Byla 2-369-212/2010

1 Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovams Andriui Ziniukui, Arnui Čingai, Atsakovės Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovams Zitai Karaliūnienei, Kęstučiui Cibulskiui, Trečiojo asmens UAB „Pireka“ atstovui Ilan Ostrovskij, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovo sprendimo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei Panevėžio apskrities viršininko administracijai, valstybės institucijai, duodančią išvadą byloje - Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės institucijai ir

Nustatė

2Ieškovė reikalavimą patikslino ir prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2009-11-23 posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimtą sprendimą, kuriuo buvo atmesta jos paraiška, kaip neatitinkanti konkurso sąlygose numatytų reikalavimų ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Kito reikalavimo, pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2009-11-24 sprendimą Nr. 20-3507-(1.29.)-20, kuriuo atmesta jos paraiška, atsisako. Paraiška buvo atmesta 2009-11-23 komisijos sprendimu. Paaiškino, kad dalyvavo supaprastintose skelbiamose derybose projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo it turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų pirkimas. Atsakovė 2009-11-24 pranešė, kad paraiška atmesta, nes neatitinka derybų sąlygų 15.11 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Pateikus argumentuotą pretenziją, atsakovė 2009-11-30 ją taip pat atmetė. Nesutinka su tokiu sprendimu, nes jis pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo principus, riboja konkurenciją. Atsakovė nurodo, kad ieškovė neatliko bent vienos, įtraukto į valstybės kultūros vertybių registrą objekto inžinierinio statinio statybos sutarties, kurios vertė ne mažesnė, nei 3 mln. litų. Pagal konkurso 15.11 p. atsakovė prašė pateikti tik tokio pobūdžio sutarčių sąrašus su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Kitokių dokumentų atsakovė neprašė. Dokumentai, kurios pateikė atsakovei patvirtina, kad darbai atlikti Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblyje visiškai atitinka derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimus. Šis objektas yra įtrauktas į valstybės kultūros vertybių registrą, darbai atlikti 2005-2007 metais, inžinierinių statinių darbų vertė viršija 3 ml. litų. Mano, kad atsakovė tiesiog nenorėjo vertinti pateiktų dokumentų, nes siekė bet kokiais būdais atmesti paraišką. Suprato, kad atsakovė 15.11 p. reikalavimą įvedė tam, kad būtų galima įvertinti ar tiekėjai turi pakankamai patirties įvykdyti nurodytame objekte darbus, o ieškovė yra viena seniausių ir didžiausių statybos įmonių, turi didelę patirti statybos darbuose Lietuvos ir už jos ribų ir įvykdžius daug sudėtingesnių objektų. Iš atsakovės pateiktų Konkurso dokumentų mato, kad akivaizdžiai pažeistas lygiateisiškumo principas, nes tretysis asmuo pripažintas atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus. Vienintelis objektas, kuris buvo įvertintas, tai Kauno geležinkelio tunelio renovacija. Tretysis asmuo konkurse dalyvavo pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Fima“. Kiek žinoma ieškovei, UAB „Simens“ nebuvo šio objekto užsakovu, o UAB „Fima“ reikalaujamo pobūdžio darbų neatliko. Tretysis asmuo su paraiška nepateikė net reikalaujamos pažymos, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

3Atsakovė su reikalavimais nesutinka, ieškinį prašo atmesti. Pagal derybų sąlygų 15.11 p. tiekėjas turi būti atlikęs statybos sutartį objekte, kuris įtrauktas į Valstybės kultūros vertybių registrą ir šis objektas yra inžinierinis statinys. Inžinierinį statinys apibūdintas Statybos įstatymo 2 str. 9 p., o ieškovės paraiškoje pateikti administracinės ir prekybos paskirties pastatai, bet ne inžinieriniai statiniai. Ieškovė atitikimą derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimams pagrindžia statybos techniniu reglamentu, STR 1.01.09:2003. Tačiau šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas įtvirtintas Statybos įstatyme. Komisija vertino įstatymo apibūdintas „Inžinierinio statinio“ ir „Pastato“ sąvokas ir sprendė, kad ieškovės atlikti darbai yra ne inžinieriniai statiniai, o pastatai. Inžinierinių komunikacijų, t. y. vidinio vandentiekio, vidinio elektros įvado, vidinės nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas pastate nėra inžinieriniai tinklai ir atitinkamai nėra inžinieriniai statiniai. Iš ieškovės pateiktų pastatų pripažinimo tinkamais naudoti aktų matyti, kad ieškovė pastatų viduje įrengė tam tikras inžinierines komunikacijas, vamzdynus, tačiau jie nėra inžinieriniai statiniai. Mano, kad komisija pagrįstai nusprendė, kad ieškovė neatitinka derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimo. Ieškovės paraiškoje pateiktas objektas, Centrinė požeminė pėsčiųjų perėja ir stoginė virš jos ( - ), yra inžinierinis statinys, tačiau šis objektas neįtrauktas į Valstybės kultūros vertybių registrą. Mano, kad ginčidama sprendimą ieškovė tik vilkina pirkimo procedūrą. Tai, kad tretysis asmuo su paraiška nepateikė pažymos, kad jo darbai atlikti tinkamai, buvo tik neapsižiūrėjimas, ši pažyma pateikta nagrinėjant bylą. Komisija sprendė, kad tretysis asmuo atitinka derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimus, todėl nereikalavo papildomų dokumentų. Teismo įpareigojimo, pateikti trečiojo asmens atlikto darbo objekte, Kauno geležinkelio tunelio renovacija, valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti akto negalėjo įvykdyti.

