Byla e2-356-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjoieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, uždarosios akcinės bendrovės „Mano numeris“, uždarosios akcinės bendrovės „ERLSTATE SOFTWARE“ ir uždarosios akcinės bendrovės „MATRIX“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5952-567/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, uždarosios akcinės bendrovės „Mano numeris“, uždarosios akcinės bendrovės „ERLSTATE SOFTWARE“ ir uždarosios akcinės bendrovės „MATRIX“ ieškinius atsakovams Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, viešajai įstaigai „Numerio perkėlimas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „MEDIAFON“, dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“ ir UAB „Mano numeris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – RRT), VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „MEDIAFON“, prašydami panaikinti atsakovo RRT viešo konkurso, skirto išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių, komisijos sprendimą atmesti juridinių asmenų grupės, susidedančios iš UAB „Mano numeris“ ir UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, pasiūlymą, apie kurį ieškovams buvo pranešta atsakovo 2014 m. spalio 8d. raštu Nr. (53.1)1B-3639.

4Ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema” ir UAB „Mano numeris“ pateikė patikslintą ieškinį, prašydami:

51.Tenkinti pradinį ieškovų ieškinį visa apimtimi;

62. Pripažinti negaliojančiais šiuos atskirus konkurso etapus įforminančius dokumentus:

72.1. 2014m. spalio 10d.RRT direktoriaus įsakymą Nr. 1V-1394 „Dėl viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių laimėtojo paskelbimo“;

82.2. RRT konkurso komisijos 2014 m. rugsėjo 30d. protokolo Nr. 2 sprendimus;

92.3. RRT konkurso komisijos 2014 m. spalio 8d. protokolo Nr. 3 sprendimus;

102.4. 2014m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema” ir UAB „Mano numeris“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

121. Uždrausti RRT vykdyti 2014m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81;

132. Uždrausti VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „MEDIAFON“ vykdyti 2014m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81, įskaitant, tačiau neapsiribojant šių konkurso sąlygose nurodytų veiksmų uždraudimu:

142.1. konsultuojantis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais tiekėjais, parengti naudojimosi CDB sąlygas, įskaitant finansinius, techninius, administracinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas abonentinių numerių perkėlimas, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų tiekėją, naudojant CDB, ir ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pateikti suderinti šias sąlygas tarnybai (Konkurso sąlygų 106.1 p.);

152.2. ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti CDB diegimo darbus (Konkurso sąlygų 106.2 p.);

162.3. ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimą (Konkurso sąlygų 106.3 p.);

172.4. ne vėliau kaip iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino užbaigti konkurso sąlygų 106.3 papunktyje nurodytus darbus ir nuo konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti visos CDB funkcionavimą ir paslaugų teikimą (Konkurso sąlygų 106.4 p.).

18Ieškovai paaiškino, kad atsakovuipateikus atsiliepimą į ieškinį paaiškėjo, jog RRT su konkurso laimėtoju 2014m. spalio 17d. sudarė sutartį, užbaigusią konkursą. Atsižvelgiant į tai, jog nuo sutarties pasirašymo dienos 2014m. spalio 17d. išrinktas centrinės duomenų bazės administratorius pradeda šios bazės diegimo procesą, operatyviai nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeisti ne tik konkurso dalyvių teisėti interesai, bet ir paslaugų gavėjų – vartotojų, interesai. Konkurso sąlygos numato, kad sudarytos sutarties pagrindu konkurso laimėtojas turi atlikti konkrečius veiksmus, kuriais imtų vykdyti sutartį,todėl ieškovai mano esant tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“ ir UAB „MATRIX“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams RRT, VšĮ „Numerio perkėlimas“ir uždarajai akcinei bendrovei „MEDIAFON“, prašydami:

201.

21Pripažinti negaliojančiais šiuos atskirus konkurso etapus įforminančius dokumentus:

221.1.

23RRT konkurso komisijos 2014 m. rugsėjo 30d. protokolą Nr. 2;

241.2.

25RRT konkurso komisijos 2014 m. spalio 8d. protokolą Nr. 3;

261.3.

272014 m. spalio 10d.RRT direktoriaus įsakymą Nr. 1V-1394Dėl viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių laimėtojo paskelbimo“;

281.4.

292014 m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81.

30Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“ ir UAB „MATRIX“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

311.Uždrausti RRT vykdyti 2014 m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81;

322. Uždrausti VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „MEDIAFON“ vykdyti 2014 m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81.

33Ieškovai paaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, jog nuo sutarties dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81 pasirašymo dienos 2014m. spalio 17d. išrinktas centrinės duomenų bazės administratorius pradeda šios bazės diegimo procesą, operatyviai nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeisti ne tik konkurso dalyvių teisėti interesai, bet ir paslaugų gavėjų – vartotojų, interesai. Konkurso sąlygos numato, jog sudarytos sutarties pagrindu konkurso laimėtojas turi atlikti konkrečius veiksmus, kuriais imtų vykdyti sutartį,todėl ieškovai mano esant tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

34II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

35Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi atmetė ieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, UAB „Mano numeris“, UAB „ERLSTATE SOFTWARE“,UAB „MATRIX“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

36Teismo teigimu, viešojo konkurso procedūros arba sudarytos viešojo konkurso būdu pirkimo sutarties vykdymas negali būti stabdomi, jeigu jas vykdantisviešojo konkurso organizatorius ar konkurso nugalėtojas patirtų didesnių nuostolių už naudą, kurią galėtų gauti ieškinius pateikę ieškovai, jei jų reikalavimai būtų patenkinti, t. y. jei vykdomų viešojo konkurso procedūrų arba viešojo konkurso būdu sudarytos sutarties vykdymo sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma, turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ieškovų ir atsakovų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Atkreipė dėmesį, kad jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus, teismas turi atsisakyti jas taikyti. Teismas nurodė, kad ekonomiškumo principas glaudžiai siejasi su proporcingumo principu, kurio taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtųįvertinti tiek ieškovų, tiek atsakovų teisėtus interesus, ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

37Teismas sprendė, kad UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, UAB „Mano numeris“, UAB „ERLSTATE SOFTWARE“ irUAB „MATRIX“ reikalavimai taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo yra tapatūs – ieškovai prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia tuo, kad,operatyviai nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeisti ne tik konkurso dalyvių teisėti interesai, bet ir paslaugų gavėjų – vartotojų, interesai. Teismas konstatavo, jog ieškovų argumentai savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti ieškovų nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovai nepateikė įrodymų dėl grėsmės ieškovų interesams. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei teismas priimtų ieškovams palankų sprendimą, ieškovų teisės gali būti apgintos atlyginant žalą, t. y. jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip viešą konkursą paskelbusi įmonė, vykdydamas viešojo konkurso procedūras, pažeidė galiojusius įstatymus, ieškovai įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimo.

38Teismas nesutiko su ieškovų argumentu, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje nurodoma, jog bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru viešojo konkurso objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo. Pažymėjo, kad viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešojo konkurso srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą viešojo konkurso objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Teismas pažymėjo, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – viešojo konkurso procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, užtikrinimui, kuris svarbus didelei visuomenės daliai, kaip vartotojams, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kuriosneapginus, atsirastų didesnė žala.

39Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju viešo konkurso pirkimo, dėl kurio teisėtumo byloje vyksta ginčas, objektas yra centrinės duomenų bazės administratoriaus išrinkimas, kuris yra reikalingas abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, užtikrinimui. Teismo įsitikinimu, tokios funkcijos užtikrinimas yra teisiškai reikšmingas didelei visuomenės daliai, yra susijęs su viešuoju interesu ir jo apsauga,todėl uždraudžiant viešo konkursopirkimo būdu sudarytos pirkimo sutarties vykdymą gali kilti grėsmė, dėl to gali sutrikti didelės visuomenės daliesabonentų teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, realizavimas.

40Teismo įsitikinimu, ieškovų pateiktų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamam tikslui. Teismas priėjo išvadą, kad ieškovų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės atsakovamsir didelei visuomenės daliai, kaip vartotojams, gali viršyti jų teikiamą naudą ieškovams ir tai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

41III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

42Atskirajame skunde ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, UAB „Mano numeris“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į galimus civilinės bylos nagrinėjimo baigties, tuo atveju, jeigu ji būtų palanki ieškovams, padarinius, kurie, tikėtina, kiltų, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Teismui priėmus ieškovams palankų sprendimą viešas interesas nebūtų apgintas, nes paslaugas, kurias teikti buvo organizuojamas ginčo konkursas, vartotojams teiktų neteisėtai ir nesilaikant konkurso sąlygų išrinktas asmuo.
  2. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pažeidė proporcingumo principą, nes ignoravo ieškovų teisėtus interesus į jiems galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą, viešą interesą į teisėtai, skaidriai įvykdytas ginčo konkurso procedūras, dėl kurių yra galimas teisėtas konkurso pagrindu sudarytos sutarties vykdymas. Teismo sprendimas sudaryti sąlygas atsakovui vykdyti tikėtina neteisėtai sudarytą sutartį, priešpastatant šį atsakovo interesą ieškovo interesui į galbūt palankaus teismo sprendimo realų įvykdymą, sąlygoja vienos iš šalių (atsakovo) intereso nepagrįstą pranašumą, įvertinant tą aplinkybę, kad teismas vadovavosi klaidingomis prielaidomis dėl viešojo intereso gynimo.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovų argumentai savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti ieškovų nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovai nepateikė įrodymų dėl realios grėsmės ieškovų interesams. Nutartyje teismas pats pripažino ir pagrindė realią galimybę, jog tarp bylos dalyvių gali kilti naujas teisinis ginčas dėl žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, jog pradėjus vykdyti ginčo konkurso pagrindu sudarytą sutartį, tikėtina palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebūtų įmanomas arba itin pasunkėtų, o teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes dėl to neišvengiamai galėtų kilti naujų ginčų.
  4. Nepagrįsta teismo išvada, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūras bei uždraudus su viešo konkurso pirkimo laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, gali kilti grėsmė dėl to, jog ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sutrikdyti didelės dalies abonentų teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, realizavimą. Teismas neturėjo pagrindo šia išvada grįsti atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi net ir sustabdžius su konkurso laimėtoju sudarytos sutarties vykdymą, viešasis interesas nebūtų pažeistas, o didelei visuomenės daliai svarbios funkcijos tęstinumas būtų užtikrintas. RRT direktoriaus 2011m. balandžio 29d. įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) ir konkurso sąlygos užtikrinta, jog iki nustatyto termino nepradėjus vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytos sutarties, neatsiranda grėsmė, jog ieškovų prašomos taikyt laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sutrikdyti didelės dalies abonentų teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, realizavimą. Apraše nustatytų funkcijų vykdymą užtikrintų iki šio konkurso organizavimo aptariamas funkcijas vykdęs Centrinės duomenų bazės administratorius.
  5. Atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas nepagrįstai atsisakė ginti viešąjį interesą, kuris apima visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.
  6. Atsisakymas taikyti ieškovų prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, grindžiant atsisakymą tuo, kad negalinti įvykdyti realaus teismo sprendimo, tikėtina palankaus ieškovams, jie (ieškovai) turės galimybę savo teises apginti alternatyviu būdu (reikalaudami žalos atlyginimo), inicijuodami naują teisminį procesą, savaime demonstruoja ir preliminarų teismo vertinimą, kad šiame procese, atsisakant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iškyla reali galimybė, kad teismo sprendimas, tuo atveju, jeigu jis bus palankus ieškovams, nebus įvykdytas arba jo įvykdymas bus įmanomas tik kreipiantis dėl alternatyvių teisių gynimo būdų, t.y. sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės.

43Atskirajame skunde ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“, UAB „MATRIX“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Apelianto įsitikinimu, teismas klaidingai traktavo viešojo intereso turinį ir viešajam interesui kylančias grėsmes. Nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti rengiamos ar net pradėtos teikti viešojo intereso neatitinkančios centrinės duomenų bazės įdiegimo ir administravimo paslaugos ir kuo toliau pažengs VšĮ „Numerio perkėlimas“ pasirengimas teikti paslaugas, tuolabiau bus apsunkintas viešo konkurso procedūrų atnaujinimas. Be to, neišvengiamai bus padaryta žala valstybės biudžetui, nes VšĮ „Numerio perkėlimas“ pareikalaus kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 2014 m. spalio 17 d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo.

44Atsiliepime į ieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, UAB „Mano numeris“ atskirąjį skundą atsakovas RRT nurodo, kad ieškovų atskirasis skundas yra nepagrįstas, ieškovai nepagrindė būtinybės taikyti jų prašomas laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovo įsitikinimu, nėra realios grėsmės, kad šioje civilinėje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau priėmus galbūt palankų ieškovams sprendimą, tokio sprendimo vykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas.

45Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovas VšĮ „Numerio perkėlimas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskiruosius skundus atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškiniai yra nepagrįsti, nes jų pasiūlymai neatitiko keliamų reikalavimų, o konkurencijos teisės pažeidimo atsakovo veiksmuose ar konkurso procedūrose nėra.
  2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas negali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovų argumentai nesudaro teisinio pagrindo taikyti ieškovų nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovai nepateikė įrodymų dėl grėsmės ieškovų interesams. Tuo atveju, jei teismas priimtų ieškovams palankų sprendimą, ieškovų teisės gali būti apgintos, atlyginant žalą.
  3. Ieškovas UAB „Mano numeris“ demonstruoja siekį vilkinti ginčo procedūras ir kaip įmanoma toliau nukelti konkursą laimėjusios ūkio subjektų grupės paslaugų teikimo pradžią. Priešingai, nei teigia ieškovasUAB „Mano numeris“, sutarties su konkurso laimėtoju ir nėra vykdoma paskubomis – visi parengiamieji darbai sutarties vykdymui ir centrinės numerių perkėlimo administravimo sistemos funkcijų perėmimui vyksta nuosekliai, etapais. Iki 2016 metų, kai centrinės duomenų bazės administratoriaus funkcijas perims konkurso laimėtojas, paslaugos pagal sutartį nebusteikiamos ir mokėjimai atsakovui nebus atliekami. Priešingai, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, iki 2016 metų, t.y. iki termino, kurio Lietuva yra įsipareigojusi reformuoti numerio perkėlimo sistemą, nebūtų spėta tokiai reformai pasirengti.
  4. Netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių teismas teisėtai atsižvelgė į viešojo intereso egzistavimą byloje. Kaip teisingai konstatavo teismas, centrinės duomenų bazės administratoriaus funkcijos yra itin susijusios su viešuoju interesu, kadangi ši funkcija yra teisiškai reikšminga didelei visuomenės daliai. Šiuo metu UAB „Mano numeris“ teikia paslaugą už 1 Lt, o atsakovo pasiūlyta kaina 20 kartų mažesnė. Konkurso procedūroms nepasiekus savo tikslo, nukentėtų reikšminga visuomenės dalis.

46Atsiliepime į ieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“, UAB „Mano numeris“ atskirąjį skundą išvadą teikianti institucija – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba, palaikoapelianto poziciją.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

48Atskirieji skundai netenkintini.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

50Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Iš bylos duomenų sprendžiama, kad ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti ginčo konkurso pagrindu atsakovų sudarytą 2014 m. spalio 17 d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2)1F-81.

51CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo prieinama išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas, jei jis bus palankus ieškovui, nebus įvykdytas, ar pasunkės jo įvykdymas, o nustačius šias sąlygas – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

52Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskiraisiais skundais skundžiamos teismo nutarties turinį, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,preliminariai įvertino ieškinio pagrįstumą (CPK 144 str. 1 d.).

53Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

54Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

55Nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio objektas yra centrinės duomenų bazės administratoriaus, kuris reikalingas abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą ir būdą, užtikrinimui, išrinkimas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad tokios funkcijos užtikrinimas yra teisiškai reikšmingas didelei visuomenės daliai, todėl yra susijęs su viešuoju interesu ir jo apsauga. Apeliantai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“ ir UAB „Mano numeris“ teigia, kad net sustabdžius su konkurso laimėtoju sudarytos sutarties vykdymą, viešasis interesas nebūtų pažeistas, o didelei visuomenės daliai svarbios funkcijos tęstinumas būtų užtikrintas, nes nustatytų funkcijų vykdymą užtikrintų iki šio konkurso organizavimo funkcijas vykdęs Centrinės duomenų bazės administratorius. Iš šalių procesinių dokumentų matyti, kad šiuo metu vykdęs Centrinės duomenų bazės administratoriaus funkcijas vykdo vienas ieškovų – UAB „Mano numeris“ ir jo paslaugų kaina yra 20 kartų didesnė nei ginčo konkurso pagrindu sudarytoje sutartyje numatyta kaina. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad į šią aplinkybę atsižvelgtina sprendžiant klausimą, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų dalies visuomenės interesų. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, jeigu nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, jų galiojimo laiką UAB „Mano numeris“ teiktų daug brangesnes paslaugas, ir tai akivaizdžiai neužtikrintų viešojo intereso apsaugos.

56Apeliacinės instancijos teismas nesutinka suieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“ ir UAB „Mano numeris“ atskirojo skundo argumentu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kils reali grėsmė ieškovų interesams.Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovai šios aplinkybės neįrodė (CPK 177, 178 str.). Apeliantai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“ ir UAB „Mano numeris“ teigia, kad realią grėsmę jų interesams įrodo tai, kad pradėjus vykdyti ginčo konkurso pagrindu sudarytą sutartį, tikėtina palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebūtų įmanomas arba itin pasunkėtų, neišvengiamai kiltų nauji teisminiai ginčai dėl žalos atlyginimo. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą ir būti proporcingos siekiamam tikslui. Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad pritaikius apeliantų prašomas laikinąsias apsaugos priemonesyra pagrindas teigti, kad tuo būtų pažeistas viešasis interesas, todėl,atsižvelgiant į ginamų vertybių prioritetą, vien tai, kad teismui priėmus apeliantams palankų sprendimą, ieškovai turėtų (galėtų) inicijuotiteisminį ginčą dėl žalos atlyginimo, savaime nesudaro pagrindo stabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos sutarties vykdymo. Be to, jei būtų priimtas palankus teismo sprendimas, teismas privalės spręsti dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, šalių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį, taip pat ir dėl sudarytos ir vykdomos sutarties teisėtumo, jos galiojimo ir t.t., todėl sudaryta ir pradėta vykdyti sutartis, jei bus pripažinta, kad ji sudaryta pažeidžiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, gali būti pripažinta niekine, kartu išsprendžiant klausimą ir dėl tokios sandorio teisinių padarinių.Taigi nepritaikius apeliantų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių nereiškia, kad priėmus jiems palankų teismo sprendimą, jų teismo nustatytos pažeistos teisės negalėtų būti apgintos VPĮ nustatytais būdais.

57Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirųjų skundų argumentai nagrinėjamu klausimu teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

58Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

59Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“ ir UAB „Mano... 4. Ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema” ir UAB „Mano... 5. 1.Tenkinti pradinį ieškovų ieškinį visa apimtimi;... 6. 2. Pripažinti negaliojančiais šiuos atskirus konkurso etapus įforminančius... 7. 2.1. 2014m. spalio 10d.RRT direktoriaus įsakymą Nr. 1V-1394 „Dėl viešo... 8. 2.2. RRT konkurso komisijos 2014 m. rugsėjo 30d. protokolo Nr. 2 sprendimus;... 9. 2.3. RRT konkurso komisijos 2014 m. spalio 8d. protokolo Nr. 3 sprendimus;... 10. 2.4. 2014m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo... 11. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo... 12. 1. Uždrausti RRT vykdyti 2014m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų... 13. 2. Uždrausti VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „MEDIAFON“ vykdyti... 14. 2.1. konsultuojantis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais tiekėjais,... 15. 2.2. ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto... 16. 2.3. ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto... 17. 2.4. ne vėliau kaip iki konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino užbaigti... 18. Ieškovai paaiškino, kad atsakovuipateikus atsiliepimą į ieškinį... 19. Ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“ ir UAB „MATRIX“ kreipėsi į teismą... 20. 1.... 21. Pripažinti negaliojančiais šiuos atskirus konkurso etapus įforminančius... 22. 1.1.... 23. RRT konkurso komisijos 2014 m. rugsėjo 30d. protokolą Nr. 2;... 24. 1.2.... 25. RRT konkurso komisijos 2014 m. spalio 8d. protokolą Nr. 3;... 26. 1.3.... 27. 2014 m. spalio 10d.RRT direktoriaus įsakymą Nr. 1V-1394Dėl viešo konkurso... 28. 1.4.... 29. 2014 m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr.... 30. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“ ir... 31. 1.Uždrausti RRT vykdyti 2014 m. spalio 17d. sutartį dėl centrinės duomenų... 32. 2. Uždrausti VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „MEDIAFON“ vykdyti... 33. Ieškovai paaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, jog nuo sutarties dėl... 34. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 35. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi atmetė ieškovų... 36. Teismo teigimu, viešojo konkurso procedūros arba sudarytos viešojo konkurso... 37. Teismas sprendė, kad UAB „Numerių perkeliamumo administravimo sistema“,... 38. Teismas nesutiko su ieškovų argumentu, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos... 39. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju viešo konkurso pirkimo, dėl kurio... 40. Teismo įsitikinimu, ieškovų pateiktų prašymų dėl laikinųjų apsaugos... 41. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 42. Atskirajame skunde ieškovai UAB „Numerių perkeliamumo administravimo... 43. Atskirajame skunde ieškovai UAB „ERLSTATE SOFTWARE“, UAB „MATRIX“... 44. Atsiliepime į ieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo... 45. Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovas VšĮ „Numerio perkėlimas“... 46. Atsiliepime į ieškovų UAB „Numerių perkeliamumo administravimo... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 48. Atskirieji skundai netenkintini.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 51. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 52. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskiraisiais skundais... 53. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 54. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirųjų skundų argumentais,... 55. Nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio... 56. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka suieškovų UAB „Numerių... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 58. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 59. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 60. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...