Byla 2-4558-435/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrijos „Penktas šansas“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė 2018 m. sausio 5 d. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3 800,00 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ( - ) individualiai įmonei, konstatavo, jog VSDFV Marijampolės skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi ši bendrovė skolinga valstybės biudžetui 3 240,69 Eur. 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismas ( - ) individualiai įmonei taikė supaprastintą bankroto procesą ir supaprastinto bankroto proceso administravimui nutarė skirti 5 000,00 Eur dydžio administravimo sumą. Atsakovo atsakomybė kyla dėl to, kad atsakovas nesilaikė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Likvidavus įmonę, liko neapmokėtos bankroto administratoriaus išlaidos (3 800,00 Eur), kurios priteistinos iš atsakovo.

5Atsakovui A. Z. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 8 d. Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Teismas

konstatuoja:

7Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 (b. l. 10-13), 2017 m. liepos 10 d. pranešimo (b. l. 14-17), 2017 m. rugpjūčio 23 d. prašymo (b. l. 18), Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 (b. l. 19), Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 (b. l. 20-22), Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 (b. l. 22-23), 2017 m. rugsėjo 19 d. prašymo (b. l. 24), Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 (b. l. 25-27), 2017 m. spalio 17 d. pranešimo (b. l. 28-29) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

8Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. Z. nuo 2008 m. vasario 15 d. buvo ( - ) individualios įmonės vadovas ir savininkas. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 iškėlė bankroto bylą ( - ) individualiai įmonei. 2017 m. rugsėjo 6 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2165-413/2017 taikė supaprastiną bankroto procedūrą, 2017 m. spalio 4 d. nutartimi pripažino ( - ) įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatė 10 MMA dydžio įmonės administravimo išlaidų sąmatą ir 3 MMA dydžio administratoriaus atlyginimą.

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. įmonei tapus nemokiai, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovui iš atsakovo žala priteistina (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistini 3 800,00 Eur žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

12Visiškai patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos 126,38 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 114,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka ir 12,38 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti mažajai bendrijai „Penktas šansas“, juridinio asmens kodas 304099424, buveinė Radviliškyje, Žalgirio g. 47, iš ( - ), asmens kodas ( - ) 3 800,00 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų 00 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš ( - ), asmens kodas ( - ) 126,38 Eur (vieno šimto dvidešimt šešių eurų 38 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

17Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

20Tesėja

21Rūta Jankauskaitė-Jocė

Proceso dalyviai
Ryšiai