4Tretysis asmuo prašo ieškinį atmesti. Atstovas mano, kad ieškinys negali būti nagrinėjamas teisme, nes jis neapmokėtas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Be to, atsakovės sprendimą laiko visiškai pagrįstu ir teisėtu. Teismui pateikė pažymą, kad jungtinės veiklos sutarties dalyvis, UAB „Fima“ tinkamai atliko darbus pagal sutartį „Kauno geležinkelio tunelio renovacija“ ir šis objektas yra įrašytas į Valstybės kultūros vertybių registrą. Ieškovė nurodė, kad atliko rekonstrukcijos darbus objekte, Centrinė požeminė pėsčiųjų perėjos ir stoginės virš jos ( - ). Šis objektas nėra nekilnojamojo turto vertybė ir tai nurodyta pripažinimo tinkamai naudoti akte. Pastatas ( - ) nėra mišrios paskirties pastatas, tai yra mokslo pastatas ir ieškovė neatliko jame darbų, kurie būtini pagal derybų sąlygų 15.11 punktą.

5Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip valstybinė institucija duodanti išvadą byloje, pateikė išvadą dėl ginčo ir nurodė, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų dokumentus turi aiškinti visų viešojo pirkimo dalyvių atžvilgiu vienodai, užtikrinti įstatyme įtvirtintus principus. Iš pateiktų dokumentų nustatė, kad jeigu ieškovės kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, atsakovė turėjo paraišką atmesti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities viršininko administracija 2009-10-21 paskelbė supaprastintas derybas „Projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo it turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų pirkimas“. Paraiškos buvo priimamos iki 2009-11-04, 9.00 val. (t. 1, b. l. 77-108). Ieškovė, AB „Panevėžio statybos trestas paraišką dalyvauti projekte pateikė 2009-11-02 (t. 1, b. l. 109-401). Atsakovė 2009-11-23 sprendimu Nr. T6-76 ieškovės paraišką atmetė vadovaujantis derybų sąlygų 65.1 punktu (tiekėjo paraiškoje ir tiekėjo pateiktame paraiškos patikslinime pateikta informacija neįrodo, kad tiekėjas atitinka derybų sąlygų 15.11 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą (t. 2, b. l. 72). Ieškovė 2009-11-25 pareiškė pretenziją, argumentuodama savo nesutikimą su sprendimu, tačiau atsakovė 2009-11-30 pretenziją atmetė (t. 1, b. l. 8, 12-13). Atsakovė nusprendė, kad tretysis asmuo, UAB „Pireka“, atitinka derybų sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir kvietė pateikti pasiūlymą derybų sąlygose nustatyta tvarka iki 2009-12-04 (Konkurso dokumentų segtuvas, 2009-11-24 pranešimas). Tretysis asmuo dalyvauja projekte pagal Jungtinės veiklos sutartį, sudarytą 2008-11-03 su UAB „Fima“.

8Atsakovė atmetė ieškovės paraišką motyvuodama tuo, kad tiekėjas neatitinka derybų sąlygų 15.11 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Derybų sąlygų IV skyriuje nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir pareiga pateikti tiekėjui dokumentus, įrodančius šiuos reikalavimus (t. 1, b. l. 79-84). Pagal 15.11 punkto reikalavimą tiekėjas per paskutinius 3 metus arba laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiaus nei 3 metus) yra įvykdęs ir iki paraiškos pateikimo dienos sėkmingai įvykdęs bent vieną, įtraukto į valstybės kultūros vertybių registrą objekto inžinierinio statinio statybos sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 3 milijonai litų. Tiekėjas privalo pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodomi užsakovai, sutarčių objektai, sutarčių sudarymo ir įvykdymo datos, sutarčių vertės kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai (b. l. 82). Iš reikalavimo formuluotės seka, kad atsakovei buvo svarbi tiekėjo darbo patirtis atliekant inžinierinio statinio statybos darbus ir kad objektas, kuriame yra inžinierinis statinys, ar (arba) tas objektas yra inžinierinis statinys, būtų įtrauktas į valstybės kultūros vertybių registrą.

9Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus. Šio įstatymo 2 straipsnis reglamentuoja įstatyme naudojamas sąvokas, o būtent: pastatas yra stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai; inžinieriniai statiniai tai susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai (7, 9 punktai). Statinių klasifikavimo pagal paskirtį ir požymius nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Pagal šį Reglamentą pastatai yra skirstomi į dvi pagrindines grupes, t. y. gyvenamuosius pastatus ir negyvenamuosius pastatus. Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi į šias grupes: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio keliai, oro ir vandens uostų statiniai ir kt.), inžineriniai tinklai (dujotiekiai, vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, elektros tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, nuotolinio ryšio linijos) ir kiti statiniai (tvenkiniai, kanalai, sporto paskirties inžinieriniai statiniai ir kt., STR 1.01.09:2003, 6 punktas). Taigi, pagal atsakovės Derybų sąlygų 15.11 punkte nurodyta sąlyga tiekėjas turėjo būti įvykdęs nors vieną įtraukto į valstybės kultūros vertybių registrą objekto inžinierinio statinio, kaip tą sąvoką reglamentuoja įstatymas ir poįstatyminė norma, statybos sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 3 milijonai litų.

10Ieškovė kartu su paraiška pateikė svarbesnių statybos objektų sąrašą (t. 1, b. l. 340-341). Iš šio sąrašo matyti, kad 2005/2007 metais ieškovė atliko Bazilijonų vienuolyno komplekso pritaikymo mokymo funkcijai, ( - ), esamo pastato rekonstrukcijos darbus, tame skaičiuje inžinierinių statinių atlikta už 3 334 311 Lt. Papildomoje pažymoje apie sėkmingai įvykdytą sutartį, išvardinti inžinierinių statinių darbai, ieškovo atlikti už daugiau kaip 3 mln. litų: lauko nuotekos, vandentiekio tinklai, požeminių perėjų įrengimas, drenažo įrengimas, laiko šiluminės trasos įrengimas, lauko elektros ir silpnų srovių darbai (t. 1, b. l. 210, t. 2, b. l. 64). Iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio pažymos „Dėl įvykdytų projektų“ (t. 1, b. l. 224) matyti, kad Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Pažyma suteikia ir daugiau informacijos apie ieškovės atliktus darbus. Šie darbai nepatvirtina atitikimo derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimams, tačiau byloja apie ieškovės patirtį atliekant panašius darbus. Teismas neturi pagrindo abejoti byloje esančiais oficialiais dokumentais, kurių niekas nepaneigė. Taigi, ieškovės atlikti inžinierinių statinių darbai objekte - Bazilijonų vienuolyno kompleksas – visiškai atitinka įstatymuose nurodytai „inžinieriniai statiniai“ sąvokai.

11Iš trečiojo asmens pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovės Komisijai vertinant paraiškas 2009 m. lapkričio 24 d. UAB „Pireka“ nebuvo pateikusi visų būtinų dokumentų, t. y. nepateikė pažymomis apie tai, kad darbai objekte, kuris atitiko Derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimus (Kauno geležinkelio tunelio renovacija), buvo atlikti tinkamai (UAB „Pireka“ dokumentų segtuvas). Atsakovė buvo įpareigota pateikti trečiojo asmens atlikto darbo šiame objekte valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kad galima būtų spręsti apie trečiojo asmens ir Siemens, 2010-02-25 išdavusios pažymą „Apie įvykdytą sutartį“, dalyvavimą objekto darbuose. Toks aktas nepateiktas, o iš trečiojo asmens pateiktos 2010-02-25 pažymos „Apie įvykdytą sutartį“ matyti, kad UAB „Fima“ atlikti darbai susiję su įvairios signalizacijos, saugos ir ryšių instaliacija, eismo signalizacijos renovavimu ir šių dalių projektavimu (t. 2, b. l. 81). Pažymoje nurodyta, kad darbų atlikimo vertė su visais privalomais mokesčiais 7 947 310,94 Lt. UAB „Pireka“ dokumentų segtuve esančiame dokumente „UAB „Fima“ įgyvendinti projektai“ nurodyta, kad Kauno geležinkelio tunelio renovacijos darbų vertė 6,5 mln. litų (b. l. 132). Atsižvelgiant į šiose dokumentuose nurodytas darbų vertes, darytina išvada, kad UAB „Fima“ savo atliktų darbų vertės nenurodė, o nurodė bendrų darbų vertę (UAB „Fima“ atliktų darbų vertė negali būti didesnė už bendrų darbų vertę). Be to, trečiojo asmens darbai niekaip nesusiję su sąvoka „inžinieriniai statiniai“, todėl nesuprantama atsakovės pozicija atmetant ieškovės paraišką. Toks atsakovės sprendimas akivaizdžiai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 str. įtvirtintus principus. Šio straipsnio nuostata reikalauja, kad nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, nurodė, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, kurie dažniausiai yra imperatyvūs. Vertinant vykdomų viešųjų pirkimų pagal VPĮ teisėtumą, būtina preciziškai įvertinti konkrečių pažeistų įstatyme įtvirtintų teisės normų pobūdį, įstatymo nuostatas aiškinti ir vertinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, o jų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui. Imperatyvių teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą, kai priimtas pirkimų komisijos sprendimas leidžia daryti išadą, kad neracionaliai panaudotos lėšos ir laimėtoju šiuo konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, o tas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai. Sprendžiant, ar perkančioji organizacija pagrįstai atmetė dalyvio pasiūlymą, teismas turi aiškintis perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pagrįstumą, vertinti dalyviams keliamų reikalavimų ir konkretaus dalyvio pateikto pasiūlymo bei visų kitų bylos aplinkybių kontekste pagal CPK 185 straipsnio reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytinių arba skolininko pasirinktam pirkėjui 2009-06-23 apžvalga, 2005-09-21 nutartis civ. byloje 3K-3-416/2005, kt.).

13Perkančioji organizacija visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, o vertinimo kriterijai visiems turi būti objektyvūs. Lygiateisiškumo principas pažeistas tuomet, kai po to, kai visi tiekėjai pateikė savo pasiūlymus iki nustatytos datos, vieno tiekėjų atžvilgiu perkančioji organizacija taiko išskirtines sąlygas. Kaip minėta, atsakovė, neturėdama visų būtinųjų dokumentų, nusprendė, kad UAB „Pireka“ atitinka Derybų sąlygose keliamus reikalavimus. Įvertinus bylos faktines aplinkybes, įstatymo nuostatas darytina išvada, kad atsakovė akivaizdžiai pažeidė lygiateisiškumo principą, o atsižvelgiant į tai, kad UAB „Pireka“ pripažinta atitinkančia Derybų sąlygų 15.11 p. nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, verčia abejoti ir konkurso skaidrumu.

14Ieškovei atsisakius reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2009-11-24 sprendimą Nr. 20-3507-(1.29.)-20, kuriuo atmesta jos paraiška, atsisakymas priimtinas ir šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 42, 293 str. 1 d. 4 p.).

15Ieškovas įrodė savo reikalavimo pagrįstumą, todėl ieškinys tenkinamas visiškai. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 293 straipsniais teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009 m. lapkričio 23 d. posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimta sprendimą: atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ paraišką, kaip neatitinkančią konkurso sąlygose numatytų reikalavimų.

19Bylą, dalyje dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009-11-24 sprendimą Nr. 20-3507-(1.29.)-20, kuriuo atmesta AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiška, nutraukti.

20Priteisti iš Panevėžio apskrities viršininko administracijos, įm. k. ( - ), 130,80 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų 80 ct.) žyminio mokesčio AB „Panevėžio statybos trestas“, įm. k. ( - ) ir 14 Lt (keturiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

21Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, o skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant... 2. Ieškovė reikalavimą patikslino ir prašo pripažinti neteisėtu ir... 3. Atsakovė su reikalavimais nesutinka, ieškinį prašo atmesti. Pagal derybų... 4. Tretysis asmuo prašo ieškinį atmesti. Atstovas mano, kad ieškinys negali... 5. Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities viršininko administracija... 8. Atsakovė atmetė ieškovės paraišką motyvuodama tuo, kad tiekėjas... 9. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas... 10. Ieškovė kartu su paraiška pateikė svarbesnių statybos objektų sąrašą... 11. Iš trečiojo asmens pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovės Komisijai... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką,... 13. Perkančioji organizacija visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas... 14. Ieškovei atsisakius reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 15. Ieškovas įrodė savo reikalavimo pagrįstumą, todėl ieškinys tenkinamas... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 293 straipsniais teismas... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Panevėžio apskrities viršininko... 19. Bylą, dalyje dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Panevėžio... 20. Priteisti iš Panevėžio apskrities viršininko administracijos, įm. k. 21. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos...