeliantė nurodo, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti įvertinta aplinkybė, kad kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“ iškeltas ieškinys dėl žalos atlyginimo. Remiantis Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1019-613/2018 nusprendė D. Ž. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kredito garantas“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmesti. Sprendimas įsiteisėjęs. Atsižvelgiant į tai, kad šalių ginčas išnagrinėtas iki atskirojo skundo pateikimo, ieškinys atmestas, nėra pagrindo vertinti, kad ši aplinkybė sudaro pagrindą sustabdyti vykdymo veiksmus ir ar nutraukti vykdomąją bylą.

5516.

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 9–15 punktuose, sutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė nenurodė nė vieno vykdomosios bylos sustabdymo ir ar nutraukimo pagrindo. Tokių aplinkybių nenustatyta ir nagrinėjant apeliantės atskirąjį skundą.

5717.

58Apeliantė nurodo, kad antstolis apeliantės turtą pardavė per pigiai, perpus mažesne nei rinkos kaina. Su apeliantės argumentais nesutinkama.

5918.

60Turto pardavimas iš varžytynių yra skolininko nuosavybės teisių ribojimas, kuris turi būti atliekamas atsižvelgiant į privalomus reikalavimus. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas kasacinio teismo praktikoje yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009).

6119.

62Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti turi teisę skirti ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis).

6320.

64Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės aktu nustatė, kad pareiškėjai priklausantis turtas – 17/100 dalys pastato – tvarto, esančio ( - ), užstatytas plotas 402,00 kv. m, unikalus Nr. ( - ); butas / patalpa – butas su rūsiu 15,34 kv. m, esantis ( - ), bendras plotas 53,46 kv. m, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ), sklypo plotas 0,0400 ha, unikalus Nr. ( - ) – vertinimo dieną (2018 m. balandžio 26 d.) vertintinas 22 700 EUR. 2019 m. kovo 14 d. prašymu antstolis kreipėsi į turto vertintoją uždarąją akcinę bendrovę „Lituka“ ir Ko pateikti nuomonę dėl pareiškėjos turto vertės pokyčių. Remiantis turto vertintojo uždarosios akcinės bendrovės „Lituka“ ir Ko 2019 m. balandžio 3 d. pranešimu nustatyta, kad apeliantės turto vertė yra artima vertei, kuri buvo nustatyta 2018 m. balandžio 26 d. 2019 m. balandžio 26 d. paskelbtos pirmosios apeliantei priklausančio anksčiau minėto turto varžytynės. Pradinė turto kaina, paskelbta artimai ekspertizės aktu nustatytai, – 18 160 EUR, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad antstolis nustatė perpus mažesnę ne rinkos vertė turto pardavimo kainą.

6521.

66Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018). Nagrinėjamu atveju apeliantė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų pagrįsti argumentams, jog parduodamo turto kaina yra dvigubai didesnė, todėl teismas neturi pagrindo abejoti uždarosios akcinės bendrovės „Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės akte nustatyta turto rinkos verte.

6722.

68Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios nutarties 17–21 punktuose, atmetami apeliantės argumentai, jog antstolis netinkamai įkainojo apeliantės turtą ir vykdė varžytynes.

6923.

70Apeliantė atskiruoju skundu pateikė prašymą dėl atliktos nusikalstamos veikos prieš ją, apeliacinės instancijos teismui kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjusiai teisėjai, bei antstoliui A. S. iškeltų baudžiamąsias bylas.

7124.

72CPK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių manytų esant pagrindui vadovautis minėto CPK 300 straipsnio nuostatomis ir kreiptis į prokurorą. Šiuo atveju apeliantė turi teisę savarankiškai, jos nuomone, esant nusikalstamų veikų požymių, apie tai pranešti prokurorui.

73Dėl procesinės bylos baigties

7425.

75Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Esant nustatytoms nutarties 9–24 punktuose nurodytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

76Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

77Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. Ž.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, ir prašo... 7. 2.... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S., išnagrinėjęs pareiškėjos skundą,... 9. 3.... 10. 2019 m. birželio 4 d. gautas pareiškėjos skundas, kuris laikytinas... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. liepos 3 d. nutartimi pareiškėjos... 14. 4.1.... 15. Pirmosios instancijos teismas dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir jos... 16. 4.2.... 17. Pirmosios instancijos teismas dėl teisės į privatumą pažeidimo nurodė,... 18. 4.3.... 19. Pirmosios instancijos teismas dėl turto pardavimo nurodė, kad ekspertizės... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 5.... 22. Atskiruoju skundu pareiškėja D. Ž. prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019... 23. 5.1.... 24. Apeliantė dėl parduodamo turto rinkos kainos nurodo, kad antstolio 2019 m.... 25. 5.2.... 26. Apeliantė dėl antstolio atliekų veiksmų nurodo, kad antstolis viršija... 27. 5.3.... 28. Apeliantė dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo aplinkybių vertinimo... 29. 6.... 30. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 31. 6.1.... 32. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. nurodo, kad su atskiruoju skundu... 33. Teismas... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 35. Atskirasis skundas atmetamas.... 36. 7.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 38. 8.... 39. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atskiruoju skundu keliamas klausimas,... 40. Dėl atskirojo skundo argumentų... 41. 9.... 42. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi iš esmės nurodo... 43. 10.... 44. Atsižvelgiant į šalių nurodytus argumentus (9 punktas) daroma išvada, kad... 45. 11.... 46. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolis A.... 47. 12.... 48. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 49. 13.... 50. Pirmiausia nesutinkama su apeliantės argumentais dėl antstolio atliktų... 51. 14.... 52. Žmogaus teisė į nuosavybės neliečiamumą įtvirtinta Lietuvos Respublikos... 53. 15.... 54. Apeliantė nurodo, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti įvertinta aplinkybė,... 55. 16.... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 9–15 punktuose, sutinkama su... 57. 17.... 58. Apeliantė nurodo, kad antstolis apeliantės turtą pardavė per pigiai, perpus... 59. 18.... 60. Turto pardavimas iš varžytynių yra skolininko nuosavybės teisių ribojimas,... 61. 19.... 62. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681... 63. 20.... 64. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Lituka“ ir... 65. 21.... 66. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininko ar išieškotojo pateikiami... 67. 22.... 68. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios nutarties 17–21 punktuose,... 69. 23.... 70. Apeliantė atskiruoju skundu pateikė prašymą dėl atliktos nusikalstamos... 71. 24.... 72. CPK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu bet kurioje... 73. Dėl procesinės bylos baigties... 74. 25.... 75. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 76. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 77. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą....