Byla e2-1277-196/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,EMILĖ“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria byla sustabdyta ir perduota nagrinėti bankroto bylą iškėlusiam teismui, peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. e2-1654-555/2018 pagal patikslintą ieškovo antstolio V. M. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo konsultantai“ ir bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, tretieji asmenys uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ ir „Nekilnojamojo turto valdymas“, dėl skolos priteisimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas 2018 m. kovo 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Verslo konsultantai“ 449 608,53 Eur be pagrindo pervestą sumą. 2018 m. balandžio 25 d. ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo solidariai priteisti iš atsakovių UAB „Verslo konsultantai“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ 449 608,53 Eur be pagrindo pervestą sumą. Patikslintas ieškinys teisėjo rezoliucija priimtas 2018 m. gegužės 2 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 8 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą ir perdavė ją BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui; grąžino ieškovui 500 Eur žyminį mokestį.

103.

11Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad atsakovei bankrutavusiai KU „Vilniaus taupomoji kasa“ Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (civilinė byla Nr. B2-345-781/2018). Nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d.

124.

13Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovių UAB ,,Verslo konsultantai“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ nepagrįstai jiems pervestą 449 608,53 Eur sumą. Teismas konstatavo, kad ieškovas (kreditorius) pasinaudojo teise vienu metu reikalauti įvykdyti prievolę iš abiejų bendraskolių kartu (CK 6.6 straipsnio 4 dalis), t. y. prašė teismo priteisti jam pervestas sumą iš bendraatsakovių solidariai. Teismo vertinimu, šiuo atveju atsakovių bendrininkavimas procese yra privalomojo pobūdžio.

145.

15Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pasiruošimas byloje nebuvo baigtas bei nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje nebuvo priimta, bylos nagrinėjimą sustabdė ir bylą perdavė nagrinėti BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 5 punktas).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

176.

18Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Emilė“ prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Atsakovės bendrais veiksmais pažeidė ne tik ieškovo, bet ir trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Iki bankroto bylos iškėlimo ieškovo ir atsakovių nesiejo jokie prievoliniai santykiai dėl ginčo sumos. Ieškovas niekada nebuvo nei atsakovės BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditoriumi, nei skolininku. Taigi prievolė kilo ne iš bankroto, sandorio ar kitų teisinių santykių, o iš nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo, kurio nereglamentuoja bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos. Ieškovo reikalaujamos lėšos turėtų būti priteisiamos iš BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimui skirtų lėšų. Byla nėra teisminga bankroto bylą nagrinėjančiam teismu, nes ginčas yra kilęs ne iš bankroto teisinių santykių.

217.

22Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovės BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Verslo konsultantai“ prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimai į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) 15 straipsnio 2 dalis reguliuoja turtinių reikalavimų, pareikštų įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, teismingumo klausimą, norma nenurodo, jog bankroto bylą nagrinėjančiam teismui perduodami tik finansinių reikalavimų, t. y. atsiradusių iki bankroto bylos įmonei iškėlimo, tvirtinimo klausimai. Taigi bankroto byloje sprendžiami ne tik kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimai, bet ir visi kiti su bankroto procesu susiję klausimai, tai reiškia, kad visi turtiniai reikalavimai, reiškiami bankrutuojančiai įmonei, pirmąja instancija nagrinėjami įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme.

257.2.

26Priešingai nei teigia apeliantas, Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalies norma, nediferencijuoja turtinio reikalavimo kilimo momento, todėl nurodyta norma turi būti taikoma tiek ginčui kilus, tiek po šio momento. Būtent bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas turės nustatyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą ir jei toks reikalavimas bus laikomas pagrįstu, teismas nustatinės reikalavimo atsiradimo momentą.

277.3.

28Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė neginčija fakto, kad kredito unijai yra iškelta bankroto byla bei atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Verslo konsultantai“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ pareikšti reikalavimai yra turtiniai bei laikantis Įmonių bankroto įstatymo reguliavimo, susijusio su reikalavimų pareikštų bankrutuojančiai įmonei, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė bylą ir perdavė ją nagrinėti bankroto bylą KU „Vilniaus taupomoji kasa“ iškėlusiam Vilniaus apygardos teismui.

29Teisėjas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

328.

33Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

349.

35Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria byla sustabdyta ir perduota nagrinėti bankroto bylą iškėlusiam teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

36Dėl CPK 163 straipsnio 5 punkto taikymo

3710.

38CPK 163 straipsnyje nustatyti pagrindai, kai bylos sustabdymas yra privalomas. Vienas iš jų, reglamentuotas nurodyto straipsnio 5 punkte: kai, nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.

3911.

40Sprendžiant klausimą, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė bylą ir ją perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, akcentuotina, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui.

4112.

42Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad atsakovė UAB „Verslo konsultantai“, kaip BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ administratorė, iš ieškovo, kuris atliko vykdymo veiksmus, gavo 449 608,53 Eur dydžio permoką, todėl ši suma, anot jo, ieškovui turi būti grąžinta. Taigi ieškovo reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio. Jis reiškiamas tiek pačiai bankrutuojančiai bendrovei, tiek šios bendrovės administratorei. Minėtas reikalavimas yra susijęs su bankroto administravimo teisiniais santykiais. Remiantis tiek Įmonių bankroto įstatymu, tiek CPK normose įtvirtintu reguliavimu dėl bylų, kuriose pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai bankrutuojančiai įmonei, nagrinėjimo, toks reikalavimas yra nagrinėjamas akumuliavimo bankroto byloje principu (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas, 15 straipsnio 2 dalis, CPK 163 straipsnio 5 punktas, 166 straipsnio 2 dalis). Šis principas reiškia, kad visi turtiniai ginčai, kuriuose turtiniai reikalavimai pareikšti bankrutuojančiai įmonei, turi būti sprendžiami viename teisme, kuriame nagrinėjama bankroto byla, tokiu būdu siekiant bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1984/2014). Taigi ieškovo pareikštas reikalavimas nagrinėtinas BUAB „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto byloje.

4313.

44Tuo atveju, kai viename apylinkės teisme arba apygardos teisme nagrinėjama turtinio pobūdžio civilinė byla keliems atsakovams ir jos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad vienam iš atsakovų tame pačiame ar kitame apygardos teisme yra iškelta bankroto byla, tai, priklausomai nuo atsakovų procesinio bendrininkavimo formos, turi būti atliekami tokie procesiniai veiksmai: a) kai atsakovų procesinis bendrininkavimas yra fakultatyvus (CPK 43 straipsnio 1 dalies 2 punktas), nagrinėjantis bylą teismas turi išskirti ieškovo reikalavimą atsakovui, kuriam iškelta bankroto byla į atskirą bylą, šią bylą sustabdyti ir ją perduoti bankroto bylą iškėlusiam teismui (CPK 136 straipsnio 3 punktas, 163 straipsnio 5 punktas); b) kai atsakovų procesinis bendrininkavimas yra privalomas (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas), t. y. solidariosios arba subsidiariosios prievolės atveju, byla turi būti sustabdoma ir perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui (CPK 163 straipsnio 5 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2007).

4514.

46Nagrinėjamu atveju ieškovas antstolis V. M. patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovių solidariai 449 608,53 Eur be pagrindo pervestų lėšų. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog procesinis bendrininkavimas yra privalomas. Taigi pirmosios instancijos teismas iki nutarties paskirti bylą nagrinėti teismo posėdyje nustatęs, kad vienas iš solidarių atsakovų, kuriam pareikštas turtinis reikalavimas yra bankrutuojanti bendrovė, pagrįstai sprendė, kad ieškovo pareikšti bankrutuojančiai bendrovei ir jos administratorei reikalavimai, turi būti sprendžiami teisme, kuriame nagrinėjama bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, CPK 163 straipsnio 5 punktas, 166 straipsnio 2 dalis).

4715.

48Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sustabdė bylą ir perdavė ją BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas.).

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas 2018 m. kovo 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 8 d. nutartimi sustabdė civilinę... 10. 3.... 11. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė,... 12. 4.... 13. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti... 14. 5.... 15. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pasiruošimas byloje nebuvo baigtas bei... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Emilė“ prašo Kauno apygardos... 19. 6.1.... 20. Atsakovės bendrais veiksmais pažeidė ne tik ieškovo, bet ir trečiųjų... 21. 7.... 22. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovės BKU „Vilniaus taupomoji... 23. 7.1.... 24. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto... 25. 7.2.... 26. Priešingai nei teigia apeliantas, Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2... 27. 7.3.... 28. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė neginčija fakto, kad kredito unijai yra... 29. Teisėjas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. 8.... 33. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 34. 9.... 35. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria byla... 36. Dėl CPK 163 straipsnio 5 punkto taikymo... 37. 10.... 38. CPK 163 straipsnyje nustatyti pagrindai, kai bylos sustabdymas yra privalomas.... 39. 11.... 40. Sprendžiant klausimą, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė... 41. 12.... 42. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad atsakovė UAB „Verslo... 43. 13.... 44. Tuo atveju, kai viename apylinkės teisme arba apygardos teisme nagrinėjama... 45. 14.... 46. Nagrinėjamu atveju ieškovas antstolis V. M. patikslintu ieškiniu prašo... 47. 15.... 48. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sustabdė bylą... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 50. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą....