Byla e2A-49-258/2016
Dėl užmokesčio už atliktus darbus pagal rangos sutartis, palūkanų, procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo R. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės, Zitos Smirnovienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-30 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Fisanta“ ieškinį atsakovui UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ dėl užmokesčio už atliktus darbus pagal rangos sutartis, palūkanų, procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo R. B..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB ,,Fisanta“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo: 1) 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) užmokestį už atliktus darbus pagal 2005m. rangos sutartį Nr. S05-13, 135,68 Eur (468,48 Lt) palūkanas, 9 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą pagrindinės skolos sumą 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) 1628,59 Eur (5 623,20 Lt) palūkanas už atliktus darbus pagal 2011m. sutartį Nr. S-11-40; 3) 8,06 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą pagrindinės skolos sumą 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2014-02-27, t. y. 54,93 Eur (189,68 Lt); 4) bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2005-04-20 su atsakovu pasirašė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. S05-13 dėl „Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų komplekso atkūrimo“ objekto vidaus elektrotechnikos darbo projekto atlikimo, darbų atlikimo terminas iki 2005-12-31. 2007-05-03 ir 2008-11-03 šalys pasirašė sutarties papildymus. Darbai buvo atlikti vėliau nei numatyta sutartyje, kadangi atsakovas nuolat keitė planus, kito projekto dalių sprendimai. 2013-09-18 buvo pasirašytas darbų įvykdymo aktas Nr. 130912 bei išrašyta PVM sąskaita-faktūra 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) sumai, tačiau atsakovas nurodytos sumos neapmokėjo. Taip pat nurodė, kad šalys 2011-07-25 sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. S-11-40, darbų pabaiga numatyta 2011-10-14. 2012-01-24 šalys pasirašė sutartinio darbo įvykdymo aktą, buvo išrašyta PVM sąskaitą-faktūrą 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt) sumai, kurią atsakovas apmokėjo pavėluotai, t. y. po 734 kalendorinių dienų.

6Atsakovas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškovo ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdė darbus, nuolatos teko nurodyti darbų trūkumus dėl kurių darbai negalėjo būti priimti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas netinkamai vykdė darbus numatytus 2005-04-20 rangos sutartyje, kėlė naujas sąlygas, vėlavo atlikti darbus, todėl atsakovas nusprendė nebenustatyti naujų užduočių ir atsisakė dalies sutartyje numatytų darbų. Nurodė, kad iš 2013-09-18 sutartinio darbo įvykdymo akto Nr. 130912 matyti, kad šis dokumentas perduotas ieškovo darbuotojui kaip lydraštis kartu su kitais dokumentais. Ant darbo įvykdymo akto pagal 2005-04-20 rangos darbų sutartį ir sutarties 2007-05-03 ir 2008-11-03 papildymus pasirašęs asmuo gavo bylas, visus darbus priima atsakovo vadovas. Sutartinio darbo įvykdymo akte Nr. 130912 nėra įmonės antspaudo.

7Trečiasis asmuo R. B. teismo posėdžio metu pritarė atsakovo pozicijai, tvirtindamas, kad ieškovas netinkamai įvykdė prievoles, kylančias iš rangos sutarčių.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-30 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovo 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) užmokestį už atliktus darbus pagal rangos sutartį Nr. S05-13, 87,66 Eur (302,66 Lt) palūkanas, 7,38 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą užmokesčio sumą 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) nuo 2014-02-11 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Priteisė ieškovui iš atsakovo 1651,41 Eur (5 702 Lt) palūkanas pagal sutartį Nr. S-11-40 ir 118,80 Lt palūkanas pagal sutartį Nr. S-11-40 nuo 2014-02-11 iki 2014-02-27. Priteisė ieškovui iš atsakovo 111,50 Eur (385 Lt) bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas nustatė, kad darbai pagal projektavimo darbų rangos sutartį Nr. S05-13 buvo atlikti vėliau nei numatyta sutartyje, tačiau atsakovas 2013-09-18 pasirašė sutartinio darbo įvykdymo aktą Nr. 130912. Nurodė, kad atsakovas iki šios bylos iškėlimo nepareiškė ieškovui pretenzijų nei dėl darbų kokybės, nei dėl terminų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo atstovo parašas darbų priėmimo-perdavimo akte patvirtina darbų atlikimo ir priėmimo faktą. Nurodė, kad ieškovui reikalaujant, jam iš atsakovo priteistinos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (taikoma 2004 07 15 įstatymo Nr. IX-2403 redakcija) numatytos 7,38% dydžio metinės palūkanos už 124 kalendorines dienas nuo mokėjimo termino (2013 10 02) ir nuo bylos iškėlimo teisme (2014-02-11) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad palūkanos nėra netesybos, kadangi tai atlyginimas ieškovui už naudojimąsi jo lėšomis, todėl joms netaikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-30 sprendimą, panaikinant teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys ir priteistas ieškovui iš atsakovo 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) užmokestis už atliktus darbus pagal rangos sutartį Nr. S05-13 bei materialinės ir procesinės palūkanos nuo šios sumos. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

141. Teismas nepagrįstai netyrė, nevertino, nemotyvavo ir apskritai nepasisakė dėl argumentų, kad atsakovo darbuotojas R. B. nepasirašė 2013-09-18 Sutartinio darbo įvykdymo akto Nr. 130912 (toliau - darbų aktas) (pasirašė ant šio dokumento kaip lydraščio), o parašo ant akto buvimas pats savaime nereiškia darbų perdavimo-priėmimo fakto. Iš darbų akto turinio matyti, kad juo atsakovo darbuotojui, kaip lydraščiu, perduoti techniniai dokumentai (bylos). Darbų akte nėra atsakovo antspaudo, kuris visuomet buvo dedamas.

152. Rangos sutartis išskiria savarankišką vykdytojo (ieškovo) pareigą parengtus techninius dokumentus pateikti atsakovui ir juos suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka (2008-11-03 Rangos sutarties Nr. S05-13 papildymo 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. punktai). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai techninių dokumentų derinimo ir perdavimo veiksmą sutapatino su faktiškai atliktu darbu ir tuo pačiu darbų perdavimo-priėmimu. Visus ieškovo atliktus darbus nustatyta tvarka priiminėjo tik atsakovo direktorius, pasirašydamas perduotų-priimtų darbų aktus ir juos patvirtindamas įmonės antspaudu.

163. Darbai atliekami pagal užsakovo (atsakovo) suformuotą užduotį, tačiau atsakovas nenustatė jokios užduoties ieškovui darbų akte nurodytų darbų atlikimui. Nuo 2011-07-25 elektrotechninės dalies darbo projekto rengimo darbai vykdomi pagal naujai paties ieškovo 2011-07-25 Projektavimo darbų sutartimi Nr. S-11-40 parengtą pakeistą techninį projektą.

174. 2013-12-31 šalys aiškiai suderino tarpusavio 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt) skolą, nenurodant jokių kitų papildomų įsiskolinimų, įskaitant įsiskolinimus pagal darbų aktą.

185. Teismas nepagrįstai sutapatino atsakovo darbuotojo R. B. teisę pasirašyti projektinius dokumentus ir teisę pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktus.

196. Netinkamas darbų akto įforminimo terminas negali tapti atskaitos tašku laike, nuo kurio galėtų būti skaičiuojami apmokėjimo už darbus terminai.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

221. Darbų priėmimas yra įvykęs ir galiojantis juridinis aktas pagal CK 6.662 str. 1 d. Tam kad darbų aktas būtų pripažintas lydraščiu nėra jokio teisinio pagrindo, nes lydraščiu yra perduodami dokumentai, o šiuo atveju darbų rezultatas ir buvo dokumentai.

232. Apeliantas sutiko ir pasirašė dokumentus, kuriais patvirtino, kad darbai yra atlikti, nepateikė per visą sutarčių galiojimo laikotarpį jokių pretenzijų. Tokių būdu pripažino, jog ieškovo įsipareigojimai pagal sutartis buvo įvykdyti tinkamai.

243. R. B. buvo pagrindinis ir vienintelis darbus kontroliuojantis subjektas, veikiantis apelianto vardu ir jam darbai buvo perduoti.

254. Ieškovą ir atsakovą saistė dvi sutartys ir atsakovas nebuvo atsiskaitęs nei pagal vieną iš jų, iki tol, kol ieškovas pateikė ieškinį teismui. Užsakymai buvo lygiai vienodai formuluojami pagal abi sutartis. Apelianto pozicija, kad darbai nebuvo užsakyti, yra nepagrįsta. Apeliantas neįvertino aplinkybės, kad tarp šalių darbų akto pasirašymo momentu buvo galiojanti sutartis. Šios aplinkybės apeliantas neginčijo.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas tenkinamas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

29Byloje kilo ginčas dėl pagal projektavimo darbų sutartis faktiškai atliktų darbų masto bei apmokėjimo už atliktus darbus.

30Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2005-04-20 sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis Nr. S05-13, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti „Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų komplekso atkūrimo“ objekto vidaus elektrotechnikos darbus už 8688,60 Eur (30 000 Lt) (be PVM) iki 2005-12-31. 2007-05-03 Rangos sutarties Nr. S 05-13 Papildymu „ vidaus elektronikos darbo projektas, tikslinimai ir projekto vykdymo priežiūra“. Bendra darbų vertė padidinta 80 000,00Lt. Visos kitos sutarties sąlygos išliko nepakitusios. 2008-11-03 Projektavimo darbų sutarties papildymu, atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, nenumatytas sutarties pasirašymo metu, Vykdytojas įsipareigojo atlikti pagal Užsakovo užduotį šiuos papildomus darbus: paruošti Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų Rūmų komplekso vidaus elektronikos techninį darbo projektą su būtinomis korektūromis ir papildymais. Sutarties 2.1p. numatyta projektavimo darbų trukmė pagal suderintą projektavimo darbų kalendorinį grafiką, (Sutarties priedas Nr. 1, b.l.36). Šiame elektros instaliacijos inžinerinių tinklų darbo projekto projektavimo darbų grafike nurodytos užduotys ir pastabose nurodyta kada bus pateikta: Bendros sistemos skaičiuojamoji schema, skirstyklos skydų schemos (gavus visos elektros įrangos pilnus galingumus), 01 korpuso apšvietimo tinklų brėžiniai bus pateikti, kai bus gauti administracinių patalpų išpildomieji brėžiniai, taip pat nurodyti 02korpuso, 03/1 korpuso, 03/2 korpuso, 04 korpuso, įvadų ir Ūkinių patalpų zonos ŠV dalyje, 05 korpuso darbų vykdymo etapai, nurodytos datos kada bus pateikiami brėžiniai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal nurodytus sutarties papildymus darbų atlikimo terminai buvo pratęsti iki 2009-02-06. Dėl valstybės finansinės padėties krizės laikotarpiu tvirtinant 2009m. valstybės biudžetą, Valdovų rūmų komplekso statybos finansavimas buvo ženkliai sumažintas, buvo stabdomi darbo projektų rengimo darbai. 2011-07-25 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta nauja projektavimo darbų sutartis, kuria užsakovas užsakė, o Rangovas įsipareigojo parengti teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su reikiamomis valstybės ir/ar savivaldybės institucijomis Vilniaus žemutinės pilies (G205K) Valdovų rūmų (02) atkūrimo techninio projekto elektrotechninės dalies keitimą, suskaidant projektą į dvi dalis („A“ ir „B“), numatatnt statybos darbų užbaigimą dalimis ir užtikrinant galimybę atiduodi naudojimui „A“ dalį, bei galimybę ateityje prijungti prie jos „B“ dalį nepažeidžiant viso statinio architektūrinio ir funkcinio vientisumo. Sutartyje numatyta sutarties kaina – 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt) (be PVM), o darbų atlikimo terminas – 2011-10-14.

31Apelianto (atsakovo) teigimu, pasirašius 2011-07-25 sutartį buvo parengtas naujas projektas – ankstesnio projekto pakeitimas. Ieškovo teigimu, ieškovą ir atsakovą saistė dvi sutartys. Pradėjus civilinį procesą atsakovas atsiskaitė pagal 2011-07-25 sutartį, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovas liko skolingas 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) sumą su palūkanomis pagal 2005-04-20 sutartį. Pirmos instancijos teismas šį ieškovo reikalavimą tenkino. Apeliantas, nesutikdamas su sprendimo dalimi priteisti ieškovui iš atsakovo 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) bei materialines ir procesines palūkanas pateikė apeliacinį skundą šioje dalyje. Apeliantas nurodo, jog pirmos instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad atsakovo darbuotojas ant 2013-09-18 sutartinio darbų įvykdymo akto Nr. 130912 pasirašė, kad gavo bylas, o ne priėmęs darbų rezultatą, parašo ant šio akto buvimas pats savaime nereiškia darbų priėmimo-perdavimo fakto. Apelianto teigimu ieškovo nurodyti darbai 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) sumai nebuvo atlikti ir negalėjo būti atlikti, kadangi atsakovui nebuvo suformuota Užsakovo užduotis pagal Rangos sutarties papildymo Nr. 2 1.1 p.

32Vertindamas nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal sutarčių aiškinimo taisykles įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje ir suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį, svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2013).

33Šalių pasirašytos 2005-04-20 sutarties objektas buvo suskirstytas į dvi dalis: 1) Jėgos skirstomasis ir grupinis tinklas ir žaibosauga; 2) Apšvietimo skirstomasis ir grupinis tinklas. Šios sutarties 2.2p. nustatyta, jog darbai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip iki 2005-12-31d. Korpusais pagal statybos vykdymo grafiką, projektinę dokumentaciją Projektuotojas pateikia užsakovui 5 egzemplioriais. Sutarties 2008-11-03 papildymas Nr. 2 sąlygotas padidėjusiomis darbų apimtimis, nenumatytomis sutarties pasirašymo metu, ieškovas įsipareigoja atlikti pagal atsakovo užduotį papildomus projektavimo darbus: paruošti Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų Rūmų komplekso vidaus elektrotechnikos techninį darbo projektą su būtinomis korektūromis ir papildymais. Pagal šio sutarties papildymo 3.2 p. numatyta, kad už darbus, nurodytus priede Nr. 2 atsakovas ieškovui sumoka kas mėnesį pagal atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus per 25 dienas po darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Pagal šio papildymo 3.3 p. už darbus, nurodytus priede Nr. 3 atsakovas sumoka vykdytojui tik pagal papildomą susitarimą gavęs iš statytojo apmokėjimą pagal šiuos darbus. 2008-11-03 papildymo 4.1.4 p. įtvirtinta, jog darbų atlikimo grafike nustatytais terminais parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui. Šios sutarties terminas nurodytas prie sutarties priede Nr. 1, iš kurio matyti, jog visi darbai turėjo būti baigti 2009-02-06. Ieškovo 2013 09 18d. sutartinio darbo įvykdymo akte Nr. 130912 nurodoma, jog pagal 2005 04 20 Rangos darbų sutartį Nr. S 05-13 ir sutarties papildymus 2007-05-03 ir 2008-11-03 atliktų darbų pavadinimas, stadija „Projektas VISO“, apmokėti darbai iki ataskaitinio laikotarpio 332 750Lt, priklauso apmokėti 12 204Lt (b.l.14). Akto gale nurodyta suma apmokėjimui 12 204,06Lt. PVM sąskaitoje faktūroje išrašytoje 2013-09-18 (b.l.13) nurodyta, jog 12 204,06Lt mokėtina suma yra už „Darbai pagal rangos darbų 2005-04-20 sutartį Nr. S 05-13, jos papildymus 2007-05-03 ir 2008-11-03, bei sutartinio darbo įvykdymo aktą 2013-08-06 (vidaus elektros tinklų darbo projektas PRI.01.10-VR-DP-E). Pažymėtina, jog 2013-08-06 sutartinio darbo įvykdymo akto byloje nėra. Projektavimo darbų sutarties Nr. S 05-13 Papildyme Nr. 2 valdovų rūmų komplekso vidaus elektrotechnikos techninio darbo projekto su būtinomis korektūromis ir papildymais, kurių bendra vertė buvo 206 601,48Lt, suskirstyti pagal 3 konkrečius Sutarties priedus ir jų atlikimo grafikus. Apeliacinės instancijos teismas vertindamas 2013-09-18d. Sutartinio darbo įvykdymo akto Nr. 130912, PVM sąskaitos-faktūros Nr. 130912 turinį daro išvada, jog šie rašytiniai įrodymai, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas šioje dalyje tenkino ieškinį prieštarauja byloje esančių įrodymų visetui.

34Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo atsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Darbų priėmimo – perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Įstatymas nenustato specialios priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę sandoriui (priėmimo-perdavimo aktas yra dvišalis sandoris) kvalifikuoti turi ne dokumento pavadinimas, o jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė, surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-11-27 nutartis Nr.3K-3-484/2007). Vertinant, ar apelianto darbuotojas priėmė darbus pagal nurodytą atliktų darbų aktą , būtina atsižvelgti į ieškovo ir atsakovo sudarytų rangos sutarčių vykdymo praktiką. Iš byloje pateiktų apelianto ir ieškovo pasirašytų sutartinių darbų įvykdymo aktų laikotarpiu nuo 2010-12-14 iki 2012-01-24 (b.l. 18, 33, 34, 35) matyti, jog pagal šalių darbų priėmimo praktiką visus ieškovo atliktus darbus priimdavo tik apelianto direktorius A. S., juos patvirtindamas įmonės antspaudu. Tuo tarpu ginčo 2013-09-18 sutartinio darbų įvykdymo akte (b.l. 14) nėra apelianto įmonės direktoriaus parašo ir įmonės spaudo. Sutartinio darbo įvykdymo akto dešinėje pusėje nurodyta „bylas gavau 2013-09-18 R. B.“ bei šio asmens parašas. Pagal projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareiginės instrukcijos 4.1.- 4.7. punktus projekto vadovui buvo suteikta teisė pasirašyti projektavimo dokumentus, teisė priimti atliktus darbus nebuvo suteikta. Be to nagrinėjamoje byloje būtina atkreipti dėmesį ir į tai, jog byloje keliamas ginčas dėl to, jog ieškovas neturėjo teisės išrašyti nurodytų dokumentų, nes atsakovas nebuvo nustatęs jokios užduoties ieškovo darbų akte nurodytų darbų atlikimui. Ieškovas bendrais teiginiais nepatvirtina, kokios konkrečios jam pavestos užduotys buvo užsakovo pateiktos, įrodymų šioje dalyje neteikė (CPK 178 str.), todėl nėra pagrindo nustatyti, pagal kokius, suderintus su Užsakovu Sutarties prieduose numatytus darbus, nurodytus darbų priėmimo perdavimo akte 2013-09-18 reikėjo realiai atlikti po to, kai jau buvo visiškai atlikti ir 2013-01-24d. priimti Žemutinės pilies (G205K) Valdovų rūmų (02) atkūrimo techninio projekto elektroninės dalies keitimo, suskaldant projektą į dvi dalis („A‘ir „B“) dalį visi techninės užduoties patikslinimo ir papildymo, taip pat elektroninės dalies sprendiniai. Pažymėtina ir tai, jog iš 2013-12-31 tarp šalių pasirašyto tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, jog šalys derindamos tarpusavio skolą, akte patvirtino, jog 2013-12-31 apelianto skola ieškovui sudaro 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt|), t.y. tik skola pagal 2011-07-25 sutartį, neįtraukiant ieškovo prašomos priteisti sumos pagal 2005-04-20 sutartį ir jos papildymus. Šios aplinkybės suponuoja pagrindą išvadai dėl ieškovui priteistos 12 204,06Lt, kas atitinka 3534,54 Eur skolos, 7,38% dydžio metinių palūkanų nepagrįstumo.

35Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktines sutarties sudarymo ir darbų perdavimo akto pasirašymo aplinkybes, neteisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą nurodyto sprendimo dalyje, todėl pirmosios instancijos sprendimas, įskaitant ir šioje dalyje priteistas palūkanas keistinas, ieškinį dėl 3534,54 Eur (12 204,06 Lt) sumos, 87,66 Eur (302,66 Lt) palūkanų bei 7,38 proc. metinių palūkanų atmetant.

36Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme. CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Kitiems atvejams, kai patenkinti ne visi ieškinio reikalavimai, bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė nustatyta CPK 93 straipsnio 2 dalyje. Pagal nurodytą straipsnį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo mokėtinas žyminis mokestis pirmos instancijos teisme sudarė 120,48 Eur (416 Lt). Sprendimą pakeitus ieškovo ieškinys tenkinamas 31,49 proc. Todėl ieškovui priteistini iš atsakovo 37,94 Eur (131 Lt) žyminio mokesčio sumokėto pirmos instancijos teisme. Permokėtoji žyminio mokesčio dalis 233,43 Eur (806 Lt) grąžintina ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

37Atsakovas pirmos instancijos teisme turėjo 912,30 Eur (2 700 Lt) bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus 31,49 proc. atsakovui iš ieškovo priteistina 68,51 proc. jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 535,73 Eur (1849,77 Lt).

38Pagal CPK 93 straipsnį tenkinus apeliacinį skundą iš ieškovo UAB ,,Fisanta“ atsakovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 637 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme bei pateikė šias bylinėjimosi išlaidas, patvirtinančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytas maksimalus išlaidų už advokato teisines paslaugas rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis buvo 450 Eur (Rekomendacijų 8.11 punktas), todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 450 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d., 3 d.). Viso atsakovui UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ iš ieškovo priteistina 985,73 Eur (535,73 Eur + 450 Eur) bylinėjimosi išlaidų suma.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

40Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir rezoliucinę sprendimo dalį išdėstyti taip:

41„Ieškovo UAB ,,Fisanta“ ieškinį dėl užmokesčio už atliktus darbus pagal rangos sutartis, palūkanų, procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“, trečiasis asmuo R. B. patenkinti iš dalies.

42Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo- UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (į. k. 124563175) palūkanas pagal sutartį Nr. S-11-40- 1651,41 Eur.

43Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (į. k. 124563175) 8,06% (aštuonių ir šešių šimtųjų procento) dydžio metines palūkanas už užmokestį pagal sutartį Nr. S-11-40 nuo 2014 02 11 iki 2014 02 27- 34,41 Eur.

44Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

45Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (į. k. 124563175) 37,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

46Priteisti atsakovui UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (į. k. 124563175) iš ieškovo UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) 985,73 Eur bylinėjimosi išlaidų.

47Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) 233,43 Eur (806 Lt) dalį žyminio mokesčio, sumokėto 2014 02 06 per „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr. 2736.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB ,,Fisanta“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 5. Nurodė, kad 2005-04-20 su atsakovu pasirašė projektavimo darbų rangos... 6. Atsakovas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ pateikė... 7. Trečiasis asmuo R. B. teismo posėdžio metu pritarė atsakovo pozicijai,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-30 sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Teismas nustatė, kad darbai pagal projektavimo darbų rangos sutartį Nr.... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 13. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 14. 1. Teismas nepagrįstai netyrė, nevertino, nemotyvavo ir apskritai nepasisakė... 15. 2. Rangos sutartis išskiria savarankišką vykdytojo (ieškovo) pareigą... 16. 3. Darbai atliekami pagal užsakovo (atsakovo) suformuotą užduotį, tačiau... 17. 4. 2013-12-31 šalys aiškiai suderino tarpusavio 10 425,60 Eur (35 997,50 Lt)... 18. 5. Teismas nepagrįstai sutapatino atsakovo darbuotojo R. B. teisę pasirašyti... 19. 6. Netinkamas darbų akto įforminimo terminas negali tapti atskaitos tašku... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo... 21. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 22. 1. Darbų priėmimas yra įvykęs ir galiojantis juridinis aktas pagal CK 6.662... 23. 2. Apeliantas sutiko ir pasirašė dokumentus, kuriais patvirtino, kad darbai... 24. 3. R. B. buvo pagrindinis ir vienintelis darbus kontroliuojantis subjektas,... 25. 4. Ieškovą ir atsakovą saistė dvi sutartys ir atsakovas nebuvo atsiskaitęs... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Byloje kilo ginčas dėl pagal projektavimo darbų sutartis faktiškai atliktų... 30. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2005-04-20 sudaryta... 31. Apelianto (atsakovo) teigimu, pasirašius 2011-07-25 sutartį buvo parengtas... 32. Vertindamas nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 33. Šalių pasirašytos 2005-04-20 sutarties objektas buvo suskirstytas į dvi... 34. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, atliktų darbų... 35. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 36. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos... 37. Atsakovas pirmos instancijos teisme turėjo 912,30 Eur (2 700 Lt) bylinėjimosi... 38. Pagal CPK 93 straipsnį tenkinus apeliacinį skundą iš ieškovo UAB... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 40. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir... 41. „Ieškovo UAB ,,Fisanta“ ieškinį dėl užmokesčio už atliktus darbus... 42. Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo- UAB... 43. Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo UAB... 44. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 45. Priteisti ieškovui UAB ,,Fisanta“ (į. k. 144951210) iš atsakovo UAB... 46. Priteisti atsakovui UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (į. k.... 47. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos...